Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 21.08.2018 u svim područjima

 1. 5 bodova
  Poštovana, ako je dogovor nemoguć, nažalost nije, jer samo sud može donijeti odluku o roditeljskoj skrbi (s kojim roditeljem će dijete živjeti, vrijeme viđanja i kontaktiranja sa drugim roditeljem, maravno, i određivanje plaćanja uzdržavanja za dijete), jer je to izričito pravo djeteta, tako da bi se kršilo njegovo pravo zagarantirano mu zakonom... No, Vi možete, sa izvanbračnim suprugom, sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, koji opet sud provjerava i odobrava kako bi dobio svojstvo ovršne isprave, to Vam je kud i kamo jednostavnije nego se "natezati", kako Vi kažete, po sudu, a obrazac plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi imate. u svakom CZSS, kao i na stranicama nadležnog Ministarstva.. Također, zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi može biti uređeno i odlukom suda koja se temelji na sporazumu roditelja.... Ipak sam mišljenja, po Vašim navodima kako se otac ne pridržava Vašeg usmenog dogovora, da bi Vam sigurnije bilo sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i predložiti ga sudu na provjeru i odobravanje.... Znači, ništa bez suda, sud je taj koji pazi na dobrobit djeteta, naravno, uz pomoć nadležnog CZSS...
 2. 4 bodova
  G-man

  Naknada za odvojen život

  Odvojen život pretpostavlja stvarnu odnosno faktičnu odvojenost, ne prividnu. Nemojte se igrati s time, jer ćete na kraju završiti s kaznenom prijavom i osudom zbog prijevare te otkazom.
 3. 4 bodova
  gala385

  OTKAZ UGOVORA O RADU POD BOLOVANJEM

  Ugovor Vam prestaje s danom prestanka korištenja roditeljskog dopusta osobe koju mijenjate. To može biti dan naznačen na rješenju o priznanju prava na korištenje roditeljkog dopusta ili može biti da je ta djelatnica zatražila prekid roditeljskog dopusta. U svakom slučaju ugovor Vam mora prestati dan prije povratka osobe koju mijenjate. Imate pravo na isplatu naknade za razmjerni dio god. odmora.
 4. 4 bodova
  Matrix

  Nemam nasljednika

  Sukladno odredbama čl.8 st.1 Zakona o nasljeđivanju,citirane osobe spadaju u krug nasljednika. Oporukom prvenstveno određujete svog nasljednika,a podredno se može unijeti uglavak o isključenju iz nasljeđivanja određenih nasljednika. Obzirom da pomenute osobe nisu vaši nužni nasljednici,posredno bi bili isključeni iz nasljeđivanja ukoliko bi vi oporukom odredili svog nasljednika.
 5. 4 bodova
  gala385

  Ugovor o djelu

  To doslovno znači da će ostali dobiti i regres i Božićnicu, a Vi ne, što je po meni vrlo nekorektno. Projekt pomoćnika na razini Hrvatske financira MZO odnosno EU, tako da mi nije jasna formulacija "škola nema novaca". Jedino ako su samo Vas uzeli kao dodatnog pomoćnika izvan javnog poziva uz uvjet da Vas škola financira što Vam je trebalo biti naglašeno, moja škola je tako uzela prije par godina par pomoćnika dok se isto financiralo iz sredstava osnivača (grada) uz jasan uvjet da pomoćnici neće imati pravo na išta osim prijevoza i plaće.
 6. 4 bodova
  gala385

  Ugovor o djelu

  U školama se uobičajeno za asistente sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme. Pretpostavljam da netko želi izbjeći prava iz kolektivnih ugovora.
 7. 4 bodova
  malicovjek

  Ugovor o djelu

  Otprilik ovako: "Ugovor o djelu" nije isto sto i "Ugovor o radu", a nezaposlena osoba koja radi preko ugovora o djelu ove bi godine mogla steći pravo na 12 mjeseci mirovinskog staža ako zaradi otprilike cca 95.000 kuna bruto (prosjecnu godisnju bruto placu). Ako pak zaradi polovicu te svote, priznat će joj se pola godine staža. Ako zaradi oko cca 8000 kuna tijekom godine, dobit će jedan mjesec radnog staža.
 8. 4 bodova
  Borbena7

