Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 12.09.2018 u svim područjima

 1. 3 bodova
  Po mom mišljenju, liječnici nisu postupali nesavjesno, čak dapače, bili su oprezni, mogućnost takve dijagnoze je potvrđena u poliklinici i bolnici, tako da mislim da nemate osnove za traženje odštete.
 2. 2 bodova
  Slažem se s Ruby, ponekad je bolje biti oprezniji negoli suprotno, uostalom, zamislite samo suprotnu situaciju. Također, ljudsko tijelo nije motor automobila, pa da ne može biti pogreške u dijagnostici (iako, iskustvo "majstora" igra ulogu u oba slučaja).
 3. 2 bodova
  S obzirom na ovakvo postupanje policije, preciznije rečeno nepostupanje sa vašom prijavom, obratite se Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova jer ona upravo po službenoj dužnosti treba ispitati ovakve slučajeve nejednakog tretmana s obzirom na spol. Biti će vrlo zanimljivo vidjeti njezino obrazloženje, budući da je vaš slučaj ogledni primjer dvostrukih kriterija i nezakonitih postupanja policije u slučajevima obiteljskog nasilja. Budite uporni, nemojte odustati jer je upravo to što ta sutkinja očekuje da odustanete. Javite se kada dobijete odgovore nadležnih institucija pa ako bude potrebno ta se priča može i javno zavrtiti.
 4. 2 bodova
  Iskreno, u određenim slučajevima CZSS znaju zakomplicirati stvari da se kasnije niti sami ne znaju snaći u istima, čast izuzecima, ali što ćete kad im je zakon dao te i takve ovlasti, a puno njih nije "doraslo" tome, no kažem, zakon je takav kakav je, imaju ovlasti koje imaju, mišljenja sam, prevelike, no što možemo, jednostavno, pisati prigovor nadležnom Ministarstvu na rad tog i takvog CZSS, a za ovo ozlijeđivanje djeteta od strane majke (spaljivanje) bilo bi dobro izvjestiti Pravobraniteljicu za djecu i tražiti od nje da sve preispita (uključiti i nju u slučaj)...
 5. 1 bod
  Matrix

  Nemam nasljednika

  Osobu ili osobe za koju smatrate da je dostojna nasljediti vas,izbor je na vama.
 6. 1 bod
  Ispada da nije ništa trebalo. U katastru rekli da bez obzira to što piše u pozivu, oni po službenoj dužnosti šalju sve materijale javnom bilježniku. Na ročištu me nisu tražili, imali su potrebne dokumente.
 7. 1 bod
  Borbena7

  Novac iz pricuve

  Ukoliko suvlasnici prikupe potrebnu većinu glasova da se podigne kredit radi obnove fasade, tada takva odluka obvezuje sve suvlasnike zgrade kao korisnike kredita, bez obzira što nisu dali svoju suglasnost. U općim uvjetima banaka pri odobravanju kredita suvlasnicima stambenih zgrada, stoji da je uvjet za odobravanje kredita utvrđena naplativost pričuve, jer će se kredit naplaćivati iz tih sredstava. Ukoliko na računu zajedničke pričuve ne bi bilo dostatnih sredstava ili bi iz nekog razloga račun bio blokiran, tada su svi suvlasnici dužni podmirivati ratu kredita direktnom uplatom na račun kredita.
 8. 1 bod
  Posebno je regulirana ovrha na novčanoj tražbini, a posebno na plaći. Znači radi se o dva različita predmeta ovrhe. Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima (koju provodi poslodavac) i ovrha na novčanoj tražbini po računu (koju provodi FINA). Ovrhu na plaći provodi poslodavac na neto plaći, naknadi plaće i drugim stalnim novčanim primanjima. Također mirovina je po pitanju ovrhe izjednačena s plaćom. Ovakva ovrha na plaći provodi se temeljem rješenja o ovrsi kojega donosi sud i koje sud dostavlja poslodavcu na provedbu. Kada zaprimi ovakvo rješenje poslodavac ga je dužan provoditi i protiv istoga nema pravo na žalbu. Ovrhu na novčanim sredstvima provodi FINA, a provodi se po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema OIB-u ovršenika. Iznimno, se ne provodi na novčanim sredstvima, odnosno računima izuzetim od ovrhe.
 9. 1 bod
  Borbena7

