Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 11.07.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Dodao bih samo da ako primate i/ili pružate usluge iz EU morate se upisati kao mali obveznik PDV-a, a to će kod vas biti slučaj, jer se namjeravate oglašavati, kupovati softver i druge stvari koje su oporezive PDV-om prema mjestu sjedišta primatelja usluge. Prag stjecanja za vas nema baš veze, jer ćete daleko prije dočekati upis u VIES po ovoj drugoj osnovi primanja/obavljanja usluga u EU. Ako kupujete softver od neke firme u EU oni vam ne mogu zaračunati svoj PDV ako ste u VIES bazi, a morate biti. Kad vam netko izda račun sa klauzulom 'reverse charge' to znači da na vas prebacuje obvezu prijavljivanja i plaćanja PDV-a i da nisu zaračunali PDV svoje zemlje. Za treće zemlje (netko bi se mogao uvrijediti na 'zemlje trećeg svijeta ) vrijedi isto kao i u EU, samo što nema korištenja PDV-ID broja odnosno VIES baze.
 2. 2 bodova
  Državljanstvo odmah neće dobit a boravak hoće ali u RH a i to je upitno jer si van RH.Nakon "odobrenog" boravka u RH može te posjetit ali ne može tamo živjet.
 3. 2 bodova
  LjuboZG

  Nasljedeni dio

  Sklopite ugovor o darovanju (suvlasnickog dijela) nekretnine. Placate ovjeru potpisa na ugovoru (cca. 50kn), pristojbu za uknjizbu (250kn) i brat placa porez na promet nekretnina u iznosu 3% od trzisne vrijednosti (suvlasnickog dijela) nekretnine.
 4. 2 bodova
  Konačan update i službeni odgovor Studentskog Centra u Zagrebu: Spomenuti članak i stavak odnose se samo na studenta prve godine. Dakle, tko redovito polaže ispite i upisuje godine, bez obzira na to koji studijski program po redu studira, ne mora brinuti o ovome. Vama, Borbena, hvala! Može lock.
 5. 2 bodova
  Otiđite na sud prema mjestu vašeg prijavljenog prebivališta ili boravišta i pitajte u pisarnici (parničnoj i ovršnoj) vodi li se protiv vas ikakav postupak. Oni mogu pretraživati po imenu i OIB-u, pa će vam onda oni dati broj predmeta ako se protiv vas vodi neki postupak. Tada ćete ih tražiti da izvršite uvid u spis i vidjeti što se točno protiv vas vodi. Inače, ako ne preuzimate poštu na prijavljenoj adresi, dostava će vam se izvršiti isticanjem pismena na oglasnoj ploči suda, tako da nećete ni znati da se protiv vas vodi postupak, pa nećete imati niti mogućnost sudjelovati u tom postupku i žaliti se na odluke suda. Dakle, obavezno provjeriti vodi li se neki postupak protiv vas, obavezno obavijestiti sud o adresi na kojoj vam se mogu dostavljati pismena i čim prije prijaviti stvarnu adresu prebivališta/boravišta.
 6. 2 bodova
  U pravilu u svim izmjenama Ovršnog zakona, izmjene koje su bile u korist ovrhovoditelja imale su retroaktivnu snagu, a sve one koje su bile u korist ovršenika vrijedile su za nove ovrhe a ne ovrhe u tijeku! Pretpostavljam da je to zbog servilnog karaktera vlasti i zakonodavca prema kapitalu, ali to je činjenica! Pravna sigurnost je izgleda važna samo za jake! Uz male izuzetke moram pohvaliti Borbenu7 za odlično poznavanje teme i vrlo dobre savjete!
 7. 2 bodova
  Ako je prvotnom sudskom odlukom, odlukom koja je još važeća, a sastavnica je Presude o razvodu braka, sin bio dodijeljen na daljnju skrb i suživot majci, morate tražiti izmjenu postojeće odluke na način da se ista izmjeni u smislu da se sin dodijeli Vama na daljnju skrb, a majci da se odredi način i vrijeme provođenja osobnih kontakata sa sinom, kao i plaćanje uzdržavanja temeljem čl. 310. ObZ No, iz Vašeg posta se da zaključiti da ste sastavili Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mlt, djetetom sukladno čl. 106. ObZ, pa ako je tome tako plan se može mijenjati u skladu s dobi i zrelošću djeteta ili ako to zahtijevaju bitno promijenjene okolnosti. Plan se revidira na isti način kako je i donesen, a što znači da CZSS potvrđuje da su izmijenjene odredbe Plana u najboljem interesu djeteta, a potom sud u izvanparničnom postupku potvrđuje sadržaj Plana i odobrava ga.
 8. 2 bodova
  To je jedna od najvjerojatnijih opcija kako će sve na kraju ispasti. Pitanje je samo koliki rizik nosi equity, ali ako je to ekipa koji rutinski diže i prodaje startupe u takvom okružju kao što je Silicijska dolina, onda nije pitanje hoće li biti nešto od toga, nego samo koliko će biti. Možemo reći da equity ide privatnim kanalima, odnosno da se ne oporezuje kroz obrt - to je točnije reći. Idemo malo s tim dijelom. Recimo da idete na opciju da vam preko paušalnog obrta ide cca 25 k mjesečno, a ostatak ide tako da stječete poslovne udjele u firmi bez nakande. To je prvi korak, oporezivanje stjecanje tog udjela (equitya). Ne znam kakav je tu porez u SAD, ali u RH je to drugi dohodak iz inozemstva, a osnovica je nominalni iznos udjela koji stječete. https://www.rrif.hr/Porezni_tretman_dodjele_dionica_iz_inozemstva-3436-misljenje.html Dakle, ravnajte se prema nominalnom udjelu - to je osnovica za obračun drugog dohotka iz inozemstva: http://www.ekonos.hr/porezi/drugi-dohodak-ostvaren-u-inozemstvu-i-dio/ Što se tiče oporezivanja po 12%, to je samo ako vam oni u te dvije godine ili koliko već startup traje za vas, budu isplaćivali dobit ili ako budete prodavali udjele prije isteka roka od dvije godine. Ukoliko ne bude isplate dobiti (a ne vjerujem da hoće, jer se to kod ovakvih pothvata ne radi), onda je samo bitno da poslovne udjele držite duže od 2 godine i kod prodaje ne plaćate nikakav porez u RH, a koliko se sjećam niti u SAD. Tu će vjerojatno kolege iz SAD isto čekati 2 godine, tako da vam to odgovara. Primate sve u dolarima na devizni žiro račun, ali primitak vam se u poslovnim knjigama obrta računa prema sredenjem tečaju HNB na dan isplate, odnosno tako ga banka preko središnjeg registra računa prikazuje Poreznoj upravi. Dakle, budite oprezni, pogledajte povijesno kretanje tečaja, uzmite u obzir da je predsjednik SAD Donald Trump (faktor nestabilnosti) i napravite dovoljno konzervativnu procjenu da slučajno ne probijete limit od 300k kn. Naravno, uvijek na zadnjem računu u godini možete fakturirati manje i time sve kompenzirati.
 9. 2 bodova
  Slažem se, sudska presuda (koja je sada pravomoćna) obvezuje sve, a izvansudska nagodba je privatna isprava koja obvezuje samo one koji su je potpisali i ne bi trebala proizvoditi učinke niti obvezivati treće koji nisu stranka te izvansudske nagodbe. Što bi bilo s njihovim stavom da ih niste upoznali sa sadržajem izvansudske nagodbe, što Vam nije niti bila obveza? Ja znam što HZMO sad kaže - pa što, cijelo vrijeme ste imali otvoren obrt, staž Vam je ionako tekao, doprinosi su uplaćivani, što sada hoćete? No poanta je da se svi oporezivi primici uzimaju u obzir za izračun vrijednosnih bodova za izračun mirovine, pa će Vam u konačnici njihovo odbijanje da Vam priznaju te uplate utjecati na visinu mirovine. No što se Vas tiče što oni odbijaju, ako poslodavac uplati doprinose za taj period, oni imaju upisati i taj dio radnog staža, kako će inače pravdati te uplate?
 10. 1 bod
  vodovod1

