Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 06.07.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Ako ne potpisete novi ugovor o radu na snazi ostaje i dalje stari ugovor o radu, kako to poslodavcu nece odgovarati donjet ce odluku o "Otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora" (Clanak 123. ZOR-a) i vjerojatno vam ponuditi taj isti novi ugovor koji vam je vec nudio, ako ga u roku 8 dana ne potpisete (taj novi ugovor) automatski vam nastupa otkazni rok koji mora biti naveden u odluci "Otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora", isto tako mora biti navedena i klauzula o otpremnini sa datumom isplate iste. Ovakvim otkazom imate sva prava na burzi.
 2. 2 bodova
  Potočnica

  Obračun radnih sati

  Radniku svakako morate platiti sva 24 odrađena sata. E sad - 8 sati dnevno, ne mora nužno značiti pon-petak, ovisi o tome kako ste formulirali u ugovoru. Ako stvarno stoji da će raditi pon-pet, a slobodne dane koristiti subotu i nedjelju (pa čak i ako niste točno definirali, ali će mu budući raspored biti takav), onda mu trebate platiti 16 sati redovnog rada + 8 sati prekovremenog rada. Ako u ugovoru stoji neodređena izjava da će radnik raditi 5 dana u tjednu, a dva dana koristiti slobodne dane (i budući raspored će mu biti takav, npr. slobodno će mu biti nedjelja i ponedjeljak, ili utorak i srijeda, ili...), onda mu možete platiti 24 sata redovnog rada.
 3. 1 bod
  Matrix

  Podjela imovine vanbračna veza

  Ako su krediti(a jesu)bračna/izvanbračna stečevina koji u jednakim dijelovima terete oba bračna/izvanbračna druga,onda citirana računica odstupa od odredaba čl.36 Obiteljskog zakona.
 4. 1 bod
  Prvo i osnovno, kada ćete ići na godišnji određuje isključivo poslodavac a ne radnik, s time da svaki godišnji mora omogućiti najkasnije do 30.06. sljedeće godine uz iznimke iz ZOR-a (Vaš slučaj), odnosno prenijeti stari godišnji se može najkasnije u godinu u kojoj se vraćate s rodiljnog/roditeljskog dopusta. 1. Imate pravo na cijeli godišnji iz 2017.(stari godišnji) 2. Može, naravno ovisi hoće li poslodavac to odobriti. 3. Kvake nema jer poslodavac omogućuje godišnji odmor u skladu s planom godišnjeg odmora koji većina rade u 6 mjesecu odnosno zakonski 15 dana prije nego radnik krene na godišnji. Neuobičajeno bi bilo da poslodavac daje početkom 2017. godine čitav godišnji za 2017.
 5. 1 bod
  gala385

  Neplaćeni dopust

  Čista volja poslodavca nevezana uz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama. Poslodavac Vas je dužan odjaviti s mirovinskog i zdravstvenog ako koristite neplaćeni dopust jer Vam prava i obveze miruju.
 6. 1 bod
  Svatko duguje pola otplaćenoga drugoj strani. Dakle, ona Vama pola od Vašeg kredita, što je 46.500,00 kn, Vi njoj pola od otplaćenog kredita, što je 14.000,00 kn. Kad se to prebije, ona bi Vama po kreditima bila dužna 32.500,00 kn, je li tako? No nemojte zaboraviti da ste zajedno stekli i stan, čija se polovica predmnijeva da je i njezina, iako nije upisana u zk, pa bi ste Vi trebali njoj dopustiti upis u njezinu polovicu, hm? A automobil, jeste li i njega stekli radom za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice?
 7. 1 bod
  U svakom se slučaju traži plaćanje pristojbe, bez brige, neovisno je li zahtjev osnovan ili neosnovan. No s tim u svezi, sud ga ne može odbaciti bez zakazivanja ročišta (odbacuje se samo ako je formalno nevaljan, ako nisu naznačeni svi potrebni elementi potrebni za podneske koji se upućuju sudu, a i tada tek nakon što sud pozove podnositelja da ga ispravi, a on to ne učini u ostavljenom roku; kad je zahtjev sadržajno neosnovan, on se odbija a ne odbacuje, i to može sud tek nakon što je dozvolio objema stranama da se neposredno i usmeno izjasne).
 8. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Suprug ne zeli iseliti

  To je to, i također potvrđujem da nikakvog govora o otmici ne može biti dok god sud nije donio odluku s kojim roditeljem će dijete živjeti.
 9. 1 bod
  Željac047

