Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 11.07.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  wrritteer

  Članovi kućanstva

  " zajedničko kućanstvo je svaka zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju na istoj adresi prebivališta u stambenom prostoru s jedinstvenim režijskim troškovima, zajedno privređuju i troše ostvarene prihode, te zajedno koriste pokretnine i nekretnine za podmirenje osnovnih životnih potreba." Ne stanuje, ne privređuje, ne troši i ne koristi pokretnine niti nekretninu. Ja bih rekao NE.
 2. 2 bodova
  Molim te da ne budeš bezobrazan. Da se ne nagađa, idi i provjeri, pa će ti se onda moći reći je li to bilo ispravno i može li ti se kako pomoći.
 3. 2 bodova
  drot13

  Bicikl na pješačkom prijelazu

  Nigdje ne piše doslovno tako, nego se tumači iz drugih članaka. U čl. 112. ZSPC-a je određeno gdje se smiju kretati bicikli, tj. da se smiju kretati biciklistickim stazama ili uz desni rub kolnika. Prema tome, ne smiju se kretati nogostupom kao pješaci, pa niti prelaziti cestu pješačkim prijelazima (osim ako guraju bicikl, pa sudjeluju u prometu kao pješaci).
 4. 2 bodova
  Matrix

  Darovni ugovor, isplata brata

  Da,majka to čini i ne nazivajte takvu poduzetu radnju nikakvom isplatom,obzirom da vlasnik za svoje vlasništvo nije dužan nikog isplaćivati,več jednostavno dar u novcu.
 5. 2 bodova
  Sudskih putem možete tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice...na kraju stan ide na javnu dražbu a dobiveni novac djelite po pola. Naravno , na dražbi možete i vi sudjelovati kao kupac pa kupiti i tu drugu polovicu. Isto tako onaj tko nije u stanu ima pravo potraživati plaćanje 50 % stanarine u natrag 5 godina od dana pokretanja postupka.
 6. 1 bod
  drot13

  Krivo ( navodno) parkiranje

  Izvješće postoji, možda i fotografija. Nije nužno ostaviti obavijest za brisačem niti se još sad išta dokazuje. Po ovoj obavijesti možeš poslari podatke, pa će vozač dobiti prekršajni nalog na koji se može žaliti. To onda ide na sud, pa će se dokazi tamo iznositi. Kod svih ovakvih kazni, ako je stvarno netko tamo parkirao, najviše se isplati platiti polovica. Ne isplati se kemijati s podacima ili ih ne poslati, jer će onda vlasniku samo poslati kaznu od 2000 kn.
 7. 1 bod
  Potočnica

  Otkaz tijekom godišnjeg odmora

  Da, moze.
 8. 1 bod
  Potočnica

  Otkazni rok

  Radni odnos je u kontinuitetu, dakle - mjesec i 2 tjedna, osim ako sporazumno mozete dogovoriti kraci.
 9. 1 bod
  Šef koji vas se zeli rijesiti, vrlo vjerojatno ce traziti kontrolu bolovanja, a kako ce se dalje razvijati situacija, tko zna...
 10. 1 bod
  drot13

  Anksiolitici u prometu

  Slažem se s ovim što je napisao Mister-X, a i s ovim što si napisao ti - na koncu osobe ne može biti kažnjena ako je liječnik (pregledom ili vještačenjem) utvrdio da lijek nije smetnja upravljanju. Međutim, policajac to kod kontrole ne može znati unaprijed i ako je rezultat pozitivan, prijava će biti podnesena (u čemu se slažem i sa sivkom), tj. što se tiče tog policajca, pod utjecajem si. Drugo njega ne zanima i ne može te pustiti dalje dok ne dođu rezultati vještačenja. On nema nikakvu mogućnost izbora nego se mora ravnati isključivo rezultatom testiranja. P.S.: Sličan primjer je evidentno neubrojiva osoba koja počini kazne o djelo ili prekršaj - iako je jasno neubrojiva (vidljivo, poznato iz prijašnjih postupanja i sl.), policajac ga mora prijaviti, a neubrojivost će se utvrđivati u kasnijem postupku.
 11. 1 bod
  virtalni

