Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 22.04.2018 u svim područjima

 1. 4 bodova
  Matrix

  Odlazak u mirovinu

  Legalis portal inače svojim pravilima poziva sve koji u njegovim forumima objavljuju, a naročito one koji odgovaraju na pojedina pravna pitanja, da svoja mišljenja iznose u najboljoj vjeri i sa isključivom namjerom pomaganja osobama koje su ta pitanja postavila. Legalis portal vjeruje da su svi odgovori na postavljena pitanja odgovoreni u najboljoj vjeri, i prema najboljem znanju osoba koje su te odgovore sastavile i objavile,a osobnog sam mišljenja da ste Vi prof jedan od tih.
 2. 4 bodova
  prof

  Odlazak u mirovinu

  Zato i postoji Legalis, za pravilno informiranje.
 3. 4 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Uvjeti za presudu zbog ogluhe

  Ne postoji apsolutna obveza suda da donese presudu zbog ogluhe ako sud smatra da mu činjenice nisu dovoljno razjašnjene, tako da se, po mom mišljenju, ne može s apsolutnom sigurnošću prognozirati odluka suda po tom pitanju.
 4. 4 bodova
  mutavi

  Uknjizba

  Ne, to će za Vas obaviti Javni bilježnik pri ovjeri ugovora. Također sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina Vaša djeca će oslobođena plaćanja poreza.
 5. 4 bodova
  Može, ali to kod Vas nije slučaj. Naime sami ste si dali odgovor na pitanje: Da li je bilo rješenja? Nadalje: Kojim propisom? Bitne karakteristike upravnog ugovora: može ga sklopiti javnopravno tijelo koje vodi upravni postupak sa strankom u postupku ugovor može se sklopiti samo u izvršenju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar što zapravo znači da službena osoba može sklopiti upravni ugovor sa strankom tek nakon što je donijela rješenje sklapanje upravnog ugovora mora biti predviđeno posebnim zakonom koji regulira to upravno područje (npr. Zakon o koncesijama) svrha i cilj upravnog ugovora je ispunjenje nekog šireg društvenog interesa Pa tako svaki ugovor u kojem se na jednoj strani nalazi javnopravno tijelo nije upravni ugovor i prema tome treba razlikovati ugovore uprave od upravnih ugovora. Ugovori uprave su svi ugovori kod kojih se na jednoj strani pojavljuje javnopravno tijelo. Što bi značilo da se u kategoriju ugovora uprave svrstavaju kako ugovori privatnog prava, tako i upravni ugovori.
 6. 3 bodova
  Jedino ako se radnik svojevoljno, u pisanom obliku, odrekne otkaznog roka.
 7. 3 bodova
  Hvala na savjetu. Pristedjeli ste mi puno koraka i živaca. Sve sam danas riješila bez ponovnog pokretanja postupka. Hvala jos jednom.
 8. 3 bodova
  I sam bijah toga razmišljanja s određenom dozom sumnje jer sam znao o čemu se radi (otok), pa se bez uvida u posjedovni list ta sumnja odnosila na moguću totalnu zbrku tamo. Pa nešto takovo i je u pitanju. Dakle, građevina se nalazi na dvije čestice, nazovimo ih 10/1 i 10/2. Čestica 10/1 je ova na kojoj je ucrtan dio građevine u operat (označena crveno na DOF-2011) a druga je 10/2 na kojoj se nalazi ostatak građevine koje nema ucrtane u operatu. Ukupna površina građevine na obje čestice (i obje čestice) je cca 47 m2. I sad dolazimo do super zanimljive situacije. U posjedovnom listu za česticu 10/1 se navodi da je to ŠTALA i da ima 51 m2, te da je upisan u posjedovni list 1/1 korisnik Pnau. U istom PL se navodi i čestica (lijevo od ove dvije, nazovimo je 10/3) kao PROLAZ od 397 m2 isto 1/1 korisnika Pnau iako je vidljvo da na toj čestici postoje ucrtane dvije građevine (veća i manja). U PL za česticu 10/2 na kojoj se nalazi dio građevine koji nije ucrtan u operat, se navodi da je to kuća od 78 m2 ali su upisana dva suvlasnika od kojih ni jedan nije korisnik Pnau. Sve tri navedene čestice su sa zvjezdicom, što znaći da predstavljaju česticu zgrade. Pa kad se vratimo na ZK izvadak, vidim da sam u brzini pogriješio, da, građevina (KUĆA) je navedena na dvije čestice, ali dio na čestici 10/1 a drugi dio na 10/3 koja ovdje nije PROLAZ od 397 m2 nego samo KUĆA. Obje isto tako označene kao čest.ZGR. Ukratko, stanje da se , pa nije ni čudo da im je trebalo 4 mj da izdaju uvjerenje. Iako bi za samo uvjerenje trebalo jednostavno utvrditi da se građevina nalazi na navedenim čest., predmnjevam da je uvid u operat te PL i njih skomirao. Pa baš i mene zanima što su iskemijali te spominje li se i druga čestica ili samo ovih 19 m2.
 9. 3 bodova
  bovu