  Otvaranje obrta nekoliko pitanja

  Dovoljna je ona bijela potvrdica sa MUP-a i ta izjava vlasnika.
 11. 1 bod
  Muz mi je Amerikanac i dobio je dozvolu za privremeni boravak u Hrvatskoj. Nakon sto je cijela procedura zavrsila receno nam je da on ne moze boraviti van Hrvatske duze od 30 dana ukupno za vrijeme trajanja privremenog boravka. U zakonu pise da privremeni boravak prestaje "ako se iselio iz Republike Hrvatske ili neprekidno boravi u inozemstvu duže od 30 dana". Sto je od toga tocno? Je li 30 dana ukupno ili 30 dana neprekidno?
 12. 1 bod
  sivko

  Brak sa stranim državljaninom

  Viza vrijedi za 1 ulaz i 1 izlaz ukoliko nije u njoj drugačije navedeno.Ako dobije takvu uđe u RH i izađe,nema više. https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=815&url=print
 13. 1 bod
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Dragi malicovjek, naš prijatelj ima upravo priznatu mirovinu po članku 6 pa im je valjda sve jasno ako je referent pri sebi ???
 14. 1 bod
  Predlažem da napišete prigovor na njihov odgovor o odbijanju odštetnog zahtjeva, da tražite da sami ocijene pravnu situaciju i svoju odgovornost za naknadu štete, odnosno da isplate po njima nesporni dio štete što su po zakonu dužni. Nemate što izgubiti ako ih pisano upozorite na njihove obveze.
 15. 1 bod
  Da, računaju se.
 16. 1 bod
  Sasa Golotic

