Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 16.06.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Alimentacija

  Ovršiti za alimentaciju koja je ustvari plaćena je maliciozno i nitko na ovom forumu Vam neće savjetovati da to učinite, jer je to zloupotreba pravosudnog sustava i uključuje puno laganja koje bi se u konačnici supruzi moglo obiti o glavu (jer ako nisu bile alimentacije uplate u visini iznosa alimentacije, što su bile? Kako ćete objasniti u eventualnom sudskom postupku u povodu žalbe, zašto je onda on svaki mjesec uplaćivao iznos jednak iznosu određene alimentacije?). Ono što možete jest prijaviti ga kazneno za KD nepoštovanja odluka za dobrobit djeteta zbog neviđanja, možete ga prijaviti i prijavljivati centru, možete ga prijaviti za malverzacije kod dobivanja dječjeg doplatka... Učinite sve što možete da mu napakostite, ako je zaista takav, ali učinite to da istovremeno ne umočite i sebe i da istovremeno i vi ne počinite kažnjivo ili nemoralno djelo.
 2. 1 bod
  Matrix

  Brisanje prava na plodouživanje

  Upiši broj maminog (davatelja izjave)OIB-a Temelj upisa prava služnosti plodouživanja Ona nema pravo plodouživanja na svom suvlasničkom dijelu,već upravo na vašem. Predlagatelj: Marko Marković,adresa OIB_______ Protustranka: (vaša majka)adresa OIB____ OPĆINSKOM SUDU U ___________ kao zemljišnoknjižnom sudu zemljišnoknjižni predmet P R I J E D L O G za brisanje prava služnosti plodouživanja na nekretninama upisanim u z.k.ul......k.o. Na temelju izjave o odricanju od prava služnosti plodouživanja od dana____________predlažem da Općinski sud u ____________ kao zemljišnoknjižni sud dopusti brisanje prava služnosti plodouživanja na suvlasničkom dijelu nekretnine predlagatelja Marka Markovića iz __________, ul.__________ OIB_______ ,označene kao k.č._______upisane u z.k.ul._____k.o._______,u naravi (opiši narav),a koje je pravo služnosti u korist protustranke upisano temeljem _______________. Prilog : -Izjava o odricanju od dana___________ U ________,dana______ Potpis: ______________
 3. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Naknada štete

  Okrivljenik je osuđen ili oslobođen? Jesu li oduzeti predmeti bili upotrijebljeni za počinjenje kaznenog djela? (jer ako jesu, tada se moraju trajno oduzeti i uništiti, a ako nisu, u pravu ste, moraju se vratiti.) E sad, ako je tako kako kažete, da su oduzeti predmeti negdje izgubljeni (a da su trebali biti vraćeni), da je sud utvrdio njihovu vrijednost u visini 6.300,00 kn, onda morate protiv RH povesti zaseban postupak za naknadu štete, kojemu je preduvjet da ste prvo Općinskom državnom odvjetništvu, Građansko upravnom odjelu, podnesete zahtjev za mirno rješenje spora, u kojemu ćete opisati okolnosti, dostaviti dokaze, i predložiti da Vam isplate taj novac, a da ne morate pokretati parnicu za naknadu štete. Ako je zahtjev osnovan, ODO-GUO će mu udovoljiti i odrediti da se novac isplati iz proračuna. Ako nije, zahtjev će se odbiti pa će Vam preostati da pokrenete parnicu ili odustanete od zahtjeva.
 4. 1 bod
  Željac047

  bracna stecevina

  Vi se morate odlučiti da li spašavati taj i takav brak ili se rastati, a što se tiče bračne stečevine, bračna stečevina se smatra sve što je stečeno radom ili proizlazi iz rada za vrijeme trajanja bračne zajednice.. No, ako se ne možete dogovoriti, što bi bila bolja solucija, morati ćete pokrenuti postupak za utvrđivanja i podjelu bračne stečevine, ali, ponavljam, sve je na Vama i morate sami odlučiti što i kako dalje... Postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine nema veze sa postupkom za rastavu braka, a možete ga pokrenuti prije, za vrijeme trajanja, kao i po završetku postupka za razvod braka, a također je za naglasiti da pokretanje postupka radi utvrđivanje i podjelu bračne stečevine ne zastarjeva (nema zastare)...
 5. 1 bod
  Matrix