  Zatvaranje kredita iz depozita

  i depozit je vlasništvo ostavitelja. nemorate otvrarati novu ostavinsku raspravu. od javnog bilježnika tražite dopunu rješenja za naknadno pronađenu imovinu. pogledaj jb tarifu. dali imate ugovor o depozitu? dali na depozit teku kamate (očito ne dok banka nije za prebijanje)?
 10. 3 bodova
  Matrix

  Tabularna izjava

  Radi se o zahtjevu za ispunjenje ugovora,dakle zahtjev obvezno-pravnog karaktera,pa kako zakonom nije posebno određen rok zastare za konkretan slučaj se ima primjeniti opći zastarni rok(5 godina)
 11. 3 bodova
  Uporabna dozvola za objekte sagrađene prije 15.02.1968. godine ishođena u mjesno nadležnom odjelu za prostorno uređenje. Zatim angažiranje ovlaštenog inženjera geodezije za izradu elaborata za upis u katastar. (Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, Parcelacijski elaborat, odnosno elaborat za upis, ovisno o tome kakvo Vam stanje na terenu tj u katastru) Nadalje, možete upisati objekt i bez Uporabne dozvole, ali sa negativnom zabilješkom.
 12. 3 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Tabularna izjava

  Tabularna izjava ili clausula intabulandi je ili samostalni dokument, ali češće dio kupoprodajnog ugovora u kojem stoji izričito i nedvojbeno ovlaštenje primatelju izjave da se na temelju tog dokumenta uknjiži, najčešće kao vlasnik, u zemljišnoj knjizi. Bez te klauzule u ugovoru zemljišnoknjižni sud neće dopustiti i provesti upis u zemljišnoj knjizi.
 13. 3 bodova
  Potočnica

  Otkazni rok

  Što o otkazu piše u Ugovoru o radu? Prema ZORu možeš dati otkaz, otkazni rok je dva tjedna (pretpostavljam da si tamo manje od godinu dana). Osobno bih prvo porazgovarala s poslodavcem, možda možete dogovoriti i sporazumni u kojem možete dogovoriti što želite, pa i kraći otkazni rok - poslodavac možda još ima kontakte i drugih osoba koji su se javili na to radna mjesto. Svakako neka otkaz bude u pisanom obliku, u dva primjerka, obje strane neka ga potpišu.
 14. 3 bodova
  NE. --- Vaš Firma je - PRAVNA OSOBA i odgovara za svoje poslovanje, a Vi kao odgovorna Osoba u toj PRAVNOJ OSOBI Odgovara te za nezakoni te postupke. Vi ste - FIZIČKA OSOBA - i odgovata te , samo za svoja OSOBNA DUGOVANJA. Naravno, kako ste naveli..dio vašeg osobnog dohodka če se obustavljati..za vaš dug. Znači..Dio - VAŠEG OSOBNOG DOHOTKA..a ne Sredstava - Društva ili Firme. poz.
 15. 3 bodova
  wrritteer

  eos matrix

  Evo možda nekome pomogne, matrix izgubio na sudu. Kupili potraživanje od telekoma, poslali ovrhu putem javnog bilježnika, čovjek napravio prigovor, sud presudio u korist čovjeka jer ugovor u ustupu potraživanja nije ovjeren od javnog bilježnika. "Uvidom u Okvirni ugovor o prodaji i ustupu potraživanja broj F3-08/2015 od 20. 10. 2015. g., te uvidom u 11. Dodatak Okvirnom ugovoru od 15. 9. 2016. g. o prodaji i ustupu potraživanja broj F3-08/2015 od 20. 10. 2015. g., proizlazi da bi tužitelj preuzeo potraživanja Hrvatskog Telekoma i u odnosu na tuženika. Međutim, uvidom u prethodno spomenuti Ugovor i 11. Dodatak istom Ugovoru, utvrđeno je da isti ugovori nisu ovjereni od strane javnog bilježnika, odnosno utvrđeno je da isti ne predstavljaju ovjerovljenu privatnu ispravu na temelju koje se dokazuje prelazak tražbine Hrvatskog Telekoma na novog vjerovnika – tužitelja, a sve u smislu čl. 32. st. 1. Ovršnog zakona." Cijela presuda: https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://e-oglasna.pravosudje.hr/sites/default/files/os-bj/30365239.docx
 16. 3 bodova
  Radi prijepisa u zemljišnoj knjizi je potreban kupoprodajni ugovor, i budite oprezni s otuđenjem nekretnine iz vlasništva pravne osobe, trebala bi biti navedena prava kupoprodajna cijena, prava vrijednost nekretnine, da u slučaju dugova poduzeća ne bi bilo povreda iz čl. 10. ZTD-a (da odgovornost za dugove prijeđe na vlasnika zato što je neopravdano umanjio imovinu poduzeća)
 17. 3 bodova
  mutavi