  Alimentacija - Hitno

  Jesam. Nedavno sam predao sve na Dorh.
 17. 1 bod
  Primjerak Tužbe za povećanjem uzdržavanja OPĆINSKI SUD U ZAGREBU Pravna stvar: Tužitelj: 1. mlt. XXX YYY iz Zagreba (napišite adresu djeteta) OIB: ...................... 2. mlt. XXXX YYY (adresa djeteta) OIB: ...................... Obadvoje zastupani po majci kao zakonskoj zastupnici YYYY XXX (svoju adresu) OIB: ......................... Tuženik: Marko Marković iz Zagreba, Maksimirska 1 OIB: .................... T U Ž B A X3 dokazi - radi povišenja uzdržavanja ______________________________________________________________________________________________ 1. Presudom Općinskog suda u Zagrebu poslovni broj P-.... od dana ....... godine, naloženo je tuženiku da daje za uzdržavanje prvotužitelja iznos od 900,00 kn mjesečno, dok za drugotužitelja iznos od 1.000,00 kn, što je ukupno iznosilo 1.900,00 kn mjesečno sve na račun majke kao zz tužitelja Dokaz: preslika pravomoćne i ovršne presuda Općinskog suda u Zagrebu, poslovni broj P.... od dana ..... . 2. U međuvremenu su se promjenile okolnosti na temelju kojih je donesena presuda označena pod t. 1. ove tužbe. troškovi života znatno su porasli, a iznos uzdržavanja im je određen ispod minimalnog iznosa predviđenog za njihov uzrast - Potrebe tužitelja su povećane jer moraju kupiti niz učila prijeko potrebnih za nastavu koja su znatno skuplja nego što su bila u vrijeme kada je donesena važeća presuda - Nadalje, porasle su i druge potrebe tužitelja - za prehranu, odjeću, obuću kao i za kulturne i sportske svrhe. - U slobodno vrijeme tužitelji polazi tečaj stranog jezika, tečaj informatike te se bave košarkom isl. (ne morate pisati ako se ne bave nekom izvannastavnom aktivnošću) Dokaz: potvrda o redovitom pohađanju škole.....(upisati koju školu pohađa i koji razred) saslušanje stranaka prema potrebi.. 3. Ukupne potrebe za prvotužitelja za uzdržavanje iznose najmanje ........ kuna mjesečno, dok za drugotužitelja iznose minimalno.......kuna mjesečno Dokaz: procjena suda 4. Majka Tužitelja je zaposlena ............, te ostvaruje plaću od 3.200,00 kuna mjesečno, o tužiteljima isključivo brigu vodi majka. (netrebate navoditi ako niste zaposleni) - Za tužitelje prima dječiji doplatak u iznosu od ........ kuna. Drugih prihoda nema Dokaz: potvrda o plaći i dječjem doplatku (ako ste zaposleni) 5. Otac Tužitelja je zaposlen kao ........u tvrtki 'XXXXX' u Zagrebu, te ostvaruje plaću od 6.000 kuna, a nema drugih obaveza za uzdržavanje Dokaz: kao pod 4. ove Tužbe. 6. Uzimajući u obzir promjenjene okolnosti na koje je ukazano, tužitelji smatraju da su se ispunile pretpostavke da se povisi iznos uzdržavanja koji im je dužan davati tuženik i predlažu da naslovni Sud, kao stvarno i mjesno nadležan, nakon održane glavne rasprave donese: PRESUDU: Nalaže se tuženiku da za uzdržavanje prvotužitelja daje iznos od ...... kuna mjesečno, a za uzdržavanje drugotužitelja daje iznos od ............kuna mjesečno, što ukupno iznosi ........kn mjesečno od dana podnošenja tužbe s time da dospjele obroke plati odjednom u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude. a ostale kako budu dospijevali unaprijed, najkasnije do svakog 5-tog u mjesecu, kao i da tužiteljima naknadi parnični trošak U Zagrbu: ........upisati datum Zakonski zastupnik tužitelja: xxx yyy (Vi kao roditelj) ______________ - Vaš potpis
 18. 1 bod
  vodovod1

  Poslovanje strane EU firme u RH

  http://psc.hr/podruznice/
 19. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Alimentacija - Hitno

  Da Vam odgovorim, ako nije donesena niti privremena mjera kojom se određuje da će djeca živjeti s majkom do okončanja brakorazvodne parnice, tada se zaista još teoretski može dogoditi da djeca budu dodijeljena Vama tako da Vam supruga sve što ste platili mora vratiti, i još pride platiti ona uzdržavanje od prestanka bračne zajednice, pod uvjetom da su djeca zaista pola-pola. Tako da, ovo ni izdaleka nije gotovo, znam da je to teško čuti, ali trebate biti uporni i strpljivi: prijavljujte majku policiji da Vam ne da viđati djecu (iako ako nema nikakve privremene mjere, teško je reći koji su termini kad djeca trebaju biti kod Vas), prijavljujte je Centru, sve pisano da ostane trag i ne odustajte, nema Vam druge.
 20. 1 bod
  Borbena7

  Nasljedeni dio

  Nije moguće odricanje. Za dug odgovarate do visine vrijednosti svog nasljednog dijela.
 21. 1 bod
  wrritteer

