Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 27.10.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Spitfire

  Paravan

  Svugdje prema Pravilniku (čl.2 st.1 podst.3 ili čl.4 st.1 podst.3) izvedenom iz Zakona o gradnji.
 2. 2 bodova
  Spitfire

  Paravan

  Do 2,2 m bez građevinske i glavnog projekta. Uz samo glavni projekt viša od 2,2 m do onoliko koliko dopušta prostorni plan JLS (uglavnom isto ili manje).
 3. 1 bod
  Željac047

  Zapisnici iz policije

  Mislim da se nebi upuštali u tako nešto, jer bi se radilo o KD, a zasigurno to i oni znaju... Kažem, pismenim putem zatražite njihovo očitovanje i to pošaljite preporučeno sa povratnicom, a oni su Vam dužni, sukladno zakonu, pismeno se očitovati u roku od 15-30 dana.. Sretno..!
 4. 1 bod
  Željac047

  Zapisnici iz policije

  Nije moguće, u stvari, je ako CZSS nikome nije proslijedio Vaš predmet ili proslijedio direktno sudu... Pismeno zatražite očitovanje od strane djelatnika CZSS koji su postupali u Vašem predmetu (preporučeno sa povratnicom), jer oni moraju znati što su uradili, i jesu li, uopće, što radili po tome i kome su proslijedili...
 5. 1 bod
  Željac047

  Zapisnici iz policije

  Možete se raspitati u nadležnoj Policijskoj postaji koja je postupala po Vašem predmetu....na prekršajnom sudu (ako je policija podnijela prekršajnu prijavu) ili u ODO-u (ako je od strane policije podnesena kaznena prijava)...
 6. 1 bod
  ALENFRAN

  Podjela vlasništva stana

  Hvala puno....
 7. 1 bod
  Spitfire

  Paravan

  Nema na čemu.
 8. 1 bod
  Spitfire

  Podjela vlasništva stana

  Sačinite Izjavu, ovjerite kod JB i s prijedlogom na uknjižbu u ZK. Što se tiče poreza, prema Zakonu o porezu na promet nekretnina trebala bi biti oslobođena od plaćanja istog temeljem odredbi kojim se propisuju da se na izvanbračnu zajednicu primjenjuje taj zakon i kad je riječ o imovinskim odnosima, pa bi se tako priznalo pravo na oslobođenje od plaćanja poreza kad nekretninu stjeću nasljeđivanjem, darovanjem i drugim načinom stjecanja bez naknade od drugog izvanbračnog druga. No, u tome slučaju će porezna tražiti dokaz o postojanju izvanbračne zajednice za što bi najbolja bila pravomoćna sudska odluka o postojanju izvanbračne zajednoce. Ukoliko toga nema mogu se prihvatiti drugi dokazi poput rješenja o uzdržavanju, o obiteljskoj mirovini, o pravu na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu itd. Za ovo potonje bi vam se najbolje bilo obratiti nadležnoj područnoj Poreznoj upravi za dodatna pojašnjenja.
 9. 1 bod
  Spitfire

  Paravan

  I dalje bi bilo na postupanju komunalnog redara, što je uređeno smjernicama za primjenu Zakona o građevinskoj inspekciji, ako bi to definirao kao ogradu. Naime, pored tog paravan je vidljivo da je postavljena ograda koja po svim pretpostavkama ima značenje ograde. Načinjena je od prozračnog i providnog žičanog materijala te ima osnovnu svrhu, sprječavanje nesmetanog pristupa ljudi i životinja s jedne nekretnine na drugu.
 10. 1 bod
  Matrix

  Saslušanje svjedoka

  Predlaže se sudu saslušanje određenog svjedoka.
 11. 1 bod
  drot13

  Saslušanje svjedoka

  Smije za svjedoma predložiti svakoga tko bi mogao imati saznanja, neovisno o tome ne li on osobno s njim ranije razgovarao.
 12. 1 bod
  Mara123456789

  Priznavanje HRVI

  A trebali bi ti potvrditi il odbiti sve ti zavisi od nalaza. Meni se prošle godine potvrdili20% privremeno do kraja 11.mjeseca ove god. Sad drugi put izlazim pred komisiju 6.11. ove god. Ja se nadam da će mi ostati ovih 20%. Redovno se ljećim kod psihijatra i dnevna bolnica i psiholog svake godine.
 13. 1 bod
  Ne, zabrana (u svakom slučaju) počne teći tek kad dobiješ obavijest o početku od policijske uprave (to dođe u plavoj koverti i baš se zove Obavijest). Normalno dalje voziš, bez brige.
 14. 1 bod
  drot13

  Tužba

  Ugrubo, ima te pravo bilo tko tužiti za bilo što, a drugo je pitanje kako će taj postupak teći. Ne isplati ti se unaprijed zamarati. Ako hoće, neka tuži, a ako tuži, morat ćeš imati odvjetnika, pa će ti on sve objasniti. P.S.: I nemoj piti i voziti. Ovo je dobro prošlo, ne treba dalje izazivati sreću.
 15. 1 bod
  gala385

  Pravo na godišnji odmor

  Ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tih prvih nepunih 6 mjeseci rada. Cca 10ak dana, ili više ovisno ima li poslodavac kakav kolektivni ugovor i sl. Ako isti nije mogao iskoristiti, mora mu se isplatiti naknada ovisno o broju dana neiskorištenog god. odmora.
 16. 1 bod
  drot13

  Zapisnici iz policije

  U izvješću će pisati zatečeno stanje, onako kako sam napisao malo niže (tvoja i njena strana). Ako utvrde kazneno djelo i/ili prekršaj, podnijet će i odgovarajuću prijavu, a ako ne, tako će u izvješću i napisati. To što jedna strana smatra da je počinjeno kazneno djelo i/ili prekršaj ne znači da stvarno tako i je, a moguće je i da se naknadno utvrde elementi kaznenog djela i/ili prekršaja, pa se podnese i odgovarajuća prijava. Samo nepoštivanje sudskog rješenja nije automatski i kazneno djelo (niti prekršaj). Svako takvo izvješće se šalje u nadležni CZSS. Sadržava tko su zatečene osobe, što je svaka od njih izjavila, što je utvrđeno (osobnim zapažanjem i jesu li utvrđena kaznena djela i/ili prekršaji), te što je poduzeto (privođenja, prekršajni/kazneni postupci, upućivanje na druge službe...). To nije interni dokument, a sud ga može koristiti u postupku i osoba se u postupku može osvrnuti na sve što želi - samo izvješće nije dokaz u postupku (ako se utvrđuje neka činjenica iz izvješća, sud zove policajci i njihova izjava na sudu je dokaz).
 17. 1 bod
  drot13

  Zapisnici iz policije

  Neke postaje imaju interni obrazac, a u nekima je dovoljno napisati na čisti papir. Morat ćeš pitati u toj postaji.
 18. 1 bod
  drot13

  Zapisnici iz policije

  Može se dobiti potvrda o pruženoj intervenciji, a plaća se 20 kuna biljega. Za što točno ti to treba? Pitam da ne plaćaš bez veze za te papire, jer će na njima pisati da je tog-i-tog dana taj-i-taj zatražio intervenciju policije zbog toga-i-toga, a kojom je utvrđeno da nema elemenata kaznenog djela ni prekršaja. Kratko i bez nekih pojedinosti. Kopiju policijskog izvješća ne možeš dobiti (može ju dobiti sud u nekom postupku, kao i CZSS i dr. tijela).
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×