Jump to content

Nasljedno pravo

Nasljeđivanje, oporuke, zakonski i nužni dio....

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 0 odgovora
  • 11228 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 11399 otvaranja
 1. Osnove nasljednog prava

  • 1 odgovor
  • 23675 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 484 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 396 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 70 otvaranja
 2. Ugovor o darivanju novca

 3. Dioba suvlasništva

  • 1 odgovor
  • 122 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 37 otvaranja
 4. Darovnica, prepis udjela

 5. ostavinska rasprava

  • 1 odgovor
  • 62 otvaranja
 6. Porez na darovanje

  • 2 odgovora
  • 176 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 89 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 57 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 117 otvaranja
 7. Nasljeđivanje obiteljske kuće

  • 31 odgovora
  • 2488 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 67 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 61 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 312 otvaranja
 8. Darovni ugovor i nužni dio

  • 19 odgovora
  • 8083 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 162 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 160 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 107 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 58 otvaranja
 9. Odricanje od nasljedstva

  • 23 odgovora
  • 3991 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 237 otvaranja
 10. ostavina

  • 3 odgovora
  • 88 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 72 otvaranja
 11. Darovni ugovor i nasljeđivanje

  • 13 odgovora
  • 4438 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 215 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 429 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 154 otvaranja
  • 21 odgovora
  • 706 otvaranja
 12. Izmjene u zemljišnoj knjizi

  • 3 odgovora
  • 110 otvaranja
 13. Izmjena oporuke

  • 3 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 209 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 123 otvaranja
 14. Doživotno plodouživanje

  • 1 odgovor
  • 93 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 217 otvaranja
 15. Naslijeđeni auto

  • 3 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 90 otvaranja
 16. Nužni dio

  • 7 odgovora
  • 210 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 70 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 140 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 338 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 97 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 178 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 141 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 105 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 121 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 78 otvaranja
 17. Dug nakon smrti

  • 1 odgovor
  • 93 otvaranja
 18. nasljedstvo od babe

  • 3 odgovora
  • 101 otvaranja
 19. nužni dio uz oporuku

  • 3 odgovora
  • 366 otvaranja
 20. Dug za pokojnikom

  • 16 odgovora
  • 321 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 275 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 139 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 92 otvaranja
 21. Drugi brak

  • 4 odgovora
  • 177 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 243 otvaranja
 22. upit

  • 9 odgovora
  • 561 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 137 otvaranja
 23. Porez na nasljeđivanje

  • 1 odgovor
  • 132 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 138 otvaranja
 24. Ostavinski postupak

  • 1 odgovor
  • 113 otvaranja
 25. KAMATA - DUG U BANCI

  • 1 odgovor
  • 99 otvaranja
 26. Ostavinski postupak

  • 1 odgovor
  • 112 otvaranja
 27. Ugovor

  • 5 odgovora
  • 219 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 146 otvaranja
 28. Ostavina-Rjesenje?

  • 35 odgovora
  • 1505 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 204 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 103 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 210 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 2607 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 13776 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 179 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 277 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 140 otvaranja
 29. Darovnica stana

  • 1 odgovor
  • 144 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 124 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 290 otvaranja
 30. Naslijeđe

  • 2 odgovora
  • 123 otvaranja
 31. treći stup

  • 1 odgovor
  • 102 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 125 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 83 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 125 otvaranja
  • 16 odgovora
  • 442 otvaranja
 32. suvlasnici

  • 2 odgovora
  • 75 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 116 otvaranja
 33. Darovnica

  • 2 odgovora
  • 101 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 110 otvaranja


×