Jump to content

Sve aktivnosti

Sadržaj se automatski ažurira     

 1. protekli sat
 2. Hvala na odgovoru. Mislim da to ovdje sigurno neće biti slučaj jer je ta materija toliko nemušta da bi njihovo povlačenje bilo ravno povlačenju jedne od suprotstavljenih strana na Maginotovoj liniji u jeku WW2. Da imaju obraza ne bi niti radili ovakve stvari, za njih tu ne može biti negativnog ishoda i samim time nemaju interesa odustati. Tu vidno dolazi do izražaja moje nepoznavanje ove materije. Što se točno događa u trenutku kada sud opozove ovršno rješenje? Koliko sam shvatio, kod ovršnih rješenja na temelju vjerodostojne isprave ulaganje prigovora obustavlja ovršni proces do dovršetka postupka na sudu. Je li to točno? Također me zanima točnija definicija "vjerodostojne isprave". Ukoliko smatram, a smatram, da izdani račun nije u skladu sa zakonom, je li ispravo pozvati se na ZOO, članak 322, stavak 1? Možete li me uputiti na neki dokumentirani primjer sličnog procesa? Dakle, ovrha, prigovor na istu i zapisnik s rezultantne parnice.
 3. retrogradno plaćanje HZZO

  Plaćalo se tih godina vjerojatno uplatnicama u pošti ili Fini, a zadnjih nekoliko godina e-bankingom. Ne osporavaju oni korištenje usluge, jednostavno se ove godine pojavila obavijest o dugu. Pokušat ću s prigovorom. Hvala na trudu.
 4. retrogradno plaćanje HZZO

  Ne znam na koji način ste doznačavali uplate, ali možete im uložiti i prigovor u kojemu se pozivate na Zakon o obveznim odnosima, pa ćete vidjeti njihovu reakciju. Mislim, kad je do sada čekalo, može još koji dan, dok ne odluče o Vašem prigovoru.
 5. I je i nije, ako je kvalitetan, ovrhovoditelj zna povući ovršni prijedlog i na taj način se postupak obustavlja već u ovoj fazi tj. bez parnice. Ne postoji zaključak u ovakvim postupcima. Može, ali se prigovorom pozovite na to što osporavate, a u parnici dokazujte. Mislim da je to poželjno, jer se u slučaju kvalitetnog prigovora može ranije okončati cijeli postupak. Neka ona potpiše prigovor, a ako bude uslijedio daljnji sudski postupak, možete je zastupati Vi kao srodnik po krvi u pravoj liniji.
 6. retrogradno plaćanje HZZO

