Jump to content

Sve aktivnosti

Sadržaj se automatski ažurira     

 1. protekli sat
 2. Poštovani, kakvu dozvolu smiju zakonski dati djeca preminulog projektanta? Usmenu ili pisanu? Zgrada želi mijenjati balkonske ograde, dio stanara ne želi jer su ograde OK. Navodno su djeca projektanta dala dozvolu, ali nam nije jasno po kojem to Zakonu je to dovoljno da se na ho ruk svima intervenira u balkone mimo želja (željezo u ytong) Puno hvala
 3. Kredit i razvod

  Suprug je u zatvoru, ostavio me je sa djetetom od 6 mj, kreditom. Sada hocu da se razvedem, sta se desava sa tim kreditom? Da li ce on morati placati alimentaciju ili nesto? Jer ja sama ne mogu sve da poplacam. Na sebi imamo auto, to je od kredita.
 4. Danas
 5. Poštovani, zanima me gdje u Zagrebu mogu provjeriti je li zmeljište građevinske namjene ili zelena površina?
 6. Poštovani, zanima me gdje u Zagrebu mogu provjeriti je li zmeljište građevinske namjene ili zelena površina?
 7. naplata ležarine osiguranju

  Hm. Bio sam u policiji, upravo danas, prošlo je dva tjedna od nezgode. Kažu da još nije gotov zapisnik i da nazovem krajem idućeg tjedna. Zapisnik bi trebao definirati tko je krivac za nezgodu, na temelju čega će osiguranje okrivljenog ponuditi i isplatiti štetu. Međutim dok čekam da policija razriješi slučaj ta ležarina teče, a budući da nisam krivac za nezgodu, što bi policija trebala i utvrditi, smatram da nije u redu da ja plaćam ikakve troškove, a s druge strane sumnjam da konkretno negdje u polici osiguranja stoji "snosimo troškove ležarine".
 8. Manjak placa djelatnik u trgovini

  Hvala Vam na informaciji. E sad jos jedno pitanje ako moze odgovor. Dali se takvi slucajevi prijavljuju drzavnom inspektorat. Hvala
 9. Rok za podnošenje kaznene prijave

  Ako se radi o osnovnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora do pet godina, zastara kaznenog progona nastupa nakon 15 godina od počinjenja djela. Dakle, cijelo to vrijeme je moguće podnijeti kaznenu prijavu za to djelo.
 10. Najisplativiji način isplate drugog dohotka

  Po mom mišljenju, nema treće opcije.
 11. Kupnja zemljišta-okućnice

  Ne, ukoliko koristite svoj dio suvlasništva. No, u suvlasništvu se uzima da je ta stvar podjeljena na idealne dijelove tj., neodređene pa trenutno nije odredivo koji bi to idealni dio bio vaš a koji od grada.
 12. naplata ležarine osiguranju

  Provjeri si što ti piše u policiji, a ležarina bi trebala biti posebno navedena (ako ju polica pokriva). Što se tiče potvrde, odeš u policijsku postaju i zatražiš ju (zapisnici se više ne izdaju, a potvrda se može dobiti odmah).
 13. BRAČNA STEČEVINA

  Nije moguće tražiti povrat, što je potrošeno za potrebe bračne zajednice, potrošeno je, jedan bračni drug ima pravo na povrat eventualno onoga što je nastavio plaćati nakon prestanka bračne zajednice, a bilo je za potrebe bračne zajednice (npr. polovicu rata kredita). Koliko ste Vi davali za režije, toliko je supruga davala za neku drugu obvezu bračne zajednice, pa makar i osobnim radom doprinosila brizi za kućanstvo i za djecu, te se i to mora na jednak način vrednovati kao i Vaše davanje. No dopustite da Vas upozorim i na ovo - ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen za vrijeme trajanja bračne zajednice, bez obzira što supruga nije bila ugovarateljica kao davateljica uzdržavanja (pa posljedično tome nije niti u zemljišnoj knjizi stekla pravo vlasništva nakon smrti primatelja uzdržavanja), ako ste uzdržavanje davali zajedno kao bračni drugovi, smatra se bračnom stečevinom, odnosno sudska praksa je zauzela takav stav. A ako biste tada tvrdili da nikakvo uzdržavanje nije bilo davano, već da se radilo o prividnom ugovoru koji je sklopljen iz nedopuštenih pobuda, tada imate šansu da stan od Vas potražuje onaj koga ste zaobišli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Da sam na Vašem mjestu, ja bih zaključila da sam još i super prošla u svemu tome jer nitko nije potraživao stan od mene i on je sad moje samovlasništvo, i počela bih razmišljati o dalekosežnim posljedicama svojih planiranih poteza. Ukratko, ne bih čačkala ni po čemu od toga da mi se ne osveti.
 14. cesta na privatnoj čestici

