Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 22.06.2018 u svim područjima

 1. 4 bodova
  Borbena7

  Tužba se smatra povučenom!

  Pođite na sud i tražite da Vam sa klauzulom pravomoćnosti izdaju primjerak odluke kojom je odlučeno da se tužba ima smatrati povučenom. Potom, ukoliko imate rješenje kojim se stavlja izvan snage rješenje o ovrsi javnog bilježnika, priložite uz tu presudu te sve zajedno s istim dopisom pošaljite Tele2 i Inkasu. U dopisu navedite da tražite, da u što kraćem roku ažuriraju svoje podatke sa stvarnim stanje, te da Vam se omogući pravo na sklapanje pretplatničkog odnosa kod prijašnjeg ovrhovoditelja Tele2, a koje Vam je neosnovano uskraćeno zbog lošeg i nepravovremenog komuniciranja između prijašnjeg i novog ovrhovoditelja. Također, da ovo zahtijevate, tim više jer je ugovorom o cesiji novi ovrhovoditelj Inkaso otkupio pravo potraživanja, pa da Tele2 osim što je tužba povučena, nema ni pravnu osnovu ograničavati Vas sa sklapanjem ugovora na ime tražbine koju je prodao.
 2. 4 bodova
  Budući parcelacija nije nikada bila provedena kroz zemljišne knjige, kao što gore kaže odvjetnički komentar, potrebno je uskladiti stanje. Angažirajte ovlaštenog geodeta kako bi uskladio stanje te kako bi se mogli upisati kao vlasnik, budući su podaci u zemljišnoj knjizi važeći kod upisa prava vlasništva.
 3. 4 bodova
  mutavi

  Upravni postupak

  Preopćenito pitanje. Pa moguće je, naravno. Na šta se konkretno odnosi Vaš slučaj?
 4. 4 bodova
  drot13

  B2 Kapital - zastara

  Prema vrijednosti nasljedstva samo znači da ne može biti veći od nasljedstva. Pretpostavljam da je bilo nekog nasljedstva? Što se tiče ostalog, ako žele i mogu, neka te tuže. Ako će te i dalje zvati, nemoj priznavati nikakav dug niti davati ikakve podatke, upozori ih da snimaš razgovor i traži osobne podatke osobe s kojom pričaš (tj. koja te zove) da možeš podnijeti prijavu za uznemiravanje. Ako odbiju, lijepo ih pozdraviš i spustiš im slušalicu. Ako je banka prodala dug, po čemu onda uopće imaju tražiti tvoje podatke ili podatke tvoje majke? Kao što se nekada događa da klijenti ne dobiju obavijest o prodaji duga, tako se događa da banke prodaju i nenaplative dugove...
 5. 4 bodova
  drot13

  Pad s malo trave

  Imaš na ovoj temi ukratko o prigovorima. Najčešće se isplati žaliti, pogotovo priznanje/kajanje/olakotne, tj. žaliti se samo na visinu kazne. Ne trebaš davati nikakav dokaz, samo sve to napišeš (student bez primanja, nekažnjavan, financijski ovisan o roditeljima..., kako već piše u primjerima) i zamoliš za umanjenje kazne. Ovo što su ti oni to uzeli ti se ne isplati spominjati, jer će oni reći da si dragovoljno predao i dođe na isto... Ako dobiješ poziv, moguće je nazvati i odgoditi ročište na neki drugi termin, a što se tiče osobnog preuzimanja, onako je kako piše na drugim temama - trebao bi zvati sud, vidjeti kod kojeg suca je tvoj spis (kad dođe na sud, nakon žalbe), pa probati dogovoriti da ti ne šalje, nego da sam dođeš. To je moguće, ali ovisi o pojedinom sucu / pojedinoj sutkinji.
 6. 4 bodova
  Mislite prostornog plana. Izmjenama i dopunama prostornog plana. Održana javna rasprava, rokovi za uvid i ostalo što slijedi u čemu Vi iz neznanja ili neinformiranosti niste sudjelovali. Provjerite kada je bila izmjena PP-a kojom je Vaša katastarska čestica obuhvaćena markicom koja označava javnu i društvenu namjenu vjerovatno. Naknadu u skladu s posebnim zakonom ako je to moguće, idućim izmjenama prostornog plana postoji mogućnost da se Vaša katstarska čestica makne iz područja javne i društvene ili sl. namjene.
 7. 4 bodova
  drot13

