Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 07.10.2018 u svim područjima

 1. 3 bodova
  Pravo plodouživanja ništa ne mijenja na stvari, po mom mišljenju.
 2. 3 bodova
  Nema roka koliko trebate biti u braku da bi nakon smrti supruga u ostavinskom postupku bila utvrđena kao njegova nasljednica, a kojoj se u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju i eventualnom oporukom, raspoređuje ostavinska imovina koja je ostala iza supruga. Sukladno zakonu o nasljeđivanju, prvi nasljedni red iza ostavitelja čine njegov bračni drug i djeca na jednake dijelove.
 3. 2 bodova
  Borbena7

  viđanje djece

  Nema na čemu Dijete ima pravo na oba roditelja, prema tome, dajte malo podrške tom tati da se izbori za prava svoje djece.
 4. 2 bodova
  Naravno da imate pravo, i to kao nasljednica prvog nasljednog reda.
 5. 2 bodova
  Jeste li vi ikad sklapali ugovor o kupoprodaji za taj stan? Isto je važno jer tek ako je prodavatelj prodao stan koji nije vlasništvo istog postoji odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke. Sad, pravo korištenja koje spominjete može biti u dva pravna kontektsta, jedno je pravo korištenja prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a drugo je pravo korištenja odnosno uporabe koje vas ovlašćuje stanovati u navedenoj nekretnini. Dakle, kako se zvao ugovor kojim ste vi stekli određena prav na tom stanu? Lp!
 6. 1 bod
  Kompa

  dnevna bolnica za ptsp

  Trajanje oko 20 radnih dana, uglavnom od 09, 00 do 13,00 sati svaki radni dan. Program: grupne psihoterapije, filmo terapije, autogeni trening, radne terapije, individualni razgovori sa psiholozima i psihijatrima. Iskustvo, osobno 10/10. Nova bolnica Zg. Preko 12 dnevnih bolnica. 4 hospitalizacije. One su nešto kompleksnije i traju po 30 do 40 dana.
 7. 1 bod
  G-man

  Pravni učinak braka na nasljeđivanje

  S oporukom u tome neće uspjeti 100% obzirom na vaše pravo na nužni dio (jasno, ako ga odlučite ostvarivati). Postoji opcija, koja bi joj mogla odgovarati, a to je ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života, no za to se trebate složiti svi - ona (sestra i/ili brat ako ih ima), vi i suprug.
 8. 1 bod
  Borbena7

  Žalba na privremenu mjeru

  Vodite se tim da koncizno napišete žalbu. Znači, razlog i kratko obrazloženje, tako da onaj tko o njoj bude odlučivao kad je pročita ima jasnu sliku onoga što ste htjeli reći, a ne da se nakon čitanja pogubi u pričama i pričama. Jednostavno nemojte se gubiti u detaljima, već se držite biti na koju ukazujete.
 9. 1 bod
  Dorana

  Lazna prijava policiji

  Hvala
 10. 1 bod
  Ovako, smatram da biste se trebali obratiti poslodavcu (ili od njega ovlaštenoj osobi) pisanim putem sa zahtjevom za zaštitu dostojanstva, i tek onda, po inertnosti poslodavca i činjenici da ništa ne bi učinio, mogli biste prekinuti s radom uz uvjet da biste tražili sudsku zaštitu. Vi ste sada preskočili neke korake i otvorili put ka tome da vam poslodavac otkaže ugovor o radu. Kaznena prijava odnosno prijedlog za progon vezano uz kazneno djelo prijetnje uvijek vam ostaje opcija, jedino vodite računa da imate rok od 3 mjeseca od saznanja za djelo i počinitelja da to učinite (i jasno, uvijek je bolje i vjerodostojnije da se to učini čim prije).
 11. 1 bod
  sivko

  Mirovinska reforma 2018.

  Ne tjera me nitko ali se jednog dana mora prerezat.Mirovina pa bar mozak na pašu.
 12. 1 bod
  Mister-X

  Kredit za blokirane

  vlasnik banke ne daje sigurno kredit već djelatnici banke (bar kad govorimo o kreditima običnih građana) a djelatnici banke imaju pravila po kojima računaju nečiju kreditnu sposobnost.....tako da nije baš da mogu davati kredite bez sankcija......možda netko i daje mimo pravila,ali onda netko drugi ne radi svoj posao,ali to je sad druga priča..... ali sve to ne znači da blokirana osoba ne može biti sposobna...vi možete biti blokirani jer trenutno imate veće obveze nego što možete platiti,ali ako se te obveze rasporede kreditom na duže vrijeme postajete kreditno sposobni....
 13. 1 bod
  G-man