  posjedovanje automobila

  O tome pitanju izjasnila se sudska praksa. Naime,Visoki trgovački sud Republike Hrvatske u presudi broj Pž-3407/06 od 13. lipnja 2006., ukinuo je rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru. U provedenom postupku Trgovački sud u Bjelovaru odbacio je prijedlog za ovrhu na pokretninama s obrazloženjem da je ovrhovoditelj prvo bio dužan temeljem zadužnice plijeniti račun dužnika. Visoki trgovački sud RH zauzeo je drukčije stajalište prema kojem zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika i na drugim predmetima ovrhe. Tvrdnja da je ovrhovoditelj mogao tražiti ovrhu na pokretninama tek nakon što bi naplata na žiro računu bila neuspješna nije na zakonu utemeljena jer navedeno zakonom nije propisano, a sud je dužan suditi po zakonu.
 12. 1 bod
  Odite do ZK ureda i njih to pitajte...
 13. 1 bod
  Sve što je izgrađeno prije 15.02.1968. smatra se izgrađeno u skladu sa pravomoćnom građevinskom dozvoloma, tako da ukoliko je u Vašoj Uporabnoj dozvoli koju ste ishodili, naveden i podrum, Vaša stambena zgrada je postojeća odnosno legalna. Totalno i potpuno neosnovan zahtjev refere nta. Ovo je još smiješnije od prethodnoga, jer prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, može se graditi bez akta za građenje i bez glavnog projekta, nadstrešnica tlocrtne površine do 20m2. Za upis pozitivne zabilješke u gruntovnicu, neki uredi za prostorno uređenje izdaju i potvrdu da se za takve građevine ne izdaje akt za građenje pa samim time bi ta potvrda mijenjala Uporabnu dozvolu odnosno došli bi do pozitivne zabilješke. Isto tako, nadstrešnica koju navodite ne podliježe ozakonjenju. Vi ste tražili Potvrdu etažnog elaborata od strane odjela za prostorno uređenje. Potvrda je neupravni akt. Ako refernetica želi odbiti izdavanje potvrde, svoj akt će pretvoriti u Upravni postupak kako bi Vama omugućala pravo žalbe. O žalbi će odlučivati Ministarstvo graditeljstva i ako jest tako kako Vi navodite, Vaša žalba će biti usvojena.
 14. 1 bod
  Borbena7

  Ovrha na fini od strane PBZ

  Mogućnost da novi vjerovnik nastavi ovršni postupak kao ovrhovoditelj, uvedena je izmjenama i dopunama Ovršnog zakona NN 93/14. Do tada se na takve situacije primjenjivao Zakon o parničnom postupku, a prema kojem se za promjenu ovrhovoditelja tražio pristanak ovršenika. Kako Vi imate ovrhu u kojoj je prijedlog za ovrhu predan na sud davno prije stupanja na snagu ovih izmjena (01.09.2014.), tako da Vas je sud bio dužan tražiti pristanak za preinačenje na strani ovrhovoditelja. Ako vi ne bi dali taj pristanak, taj ovršni postupak sa starim ovrhovoditeljem bi se morao obustaviti, i taj stari ovrhovoditelj sam snosi sve troškove ovršnog postupka. Međutim, Eos Matrix može pokrenuti novi ovršni postupak, ali u tom novom ovršnom postupku mogu Vas teretiti samo za glavnicu i kamate, a nikako za troškove u postupku koji su nastali prijašnjem ovrhovoditelju. Mišljenja sam da bi Vam bilo od koristi napraviti uvid u spis (na sudu) po kojemu Vam se vrši blokada primanja, i provjerite na ime čega Vam je blokiran račun po tom rješenju o ovrsi (troškova prijašnjeg ovrhovoditelja u tom rješenju ne bi smjelo biti), te provjerite da li je Eos u spisu zatražio promjenu na strani ovrhovoditelja.
 15. 1 bod
  Ne. Budući poslodavac nema pristupa Vašem zdravstvenom kartonu, kao ni doznakama koje ste za bolovanje dostavili sadašnjem poslodavcu.
 16. 1 bod
  Borbena7