  doseljeni Romi

  Ne, neće. Dobrovoljno sudjelovanje u nečem takvom može biti na sportskim natjecanjima, u okviru sportskih klubova i sl., gdje su moguće sportske ozljede. Ovo tu ne spada.
 8. 4 bodova
  Služimo narodu.
 9. 3 bodova
  Borbena7

  Izvansudska ovrha EOS

  Kako je kod Vas postupak po starom zakonu tj. pokrenut je prije 1.9.2014., Eos ne može stupiti u već pokrenuti postupka bez pristanka ovršenika. Eos mora obavijestiti sud da je kupio tražbinu, sud potom pita Vas da li pristajete da Eos stupi na mjesto prijašnjeg ovrhovoditelja, i ukoliko pristanete tada sud donosi rješenje o promjeni ovrhovoditelja, a po pravomoćnosti ga šalje Fini. I tek tada Eos postaje zakoniti ovrhovoditelj. Ako ne pristanete da Eos stupi na mjesto ovrhovoditelja, sud će postupak obustaviti. Nakon toga, Eos može pokrenuti posve novi postupka sa starom ovršnom ispravom i ugovorom o cesiji. Razlika je u tome, što u tom novom postupku Eos ima pravo samo na glavnicu i kamate, a nema nikakvo pravo na sve troškove koje je do tada imao prijašnji ovrhovoditelj i koji bi Vam se naplatili ukoliko odmah (na upit suda) pristanete na promjenu ovrhovoditelja.
 10. 3 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Darovni ugovor

  U svakom slučaju se plaća porez, nema više porezne olakšice na prvu nekretninu, ako to pitate. To su ukinuli prije par godina.
 11. 3 bodova
  Nema novog zakona, kao ni Zakona o izvanbračnoj zajednici, to definira sadašnji ObZ iz 2015. godine, bio je samo prijedlog, ali nije prošao u Saboru ( u stvari povučen i prije nego je došao u Sabor).... Po sadašnjem Obiteljskom zakonu Vi ste u izvanbračnoj zajednici, jer se ista definira kao zajednica slobodnog muškara i slobodne žene koja traje tri godine i duže, odnosno od rođenja zajedničkog djetata ako je dijete rođeno prije proteka od navedene tri godine zajedničkog života... Dakle, na Vas se, što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, primjenjuje odrednice sadašnjeg ObZ, tj. sva imovina stečena radom i rezultatima rada za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice dijeli se popola, kao što sam Vam napisao i u svom prethodnom postu... No, kako Vam je sugerirala i poštovana Ruby, ništa Vam ne smeta ako to potvrdite i kod JB (potpišete izjavu o postojanju izvanbračne zajednice-"zlu netrebalo").......
 12. 3 bodova
  Potočnica

  Otkazni rok

  Radni odnos je u kontinuitetu, dakle - mjesec i 2 tjedna, osim ako sporazumno mozete dogovoriti kraci.
 13. 3 bodova
  Molim te da ne budeš bezobrazan. Da se ne nagađa, idi i provjeri, pa će ti se onda moći reći je li to bilo ispravno i može li ti se kako pomoći.
 14. 3 bodova
  Spitfire