  Uporabna dozvola

  Vidite čl. 146. Zakona o gradnji. Ne može, ako je to predviđeno građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Zgrada mora biti izvedena u skladu s glavnim projektom. Jest kod podnošenja zahtjeva za Uporabnu dozvolu po sadašnjem Zakonu o gradnji što ga čini jednim od priloga uz zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole. Međutim Vi ako imate nekakav drugi davno izgrađen objekt, možete naručiti izradu energetskog certifikat (koji je obvezan ako je riječ o kupoprodaji) neovisno o tome ima li il nema zgrada topllinsku izolaciju.
 18. 3 bodova
  G-man

  Golotinja na str. Skole

  Ako govorimo o kazneno-pravnoj sferi, ovdje vidim moguće kazneno djelo povrede privatnosti djeteta iz čl. 178. KZ-a (moguće i povrede djetetovih prava iz čl. 177., no prije ovo prvo). Također treba uzeti u obzir i čl. 16. Zakona o medijima, koji zabranjuje objavljivanje informacija kojima se otkriva identitet djeteta, ukoliko se time ugrožava dobrobit djeteta, pri čemu se to percipira objektivno, ne subjektivno, pa je doživljaj maloljetnice u pitanju irelevantan. Ovo je gadan propust i realno, ne bi se smio dešavati, pogotovo u današnje vrijeme i moderne tehnologije. Jasno je da se sporan sadržaj ima maknuti (vjerujem da već i je), i ne bi bilo loše i da se ravnateljica ispriča zbog propusta. Deranje pravobraniteljice nije primjeren način komunikacije, posebice ne kada se uzme u obzir status državnog tijela, no ljudski je razumljivo, posebice ukoliko je ravnateljica pokušala "minimalizirati" svoj propust. Što će se dalje dešavati - ne znam, međutim ukoliko je i policija uključena u slučaj, moguće je podnesena prijava DORH-u, pa će je oni provjeriti i donijeti svoju odluku.
 19. 3 bodova
  Ne. Niste. Naime vi i brat ste suvlasnici u omjeru svaki po 1/2 idealnog dijela nekretnine. Posebni dio nekrentine jest dio uspostavljen etažiranjem. (Npr da je zgrada etažirana i da svaki koristi svoju samostalnu cijelinu koja je upisana u zemljišne knjige što ko Vas nije slučaj). Stoga ukoliko samo Vi podnesete zahtjev za ozakonjenje, troškovi odnosno sva rješenja i davanja, glasiti će na Vas. Zbog toga sam Vam savjetovao da u dogovoru sa bratom, zajednički podnesete zahtjev za ozakonjenje.
 20. 3 bodova
  Ako ćemo gledati strogo ZPNIZ - ne može se legalizirati temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno potrebno je ukloniti dio koji je izgrađen nakon 21.6.2011. godine. Međutim kako se tu radi kako ste rekli o 14m2 i samo natkrivenim stepeništem, bilo bi zanimljivo i vidjeti kako do izgleda na DOF-u.
 21. 3 bodova
  mutavi

  Uknjizba

  ponesite oboje kako biste dokazali da ste zakonski zastupnik Vaše djece. Kada ste sklopili darovni ugovor (ovjerili svoj potpis na ugovoru) Vi kao zakonski zastupnik djece u njihovo ime i za njihov račun podnosite prijedlog za upis prava vlasništva u gruntovnici. Kao vlasnik nekretnine upisat će se maloljetna djeca sa naznakom mlt.
 22. 3 bodova
  Osoba koja je kupila stan, kupila ga je u povjerenju u zemljišne knjige i time je taj postupak zatvoren. Eventualno, u slučaju da VS prihvati zahtjev za reviziju i donese pravorijek koji je suprotan odluci ŽS, te u ponovljenom postupku OS i ŽS donesu odluku suprotnu sadašnjoj, protu stranka ima pravo potraživati od vas namirenje štete u novome postupku.
 23. 3 bodova
  mutavi

  Uporabna dozvola za kuće prije 1968.

