Jump to content

Sve aktivnosti

Sadržaj se automatski ažurira     

 1. protekli sat
 2. Izmjena skrbnistva

  Tako je definirano, sve što se daje djeci, a nije određeno sudskom odlukom o skrbništvu nad djecom, kao uzdržavanje djece i na način kako je odlukom propisano, tretira se kao dar djeci.. Kažem, sukladno Vašim navodima, za djecu bi bilo najbolje, a i u interesu djece, da sjednete Vi i Vaš bivši (otac djece) i da se dogovorite, jer se nikada nesmiju stavljati osobni interesi ispred interesa djece, tj. treba se sagledati dobrobit djece i što je najbolje za, zajeničku Vam, djecu, naravno, ako je ikako moguće takvo rješenje
 3. FARMA BIKOVA

  Spomenuta građevina nije upisana niti u zemljišnim knjigama, niti u katastru. Što znači da je nelegalna. Pa zar je bitno koliko je udaljena ili nije,ako je nelegalna. Ali nije niti u skladu s Prostornim planom.Nalazi se 10 m od građevinkom područja naselja, a po Prostornom planu za taj broj stoke ( 100-200) potrebno je min 50m. Nema propisanu lagunu - vodonepropusnu jamu za prikupljanje otpadnih voda niti stalnog napajanja vodom itd,itd. Ali to nije dovoljno da niti jedno državno tijelo reagira.To je naša pravna država i Europska unija.
 4. Danas
 5. Opoziv uvjetne presude

  Postovani gospodine Ruby. Zahvaljujem vam se nà odgovoru. Imam zakazano rociste u 9 mjesecu. Htio bih vas pitati da li moram doci osobno ili je dovoljno da bude odvjetnik. Promjenio sam posao ali moj poslodavac nema sluha niti za sud u hrvatskoj niti mogu uzeti 2 ili 3 dana slobodno à sud u koprivnici takodjer nema sluha jer u suprotnom mi se prijete europskim uhidbenim nalogom. U Hr niti imam adresu niti kome doci u Hr. U Hrvatskoj nisam bio vec 4 godine. Vise nisam niti sam pametan. Imam osjecaj da je volja samo da se zatvara. Postujem drzavu I pravosudje ali sa zatvaranjem nitko nema koristi. Niti itko vise dobiva novac à ja gubim posao a sa 46 godina i nakon zatvora tesko da cu posao vise i naci. Hvala vam unaprijed na odgovoru. Lijepi pozdrav
 6. otplata duga

  Preuzmite pošiljku što prije, pa javite o čemu je riječ. Izbjegavanjem preuzimanja, ne rješavate problem. Pogledajte čl. 143. Zakona o parničnom postupku, pa ćete vidjeti kako se lako dostava izvrši putem oglasne ploče.
 7. Otkaz Ugovora prije roka

  Poštovani, Vlasnik sam obrta koji je imao ugovor sa jednim našim trgovačkim lancem. Ugovor je potpisan 2016g i u članku o raskidu ugovora stoji sljedeće: Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na rok od 12 (dvanaest) mjeseci, s početkom od 9.06.2016., te se ugovor smatra automatski produženim za naredno razdoblje od 12 mjeseci ako ne bude otkazan preporučenim pismom najkasnije tri mjeseca prije isteka inicijalnog 12-mjesečnog razdoblja. Ugovor može biti raskinut od obje ugovorne strane u svako doba, uz pridržavanje otkaznog roka od 3 (tri) mjeseca. Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor bez obveze pridržavanja otkaznog roka (izvanredni otkaz) ako druga ugovorna strana povrijedi neku [bitnu] odredbu ovog ugovora i ne otkloni tu povredu, ako je istu moguće otkloniti, niti u roku od 14 dana od primitka pisane opomene druge ugovorne strane, dostavljene preporučenom pošiljkom. Ugovor je otkazan 2019g. Dopis je došao 11.4.2019 a suradnja je završena 10.5.2019g. Zanima me s obzirom da je ugovor imao stavku o automatskom produživanju jesu li se stranke trebale pridržavati otkaznog roka. Stranka koja raskida suradnju se u dopisu poziva na ugovor iz 2016g. Ukoliko je taj ugovor i dalje bio važeći onda je dopis trebao biti poslan 11.3.2019 i prestanak suradnje je trebao biti 9.6.2019g. tj u našem konkretnom slučaju otkazni rok je skraćen za 2 mj. Po mojim pretpostavkama smo oštećeni za 2mj suradnje. Jeli imamo pravo tražiti naknadu štete? Unaprijed hvala
 8. otplata duga

  Borbena 9. Hvala na odgovorima. malo sam napet priznajem, jer me čeka neka pošiljka pismena u pošti, neznam koje je namjene dok ne otvorim ili vratim je da dobijem na vremenu ako je matrix
 9. 'Hipokratova optužnica'

  Da. Možete mi samo objasniti što znači oportunitet u navedenom tekst?
 10. Vanbracna zajednica.