  Upis vlasnistva u katastar

  Elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ovlašt.geodet.ureda(uglavnom ga radi onaj ured koji je radio i prvotni geodetski snimak za potrebe zahtjeva) te se taj elaborat sa prijavnim listom predaje u katastar. Nakon svoje evidencije, katastar po službenoj dužnosti potrebnu dokumentaciju dostavlja zemljišnoknjižnom odjelu radi upisa u zemljišne knjige i stavljanje zabilježbe da je priloženo Rješenje o izvedenom stanju.
 15. 3 bodova
  Borbena7

  preplatio racun,ovrha

  Smiju i dužni ste ima podmiriti preostalo dugovanje. Kako se ovdje radi o djelomično podmirenom dugovanju, prema Zakonu o obveznim odnosima, i to u pogledu podmirenja duga po osnovi glavnice, vrijedi da se zatvaranje dugovanja obavlja na način da se primjenjuje prvo iduće pravilo, ukoliko ne postoje uvjeti za primjenu prethodnog pravila. Pa bi prvo pravilo bilo redom koji su sporazumno utvrdili, drugo redom kojeg je odredio dužnik, treće redom dospijeća tražbine itd. Ukoliko postoje dugovi na ime kamata i troškova, tada se prije primjene navedenih pravila za podmirenje glavnice, treba primijeniti pravilo o obračunu kamata i troškova, što znači da se dug zatvara posebnim redom i to: prvo troškovi, pa kamate i tek onda glavnica.
 16. 3 bodova
  Borbena7

  Kako napisati žalbu ili prigovor

  Nisu Vam potrebni ni žalba, ni prigovor. Dopisom se obratite izravno ovrhovoditelju i od njega tražite da povuče osnovu za plaćanje s naplate iz Fine. Dopisu priložite dokaze o podmirenju i sve šaljite preporučeno s povratnicom. Upozorite ga da ukoliko ne postupi po Vašem traženju, da ćete morati pokrenuti postupak pred sudom, tj. da ćete prema čl. 210. Ovršnog zakona, tražiti prijedlogom odgodu prijenosa odnosno da ćete zahtjevati proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim.
 17. 3 bodova
  To je nešto slično ovome:
 18. 3 bodova
  Borbena7

  Diners/Eos saga

  Kako je Eos otkupio dug od Dinersa, tako je ugovor o cesiji dostavio Fini da u slučaju naplata po računu znaju tko je novi ovrhovoditelj. Kažete da ste našli kupca za stan, ali morate znati da je Vaš stan po zk stanju opterećen rješenjem o osiguranju odnosno rješenjem o ovrsi. To što je postupka u kojemu je doneseno rješenje o osiguranju dovršen, ne znači da je to gotova stvar, jer to rješenje obvezuje. Postupak Dinersa kojeg je otkupio Eos, je u tijeku i trebao bi dalje ići na način da Eos dostavi sudu ugovor o cesiji, te da sud u tom predmetu, rješenjem napravi promjenu na strani ovrhovoditelja. Radi se o formalnom rješenju, ništa sporno. Cijelo to vrijeme zabilježba u zk stoji i kao takva ostaje dok sud ne obustavi postupak. Isto Vam je, piše li u zk Diners ili Eos, jer je to pravo otkupljeno i postupak je pod točno određenim poslovnim brojem suda zabilježen kao teret u zk i takav ostaje do obustave postupka po odluci suda. To što je Diners prodao dug Eosu ne oslobađa nekretninu tereta, samo je teret u korist novog ovrhovoditelja. Znači Vaš dug nije podmiren, zatvoren. Eos nije platio dug umjesto Vas, već je otkupio pravo potraživanja od Dinersa. Tako da otkupom duga od Eosa, jedino što se u zk može izmijeniti je da sud po pravomoćnosti rješenja o promjeni na strani ovrhovoditelja, dostavi to rješenje zk odjelu kako bi oni umjesto Dinersa u zk izvatku naznačili Eos. Što se tiče upisa u zk, da je naznačena samo glavnica, to nije ništa sporno jer kamate rastu, sve do podmirenja i one se kao takve ne moraju navoditi u zk. Znači, Eos se može upisti u zk umjesto Dinersa bez Vašeg pristanka i to nakon što se u postupku koji se vodi pred sudom posebnim rješenjem utvrdi kao novi ovrhovoditelj. Ukratko, Diners nije namiren, Eos je od njega samo otkupio pravo na potraživanje duga od Vas i zabilježba u zk se ne briše već se mijenja ovrhovoditelj tj. umjesto Dinersa će biti Eos, jer je Eos otkupio pravo na to, na tu tražbinu koju je Diners zabilježio. Upravo zato što su na Fini u dalekom redu čekanja, tražili su ovrhu na nekretnini. Prema tome da bi se iz zk brisali svi upisani tereti, prvo se iz prodajne cijene nekretnine namiruje redom kako su zabilježeni. Kažete ˝u slučaju da i pokrenu prodaju stana na dražbi˝, to Vam se već dogodilo, jer pokretanja ovršnog postupka na nekretnini je upravo to. Ovrha na nekretnini provodi se zabilježbom rješenja o ovrsi u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom.
 19. 3 bodova
  prof