  Drzavnoodvjetnicka odluka

  Ili podizanje optužnice ili Riješenje o obustavi istrage, tj. odbacivanje kaznene prijave, no, kako je i poštovani G-man napisao, istražni rok se može produžiti još za dva mjeseca ako se radi o težim i složenijim kaznenim djelima.... Ako DO potvrdi optužnicu, proslijeđuje predmet na sud, te sud dalje nastavlja voditi kazneni postupak u kojem se DO pojavljuje kao stranka u postupku koja zastupa žrtvu KD-a... Ako DO donese rješenje o obustavi istrage, tj. odbaci kaznenu prijavu, upućuje žrtvu da osobno može preuzeti kazneni progon protiv počinitelja...
 10. 1 bod
  Potočnica

  ugovor o radu

  Kad je riječ o ugovoru na određeno, u njemu mora biti naznačeno da se može otkazati, a da bi se uopće mogao redovno otkazati, drugim riječima - moglo vam se dogoditi da ugovor uopće ne možete otkazati, nego bi morali čekati njegov istek. ZOR propisuje najmanje trajanje otkaznog roka, što znači da se može ugovoriti u duže trajanje otkaznog roka. E sad, stavka 6, članka 122 kaže; " Kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu može se odrediti kraći otkazni rok za radnika nego za poslodavca od roka određenog u stavku 1. ovoga članka (a to je dva tjedna u slučaju da je radnik kod poslodavca proveo manje od godinu dana) , za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu. " - piše "može", po meni je logičan nastavak "ali i ne mora", no logika i zakoni ne idu baš ruku pod ruku, pa se nadam da će neki stručnjak objasniti ovu stavku. Radite li možda u grani koja ima kolektivni ugovor? Npr, kolektivni ugovor za ugostiteljstvo kaže; " Ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok utvrđuje se u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih zakonom, osim kada radnik ima osobito važan razlog za otkaz ugovora, u kojem slučaju otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana.", što bi za vas značilo - tjedan dana. Ako na tri mjesta (ugovor, kolektivni, ZOR) piše drugačije - gleda se ono što je najpovoljnije za radnika.
 11. 1 bod
  drot13

  Alkohol i oduzimanje vozacke

  Nikako smanjiti i nikako rascjepkati, nema nikakve mogućnosti dogovora.
 12. 1 bod
  Željac047

  Suprug ne zeli iseliti

  Poštovana to su samo njegove prijetnje, da ne rečem, ucjena, kakva otmica vlastitog djeteta kad sud još nije donio nikakvu odluku... Ako se ne možete dogovoriti o sporazumnom razvodu braka, morati ćete podnijeti tužbu za rastavu braka zbog ozbiljno i trajno poremećenih bračnih odnosa, no prije toga, a pošto imate mld. dijete, trebate otići u nadležan CZSS, te podnesti zahtijev za pokretanje obaveznog savjetovanja prije razvoda braka, kao i medijaciju... To su Vam osnovi za podnošenjem tužbe za rastavu braka kad imate zajedničko mld. dijete, bez toga ne možete pokrenuti sudski postupak za razvod braka, no u CZSS će Vas sve dalje uputiti (barem bi trebali)... Sretno..!
 13. 1 bod
  malicovjek

  Izračun radnog staža

  Trajanje nepunog radnog vremena U Republici Hrvatskoj broj radnih sati tjedno ne smiie prijeći 40 sati (čl.61. st. Zakona o radu1, nadalje: ZOR). Ukoliko se, kod sklapanja ugovora o radu, ugovori fond radnih sati tjedno koji je manji od 40 sati, tada se radi o nepunom radnom vremenu (čl. 62. st.1. ZOR-a). Prilikom svakog zasnivanja radnog odnosa (u punom ili nepunom radnom vremenu), sklapa se između poslodavca i posloprimca ugovor o radu (čl. 10- ZOR-a). Kako se računa radni staž kod rada u nepunom radnom vremenu Radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme, radni staž (staž osiguranja, čl. 27. st.3. ZakMIO) za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja računa se u trajanju koje odgovara ukupnom broju sati rada u nepunom radnom vremenu ostvarenog za pojedine godine - obračunatih na puno radno vrijeme. Primjer 1. Radnik koji je cijelu 2016. godinu radio 4 sata dnevno, pet dana u tjednu - što iznosi 20 sati tjedno, prvo treba utvrditi staž osiguranja kao da je radio puno radno vrijeme i to na sljedeći način: ■ računa se godina od 12 mjeseci, a svaki mjesec u trajanju od 30 dana (neovisno o tome radi li se o veljači sa 28 ili 29 dana, srpnju i kolovozu sa 31 danom ¡td.) = 12 x 30 = 360 dana, ■ zatim se tih 360 dana množi sa satima rada radnika dnevno = 360 x 4 sata = 1.440 sati, ■ koji se potom dijele sa satima rada u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) = 1.440 / 8 = 180 dana, ■ koji se dijele sa brojem dana u mjesecu (30 dana) = 180/30 = 6 mjeseci radnog staža u 2016. godini. U slučaju kada radnik radi kod više poslodavaca, radni sati prove-deni kod svih poslodavaca se zbraiaiu (kumuliranju) te se prema tom zbirnom iznosu sati rada (koji ne može biti veći od 40 sati tjedno prema čl. 61. st. 1. ZOR-a) računa staž osiguranja.
 14. 1 bod
  Borbena7