  Godišnji nakon bolovanja

  Pravo na bolovanje ne isključuje pravo pojedinca na korištenje plaćenog godišnjeg odmora. Radi se o dvije različite osnove, bolovanje je privremena nesposobnost za rad, a godišnji odmor je prestanak sa radom u svrhu odmora. Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o svojoj odluci mora najmanje 15. dana prije korištenja godišnjeg odmora, obavijestiti radnika o njegovom trajanju. Ako radnik koristi godišnji u dijelovima, mora iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Također, 1. dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, ali o tome mora obavijesti poslodavca najmanje 3. dana prije korištenja.
 17. 1 bod
  U tom slučaju, pismeno se pozovite da je za predmetno dugovanja prema Zakonu o obveznim odnosima, nastupila zastara potraživanja. Zatim navedite, da gubitkom njihovog prava na potraživanje, gube i pravo da Vas nazivaju dužnikom, te da zahtijevate da Vas se briše sa liste dužnika
 18. 1 bod
  gala385

  Godišnji nakon bolovanja

  Imate, ali poslodavac određuje kada se isti koristi. Zakonski možete 1 dan koristiti kada želite. Pomoć za bolovanje duže od 90 dana imate samo ako je propisano Kolektivnim ugovorom ili drugim podzakonskim aktima. Ako radite u državnoj/javnoj ustanovi onda prema kolektivnom.....
 19. 1 bod
  prof

  Ponovni izračun mirovine

  Usporedni izračun svih mirovina za DVOiPS - mir. staž 47.g.xls Usporedni izračun svih mirovina za DVOiPS - mir. staž 48.g.xls
 20. 1 bod
  prof

  Ponovni izračun mirovine

  Poštovani iradošević, Zahvaljujem na dodatnim informacijama. Temeljem Vaših informacija simulirao sam u dvije tablice u privitku Vašu situaciju. 1. Prva tablica prikazuje približan iznos Vaše mirovine po članku 6. (starosna) Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS uz 47.g. mirovinskog staža. 2. Druga tablica paralelno prikazuje iznose Vaših starosnih mirovina po Zakonu o mirovinskom osiguranju – opći propis i po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS uz simulirani prosječni vrijednosni bod (PVB) od 1,8800 za ukupni radni staž pri 48.g. mirovinskog staža. a. Prosječni vrijednosni bod za ukupni mirovinski (radni) staž od 47.g. možete pronaći u prilogu Rješenja za mirovinu b. Kako imate pristup e-građanin, na stranici HZMO odmah zatražite izračun starosne mirovine po općem propisu ZOMO (na primjer sa nadnevkom 01.08.2018.g.) sa mirovinskim stažom od 48.g. Slijedeći radni dan imate informativni izračun nove starosne mirovine po općem propisu ZOMO. Ako Vam je PVB za 48.g. mirovinskog staža jednak ili veći od 1,8800, bruto iznos starosne mirovine po ZOMO (opći propis) Vam je veći od bruto iznosa mirovine po članku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju DVO i PS (poseban propis) i predlažem da uz priznato pravo na starosnu mirovinu po članku 6. (posebnog propisa) zatražite priznavanje i prava na starosnu mirovinu po ZOMO (opći propis) te isplatu povoljnije mirovine. Lijep pozdrav PS Sve prije navedeno vrijedi ako dio radnog staža niste proveli u JNA, jer uplate u mirovinski fond za to razdoblje priznale bi Vam se sa 63 %.
 21. 1 bod
  Borbena7