  mirovina

  Poštovana Potočnica, Mislim da Vaš zaključak kako Vam je majka zakinuta u iznosu mirovine zato što je primala drugi dohodak uz rad nije točan. 1. Kažete da su joj na konto toga povećali staž za 3 godine a. Netočno, za zaposlene koji su radili 12. mjeseci u toj kalendarskoj godini taj staž se samo informativno prikazuje ali ne ulazi u obračun ukupnog mirovinskog staža za izračun mirovine. b. Bruto primanja drugog dohotka samo popravljaju vrijednosni bod za tu kalendarsku godinu i povećavaju joj iznos mirovine. c. Nezaposlenima, u toj kalendarskoj godini drugi dohodak donosi izračun tako priznatog mirovinskog staža kao povećanje ukupnog mirovinskog staža ali najčešće sa malim vrijednosnim bodom (1,00) te najčešće malo smanjuje konačni iznos mirovine. d. Vašoj majci i tako mali vrijednosni bod (1.00) temeljem drugog dohotka samo bi povećao iznos mirovine. Lijep pozdrav
 20. 3 bodova
  Željac047

  Rastava

  Pošto imate mld. djecu morate se obratiti nadležnom CZSS radi pokretanja obaveznog savjetovanja prije razvoda braka (čl. 329. st. 1. i 2. ObZ) i medijacije (čl. 331. ObZ), te po provedenim postupcima u CZSS, dobivate zapisnike (potvrde) o provedenim, navedenim, postupcima koji su temelj za podnošenje tužbe za razvod braka... Znači, prije svega se morate javiti u CZSS gdje ste, pošto imate mld. djecu, obavezni pokrenuti i prisustvovati savjetovanju prije razvoda braka i, barem jednom, medijaciji, te nakon toga odlazite u sud i pokrećete sudski postupak za razvod braka.. Djelatnici CZSS Vas u tim postupcima upoznaju sa posljedicama razvoda braka, obvezama prema zajedničkoj djeci idr., te se pokušavate dogovoriti oko daljnje skrbi nad mld. djecom, ako uspijete postići sporazum, sastavljate Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), ako ne onda sud donosi odluku o roditeljskoj skrbi na temelju utvrđenih činjenica koje idu u prilog dobrobiti djece (s kojim od roditelja će dijete živjeti, plaćanje uzdržavanja za djete roditelju s kojim dijete ne živi (čl. 310. ObZ), te način i vrijeme viđanja djeteta i roditelja s kojim ne živi)...
 21. 3 bodova
  U FINA-i će Vam obračunati zatezne kamate na dug temeljem uzdržavanja...
 22. 3 bodova
  Zastara vam je 5. g. Vi ga ne mozete tuziti, vec sin, jer je isti punoljetan. Imate na stranicama odvjetnicke komore, popis odvjetnika, pa izaberete split. I od njih 500 ubodete jednoga
 23. 3 bodova
  virtalni