  Inozemna štednja

  U slučaju ovrhe na novčanim sredstvima, banke samo po nalogu Fine blokiraju račune. Ovakvo otvaranje računa u drugoj državi koja je članica EU, samo trenutačno usporava naplatu duga, jer je moguće provesti ovrhu i izvan RH. Naime, naš pravni sustav poznaje institut europskog ovršnog naslova, a koji je u znatnoj mjeri pojednostavio naplatu u zemljama EU. Primjenjuje se na sudske odluke, sudske nagodbe ili javne isprave donesene u državi članici različitoj od države članice u kojoj se ovrha namjerava provesti.
 10. 1 bod
  Borbena7

  Punomoć za zastupanje

  Ne samo tuženik, već stranke općenito imaju pravo razmatrati i prepisivati spise u predmetima u kojima sudjeluju, dok se ostalim osobama koje imaju opravdani interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.
 11. 1 bod
  G-man

  Rad Dorha

  Ovlašteni tužitelj je DORH. U slučaju oslobađajuće presude, troškovi padaju na teret proračuna, kao što i stoji u citiranim člancima, osim ako bi oštećenik odustao od prijedloga za progon ili se dokaže da je lažno prijavio okrivljenika.
 12. 1 bod
  1. Ne nužno, moguće će onda biti do kraja upoznata s detaljima slučaja, pa je zato specificirala taj dan. 2. Obzirom se molba bazira, među inim, i na zdravstvenom stanju, moglo bi definitivno zakomplicirati stvari i nije smio to učiniti. Loša koordinacija s odvjetnikom. 3. Postoji pravo žalbe na rješenje suca istrage u roku 3 dana, ako ne bude žalbe, rješenje postaje pravomoćno i tada se pristupa postupku otpuštanja u roku par dana (dan-dva). 4. 3 dana je rok za žalbu, kao i za odgovor vijeća na nju. Ako ga odbiju, po meni, bolje je čekati ispunjenje roka za uvjetni otpust.
 13. 1 bod
  G-man

  Obavijest o prekoračenju brzine

  Realno je očekivati da će sud, u slučaju priznanja, kajanja i svih ovih okolnosti koje ističete, kaznu ublažiti, pa će i na tu kaznu još ići mogućnost plaćanja 2/3, a moći ćete tražiti i obročno plaćanje zbog nezavidne financijske situacije. Također, možete zatražiti i oslobođenje od plaćanja troškova postupka. Za nedavanje podataka kazna je 2.000,00 kn, pa ste manje više na istom, a jedan korisnik ovdje čak je tvrdio da su u tom slučaju protiv njega pokrenuta dva postupka, i za brzinu i za nedavanje, što se u praksi dosad nije dešavalo. Treća opcija je platiti 1.000,00 kn i priča završena.
 14. 1 bod
  U pravu je, i usmeni ugovor je ugovor, nema obveze da se ugovor o djelu sklapa u pisanom obliku. Vi, ako niste zadovoljni radom, imate pravo raskida ugovora (tada svaka strana vraća drugoj što je primila na ime ispunjenja), ili održavanja ugovora na snazi i smanjenja cijene zbog lošije kvalitete radova, te naknade štete koju ste imali zbog lošije kvalitete u svakom slučaju.
 15. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Ugovor o najmu s obrtom?