  Eos matrix

  Kada kažeš da je većina odgovara katastrofa, mogu samo reći da bi mogao malo pripaziti na svoj riječnik. Odgode plaćanja, protuovrhe te ostala prava kao žalbe i prigovori, isključivo se sugeriraju kada za to ima pravne osnove. Što se tiće pravnika u ovim agencija, ili ih uopće nemaju, ili su tako moćni da za naplatu svojih potraživanja moraju angažirati odvjetnike i odvjetnička društva.
 9. 4 bodova
  Željac047

  Promjena prezimena

  Bez obzira što vi mislili, bilo glupo ili ne, Zakon o osobnom imenu (čl. 6.), predviđa mogućnost i daje pravo svakoj osobi da promjeni svoje prezime kad god to hoće i kad zaželi, naravno, postoji procedura o promjeni prezimena... Čl. 8. st. 1. i st. 2. istog zakona govori u kojim slučajevima se neće odobriti promjena prezimena (..ako se predloženim prezimenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i sloboda drugih ljudi, prevni poredak i javni moral, kao i osobi protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti...).... Čl. 7. st. 1. istog zakona predviđa mogućnosti i način promjene prezimena mld. djeteta (..maloljetnom djetetu promijenit će se osobno ime na zahtjev oba roditelja...) Čl. 7. st. 3. predviđa proceduru kad se oba roditelja ne slože oko promjene prezimena djetetu (...u slučaju nepostojanja suglasnosti drugog roditelja na spor roditelja primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojima se uređuju obiteljski odnosi...), tj. odluku donosi nadležno tijelo, na zahtijev jednog od roditelja, vodeći pritom računa isključivo o najboljem interesu djeteta. Za naglasiti je da je za promjenu osobnog imena (prezimena) maloljetnom djetetu starijem od 10 godina potreban i djetetov pristanak.
 10. 3 bodova
  Kada je proveden postupak etažiranja? Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zk odjela, u pravilu to ide po službenoj dužnosti pa sam zato pitao koliko je prošlo od etažiranja jer se to zna otegnuti. Ako je prošlo dosta vremena, svakako sa rješenjem zk odjela, posjetite katastar.
 11. 3 bodova
  Nije potrebno. Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, možete ako se radni odnos zasniva rješenjem u roku od 30 dana od dana izjavljivanja žalbe na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata podnijeti predstavku upravnoj inspekciji radi provedbe inspekcijskog nadzora ili ako se radni odnos zasniva ugovorom o radu, možete podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom ili u roku od 30 dana saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s drugim kandidatom. Nazvati nadležnu inspekciju.
 12. 3 bodova
  Željac047