  Može. Izdavanje uporabne dozvole nema utjecaja na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretini, već se njome utvrđuje da je objekt sagrađen prije 1968. godine odnosno da je zgrada postojeća. Također može. Kućni broj nije uvjet za izdavanje Uporabne dozvole, u kojoj se navodi kat.čest. na kojoj je zgrada izgrađena te podaci o samoj zgradi (način smještaja, vanska veličina, br. etaža, visina svih nadzemnih i podzemnih dijelova zgrade, itd..). Uvjerenje o kućnom broju izdaje mjesno nadležni ured za katastar.
 24. 3 bodova
  felixx

  POMAGAJTE - CZSS

  Glede tog navodnog naslikavanja... Nije protuzakonito nekoga snimati na javnoj površini, ali bi bilo sporno takve snimke objavljivati. Naročito ako se radi o snimaju djece. Vi zaprao i nemate dokaz da vas netko snima dok vam ne predoče snimke. Oni će eventualne snimke opravdavati tako da će isticati brigu za dobrobit djeteta, da žele institucijama ukazati na to da zanemarujete dijete. Tek ako budu u tome pretjerali i stalno vas uhodili a pritom ne budu mogli pokazati da stvarno ima elemenata njihove 'brige', mogli biste ih prijaviti za uhođenje i nametljivo ponašanje ('stalking'). Svatko ima pravo prijaviti sumnju u zlostavljanje ili zanemarvanje djece. Tek kada se takve prijave opetovano pokažu kao neosnovane (i zapravo maliciozne) možete reagirati. Ne može vas izbaciti tek tako, ali vas može na kraju iseliti uz pomoć suda i pritom vam nabiti velike troškove koje će naplaćivati ovrhama na vaša primanja. Zato to rješavajte dogovorom. Ako se računi redovito plaćaju, HEP neće isključiti struju stanaru samo na zahtjev vlasnika. Možete se obratiti pravobraniteljici za djecu ili pučkoj pravobraniteljici, ali imajte na umu da su vama već bila oduzeta djeca i da institucije imaju temelja svako vaše postupanje i prigovor razmatrati sa dozom nepovjerenja.
 25. 3 bodova
  Prošlo je 11 godina. Tko zna da li se vratio?
 26. 3 bodova
  Matrix

  Pokretanje tužbe za stan

  Hipoteka predstavlja osiguranje kredita,i kao takva igra ulogu isključivo banci a nikako da se tiče uređenja imovinsko-pravnih odnosa bračnih drugova,neovisno da li su više u braku. Naravno da će uzimat,no vaše je pravo da pred sudom utvrđujete obvezu bivšeg bračnog druga. „Novčana sredstva koje jedan bračni drug dobije kao kredit i otplaćuje ga, ne predstavlja njegovu vlastitu imovinu, a nakon razvoda braka dug tog bračnog druga s osnova kredita koji je utrošen zapovećanje zajedničke imovine ili za druge zajedničke potrebe predstavlja dug koji tereti oba bivša bračna druga.“ Odluka Županijskog suda u Varaždinu,br. Gž.3608/13-3, od 17. srpnja 2013. “Ukoliko se radi o imovini koju su stranke kao bračni drugovi stekli za vrijeme trajanja bračne zajednice, tada činjenica da se na imovinu uknjižio tuženik kao vlasnik u 1/1 dijela, ne dovodi u pitanje pravno svojstvo ove imovine niti dovodi u pitanje suvlasnički udjel tužiteljice na toj imovini, ako stranke nisu drugačije ugovorile.“ Odluka Vrhovnog suda RH, br. Rev 577/08-2, od 1. travnja 2009.; „ Mislim da je ovo nepotrebno polemisati,obzirom da činjenica prestanka braka ne utječe na prava stečena u braku po samom zakonu.
 27. 3 bodova
  Sami ste naveli cijenu u ugovoru i porezna uprava vam je priznala tu cijenu. Nemate osnove za žalbu. Starost građevine je samo jedan od elemenata formiranja cijene.
 28. 3 bodova
  sivko