  Borbena 7, hvala Vam. Platit ćemo. Nije neki problematični iznos, ali ljuti me pristup. Sedam godina... kud su baš sad našli tražiti, mogli su i dalje po istom principu... Lijepi pozdrav!
 7. Možda da samo kratko napomenem i ovo: ja ozbiljo shvaćam svoje obaveze (čak i kada mi dođe račun za vodu na kojem je manje od 25% iznosa potrošena voda, dakle negdje na razini PDVa) i podmirujem ih u normalnim okvirima. Do sada sam imao iskustva s tri ovrhe, uključujući ovu. Za jednu sam si realno sam kriv, za drugu me razvaljao vodovod i sada ova gospoda misle da su došla na red i da mogu raditi što ih je volja. Ali toliko su me dobro motivirali da sam stvarno spreman ići do kraja. Samo se želim maksimalno informirati o tome u što se upuštam prije nego se nađem ondje.
 8. Obavezno ulagati prigovore na ispostavljene račune, a ako im to ne bude dovoljno da odustanu od ovakve prakse, tada će vjerojatno pokrenuti ovrhu u odnosu na Vas. Također, i tada pravovremeno uložiti prigovor na rješenje o ovrsi, a potom u parnici dokazati svoje tvrdnje.
 9. Poštovani. Pred kakvih 18 mjeseci krenuo sam u otvoreni okršaj s komunalcem u svezi računa za Uslugu. Iako je novi Cjenik stupio na snagu od 7/18 trebalo je više mjeseci da novi računi počnu pristizati povodom čega sam u 11/18 uputio komunalcu prigovor u kojem sam prilično detaljno razložio razloge prigovora i pritom se pozvao na odgovarajuće članke ZOGO koje su, po mom sudu, oni prekršili svojim odlukama. Pozvao sam se u prigovoru na: ZOGO čl. 30, st. 6, t. 3 (proizvođač otpada dužan snositi troškove proporcionalno proizvedenoj količini) i "načelo onečiščivać plaća" ZOGO, čl. 33. st. 3 (davatelj usluge dužan voditi evidenciju od svakog pojedinog korisnika) Naplatu "hladnog pogona" prema broju ukućana umjesto proporcionalno količini MKO Nepostojanje prikladne stimulacije odgovornog ponašanja korisnika (pri čemu sam se pozvao na ZOGO, čl. 7, st. 1) Iznio sam računicu po kojoj izlazi da i minimalnim odvajanjem otpada volumen otpada koji jedna tročlana obitelj može prikupiti je barem 3 puta manja od Cjenikom propisanog minimuma Nespominjanje bio razradivog otpada igdje u Cjeniku Tretiranje stanara višestambenih zgrada kao građana drugog reda koji prema Cjeniku niti nemaju varijabilni dio cijene (iako u mom kraju, zbog nepostojeće evidencije nitko nije imao varijabilni dio cijene do ljeta 2019) Odgovor na prigovor je bio sljedeći Ignorirano Ignorirano odnosno priznaju da ne vode evidenciju Ignorirano Ignorirano Ignorirano Ovdje sam dobio jedan jako zanimljiv parcijalni odgovor u kojem je rečeno kako je "posebnom" odlukom MZOE po ZOGO, čl. 11, st.6 omogućena odgoda prikupljanja bio otpada od 5 godina. Tek sam zaobilazno uspio dobiti primjerak te "posebne" odluke, takve dokumente je dosta teško iskopati. Valjda je normalno da birokrati mogu samovoljno zaobići demokratski proces u ovoj nesretnoj državi i pritom dobro prikriti trag takvim "posebnim" odlukama. Odgovor je bio klasični ping pong, poručili su mi da kada omogućimo mjesto oko zgrade nepristupačano (tehnički neizvedivo i skroz nepotrebno) trećim osobama (kako bi mu djelatnici komunalca samo trebali pristupiti?) da ćemo moći zadužiti odvojen spremnik odgovarajućeg volumena (koji bi opet bio 120L jer manje spremnike jednostavno nisu niti nabavljali) Da skratim priču, preko godinu dana kasnije dolazi ovrha za 17 neplaćenih računa. Napominjem da svo vrijeme uredno odvajam otpad. Čak odvajam i BKO frakciju koju oni ne žele skupljati odvojeno a ja ju nemam gdje kompostirati, što bih drage volje činio. Iako kompostiranjem iznos računa se ne bi nikako promijenio jer to Cjenikom jednostavno nije predviđeno. Pripremam prigovor na rješenje o ovrsi i molim vas naputke i savjete. Pozivam se na: ZZP, čl. 15, st. 3 koji kaže kako se ovrha ne smije pokrenuti dok traje izvansudski spor. U mojim očima, kako nisam dobio kompletan odgovor na prigovor, spor je i dalje otvoren. Ovo mogu, naravno, okačit mačku o rep. Dobra stara šutnja administracije. ZOGO, čl. 33, st. 3 (evidencija) - na prvih 10 računa komunalac jasno napominje kako ne vode evidenciju (Do početka primjene digitalnog sustava evidencije broja pražnjenja spremnika obračun cijene se vrši na temelju pružene minimalne javne usluge pražnjenja spremnika 4 puta mjesečno.) Od 11tog računa izostavljaju tu napomenu ali nama se na računima i tako ništa ne mijenja