  OVRHA NA IME UMRLE OSOBE

  Prestanite se zamarati i pricati sa istima, nemojte ih zvati, odlaziti, pisati im.. nemojte im se uopce ikako obracati!! Kada postar donese postu na preminulu osobu, recite mu da je doticni preminuo i neka je vrati posiljatelju... Nazalost poste ce bit, jer isti s tim dugom mogu raditi, prodavati/ustupati trecim osobama koje mogu pokusati s vama stupiti u kontakt. A vi isto izricito odbijte, i poklopite uz napomenu da vas ne zovu vise!!
 24. 3 bodova
  Nije baš kvalitetno pojašnjeno jer bi se dalo zaključiti da donošenjem samog rješenja ne bi bilo relativne ni za naplatu, te da je relativna služila samo za donošenje rješenja, što nije točno pa je i pravnica donekle na dobrom putu u svojoj tvrdnji. Jer ovo, donijeti rješenje i utvrditi obvezu nije jedno te isto. Pitanje je kompleksnije nego se čini, pa tako i sam odgovor. Pri pojašnjenju treba uzeti u obzir sam zakon, njegovo tumačenje, kao i zakone koji se naslanjaju na njega, pa samo pojašnjavanje određene situacije postaje malo sofisticiranije. Dakle, postoje odredbe bivšeg Općeg poreznog zakona u čl.94, 95 i 96. Prema čl.94 je određeno kada nastupa zastara prava na utvrđivanje porezne obveze, pri čemu je pravnici vjerovatno zanimljiv st.6 koji kaže da zastara prava na naplatu poreza, ... počinje teći ..., ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu ... Iz toga bi se dalo zaključiti da se ne može naplatiti porez ni istekom tri godine od donošenja prvog rješenja. I to je pravilan zaključak u nekim slučajevima. No, "utvrdilo" je boldano iz razloga što su utvrđivanje i naplata porezne obveze dvije etape porezno pravnog odnosa, te da naplata porezne obveze ne može ni započeti prije nego li se ista utvrdi. Pa tako ni tijek roka za naplatu ne može započeti prije nego li se porezna obveza utvrdi. Kako su sva rješenja o porezu na promet nekretnina pisana tako da žalba odgađa izvršenje rješenja dolazimo do toga da je porezna obveza utvrđena izvršnošću rješenja, a kada je izvršno propisuje Zakon o općem upravnom postupku u čl.133 na kojeg Opći porezni zakon upućuje kao opći propis. Slijedom navedenog, porezna obveza je nastala, pravo na utvrđivanje je pokrenuto unutar roka relativne zastare, porezna obveza je utvrđena dostavom rješenja kojim se odbija žalba (od prije dva dana) te bi sad tek počeo teći rok od tri godine za pravo na naplatu, no dalje se primjenjuje čl.96 i rok od 6 godina koji počinje od kada je zastara prvi put počela teći.
 25. 3 bodova
  čudo

  darovni ili kupoprodajni ugovor

  Ako mislite na ugovor, pogledajte link.
 26. 2 bodova
  Spitfire

  Prava nakon etaziranja

  Da. Takovim radovima bi zadirali u zajedničke djelove nekretnine za što je potrebna suglasnost drugog suvlasnika.
 27. 2 bodova
  mutavi

  Udaljenost kuće od međe

  Da, prostorni plan koji se poštuje prilikom projektiranja i u postupku izdavanja Građevinske dozvole. Da, ukoliko to propisuje PP pod određenim uvjetima. Kako je riječ o već izgrađenim objektima, pretpostavljam unazad nekoliko desetaka godina, objekti se mogu legalizirati ne poštivajući PP te isto tako ne vidim ovjde ništa sporno što se objekt nalazi na međi. Šta Vi zapravo želite i šta Vas muči?
 28. 2 bodova
  Borbena7