  Kombi zaklanja preglednost

  Imaš aplikaciju za mob za upravo takve stvari. Kažu anonimne prijave MUP-u. Vrlo učinkovita stvar.
 22. 1 bod
  LjuboZG

  godišnji odmor

  Prema Zakonu o radu, raspored godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac najkasnije do 30. lipnja tekuće godine (čl. 85. st. 1.). Također, odredbom čl. 84. st. 3. Zakona o radu propisano je da radnik ne može prenijeti dio godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu ako mu je bilo omogućeno korištenje korištenje tog odmora. Dakle, ako vašim ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom nije drugačije uređeno pitanje godišnjeg odmora te ako vam je poslodavac omogućio korištenje godišnjeg odmora u tijeku ove kalendarske godine, ne možete dio godišnjeg odmora prenijeti u sljedeću godinu, odnosno postupanje vašeg poslodavca je u tom slučaju zakonito. Dodatno, jedan dan godišnjeg odmora imate pravo koristiti kada vi to želite, uz prethodnu najavu poslodavcu tri dana ranije (čl. 85. st. 5. ZOR)
 23. 1 bod
  Skywalker007

  Hrvi-dragovoljac polazni faktor

  Poštovani Spiro tema obrađena i zaključena već puno puta u drugim postovima. Znači obračun mirovine se ne vrši retroaktivno, već se daje mogućnost braniteljima koji su u mirovini bez hrvi od 2007 a imaju dugotrajno liječenje da isti ostvare hrvi mada se niti njima koji imaju opću nesposobnost, 1440 dana borbenog sektora i status dragovoljca neće ništa mijenjati osim što će dobiti 114 kn za 20% invalidnosti i besplatno dopunsko osiguranje. Pošto imate već rješenje za mirovinu zamolite poštovanog PROFA da vam izračuna kolika bi vam sad bila mirovina s novim izračunom i vjerujem da bi vam bila dosta manja. Lijep pozdrav.
 24. 1 bod
  buda2

  Hrvi-dragovoljac polazni faktor

  Štovani profesor je odgovorio umjesto mene.hvala mu lijepo ( i neka uživa u suncu i plavom moru 😉😉 ).
 25. 1 bod
  prof

  Hrvi-dragovoljac polazni faktor

  Poštovani Špiro, sve citirano je temeljeno na novom Zakonu osim za stare korisnike minimalne braniteljske mirovine. Lijep pozdrav
 26. 1 bod
  LjuboZG

  ponavljanje postupka ili revizija

  Budući da Zakon o parničnom postupku propisuje različite pretpostavke za podnošenje revizije (redovne ili izvanredne) te prijedloga za ponavljanje postupka, prvenstveno je potrebno utvrditi koje su pretpostavke u vašem slučaju ispunjene. Tome je potrebno pristupiti na način da prvo utvrdite postoje li uvjeti za podnošenje redovne revizije (čl. 382. st. 1. ZPP-a), zatim postoje li uvjeti za podnošenje izvanredne revizije (čl. 382. st. 2. ZPP-a) te konačno postoje li uvjeti za ponavljanje postupka (čl. 421. ZPP-a).
 27. 1 bod
  Imaš pravo na "drugu rundu".
 28. 1 bod
  Wanksta

  Ovrha - zastara?

  Naravno da nema pravde ni tamo, odbija se 90% zahtjeva (meni su odbijena 4, jedan s razlogom dva bez jedan još bez odg.), no navodim slučaj koji je eto pozitivan.
 29. 1 bod
  Zastara po kreditnoj obvezi nastupa 5 godina po otkazu (dospijeću cijelog iznosa) na naplatu (članak 225 Zakona o obveznim odnosima!) Ključno je 1. Da li ste nasljednica iza pokojnog oca 2. Iznos za koji vas žele ovršiti budući da nasljednik odgovara za dugove samo do visine vrijednosti nasljeđene imovine. 3. Vrijednost naslijeđene imovine. Bilo bi dobro da ste napisali i o kakvom se kreditu radi. Da li je vaš otac bio nositelj kredita ili samo jamac (budući da se jamstvo ne nasljeđuje) Kad je kredit podignut i u kojoj valuti! Imate li kakvu dokumentaciju o kreditu, budući da su ugovori o kreditu u gotovo svim bankama prije 2013. godine sklapani sa neodredivim ili ništetnim odredbama o kamatama. Sve u svemu možda postoji dobra osnova za prigovor i bez pomoći odvjetnika, ali pokušajte odgovoriti na ta pitanja!
 30. 1 bod
  sivko

  DORH

  Za klevetu ide privatna tužba,dorh nije nadležan. Na dnu je obrazac http://www.dorh.hr/KaznenaPrijavaI
 31. 1 bod
  Po ovakvom sistemu bolje je da čačkaš u policiji da ne bi oni stavili zabranu a ti se i dalje vozio
 32. 1 bod
  TkoTePita

  Rad iz HR za Američku tvrtku

  Haha, dobar Ovo boldano zaista zvuči čudno. Pretpostavljam da ostaje na paušalu zato što p. obrt nije prešao limit, ali zajedno s ostalim stavkama je. Samo na šta se onda plaća PDV. Stvarno čudno. Ukoliko druge koji čitaju zanima, pogriješio sam kod računice doprinosa, evo linka s točnim izračunima. Iznosi mjesečnih doprinosa za obrtnike u 2019. Dakle, napravio sam nekoliko računica i za ne povjerovati je koliko na kraju ode državi ako odem preko limita. Čak bi bilo bolje da recimo uzmem mjesečnu plaću do 25k kn i sve ostalo da ode u veći equity. Evo za primjer recimo da u paušalu 300 000 kn i 500 000 kn u sustavu PDVa stvarno nema neku veliku razliku na kraju krajeva. Sada se još trebam samo informirati za equity. Ako je 12% to je super prihvatljivo, ali vjerujem dok dođe do toga da će se vjerojatno zakon promijeniti. Nije mi samo jasno da li equity ide na obrt ili privatnim kanalima.
 33. 1 bod
  Spitfire