jer je iznos fiksan. Pozivam se na ZOO, članak 322, stavak 1 i tražim da se te zakonski neutemeljene tražbine proglase ništetnima. Tražim evidenciju za preostala obračunska razdoblja i tvrdim da je nemaju. Iako pritom termin "evidencija" je vrlo rastezljiv i može se dosta olako shvatiti u okvirima ovakvih nesretnih zakonskih odrebi. Primjerice, oni mogu predočiti excel tablicu u kojoj je izlist datuma kada su praznili kontejnere ispred moje zgrade (99% slučajeva utorak) gdje stoji 120 LIT mog "rezerviranog" volumena kojeg sam ja popunio s max 30 LIT stvarnog otpada jer više jednostavno nismo u stanju proizvesti. Tvrdim kako cjenik nije u skladu sa ZOGO jer za stanare višestambenih zgrada ne sadrži varijabilni dio (forumula: HLADNI POGON + CIJENA PO STANARU x BROJ STANARA). Priitom se pozivam se na Ustav RH, čl. 14, st. 1. jer tvrdim da ovakva odluka komunalca djeluje disktriminirajuće. 4 tražbine imaju dospijeće do 24.12.2018. i ranije, dok je datum na ovršnom rješenju 10.01.2020. zbog čega se pozivam na ZOO, čl. 232, st. 1 o zastari od godinu dana. Prilažem neslužbenu evidenciju koju vodim od 12/18 o količini predanog BKO i MKO. Da, odvajam otpad i prije nego ga odložim u kontejner izvažem ga i zablježim u tablicu skupa s datumom i vremenom odlaganja. Ti podaci kazuju da je u mom tročlanom kućanstvu u datom periodu od 400 dana nastalo kakvih 40.56 kg MKO+BKO mjesečno. Ako pomnožimo s vrlo darežljivih 4 LIT/KG dobivamo 148 L mjesečno dok je prisilni zakupljeni volumen 480 LIT mjesečno. S ovih 4 LIT/KG ja sam iznimno darežljiv, jer po mojoj evidenciji odlažem jednu vrećicu od 8 LIT svaka 3 dana u prosjeku tako da je puno realniji iznos od 80-100 LIT mjesečno. Čak i kada nafriziram brojeve u njihovu korist ne mogu doći ni blizu njihovim procjenama. Ako ste izdržali do ovdje, čestitke i hvala Ovo je do sada bila jedna duga, grbava ali i jako poučna borba. Moja konkretna pitanja: Je li prigovor koji se upućuje na rješenje o ovrsi više formalnog karaktera te u pravilu razultira parnicom zbog spora oko platnog naloga? Može li se ovisno o zaključku na uloženi prigovor limitirati moj manevarski prostor za daljnju parnicu? Primjerice, ukoliko dobijem zaključak koji, slično kao odgovor komunalca, ignorira većinu ili dio točaka prigovora. Može li se naknadno u parnici iznositi daljnja argumentacija koja nije inicijalno iznesena u prigovoru? Nastavno na 3. trebam li poslati detaljniji prigovor koji će poslužiti kao osnova za daljnji spor? Mislim da bi takav cjeloviti prigovor mogao nekome poslužiti i kao diplomski rad S obzirom da su računi naslovljeni na moju majku, trebam li punomoć za daljnji postupak ili mogu normalno predstavljati nju odnosno obitelj u daljnjem sporu? Sve u svemu, najviše me muči to što se ova materija sastoji od više instanci. S jedne strane, ZOGO je razuman zakon koji iznosi razumna načela i malo tko savjestan se, po meni, s time ne može složiti. Zakon je tako napisam da sam uvjeren da je složen pod pritiskom EK. Naravno da taj zakon ima svojih rupa (već spomenuti čl. 11. st. 6 koji omogućuje neizabranom birokratu da krši zakon svojevoljno; čl. 29. st. 10 koji omogućuje da de facto diktator propisuje što god ga je volja) ali ako ignoriramo podzakonske akte (uredbe, odluke) najštetniji dio zakona po meni jeste i ostaje čl. 30. st. 9 koji upravo kriminalno izjednačava masu preuzetog otpada s volumenom spremnika i brojem odvoza. S novom uredbom dolazi jedna dobrodošla promjena u čl. 4, st. 6 koji kaže kako se korisnika ne može prisilitu na spremnik određenog volumena, ali naravno cementira se status "hladnog pogona", koji je vrišteći protivan ZOGO i načelu "onečiščivać plaća". Meni je jasno da ova pitanja nisu za instancu kao što je to općinskli sud na kojem bi, koliko razumijem, parnica za spor oko platnog naloga trebala završiti. Treba li onda te stavke uopće i navoditi u prigovoru? Htio bih s jedne strane napisati što cjelovitiji prigovor, ali želim pritom biti svjestan instance kojoj se obraćam odnosno ne limitirati si na neki nesmotren način manevarski prostor. Hvala još jednom na vašem vremenu.
 10. Danas
 11. HEP je imao sa ovom tvrtkom pravni spor oko tih dugova i HEP je izgubio parnicu na sudu i sada su odlučili račune slati na mene. Kako su mi iz te tvrtke objasnili taj je spor bio prije nekoliko godina ali HEP to i dalje vodi kao dug.
 12. Nevračanje duga