  Amex

  Plaćajte koliko možete. Vjerujem da će ići sa rješenjem o ovrsi općenito na imovini, pa da će se pokušati namiriti preko novčanih sredstava, a ako ne bi bilo uspjeha onda preko nekretnine. Iskreno, mislim da nema smisla da se više ponavljam sa tvrdnjom da nema pravila u postupanju, jer je svaki ovršni postupak poseban - od visine dugovanja, sredstava osiguranja koja su na raspolaganju, prijašnjim opterećenima dužnika, volji za suradnju dužnika itd
 29. 2 bodova
  Sud za dostavu pošte primjenjuje odredbe Zakona o parničnom postupku, a što bi značilo da isključivo koristi podatke o adresi koje pribavi iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova. Uredite te podatke u njihovoj evidenciji, pa ćete dobiti poštu na tu željnu adresu. Ovdje nije ništa sporno. Takva je praksa. Kako niste postupili po zaključku suda koji Vas je pozvao da u roku 8. dana, sukladno čl. 109. Zakona o parničnom postupku, svoj prijedlog dopunite ili ispravite, tako je sud donio odluku, jer nije imao uređeni ovršni prijedlog za daljnje postupanje. Ni ovdje nije ništa sporno. Ovisno o sadržaju zahtjeva, ponekada se prijedlog izdvaja iz spisa i formira novi predmet, ponekad u jednom spisu ima više poslovnih brojeva. No svakako, Vaš prijedlog je trebalo izdvojiti i formirati novi spis. Zbog nestručnog sastavljanja, prva dva pismena su samo podnesci u spisu. A treće pismeno koje ste donekle stručnije sastavili, sud je kao novi ovršni prijedlog izdvojio i od njega formirao novi spisa.
 30. 2 bodova
  gala385

  Otkaz nakon tri mjeseca

  Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Dakle ostvarujete uvjete, pod uvjetom da zadnji radni odnos mora trajati najmanje 3 mjeseca jer je protekli odnos prestao sporazumom. Sklopili ste ugovor na određeno vrijeme i on će prestati istekom vremena na koji je sklopljen, dakle nema otkaza. Uobičajeno je da Vam poslodavac samo uruči obavijest o prestanku radnog odnosa i potvrdu o vrsti poslova koje ste obavljali i trajanju radnog odnosa.
 31. 2 bodova
  Oprostite, samo da se nadovežem, ako nije donesena sudska odluka o plaćanju uzdržavanja... Ako nije donesena nikakva pravomoćna odluka o plaćanju uzdržavanja, Vi možete, bez obzira što se punoljetni, temeljem studiranja, pokrenuti postupak donošenja sudske odluke o plaćanju uzdržavanja od strane oca, možete potraživati zaostatke unazad pet godina (opći zastarni rok) od dana podnošenje Tužbe za priznavanje uzdržavanja, a ako je donesena pravomoćna sudska odluka o uzdržavanju, postupite kako Vam je sugerirala poštovana Ruby...
 32. 2 bodova
  Sudskih putem možete tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice...na kraju stan ide na javnu dražbu a dobiveni novac djelite po pola. Naravno , na dražbi možete i vi sudjelovati kao kupac pa kupiti i tu drugu polovicu. Isto tako onaj tko nije u stanu ima pravo potraživati plaćanje 50 % stanarine u natrag 5 godina od dana pokretanja postupka.
 33. 2 bodova
  Osobito vazni razlozi nisu nigdje propisani, al evo nasla sam misljenje iz 2008e, u kojem, medju ostalima, navode - kad bi novi posao bio osobito vazan razlog, ne bi uopce bilo potrebe da postoji otkazni rok kada radnik daje otkaz https://burza.com.hr/portal/da-li-je-novi-posao-opravdani-razlog-za-izvanredni-otkaz/4302
 34. 2 bodova
  Ako ne potpisete novi ugovor o radu na snazi ostaje i dalje stari ugovor o radu, kako to poslodavcu nece odgovarati donjet ce odluku o "Otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora" (Clanak 123. ZOR-a) i vjerojatno vam ponuditi taj isti novi ugovor koji vam je vec nudio, ako ga u roku 8 dana ne potpisete (taj novi ugovor) automatski vam nastupa otkazni rok koji mora biti naveden u odluci "Otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora", isto tako mora biti navedena i klauzula o otpremnini sa datumom isplate iste. Ovakvim otkazom imate sva prava na burzi.
 35. 2 bodova
  Potočnica

