Jump to content

Stvarno pravo

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari....

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

 1. Predbilježba u zk

  • 3 odgovora
  • 197 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 93 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 144 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 77 otvaranja
 2. Odvodnja otpadnih voda

  • 1 odgovor
  • 121 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 150 otvaranja
 3. Paljenje smeća

  • 3 odgovora
  • 162 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 100 otvaranja
 4. dogovor oko međe

  • 1 odgovor
  • 110 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 97 otvaranja
 5. Prijava bespravne gradnje

  • 8 odgovora
  • 4219 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 157 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 306 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 113 otvaranja
 6. Zajednička kuća

  • 1 odgovor
  • 88 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 243 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 86 otvaranja
 7. Zakon o vlasništvu

  • 1 odgovor
  • 105 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 95 otvaranja
 8. Podjela na katastru

  • 7 odgovora
  • 233 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 136 otvaranja
 9. Prenamjena objekta

  • 1 odgovor
  • 117 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 160 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 144 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 218 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 106 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 99 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 138 otvaranja
 10. Skladištenje robe

  • 1 odgovor
  • 103 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 90 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 257 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 145 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 182 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 85 otvaranja
 11. Otudjeno zemljiste

  • 4 odgovora
  • 137 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 172 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 195 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 114 otvaranja
 12. UGOVOR O NAJMU

  • 4 odgovora
  • 179 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 185 otvaranja
 13. pomocna prostorija

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 772 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 156 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 154 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 84 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 235 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 124 otvaranja
 14. Javno dobro

  • 2 odgovora
  • 160 otvaranja
  • 16 odgovora
  • 160 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 66 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 178 otvaranja
 15. Tko je u pravu

  • 3 odgovora
  • 100 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 162 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 146 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 95 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 165 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 131 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 103 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 144 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 181 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 163 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 98 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 176 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 1636 otvaranja
 16. Bazen

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 142 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 55 otvaranja
 17. Pravo dosjelosti

  • 4 odgovora
  • 149 otvaranja
 18. Problem sa susjedom

  • 2 odgovora
  • 145 otvaranja
 19. Teret dokazivanja

  • 10 odgovora
  • 305 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 50 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 119 otvaranja
 20. Kuća

  • 1 odgovor
  • 126 otvaranja
 21. Prenamjena Garaze

  • 1 odgovor
  • 85 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 141 otvaranja
 22. Dokazivanje dosjelosti

  • 15 odgovora
  • 525 otvaranja
 23. Pravni savjet

  • 6 odgovora
  • 230 otvaranja
 24. naknada uloženog

  • 4 odgovora
  • 327 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 171 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 109 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 25. Izbacivanje stanara

  • 2 odgovora
  • 205 otvaranja
 26. Dogradnja terase

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 254 otvaranja
 27. ugovor o služnosti

  • 1 odgovor
  • 98 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 117 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 220 otvaranja
 28. zem. čestica

  • 3 odgovora
  • 187 otvaranja
 29. Međa, međa, međica

  • 16 odgovora
  • 13263 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 2247 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 109 otvaranja
 30. etažiranje i priključci

  • 5 odgovora
  • 187 otvaranja
 31. Pravo služnosti

  • 10 odgovora
  • 2220 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 105 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 166 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 119 otvaranja
 32. sanacija u zgradi

  • 5 odgovora
  • 153 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 126 otvaranja


×