  Mozete odabrati sto vam je lakse ali po nadleznosti necete pogrijesiti u koju god od te dvije PP odete. Odite u vasu PP jer vam je tako lakse. Morate angazirati svog odvjetnika jer ovo ne spada u djelo koje se progoni po sluzbenoj duznosti, nego po privatnoj tuzbi ali vidite sto ce vam oni jos reci.
 13. Kazneno pravo

  Imam sanse za uslovnu kaznu posto sam izmirio stetu i ovaj je odustao od privatne tuzbe i potpisao da me nece sudski goniti .znaci ostaje samo tuzba po sluzbenoj duznosti.priznao sam i nemam advokata koliki ce biti sudski troskovi volio bih znati kakva je praksa u tom slucajevima tuzba je opce opasna radnja i dovodjenje u opasnost
 14. retrogradno plaćanje HZZO

  Evo link za istu temu
 15. Kredit

  Hvala vam mnogo
 16. retrogradno plaćanje HZZO

  Poštovani, član moje obitelji plaća dopunsko zdravstveno osiguranje jednokratnom uplatom cjelokupnog iznosa premije (dulji niz godina.) Ove je godine stigla obavijest o dugu u visini cca 1 mjesečne rate (!). Nakon upita HZZO odgovara da je dug nastao 2013. (!) godine kad je tijekom godine povećana cijena premije, te da su jednokratne uplate svih ovih godina knjižili tako da su prvo zatvarali tu promjenu cijene, a onda ostatak kao djelomično plaćenu policu za tekuću godinu. Napominjem da dosad nikad to potraživanje nisu iskazali, niti smo imali pojma da uplate knjiže na taj način. Pitanje: je li HZZo u pravu, je li smio tako knjižiti i de facto sad potraživati nešto iz 2013. godine? Hvala.
 17. Nevračanje duga

  Hvala i Vama. Samo mi još nije jasno: 1. Ako ja živim na jednom mjestu koji je udaljen od mjesta na kojem živi dotična osoba(oko 50 km) tako da ona pripada drugoj policijskoj postaji nego ja, u tom slučaju, trebam ići u postaju kojoj ona pripada ili u svoju? i 2. Nakon prijave i dobivanja potvrde, svejedno moram angažirati odvjetnika radi privatne tužbe ili će pak policija podnijeti tužbu DO?
 18. Ovrha u Njemačkoj

  Ako mislite da nećete morati podmiriti dug, jer je EOS Hamburg otkupio Vaš dug u smislu da je otkupio rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprava, a koje prema Ovršnom zakonu donosi javni bilježnik, i koje kao isprva nije priznato izvan granica RH, u zabludi ste. Ovrhovoditelj jednostavno može pokrenuti sudski postupak, a s ciljem dobivanja pravomoćne i ovršive sudske odluke. Jedino kao tužitelj trebao učiniti vjerojatnim pravni interes za pokretanje ovog postupka, s obzirom da već ima ovršnu ispravu za RH, a interes postoji jer se ovrha treba provesti izvan granice RH. Tako da bi sud izdao platni nalog i ta bi se sudska odluka bez ikakvih zapreka mogla ovršiti i izvan granica RH.
 19. "glazba ugođaja"- što je to po Zakonu?

  Problem je u tome što ministarstva turizma i zdravstva moraju pronaći način kako protumačiti zakone i pravilnike a da se dozvoli izvođenje glazbe u živo caffe barovima. Razlog tome jest što je u centru gradova, toliko ugostiteljskih objekata registrirano kao caffe bar a redovito izvode glazbu u živo, te im je to glavni "forte". Neki od tih objekata su izvan stambenih zgrada, imaju jako dobru izolaciju i ne smetaju nikome. Nisu registrirani kao noćni klub zbog nekih drugih uvjeta koje nisu ispoštovali... i primjerice definiranjem glazbe ugođaja kao glazbe sa CD-a, bi se svim tim klubovima zabranilo organiziranje koncerata. Oni zapravo trebaju kompletno promijeniti zakone, kako bi caffe barovi koji nisu u stambenim zgradama mogli izvoditi koncerte i imati glazbu iznad 65dB(A), ili uvest dodatnu kategorizaciju. Samo definirat glazbu ugođaja neće nikada. Prilažem 3 poučna dokumenta koja vrijedi pročitati. Prilog3b-Kongres.pdf Prilog3a-Kongres (2).pdf Vedenik.pdf
 20. Iz napomene se vidi da postoje ne podmirene obveze, pa možda misle na taj dug.
 21. Društveno vlasništvo

  Ali je za pretpostavit da je stari vlasnik (prodavatelj) bio nositelj prava korištenja.(vidi odredbe čl. 360 i 362 ZV)
 22. Kazna zatvora

  Što je krivotvorio?
 23. Gospodarska prijevara

  Iako ne možete biti financijski odgovorni za poslovanje firme, možete kazneno ako ste svojim radnjama ili propuštanjem radnji počinili kakvo kazneno djelo. S obzirom na ovaj šturi i zanimljivi opis (avans, sms poruka u inozemstvo i sl.) i kazneno djelo koje vam se možda stavi na teret, svakako angažirati odvjetnika kaznenjaka.
 24. Obrisana ti je fotografija računa, pa ako ćeš ju ponovno postavljati, molim da obrišeš sve nazive, imena, brojeve, adrese i dr. identifikacijske podatke.
 25. Nevračanje duga

  Sve stoji, samo: Potvrda, dobiva se potvrda, ne zapisnik.
 26. Kazna zatvora

  Hoce li za slučaj krivotvorenja dokumenta pustiti osumlječeno lice da se brani sa slobode.
 1. Učitaj više aktivnosti


 • Tko je sad tu? (vidi sve)