  Porez na najam je za Vas isti, njemu je ugovor, pretpostavljam, potreban da bi mogao knjigovodstveno pravdati poslovni trošak i to je to. Jedino što dodatno mogu savjetovati je da Vam dostavi bjanko zadužnicu na određeni iznos (recimo, 5.000,00 kn) radi osiguranja dugovanja za najamninu i režije, ako Vam je pozicija takva da to možete učiniti bez gubitka ugovora. Sretno!
 16. 1 bod
  Načelno može, policija neće vraćati djecu bez ikakvog rješenja centra ili suda u obiteljski dom ako su djeca s roditeljem (posebno ako su djeca u dobi da mogu izraziti svoju želju, jer će se i želja djece slušati), po toj logici se nikad ne bi moglo pobjeći od nasilja u obitelji. Međutim, pod hitno onda valja pokrenuti postupak obveznog savjetovanja prije postupka razvoda braka, kako bi se ocu dodijelili termini viđanja djece. Novu školu morate nazvati i pitati što im treba od dokumentacije za upis djece u novu školu nisam sigurna treba li im suglasnost drugog roditelja ako su roditelji u braku (kako da škola zna da vi imate konflikte u braku i da se želite razvesti? Nikako.) Međutim, slažem se sa Željcem da potajnim odlaskom možete samo naškoditi svojoj poziciji, možete izazvati revolt i prouzročiti nasilje, zato je bolje prvo razgovarati o namjeri odlaska, namjeri razvoda braka i skrbništva nad djecom i barem upozoriti drugu stranu na mogućnost da se to dogodi. Također, ako je moguće spriječiti, bolje spriječiti.
 17. 1 bod
  Što god probali napraviti s geodetom u smislu ostvarivanja vlasništva (pracelacijski elaborat uz Ugovor o diobi zemljišta) sumnjam da bi prošlo u postupku eventualne parcealcije poradi veličine čestice. Ono što možete napraviti s njim je skica kojom bi se uz nekakv sporazum (ugovor ili kako ga već nazvali) sa ostalima suvlasnicima točno odredili način i veličinu korištenja svojih suvlasničkih omjera. U smislu prvoga dijela odgovora, niste precizirali u kojem su statusu građevine, imaju česticu zgrade ili su i one u suvlasništvu na jednoj čestici, pa bi se eventualno tu nešto moglo učiniti odvajanjem i pripajanjem, u bit stvaranje 4 zaseben čestice sa građevinom i dvorištem. No, tu vas čeka puno više posla ovl.geodeta što povečava i troškove, kao i natezanje oko pristanka i suglasnosti svih suvlasnika oko takove podjele.
 18. 1 bod
  Ovo bi bio nekakav ugovor o ostavi, kojom se ostavoprimac obvezuje da primi stvar od ostavodavca na čuvanje, da je čuva i da je vrati kad je ovaj zatraži. Trebali biste sklopiti ugovor o ostavi, kojega će majka moći pokazati jedan primjerak kao dokaz da ima tzv. izlučno pravo na toj stvari, odnosno tom novcu (izlučno pravo je pomalo pogrešan naziv jer se ono spominje u stečajevima i sl., ali analogijom odgovara). To je jedino što mi pada na pamet. Međutim, mislim da nema prevelike bojazni od podjele u bračnoj stečevini i ako Vam majka daruje taj novac, jer je imovina stečena po drugoj osnovi, a ne radom za vrijeme trajanja bračne zajednice (dakle, darovanjem, a ne radom), no to ne pomaže u slučaju nasljeđivanja, jer tada sva imovina ostavitelja ulazi u ostavinsku masu.
 19. 1 bod
  Spitfire

  Ugovor o najmu s obrtom?