  Obračun radnih sati

  Radniku svakako morate platiti sva 24 odrađena sata. E sad - 8 sati dnevno, ne mora nužno značiti pon-petak, ovisi o tome kako ste formulirali u ugovoru. Ako stvarno stoji da će raditi pon-pet, a slobodne dane koristiti subotu i nedjelju (pa čak i ako niste točno definirali, ali će mu budući raspored biti takav), onda mu trebate platiti 16 sati redovnog rada + 8 sati prekovremenog rada. Ako u ugovoru stoji neodređena izjava da će radnik raditi 5 dana u tjednu, a dva dana koristiti slobodne dane (i budući raspored će mu biti takav, npr. slobodno će mu biti nedjelja i ponedjeljak, ili utorak i srijeda, ili...), onda mu možete platiti 24 sata redovnog rada.
 36. 2 bodova
  drot13

  Istekla osobna, vjencanje i policija

  1. Neće. Postoji predviđena kazna, ali se nisu pisale u ovakvim situacijama, samo je išla odjava. 2. Možeš. 3. U konzulatu/veleposlanstvu riješiš adresu, tj. prijaviš adresu u inozemstvu i zatražiš osobnu iskaznicu RH s inozemnom adresom (to se sad može). Em si riješiš status, em imaš dokument ako ćeš dolaziti tu. Zapravo i nije tako komplicirano...
 37. 2 bodova
  sivko

  Upravni postupak

  Točno,ali je bitniji st.2 koji kaže da će donijeti propis/pravilnik u roku 6 mjeseci po kojoj kojem će se obračunati plaćanje.A bez njega ne mogu obračunat i poslat uplatnice.kad je donesen izvršen je obračun i poslano narodu.A dok novi nije donesen vrijedi stari (st.5).tako da je sve ok i nema rušenja na ustavnom.
 38. 2 bodova
  Matrix

  Služnost puta

  Sasvim izvjesno da bi vam zahtjev bio odbijen,obzirom da služnost nije stečena ni pravnim poslom ni odlukom suda,već po samom zakonu.
 39. 2 bodova
  Naravno da ste ispravno ste postupili sto ste odbili rad na crno, samo sto ste umjesto odbijanja mogli traziti ugovor o djelu kako je gore predlozeno ili nekakav drugi dodatak, novi poslodavac bi bio zadovoljan jer bi poceli ranije raditi, a sve bi bilo po zakonu. Za vrijeme godisnjeg ste mogli odradivati ugovor o djelu. Sada je jos samo pitanje kakav je taj novi poslodavac, kad vec i prije nego ste poceli raditi nudi rad na crno.
 40. 2 bodova
  vodovod1

  OPG i prodaja proizvoda

  Gdje bi prodavali proizvode? Iz kombija, u dvorištu OPG-a ili? Vi bi mogli prodavati samo da ste član OPG, jer ne možete na one kupone jer ste zaposleni. Fiskalna blagajna ne treba. Treba rješenje Ureda za gospodarstvo minimalno tehničkim uvjetima za određeni oblik prodaje(pokretna, štand, klupa....) Trebate biti upisani u Upisnik trgovaca voća i povrća.
 41. 2 bodova
  Po čl. 107. ZOR-a, ako radnik poslodavcu na radu ili u vezi s radom uzrokuje štetu, dužan ju je naknaditi. No, prema mom mišljenju, trebalo bi osporavati ovakvu odredbu jer štetu treba moći i dokazati, u čemu se sastoji, kakvo je narušenje imovine poslodavca nastalo zbog otkaza ugovora, a i visinu takve štete koja je jednostrano određena od strane poslodavca. No, ne znam kako ovakve odredbe prolaze u praksi.
 42. 2 bodova
  malicovjek

  Postotak za dragovoljca

  Ako se znaju podaci za "polazni faktor" i podaci o tocnom "broju dana provedenih u DR" u borbenom sektoru, onda izračun minimalne braniteljske prijevremene starosne mirovine, nije kompliciran ovo je formula: (2558,25 kn x polazni faktor) + (dani borbenog sektora x 0,4989 kn). (2558,25 x 0,85) + (449 x 0,4989) = 2398,52 kn Zasto je vama od strane mirovinskog izracunato cca 40 kn vise nije mi dokucivo, ali ako je vise netreba se buniti. Evo i kompletnog izracuna:
 43. 2 bodova
  miroslav6