 • Najutjecajniji članovi

 • Korisnici

  • Registriranih
   92381
  • Najviše online
   122

  Najnoviji korisnik
  crni_barun
  Registrirao se
 • Forum

  • Ukupno tema
   102098
  • Ukupno objava
   538778
 • Popularne teme

 • Nove objave

  • Hvala na odgovoru. Mislim da to ovdje sigurno neće biti slučaj jer je ta materija toliko nemušta da bi njihovo povlačenje bilo ravno povlačenju jedne od suprotstavljenih strana na Maginotovoj liniji u jeku WW2. Da imaju obraza ne bi niti radili ovakve stvari, za njih tu ne može biti negativnog ishoda i samim time nemaju interesa odustati. Tu vidno dolazi do izražaja moje nepoznavanje ove materije. Što se točno događa u trenutku kada sud opozove ovršno rješenje? Koliko sam shvatio, kod ovršnih rješenja na temelju vjerodostojne isprave ulaganje prigovora obustavlja ovršni proces do dovršetka postupka na sudu. Je li to točno? Također me zanima točnija definicija "vjerodostojne isprave". Ukoliko smatram, a smatram, da izdani račun nije u skladu sa zakonom, je li ispravo pozvati se na ZOO, članak 322, stavak 1? Možete li me uputiti na neki dokumentirani primjer sličnog procesa? Dakle, ovrha, prigovor na istu i zapisnik s rezultantne parnice.
  • Plaćalo se tih godina vjerojatno uplatnicama u pošti ili Fini, a zadnjih nekoliko godina e-bankingom. Ne osporavaju oni korištenje usluge, jednostavno se ove godine pojavila obavijest o dugu. Pokušat ću s prigovorom. Hvala na trudu.
  • Ne znam na koji način ste doznačavali uplate, ali možete im uložiti i prigovor u kojemu se pozivate na Zakon o obveznim odnosima, pa ćete vidjeti njihovu reakciju. Mislim, kad je do sada čekalo, može još koji dan, dok ne odluče o Vašem prigovoru.
  • I je i nije, ako je kvalitetan, ovrhovoditelj zna povući ovršni prijedlog i na taj način se postupak obustavlja već u ovoj fazi tj. bez parnice. Ne postoji zaključak u ovakvim postupcima. Može, ali se prigovorom pozovite na to što osporavate, a u parnici dokazujte. Mislim da je to poželjno, jer se u slučaju kvalitetnog prigovora može ranije okončati cijeli postupak. Neka ona potpiše prigovor, a ako bude uslijedio daljnji sudski postupak, možete je zastupati Vi kao srodnik po krvi u pravoj liniji.
  • Borbena 7, hvala Vam. Platit ćemo. Nije neki problematični iznos, ali ljuti me pristup. Sedam godina... kud su baš sad našli tražiti, mogli su i dalje po istom principu... Lijepi pozdrav!
  • Možda da samo kratko napomenem i ovo: ja ozbiljo shvaćam svoje obaveze (čak i kada mi dođe račun za vodu na kojem je manje od 25% iznosa potrošena voda, dakle negdje na razini PDVa) i podmirujem ih u normalnim okvirima. Do sada sam imao iskustva s tri ovrhe, uključujući ovu. Za jednu sam si realno sam kriv, za drugu me razvaljao vodovod i sada ova gospoda misle da su došla na red i da mogu raditi što ih je volja. Ali toliko su me dobro motivirali da sam stvarno spreman ići do kraja. Samo se želim maksimalno informirati o tome u što se upuštam prije nego se nađem ondje.
  • Obavezno ulagati prigovore na ispostavljene račune, a ako im to ne bude dovoljno da odustanu od ovakve prakse, tada će vjerojatno pokrenuti ovrhu u odnosu na Vas. Također, i tada pravovremeno uložiti prigovor na rješenje o ovrsi, a potom u parnici dokazati svoje tvrdnje.
  • Poštovani. Pred kakvih 18 mjeseci krenuo sam u otvoreni okršaj s komunalcem u svezi računa za Uslugu. Iako je novi Cjenik stupio na snagu od 7/18 trebalo je više mjeseci da novi računi počnu pristizati povodom čega sam u 11/18 uputio komunalcu prigovor u kojem sam prilično detaljno razložio razloge prigovora i pritom se pozvao na odgovarajuće članke ZOGO koje su, po mom sudu, oni prekršili svojim odlukama. Pozvao sam se u prigovoru na: ZOGO čl. 30, st. 6, t. 3 (proizvođač otpada dužan snositi troškove proporcionalno proizvedenoj količini) i "načelo onečiščivać plaća" ZOGO, čl. 33. st. 3 (davatelj usluge dužan voditi evidenciju od svakog pojedinog korisnika) Naplatu "hladnog pogona" prema broju ukućana umjesto proporcionalno količini MKO Nepostojanje prikladne stimulacije odgovornog ponašanja korisnika (pri čemu sam se pozvao na ZOGO, čl. 