Jump to content

Sign in to follow this  
  • članaka
    3
  • komentara
    0
  • otvaranja
    761

Prigovor na prekršajni nalog

Sign in to follow this  
petpetica

65426 otvaranja

 

Prigovor na prekršajni nalog se može podnijeti iz dvije osnove i to radi poricanja prekršaja te radi visine izrečene sankcije, oduzete imovinske koristi ili troškova postupka.

Ukoliko sudu nije jasno zbog čega se prigovor podnosi, smatra se da okrivljenik poriče prekršaj.

Rok za podnošenje prigovora je obično osam dana i podnosi se tijelu koje je prekršajni nalog izdalo, ali ukoliko okrivljenik preda prigovor nadležnom prekršajnom sudu pisanim putem u roku za podnošenje prigovora smatrat će se pravovaljanim.

Prekršajni nalog može izdati sud na temelju optužnog prijedloga ovlaštenog tužitelja, te se prigovor na takav prekršajni nalog podnosi prekršajnom sudu koji ga je izdao.

Prigovor na prekršajni nalog se predaje u dva primjerka, a poželjno je imati i treći kojeg okrivljenik treba sačuvati za sebe i tražiti da se na njega otisne prijamni pečat. Potrebno je biti ustrajan u zahtjevu da se otisne potvrda o primitku prigovora jer je to uredbom propisana obvezna procedura državnih tijela.

Prigovor na prekršajni nalog se može predati i poštom, poželjno je koristiti preporučenu pošiljku jer u tom slučaju datum predavanja preporučene pošiljke se smatra datumom predavanja prigovora.

Prigovor na prekršajni nalog mora sadržavati broj prekršajnog naloga (ne broj obrasca na kojem je sačinjen).

U žurnim prekršajnim postupcima osobe koje nemaju boravište u Republici Hrvatskoj mogu prigovor na prekršajni nalog izreći usmeno pred sucem prekršajnog suda.

Ukoliko okrivljenik namjerava poricati prekršajnu radnju, a ne želi da sadržaj prigovora bude vidljiv službeniku čijem tijelu je okrivljenik dužan predati prigovor najčešći i najefikasniji oblik prigovora je tekst u kojem okrivljenik traži da se provede redovni prekršajni postupak te da namjerava na prekršajnom sudu iznijeti svoju obranu.

Okrivljenik može odmah u prigovoru iznijeti svoju obranu, taj tekst služi isključivo kao obrana na sudu, ne može poslužiti kao predstavka ili pritužba na rad policije. Ukoliko se u prigovoru vrijeđa osobu koja sudjeluje u postupku, sud počinitelja može kazniti novčanom kaznom do 5000 kuna što ne sprječava oštećenog da počinitelja tuži za uvredu. Državni odvjetnici ne mogu biti kažnjeni za vrijeđanje drugog dok svi ostali podliježu sankciji.

Prigovor na prekršajni nalog mora biti potpisan, a ukoliko nije, tijelo koje je uzdalo prekršajni nalog je dužno pozvati podnositelja da ga potpiše u roku od 8 dana, a što je efikasna metoda odugovlačenja u slučajevima kada okrivljenik nije u mogućnosti zbog odsutnosti podnijeti prigovor pa zatraži pomoć prijatelja ili neke druge osobe.

Zbog prigovora koji je sačinjen radi poricanja prekršaja sud će pozvati okrivljenika, može pozvati svjedoka i odrediti vještačenje, što može rezultirati povećanjem troškova prekršajnog postupka za putne troškove svjedoka i cijenu vještačenja.
Ukoliko je zbog počinjenog prekršajnog djela određena sankcija u rasponu, a prekršajni nalog je izdat na iznos manji od najviše određenog iznosa kazne, kao i prekršajni nalozi izdati od strane suda prije glavne rasprave, sud može povećati kazne u nastavku postupka.

Ukoliko je prigovor podnesen samo zbog visine sankcije (što je čest slučaj) potrebno je objasniti na čemu se temelji taj prigovor, poželjno je priložiti dokaze koji potvrđuju tvrdnju iz prigovora (dokaz o nezaposlenosti, platna lista, potvrda iz referade fakulteta, potvrda iz porezne ispostave o imovinskom stanju, dokaz o uzdržavanim članovima obitelji i slično), a nakon čega sud ima zabranu povećanja visine sankcije te ju je mogu potvrditi ili umanjiti.

 

Sign in to follow this  


0 komentara


Preporučeni komentari

Još nema komentara.

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

×