  Svejedno je, za najam ili zakup obračunava se porez po stopi od 12% od ugovorene ili procjenjene najamnine ili zakupnine od strane PU, s time da se od ukupnih primitaka odbiju izdaci u visini 30%.
 20. 1 bod
  gala385

  Isplata godišnjeg odmora

  Razlog je zato što se ugovori sklapaju do kraja nastavne godine, odnosno u pravilu do 15.06.2018. godine, jer prestaje osnova Vašeg zaposlenja. Pravo na regres imaju radnici koji koriste makar 1 dan godišnjeg dakle ovisi jeste li u ovoj godini isti i fizički koristili. Na koje vremensko razdoblje je sklopljen ugovor?
 21. 1 bod
  vojevica

  Isplata godišnjeg odmora

  Hvala na odgovoru i svako dobro!
 22. 1 bod
  Sve u redu, držite se i sretno....!
 23. 1 bod
  sivko

  Zabrana ulaska u zemlje eu

  Pa ne putuješ u Njemačku,nego u Austriju. Onda nijedan u SIS-u više nigdje ne bi mogao putovat.Odbija se ulazak kad se ne ispunjavaju uvjeti,čim se ispune (popravi kvar) osoba može nesmetano putovat.
 24. 1 bod
  Potočnica

  Isplata godišnjeg odmora

  Ako će vam radni odnos prestati ove godine, onda ćete ostvariti pravo samo na razmjerni dio GO, upravo zbog čl.78.st.2. ZORa. Članak 82. kaže da vam je poslodavac dužan isplatiti razliku GO kojeg niste iskoristili, ukoliko takva razlika postoji.
 25. 1 bod
  Borbena7

  nenaplativost ovrhe

  Ako mislite da je ovršna isprava u zastari zato što je izdana još 2000. godine, to ne mora nužno biti točno. Za zastaru treba proteći rok od deset godina računajući od pravomoćnosti ovršne isprave, s tim da se sa radnjama u postupku ova zastara prekida i ponovno teče ispočetka. Na vjerovniku je da se pokuša naplatiti putem istog ili nekog drugog predmeta i sredstva ovrhe, a Vaš opcija je da možete dobrovoljno podmiriti dug.
 26. 1 bod
  U Ovršnom zakonu (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) pod čl. 209. su Vam navedene sve osnove za plaćanje koje su podobne za izravnu naplatu putem Fine, odnosno po kojima Fina mora postupiti, dok je sve druge dostavljene isprave ne obvezuju na postupanje i tada se poziva na to da joj nedostaje osnova za plaćanje.
 27. 1 bod
  Držite se šprance koju ste dobili i viziju svoga poslovanja pokušajte uklopiti u tu šprancu, jer poslovni plan i nije ništa drugo nego pogled na Vaše buduće poslovanje. Ukoliko smatrate da niste u mogućnosti samostalno napraviti ovaj plan, uvijek imate opciju angažirati neku od tvrtki koje nude baš ovakve usluge tj. izrade poslovnog plana za nove poduzetnike.
 28. 1 bod
  Borbena7

  Kredit

  U dopisu se svakako pozovite na čl. 82. st. 1. Zakona o obveznim odnosima, koji kaže da je ustupitelj dužan obavijestiti dužnika o ustupanju, a što su oni propustili napraviti.
 29. 1 bod
  Borbena7

  Potrazivanja eos

  Kako je temelj za potraživanje taj ugovor koji je sklopljen 2016. godine, a kako Vam je djed preminuo značajno prije ovoga tj. 2012. godine, uopće Vam ne bi bilo loše da na njihovo traženje dostavite rješenje o nasljeđivanju ili smrtni list, da oni imaju dokument koji pobija taj sporni ugovor s obzirom da je djed bio pokojni u vrijeme kad je potpisan ugovor.
 30. 1 bod
  Da, u svakom slučaju...
 31. 1 bod
  Željac047