7, st. 1) Iznio sam računicu po kojoj izlazi da i minimalnim odvajanjem otpada volumen otpada koji jedna tročlana obitelj može prikupiti je barem 3 puta manja od Cjenikom propisanog minimuma Nespominjanje bio razradivog otpada igdje u Cjeniku Tretiranje stanara višestambenih zgrada kao građana drugog reda koji prema Cjeniku niti nemaju varijabilni dio cijene (iako u mom kraju, zbog nepostojeće evidencije nitko nije imao varijabilni dio cijene do ljeta 2019) Odgovor na prigovor je bio sljedeći Ignorirano Ignorirano odnosno priznaju da ne vode evidenciju Ignorirano Ignorirano Ignorirano Ovdje sam dobio jedan jako zanimljiv parcijalni odgovor u kojem je rečeno kako je "posebnom" odlukom MZOE po ZOGO, čl. 11, st.6 omogućena odgoda prikupljanja bio otpada od 5 godina. Tek sam zaobilazno uspio dobiti primjerak te "posebne" odluke, takve dokumente je dosta teško iskopati. Valjda je normalno da birokrati mogu samovoljno zaobići demokratski proces u ovoj nesretnoj državi i pritom dobro prikriti trag takvim "posebnim" odlukama. Odgovor je bio klasični ping pong, poručili su mi da kada omogućimo mjesto oko zgrade nepristupačano (tehnički neizvedivo i skroz nepotrebno) trećim osobama (kako bi mu djelatnici komunalca samo trebali pristupiti?) da ćemo moći zadužiti odvojen spremnik odgovarajućeg volumena (koji bi opet bio 120L jer manje spremnike jednostavno nisu niti nabavljali) Da skratim priču, preko godinu dana kasnije dolazi ovrha za 17 neplaćenih računa. Napominjem da svo vrijeme uredno odvajam otpad. Čak odvajam i BKO frakciju koju oni ne žele skupljati odvojeno a ja ju nemam gdje kompostirati, što bih drage volje činio. Iako kompostiranjem iznos računa se ne bi nikako promijenio jer to Cjenikom jednostavno nije predviđeno. Pripremam prigovor na rješenje o ovrsi i molim vas naputke i savjete. Pozivam se na: ZZP, čl. 15, st. 3 koji kaže kako se ovrha ne smije pokrenuti dok traje izvansudski spor. U mojim očima, kako nisam dobio kompletan odgovor na prigovor, spor je i dalje otvoren. Ovo mogu, naravno, okačit mačku o rep. Dobra stara šutnja administracije. ZOGO, čl. 33, st. 3 (evidencija) - na prvih 10 računa komunalac jasno napominje kako ne vode evidenciju (Do početka primjene digitalnog sustava evidencije broja pražnjenja spremnika obračun cijene se vrši na temelju pružene minimalne javne usluge pražnjenja spremnika 4 puta mjesečno.) Od 11tog računa izostavljaju tu napomenu ali nama se na računima i tako ništa ne mijenja jer je iznos fiksan. Pozivam se na ZOO, članak 322, stavak 1 i tražim da se te zakonski neutemeljene tražbine proglase ništetnima. Tražim evidenciju za preostala obračunska razdoblja i tvrdim da je nemaju. Iako pritom termin "evidencija" je vrlo rastezljiv i može se dosta olako shvatiti u okvirima ovakvih nesretnih zakonskih odrebi. Primjerice, oni mogu predočiti excel tablicu u kojoj je izlist datuma kada su praznili kontejnere ispred moje zgrade (99% slučajeva utorak) gdje stoji 120 LIT mog "rezerviranog" volumena kojeg sam ja popunio s max 30 LIT stvarnog otpada jer više jednostavno nismo u stanju proizvesti. Tvrdim kako cjenik nije u skladu sa ZOGO jer za stanare višestambenih zgrada ne sadrži varijabilni dio (forumula: HLADNI POGON + CIJENA PO STANARU x BROJ STANARA). Priitom se pozivam se na Ustav RH, čl. 14, st. 1. jer tvrdim da ovakva odluka komunalca djeluje disktriminirajuće. 4 tražbine imaju dospijeće do 24.12.2018. i ranije, dok je datum na ovršnom rješenju 10.01.2020. zbog čega se pozivam na ZOO, čl. 232, st. 1 o zastari od godinu dana. Prilažem neslužbenu evidenciju koju vodim od 12/18 o količini predanog BKO i MKO. Da, odvajam otpad i prije nego ga odložim u kontejner izvažem ga i zablježim u tablicu skupa s datumom i vremenom odlaganja. Ti podaci kazuju da je u mom tročlanom kućanstvu u datom periodu od 400 dana nastalo kakvih 40.56 kg MKO+BKO mjesečno. Ako pomnožimo s vrlo darežljivih 4 LIT/KG dobivamo 148 L mjesečno dok je prisilni zakupljeni volumen 480 LIT mjesečno. S ovih 4 LIT/KG ja sam iznimno darežljiv, jer po mojoj evidenciji odlažem jednu vrećicu od 8 LIT svaka 3 dana u prosjeku tako da