  Poboljšice na nekretnini

  Što se tiče pristupa i suglasnosti, tu je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.87 st.3 jasan. Dakle ne treba suglasnost svih suvlasnika. Nadalje, Zakon o gradnji i Pravilnik izveden iz njega propisuje u čl.3 da se bez glavnog projekta i građevinske dozvole mogu izvoditi radovi, 6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ,ehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama na javno-prometnim površinama. Također u čl.4 bez građevinske dozvole ali u skladu sa glavnim projektom mogu se na postojećoj zgradi dodavati novi vanjski i unutarnji prozori, vrata idrugi otvori u nosivim zidovima. Prema tome, što se tiče građevinske strane za izgradnju pristupa osobama s teškočama u kretanju ne treba ništa, ali za dodavanje vrata u zajedničkom nosivom zidu potrebno je izraditi glavni projekt.
 34. 1 bod
  Ma nisi dosadan ali je sve napisano kako je napisano.MUP vodi evidencije (nije sporno po zakonima) a oni nemaju pojma kad si ti primio presudu.Tako da to sve ide različito od postaje do postaje.Ne možeš nikome vikat da je tvoja zabrana krenula tada i tada jer si ti dobio presudu (zapravo možeš ali ne znam kako bi izgledao kraj). Dva " dobrodušna" su htjeli promjenit zakon (i uspjeli) vodeći se jednom (ali i ispravnom) logikom ali nepoznavajući praksu i objektivnosti napravili su zranje da ispada lud,zbunjen,nenormalan. Ne trebaš se držat samo čl.151 jer vrijedi cijeli zakon pa i tužitelj (mup) mora dobit presudu i na nju se žalit (ako ima pravo i ako želi). Ja sam bio " predstavnik" tužitelja u stotinama predmeta i kod čitanja presude sudac me uvijek pitao da li će se tužitelj žalit (hitni postupak) i uvijek sam dobio i presudu za tužitelja.
 35. 1 bod
  dea 333

  nepostojeći dug

  Zahvaljujem na odgovoru, postupio sam po naputku, nastupila je zastara.
 36. 1 bod
  Mario137