  Godišnji odmor

  Oboje da.
 29. 3 bodova
  Po meni, može se, iako je bitno obuhvatiti i subjektivnu komponentu djela, tj. namjeru koja mora ići u tom smjeru, dakle nanošenja TTO. Neprikladno sredstvo - prazna puška ili pištolj (počinitelj ne smije znati taj podatak, za njega je napunjena), bomba koja nema detonator ili upaljač (isto ne smije znati), nedovoljna količina otrova (nije dovela do smrti), nedovoljno čvrsto uže (puklo prilikom vješanja) itd. itd. Neprikladan objekt - pucanje na leš (ne znajući da se radi o lešu), protupravan prekid trudnoće osobi koja uopće nije trudna (ne znajući za tu činjenicu), provala s namjerom krađe u objekt koji je potpuno prazan, pa nemate ništa za ukrasti (jasno, opet ne znajući za to), krađa automobila koji nema motor, pa ga ne možete upaliti niti ukrasti na drugačiji način, bacanje bombe u prostoriju s namjerom da ubijete osobu za koju smatrate da se tamo nalazi (ali je nema) itd. itd. Osobito teške da, "obične" teške ne, i jedini scenarij u kojem bi takvo što bilo vjerojatno (barem meni) je "debeli" recidivizam (i u pravilu prema istoj žrtvi). Ako ja pucam u vas (s namjerom da vas ubijem) i pogodim vas zbog čega pretrpite ozljedu (međutim ne fatalnu) ili ako vas promašim, u pravilu, odgovaram za ubojstvo u pokušaju. Mogu i za TTO iz nehaja ukoliko sam primjerice čistio pištolj, a on je slučajno opalio u vašem smjeru i ranio vas (dakle, nisam imao namjere pucanja). Kod dovođenja u opasnost života ili imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom bitno je da ste radnjom pucanja iz pištolja prouzročili konkretnu opasnost za život ili tijelo većeg broja ljudi ili individualno neodređenog pojedinca, recimo da primjerice na svadbi ili nekoj fešti u zatvorenom prostoru ispalili hitac ili više njih u plafon, koji onda pogodi jednu osobu ili pukom srećom nikoga (u prvom slučaju teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, u drugom dovođenje). Ili primjerice, kada lovac u organiziranom lovu, misleći da se u nekom grmu nalazi zec ili srna, jer je čuo neko komešanje, svjestan činjenice da je u tijeku organizirani lov, dakle da ima više ljudi u šumi, svejedno zapuca na grm ne znajući u što odnosno u koga zapravo puca te rani ili usmrti drugog lovca (u oba slučaja teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti). Ili slučaj muškarca, koji je u namjeri da ubije svoju ženu, dođe sa puškom u sobu u kojoj se nalaze supruga i njihova kćer, te uperi pušku u smjer supruge i zapuca, ali se kćerka bacila pred majku, pa je metak pogodio nju, nanijevši joj TTO, a majci ništa (teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u odnosu na kćerku, a pokušaj ubojstva supruge, moguće i teškog ubojstva ovisno o motivu s kojim je postupao). Kod ubojstva, po meni, mora biti, dok kod dovođenja ne mora. Inače je dosta teško ovako a priori reći što spada pod prvo, a što pod drugo, jer svaki slučaj je svijet za sebe i tako mu treba pristupati. Ovo su vam neki osnovni primjeri, barem oni koji su meni poznati. Nadam se da su sad stvari malo jasnije. Uvijek se sve vrti oko subjektivne komponente, koji je bio cilj okrivljenika i za tužitelja još i bitnije - koji mu cilj može dokazati.
 30. 2 bodova
  drot13

  Ovrha na nekretninu

  Nekretnina nije tvoja i nju ne mogu dirati, ali mogu doći ovršiti tvoje stvari u njoj.
 31. 2 bodova
  G-man

  Ponavljanje suđenja

  Radi se o "starom" ZKP-u (NN 1997. pa do 2006.), čl. 367. st. 2. - "Bitna povreda odredaba kaznenog postupka postoji ako se presuda temelji na dokazu iz članka 9. stavka 2. (nezakonit dokaz) ovoga Zakona." U načelu ne, ali ako je optužnica faktički temeljena na nezakonitom dokazu (a to mi se čini u ovom slučaju), onda doktrinom plodova otrovne voćke (ilivam domino efektom), "padaju" i svi dokazi za koje se saznalo iz takvog nezakonitog dokaza i na kraju nemate ništa čime biste uspjeli dokazati djelo koje ste optužili, pa je logičan i mudar korak odustanak od optužbe i posljedično obustava postupka ili tzv. formalna presuda (zavisi u kojoj fazi se odustalo od optužbe).
 32. 2 bodova
  Željac047

  Ovrha VIP

  Točno su Vam rekli, u FINI nemožete direktnom uplatom platiti dugovanje, već uplatom u banci koji se preusmjeruje na račun ovrhovoditelja i, naravno, troškove FINE za vođenje ovrhe.
 33. 2 bodova
  Nemože, pokrenite postupak utvrđivanja i podjelu zajedničke stečevine (razvidno je da kuća i sve ostalo potječe iz Vašeg zajedničkog rada i ulaganja), primjenom odrednica Obiteljskog zakona koji se primjenjuje na imovinsko-pravne odnose kao i kod bračne zajednice, sva zajednička stečevina se dijeli popola, pola Vama, pola nevjenčanoj supruzi...
 34. 2 bodova
  wrritteer

