Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 0 odgovora
  • 13315 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 123 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 21 otvaranja
 1. Trajanje otkaznog roka

  • 5 odgovora
  • 84 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 35 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 37 otvaranja
 2. Ozljeda na radu,odbijena

  • 1 odgovor
  • 47 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 38 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 106 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 42 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 69 otvaranja
 3. Pravo na godišnji

  • 2 odgovora
  • 64 otvaranja
 4. MIROVINSKO

  • 2 odgovora
  • 97 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 106 otvaranja
 5. beneficirani staž

  • 1 odgovor
  • 69 otvaranja
 6. Otkazni rok

  • 5 odgovora
  • 162 otvaranja
 7. Otpremnina

  • 1 odgovor
  • 89 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 162 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 79 otvaranja
 8. Otkazni rok

  • 2 odgovora
  • 66 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 58 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 72 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 34 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 206 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 48 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 70 otvaranja
 9. ugovor o radu

  • 8 odgovora
  • 210 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 56 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 97 otvaranja
 10. Otkazni rok

  • 1 odgovor
  • 72 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 89 otvaranja
 11. bolovanje i otkaz

  • 7 odgovora
  • 307 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 47 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 82 otvaranja
 12. Sluzbeni automobil

  • 23 odgovora
  • 492 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 77 otvaranja
 13. potvrda HZMO

  • 0 odgovora
  • 35 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 144 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 50 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 65 otvaranja
 14. Neplaćeni dopust

  • 1 odgovor
  • 57 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 95 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 77 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 82 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 132 otvaranja
 15. Ostvarenje mirovine

  • 2 odgovora
  • 77 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 48 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 173 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 79 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 64 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 86 otvaranja
 16. radni staž

  • 1 odgovor
  • 99 otvaranja
 17. Radni staž

  • 1 odgovor
  • 41 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 76 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 102 otvaranja
 18. mirovina

  • 5 odgovora
  • 158 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 54 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 81 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 96 otvaranja
 19. Raskid ugovora o radu

  • 1 odgovor
  • 62 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 27 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 100 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 158 otvaranja
 20. Ozljeda na radu

  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 57 otvaranja
 21. Radno pravo

  • 6 odgovora
  • 188 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 60 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 64 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
 22. Otkazni rok

  • 3 odgovora
  • 88 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 132 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 171 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 177 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 227 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 283 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 247 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 108 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 236 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 41 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 130 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 79 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 101 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 91 otvaranja
 23. naknada za tjelesno oštećenje

  • 6 odgovora
  • 9602 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 241 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 100 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 86 otvaranja
 24. Godisnji

  • 1 odgovor
  • 96 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 75 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 103 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 69 otvaranja
 25. hzzo kontrola bolovanja

  • 17 odgovora
  • 780 otvaranja
 26. Rad preko agencije

  • 1 odgovor
  • 76 otvaranja
 27. godišnji odmori

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 28. izvanredni otkaz

  • 1 odgovor
  • 113 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 59 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 66 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 102 otvaranja
 29. TESKA OZLJEDA NA RADU!

  • 0 odgovora
  • 115 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 171 otvaranja


×