  Razvod

  Poštovana, sve što ste naslijedili iza pok. oca, sva imovina, podrazumijeva se kao Vaša osobna imovina, i nije bračna stečevina.. Što se tiče imovne stečene temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju, ista se tretira kao bračna stečevine bez obzira tko je od supružnika potpisao ugovor i bez obzira tko je od supružnika bio upisan kao vlasnik, naravno, ako je ugovor potpisan za vrijeme trajanja bračne zajednice, sve Vam je rečeno o tome dijelu, vrtimo u krug kao što je napisao poštovani G-man...
 13. 3 bodova
  Kako kaže Drot, nema zakonskog načina budući upravo zakon bivšoj supruzi daje to pravo. Mogu razumjeti da vas to smeta, ali po tom pitanju, nećete moći napraviti ništa. A možete to gledati i na drugi način, kao kompliment, jer sumnjam da bi netko iz inata nosio tuđe prezime.
 14. 3 bodova
  Oprostite samo da se nadovežem, svakako u ugovoru o podjeli zajedničke stečevine, koji Vam sugerira poštovana Ruby, stavite da u budućnosti nitko od potpisnika istog (Vas kao izvanbračnih drugova), neće imati nikakva potraživanja naspram drugog temeljem zajedničke stečevine kako bi se osigurali da se ipak, kasnije, neko od Vas "nebi sjetio" i potraživao dio iste....
 15. 3 bodova
  U pravu ste, to je samo subjektivni dojam, opreza radi izražen. Zakon kaže samo ovo: (4) Roditelji ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora osobe starije od šesnaest godina. (5) Roditelji su dužni i odgovorni djetetu mlađem od šesnaest godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje. (6) Noćnim izlaskom iz stavka 5. ovoga članka smatra se vrijeme od dvadeset tri do pet sati. Vi ste ispoštovali sve te odredbe i ljudima ne bi trebalo biti bitno je li to muška ili ženska osoba, starija ovoliko ili onoliko, u rodu ili ne. Međutim, ima i kazneno djelo koje se zove Povreda djetetovih prava, čl. 177. KZ/11, koje se odnosi na grubo zanemarivanje dužnosti odgoja, obrazovanja, brige i skrbi o maloljetnom djetetu, koje čini roditelj, posvojitelj ili skrbnik. Nisam imala takav slučaj, ali sud bi mogao u konkretnom slučaju zaključiti da se radi o tom kaznenom djelu (ipak ne o napuštanju djeteta, jer je napuštanje ostavljanje djeteta s ciljem da ga se roditelj trajno riješi).
 16. 3 bodova
  Ona to ne može učiniti, barem ne pred centrom, jer to potraživanje ne pripada majci, već djetetu, ona se ne može na štetu djeteta odreći nečega što je njegova imovina. Neće se djetetu dodjeljivati posebni skrbnik niti provoditi sudski postupak ako roditelji sporazumno naprave plan zajedničke skrbi.
 17. 3 bodova
  gala385

  Isplata godišnjeg odmora

  Kao što sam napisao, pravo na regres imaju radnici koji koriste makar 1 dan godišnjeg odmora ISKLJUČIVO ako je to propisano Pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Ako se radi o privatniku, nema obveze već njegova dobra volja jer u ZOR-u ne postoji obveza isplate regresa. Ako radnik ode iz firme prije isplate, a uopće nije koristio godišnji odmor, ne bi trebao dobiti regres. Ako jest, u pravilu bi isti trebao dobiti prije korištenja god. odmora ........recimo u javnim službama je propisano najkasnije do 15.07. Ako se koristi stari godišnji radnik bi trebao dobiti regres za tu godinu.
 18. 3 bodova
  Po mom mišljenju, ako stan u zemljišnoj knjizi bude glasio samo na Vas, teško će ga ovršiti za obvezu tuđeg uzdržavanja, jer bi prvo ta osoba trebala ići u utvrđivanje da je ta nekretnina izvanbračna stečevina Vašeg izvanbračnog supruga, tražiti da se upiše njegovo suvlasništvo u polovici, a zatim ići u ovrhu na tu polovicu, što je vrlo neizgledan scenarij. Što se tiče ostaloga, on je trebao već prije 6 godina pokrenuti postupak radi promjene odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti, je li to učinio? (tom odlukom bi bila obustavljena njegova obveza uzdržavanja i uspostavljena majčina) Ako nije, to bi bilo jako dobro da sad učini, makar i za ubuduće, za naredne tri godine djetetova života, odnosno ako se i dalje bude redovito školovalo, i dalje do 26-te godine djetetova života. Bilo bi dobro da oni kao roditelji sjednu i porazgovaraju, da odu u centar za socijalnu skrb i naprave novi plan zajedničke skrbi za dijete, kojim će to sve utanačiti i koji će na kraju potvrditi sud, tako da se u što većoj mjeri osigura da bivša supruga neće pokrenuti ovrhu radi neplaćene alimentacije, jer u sadašnjem trenutku ona to može bilo kad učiniti.
 19. 3 bodova
  Po mom mišljenju, liječnici nisu postupali nesavjesno, čak dapače, bili su oprezni, mogućnost takve dijagnoze je potvrđena u poliklinici i bolnici, tako da mislim da nemate osnove za traženje odštete.
 20. 3 bodova
  Željac047