  Tko je kriv

  Ovaj koji izlazi sa parkirališta uključuje se u promet i mora propustiti sva ostala vozila. Opet ovisi kuda ga je udario, točno od iza, bočno,malo bočno, u ugao....ima li svjedoka, nema, tko će što reći itd... Svaka nezgoda je priča za sebe, ovdje fali detalja. Čekamo još koje mišljenje
 35. 2 bodova
  Dakle na snimci iz 1952. se vidi da je kuća veča od 19 m2? Sigurni ste da je sve to bila baš kuća, a ne neki pomoćni objekt? Zašto niste prigovorili na takvo rješenje? Ako imate namjeru graditi novu kuću, taj postupak legalizacije bi vam jako oduljio postupak, a i korist je minimalna. Jedini dobitak je da bi se priznao veći volumen postojećeg objekta prilikom plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. A kako se radi o relativno malom objektu sama legalizacija bi vas koštala više od te razlike.
 36. 2 bodova
  Prije svega je bitan dokaz srodstva. U punomoći jednostavno navodite da opunomoćujete svoga sina/kčer da vas zastupa u sudskom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod posl.brojem ..........,istog ovlašćujem da u moje ime može poduzimati sve procesne radnje određene Zakonom o parničnom postupku.
 37. 2 bodova
  bovu

  Izvanbračna zajednica

  nema tu izvanbračne zajednice ako žive odvojeno (u različitim kućanstvima).oni su samo poznanici koji se viđaju i provode vrijeme zajedno. dali svako u svom stanu ima prijavljeno prebivalište? ili borava?
 38. 2 bodova
  wrritteer

  Amex

  Nema potrebe otvarati novu temu za istu stvar, samo nastavite gdje ste i počeli pisati. Ako primaju redovite uplate svaki mjesec u iznosu koji navodite, bili bi ludi da pokreću ovrhu. Mislim da vas samo plaše jer i oni znaju matematiku, da bi ovrhom dobivali manje ili ništa. U pravilu je svaki vjerovnik zadovoljan redovitim uplatama duga, ma koliko oni to u kontaktima negirali. Ja ih na vašem mjestu uopće ne bih više zvao niti kontaktirao već jednostavno nastavio plaćati kako plaćate pa će i tome jednom doći kraj.
 39. 2 bodova
  Marta01

  Amex

  Ja jesam, mejlom u više navrata kroz 2 mjeseca. Meni je ponuđen reprogram, ali sam njihov dugogodišnji klijent. Nisam prihvatila reprogram, nisu mi odgovarali uvjeti, tražila sam da puste ovrhu. Nakon par mjeseci su mi svojom voljom ponudili dosta veliki otpis i povlačenje ovrhe. To je bilo 2016. g.
 40. 2 bodova
  mutavi

  Uporabna dozvola

  Projektan može i mora projektirati u skladu sa prostornim planom, propisima (zakonima, pravilnicima) te pravilima struke. Isto tako, glavnim projektom može Vam predvidjeti i kuću od drveta. Može.
 41. 2 bodova
  Banka ne miče zabilježbu ovrhe već samo izdaje brisovno očitovanje. Brisanje zabilježbe ovrhe radi zemljišno knjižni odjel suda kojem pripadate. Nakon predaje zahtjeva, da je zabilježba maknuta, online se vidi u roku od tjedan do mjesec dana a papirnato rješenjekoje dobijete na kućnu adresu zna kasniti i po pola godine. To sve ovisi koliko je zatrpana poslom gruntovnica tj. zemljišno knjižni odjel suda kojem pripadate.
 42. 2 bodova
  Matrix