  oprostite što upadam , ali ja imam upravo suprotnu situaciju pa ako netko tko se razumije rasvjetli i moju dilemu.Naime ja i susjedi imamo kuču u nizu i jedini prilaz do nje je asfavtirana ceta koja je na privatnoj parceli. S obzirom da nemam druge mogučnosti do kuče tražio sam od općina da reguliraju pravno tu cestu. rekli da se teba radit detaljan plan urbanizacije ali da oni nemaju ni novca ni namjeru na to trošit. te me obavijestili da vlasnik tog zemljišta nema pravo niti mi priječit niti zatvarat predmetni put jer je on tamo od uvijek samo da nije pravno reguliran. S obzirom da su vlasnici tog puta trenutno sloveci s kojima svi susjedi imaju problema bojimo se da če oni nekoko nam stvarat probleme
 15. Manjak placa djelatnik u trgovini

  Ne, djelatnik nije dužan podmirivati takav opći manjak.
 16. upis prav plodiuživanja

  POštovani molim pomoč, naime majka ima otvoren opg i susjed koji nije mogao obrađivat svoju zemlju (stariji invalid) dao je majci sa ugovorom o plodouživanju svoju zemlju na 10 godina kako bi ona stekla prava na poticaje i koristila tu zemlju. Nažalost taj susjed je tragično preminuo nakon 20 dana od potpisivanja ugovora, s obzirom da se išlo na povjerenje mi nismo upisivali teret u zk na te parcele. Dali je sada to moguće, ostavinska rasprava nije sprovedena a svu svoju imovinu je ostavio trečoj nesrodnoj osobi ( advokatu). S obzirom da je ta treča osaba po saznanjima naumila sve rasprodat kako možemo mi zastit svoja prava koja nam je pokojnik ostavio. Hvala
 17. jedna pravna stvar-2 presude

  če me ki zastupat ako tužitelj bude još našao shodno da nešto traži ? hvala
 18. međuvlasnički ugovor

  Načitao sam se zakona, mišljenja i radova pametnijih od mene i još uvijek konkretan i točan odgovor ne postoji. Naime, iako određeni propisi govore da je obiteljska kuća građevina do tri stambene jedinice a višestambena zgrada ona sa više od tri, JLS su iskoristile relativnu nedorečenost u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pa uvriježile mišljenje da se upravitelj postavlja za građevine sa tri ili više stanova. Shodno tome je potreban i međuvlasnički ugovor. Ja i dalje smatram da je to za obiteljske kuće nepotrebno. Eventulno bi ga mogli sačiniti i odrediti što sa zajedničkim dijelovima građevine (npr. krovište, instalacije i sl.) te na koji način bi se održavale a čisto zbog slučaja da se jednom netko odluči svoj dio prodati.
 19. Imao sam prometnu nesreću u kojoj mi je vozilo oduzelo prednost. Policija je izašla na uviđaj, koji sada čekam (rekli su do mjesec dana). Odšlepao sam auto limaru kod kojeg se i trenutno nalazi vozilo. U međuvremenu je procjenitelj osiguranja izvršio procjenu i proglasio totalnu štetu. Budući da limar samim time na automobilu nema nikakvih radova, naplaćuje mi ležarinu za automobil. Ako ću čekati i mjesec dana zapisnik, ležarina će iznositi 900kn. Da li i trošak ležarine snosi osiguranje od automobilske odgovornosti? Mogu li u to uvrstiti i trošak šlep službe?
 20. Kupnja zemljišta-okućnice

  poštovani Spitfire, hvala vam na vašem odgovoru, sad mi je malo lakše, a još jedno kratko pitanje molim vas- da li u slučaju da ne kupim Grad mi može naplaćivati taj dio zemljišta kao npr. najam ? i kako se utvrđuje cijena najma ?
 21. Dioba suvlasništva

