Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 18.06.2018 u svim područjima

 1. 3 bodova
  Matrix

  Naknadno pronađena imovina

  Nužno je ishoditi dopunsko rješenje o nasljeđivanju kroz postupak naknadno pronađene imovine,sa pozivom na poslovni broj prvotnog pravomoćnog rješenja. Nakon što ishodite dopunsko rješenje imate dvije opcije: 1.Provesti rješenje kroz zemljišne knjige i nakon toga sklopiti kupoprodaju. 2.Sklopiti kupoprodaju bez prethodnog vašeg upisa,no u tom slučaju bi kupac pri upisu svog prava vlasništva morao uz kupoprodajni ugovor priložiti i dopunsko rješenje o nasljeđivanju,ovo iz razloga dokazivanja pravnog sljeda.
 2. 2 bodova
  Ako si mu oduzeo prednost, nebitno je udario ti njega ili on tebe...
 3. 2 bodova
  Gle, istu sam srednju školu završio kao i ti i samo tu srednju sam upisao nakon osnovne. Znači, drugo zanimanje osim policajca, nemam. Prvi put na komisiji hzmo-a, proglasili su me prof nesposobnim i poslali u mirovinu. Drugi pu, kada sam išao na obnovu postupka pred komisijom hzmo, , odbili su me kao nešto u stilu, pa šta onda ako si policajac sa f43. 1, možeš osim tog zanimanja s tom srednjom raditi neki manje zahtjevan posao kao npr biti ličilac. Tek na drugoj obnovi, gledajući od početka, a na trečoj komisiji hzmo, ostvario sam opću nesposobnost za rad i povećali su mi vojni dio sa 30 na 50 %. Sve to uz 30% hrvi. Sve je moguće, to ti želim napisati. Budi spreman na sve kombinacije od hzmo ali budi i uporan.
 4. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Odgovornost prodavatelja

  Da, za vidljive i nevidljive materijalne nedostatke prodavatelj odgovara, ali su rokovi tu bitni, pa pogledajte odredbe čl. 400. i nadalje ZOO-a.
 5. 2 bodova
  Tema je premještena u PF Obvezno pravo jer se radi o naplati dugovanja. Što se tiče odgovora na Vaše pitanje, ne znam što bih Vam mogla savjetovati, jer se bojim da je Vaš otac legalno preveslan. Trgovačko društvo kojem je Vaš otac bio jamac više ne postoji? A dao je suglasnost da se hipoteka stavi i na njegovu polovicu kuće? Kad se sve to događalo? Jedina šansa da se odgovornost prebaci s nepostojećeg trgovačkog društva na odgovornu osobu je tužba za proboj pravne osobnosti pred trgovačkim sudom ili kazneni postupak, recimo za onemogućavanje naplate, odnosno povredu tuđih prava ili zloupotrebu u postupku stečaja, ali za sve to morate imati dokaze: u slučaju tužbe morate imati konkretnu radnju kojom je direktor umanjio imovinu društva tako da ono nije moglo podmirivati obveze prema vjerovnicima pa je propalo, a u slučaju kaznene prijave također morate reći koju je točno zloupotrebu odgovorna osoba počinila, što je u praksi vrlo teško dokazivo, iako očigledno iz aviona.
 6. 2 bodova
  U oba slučaja upišete jednostavno upišete ispravu temeljem koje je stečeno pravo plodouživanja. Već sam vam iznad napomenuo da vam sve to piše u ZK izvatku. Dakle, upisujete temeljem " Ugovora o darovanju Ov-... od (datum) te Ugovora..."
 7. 1 bod
  Činjenice koje nisu utjecale na prometnu nesreću Ako je utvrđen identitet vozača,vozilo registrirano,ima položen vozački ispit za kategoriju vozila kojim upravlja,vozilu u nesreči nisu oštećeni bitni dijelovi za sigurnu vožnju,vozač nije pod dejstvom alkohola......nema onda razloga da ga ne puste dalje u promet. Sud svoju odluku nije mogao temeljiti na eventualnim očekivanjima,več isključivo na dokazanim činjenicama,a to su između ostalog;
 8. 1 bod
  Rok počinje od onog dana kad je susjed zabranio poduzimanje radova koje ste opisali.
 9. 1 bod
  drot13