  Uvjeti za presudu zbog ogluhe

  Da,pod uvjetima: -da su tuženiku tužba i poziv za davanje odgovora na tužbu uredno dostavljeni, -da osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, -da činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je sam tužitelj podnio ili s činjenicama koje su općepoznate, -ako ne postoje općepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženika spriječili opravdani razlozi da podnese odgovor na tužbu. Međutim,neće se donijeti presuda zbog ogluhe i kad je udovoljeno navedenim uvjetima ako sud nađe da je riječ o zahtjevu kojim stranke ne mogu raspolagati.
 43. 2 bodova
  Iskreno, iz iskustva, prije neće nego hoće. Treba vam, već napisah, netko tko zna svoj posao. Zna svoj posao bi bilo da osim same struke, poznaje i potrebnu zakonsku regulativu, te da je dovoljno dugo radio sa nadležnim uredom da zna "kako dišu" tj. znaju li i oni svoj posao ili su skloni filozofiranju. Dakle, ne treba vam netko tko samo zna svoj posao a gombanje s uredima prepusti stranci i na kraju ništa od svega toga. Stoga bi vam onaj prvi trebao znati objasniti što se sve može i što treba. Ovako na daljinu vam mogu reći da vam uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za kuću treba arhitektonska snimka izvedenog stanja. Što sa stepeništem koje je nadograđeno na nelegalan objekat, ovisi o onome iznad napisanome.
 44. 2 bodova
  Može se legalno, ovisi o vrsti invalidnosti, ali invalidska mirovina se određuje u novoj visini tj. smanjuje se za određeni postotak.
 45. 2 bodova
  Vama svakako predstoji jedan dug i mučan razgovor sa suprugom: ili ćete je konfrontirati s njezinim trošenjem i organizirati "intervenciju", ili ćete je morati obavijestiti da ćete zatražiti razvod. U tom slučaju će biti govora o tome tko ostaje u stanu i nastavlja plaćati režije, a tko će se iseliti, s kim djeca ostaju (ili ćete se podijeliti, bilo je i takvih slučajeva na forumu nedavno, da jedno dijete ostaje s jednim roditeljem, a drugo s drugim, ili da roditelji ravnopravno skrbe o djeci - 7 dana kod jednog roditelja, a 7 kod drugog). Pravno, prvi je korak za Vas otići u CZSS vašeg zajedničkog prebivališta i podnijeti zahtjev za obvezno savjetovanje prije sudskog postupka (izvješće CZSS o obveznom savjetovanju je preduvjet za pokretanje brakorazvodne parnice). Ako se prilikom savjetovanja uspijete dogovoriti o načinu skrbi o djeci, tada ćete pred centrom sklopiti plan zajedničke skrbi koji sud samo potvrđuje. Dakle, dogovor je prvi i najbolji izbor i pokušajte ga postići ako ikako možete. Ako ne, prepušteni ste na milost sudu, koji u velikom broju slučajeva samo kodificira postojeće stvarno stanje. Što se tiče Vašeg pitanja iz prvog posta, da, sudovi su neusporedivo češće dodjeljivali djecu majkama, ali u posljednje vrijeme ima i primjera gdje su djecu dijelili među roditeljima ili ih dodjeljivali očevima. Ishode je nemoguće prognozirati, jer mi se, osim neodgovornog trošenja Vaše supruge (zacijelo i ona Vama ima što prigovoriti), čini da ste oboje jednako kompetentni i uključeni roditelji i sud će tu imati tešku odluku. Što djeca žele? (jer i to je faktor kod sudske odluke)
 46. 2 bodova
  atomic95

  Pojam 'kriminalac'.

  Znate što je najveći problem. Mentalitet i stav ljudi koji žive u RH. Iz svih sfera života. Kada ljudi govore, misleći na one koji plešu po rubu zakona na "fin" način, a u životu usput nekom pomognu, dadu mu sezonski posao ili nešto slično; ljudi za takve govore: "dobro je s njim biti dobar", "uzeo je, ali je i dao" i slične gadorije. Teško je deklarirati nekog kao kriminalca jer je spletom životnih okolnosti upao u nešto nedozvoljeno. Problem je što se sitne kriminalce u društvu smatra ološem i šljamom, a megalomane, krupne kriminalce i čije su malverzacije javna tajna, čiji su računi neobjašnjivo puni, njih društvo prezentira kao dobre i ugledne, iako su sami oni koji o njima govore pozitivno svjesni njihovih djelatnosti. Lopov koji ukrade biciklu je društvu teret jer im ništa ne da. Onaj tko ukrade milijune, društvu najčešće bude dobar, jer je nešto i "dao"'. Moramo se riješiti takvog sklopa i mentaliteta da bi podrobnije mogli razlučiti kriminalca kao pojam, kao osobu. Realno, širok je pojam. Ne postoji njegova definicija u niti jednom zakonu, ali društvo prezentira najčešće kriminalce kao osobe koje čine lakša djela povremeno i ćešće, a pritom nikom ne pomažu i ne daju mrvice nekakve "nade". Dok naprotiv, u niti jednoj sferi društva smatram da nema.prijepora oko toga je li silovatelj ili ubojica kriminalac. Naravno da jest. Potencijalno i totalno nebitno, jer ljudi kriminalcem nazivaju sve i svašta bez opravdanih razloga. Diskutabilno veoma.
 47. 2 bodova
  Može u Ageneciji (APPRRR-u) gdje će ti vi kao vlasnik vaše zemlje moći provjeriti tko ima upisana prava na plaćanje. Za napomenuti i pretpostaviti je kako su ta prava na plaćanja isključivo pravoa "firma d.o.o." i ona ta svoja prava mogu svojevoljno prebaciti na neku drugu zemlju. Za početak svakako posjetiti regionalni ured i raspitajte se tko je upisan u arkodu za predmetne parcele. Ako dajete drugoj osobi zemljište u zakup, potrebno je raskinuti trenutni ugovor, te sklopiti novi, ali za napomenuti je ako firma d.o.o. svoja prava ne prebaci na drugu osobu ( a ne mora jer to su isključivo njena prava, koja su se upisivala u arkod referente godine za razdoblje od 2015-2020) ništa od poticaja za tu zemlju. Prava na plaćanja se prebacuju tako što se zahtjev podnosi u APPRRR-u pri čemu trebaju biti prisutni obje stranke, dakle davatelj i primatelj prava. Svakako za više informacija raspitajte se u agneciji i pripazite na rokove za podnošenje prava na plaćanja.
 48. 2 bodova
  Malo se preklopismo , no nema veze. Samo da dodam da će podnositelj zahtjeva biti u obvezi plaćanja pristojbe (koja iznosi 700-njak kn), ili će biti oslobođen iste ukoliko priloži potvrdu op priznatom statusu HRVI.
 49. 2 bodova
  felixx