je puno realniji iznos od 80-100 LIT mjesečno. Čak i kada nafriziram brojeve u njihovu korist ne mogu doći ni blizu njihovim procjenama. Ako ste izdržali do ovdje, čestitke i hvala Ovo je do sada bila jedna duga, grbava ali i jako poučna borba. Moja konkretna pitanja: Je li prigovor koji se upućuje na rješenje o ovrsi više formalnog karaktera te u pravilu razultira parnicom zbog spora oko platnog naloga? Može li se ovisno o zaključku na uloženi prigovor limitirati moj manevarski prostor za daljnju parnicu? Primjerice, ukoliko dobijem zaključak koji, slično kao odgovor komunalca, ignorira većinu ili dio točaka prigovora. Može li se naknadno u parnici iznositi daljnja argumentacija koja nije inicijalno iznesena u prigovoru? Nastavno na 3. trebam li poslati detaljniji prigovor koji će poslužiti kao osnova za daljnji spor? Mislim da bi takav cjeloviti prigovor mogao nekome poslužiti i kao diplomski rad S obzirom da su računi naslovljeni na moju majku, trebam li punomoć za daljnji postupak ili mogu normalno predstavljati nju odnosno obitelj u daljnjem sporu? Sve u svemu, najviše me muči to što se ova materija sastoji od više instanci. S jedne strane, ZOGO je razuman zakon koji iznosi razumna načela i malo tko savjestan se, po meni, s time ne može složiti. Zakon je tako napisam da sam uvjeren da je složen pod pritiskom EK. Naravno da taj zakon ima svojih rupa (već spomenuti čl. 11. st. 6 koji omogućuje neizabranom birokratu da krši zakon svojevoljno; čl. 29. st. 10 koji omogućuje da de facto diktator propisuje što god ga je volja) ali ako ignoriramo podzakonske akte (uredbe, odluke) najštetniji dio zakona po meni jeste i ostaje čl. 30. st. 9 koji upravo kriminalno izjednačava masu preuzetog otpada s volumenom spremnika i brojem odvoza. S novom uredbom dolazi jedna dobrodošla promjena u čl. 4, st. 6 koji kaže kako se korisnika ne može prisilitu na spremnik određenog volumena, ali naravno cementira se status "hladnog pogona", koji je vrišteći protivan ZOGO i načelu "onečiščivać plaća". Meni je jasno da ova pitanja nisu za instancu kao što je to općinskli sud na kojem bi, koliko razumijem, parnica za spor oko platnog naloga trebala završiti. Treba li onda te stavke uopće i navoditi u prigovoru? Htio bih s jedne strane napisati što cjelovitiji prigovor, ali želim pritom biti svjestan instance kojoj se obraćam odnosno ne limitirati si na neki nesmotren način manevarski prostor. Hvala još jednom na vašem vremenu.
  • HEP je imao sa ovom tvrtkom pravni spor oko tih dugova i HEP je izgubio parnicu na sudu i sada su odlučili račune slati na mene. Kako su mi iz te tvrtke objasnili taj je spor bio prije nekoliko godina ali HEP to i dalje vodi kao dug.
  • Mozete odabrati sto vam je lakse ali po nadleznosti necete pogrijesiti u koju god od te dvije PP odete. Odite u vasu PP jer vam je tako lakse.   Morate angazirati svog odvjetnika jer ovo ne spada u djelo koje se progoni po sluzbenoj duznosti, nego po privatnoj tuzbi ali vidite sto ce vam oni jos reci.
  • Imam sanse za uslovnu kaznu posto sam izmirio stetu i ovaj je odustao od privatne tuzbe  i potpisao da me nece sudski goniti .znaci ostaje samo tuzba po sluzbenoj duznosti.priznao sam  i nemam advokata koliki ce biti sudski troskovi volio bih znati kakva je praksa u tom slucajevima  tuzba je opce opasna radnja i dovodjenje u opasnost
  • Evo link za istu temu  
  • Hvala vam mnogo
  • Poštovani, član moje obitelji plaća dopunsko zdravstveno osiguranje jednokratnom uplatom cjelokupnog iznosa premije (dulji niz godina.) Ove je godine stigla obavijest o dugu u visini cca 1 mjesečne rate (!). Nakon upita HZZO odgovara da je dug nastao 2013. (!) godine kad je tijekom godine povećana cijena premije, te da su jednokratne uplate svih ovih godina knjižili tako da su prvo zatvarali tu promjenu cijene, a onda ostatak kao djelomično plaćenu policu za tekuću godinu. Napominjem da dosad nikad to potraživanje nisu iskazali, niti smo imali pojma da uplate knjiže na taj način. Pitanje: je li HZZo u pravu, je li smio tako knjižiti i de facto sad potraživati nešto iz 2013. godine? Hvala.
 • Novi statusi