  Vlastoručna oporuka

  I potpisana naravno. Po izboru,svoju oporuku, neovisno o obliku u kojem je sastavljena, možete čuvati sami ili je predati na čuvanje nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Ako svoju oporuku želite povjeriti na čuvanje sudu, javnom bilježniku ili u inozemstvu konzularnom, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavniku Republike Hrvatske, oni su je dužni primiti na čuvanje i o tome bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka. Hrvatski upisnik oporuka je javni upisnik, ali podaci iz upisnika ne mogu se prije vaše smrti nikome staviti na raspolaganje, osim vama ili osobi koju vi za to posebno ovlastite. U Upisniku se evidentira činjenica da je sastavljena, pohranjena te proglašena neka oporuka, a vodi ga Hrvatska javnobilježnička komora. U taj upisnik na vaš zahtjev podatke o navedenim činjenicama dostavljaju nadležni sudovi, javni bilježnici, odvjetnici i osobe koje su napravile oporuku. Činjenica da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti bilo gdje posebno pohranjena, ne šteti njezinoj valjanosti. Samo one kojim imate namjeru oporučno raspolagati,a sve one koje nisu obuhvaćene oporukom će nakon vaše smrti činiti ostavinsku masu koja se raspoređuje na vaše nasljednike.
 6. 1 bod
  Spitfire

  Brisanje prava na plodouživanje

  Za takovo što, uz prijedlog za brisanje prava plodouživanja vam je potrebna izričita izjava o odreknuću ovlaštenika služnosti ovjerena kod JB. Dakle, trebali bi sastaviti izjavu npr., Ja, Đurđa Đurić iz Pule, Kralja Zvonimira 45, OIB........., kao ovlaštenik prava služnosti plodouživanja stečenog temeljem..... (ugovora i sl., u biti prepusujete sve ono što piše u ZK izvatku) na nekretnini, u naravi stan koji se sastoji od ....., a koja se nalazi na kat.čest...... KO......, sve upisano u ZK ulošku........ Općinskog suda u........., dajem slijedeću IZJAVU kojom se odričem gore navedenog upisanoga prava služnosti i dopuštam da se bez ikakvih daljnjih pitanja isto pravo izbriše kao teret navedene nekretnine te ovu svoju izjavu potvrđujem vlastoručnim potpisom. Đurđa Đurić (potpisano) U Puli, 15. lipnja 2018
 7. 1 bod
  miroslav6

  prijava na oglas za posao

  Da je i rekla svoje podatke opet omotnica moze zavrsiti u smecu, ako nije dobila potvrdu o primitku. Koliko znam, za urudzbiranje se ne treba predstaviti.
 8. 1 bod
  miroslav6

  Povrat poreza

  Jeste li potpisali ugovor o radu ili nesto drugo? Je li na ugovoru navedena neto ili bruto placa? https://www.moj-posao.net/Kalkulator-Placa/ Upisite ovdje podatke i usporedite s onim sto ste dobili. Ako ste dobili tocno koliko ste i trebali (Neto placa, zadnji red), vjerujem da bi poslodavac trebao platiti porez, a ne Vi. Provjerite i u JOPPD-u na e-poreznoj da li se svi iznosi ostalih davanja slazu s tablicom kalkulatora placa.
 9. 1 bod
  Prvo, ako ste porezna olaksica roditelju, nek Vas odjavi. Pod pretpostavkom da je ugovor na dulje vrijeme: Poreznim rezidentom se postaje automatski kad zivite vise od 6 mj. u godini u toj drzavi. Mozete se odjaviti na poreznoj iz Hrvatske, al mislim da nema kazne ako to ne ucinite, pogotovo sto ne placate niti ce te placati porez po nekoj osnovi u Hrvatskoj. Cim radite postat ce te rezident u Sloveniji, neznam da li to ide automatski preko poslodavca ili morate sami, raspitajte se jos malo o tome. Ono u sto nisam siguran je ovaj prijelaz u toku godine i kako se to tocno porezno obraduje, od 2019. ste potpuno porezni obveznik Slovenije. Pretpostavljam da bi se odjavom iz porezne to uredilo tocno, ali buduci da nemate nikakvih poreznih obaveza... Nista Vas ne kosta i da odete na poreznu u Hrvatskoj i odjavite se, onda ste mirni. Nerezident ste jer ste tek dosli i nemate poreznih obaveza. Porez ce te platiti u sloveniji, zbog ugovora o dvostrukom oporezivanju. Kad uredite rezidentnost, promjenite i bankovni racun, jer ovo je racun za strance, lako moguce da vise kosta i ne znam da li je OK da vam slovenska placa sjeda na taj racun. Porezni broj ste dobili isto kao sto i u Hrvatskoj svaki stranac koji ima neke poslove koji bi se mogli oporezivati mora imati OIB. Npr. strancu isplatite putne troskove i dnevnicu. Laicki odgovor, ali i iskustva su isto "laicka".
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×