  Zapuštena površina

  Pravi put je uporno prijavljivanje komunalnom redaru. A ako on ne reagira, prijava njemu nadređenoj službi pri županiji. Vlasnik uvijek može prigovarati. Ali ako se ide upuštati u kakav spor, uvijek stoji činjenica da je on taj koji nebrigom nanosi štetu drugima pa će dobiti protutužbu. I kazne. Ako se već netko ide upuštati u čišćenje takve totalno zapuštene susjedne čestice, sugeriram da se počisti tek koji metar uz među. Tako se uvijek može pravdati da je to bila nužna intervencija da se spriječi nanošenje štete vlastitoj čestici, tj da trnje i puzavice ne rastu izravno na susedni posjed, a nametnici i gamad nanose štetu usjevima i vrtu.
 50. 2 bodova
  U postupku ovrhe na nekretnini vi ste bili kupac i to sve do faze primjena čl. 128. OZ, koji regulira postupak iseljenje ovršenika. U pravili sud u rješenju o ovrsi određuje ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu nakon dostave zaključka o predaji nekretnine kupcu. Nakon što donese zaključak o predaji nekretnine kupcu, sud će, na prijedlog to istog kupca pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje nekretnine. I nakon ovoga momenta, kupac stječe položaj ovrhovoditelja odnosno podnošenjem vašeg prijedloga da se pristupiti ovrsi radi ispražnjenja i predaje nekretnine, vi postajete ovrhovoditelj. Tako da za vas vrijedi primjena čl. 14. st. 4. OZ, koji kaže da je ovršenik dužan ovrhovoditelju naknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu ovrhovoditelju. Nakon ispražnjenja nekretnine sud dostavlja rješenje da je ovrha dovršena i vi ste tada dužni tom istom sudu dostaviti podnesaka kao ovrhovoditelj koji potražuje trošak. Npr. ˝Ja kao ovrhovoditelj molim sud da prema čl. 14. st. 4. Ovršnog zakon, donese rješenje kojim mi dosuđuje troškove ovršnog postupka i to prema specifikaciji: a. Troškovi provođenja ovrhe prema zaključku x od dana y u iznosu xy kuna; b. Troškovi selidbe – radnici prema računu x od dana y u iznosu xy kuna; c. Skladišnina prema računu x od dana y u iznosu xy kuna i d. Usluge bravara prema računu x od dana y u iznosu xy kuna. Ukupno: xy kuna Prilog: - račun od dana y - račun i uplatnica od dana y - račun od dana y Potpis:˝ Na temelju ovakvog podneska sud donosi rješenje o trošku, a koje po pravomoćnosti koristite kao ovršnu ispravu. - Po mom mišljenju pogriješili ste jer ste tražili namirenje iz kupovine, a što nije dopušteno i zato savjetnik nije bio strogo vezan rokom za odgovor - Čl. 86. st. OZ, se ne može primijeniti na vas, jer nikada niste bili založni vjerovnik koji nije predložio ovrhu - od žaljenja mentoru nemate nikakve koristi, dapače imate štete. Mentor donosi odluke po prijedlogu savjetnika, pa se zapravo žalite mentoru da radi krivo. O razgovoru sa predsjednikom odjela također imate više štete nego koristi, pogotovo jer je vaš zahtjev neosnovan tj. pogrešno postavljen. - Za točnost otpravka zaključka odgovara zapisničar, a ne sudac ili savjetnik i očito je na prvi pogled da se radi o pogrešci pri pisanju.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×