  Posjedovanje droge

  Ono što zovemo "potvrda o nekažnjavanju" se odnosi na kaznene postupke u tijeku i ona ti je čista. Ovo bi ti se vidjelo ako bi netko tražio izvadak iz prekršajnih evidencija, a rehabilitacija nastupa 3 godine od pravomoćnosti (ili plaćene kazne i izdržane eventualne mjere, što je kasnije).
 10. 1 bod
  Pa, zapravo je poslodavac taj koji donosi raspored godišnjeg odmora. Iako je lijepo što s terminima čeka na zahtjeve radnika, ali to nije dužni činiti. Isplata ne dolazi u obzir, osim ako je prekid radnog odnosa u pitanju. Ostaje samo da ih rješenjem/odlukom pošalje na GO. Ne znam radi li se o privatnoj ili državnoj firmi, ako je privatna - ne bi trebalo biti problema da se koji dan iskoristi i u lipnju.
 11. 1 bod
  virtalni

  Bračna stečevina / nasljedstvo

  1. Dogovorom kako se dogovorite... 2. Gleda se omjer njegovoga vlasnistva u stanu... da tuze vlasnici jedni druge, i oko ulaganja i oko prodaje ako se ne dogovore, tj ako jedan od vlasnika ne zeli prodati...
 12. 1 bod
  Nije dovoljna, treba priložiti zapisnik sjednice predsjedništva na kojoj je donesena i potpisana odluka o promjeni koja se odnosi na navedenu Udrugu...
 13. 1 bod
  Željac047

  Procedura razvoda - trajanje

  Samo da nadodam, ako odbija primiti poziv putem pošte, možete zatražiti da mu se dostavi putem sudskog dostavljačam platite Vi dostavu tim putem, ali Vam on mora nadoknaditi troškove po završenom postupku...
 14. 1 bod
  Pretežitu djelatnost obrta birate sami. Za dhekatnost trgovinne moraju biti ispunjeni minimalni tehnički uvjeti. Za rabljena vozila( vidjeti: Zakon o posbnom porezu na motorna vozila NN 15/13, 115/16,127/17.). Pojasnite malo uslugu najma dječjih el. vozila te da li na istoj adresi sa trgovinom ili na različitoj.
 15. 1 bod
  vodovod1

  Otvaranje obrta

  Gospodarenje otpadnim vozilima i njihovim dijelovima je skup mjera koje obuhvaćaju sakupljanje, obradu, ponovnu uporabu dijelova otpadnih vozila, oporabu otpadnih vozila i zbrinjavanje novonastalog otpada koji se ne može oporabiti. Stoga si provjerite da li morate biti upisani u očevidnike Ministarstva zaštite okoliša. http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/posebne_kategorije_otpada/otpadna_vozila/
 16. 1 bod
  Spitfire

  Brisanje prava na plodouživanje

  Pa što to onda ništa nije provedeno u ZK? Prepišite sa Ugovora broj Ov-..., i ostavite se ovog 1/4, sve je to navedeno u kopiji koja je predana za upis.
 17. 1 bod
  Nije se odrekla roditeljske skrbi za tu djecu, ona ima pravo na susrete i druženja s njima. Porodiljnu i roditeljsku naknadu, po mom mišljenju, dobiva zato što je rodila troje djece, a ne zato što ih svo troje odgaja.
 18. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Odbačaj kaznene prijave

  Dok ne dobijete drugačiju obavijest od ODO, morate se pojaviti.
 19. 1 bod
  310BrRp

  Razvrgnuće suvlasničke zajednice

  Kako ja vidim, gospodin je vlasnik predmetne u kuće u određenom omjeru. Činjenicu da je kući povećana vrijednost vašim ulaganjima treba dokazati na sudu. On je suvlasnik sadašnje nekretnine. Mislim da vam predstoji poziv za sudjelovanje u održavanju, tužba za zaštitu vlastitog ulaganja, potraživanja omjera iznosa utrošenoga ali ne starijih od 5 godina, utvrđivanje povećanja vrijednosti nekretnine te pravednija razdioba suvlasništva (omjera), procjena nekretnine, a na kraju, možda, civilna dioba.
 20. 1 bod
  Obrtnicu i rješenje o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu(za proizvodnju ne treba). Za deklaraciju se interesirajte kod svojih carinika-služba za nadzor(nekadašnji državni inspektorat).
 21. 1 bod
  vodovod1