  Vanbračna zajednica i imovina

  Sva imovina stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice predstavlja zajedničku stečevinu, znači, izvanbračna zajednica je zajednica između neoženjenog muškarca i neudane žene koja traje tri godine i duže ili kraće ako se u međuvremenu rodilo dijete, te se na istu primjenjuju, što se tiče imovinsko-pravnih odnosa, odrednice Obiteljskog zakona.....dakle sva imovina stečena za vrijeme trajanja izvanbračne zajednice se tretira kao zajednička imovina i dijeli se na jednake djelove između izvanbračnih partnera...
 32. 1 bod
  Nakon ispunjenja obrasca, poziva Vas centar na savjetovanje na kojem ćete sastaviti plan zajedničke skrbi. Taj plan, zajedno s dopisom, predajete sudu na potvrdu u pisarnicu suda, i sud vam poštom dostavlja potvrđeni plan. Postupak ima svoje faze i trajanje, ali ipak je jednostavniji nego što bi pravi sudski postupak bio.
 33. 1 bod
  gala385

  Ugovor o djelu

  To doslovno znači da će ostali dobiti i regres i Božićnicu, a Vi ne, što je po meni vrlo nekorektno. Projekt pomoćnika na razini Hrvatske financira MZO odnosno EU, tako da mi nije jasna formulacija "škola nema novaca". Jedino ako su samo Vas uzeli kao dodatnog pomoćnika izvan javnog poziva uz uvjet da Vas škola financira što Vam je trebalo biti naglašeno, moja škola je tako uzela prije par godina par pomoćnika dok se isto financiralo iz sredstava osnivača (grada) uz jasan uvjet da pomoćnici neće imati pravo na išta osim prijevoza i plaće.
 34. 1 bod
  drot13

  Putujuem u Irsku sa prekrsajem

  Ne, neće ti to utjecati na prelazak granice, normalno putuješ kao da se ništa nije dogodilo i normalno boraviš tamo. Nemaš nikakvih problema.
 35. 1 bod
  G-man

  Razgovor s kamatarom

  Smatram da je morao dobiti, stoga ne bi bilo loše da se pojavi, iako okrivljenci mogu da se brane šutnjom odnosno odbiju odgovarati na postavljena pitanja. Ako je upisano u ZK na "pravoj" nekretnini, onda smatram da nije problematično.
 36. 1 bod
  antissa92

  Kupoprodaja suvlasničkog dijela

  Poštovani, Pročitao sam Vaš post vezano za kaznenu prijavu brata i sina. Situacija se dovoljno zapetljala podizanjem optužnice protiv istih, te koliko vidim, brat je preuzeo kazneni progon protiv dotičnog. Ukoliko ste u mogućnosti, i ukoliko Vam situacija dopušta, svakako opunomoćite odvjetnika koji će preuzeti stvar, jer kao što sami znate, a kao što su drugi naznačili, dotični kamatar vrlo dobro poznaje i gradjanski i kazneni postupak, odnosno očito je navođen kako da iskoristi sve moguće procesne radnje u svoju korist. Nisu toliko česti slučajevi da osoba koja nije upućena u pravo, preuzima kazneni progon privatnom tužbom, a u Vašem sljedećem koraku je bitno utvrditi krivnju optuženome, čime će, ukoliko bude uspješno sa konkretnim i uvjerljivim dokazima ili eventualno vještačenjem, polučiti presudu čija će pravomoćnost otvoriti Vam mogućnost za naknadu štete i plaćanje troškova cijelog postupka (koji će pasti na okrivljenika, ovisno o Vašem uspjehu). Takva pravomoćna presuda će biti temelj da u građanskoj parnici poništite sporni ugovor o zajmu i u konačnici dođete do svoje nekretnine. Kako sve zvuči idealno, sve navedeno može vrlo lako postati negativno i daljnje se zakomplicirati. Zato naglašavam da pronađete po mogućnosti odvjetnika, predate mu cijeli spis i dokaze koje ste dosad prikupljali. Jeste li dosad u medije izlazili? Mnogo je ovakvih situacija javno prikazano, a nakon medijske pozornosti, neke stvari su se ipak pomaknule, i pod pritiskom javnosti, pravne institucije su bile učinkovitije. To bi bio dodatni savjet Ni u kom slučaju nemojte posustati ako ste se do sada već ovoliko borili, nažalost institucije i pravo u mnogim slučajevima ne idu u prilog svima, a pogotovo ne u našoj državi gdje nažalost postoji 'siva zona' i korupcija u pravosudnim institucijama. Ipak, nije razlog za predat se. Želim Vam sreću i svakako nastavite obavještavati
 37. 1 bod
  gala385