  • ana54321  »  Željac047

   POSTOVANI
   PRILIKOM TRAŽENJA POMOCI NA STRANICAMA LEGALISA VIDJELA SAM DA STE POMOGLI MNOGIM ŽENAMA I POSLALI IM PRIMJERAK PRIJEDLOGA ZA POVEĆANJE ALIMENTACIJE.
   NAJLJEPŠE BI VAS MOLILA ISTO.
   SVAKO DOBRO.
   · 0 odgovora
  • butterfly 1

   Dobar dan,poštovanje 
   SRETNA NOVA GODINA 
   Nakon dužeg vremena evo se javljam sa još uvijek ne riješenim problemom koji je već poznat 
   Naime sudski postupak oko podjele imovine još uvijek traje iako je prvostepenim postupkom a kasnije i županijski sud potvrdio presudu sa kojom nisam zadovoljan u potpunosti ali nadajući se bržem rješenju pristao sam. Ustanovljeno je da je zajednička imovina kredit koji sam podigao zbog isplate kupovine stana (15000€)znači 7500 €svaka strana...kredit je ugovoren na trajanje 15 godina. Zajednički smo plaćali 7 godina a nadalje isključivo ja. Smatram da stvarna imovina bivše supruge nije 7500 € nego samo onaj dio koji je zajedno otplaćivan...zanima me da li ispravno razmišljam. Bivša supruga i sin i dalje žive u istom stanu bez ikakvih plaćanja režija i stanovanja. Neprestano psihičko izazivanje pokušao sam u nekoliko navrata potražiti pomoć od policije ali bez uspjeha...čak i fizičko nasrtanje sina ostalo je bez reakcije...
   Zanima me što se može očekivati obzirom da je sada podnijela zahtjev za reviziju postupka jer kao da sud nije dobro presudio i da ona ima pravo na pola stana. 
   Da ponovim još jednom...stan je plaćen 85000 €...moja mama je meni darovala 70000€...15000€ sam podigao kredit...zajedno smo plaćali 7 godina...
   Molim vas za savjet što da radim jer sam na rubu 
   Unaprijed hvala 
    
   · 1 odgovor
  • sipekjos  »  Ruby_Danderfluff

   Molim Vas za savjet.mišljenje,
   Supruga radi u šk kuhinji kao voditelj preko 30 godina. Ima 1 godinu do mirovine. Ravnatelj je skida sa tog radnog mjesta bez obavjesti pismenem i stavlja na radnom mjesto kuharice. U ugovoru o radu piše voditelj kuhinje Na njezino mjesto stavlja hendikepiranu osobu. hendikepirana osoba kleveće suprugu. Ima li tu prekršaja od strane ravnatelja, i hendikepirane osobe. Mobing???
   Sa poštovanjem,
   Molim pomoć,
   · 1 odgovor
  • Dmm72  »  bob25274

   Postovanje,
   Izvinjavam se sto vas uznemiravam privatnom porukom. 
   Procitao Sam da ste nudili jednom clanu pomoc I posrednistvo oko dobijanja HR drzavljanstva. 
   Htio Sam vas pitati da li imam pravo na HR drzavljanstvo po novom zakonu koji treba da stupi na snagu? Ukoliko imam pravo da li bi mi vasim posredovanjem pomogli da dobijem drzavljanstvo? 
   Moja pokojna majka je rodjena 1940.  I upisana je u Hr drzavljana ( proveri Sam telefonski za maticni uredom u Zadru) a ja Sam rodjena 1972 u Crnoj Gori. 
   Zahvaljujem vam se unaprijed na odgovoru I Jo's jednom se Izvinjavam na smetnji. 
   Pozdrav, 
   Denis
   · 3 odgovora
  • damirveki

   Dobio sam rješenje da mi se odbija zahtjev.. za HRVI po osnivi bolesti PTSP-a i bolesti jednjaka...
   te sam dobio manje od 20 posto...
   pa me zanima dali se mogu žalit ili pisat tužbu
   · 1 odgovor
×