  Vanbračna zajednica i imovina

  Sva imovina stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice predstavlja zajedničku stečevinu, znači, izvanbračna zajednica je zajednica između neoženjenog muškarca i neudane žene koja traje tri godine i duže ili kraće ako se u međuvremenu rodilo dijete, te se na istu primjenjuju, što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, odrednice Obiteljskog zakona.....dakle sva imovina stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice se tretira kao zajednička imovina i dijeli se na jednake djelove između izvanbračnih partnera...
 21. 3 bodova
  Nazovite ili otiđite do suda i tamo zatražite podatke (neki čak znaju dati i uplatnicu).
 22. 3 bodova
  drot13

  Nasljedno pravo

  Da, čim je baka umrla, prestaju sve punomoći. Ako nitko nije obavijestio banku, onda će to i dalje moći dizati ako želi (iako ne bi smjela). Banku možete obavijestiti i vi da se novci prestanu trošiti do okončanja ostavinske rasprave.
 23. 3 bodova
  Pravo plodouživanja nekretnine je pravo osobne služnosti koje ovlašćuje svojeg nositelja da u odnosu na stvar se istom služi u svakom mogućem pogledu čuvajući njezinu supstancu. Po pravnim ovlaštenjima to je iza vlasništva najšire pravo koje se može oformiti u korist neke osobe te traje do smrti te osobe. Ako nije upisano u zemljišnim knjigama, obavezno isto upišite. Vaša kćer može nekretninu prodati i za to joj nije potreban vaš pristanak. Ali novi vlasnik će se morati trpiti vaše vršenje prava plodouživanja (ako je isto upisano u zemljišne knjige kako bi novi kupac mogao isto vidjeti i upoznati se s tom činjenicom). Ako isto nije upisano u zemljišne knjige, onda postoji mogućnost da se novi vlasnik poziva na načelo povjerenja u zemljišne knjige i da tvrdi da nije znao za postojanje tog vašeg prava. Lp!
 24. 3 bodova
  Matrix

  Predbilježba-novo založno pravo

  Kad stjecatelj nekretnine opravda predbilježbu,upis prava vlasništva djeluje od trenutka kad je z.k.ured zaprimio prijedlog za njen upis ,slijedom čega svaki zemljišno-knjižni upis nakon upisa predbilježbe vrijeđa vlasnika u njegovom knjižnom pravu,pa je stoga ovlašten zahtijevati brisanje svakog takvog upisa,opet ističem uz uvjet opravdanja predbilježbe.
 25. 3 bodova
  Željac047

  Otuđenje djece - privremena mjera

  Poštovani, nemam ja Vama što zamjeriti ili ne zamjeriti, to je Vaše pravo da iznosite svoje stajalište (mišljenje), a i ja se djelomično slažem sa Vama da su kod nas institucije priklonjeniji majkama, ali ne treba generalizirati stvari... No, mislim da ste malo pobrkali stvari, oporstite ako sam Vas krivo razumio, ali, kod nas postoji trodioba vlasti i Sabor je taj koji donosi zakone, a u saboru ne sjede samo ženske osobe, dapače, u manjini su... No, dobro, ima dosta tih i takvih "ženskih udruga" koje utječu na donošenje tih i takvih zakona, a kojeg Vlada (izvršna vlast) mora sprovoditi, a mi ih se svi pridržavati i poštivati ih... Sudbena vlast je ta koja brine o provođenju ili kršenju zakona, ali neću sada ja Vama predavati Pravo, samo sam Vam mislio skrenuti pozornost da je ipak dosta "dugi" put koji vodi do nastanka nekog zakona, provođenja istog i "kontrolu" provođenja... No, pustimo sada to, imam dosta, i to stvarno dosta, primjera koje bih Vam mogao navesti nasuprot Vaših tvrdnji kako žene "zlostavljačice" ne odgovaraju za zlostavljanje, a poglavito za manipuliranjem djecom, za kojeg su, naravno, zakonom, predviđene i sankcije, a najteža je potpuno oduzimanje roditeljske skrbi, a znam i primjera kada očevi manipuliraju djecom (pričaju djeci protiv majke isl.), što u nikom slučaju nije za dobrobit djeteta, jer, ipak, dijete treba imati dva roditelja, i majku i oca, koji bi, naravno, opet sukladno zakonu, trebali paziti što je dobro, a što nije za dijete, tj. brinuti se o dobrobiti djeteta, no u puno slučaja to nije, ali, kažem, i za to su predviđene sankcije.... Oprostite na ovako dugom postu, ali se jednom mora znati da su zakonom izjednačena oba roditelja u odnosu na svoju djecu, a sasvim je druga "priča" kako se zakoni sprovode u praksi i na kraju, tko ih sprovodi... Zato nemojmo generalizirati stvari, svaki je slučaj "priča" za sebe i po svom karakteru različit od onog drugog, trećeg, četvrtog....petog...itd.
 26. 3 bodova
  Matrix