  Naravno da možeš.
 11. lažno svjedočenje

  slobodan sam zamoliti za pojašnjenje, ako sam dobro razumio stranka u postupku u ovome slučaju tužitelj ako dade lažni iskaz i time iskazom ishodi konačnu odluku na sudu u svoju korist je kazneno djelo, a tuženik što s njim ?
 12. Zamjena stare vozačke novom

  I liječnički i kod 95.
 13. FARMA BIKOVA

  Ista ta JLS ima u odredbama za provođenje prostornog plana propisanu najmanju udaljenost građevine za uzgoj stoke za određeni broj grla od ostalih stambenih građevina, građevinskog područja ili ceste i sl., što više grla veća udaljenost.
 14. Kupoprdajni ugovor

  Poštovani, sestra i ja smo vlasnice stana. Sada bih ja htjela od nje otkupiti njenu polovicu stana, uz dizanje stambenog kredita. Pa me zanima možete li mi reći jeli ovako sročen ugovor o kupoprodaji dobar. Unaprijed hvala 1. ______, iz Zagreba, ________ (u nastavku: prodavatelj) i 2. _______ iz Zagreba, _______ (u nastavku: kupac) zaključili su sljedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Članak 1. Prodavatelj jamči da je suvlasnik u ½ dijela stana u Zagrebu, na adresi ………, površine ……., koji se u naravi sastoji od ………. Vlasnik druge polovice navedene nekretnine je kupac. Članak 2. Stranke sporazumno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za ½ nekretnine u visini od …….. Eura (……… eura) u protuvrijednosti kuna obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate Banke u kojoj je kupac ishodio stambeni kredit odnosno ……, a Banka će izvršiti uplatu na tekući račun prodavatelja koji se vodi u ……. pod brojem IBAN: HR………….. najkasnije do 15. kolovoza 2019. Članak 3. Prodavatelj jamči da na nekretnini iz čl. 1. ovog ugovora ne postoje nikakva uknjižena ili neuknjižena prava ili tereti u korist trećih osoba koja bi na bilo koji način isključivala, umanjivala ili ograničavala prava kupca. Članak 4. U posjed i uživanje kupljene nekretnine kupac će stupiti po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene, s tim da je prodavatelj dužan predati kupcu stan slobodan od osoba i stvari te se obvezuje izmiriti sve obveze i režijske troškove nastale do stupanja kupca u posjed. Članak 5. Prodavatelj dozvoljava da kupac bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja može u zemljišnim knjigama i u drugim javnim očevidnicima ishoditi upis prava vlasništva (uknjižbu) na svoje ime na gore navedenu nekretninu. Članak 6. Porez na promet nekretnina po ovom ugovoru plaća kupac. Članak 7. Ugovorne strane su suglasne da će sve međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu. Ugovor je sastavljen i potpisan u 3 jednaka primjerka, od čega svaka strana dobiva po 1 primjerka, a jedan ostaje kod javnog bilježnika. Stranke primaju prava i obveze iz ovog ugovora, te ga u znak prihvata vlastoručno potpsuju. U Zagrebu, dana 23. Srpnja 2019.
 15. Slobodna djelatnost obrta za uslugu foto i video snimanja

  Hvala na odgovoru! Ali meni još uvijek nije jasno kako mogu upisati 74.20-videosnimanje važnih događaja kada pronalazim u klasifikaciji da je 74,20-fotografska djelatnost. Nešto propuštam?
 16. Rok za tužbu

  A dali nakon odbijanja žalbe za ponavljanje postupka postoji kakav pravni lijek ?
 17. Porez na promet nekretnina

