Jump to content

  • članaka
    59
  • komentara
    0
  • otvaranja
    2562

Nužni nasljednici i povrijeda prava na nužni dio

Sign in to follow this  
Matrix

576 otvaranja

Glede nužnog dijela, treba naglasiti kako isti predstavlja određeni zakonski dio onog dijela koji bi nužni nasljednik kao zakonski nasljednik dobio da nema oporuke ili dara,odnosno besplatnog raspolaganja ostavitelja.

Da bi se uopće moglo pričati o ostvarenju prava na nužni dio, valja naglasiti kako se nužni dio daje samo na zahtjev, a nikada po službenoj dužnosti,što će reči isticanjem prigovora u ostavinskom postupku ili izravnom tužbom.

Kada govorimo o nužnim nasljednicima i njihovom pravu svakako valja reči da isti mogu zahtijevati nužni dio samo ako su ujedno i zakonski nasljednici,pa bi npr to značilo ako imamo unučad ostavitelja, tada isti ne bi bili nužni nasljednicu djeda, ako je njihov otac, odnosno ostaviteljev sin još živ, te shodno tome i zakonski nasljednik ostavitelja.

Nužne nasljednike možemo svrstati u dvije kategorije:

1.Apsolutni nužni nasljednici u koje se svrstavaju ostaviteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, te njegov bračni drug, koji kao nužni nasljednici imaju pravo na jednu polovicu onog dijela koji bi im pripao po zakonu (primjerice, ako imamo slučaj u kojemu ostavitelj ima bračnog druga i dvoje djece, a oporukom je sve ostavio nekoj trećoj osobi, bračni drug i djeca ostavitelja imaju pravo zahtijevati nužni dio ( ½ zakonskog dijela), odnosno bračni drug i djeca, svaki pojedinačno dobiti će 1/6 na ime nužnog dijela, odnosno ukupno 3/6 iliti ½ ostavine. Druga polovica ostavine pripada trećoj osobi kao oporučnom nasljedniku )

2.Relativni nužni nasljednici podrazumijevaju ostaviteljeve roditelje, posvojitelje i ostale pretke ( djedovi, bake i dr. ), ali samo pod uvjetima da su i oni zakonski nasljednici, ujedno trajno nesposobni za rad, bez sredstava za život, te sukladno navedenom, njihov nužni dio iznosi 1/3 njihova zakonskog dijela.

U slučajevima kada oporučitelj raspolaže preko onoga što mu je dopušteno, dolazi do povrijede nužnog dijela, i to kad je ukupna vrijednost raspolaganja oporukom i/ili vrijednost darova tolika da zbog nje nužni nasljednik ne bi dobio punu vrijednost svoga nužnog dijela.

Kada je povrijeđen nužni dio, oporučna raspolaganja umanjiti će se, a darovi će se vratiti koliko je potrebno da bi se dopunio nužni dio. Stoga, najprije se umanjuju oporučna raspolaganja, a tek ukoliko nužni dio time ne bi bio podmiren, vraćaju se darovi i to počevši od posljednjeg dara, te obratno redu kojim su darovi učinjeni. Ukoliko su darovi učinjeni istodobno, vraćaju se razmjerno.

Prilikom utvrđivanja ukupne vrijednosti oporučnih raspolaganja i darova, uzimaju se u obzir i ona raspolaganja i darovi za koja je ostavitelj naredio da se nužnom nasljedniku ne uračunavaju u njegov nasljedni dio. Isključivo na zahtjev nužnih nasljednika dolazi do umanjenja oporučnih raspolaganja i vraćanja darova.

Svakako valja naglasiti da je pravo zahtijevati umanjenje raspolaganja oporukom i povrat dara nasljedivo samo ako je nužni nasljednik prije svoje smrti već stavio zahtjev za nužni dio.

IMG_20181118_171138_895.jpgProtekom roka, gubi se pravo zahtijevati umanjenje oporučnih raspolaganja i vraćanja darova zbog povrede nužnog dijela, što će reči da je nastupila zastara. Isto tako, kako je ranije navedeno, nasljednik će izgubiti pravo i kada je ostavinski postupak pravomoćno okončan unutar isteka trogodišnjeg roka, ako on, uprkos tome što je u istome sudjelovao, pritom nije postavio zahtjev za umanjenje oporučnih raspolaganja, odnosno vraćanje darova, zbog povrijede njegova nužnog dijela.(prekid zastare)

Pravni izvor;

Iz Zakona o nasljeđivanju(čl.69-84)

Sign in to follow this  

×