Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Stvarno pravo

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari....

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 5 odgovora
  • 196 otvaranja
 1. Prodaja stana s ovrhama

  • 12 odgovora
  • 369 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 152 otvaranja
 2. Prozor - jeli potrebna dozvola?

  • 15 odgovora
  • 432 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 277 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 121 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 186 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 173 otvaranja
 3. Radovi u stanu

  • 3 odgovora
  • 175 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 263 otvaranja
 4. Predugovor o kupnji stana

  • 1 odgovor
  • 165 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 326 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 242 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 162 otvaranja
 5. kako do podjele

  • 15 odgovora
  • 1406 otvaranja
 6. Popravci u iznajmljenom stanu

  • 3 odgovora
  • 198 otvaranja
 7. sanacija u zgradi

  • 3 odgovora
  • 171 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 380 otvaranja
 8. Posjed vs. vlasništvo stana

  • 8 odgovora
  • 350 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 148 otvaranja
 9. uknjižba vlasništva

  • 3 odgovora
  • 252 otvaranja
 10. Naknada za parking

  • 4 odgovora
  • 170 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 134 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 271 otvaranja
 11. Upis vlasništva u posjedovni list

  • 5 odgovora
  • 433 otvaranja
 12. Prodaja nekretnine

  • 3 odgovora
  • 196 otvaranja
 13. Otuđenje zemljišta

  • 1 odgovor
  • 181 otvaranja
 14. Odvodnja oborinske vode

  • 0 odgovora
  • 128 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 150 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 146 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 246 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 201 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 145 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 127 otvaranja
 15. Stvarno pravo

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 299 otvaranja
 16. razvrgnuce suvlasnistva

  • 3 odgovora
  • 282 otvaranja
 17. stanar s pravom uživanja

  • 6 odgovora
  • 823 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 152 otvaranja
 18. upravitelj zgrade

  • 3 odgovora
  • 129 otvaranja
 19. uknjižba u katastar_pitanje

  • 13 odgovora
  • 668 otvaranja
 20. ZNACENJE POJMA MIRNI POSJED

  • 4 odgovora
  • 551 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 148 otvaranja
 21. Suvlasništvo

  • 1 odgovor
  • 137 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 69 otvaranja
 22. Gradnja fasade

  • 1 odgovor
  • 148 otvaranja
 23. Prodaja nekretnine

  • 3 odgovora
  • 209 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 183 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 82 otvaranja
 24. sudski trošak tužitelju

  • 7 odgovora
  • 266 otvaranja
 25. Postavljanje fasade

  • 6 odgovora
  • 137 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 107 otvaranja
 26. pravo služnosti puta

  • 38 odgovora
  • 25601 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 109 otvaranja
 27. Raskid ugovora o najmu stana

  • 1 odgovor
  • 172 otvaranja
  • 18 odgovora
  • 404 otvaranja
 28. Darovni ugovor

  • 1 odgovor
  • 200 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 163 otvaranja
 29. Upit za usluznost puta

  • 5 odgovora
  • 181 otvaranja
 30. Kupnja dijela cest.

  • 4 odgovora
  • 201 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 235 otvaranja
 31. Etaziranje?

  • 53 odgovora
  • 19479 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 168 otvaranja
 32. Brisanje Društvenog Vlasništva

  • 3 odgovora
  • 187 otvaranja
 33. Zamjenski stan gradski

  • 5 odgovora
  • 321 otvaranja
 34. Kako spriječiti tužbu

  • 10 odgovora
  • 467 otvaranja
 35. Pristupni put

  • 3 odgovora
  • 167 otvaranja
  • 22 odgovora
  • 1471 otvaranja
 36. Hrvatske vode - izvlaštenje

  • 2 odgovora
  • 181 otvaranja
 37. Kupnja stana - nakon ovrhe

  • 5 odgovora
  • 308 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 160 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 268 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 319 otvaranja
 38. GREŠKA U KUPOPRODAJNOM UGOVORU

  • 5 odgovora
  • 256 otvaranja
 39. Dosjelost nakon uzurpacije

  • 3 odgovora
  • 293 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 134 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 402 otvaranja
 40. Vlasnički i posjedovni list

  • 8 odgovora
  • 518 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 185 otvaranja
 41. Stan

  • 4 odgovora
  • 343 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 161 otvaranja
 42. Parking mjesto

  • 6 odgovora
  • 268 otvaranja
 43. Legalizacija nekretnina

  • 4 odgovora
  • 275 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 151 otvaranja
 44. Priključak

  • 1 odgovor
  • 143 otvaranja
 45. Razvrgnuće suvlasništva

  • 5 odgovora
  • 305 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 255 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 142 otvaranja
 46. Pristup vodovodnim cijevima

  • 1 odgovor
  • 155 otvaranja
 47. Širina ulice

  • 3 odgovora
  • 204 otvaranja
 48. Pokretna imovina benda

  • 3 odgovora
  • 150 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 312 otvaranja
 49. Pravo služnosti prolaza

  • 1 odgovor
  • 189 otvaranja
 50. Ograda

  • 1 odgovor
  • 146 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 211 otvaranja
 51. Predaja u posjed

  • 2 odgovora
  • 183 otvaranja
 52. Utvrdivanje prava vlasnistva

  • 1 odgovor
  • 161 otvaranja
 53. Drzavna nekretnina - suglasnost

  • 2 odgovora
  • 148 otvaranja
 54. Kupnja dvodomke

  • 3 odgovora
  • 149 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 122 otvaranja


×