  Poštovani Mario, Zahvaljujem na svim odgovorima LP
 18. Izmjena skrbnistva

  Sve to puno komplicirano posto se djeca ne mogu voditi da su kod mene jer ne zele mijenjat skolu,a po drugoj strani bivsi ne moze brinut o njima radi posla,a i djeca su vise vezana za mene posto on veci dio njihova zivota proveo po terenu,a i dok nije na terenu vraca se na vecer.Al ipak moja greska sto sam se slozila s takvom odredbom mislju da ce vise brinut o njima,a sada pa ispastamo zbog toga ja,djeca i zarucnik.I ne znam kako da se smatra sve sto ja dam djeci izvan tog iznosa darom posto moraju svaki dan jesti,nekad ici i kod doktora,i jos puno stvari koje nosi svakodnevni život.I onda to mora financirat zarucnik,jer meni jedva ostatak od porodiljnog dovoljan za bebine potrebe.U svakom slucaju hvala Vam na odgovorima... Pozdrav!
 19. FARMA BIKOVA

  Je li glede bilo čega od navedenog on podnio prijave pisanim putem? Mislim da je to onda idući korak koji mora učiniti.
 20. Fiducija na nekretnini-isplata prije roka

  Možete potraživati isplatu ili dodatno osiguranje tražbine prije isteka roka (dakle, isplatu nedospjele tražbine) samo ako Vam nije dano osiguranje koje ste tražili, te kad je rok ugovoren isključivo u Vašem interesu kao vjerovnika. Vjerujem da to ovdje nije slučaj, no nema zapreke da Vi zbog prekida pokušate potraživati ispunjenje prije roka. Ako neće ići dogovorom, nekretninu možete prodati ili zadržati radi namirenja svog duga. Fiducija je vrlo povoljna opcija za Vas, a činjenica da uz vlasništvo stana imate i posjed još je povoljnija.
 21. FARMA BIKOVA

  Hvala na odgovoru! S obzirom na naše sudstvo sumnjam da bi doživio konačni ishod parnice. Drugi problem koji vidim je dokazivanje štetnih emisija. Naime ,iako je nešto očigledno i očekivano da velika količina otpadnih voda i fekalija koja se stvara smrdi,u pravnom smislu to apsolutno ništa ne znači .Jer to se mora dokazati pravno relevatnim dokazima ,a ne njuškanjem tj ljudskim osjetom jer tko će ocjeniti da li nešto smrdi podnošljivo ili ne podnosšljivo i štetno. Sumnjam da kod nas postoji uređaji koji mjere štetne emisije plinova iz životijskog otpada odnosno da postoji pravillnik koji definira koja je količina tih sastojaka dopuštena odnosno nedopuštena. Po meni puno lakše je dokaziva nelegalnost građevine ,što se jednostavno i lako može utvrditi uvidom u sustav katastra i zemljišnih knjiga ili relevantnim dokumentima koji proizilazi iz istog. Međutim to bi se trebalo riješiti preko grđevinske inspekcije , ali ako oni ne žele to riješti jednostavno se proglašavajući ne nadležnim Pitanje koje slijedi da li se po tom pitanju može pokrenuti građanska parnica ili se žaliti na višu instancu građevinske inspekcije,odnosno Ministarstvo graditeljstva.. Druga solucija je veterinarska inspekcija koja je dužna kontrolirati uvjete držanja životinja. Ali ,i oni će se audeći po iskustvu vjerojatno proglasiti nenadležnim. Problem je što nitko ne želi ,a izgleda niti ne mora raditi svoj posao za koji je plaćen. Iako postoje jasni zakonski propisi.
 22. Prijava činjenica poreznoj upravi u j.d.o.o

  Mislim da kolegicu gotovo sigurno ne zovu zbog toga. Eventualni doprinosi moraju se utvrđivati na razini godine, nakon proteka te godine. Ovo je taj obrazac koji se traži popuniti: https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti Propisi/Prijava cinjenica bitnih za oporezivanje_Pravilnik o provedbi OPZ-a.pdf
 23. Pozdrav

  Kad je upisano u upisnik kaznenih prijava koji se vodi kod državnog odvjetništva, da. Odite napravite uvid u spis, ako na kraju spisa postoji rješenje o odbačaju kaznene prijave, onda ste mirni.
 24. Porez na promet nekretnina