  Sporedno zanimanje

  Te liste više ne važe, jer su ukinute Zakonom o obrtu NN 143/13: Članak 99. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga (»Narodne novine«, br. 100/07., 132/08., 93/09., 7/11. i 82/11.)
 22. 1 bod
  miroslav6

  Povrat poreza

  Onda bi Vam trebalo biti jasno zasto niste dobili povrat, ili bar dio za ovih 6 mj (ocito je krivo obracunata placa pojela to, ili mozda nemate pravo na olaksicu ako niste zivjeli cijelu godinu, neznam). Da doznate tocno da li ste u plusu ili minusu, morali bi ste sve izracunati s tocnim brojevima (olaksicu zbog podrucja od posebne drzavne skrbi niste prije spominjali) i onda vidjeti. Na privremenom rjesenju provjerite tocku 3. da li je 45 600 (osnovni odbitak bez dodatnih olaksica) i tocke 21.-24. Ako su te tocke 0, onda Vam nije obracunato ono za sto ste prije dobivali povrat. Ako imate proslogodisnje rjesenje, usporedite ih.
 23. 1 bod
  A također ti i Mup prema zakonu mora odgovoriti pisano na tvoj zahtjev o prevođenju.....
 24. 1 bod
  Petre, pošalji mirovinskom zahtjev da si zakinut prevođenjem policijskog zvanja, a oni ti moraju odgovoriti pozitivno prema Mupu ili negativno, a dalje na temelju odgovora od njih ti je mogućnost za daljnje mjere prema Sudu... Nemoj stati!
 25. 1 bod
  Borbena7

  Kome se upućuje žalba

  Nasloviš na Općinski građanski sud pozivom na broj spisa pod kojim si dobio presudu, a onda oni dostavljaju jednom od Županijskih sudova koje eSpis odredi kao nadležni za odlučivanje.
 26. 1 bod
  drot13

  Kome se upućuje žalba

  Na županijski sud putem općinskog suda, što znači da napišeš "Županijski sud u XY", u red ispod napišeš "PUTEM", a ispod toga "Općinskog suda u XY".
 27. 1 bod
  Pošaljite im oštar dopis i to s povratnicom i preporučeno. U istom ih pozovite, da Vam suklano čl. 62. Ovršnog zakona, žurno i to najkasnije u roku od osam dana, vrate cijelokupan iznos koji im je plaćen izvan ovrhe i koji su dobili protivno nagodbi koju su Vam poslali mailom. Te ih upozorite, da ukoliko ne postupe u ovom roku, da ćete pred sudom pokrenuti postupak za protuovrhu, a kojim ne samo da ćete vratiti novce koje su neosnovano prisilno ustegnuli putem Fine, već da ćete potraživati i zakonske zatezne kamatne stope na koje imate pravo po čl. 62. OZ, kao i posebnu naknadu u iznosu od 400,00 kn na koju imate pravo prema čl. 62. st. 3 OZ, obzirom da ste ih na ovaj način pozvali na povrat sredstava u roku od osam dana. I čuvajte povratnicu i primjerak ovog dopisa.
 28. 1 bod
  virtalni

  Alimentacija

  Sukladno presudi o plaćanju uzdržavanja.
 29. 1 bod
  Spitfire

  Brisanje prava na plodouživanje

  Za takovo što, uz prijedlog za brisanje prava plodouživanja vam je potrebna izričita izjava o odreknuću ovlaštenika služnosti ovjerena kod JB. Dakle, trebali bi sastaviti izjavu npr., Ja, Đurđa Đurić iz Pule, Kralja Zvonimira 45, OIB........., kao ovlaštenik prava služnosti plodouživanja stečenog temeljem..... (ugovora i sl., u biti prepusujete sve ono što piše u ZK izvatku) na nekretnini, u naravi stan koji se sastoji od ....., a koja se nalazi na kat.čest...... KO......, sve upisano u ZK ulošku........ Općinskog suda u........., dajem slijedeću IZJAVU kojom se odričem gore navedenog upisanoga prava služnosti i dopuštam da se bez ikakvih daljnjih pitanja isto pravo izbriše kao teret navedene nekretnine te ovu svoju izjavu potvrđujem vlastoručnim potpisom. Đurđa Đurić (potpisano) U Puli, 15. lipnja 2018
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×