  Što se tiče djece, oni trenutno nisu nikakovi nasljednici nego vi i sestra. Da nisu narušeni odnosi moglo bi se nešto riješiti dogovorom između vas i sestre kome bi što pripalo, pa eventualno napraviti i etažiranje da se to točno odredi, a ovako ona i obitelj koristi cijelu nekretninu iako kao suvlasnici imate pravo na svoj suvlasnički udio, koji je trenutno idealan dio tj. točno nije određen te ste suvlasnici u svojim omjerima u cijeloj nekretnini. Kao što rekoh da odnosi nisu narušeni mogli bi se dogovoriti, čak i sada možete zahtjevati određeni dio prema suvlasničkom omjeru, no bojim se da bi to rezultiralo samo razvrgnućem suvlasničke zajednice. A to će onda odrediti sud, najvjerovatnije civilnom diobom (prodajom nekretnine).
 22. Kupnja zemljišta-okućnice

  Ne morate. Nema sankcija ili posljedica, osim te da to može kupiti netko drugi (iako je za kako navodite 151 m2 malo vjerovatno, eventualno bi interes možda imao susjed) i tad ste suvlasnik s fizičkom osobom koja vam može raditi određene probleme a i ne mora. No u tome slučaju se ide na javni natječaj pa bi valjalo proučiti odredbe Odluke vaše JLS da li se nakon svakog održanog kruga, a nema ponuditelja, cijena snižava ili se ista snižava nakon sva tri neuspjela pokušaja natječaja.
 23. Kupnja zemljišta-okućnice

  zanima me još jedna opcija- ako ne otkupim od grada njihov dio, šta onda ? da li ustvari ja to moram otkupiti, ili ako ne otkupim da li imam neke posljedice ili ? sankcije ili ?
 24. Ustanova u kojoj radim, dom koji pripada Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Imamo Kolektivni ugovor za djelatnosti socijalne skrbi. Zbog prirode posla potrebno je organizirati rad svih sedam dana u tjednu pa su se skupljali prekovremeni sati koji su se pretvarali u slobodne dane i ti dani koristili u periodima školskih praznika kada ima manje djece. Upravo zbog "velikog" broja prekovremenih sati poslodavac je sklopio sporazum s radničkim vijećem o primjeni nejednakog rasporeda radnog vremena (rasporeda radnog vremena u nejednakom trajanju) na period od tri mjeseca. Pitanja: Kako se računa prekovremeni rad u tako ugovorenom rasporedu radnog vremena? Do sada smo se bazirali na tjedni fond sati i sve što je bilo preko 40 sati bio je prekovremeni rad. Sada smo u nedoumici da li se računa isto tjedno (što mi zvuči nelogično jer se upravo radi toga i odredio nejednaki raspored radnog vremena), mjesečno (sve preko fonda sati) ili na period za koji je određen nejednaki raspored radnog vremena (sve preko zbroja mjesečnih fondova sati za te mjesece)? I to nije sve Postoje situacije kada ravnatelj napiše nalog nekom djelatniku da mora raditi u vrijeme koje mu nije prema unaprijed određenom rasporedu (jer je neki drugi djelatnik opravdano odsutan.. bolovanje, sp, sem...) i tada neki tumače da je to prekovremeni rad bez obzira na krajnji omjer fonda sati i stvarno odrađenih sati. Molim nekog ako je upućen, ima iskustva ili je majstor radnog prava da nam pomogne jer ravnatelj nije pravne struke, a mi djelatnici se mimoilazimo u mišljenjima. Hvala
 25. Godišnji odmor

  Molila bih pomoć oko objašnjenja korištenja razmjernog G.O. U radnom odnosu sam na određeno kod poslodavca od 08.12.2018-31.05.2019. Omogućeno mi je korištenje ostvarenoga razmjernog G.O. kod tog poslodavca. Prelazim kod drugog poslodavca 05.06.2019 (dakle nemam pauzu od 8 dana). Ne znam kako tumačiti daljnje korištenje razmjernog godišnjeg kod novog poslodavca i kada imam pravo na njega, točnije kada ga mogu početi koristiti i koliko dana? Unaprijed hvala na odgovorima.
 26. BRAČNA STEČEVINA