  Po meni, Porezna ima povoda za razrez poreza za dodatne kvadrate, ali 'originalne' kvadrate stekli ste po ugovoru koji je u debeloj zastari prava na utvrđivanje poreza. Mislim da neće niti pokušati utvrditi porez na kvadraturu stana kojeg ste stekli 2002. godine - to bi bilo nezakonito. Po starom OPZ-u Porezna se mogla 'praviti luda' i pokušati utvrditi dug koji je u zastari, jer se tad zastara utvrđivala samo po zahtjevu obveznika, a po novom OPZ-u porezno tijelo na zastaru pazi po službenoj dužnosti. Ukoliko pokušaju izvesti tako nešto, svakako se treba žaliti.
 25. Pozdrav

  To mislite kad je upisano na policiji ili drzavnom odvjetništvu.. Malo prije bio zvao kazu da dodem napravit uvid u spis
 26. FARMA BIKOVA

  Jedino što vidim da je preostalo jest da može tužiti susjeda u građanskom, parničnom postupku (odnosno još bolje, vlasnika zemljišta, štale i životinja, jer oni su sigurno u boljem financijskom stanju od tog susjeda) zbog štetnih imisija, tražeći uklanjanje izvora imisija, te naknadu štete zbog toga što trpi štetne imisije.
 27. Prijava činjenica poreznoj upravi u j.d.o.o

  Jeste li inače zaposleni ili nezaposleni?
 1. Učitaj više aktivnosti


 • Tko je sad tu? (vidi sve)

