Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 04.11.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Matrix

  Odustajanje od oporuke

  Otac kao jedan od zakonskih nasljednika treba istaknuti prigovor radi povrijede prava na nužni dio nasljedstva. Baka treba zahtijevati izdvajanje svog dijela bračne stečevine i predočiti darovni ugovor kojim će istaknuti činjenicu da je cijela nekretnina u biti njeno vlasništvo,ovo iz razloga što njen umrli suprug darovnim ugovorom nije mogao raspolagati njenim dijelom u njenu korist,što će reći da je isključivo darovao svoj dio bračne stečevine. Valja napomenuti da je baka na temelju zakonitog akta(ugovora)bila u posjedu predmetnih nekretnina,pa bi se i u tom smislu moglo reći da je dosjedanjem već stekla pravo vlasništva predmetnih nekretnina,no jasno da i takvo pravo mora biti utvrđeno u parnici,tj.tužbom protiv oba sina. Isticanjem navedenih činjenica sasvim izvjesno da će ostavinski postupak biti prekinut radi parničenja,kad vam je tad već potrebna pomoć odvjetnika.
 2. 1 bod
  Matrix

  Naslijedstvo-porez na naslijedstvo

  Jel vi mislite na nasljeđivanje imovine koja vam je već darovana??
 3. 1 bod
  Borbena7

  Članovi obitelji

  U tom slučaju, u prijavi trebate naznačiti i svog oca.
 4. 1 bod
  r3surge

  Sudski troškovi krivca kaznenog djela

  G-man, puno vam hvala!
 5. 1 bod
  Radi se o tzv. materijalnom nedostatku prodane stvari, kod kojeg obzirom na prirodu nedostatka možete ili zatražiti sniženje cijene ili raskinuti ugovor (imate i pravo na naknadu štete, ukoliko ste istu pretrpjeli). Također je bitno da o nedostatku obavijestite prodavatelja u roku od 2 mjeseca od kada ste nedostatak otkrili.
 6. 1 bod
  G-man

  PRAVA I OBAVEZE SUVLASNIKA NEKRETNINE

  Suvlasništvo nije samo pravo već i obveza, stoga je odgovor na vaše pitanje pozitivan. Doduše, glede režija koje su determinirane potrošnjom, mišljenja sam da, obzirom bivši suprug ne živi u kući i samim time ne sudjeluje u potrošnji istih, ima obvezu plaćanja samo 2/3 paušala (fiksnog dijela neovisno o potrošnji) navedenih režija, jer ne možete ga teretiti za potrošnju kada njega tamo nema.
 7. 1 bod
  Matrix

  Davanje u koristenje kuce

  Najbolja varijanta u tom slučaju je ugovor o osnivanju prava služnosti do opoziva. Izvršavanjem sadržaja prava služnosti nije moguće stjecati pravo vlasništa nekretnine.
 8. 1 bod
  Matrix

  Građevinska dozvola i katastar

  Nikakav problem Iz razloga da se evidentira stvarno stanje,radi pravne sigurnosti,radi lakšeg eventualnog pravnog raspolaganja nekretninom. Uvijek je vrijednija upisana građevina.
 9. 1 bod
  G-man