  Zanimljivo... Jeste li za tih 20god i sami koristili placeno? Grijali ste se i sami..koristili struju..vodu..ili bi vi sami da ste bili zivjeli u mraku bez struje grijanja? Mislite li joj naplatiti i sta je pojela ako je slucajno kupljen koji kruh od sredstava te najamnine? Da ne duljim razumijete na sta ciljam.. Vasa supruga sve te godine nije bila podstanar..niti "crni putnik" na brodu..bila je vas supruznik..dakle u bracnoj zajednici u kojoj se podrazumijeva međusobno uzdrzavanje..za vrijeme dok ta zajednica traje.. Cak i da je zivjela odvojeno od vas a vi placali rezije to ne biste mogli dobiti sad natrag jednostavno zato jer ste u to vrijeme bili u bracnoj zajednici.
 27. E radna knjižica

  Svakako ću im poslati upit. Još jednom hvala. Lp
 1. Učitaj više aktivnosti


 • Tko je sad tu? (vidi sve)

 • Najutjecajniji članovi

 • Korisnici

  • Registriranih
   89964
  • Najviše online
   122

  Najnoviji korisnik
  Daraa
  Registrirao se
 • Forum

  • Ukupno tema
   99037
  • Ukupno objava
   520813
 • Popularne teme

 • Nove objave

  • Poštovani, kakvu dozvolu smiju zakonski dati djeca preminulog projektanta? Usmenu ili pisanu? Zgrada želi mijenjati balkonske ograde, dio stanara ne želi jer su ograde OK. Navodno su djeca projektanta dala dozvolu, ali nam nije jasno po kojem to Zakonu je to dovoljno da se na ho ruk svima intervenira u balkone mimo želja (željezo u ytong)  Puno hvala
  • Suprug je u zatvoru, ostavio me je sa djetetom od 6 mj, kreditom. Sada hocu da se razvedem, sta se desava sa tim kreditom? Da li ce on morati placati alimentaciju ili nesto? Jer ja sama ne mogu sve da poplacam. Na sebi imamo auto, to je od kredita. 
  • Poštovani, zanima me gdje u Zagrebu mogu provjeriti je li zmeljište građevinske namjene ili zelena površina?  
  • Poštovani, zanima me gdje u Zagrebu mogu provjeriti je li zmeljište građevinske namjene ili zelena površina?  
  • Hm. Bio sam u policiji, upravo danas, prošlo je dva tjedna od nezgode. Kažu da još nije gotov zapisnik i da nazovem krajem idućeg tjedna. Zapisnik bi trebao definirati tko je krivac za nezgodu, na temelju čega će osiguranje okrivljenog ponuditi i isplatiti štetu. Međutim dok čekam da policija razriješi slučaj ta ležarina teče, a budući da nisam krivac za nezgodu, što bi policija trebala i utvrditi, smatram da nije u redu da ja plaćam ikakve troškove, a s druge strane sumnjam da konkretno negdje u polici osiguranja stoji "snosimo troškove ležarine".
  • Hvala Vam na informaciji. E sad jos jedno pitanje ako moze odgovor. Dali se takvi slucajevi prijavljuju drzavnom inspektorat. Hvala
  • Ako se radi o osnovnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora do pet godina, zastara kaznenog progona nastupa nakon 15 godina od počinjenja djela. Dakle, cijelo to vrijeme je moguće podnijeti kaznenu prijavu za to djelo.
  • Ne, ukoliko koristite svoj dio suvlasništva. No, u suvlasništvu se uzima da je ta stvar podjeljena na idealne dijelove tj., neodređene pa trenutno nije odredivo koji bi to idealni dio bio vaš a koji od grada.
  • Provjeri si što ti piše u policiji, a ležarina bi trebala biti posebno navedena (ako ju polica pokriva). Što se tiče potvrde, odeš u policijsku postaju i zatražiš ju (zapisnici se više ne izdaju, a potvrda se može dobiti odmah).
  • Nije moguće tražiti povrat, što je potrošeno za potrebe bračne zajednice, potrošeno je, jedan bračni drug ima pravo na povrat eventualno onoga što je nastavio plaćati nakon prestanka bračne zajednice, a bilo je za potrebe bračne zajednice (npr. polovicu rata kredita). Koliko ste Vi davali za režije, toliko je supruga davala za neku drugu obvezu bračne zajednice, pa makar i osobnim radom doprinosila brizi za kućanstvo i za djecu, te se i to mora na jednak način vrednovati kao i Vaše davanje. No dopustite da Vas upozorim i na ovo - ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen za vrijeme trajanja bračne zajednice, bez obzira što supruga nije bila ugovarateljica kao davateljica uzdržavanja (pa posljedično tome nije niti u zemljišnoj knjizi stekla pravo vlasništva nakon smrti primatelja uzdržavanja), ako ste uzdržavanje davali zajedno kao bračni drugovi, smatra se bračnom stečevinom, odnosno sudska praksa je zauzela takav stav.  A ako biste tada tvrdili da nikakvo uzdržavanje nije bilo davano, već da se radilo o prividnom ugovoru koji je sklopljen iz nedopuštenih pobuda, tada imate šansu da stan od Vas potražuje onaj koga ste zaobišli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Da sam na Vašem mjestu, ja bih zaključila da sam još i super prošla u svemu tome jer nitko nije potraživao stan od mene i on je sad moje samovlasništvo, i počela bih razmišljati o dalekosežnim posljedicama svojih planiranih poteza. Ukratko, ne bih čačkala ni po čemu od toga da mi se ne osveti.
  • oprostite što upadam , ali ja imam upravo suprotnu situaciju pa ako netko tko se razumije rasvjetli i moju dilemu.Naime ja i susjedi  imamo kuču u nizu i jedini prilaz do nje je asfavtirana ceta koja je na privatnoj parceli. S obzirom da nemam druge mogučnosti do kuče tražio sam od općina da reguliraju pravno tu cestu. rekli da se teba radit detaljan plan urbanizacije ali da oni nemaju ni novca ni namjeru na to trošit. te me obavijestili da vlasnik tog zemljišta nema pravo niti mi priječit niti zatvarat predmetni put jer je on tamo od uvijek samo da nije pravno reguliran. S obzirom da su vlasnici tog puta trenutno sloveci s kojima svi susjedi imaju problema  bojimo se da če oni nekoko nam stvarat probleme
  • Ne, djelatnik nije dužan podmirivati takav opći manjak.
  • POštovani molim pomoč, naime majka ima otvoren opg i susjed koji nije mogao obrađivat svoju zemlju (stariji invalid) dao je majci sa ugovorom o plodouživanju svoju zemlju na 10 godina kako bi ona stekla prava na poticaje i koristila tu zemlju. Nažalost taj susjed je tragično preminuo nakon 20 dana od potpisivanja ugovora, s obzirom da se išlo na povjerenje mi nismo upisivali teret u zk na te parcele. Dali je sada to moguće, ostavinska rasprava nije sprovedena a svu svoju imovinu je ostavio trečoj nesrodnoj osobi ( advokatu). S obzirom da je ta treča osaba po saznanjima naumila sve rasprodat kako možemo mi  zastit svoja prava koja nam je pokojnik ostavio.   Hvala
 • Novi statusi