  FINA naknada

  Najbolje Vam je to platiti. Ako u vrijeme pokretanja postupka dug nije bio plaćen, nego ste ga platili naknadno, tada nemate pravo na povrat naknade za troškove ovršnog postupka, odnosno ni na trošak naknade Fine. Samo ako je ovrha pokrenuta greškom (u vrijeme pokretanja već ste bili platili), tada se trebate žaliti Državnom odvjetništvu i zahtijevati povrat novca u određeno navedenom roku. Znači trebate tražiti da Vam vrate naknadu koju ste platili Fini, jer su to troškovi koje ste imali zbog pogrešne ovrhe.
 22. 1 bod
  iradosevic@vvg.hr

  Ponovni izračun mirovine

  Poštovani Prof. . . . evo dodatnih informacija koje ste tražili, imam 67 godina, u Mirovinu sam otišao po Zakonu o DVO i PS, radnog staža sam imao 37 godina a mirovinskog 47 godina, mirovina mi je Bruto 7100
 23. 1 bod
  Borbena7

  posjedovanje automobila

  Ovršni postupak pokreće se prijedlogom ovrhovoditelja, a sud je taj koji određuje ovrhu onim sredstvom i na onim predmetima koji su od ovrhovoditelja navedeni u ovršnom prijedlogu. Odnosno, ovrhovoditelj je taj koji bira na čemu želi provesti ovrhu i tako se namiriti. A tek ako se ovako pravomoćno rješenje o ovrsi na određenom sredstvu/predmetu ne može provesti, ovrhovoditelj može radi namirenja iste tražbine predložiti novo sredstvo ili predmet ovrhe. U tom slučaju, sud će donijeti novo rješenje o ovrsi i nastaviti ovrhu na temelju toga rješenja. Smatrat će se da se ovrha ne može provesti na prethodnom sredstvu, ako tih sredstava uopće nema, znači dok je dužnik u radnom odnosu i dok prima plaću, sredstava ima, i da bi mu se odobrila promjena na motorno vozilo, ovrhovoditelj mora dostavit potvrdu HZMO-a da je dužniku prestao radni odnos odnosno da je nezaposlen. Ukratko, ovrhovoditelj bira ne kojem predmetu će pokrenutu ovrhu i to mu je prednost, ali nosi rizik krive procjene i sporije naplate.
 24. 1 bod
  Borbena7

  Račun na ime preminule osobe

  Ukoliko pokojnik nema imovine, tada se nema što naslijediti i u takvoj situaciji u ostavinskom postupku ne možete biti proglašeni kao nasljednici nečega čega nema. Kako nema osobe koja preuzima nasljedstvo, tako nema osobe koja bi preuzela dugovanje od pokojnika. Bez obzira je li već postupak pokrenut ili ga je tek potrebno pokrenuti, ovrhovoditelj uz ovršni prijedlog mora dostaviti rješenje o nasljeđivanju, da bi sud nastavio ili pokrenuo novi postupak na nasljednike. Kako se u Vašem slučaju nema što naslijediti, tako neće ni biti rješenja o nasljeđivanju koje bi udovoljavalo formi za nastavak ili pokretanje novog ovršnog postupka iz pokojne osobe.
 25. 1 bod
  Mišljenja sam da je najviše odgovoran Vaš operater, jer Vas nije obavijesti ni o dugovanju, niti o prijenosu tražbine na Eos. Kako ovaj dug nije u zastari, najbolje da se pismeno (preporučeno i sa povratnicom) obratite operateru i da tražite da Vam se hitno očituju, da li su i koje točno potraživanje prodali Eosu, a sve s obzirom da Vas ovi uznemiravaju te se pri tome pozivaju na otkupljenu tražbinu od njih i s obzirom da su to propustili učiniti po čl. 82. st. 1. Zakona o obveznim odnosima. Također nije mi čudno da su oni prodali Vaš dug, jer se dug ne prodaje zato što je nenaplativ već zato što im nije primarna djelatnost utjerivanje dugova i zato što ste im otkazali suradnju više im nije stalo do Vas kao potrošača. Ukoliko je Eos otkupio tražbinu tada je s njom otkupio i Vaše podatke, pa tako i OIB, te ima sve što mu je potrebno da bi pokrenuo ovršni postupka. Mislim da sa pozivima samo vrše pritisak da podmirite dug. Već samim pokretanjem ovršnog postupka nastaju Vam dodatni troškovi, tako da Vama ide u prilog da od operatera saznate koji dug je u pitanju i kome ga je prodao, te da to podmirite prije upuštanja u ovršni postupak.
 26. 1 bod
  sivko