  preplatio racun,ovrha

  Smiju i dužni ste ima podmiriti preostalo dugovanje. Kako se ovdje radi o djelomično podmirenom dugovanju, prema Zakonu o obveznim odnosima, i to u pogledu podmirenja duga po osnovi glavnice, vrijedi da se zatvaranje dugovanja obavlja na način da se primjenjuje prvo iduće pravilo, ukoliko ne postoje uvjeti za primjenu prethodnog pravila. Pa bi prvo pravilo bilo redom koji su sporazumno utvrdili, drugo redom kojeg je odredio dužnik, treće redom dospijeća tražbine itd. Ukoliko postoje dugovi na ime kamata i troškova, tada se prije primjene navedenih pravila za podmirenje glavnice, treba primijeniti pravilo o obračunu kamata i troškova, što znači da se dug zatvara posebnim redom i to: prvo troškovi, pa kamate i tek onda glavnica.
 15. 1 bod
  Borbena7

  posjedovanje automobila

  Ne, nužno ako Vam je račun već blokiran na ime ovršnog postupka koji se vodi radi ne plaćanja kredita, te iako imate zaštićeni račun se redovno po toj ovrsi ovrhovoditelj namiruje prisilnim ustezanjem. Naime, da bi mu sud dozvolio promjenu predmeta i sredstva ovrhe tj. prelazak sa novčane blokade na automobil, tada ovrhovoditelj mora dokazati da se uopće ne namiruje preko Vašeg računa (ako nema uopće prisilnih ustega u njegovu korist) u protivnom ako ovo ne dokaže sud će njegov prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe odbiti kao neosnovan.
 16. 1 bod
  sivko

  Upravni postupak

  Točno,ali je bitniji st.2 koji kaže da će donijeti propis/pravilnik u roku 6 mjeseci po kojoj kojem će se obračunati plaćanje.A bez njega ne mogu obračunat i poslat uplatnice.kad je donesen izvršen je obračun i poslano narodu.A dok novi nije donesen vrijedi stari (st.5).tako da je sve ok i nema rušenja na ustavnom.
 17. 1 bod
  Borbena7

  Vip-ovrha

  Pogrešno. U ovoj fazi nemate se zašto obraćati sudu, a ni ovrhovoditelju. Naprijed sam Vam navela što i kome šaljete.
 18. 1 bod
  wrritteer

  Izvanredni otkaz

  Za slučaj koji znam uskoro će peta godina. Općinski u korist radnika, županijski u korist poslodavca i sada je predmet na vrhovnom sudu. Jako slično tvojoj situaciji. Evo ti i dvije presude/revizije sa vrhovnog suda, obje su u korist radnika. Revr 134/11-2 Revr 398/15-2 Pronađi ih na netu, objavljene su. Ako ćeš u spor obavezno ih spomeni/pokaži odvjetniku.
 19. 1 bod
  sivko

  Radni staž

  http://www.iusinfo.hr/dailycontent/Topical.aspx?id=21741
 20. 1 bod
  Naravno da ste ispravno ste postupili sto ste odbili rad na crno, samo sto ste umjesto odbijanja mogli traziti ugovor o djelu kako je gore predlozeno ili nekakav drugi dodatak, novi poslodavac bi bio zadovoljan jer bi poceli ranije raditi, a sve bi bilo po zakonu. Za vrijeme godisnjeg ste mogli odradivati ugovor o djelu. Sada je jos samo pitanje kakav je taj novi poslodavac, kad vec i prije nego ste poceli raditi nudi rad na crno.
 21. 1 bod
  vodovod1

