Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Stvarno pravo

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari....

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 1 odgovor
  • 281 otvaranja
 1. Ilegalni stanari

  • 1 odgovor
  • 458 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 224 otvaranja
 2. Darovni ugovor s punomoći

  • 3 odgovora
  • 969 otvaranja
 3. Vlasništvo nad nekretninom

  • 5 odgovora
  • 350 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 170 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 306 otvaranja
 4. Pješačka zona

  • 4 odgovora
  • 344 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 202 otvaranja
 5. Podizanje ograde

  • 2 odgovora
  • 389 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 463 otvaranja
 6. nužni radovi na zgradi

  • 0 odgovora
  • 298 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 287 otvaranja
 7. Podizanje krova?

  • 3 odgovora
  • 331 otvaranja
 8. Čestica izgubljena u parnici

  • 2 odgovora
  • 317 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 239 otvaranja
 9. zemljiste uz obalu rijeke

  • 2 odgovora
  • 700 otvaranja
 10. Vlasništvo - poslovni prostor

  • 5 odgovora
  • 340 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 292 otvaranja
 11. prilazni put do parcele

  • 6 odgovora
  • 4871 otvaranja
 12. Suvlasništvo na brodu

  • 2 odgovora
  • 363 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 373 otvaranja
  • 14 odgovora
  • 1055 otvaranja
 13. pričuva - zastara ili ne?

  • 11 odgovora
  • 9830 otvaranja
 14. Gradnja kuće na zemljištu

  • 1 odgovor
  • 284 otvaranja
 15. Vracanje vlasnistva

  • 0 odgovora
  • 233 otvaranja
 16. stup elektre u mom vrtu

  • 0 odgovora
  • 221 otvaranja
 17. Darovanje kuće pod kreditom

  • 2 odgovora
  • 334 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 418 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 935 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 405 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 747 otvaranja
 18. Prenamjena oranice u gradevinsko

  • 1 odgovor
  • 271 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 547 otvaranja
 19. Oduzimanje dijela parcele

  • 1 odgovor
  • 328 otvaranja
 20. Uporabna dozvola

  • 7 odgovora
  • 492 otvaranja
 21. Teretovnica - pitanje

  • 5 odgovora
  • 443 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 2923 otvaranja
 22. STAN - pomoć oko prijepisa

  • 8 odgovora
  • 503 otvaranja
 23. Kom.nered - okućnica

  • 6 odgovora
  • 554 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 156 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 233 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 274 otvaranja
 24. Zapuštena površina

  • 9 odgovora
  • 610 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 278 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 264 otvaranja
 25. Uređenje fasade

  • 1 odgovor
  • 305 otvaranja
 26. Parcela od 13 kvadrata

  • 2 odgovora
  • 253 otvaranja
 27. adaptacija tavanskog prostora

  • 1 odgovor
  • 231 otvaranja
 28. Kupnja nakretnine s teretom

  • 7 odgovora
  • 331 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 2163 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 220 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 268 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 310 otvaranja
 29. Dozvola za pristupni put

  • 52 odgovora
  • 30976 otvaranja
 30. Iskorištavanje bolesne majke

  • 2 odgovora
  • 247 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 635 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 468 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 615 otvaranja
 31. otkup drvarnice u zgradi

  • 0 odgovora
  • 238 otvaranja
 32. Prognanici neće doma

  • 1 odgovor
  • 249 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 190 otvaranja
 33. Udaljenost od međe

  • 5 odgovora
  • 546 otvaranja
 34. Nerazuman suvlasnik

  • 2 odgovora
  • 322 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 461 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 342 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 564 otvaranja
 35. Iskop zemlje okučnice

  • 2 odgovora
  • 313 otvaranja
 36. Poklanjanje zemljista

  • 5 odgovora
  • 461 otvaranja
 37. Koncesija

  • 3 odgovora
  • 298 otvaranja
 38. Pravo provoza

  • 3 odgovora
  • 617 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 561 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 341 otvaranja
 39. Ključ od tavana

  • 2 odgovora
  • 331 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 3965 otvaranja
 40. Dioba čestice

  • 3 odgovora
  • 454 otvaranja
 41. posjedovni list ?

  • 4 odgovora
  • 303 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 308 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 278 otvaranja
 42. Prozori na međi

  • 13 odgovora
  • 5490 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 360 otvaranja
 43. Poklonio stan

  • 5 odgovora
  • 518 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 387 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 906 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 462 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 2355 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 453 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 499 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 1447 otvaranja
 44. Ptice kod susjeda

  • 1 odgovor
  • 317 otvaranja
 45. Stup međe

  • 1 odgovor
  • 367 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 285 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 512 otvaranja
 46. Uništenje puta

  • 0 odgovora
  • 393 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 351 otvaranja
 47. Stjecanje vlasništva

  • 0 odgovora
  • 388 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 497 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 270 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 279 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 429 otvaranja


×