  Drzavljanstvo po rodjenju

  Nemaš.odjeljak 2 klinika.pravo.unizg.hr/content/stjecanje-hrvatskog-drzavljanstva
 27. 1 bod
  Po primitku rješenja o ovrsi može se uopće ne reagirati, uložiti prigovor ili platiti dug. Vi ste odabrali ovo posljednje, ali posao niste odradili do kraja. Kad ste platili dug, trebali ste podnesak (u kojem tražite obustavu postupka, jer je dug podmiren) i potvrdu o uplati, dostaviti javnom bilježniku. Kako ste propustili napraviti učinjeno, sada ste blokirani. To da je presuda nepravomoćna i da je kao takva zavedena na naplatu na Fini, je nemoguće. Jeste sigurni da se radi baš o istoj tražbini (isti poslovni broj rješenja o ovrsi javnog bilježnika za koji ste dug platili) tj. da Vas nije blokirao netko drugi?
 28. 1 bod
  Punomoć je adekvatna, pravovaljana na zakonu te ispunjava sva bitna obilježja koja su sastavni dio kako nasljedničke izjave tako i punomoći. Ne brinite se, neće biti problema u odnosu na tekst koji smatrate spornim, dok eventualno pripazite oko naplate , odnosno sastava troškovnika po angažmanu odvjetnice koju ste odabrali.
 29. 1 bod
  drot13

  Anksiolitici u prometu

  Molim da se držite teme i povezanih pravnih pitanja/problema. Takvi upisi su obrisani bez obzira na njihov drugi eventualno koristan sadržaj, pa čisto da ne pišete bez veze. Ako netko ima kakvih prijedloga moderatorima, molim da time ne opterećuje temu, nego da mi pošalje privatnu poruku. Zahvaljujem.
 30. 1 bod
  sivko

  Policijska evidencija

  Ne vodi se u nikakvim evidencijama pa bi narodnim riječnikom rekli "nema dosije".
 31. 1 bod
 32. 1 bod
  Neka mu kaže da ga slobodno tuži.Pokušava dobit lovu.
 33. 1 bod
  grga2002

  Uvid u vlasništvo dionica

  Prema zakonu o tržištu kapitala (čl. 520) SKDD je dužan javno objaviti top 10 računa s najvećom količinom svih vrijednosnih papira (na dnevnoj osnovi), i to je dostpuno na njihovom webu. Teško da fininfo ima javno dostupne podatke osim top 10 dioničara koji su javno dostupni. Podatke o preostalim imateljima koji nisu u top 10 moguće je dobiti na temelju razl. kriterija (čl. 497). Primjerice, ako imate jednu dionicu nekog d.d. moguće je dobiti uvid u sve ostale dioničare tog d.d.-a
 34. 1 bod
  Zastara je nastupila ukoliko nisu pravodobno pokrenuli ovršni postupak. Tražite ih službeno očitovanje, za koje račune točno dugujete i da Vam specificiraju ukupnu tražbinu, te za podmirenje kome se trebate javiti. Ukoliko su pokrenuli ovršni postupak, tada će Vam u toj specifikaciji uz glavnicu i kamate navesti i dodatne troškove koji nastaju pokretanjem ovršnog postupka, tako da ćete saznati više. Naravno, ukoliko nije pokrenut ovršni postupak onda je sve ovo pod zastarom.
 35. 1 bod
  felixx