  OPG i prodaja proizvoda

  Gdje bi prodavali proizvode? Iz kombija, u dvorištu OPG-a ili? Vi bi mogli prodavati samo da ste član OPG, jer ne možete na one kupone jer ste zaposleni. Fiskalna blagajna ne treba. Treba rješenje Ureda za gospodarstvo minimalno tehničkim uvjetima za određeni oblik prodaje(pokretna, štand, klupa....) Trebate biti upisani u Upisnik trgovaca voća i povrća.
 22. 1 bod
  prof

  mirovina

  Poštovana Potočnica, Mislim da Vaš zaključak kako Vam je majka zakinuta u iznosu mirovine zato što je primala drugi dohodak uz rad nije točan. 1. Kažete da su joj na konto toga povećali staž za 3 godine a. Netočno, za zaposlene koji su radili 12. mjeseci u toj kalendarskoj godini taj staž se samo informativno prikazuje ali ne ulazi u obračun ukupnog mirovinskog staža za izračun mirovine. b. Bruto primanja drugog dohotka samo popravljaju vrijednosni bod za tu kalendarsku godinu i povećavaju joj iznos mirovine. c. Nezaposlenima, u toj kalendarskoj godini drugi dohodak donosi izračun tako priznatog mirovinskog staža kao povećanje ukupnog mirovinskog staža ali najčešće sa malim vrijednosnim bodom (1,00) te najčešće malo smanjuje konačni iznos mirovine. d. Vašoj majci i tako mali vrijednosni bod (1.00) temeljem drugog dohotka samo bi povećao iznos mirovine. Lijep pozdrav
 23. 1 bod
  Željac047

  Rastava

  Pošto imate mld. djecu morate se obratiti nadležnom CZSS radi pokretanja obaveznog savjetovanja prije razvoda braka (čl. 329. st. 1. i 2. ObZ) i medijacije (čl. 331. ObZ), te po provedenim postupcima u CZSS, dobivate zapisnike (potvrde) o provedenim, navedenim, postupcima koji su temelj za podnošenje tužbe za razvod braka... Znači, prije svega se morate javiti u CZSS gdje ste, pošto imate mld. djecu, obavezni pokrenuti i prisustvovati savjetovanju prije razvoda braka i, barem jednom, medijaciji, te nakon toga odlazite u sud i pokrećete sudski postupak za razvod braka.. Djelatnici CZSS Vas u tim postupcima upoznaju sa posljedicama razvoda braka, obvezama prema zajedničkoj djeci idr., te se pokušavate dogovoriti oko daljnje skrbi nad mld. djecom, ako uspijete postići sporazum, sastavljate Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 106. ObZ), ako ne onda sud donosi odluku o roditeljskoj skrbi na temelju utvrđenih činjenica koje idu u prilog dobrobiti djece (s kojim od roditelja će dijete živjeti, plaćanje uzdržavanja za djete roditelju s kojim dijete ne živi (čl. 310. ObZ), te način i vrijeme viđanja djeteta i roditelja s kojim ne živi)...
 24. 1 bod
  mutavi

  Upravni postupak

  Preopćenito pitanje. Pa moguće je, naravno. Na šta se konkretno odnosi Vaš slučaj?
 25. 1 bod
  Vi ne morate plaćati toliku svotu koliko navodite, samo se držite pravomoćne sudske odluke i redovito uplaćujte iznos koji Vam je u toj odluci propisan, a ako se ona ne bude držala iste, tj. uskraćivala Vam kontakte sa djetetom, prijavite je nadležnom CZSS pa nek oni to rješavaju sa njom, ako i to ne pomogne, možete se obratiti sudu koji je donio odluku radi nepoštivanja iste od strane majke...
 26. 1 bod
  U FINA-i će Vam obračunati zatezne kamate na dug temeljem uzdržavanja...
 27. 1 bod
  Zastara vam je 5. g. Vi ga ne mozete tuziti, vec sin, jer je isti punoljetan. Imate na stranicama odvjetnicke komore, popis odvjetnika, pa izaberete split. I od njih 500 ubodete jednoga
 28. 1 bod
  virtalni

  Razlika alimentacije

  A što vam piše u presudi, od kojeg dana je dužan plaćati uzdržavanje i u kojem iznosu?
 29. 1 bod
  Možete otvoriti obrt ili sporedno zanimanje za djelatnosti: 77.12- IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) kamiona(tu spadaju autodomovi, odnosno kamperi), 77.34-IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) PLOVNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 77.21-IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP (LEASING) OPREME ZA REKREACIJU I SPORT (ako se radi o čamcima za razonodu, jedrilicama i kanuima) Raspitajte se kod nekoga ko vodi knjige što je povoljnije za Vas.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×