  Nasljedno pravo

  Vi niste u takvom pravnom položaju da bi je uopće mogli isključiti iz nasljedstva,što će reći da takvu pravnu radnju koja mora biti opravdana(isključenje iz nasljedstva) može poduzeti vaš otac izravno kroz oporuku ili na posredan način tako da s vama sklopi ugovor o doživotnom uzdržavanju.
 27. 3 bodova
  Željac047

  Upis vlasnistva

  Iskreno, nije mi jasno temeljem čega i od koga kupujete stan koji još nema zavedenog vlasnika u ZK (osoba od koje kupujete stan nema vlasnički list za isti), tu meni nešto ne "štima"...
 28. 3 bodova
  Borbena7

  Eos matrix

  U zabludi ste. Iz osobnog i svakodnevnog iskustva, te agencije su vrlo slabo ili nikako pravno educirane. Neke manje, neke više, ali u konačnici to je katastrofa.
 29. 3 bodova
  Po mom mišljenju, poslodavac bi imao pravo otkazati vam ugovor o radu, poštivajući pritom zakonsku proceduru otkazivanja.
 30. 3 bodova
  Poštovani Prof, bit će povećanje tako da će se moći kupiti litra viskija. Sa zaostatcima i dvije tri litre. Živi, Zdravi i Veseli bili i, LP Vama, Kompi, Malom (velikom) čovjeku i svim braniteljima (ne bih htio previše nabrajati imena-nickove jer uvijek se može dogoditi da "zaboravim" nekog pa da se čovjek (ili žena) uvrijedi. Svako Vam svima koliko Vas ima želim Dobro, i puno zdravlja i veselja i dug život te dobru mirovinu.
 31. 3 bodova
  Upravo to, ali ne kazneni postupak, jer je iz navoda poštovane ell28, pokretačice teme, razvidno da je protiv oca bio pokrenut kazneni postupak radi neizvršavanja (izbjegavanja) obveze plaćanja uzdržavanja, već ovršni temeljem ovršne isprave, sudske odluke o obvezi plaćanja uzdržavanja...
 32. 3 bodova
  ŠumećiMagnezij

  Otkaz i isplata place

  1. Može se koristiti GO unutar prvih 6 mjeseci, ali ne u punom iznosu već razmjerno tome koliko vremena radite tamo. Pa npr. ako radite tri mjeseca kod poslodavca onda imate pravo iskoristiti 3/12 GO-a. 2. Ovdje se mora posebno istaknuti da se ne radi o otkazu već radni odnos prestaje istekom vremena. Stoga, kod ugovora na određeno poslodavac ne mora imati razlog da ne produži ugovor jer radni odnos prestaje protekom roka, a ne zato što ste Vi učinili nešto krivo ili slično. Također, nije ni potrebna obavijest poslodavca prema radnika o tome da ističe taj protek roka jer se podrazumijeva da ste i Vi svjesni toga. 3. O manipulacijama i sličnom je teško pričati jer nisam upoznat sa situacijom ali s pravne strane postupanje poslodavca mi se čini zakonito. Ako ostale kolege smatraju drugačije, slobodno me ispravite.
 33. 3 bodova
  Željac047

  potvrda izvanbračne zajednice

  Postojanje izvanbračne zajednice se utvrđuje u izvanparničnom postupku, a temelj za priznavanjem iste, sukladno ObZ, je da je trajala najmanje tri godine ili manje ako se u međuvremenu u istoj rodilo dijete... Ista se utvrđuje, kao što sam naveo, u izvanparničnom postupku, priznanjem izvanbračnih supružnika, svjedocima, potvrdama MUP-a o prebivalištu i drugim relevantnim dokazima ako su potrebita i ako postoje... Po ovome što navodite ista je postojala i postoji, naravno, ako u međuvremenu nije raskinuta...
 34. 3 bodova
  Željac047

