Jump to content

Radno i socijalno pravo

Prava iz radnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

  • 0 odgovora
  • 14595 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 10 otvaranja
 1. Porodiljni dopust

  • 2 odgovora
  • 56 otvaranja
 2. Radnicko pravo

  • 3 odgovora
  • 14 otvaranja
 3. Zaposlenje preko obrta

  • 1 odgovor
  • 29 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 105 otvaranja
 4. Utaja poreza i dr.

  • 2 odgovora
  • 35 otvaranja
 5. izračun mirovine

  • 3 odgovora
  • 141 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 39 otvaranja
 6. posao na deset dana

  • 8 odgovora
  • 208 otvaranja
 7. Tehnološki višak u školama

  • 6 odgovora
  • 1556 otvaranja
 8. Reorganizacija firme i novi ugovor

  • 10 odgovora
  • 85 otvaranja
 9. Ogorčena

  • 4 odgovora
  • 147 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 150 otvaranja
  • 11 odgovora
  • 391 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 45 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 311 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 10. Socijalna pomoć

  • 4 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 84 otvaranja
 11. otkaz i odjava

  • 4 odgovora
  • 135 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 60 otvaranja
 12. Raspored rada

  • 0 odgovora
  • 53 otvaranja
 13. Državni stručni ispit

  • 14 odgovora
  • 489 otvaranja
 14. Službeni put u inozemstvo na više dana

  • 1 odgovor
  • 52 otvaranja
 15. Uzastopni ugovor

  • 1 odgovor
  • 47 otvaranja
  • 11 odgovora
  • 183 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 65 otvaranja
 16. Naknada za bolovanje nakon 90 dana

  • 5 odgovora
  • 248 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 115 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 117 otvaranja
 17. Ugovor bez pocetka

  • 5 odgovora
  • 111 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 159 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 55 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 78 otvaranja
 18. Isplata dnevnica

  • 1 odgovor
  • 45 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 256 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 134 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 56 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 61 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 89 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 100 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 83 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 90 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 140 otvaranja
 19. Tjelesno ostecenje

  • 0 odgovora
  • 66 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 96 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 114 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 118 otvaranja
  • 14 odgovora
  • 646 otvaranja
 20. tjelesno oštećenje

  • 1 odgovor
  • 84 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 111 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 158 otvaranja
 21. Stavka u ugovoru

  • 1 odgovor
  • 115 otvaranja
 22. Pravo na godišnji odmor

  • 7 odgovora
  • 222 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 140 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 185 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 125 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 101 otvaranja
 23. Burza šalje na vještačenje

  • 26 odgovora
  • 709 otvaranja
 24. Zdr.pregled i sl.

  • 5 odgovora
  • 130 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 127 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 122 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 111 otvaranja
 25. Naknada za prijevoz 2

  • 1 odgovor
  • 57 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 127 otvaranja
 26. Ponuda novog ugovora

  • 3 odgovora
  • 156 otvaranja
  • 18 odgovora
  • 5293 otvaranja
 27. Božićnica pitanje

  • 1 odgovor
  • 94 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 535 otvaranja
 28. Otkaz

  • 8 odgovora
  • 210 otvaranja
 29. Pravo na božićnicu

  • 3 odgovora
  • 81 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 173 otvaranja
 30. pravo na godisnji odmor

  • 6 odgovora
  • 270 otvaranja
 31. Slanje na rad u inozemstvo

  • 6 odgovora
  • 213 otvaranja
 32. Bolovanje na praznik

  • 3 odgovora
  • 110 otvaranja
 33. Biro

  • 3 odgovora
  • 98 otvaranja
 34. Godišnji pred mirovinu

  • 3 odgovora
  • 105 otvaranja
 35. Izračun mirovine

  • 12 odgovora
  • 340 otvaranja
 36. Otvaranje rodiljnog dopusta

  • 2 odgovora
  • 138 otvaranja
 37. Radno pravo

  • 3 odgovora
  • 127 otvaranja
 38. Značenje presude

  • 3 odgovora
  • 156 otvaranja
 39. Povrat poreza

  • 2 odgovora
  • 102 otvaranja
 40. ugovor o radu

  • 1 odgovor
  • 85 otvaranja
 41. Testiranje

  • 1 odgovor
  • 80 otvaranja
 42. Problemi s plaćom

  • 1 odgovor
  • 107 otvaranja
 43. Da li je to rad na crno

  • 1 odgovor
  • 86 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 124 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 80 otvaranja
  • 37 odgovora
  • 57410 otvaranja
 44. Fond sati

  • 0 odgovora
  • 71 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 84 otvaranja
 45. Upravno vijeće

  • 0 odgovora
  • 47 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 63 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 245 otvaranja
 46. Dodatni posao

  • 1 odgovor
  • 132 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 78 otvaranja
 47. potvrda o nesposbnosti za rad

  • 4 odgovora
  • 197 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 693 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 207 otvaranja


×