  Rad iz HR za Američku tvrtku

  Točno! Idemo po redu. 1) Paušal - izračunato i jasno 2) Prelazak limita od 300 000 kn, samostalna djelatnost - poslovne knjige. Dakle, recimo da počinjete 1/1/2020 vi prvo otvorite paušalni obrt, recimo da fakturirate mjesečno 50.000,00 kn. Nakon 6 mj ste ostvarili 300 000 kn i po sili zakona od 1/7/2020 ulazite u PDV i morate voditi poslovne knjige koje su propisane za obrte i druge samostalne djelatnosti po Zakonu o porezu na dohodak. Dakle, vaš obrt ostaje i dalje otvoren, i dalje možete raspolagati s novcem odmah, ali se porezni tretman mijenja. U vašem slučaju ne plaćate PDV po izlaznim računima za usluge prema SAD, to je oslobođeno kao izvoz. Morate jedino staviti napomenu na račun 'PDV nije obračunat prema tom i tom članku Zakona'. Međutim, nema više paušala. Sada se vode primici i izdaci, bilo bi poželjno da to radi knjigovođa, koji osim toga mora redovno podnositi i PDV obrasce. Primici - izdaci = dohodak. Primici su poznati, cca 50 000 kn mjesečno. Izdaci su sve ono što potrošite u poslovne svrhe (doprinosi, računi za struju, telekomunikacije , plaćeni doprinosi) recimo da je to cca 5 000 kn mjesečno. Mjesečni dohodak iznosi 45 000 kn. Do 30 000 kn porezna stopa je 24%, a iznad je 36%, https://www.porezna-uprava.hr/baza_znanja/Stranice/MjesecnePorezneOsnoviceIStopeDohodak.aspx dakle 7200+5400=12600 kn poreza. Plus (rekli ste) 12% prireza 1.512,00 kn. Ukupno porez i prirez 14.112,00 kn na mjesečnoj razini. Otprilike ovdje vam država 'jede' nekih 30% od ukupnih brutto primitaka. Pokušajte ovo i sami procijeniti (izdatke) i izračunati. Sve ovo ulazi u godišnju poreznu prijavu gdje mogu postojati još neke olakšice, počevši od osnovnog osobnog odbitka, pa uvećanja za uzdržavane članove, dana darovanja i slične stvari, ali generalno, to je to. Da kojim slučajem niste oslobođeni PDV-a bilo bi vam još 20-ak% nepovoljnije pa bi vam država odgrizla otprilike pola brutto primitka. Znači, to je ono što se događa sa razlikom, ulazi se u sustav vođenja poslovnih knjiga po zakonu o porezu na dohodak i do daljnjeg ostaje tako, onaj paušalni obrt ostaje u prošlosti. U praksi se pojavljuje kombinacija gdje obveznik otvara paušalni obrt i tu prima dio primitaka, a za drugi dio osnuje firmu, jer je to i u apsolutnom iznosu i u smislu raspolaganja s novcem ponajbolja kombinacija. Međutim, ovo se mora izvesti vrlo precizno da bi bilo 'neprobojno', inače bi se u teoriji moglo proglasiti prividnim pravnim poslom i agresivnim poreznim planiranjem. Naravno, u praksi se to rijetko događa, jer Porezna uprava nema previše znanja, kapaciteta i motiva za takve poslove. U vašem slučaju bi se moglo primijeniti, po mom mišljenju, bez ikakvog rizika, ukoliko poslodavac iz SAD surađuje i po meni, tu nema nikakve štete za proračun RH.
 37. 1 bod
  Također sam mišljenja da HZMO pogrešno tumači odredbe nagodbe (ne vidim uporište za njihov stav), pa je evidentno da ćete morati u pravni sukob s njima, kroz upravni postupak ili spor. A to nažalost, traje.
 38. 1 bod
  Zabranu i evidenciju vodi MUP pa bi presudu/rješenje trebali dobit oboje isti dan što je nemoguća misija.
 39. 1 bod
  Po mom mišljenju, plaća je samo jedno (iako elementarno) od više prava radnika po radnom odnosu, ali ujedno pravo koje može biti predmet dispozicije radnika. Poanta nagodbe jeste da obje strane popuste nešto, kako bi se riješio spor, ali tu sad dolazimo do preciznosti izražavanja, jer pod pojmom plaće sam zakon kaže da se podrazumijeva bruto plaća osim ako se izrijekom specificira drugačije. A ukoliko se radi o bruto plaći, to onda uključuje i doprinose. No, opet vi kažete da ste sami plaćali doprinose plus što postoji presuda suda u vašu korist. Trebalo bi vidjeti kako je točno koncipirana nagodba, ali ovako na prvu i na slijepo, smatram da HZMO griješi, jer oni ne mogu iz nagodbe izvlačiti posredne zaključke i "stavljati" u nju nešto što tamo izrijekom nije, a čini mi se da pokušavaju baš to.
 40. 1 bod
  Navodite sasvim razumne sumnje, pokušat ćemo malo detaljnije analizirati. 1. Kada se pređe 300 000 kn počinju problemi i prava porezna presija. Dat ću vam konkretne izračune, ali recimo za sada da to jednostavno nije dobra opcija, iako sam uvijek za to da sve svi porezi plate, ova opcija je zapravo prženje kapitala 2. Paušalni obrt se lako zatvara, u 1-2 radna dana i za par stotina kuna. Firma se nešto sporije i skuplje likvidira, ali to je olakšano novim izmjenama ZTD-a 3. Preostali kapital vraća se vlasniku firme. Konkretno, kako su vas već savjetovali, paušalni obrt je daleko najbolja opcija. Koliko znam, to je jedan od najpovoljnijih i najjednostavnijih oblika oporezivanja samostalnih djelatnosti van poreznih oaza. Recimo, ako ostvarujete tek nešto manje od 300 000 kn, ukupni porezi, doprinosi i ostali nameti vam dođu negdje oko 22 000 kn, što je efektivno oporezivanje od oko 7.3%. Nadam se da dobro računam napamet, radi se o cca 500 kn mjesečno poreza i 1250 kn doprinosa mjesečno, plus poneka parafiskalna beznačajna sitnica. Od knjiga vodite samo KPR, a to je jednostavna tablica u excelu i podnosite samo 1 obrazac godišnje. I daleko najvažnije, novcem raspolažete odmah, da parafraziram, obrt - to ste vi. Nema podjele na imovinu firme i vašu kao kod drugih oblika. De facto, kada god naplatite nešto možete novac uzeti i trošiti. Naravno, postoji ograničenje jer to sve vrijedi do 25000 kn mjesečno, odnosno 300000 kn godišnje. Taj limit ne smijete nikako preći. Dakle, paušalni obrt svakako, "samo" treba naći model kako tretirati razliku između cca 25000 kn i ostatka koji iznosi još toliko ili više. Za to postoji jako puno metoda koje se koriste u praksi i koje prolaze u praksi, radi se o nekoj vrsti zakonite porezne evazije odnosno rupa u zakonu i postupovnim poreznim odredbama. Konkretno, ne volim savjetovati takve stvari, ali ovdje zaista postoji nerazmjer između opcije objedinjenog vođenja firme ili fiziče osobe u sustavu PDV-a (prženje kapitala i bacanje novca) i ove druge opcije koja je izrazito povoljna, ali samo do 300 000 kn godišnje. Ne znam koliko možete razumjeti ovo moje "skakanje" između pojedinih vrsta poreznog planiranja, pa slobodno pitajte dalje. Jedna moja starija kolegica je govorila da čovjek i magarac (u ovom slučaju ja) znaju zajedno više nego samo čovjek pa ćemo valjda razmišljajući doći do nečega. Mislim, vama bi se isplatilo da vam neki porezni savjetnik napravi sve opcije i kompletnu strategiju čak i da vam to papreno naplati, ali ne znam na koga bi vas uputio, jer će na kraju ispasti sa ste platili a da niste dobili što ste tražili. Porezni savjetnici vole dobro naplatiti samo svoje suhoparno mišljenje koje se sastoji ponajviše od citiranja zakona i mišljenja porezne uprave, krajnje općenito. Nisam baš viđao jasne elaborate sa brojevima, simulacijama, izračunima koji usput sadrže i porezne propise i njihova tumačenja. Na drugom forumu sam nedavno vidio da porezni savjetnik za odgovor na 2 elementarna pitanja o paušalnim obrtima traži cca 2000 kn, a osoba isto može naći na internetu za 5 min i u popularnom obliku i u samim zakonima. Što bi tek bilo sa poreznim i financijskim planiranjem za poslovni pothvat s kolegama iz Silicijske doline, neću ni razmišljati
 41. 1 bod
  Dakle, pretpostavljam da je bilo suđeno da je otkaz nedopušten. U tom slučaju Vas je poslodavac trebao vratiti na posao i isplatiti sve zaostale plaće. E sad, pretpostavljam da izvansudska nagodba to pitanje, je li otkaz nedopušten ili nije, zapravo uopće ne rješava. Ili?
 42. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Nasilnik u obitelji