  Tužbe i zahtjev

  Sve ovisi kojim dokazima tužitelj raspolaže za tako postavljeni tužbeni zahtjev i kako će sud gledati na njih, no u većini slučajeva da, određuje se vještačenje u kojem sudski vještak procijenjuje vrijednost predmetnog spora i da li je visina postavljenog tužbenog zahtjeva realana, te sud, temeljem nalaza vještaka, donosi odluku...
 35. 3 bodova
  Željac047

  Promjena prezimena

  Može i prije sukladno Zakonu o osobnom imenu Sve je to stvar dogovora, a ako se nemožete dogovoriti o tome, nemože sama, bez Vaše suglasnosti...
 36. 3 bodova
  Možeš im napisat požurnicu da daju odgovor.Pustit te ne moraju bez obzira na visinu mirovinskog staža jer te hebu godine života.Ja dao neki dan sa 47 g i 11 mj mirovinskog (prvi put).Love za otpremnine nema a izlika je potrebe službe.Radi samo debela veza.Bez obzira na odgovor (dobio/nedobio) pošalji molbu svaka 3 mjeseca.Imaš memorirano pa mjenjaj datume (kao i onaj za odgovore) pa kome prije dopizdi.
 37. 3 bodova
  wrritteer

  Novac iz pricuve

  Svima se poveća zajednička pričuva pa tako i vama. Vi ne želite plaćati-ovrha.
 38. 3 bodova
  gala385

  Pravo na isplatu regresa?