  MOLIM VAS ZA POMOĆ

  Ukoliko će vam pomoći, evo primjera prijedloga za uvjetni otpust (valjda sam pogodio srž prijedloga) - Ivana Ivić (u ime oca Ive Ivića) adresa Županijski sud u XY Centar za izvršavanje kazni zatvora (ako postoji, nemaju ga svi županijski sudovi, provjerite) Sucu izvršenja Predmet : Prijedlog za uvjetni otpust Poštovani, podnosim prijedlog za uvjetni otpust u ime svog oca Ive Ivića (u daljnjem tekstu : zatvorenik), temeljem odredaba čl. 158. st. 1. i čl. 157. st. 2. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13, u daljnjem tekstu : ZIKZ). Zatvorenik je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, presudom Županijskog suda u XY br. K-XY/20XY-X od XY.XY.20XY. zbog kaznenog djela ubojstva u pokušaju iz čl. 110. u vezi čl. 34. st. 1. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17). Zatvorenik je stupio na izdržavanje kazne zatvora na dan XY.XY.20XY., a trenutno kaznu izdržava u Zatvoru/Kaznionici u Bjelovaru. Kako je danom podnošenja ovog prijedloga zatvoreniku ostalo za izdržati još do 3 (tri) mjeseca izrečene kazne zatvora, ostvarene su pretpostavke propisane ZIKZ-om za podnošenje prijedloga za uvjetni otpust, o kojem je nadležan odlučivati sudac izvršenja. Željela bih naglasiti neke stvari, koje smatram relevantnima za donošenje pozitivne odluke po prijedlogu - zatvorenik je dosad bio posve uzoran u svom ponašanju, koje je bilo u potpunosti u skladu sa pravilima kazneno-popravnih ustanova i nije bilo ni jednog jedinog ekscesa po tom pitanju. Također, ovo razdoblje od 21 mjeseca izdržane kazne djelovalo je, u potpunoj mjeri preventivno na zatvorenika, koji je shvatio punu ozbiljnost onoga što je učinio, i kod kojeg se to shvaćanje manifestiralo i kroz pogoršanje zdravstvenih tegoba koje trpi. Naime, zatvorenik ima velikih srčanih problema te boluje od dijabetesa, koja oba stanja su doživjela značajno pogoršanje dolaskom u zatvorsko okruženje. U čitavom ovom razdoblju, od samog pokretanja postupka do danas, zatvorenika su zadesile i daljnje tegobe u vidu supruzine smrti te nemogućnosti da vidi i da se druži sa svojim unucima (starima 5 i 6 godina), koji ga ne posjećuju u zatvoru/kaznionici, jer to nije mjesto za malu djecu. Uslijed svega, zatvorenik se boji, imajući u vidu pogoršanje zdravstvenih tegoba koje su ga snašle, da neće imati prilike više vidjeti svoje unuke, jer došao je trenutak kada je svaki dan bitan. U konačnici, tijekom izdržavanja kazne zatvora, od strane zatvorenika nije došlo niti do počinjenja novih kaznenih djela niti pokretanja bilo kaznenih bilo prekršajnih postupaka protiv zatvorenika, što sve ukazuje na usklađenost njegova ponašanja sa zakonima i pravilima civiliziranog društva. Zaključno, želim naglasiti da je zatvorenik, u svrhu eliminacije bojazni koja stoji glede njegova psihičkog stanja, čvrsto spreman i pristaje da mu se uz uvjetni otpust odredi posebna obveza nastavka liječenja na slobodi radi otklanjanja zdravstvenih smetnji psihičke naravi, kao i svaka druga posebna obveza koju sud smatra potrebnom te zaštitni nadzor ukoliko i njega sud smatra nužnim. Zatvorenik je gotovo izdržao cijelu izrečenu kaznu, stoga je retributivni element kazne zadovoljen, jednako kao i specijalno-preventivni kroz realizaciju strahovitosti učinjenog i izraženu spremnost promjenama da se više nikad nešto slično ne ponovi, jedina želja koja je preostala zatvoreniku je ta da to malo vremena koje mu je ostalo, provede uz obitelj, kako bi našao kakav-takav spokoj. U XY, XY.10.2018. Ivana Ivić Prilozi : 1. Pisani pristanak zatvorenika za podnošenjem prijedloga za uvjetni otpust 2. Medicinska dokumentacija zatvorenika
 14. 1 bod
  Poštovani, postupak utvrđivanja i podjele bračne stečevine pokrećete Tužbom za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine kod nadležnog Općinskog suda (Općinski sud koji Vam je najbliži, tj. nadležan po mjestu prebivališta).... Ovo sve drugo što navodi rješava se u tom postupku, naravno, ako se ne možete dogovoriti... Možete samo temeljem sudske odluke u tom postupku...
 15. 1 bod
  Ovo o čemu pitate se naziva zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Inače, sudska praksa određuje kako Zakon o radu nije izričito propisao formu davanja odobrenja poslodavca pa to znači da odobrenje može biti i usmeno (Vrhovni sud RH Revr 732/07-2). No, slažem se da je uvijek imati bolje pisano odobrenje. Valja napomenuti da poslodavac može ostvarivati prava, koja proizlaze iz eventualnog kršenja zakonske zabrane natjecanje radnika, samo u roku 3 mjeseca od dana kada je poslodavac saznao za otvaranje Vašeg obrta. Imajte na umu da poslodavac u bilo kojem trenutku može opozvati odobrenje. Slažem se.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×