  Imate dvije opcije, po mom mišljenju: ili svaki incident prijavljivati policiji, svaku prijetnju, svako remećenje javnog reda i mira, vikanje, obiteljsko nasilje, sve dok nasilnik ne bude ili uhićen i odveden na hlađenje i/ili protiv njega bude poveden prekršajni postupak s novčanom kaznom, ili neka otac kaže nasilniku i da mu rok da nađe posao, iseli se i potraži stan, u protivnom da će ga se sudski deložirati (konačno, iako je to prilično nasilna opcija, neka mu otac iseli stvari i promijeni brave).
 43. 1 bod
  Dakle, vi Borbena7 vrlo romantično gledate na problem. Broj protuovrha od strane ovršenika se zapravo broji doslovno u promilima i to iz dva razloga. Prvi je neukost ovršenika a drugi trošak pravne pomoći kod tog postupka budući da se uglavnom radi o financijski uništenim građanima! Ovrhovoditelji to znaju i debelo koriste takvu situaciju! Činjenica je da ovrhovoditelji računaju dvostruku kamatu i kamatu na kamatu i da pokušavaju naplatiti nezakonite dugove a za to postoje i sudske presude! Postoji i kolektivna presuda u "slučaju Franak" u kojem su banke PRAVOMOĆNO osuđene za nezakonito i jednostrano povećavanje kamatnih stopa i korištenje nepoštene valutne klauzule CHF pa su na taj način nezakonito stekle (opljačkale) potrošače za barem 10 milijardi kuna! Da li im je sad u interesu da se suočavaju sa potencijalnih 200 000 sudskih postupaka i pripadajućim sudskim troškovima a da ne govorim o gubitku reputacije! Mima77 takav postupak ovrhovoditelja i jednog i drugog nije legalan, ali radi se o situaciji u kojoj ovršenik sam mora reagirati da zaštiti svoj materijalni interes pred sudom! Prodajom (cesijom) banka je izgubila aktivnu legitimaciju za nastavak ovrhe i samim tim je trebala obustaviti ovrhu na Fini! Da ste platili bilo koji iznos, to bi i banka i EOS knjižili kao izvanredni prihod ili vašu dobrovoljnu uplatu. Takva prevara se može ustanoviti samo knjigovodstvenim vještačenjem dokumentacije jednog i drugog "vjerovnika"! Bez namjere potcjenjivanja, državna uprava je potkapacitirana i kadrovski i tehnološki za takve postupke!
 44. 1 bod
  Policija ce podnijet prekršajni nalog i kazna je MISLIM 1500kn +200 kn skica +110kn sudski troškovi. Za iznad 1,5 promila, zakon određuje globu od 5000 do 15.000 kuna, uz zabranu upravljanja vozilom, prijedlog zatvorske kazne do godinu dana te tri prekršajna boda. E sada imaš ove dvije stavke,ako je dobar s nekim u PU to se sve da izgladiti,no ako nikog ne zna i oni su morali ispuniti kvotu sve to ide na sud i moze ocekivat plavu kovertu. Mislim budimo realni,stari moj sletis s ceste,napiris 1.6 i da sve prodje bez problema? Prvo i osnovno pijan si vozio prometno vozilo koje je moglo zavrsit frontalnim sudarom i nekoga ubiti.. Sad ce se nauciti pameti i ne piti dok vozis,necije dijete je na cesti..A samim time je ugrozio svoj život.Dok voziš ne pij! uzmi taksi !
 45. 1 bod
  LjuboZG

  Kupnja kuće

  Ako ništa posebno ne ugovorite, primjenjuju se zakonske odredbe. Dakle, ako ste se ovako dogovorili s drugom ugovornom stranom, onda napišite u predugovoru da u slučaju odustanka kupca prodavatelj zadržava kaparu, a da je u slučaju odustanka prodavatelja isti kupcu dužan vratiti dvostruku kaparu. Ako ništa ne definirate i ne ugovorite kaparu kao odustatninu, onda ugovorna strana koja nije odustala od ugovora ima pravo izbora hoće li inzistirati na sklapanju ugovora, tražiti naknadu štete ili zadržati kaparu/potraživati povrat dvostruke kapare.
 46. 1 bod
  Mario137