 • Najutjecajniji članovi

 • Korisnici

  • Registriranih
   90657
  • Najviše online
   122

  Najnoviji korisnik
  Prizma101
  Registrirao se
 • Forum

  • Ukupno tema
   99886
  • Ukupno objava
   525826
 • Popularne teme

 • Nove objave

  • Tako je definirano, sve što se daje djeci, a nije određeno sudskom odlukom o skrbništvu nad djecom, kao uzdržavanje djece i na način kako je odlukom propisano, tretira se kao dar djeci.. Kažem, sukladno Vašim navodima, za djecu bi bilo najbolje, a i u interesu djece, da sjednete Vi i Vaš bivši (otac djece) i da se dogovorite, jer se nikada nesmiju stavljati osobni interesi ispred interesa djece, tj. treba se sagledati dobrobit djece i što je najbolje za, zajeničku Vam, djecu, naravno, ako je ikako moguće takvo rješenje
  • Spomenuta građevina nije upisana niti u zemljišnim knjigama, niti u katastru. Što znači da je nelegalna. Pa zar je bitno koliko je udaljena ili nije,ako je nelegalna. Ali  nije niti u skladu s Prostornim planom.Nalazi se 10 m od građevinkom područja naselja, a po Prostornom planu za taj broj stoke ( 100-200) potrebno je min 50m. Nema propisanu lagunu - vodonepropusnu jamu za prikupljanje otpadnih voda niti stalnog napajanja vodom itd,itd. Ali to nije dovoljno da niti jedno državno tijelo reagira.To je naša pravna država i Europska unija.          
  • Postovani gospodine Ruby. Zahvaljujem vam se nà odgovoru. Imam zakazano rociste u 9 mjesecu. Htio bih vas pitati da li moram doci osobno ili je dovoljno da bude odvjetnik. Promjenio sam posao ali moj poslodavac nema sluha niti za sud u hrvatskoj niti mogu uzeti 2 ili 3 dana slobodno à sud u koprivnici takodjer nema sluha jer u suprotnom mi se prijete europskim uhidbenim nalogom.  U Hr niti imam adresu niti kome doci u Hr. U Hrvatskoj nisam bio vec 4 godine. Vise nisam niti sam pametan. Imam osjecaj da je volja samo da se zatvara. Postujem drzavu I pravosudje ali sa zatvaranjem nitko nema koristi. Niti itko vise dobiva novac à ja gubim posao a sa 46 godina i nakon zatvora tesko da cu posao vise i naci. Hvala vam unaprijed na odgovoru. Lijepi pozdrav
  • Preuzmite pošiljku što prije, pa javite o čemu je riječ. Izbjegavanjem preuzimanja, ne rješavate problem. Pogledajte čl. 143. Zakona o parničnom postupku, pa ćete vidjeti kako se lako dostava izvrši putem oglasne ploče. 
  • Poštovani, Vlasnik sam obrta koji je imao ugovor sa jednim našim trgovačkim lancem. Ugovor je potpisan 2016g i u članku o raskidu ugovora stoji sljedeće: Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na rok od 12 (dvanaest) mjeseci, s početkom od 9.06.2016., te se ugovor smatra automatski produženim za naredno razdoblje od 12 mjeseci ako ne bude otkazan preporučenim pismom najkasnije tri mjeseca prije isteka inicijalnog 12-mjesečnog razdoblja.
   Ugovor može biti raskinut od obje ugovorne strane u svako doba, uz pridržavanje otkaznog roka od 3 (tri) mjeseca. Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj ugovor bez obveze pridržavanja otkaznog roka (izvanredni otkaz) ako druga ugovorna strana povrijedi neku [bitnu] odredbu ovog ugovora i ne otkloni tu povredu, ako je istu moguće otkloniti, niti u roku od 14 dana od primitka pisane opomene druge ugovorne strane, dostavljene preporučenom pošiljkom.   Ugovor je otkazan 2019g. Dopis je došao 11.4.2019 a suradnja je završena 10.5.2019g. Zanima me s obzirom da je ugovor imao stavku o automatskom produživanju jesu li se stranke trebale pridržavati otkaznog roka. Stranka koja raskida suradnju se u dopisu poziva na ugovor iz 2016g. Ukoliko je taj ugovor i dalje bio važeći onda je dopis trebao biti poslan 11.3.2019 i prestanak suradnje je trebao biti 9.6.2019g. tj u našem konkretnom slučaju otkazni rok je skraćen za 2 mj. Po mojim pretpostavkama smo oštećeni za 2mj suradnje. Jeli imamo pravo tražiti naknadu štete? Unaprijed hvala
  • Borbena 9. Hvala na odgovorima. malo sam napet priznajem, jer me čeka neka pošiljka pismena u pošti, neznam koje je namjene dok ne otvorim ili vratim je da dobijem na vremenu ako je matrix 
  • Da. Možete mi samo objasniti što znači oportunitet u navedenom tekst?
  • Naravno da možeš.
  • slobodan sam zamoliti za pojašnjenje, ako sam dobro razumio stranka u postupku u ovome slučaju tužitelj ako dade lažni iskaz i time iskazom ishodi konačnu odluku na sudu u svoju korist je kazneno djelo, a tuženik što s njim ?
  • I liječnički i kod 95.
  • Ista ta JLS ima u odredbama za provođenje prostornog plana propisanu najmanju udaljenost građevine za uzgoj stoke za određeni broj grla od ostalih stambenih građevina, građevinskog područja ili ceste i sl., što više grla veća udaljenost.
  • Poštovani,   sestra i ja smo vlasnice stana. Sada bih ja htjela od nje otkupiti njenu polovicu stana, uz dizanje stambenog kredita. Pa me zanima možete li mi reći jeli ovako sročen ugovor o kupoprodaji dobar. Unaprijed hvala   1. ______, iz Zagreba, ________ (u nastavku: prodavatelj) i 2. _______ iz Zagreba, _______ (u nastavku: kupac)   zaključili su sljedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA  Članak 1. Prodavatelj jamči da je suvlasnik u ½  dijela stana u Zagrebu, na adresi ………,  površine ……., koji se u naravi sastoji od ………. Vlasnik druge polovice navedene nekretnine je kupac. Članak 2. Stranke sporazumno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za ½ nekretnine u visini od …….. Eura (……… eura) u protuvrijednosti kuna obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate Banke u kojoj je kupac ishodio stambeni kredit odnosno ……, a Banka će izvršiti uplatu na tekući račun prodavatelja koji se vodi u ……. pod brojem IBAN: HR………….. najkasnije do 15. kolovoza 2019. Članak 3. Prodavatelj jamči da na nekretnini iz čl. 1. ovog ugovora ne postoje nikakva uknjižena ili neuknjižena prava ili tereti u korist trećih osoba koja bi na bilo koji način isključivala, umanjivala ili ograničavala prava kupca.  Članak 4. U posjed i uživanje kupljene nekretnine kupac će stupiti po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene, s tim da je prodavatelj dužan predati kupcu stan slobodan od osoba i stvari te se obvezuje izmiriti sve obveze i režijske troškove nastale do stupanja kupca u posjed. Članak 5. Prodavatelj dozvoljava da kupac bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja može u zemljišnim knjigama i u drugim javnim očevidnicima ishoditi upis prava vlasništva (uknjižbu) na svoje ime na gore navedenu nekretninu.  Članak 6. Porez na promet nekretnina po ovom ugovoru plaća kupac.  Članak 7. Ugovorne strane su suglasne da će sve međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.  Ugovor je sastavljen i potpisan u 3 jednaka primjerka, od čega svaka strana dobiva po 1 primjerka, a jedan ostaje kod javnog bilježnika.  Stranke primaju prava i obveze iz ovog ugovora, te ga u znak prihvata vlastoručno potpsuju.   U Zagrebu, dana 23. Srpnja 2019.
  • Hvala na odgovoru! Ali meni još uvijek nije jasno kako mogu upisati 74.20-videosnimanje važnih događaja kada pronalazim u klasifikaciji da je 74,20-fotografska djelatnost. Nešto propuštam?
  • A dali nakon odbijanja žalbe za ponavljanje postupka postoji kakav pravni lijek ?
 • Novi statusi