  Rastava roditelja i imovina

  Ugovor o doživotnom uzdržavanju je naplatni posao, a imovina stečena takvim ugovorom jest bračna stečevina . Otac zakonski ima pravo na polovinu. Majka je jako pogriješila što tada nije tražila pravni savjet. Da je nekretninu i drugu imovinu naslijedila ili da je dobila na dar od oca, to bi bila samo njena imovina. Ovako je bračna stečevna. Za dugove po režijama bi bilo dosta teško dokazivati tko je što i kada platio, a režije bi prvestveno trebao plaćati onaj tko nekretninu koristi. Za pokretnu imovinu bi trebalo dokazivati što je sve otac prodao. A pola vrijednosti pokretnina je zapravo on stekao ugovorom o uzdržavanju. On bi na sudu tvrdio da je to rasprodao da namiri potrebe kućanstva. Zakon na to gleda drugačije. Vi ste dobrovoljno ulagali u tuđu nekretninu, i nemate pravo na povrat. ZOO, čl. 1112. Osim toga ste nekretninu koristili, i moglo bi vam se dogoditi da otac tužbom traži najam, do 5 godina unatrag. Sve u svemu, zakonski niste baš u povoljnoj situaciji. Pokušajte se nekako s ocem dogovoriti.
 36. 1 bod
  Mišljenja sam da Bnet nije propustio priliku da pokrene ovršni postupak. Jedino je pitanje na koju adresu su Vam slali rješenje o ovrsi (obzirom da ste se odselili, i nije baš jasno jeste li službeno promijenili adresu u evidenciji MUP-a), uz to javni bilježnici su skloni obavljati dostavu putem oglasne ploče, tako da me ne bi čudilo da je i Vama tako dostavljeno. Što bi značilo da Bnet ima ovršnu ispravu. Kad ovrhovoditelj raspolaže ovršnom ispravom, on je taj koji bira kada će se uputiti u postupka prisilne naplate.
 37. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  bolovanje i otkaz

  Nedavno sam čitala jednu praksu, prema kojoj se žena fiktivno zaposlila kod druge osobe kao kućna pomoćnica da bi kao zaposlena osoba ostvarivala pravo na bolovanje radi komplikacija u trudnoći. HZZO je otkrio da je to fiktivno zaposlenje, te je od osobe potraživao razliku između bolovanja za zaposlenu i nezaposlenu osobu. Nije ista stvar i nije pravomoćna praksa, ali valja očekivati da će HZZO potraživati natrag isplaćene naknade za bolovanje.
 38. 1 bod
  Joj. Krivotvorenje isprave i davanje lažnog iskaza su kaznena djela za koja biste Vi podignuli kaznenu prijavu (apsolutna zastara nastupa nakon 15, odnosno 10 godina, pa nije nastupila), ali s obzirom na opis, teško bi to prošlo kao kazneno djelo, jer ocjena dokaza je na prvostupanjskom sudu, nitko drugi ne može o nekom dokazu donijeti odluku bolje nego sudac koji sudi u tom predmetu, pa se čak ni županijski sud neće upuštati u ocjenjivanje dokaza... Kako ćete dokazati da je taj papir krivotvoren? Grafološkim vještačenjem ne možete, jer se ne radi o tome da smatrate da je krivotvoren, nego da je njegov sadržaj neistinit, a to je na sudu da ocijeni. Jeste li išli u ustavnu tužbu i postupak prema ESLJP-U?
 39. -1 bodova
  Pa to i namjeravam ali sam želio prvo ovdje provjeriti... Thanks for nothing!
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×