Jump to content

  • članaka
    62
  • komentara
    0
  • otvaranja
    2843

Opasna stvar u sudskoj praksi

Sign in to follow this  
Matrix

34 otvaranja

Zakon o obveznim odnosima ne daje definiciju opasne stvari, konkretnije određenje tog pojma možemo pronaći u sudskoj praksi pa je tako u Odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. Rev 190/2007-2 od 27. ožujka 2007. istaknuto da su opasne stvari one

„koje po svojoj namjeni, osobinama,
položaju, mjestu i načinu uporabe ili na drugi način čine povećanu opasnost štete
za okolinu, pa ih se mora nadgledati i upotrebljavati s povećanom pozornošću.“


U nastavku su primjeri nekoliko sudskih odluka koje bi trebale razjasniti što se smatra opasnom stvari, a odnose se na:


-psa koji se kreće javnim putem bez kontrole vlasnika (Županijski sud u
Varaždinu, br. Gž-2997/15-3 od 10. ožujka 2016.)
-konja koji se bez ikakvog nadzora i noću kreće javnom prometnicom (Županijski
sud u Bjelovaru, br. Gž-835/11-2 od 8. prosinca 2012.)
-divljač na javnoj cesti čak iako inače ne egzistira na lovištu uz cestu (Županijski
sud u Varaždinu, br. Gž.713/06-2 od 27. lipnja 2006.)
-strojni iskop zemljišta u okviru redovnih poslova na održavanju javnih cesta
(Županijski sud u Varaždinu, br. Gž-3095/13-2 od 1. prosinca 2014.)
-stablo drveta velike krošnje nagnuto iznad hotelskog restorana (Županijski sud u Bjelovaru, br. Gž-3532/13-2 od 6. ožujka 2014.)

- mokre i klizave pločice u vrijeme nastanka štetnog događaja, bez obzira što je riječ o protukliznim pločicama (Županijski sud u Varaždinu, br. Gž.264/12-4 od 25.ožujka 2013.)
- betonske blokove postavljene uzdužno i poprečno na cesti (Županijski sud u
Varaždinu, br. Gž.479/03-3 od 15. travnja 2003.)
-teretno vozilo s natovarenim priključnim vozilom, šlepom, u prometu (Županijski
sud u Varaždinu, br. Gž.3218/11-2 od 13. veljače 2012.)
- masnu mrlju na cesti (Županijski sud u Varaždinu, br. Gž.5011/12-2 od 5. ožujka 2013.)
- neispravan plinski sustav u stanu (Vrhovni sud Republike Hrvatske, br. Rev
1284/09-4 od 19. svibnja 2010.)
- otvoreni bazen pun vode namijenjen kupanju djece (Vrhovni sud Republike
Hrvatske, br. Rev 1243/07-2 od 1. travnja 2008.)

Sign in to follow this  

×