  Regres se isplaćuje radniku koji je (fizički) koristio makar jedan dan godišnjeg odmora u godini za koji se regres isplaćuje. Dakle ako nije koristio godišnji odmor, tj ako mu je samo isplaćena naknada za korištenje god. odmora jer ga radi prestanka ugovora o radu nije iskoristio, ništa od regresa....
 39. 3 bodova
  Postovani Samo da javim da smo vec dobili pravni savjet i situacija nije zabrinjavajuca. Rjesenje o naknadno pronadenoj imovini nije pogresno nego cemo sada zatraziti da se donese jos jedno rjesenje u kojima se spominju i ostale cestice u kojima je Dida imao suvlasnistvo . Ishodit ce se dakle jos jedno rjesenje o naknadno pronadenoj imovini za preostali dio suvlasnistva u SVIM cesticama koje je imao DIDA. Poanta je da se nije trebalo traziti samo za jednu cesticu nego za sve - buduci da se radi o suvlasnistvu koje TEK TREBA RAZVRGNUTI. Nakon toga ide dioba kako je i planirano. Pitali smo i je li problem sto je sada jedna cestica presla u drugi ulozak - receno nam je da to nije problem. Pa eto ako je netko imao ili ima slican slucaj da zna, a ako koga zanima detaljnije, slobodno mi se obratite privatnom porukom. Lp
 40. 2 bodova
  Znači, osoba koja je raspolagala nekretninom ugovorom o doživotnom uzdržavanju je umrla 05.07.2018. godine? Tada zaista ne znam na koji biste način sada osporavali taj ugovor. I sada je situacija takva da su kao suvlasnici upisani Vaš suprug i Vaša nećakinja, od njegove polusestre kći? Uz uvjet adekvatnog zastupanja, što je ispunjeno, Vaša je svekrva za života mogla sa svojom imovinom raspolagati kako je htjela, i tu se više ništa ne može učiniti. Ako je Vaš suprug učinio ulaganja u cijelu nekretninu, koja su poboljšala cijelu nekretninu, tada on može zahtijevati da mu polovinu naknadi nećakinja koja je suvlasnica. Međutim, ako nije sudjelovao u uzdržavanju majke, tada može očekivati i protutužbu u tom smjeru, po mom mišljenju, iako smatrate da se svekrva uzdržavala sama od svoje mirovine; međutim, radi se o uzdržavanju u brizi, skrbi i sl. Dakle, da odgovorim na Vaše prvo pitanje, najbolji interesi psihički bolesne osobe su da netko o njoj skrbi jer nije u stanju ispunjavati svoje egzistencijalne potrebe, i da joj osigura potrebnu njegu i medicinsku skrb.
 41. 2 bodova
  Povrede načela ne bis in idem nema, iz jednostavnog razloga što državno-odvjetnička odluka (odbačaj kaznene prijave) nema karakter sudske presude (uostalom, vidite čl. 12. ZKP-a). Činjenica da su nakon toga pokrenuli protiv vas prekršajni postupak, također ne treba čuditi, jer nije neuobičajen fenomen, ako u konkretnom slučaju nema kaznenog djela, to ne znači da ujedno nema ni prekršaja. Glede, po vama, pogrešne enumeracije članaka u ovom posebnom zakonu, lijepo vam stoji "prekršaj iz članka 116. stavka 1. točke 1. i 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kažnjiv po članku 116. stavak 4. istog zakona", e pa ovo boldano odnosno stavak 4. citiranog članka se odnosi upravo na fizičku osobu koja čini spomenute prekršaje, a koji su definirani stavkom 1. Iako, moram priznati da mi nije jasno zašto t. 9., ali kako nema uvid u spis, onda možda ima neki rezon. Glede zastare, što vam piše u činjeničnom opisu djela, kada je navedeni prekršaj navodno počinjen? Inače, od 01/06/2013 u Prekršajnom je zakonu (po uzoru na Kazneni zakon) ukinut tzv. dvostruki mehanizam zastare (relativna i apsolutna) i uvedena je jedinstvena zastara, koja iznosi, kako Drot piše 4 godine. Znači, pogledajte si datum počinjenja djela iz činjeničnog opisa optužnog prijedloga, dodajte 4 godine i imate datum nastupa zastare. Što se nabave tiče, to vam nije 100% validna obrana, na e-bayu se, primjerice nude mnogi lijekovi, koji su u državi ponuditelja legalni odnosno dozvoljeni, ali u državi kupca, to ne mora biti slučaj (znam za slučaj kada je čovjek imao ozbiljnih problema zbog čaja (!) kojeg je naručio iz Kolumbije, a sadržavao je lišće koke). Isto vam vrijedi i za nabavu od drugih osoba (ako ja nađem rimske "aseve" duboko u zemlji negdje i odem na sajam i tamo ih prodam/razmijenim, je li to u redu?). E, sad, je li to što vi imate doista kulturno dobro ili ne, ne bih znao budući nisam educiran po tom pitanju, no ima ljudi čija je to struka i koji mogu to razriješiti. I na kraju, nemojte brinuti, predmet će vam otići u zastaru (pogotovo ako ćete odugovlačiti sa odazivanjem sudu), jer nema šanse da će Visoki prekršajni sud RH to stići riješiti pravomoćno u idućih par mjeseci. Inače, možda (ali lako je biti general poslije bitke) do svega ovoga ne bi ni došlo da ste bili aktivni u iznošenju obrane pred DO-em. No, šta bi bilo da je bilo.
 42. 2 bodova
  Nida

  Nemam nasljednika

  Kod nas nije moguce ostaviti nasljedtvo zivotinji, ali mozete udruzi ili zakladi
 43. 2 bodova
  G-man