  • Janka

   Jučer sam i ja mailom dobila "opomenu pred tužbu" iz Praga od neke Ksenije Vesel.
   · 4 odgovora
  • OS365  »  Željac047

   Poštovani,
   pratim malo postove na ovom portalu i primjećujem da ste vrlo iskusan u obiteljskom pravu i voljni dati savjet i pomoći drugima.
   Sukladno tome, zamolio bih vas da pogledate post koji sam danas poslao. Bio bih vam jako zahvalan kad bih čuo i vaše mišljenje.
    
   Lijep pozdrav,
   Igor
   · 0 odgovora
  • Nikad robom  »  prof

   Poštovani, 
   Moj je otac otišao u punu mirovinu kao stariji zastavnik JNA u srpnju 1991. 
   Sredinom rujna 1991 se javio u HV i radio je na istom radnom mjestu kao u JNA, i obavljao voditeljsku dužnost, tj. zapovjedio je logistikom u opskrbi goriva,  i obučavao vojnike,   do 31.listopada 1992.
   Tijekom tog razdoblje je unaprijeđen u čin stožerskog narednika.
   Dakle, radio je  svaki dan, više od 8 sati dnevno, u kontinuitetu 13 mjeseci. 
   U njegovoj tadašnjoj vojarni, u personalnom su mu rekli da nema potrebe da se reaktivira i prelazi u djelatno osoblje jer je već ostvari punu mirovinu, već da samo prestankom rada priloži ratni put i dokaze o činu i radu u Mirovinsko i da će mu se mirovina obračunavati kao da je umirovljen u HV.

   Međutim, u Mirovinskom mu nisu priznali za osnovicu čin stožerskog narednika s obrazloženjem da je  u HV nije bio vođen kao djelatna, već kao pričuvna osoba. Na to se rješenje žalio nekoliko puta , ali uvijek su mu odbijali uz obrazloženje da nemaju temeljem čega mu obračunati novu osnovicu.  U  MORHU su mu na pismeno potvrdili u rujnu 1994.  da je došlo do administrativne pogreške i da ima pravo na reviziju mirovine. Međutim, u sustavu su ga i dalje vodili kao pričuvnu i opet nije mogao u mirovinskom ostvariti navedeno pravo. 
   Zadnji put je tražio reviziju mirovine u ožujku 2016, i opet su ga odbili.
   Dakle od 1991. do danas on dobiva mirovinu temeljem rada u JNA, nije mu se priznao niti jedan dan staža u HV, niti čin. 

   Zamolila bih vas za pomoć:
   1) Kojom formulom mogu točno izračunati kolika bi mu bila mirovina u siječnju 1993, da su mu priznali kao osnovicu puni radni staž i čin stožerskog narednika? On je rođen 1941. 
   2) Kako ostvariti reviziju mirovine , tj. temeljem kojeg Zakona je jasno razlučena razlika između radnih zadataka DVO i pričuvnih (primjerice može li se kao dokaz da je došlo do pogreške podnijeti opis radnih zadataka ,  uloga zapovjednika, dužina rad it..)

   Hvala  na pomoći

    
    
    
   · 0 odgovora
  • Kristina Antal  »  Ruby_Danderfluff

   Probala sam vas kontaktirat porukom ali ne mogu pa vas molim da mi se javite vazno je
   · 0 odgovora
  • Kristina Antal  »  drot13

   Molila bi vas da mi se javite porukom jako mi je hitno probala sam vam poslat poruku ali ne mogu
   · 0 odgovora
×