  Odricanje nasljedstva

  Ako ste znali da ne vrijedi onda ste mogli odmah na ostavinskoj prenijeti na drugu osobu, pretpostavljam da je jos netko dobio komad te zemlje. Ako ne vrijedi nista, onda ce 4% poreza biti 5 kn (karikiram) pa darujte nekome ko ima veci udio na toj cestici, valjda moze toliko izdvojiti, sveukupno s biljeznikom 100 kn. Platite Vi sve ako se zbilja zelite toga rijesiti. Ali nikad ne znate sto ce biti sutra, tko zna sto moze nastati na tom komadu zemlje. Imate li troskova prema toj nekretnini? Osim moguceg poreza na nekretnine u buducnosti koji bi isto trebao biti nikakav. Koristi li tko ostatak cestice? Ako Vam nista od navedenog ne odgovara, prenesite sve nekretnine i pokretnine, novac u banci itd. na svoje nasljednike za vrijeme zivota i onda neka se oni odreknu nasljedstva koje ce se sastojati od samo te 4/502 nekretnine. Tada ce drzava preuzeti brigu.
 44. 2 bodova
  Ne, ne možeš ju tužiti za prijevaru jer tu nije u pitanju kazneno djelo. Kolika je bila dosuđena alimentacija? P.S.: Uređen ti je naslov i tema preseljena u odgovarajući podforum.
 45. 2 bodova
  Pa prihvatite se onda nasljedstva i poslije činite s njim što vas volja.
 46. 2 bodova
 47. 2 bodova
  sivko

  Kazna za brzinu iz Italije

  Bez obzira što piše da bi žalba trebala bit na bilo kojem jeziku EU,to su talijani i završit će u košu ako ne bude na talijanskom. Nije tablica vozila nego vozač. Dokaz imaju a u to vrijeme na tome mjestu vozio je samo jedan jer se niste mjenjali svakih 5 minuta. Prevodioc je skuplji od kazne.
 48. 2 bodova
  sivko

  Uručenje prekršajnog naloga

  Potpis samo govori da si nalog primo.I nema veze sa tvojim prekršajem,nema nikakve veze sa prigovorom i postupanjem prema njemu.Sud to ne zanima. Po datumima ti si prigovor odavno trebao poslat.
 49. 2 bodova
  Potočnica

  Izmijenjeni ugovor o radu

  Ne morate potpisati novi ugovor, bez obzira na postupak. Osobno bih poslodavcu vratila ugovor uz obrazloženje koje ste naveli - vaše radno mjesto nije ukinuto sistematizacijom. Može se dogoditi - ništa, da vas ostave raditi kao i do sada, ali može ići i Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, s takvim otkazom imate pravo na otpremninu i novčanu naknadu s burze (pod uvjetom da tamo zadovoljavate ostale uvjete vezano za duljinu staža i sl.)
 50. 2 bodova
  Malo "zamršena" i nezgodna situacija, no, kako sam Vam u svom prethodnom postu sugerirao, nikako nemojte dozvoliti da se, naravno, ako se donese takvo rješenje sukladno čl. 120. st. 2., ti kontakti odvijaju "nasamo", već uz prisustvo stručne osobe, jer, kako navodite da ste dozvoljavali njemu i njegovoj nevjenčanoj supruzi druženje sa djetetom, lako bi sud to mogao uzeti u obzir i primjeniti citirani članak, mada vjerujem da neće kad u Zahtijevu ne spominje izvanbračnu suprugu, no nikad se nezna... A što drugo Vam sugerirati, već da se držite i borite za prava Vašeg djeteta, jer Vi najbolje znate što je dobro za njega, te Vam zaželjeti sreću i uspjeh u toj "borbi"...Sretno još jednom..!
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×