  Eos matrix

  Ja ću zamoliti da se ne ide sa paušalnim ocjenama glede doprinosa pojedinih korisnika ovdje, jer to ne pridonosi ničemu, već može samo producirati "zagađenje" daljnje komunikacije. Da ne idem u ljudskost ili opću kulturu. Glede samih agencija, kada se vidi kakvim sve metodama pribjegavaju glede naplate (tu mislim na telefonsko i ino maltretiranje), neka budu sretni i pale svijeću na svakom raspelu što naš zakonodavac muku muči s većinom i ostalim nedaćama, pa se ne stigne ozbiljno pozabaviti malo njima, a bilo bi tu posla, po meni, i za kazneni sud. Zato i moja sugestija jeste da u takvom slučaju, kada vas doslovce maltretiraju pozivima, kažete da snimate razgovor radi kaznene prijave, jer većina njih onda spusti slušalicu. A dug je dug, nikada neće nestati niti ga itko negira, jedino što može nestati jest mogućnost da se traži njegova naplata kroz institut zastare. Uglavnom, molim da se držimo teme, ne drugih korisnika.
 44. 2 bodova
  Imate pravo.
 45. 2 bodova
  Znam da je naša PU priznavala i zajedničku izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ovjerenu kod javnog bilježnika, no ne znam je li to dovoljno i za njemačku PU.
 46. 2 bodova
  Informacije , odnosno poluinformacije (u najboljem slucaju) kojima raspolazete nisu dovoljne za nekakav smisleni odgovor. Sigurno joj CZSS ne brani da promjeni adresu unutar stanovanja ako su uvjeti u koje se seli odgovarajuci. (voda, struja, kupatilo, sigurna gradjevina itd.) Ona kao majka maloljetne djece moze odrediti mjesto zivljenja svojoj djeci ako su njoj povjerena. Preseli se i ode s djecom, ako djeca odu od kuce, prijavi policiji i policija ih doveze kuci.
 47. 2 bodova
  mutavi

  Uporabna Dozvola-Kuca

  Dopuštena odstupanja u građenju Članak 19. (NN 20/17) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima. Mada ni sam neznam što ovo konretno znači zadnjim izmjenama Zakona "pravila struke". Prije ovoga dozvoljena odstupanja su bila 3% do 30cm. Još probajte preisipitati način mjerenja (od najniže točke terena) odnosno kako je to prikazano u projektu, jer tih pola metra sljemena jest apsurd ako uzmemo obzir da se visina sljemena može regulirati ako se mijenja kut krovišta. E sad druga stvar ako vi imate pola metra nadozida?
 48. 2 bodova
  Željac047

  Isplata zaostataka mirovine

  Pa od dana kada ste stekli uvjete za mirovinu, ako ste ih stekli za vrijeme podnošenja zahtijeva i zahtijev Vam bude pozitivno riješen, zaostaci bi Vam trebali biti isplaćeni od dana podnošenja zahtijeva, baš kao i sve ostalo što navodite...
 49. 2 bodova
  Vi i suprug trebate, sukladno čl. 50. st. 1. Obiteljskog zakona, zajedničkim Prijedlogom za sporazumni razvod braka, kod nadležnog Općinskog suda, pokrenuti sudski postupak....
 50. 2 bodova
  Iskreno, nije mi jasno ovo "zatvorili su slučaj", pa ne mogu oni donijeti odluku o skrbništvu nad djetetom, može jedino sud temeljem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad malodobnim djetetom (čl. 106. ObZ) ako ste ga sastavili i potpisali (obadva roditelja)... Da li ste sastavili i potpisali takav plan? ..ako ste ga sastavili i potpisali, trebate ga, u izvanparničnom postupku, zajednički dostaviti sudu, kako bi sud provjerio sadržaj, tj. utvrdio da li je isti sastavljen u interesu djeteta, te ga odobrava sukladno odredbama članaka 461. do 467. ObZ, i isti, samim tim, stiče svojstvo ovršne isprave (obvezujuće), ...uz plan morate obavezno dostaviti i izvješće o obveznom savjetovanju provedeno u CZSS, a ako to izvješće ne dostavite sud će Vas pozvati da ga dostavite u roku od osam dana i to ne stariji od šest mjeseci (čl. 465. st. 1. ObZ) ... Nakon toga sud donosi sudsku odluku (rješenje) o odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 466. ObZ), te samim tim isti stiče svojstvo ovršne isprave kojeg se oda roditelja, potpisnici plana, moraju pridržavati (obvezujući za oba roditelja)...
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×