  Porez na Crypto

  Nažalost, to nije moguće. Prema članku 67. stavak 11. Zakona o porezu na dohodak, kapitalni gubici se mogu odbiti od kapitalnih dobitaka koji su ostvareni u istoj kalendarskoj godini i isti se iskazuje najviše do visine porezne osnovice. Znači, ako dogodine ponovno trgujete financijskim instrumentima, izračun opet ide iz početka.
 47. 1 bod
  Ako misli platit u zadanom roku svaka rata (6) iznosi 722,22 kn i to je ukupno 2/3 kazne.
 48. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Zena otišla iz stana

  Pravo vlasništva pravnim poslom se stječe upisom u zemljišne knjige, maloljetni vlasnik bilo kada može izvršiti svoj upis u zemljišne knjige i tako srediti zemljišnoknjižno stanje. U stanu može živjeti posjednik. Posjednik je otac, a majka, te kasnije dijete, imaju pravo razvrgnuća suvlasničke zajednice, imaju pravo tražiti naknadu štete zbog toga što se nisu mogli koristiti svojom nekretninom, koja se određuje u visini najamine, time da i otac onda može tražiti polovicu rata kredita koje je samostalno plaćao nakon prestanka bračne zajednice. Dakle, bez obzira što sin u njemu ne živi, stan je njegov, i on će odlučiti hoće li istjerati posjednika ili će mu naplaćivati najaminu.
 49. 1 bod
  30 dana neprekidno
 50. 1 bod
  sivko

  Zabrane i provjere

  Slova koja se utiskuju u putovnicu i njihova značenja A - nema valjanu putnu ispravu B- ima lažnu/krivotvorenu ispravu C- nema valjanu vizu ili boravišnu dozvolu D- ima lažnu/krivotvorenu vizu ili boravišnu dozvolu E- nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdao svrhu i uvjete svog boravka F- već je boravio 90 dana u predhodnom razdoblju od 180 dana na državnom području država članica Europske unije G- nema dovoljno sredstava za uzdržavanje s obzirom na trajanje i vrstu boravka ili sredstava za povratak u matičnu državu ili državu tranzita H- radi se o osobi za koju je izdano upozorenje u svrhu zabrane ulaska -u SIS-u -u nacionalnoj evidenciji I- smatra se prijetnjom javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti ili međunarodnim odnosima jedne ili više država članica EU-a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=HR Kontrola da li se ima zabrana,do kad traje i zašto nije obrisana "U skladu s načelima zaštite podataka, svim osobama čiji podaci se obrađuju u sustavu SIS II Uredbom SIS II i Odlukom SIS II 4 jamče se posebna prava, što je analizirano u nastavku. Tko god ostvaruje bilo koje od ovih prava se može obratiti nadležnim tijelima države po vlastitom izboru koja koristi SIS II. Ova opcija je moguća stoga što su sve nacionalne podatkovne baze (N.SIS II) istovjetne podatkovnoj bazi središnjeg sustava5 . Stoga se takva prava mogu ostvarivati u bilo kojoj zemlji koja koristi SIS II, bez obzira koja je država članica izdala upozorenje. Kada osoba ostvari svoje pravo pristupa, ispravka netočnih podataka i brisanja bespravno spremljenih podataka, nadležna tijela moraju odgovoriti unutar strogog roka. Osobu je potrebno obavijestiti čim je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije 60 dana od datuma kada zatraži pristup, odnosno ranije ukoliko to propisuje nacionalno pravo6 . Osobu će se nadalje obavijestiti o naknadnim aktivnostima u vezi ostvarivanja njegovih prava na ispravak i brisanje što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije tri mjeseca od datuma kada zatraži ispravak ili brisanje, odnosno ranije ukoliko to predviđa nacionalno pravo. Pravo pristupa ostvaruje se u skladu sa zakonima države članice u kojoj se podnosi zahtjev. Postupci se razlikuju od zemlje do zemlje, kao i pravila za priopćavanje podataka podnositelju zahtjeva. Kada država članica primi zahtjev za pristup upozorenju koje nije sama izdala, takva država mora zemlji izdavatelju pružiti mogućnost obrazloženja svog stava u odnosu na mogućnost otkrivanja podataka tražitelju podataka8 . Informacija se neće priopćiti onome na koga se podaci odnose ukoliko je to neophodno za obavljanje pravnog posla u vezi s upozorenjem ili zbog zaštite prava i sloboda drugih ljudi. U skladu sa schengenskim pravnim okvirom samo država koja je izdala upozorenje u sustavu SIS II može ga izmijeniti ili brisati (vidjeti članak 34. stavak 2. Uredbe SIS II i članak 49. stavak 2. Odluke SIS II). Ukoliko se zahtjev podnese u državi članici koja nije izdala upozorenje, nadležna tijela dotičnih država članica surađuju na obradi slučaja razmjenom informacija i provedbom potrebnih provjera. Podnositelj zahtjeva mora navesti osnovu za podnošenje zahtjeva za ispravak ili brisanje podataka i skupiti sve popratne informacije." Schengenski informacijski sustav
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×