Jump to content

Ovrhe i ovršni postupci

Sve o ovrhama.

# [1:tema][?:tema] u ovom forumu

 1. postupak promjene predmeta ovrhe

  • 9 odgovora
  • 816 otvaranja
 2. Zastara za naplatu

  • 10 odgovora
  • 530 otvaranja
 3. Dug za komunalnu naknadu

  • 4 odgovora
  • 308 otvaranja
 4. Ovrha

  • 123 odgovora
  • 4753 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 1923 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 282 otvaranja
 5. Zastara duga i ovrha

  • 8 odgovora
  • 491 otvaranja
 6. Ovrha teleoperatera

  • 6 odgovora
  • 631 otvaranja
 7. Ovrha majci nakon očeve smrti

  • 7 odgovora
  • 423 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 884 otvaranja
 8. Tele2 ovrha

  • 4 odgovora
  • 897 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 320 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 561 otvaranja
 9. Zastara duga prema banci

  • 1 odgovor
  • 466 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 262 otvaranja
 10. Centar likvidnosti

  • 2 odgovora
  • 356 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 1627 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 472 otvaranja
 11. Ovrha Vip

  • 11 odgovora
  • 856 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 440 otvaranja
 12. Zastara potraživanja

  • 1 odgovor
  • 435 otvaranja
  • 12 odgovora
  • 3833 otvaranja
 13. suglasnost o zapljeni plaće

  • 6 odgovora
  • 1384 otvaranja
 14. tužba za nedopuštenost naplate

  • 2 odgovora
  • 323 otvaranja
 15. Ovrha nad osobom u komi

  • 7 odgovora
  • 339 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 278 otvaranja
 16. prodaja dugovanja kapital fondu

  • 1 odgovor
  • 331 otvaranja
 17. Presuda - rok plaćanja

  • 2 odgovora
  • 262 otvaranja
  • 14 odgovora
  • 1708 otvaranja
 18. Zastara troškova ovrhe

  • 1 odgovor
  • 265 otvaranja
 19. Povrat ovršenih sredstava

  • 7 odgovora
  • 683 otvaranja
 20. Stari račun

  • 1 odgovor
  • 223 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 501 otvaranja
 21. PORODILJNA NAKNADA I OVRHA

  • 6 odgovora
  • 893 otvaranja
 22. Pobijanje platnog naloga

  • 3 odgovora
  • 360 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 460 otvaranja
 23. Izmjene ovršnog zakona

  • 1 odgovor
  • 371 otvaranja
  • 11 odgovora
  • 716 otvaranja
 24. preuzimanje duga

  • 4 odgovora
  • 568 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 917 otvaranja
  • 16 odgovora
  • 649 otvaranja
 25. ovrha pokretnina

  • 7 odgovora
  • 1607 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 334 otvaranja
  • 5 odgovora
  • 344 otvaranja
 26. Rjesenje o zastari

  • 0 odgovora
  • 275 otvaranja
  • 7 odgovora
  • 795 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 275 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 322 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 1848 otvaranja
 27. Poziv za plaćanje duga

  • 10 odgovora
  • 1362 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 242 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 665 otvaranja
 28. postupak JB u ovrsi

  • 4 odgovora
  • 308 otvaranja
 29. banka, opomena za pokojnog

  • 12 odgovora
  • 534 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 401 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 407 otvaranja
 30. EOS Matrix

  • 6 odgovora
  • 616 otvaranja
  • 9 odgovora
  • 473 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 310 otvaranja
 31. Ovrha stana

  • 4 odgovora
  • 496 otvaranja
 32. Dostava OIB-a

  • 10 odgovora
  • 748 otvaranja
 33. Jubilarna nagrada i isplata

  • 1 odgovor
  • 684 otvaranja
 34. Predstečajni postupak

  • 7 odgovora
  • 759 otvaranja
 35. zadužnica

  • 6 odgovora
  • 436 otvaranja
 36. prisilna naplata duga

  • 3 odgovora
  • 650 otvaranja
  • 0 odgovora
  • 461 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 480 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 250 otvaranja
  • 6 odgovora
  • 822 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 431 otvaranja
 37. Povrat dijela plaćene ovrhe.

  • 5 odgovora
  • 473 otvaranja
 38. 3/4 izuzeće

  • 7 odgovora
  • 525 otvaranja
 39. Banka povukla blokadu

  • 2 odgovora
  • 320 otvaranja
 40. prijedlog za ovrhu

  • 4 odgovora
  • 485 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 428 otvaranja
  • 1 odgovor
  • 404 otvaranja
 41. Obustava sa 1/3 na 1/4

  • 2 odgovora
  • 558 otvaranja
 42. Ovrha na povrat poreza

  • 2 odgovora
  • 973 otvaranja
 43. Ovrha Diners

  • 7 odgovora
  • 1960 otvaranja
  • 13 odgovora
  • 1288 otvaranja
  • 17 odgovora
  • 2666 otvaranja
 44. opomena po novom zakonz

  • 3 odgovora
  • 1747 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 3025 otvaranja
 45. Iznos za život kod ovrhe

  • 2 odgovora
  • 409 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 360 otvaranja
 46. opomena pred ovrhu

  • 0 odgovora
  • 1201 otvaranja
 47. Svea ekonomi

  • 6 odgovora
  • 3453 otvaranja
 48. Žalba na ovrhu

  • 2 odgovora
  • 1084 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 472 otvaranja
 49. Dug iz 2014

  • 6 odgovora
  • 402 otvaranja
 50. Zastara ovrhe

  • 10 odgovora
  • 1654 otvaranja
  • 3 odgovora
  • 422 otvaranja
  • 10 odgovora
  • 1599 otvaranja
  • 2 odgovora
  • 460 otvaranja
 51. Sredstva izuzeta od ovrhe

  • 1 odgovor
  • 279 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 563 otvaranja
 52. Otkaz kredita

  • 3 odgovora
  • 633 otvaranja
  • 8 odgovora
  • 911 otvaranja
  • 4 odgovora
  • 625 otvaranja
 53. trosak fine za ovrhu

  • 7 odgovora
  • 1087 otvaranja


×