  Ugovor o djelu

  U školama se uobičajeno za asistente sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme. Pretpostavljam da netko želi izbjeći prava iz kolektivnih ugovora.
 38. 1 bod
  Borbena7

  Ovrha u inozemstvu..što sad ??

  Da, jer bi se u Vašem slučaju dostavilo izvršnom tijelu države članice u kojoj dužnik živi.
 39. 1 bod
  Borbena7

  Ovrha u inozemstvu..što sad ??

  Po izdavanju europskog platnog naloga, teško da će doći do dogovora. Kada ga preuzmete, naravno imate mogućnost podmiriti dugovanje ili uložiti prigovor. Ukoliko ne poduzmete ništa od ovoga, europski platni nalog postaje automatski izvršiv tj. dostavlja se na naplatu.
 40. 1 bod
  Borbena7

  nenaplativost ovrhe

  U pitanju je nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje za ovršenika fizičku osobu, a članak 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kaže:˝ (1) Ako se tražbina iz osnove za plaćanje ne naplati od ovršenika fizičke osobe u cijelosti u roku od tri godine od primitka u Agenciju, nakon što po toj osnovi za plaćanje nije bilo nikakvih naplata posljednjih šest mjeseci uzastopno s računa tog ovršenika, Agencija prestaje s izvršavanjem te osnove za plaćanje za ovršenika iz osnove za plaćanje za kojeg su zadovoljeni navedeni uvjeti.˝ Ovo ne znači da Vam je dug otpisan, već samo da ga trenutno nije moguće naplatiti. Otpis duga je nešto sasvim drugo, a regulirano je Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama.
 41. 1 bod
  Morate čekati protek roka od 60 dana. Fina je primjerak Vašeg zahtjeva poslala ovršeniku, a prije toga je izvršila upis osnove za plaćanje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje. Ako Fina u roku od 60 dana (od dana kad joj je dostavljen zahtjev) ne primi rješenje suda o odgodi ili proglašenju prijenosa nedopuštenim, izdati će nalog bankama da obave prijenos zaplijenjenih sredstava s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja. Ukoliko iz bilo kojega razloga ovrha bude neprovediva, Fina će Vas po ovom saznanju odmah obavijestiti.
 42. 1 bod
  Poštovani Prof, bit će povećanje tako da će se moći kupiti litra viskija. Sa zaostatcima i dvije tri litre. Živi, Zdravi i Veseli bili i, LP Vama, Kompi, Malom (velikom) čovjeku i svim braniteljima (ne bih htio previše nabrajati imena-nickove jer uvijek se može dogoditi da "zaboravim" nekog pa da se čovjek (ili žena) uvrijedi. Svako Vam svima koliko Vas ima želim Dobro, i puno zdravlja i veselja i dug život te dobru mirovinu.
 43. 1 bod
  Borbena7

  Godišnji nakon bolovanja

  Pravo na bolovanje ne isključuje pravo pojedinca na korištenje plaćenog godišnjeg odmora. Radi se o dvije različite osnove, bolovanje je privremena nesposobnost za rad, a godišnji odmor je prestanak sa radom u svrhu odmora. Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac i to najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o svojoj odluci mora najmanje 15. dana prije korištenja godišnjeg odmora, obavijestiti radnika o njegovom trajanju. Ako radnik koristi godišnji u dijelovima, mora iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore. Također, 1. dan godišnjeg odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, ali o tome mora obavijesti poslodavca najmanje 3. dana prije korištenja.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×