  • Kristina Antal  »  Ruby_Danderfluff

   Probala sam vas kontaktirat porukom ali ne mogu pa vas molim da mi se javite vazno je
   · 0 odgovora
  • Kristina Antal  »  drot13

   Molila bi vas da mi se javite porukom jako mi je hitno probala sam vam poslat poruku ali ne mogu
   · 0 odgovora
  • Kristina Antal  »  G-man

   Molim vas da mi se javite porukom jako mi je hitno probala sam vas kontaktirat ali ne mogu
   · 2 odgovora
  • Ana.skalic@gmail.com  »  drot13

   Poštovani!
   Ukoliko ste voljni odgovoriti na ovo moje pitanje zanima me da li se zabrana upravljanja vozilom  podrazumijeva odmah prilikom načinjene štete (vožnja u alkoholiziranom stanju, moja krivica nema dvojbe) ili kada mi se točno odredi zaštitna mjera zabrane upravljanja? Da li se do tada legalno smije upravljati motornim vozilom? Ili je ovo sve apsurd uopće što pitam?
   · 2 odgovora
  • siflisivana@gmail.com

   Dobro veče
   Dali neko zna,dali se moze bez prebivališta u Hrvatskoj predati papire za hrvatsko drzavljanstvo u sup.Zivim u Vojvodini . Hvala svima koji znaju nesto.😀😀
   · 2 odgovora
×