  Značenje u postupku

  Slažem se s dobrim dijelom o čemu pišete, Wanksta. To bi bio neki "humani kapitalizam", iako je taj spoj riječi svojevrstan oksimoron. Međutim, zakonodavci diljem svijeta (pa jasno i naš) uvijek je podložniji krupnijim igračima doli "malim", "običnim" građanima. Tako je to uvijek bilo, tako će i biti do neke "end-game" revolucije (ako do nje uopće dođe) ili završetka svijeta. Pa vidite samo genezu svjetske ekonomske krize iz 2008. i kako je razriješena (neki su se smijali filmu Wall Street 2, a realno to tako, u bitnim crtama, i jeste bilo). Ovo što spominjete za Nijemce i Švicarce, zanimljivo da te zemlje nisu bile pogođene problematičnim kreditima, kao jugo-istok Europe, a isto tako volio bih vidjeti koliko je ljudi sankcionirano po osnovi ovih pravila, koje ste linkali. Ne velim da to nije dobra stvar, ali očito tu ima i nečeg "iza zavjese", jer dvostruki standard u nekim stvarima je preočit.
 10. 1 bod
  Da, možete predložiti da se donese privremena mjera o skrbništvu nad djecom do okončanja postupka, no privremenu mjeru skrbništva nad djecom donosi sud, ne CZSS, a na zahtijev jednog od roditelja... U CZSS, u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka, Vas samo upoznavaju sa posljedicama razvoda braka, te možete sastaviti zajednički plan o roditeljskoj skrbi, a ako to ne uspijete, provodi se tzv. medijacija gdje medijator (zato stručna osoba) pokušava posredovati između Vas kako bi se, možebitno, dogovorili oko potpisivanja plana o zajedničkom skrbništva nad djecom i isti potpisali (čl. 106. ObZ)... To nikako, kakvo udomljenje, za to moraju postojati zakonski osnovi i kada to interesi djeteta zahtijevaju CZSS dužan je osigurati usluge smještaja u dom: - djeci i maloljetnicima bez roditelja, - djeci i maloljetnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, - djeci i maloljetnicima s teškoćama u razvoju, - djeci i maloljetnicima s poteškoćama u ponašanju, - djeci koja se zateknu u skitnji bez nadzora roditelja, - djeci i mladima žrtvama trgovanja ljudima, - djeci o kojoj roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća. Nadalje, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti za određivanjem smještaja u udomiteljsku obitelj ili kod udomitelja (fizičku osobu) za sljedeću djecu: - djecu čiji roditelji zbog siromaštva, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti adekvatno se brinuti o njima, - djecu koja su doživjela ozbiljno traumatsko iskustvo gubitka roditelja, bilo da su im roditelji umrli, napustili ih ili su zbog bolesti spriječeni adekvatno se brinuti o njima, - djecu koja su dugo zanemarivana i za koju se roditelji ne mogu ili ne znaju brinuti kako treba - djecu koja su bila izložena nasilju (obiteljsko nasilje, žrtve trgovanja ljudima isl.) - djecu s poremećajem u ponašanju - djecu s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem Određuje se udomiteljska obitelj ili udomitelj (fizička osoba), koja mogu dobiti dozvolu za udomiteljstvo......to su malo ozbiljnije stvari od ovih koje Vi navodite.... Iimate i privremeno udomiteljstvo na koje najvjerojatnije i aludirate, a određuje se u sljedećim slučajevima: - tijekom pripreme za stalni smještaj u udomiteljsku obitelj, a koje je nа duljem smještаju u domu socijalne skrbi, radi njegove prilagodbe na obiteljski način životа i pripreme zа sаmostаlаn život, - zа dijete s rаzvojnim ili zdrаvstvenim teškoćаmа koji živi u vlastitoj ili udomiteljskoj obitelji, pa se upućuju na smještaj u drugu udomiteljsku obitelj nа kraće vrijeme (vikend, praznike) radi predаhа i očuvаnjа kаpаcitetа.... Povremeno udomiteljstvo, osim u iznimnim slučajevima, može trajati najdulje do tri mjeseca u neprekidnom trajanju... Koliko vidim, kod Vas i Vaše djece ne postoje niti jedan uvijet (osnov) temeljem kojeg bi se djeca udomila, bilo u dom CZSS, bilo u udomiteljsku obitelj ili kod udomitelja (fizičke osobe) licencirane za pružanje udomiteljske usluge za djecu... Imate sva prava i obveze kao i drugi roditelj (otac), tj. kao i svi roditelji naspram svoje djece, sve ovisi kakvu će odluku donijeti sud, kome će povjeriti djecu na daljnju skrb i suživot (s kime će dalje živjeti), a kome odrediti viđanje i plaćanje uzdržavanja, naravno, kao što je navela i poštovana Ruby, jako puno ovisi i o želji djece, tj. pita se, a u većini slučaja, i prihvaća mišljenje djeteta s kojim roditeljem želi dalje nastaviti živjeti..
 11. 1 bod
  sivko

  Rad ne terenu i prekovremeni sati

  Šta kaže kolektivni,ugovor o radu ili pravilnik o radu? Slično ovome http://www.hst.hr/savjeti-tumacenja/terenski-rad-i-terenski-dodatak.phtml
 12. 1 bod
  frenki zg

  Prodaja/predaja doo

  Kakvo je to pitanje..? Nije ovo..Lokalna Kafana..eejj...ba..kolo ta priča....košta.. Košta isto onoliko koliko košta, da ju >prebaci< ..n.p.r - na Čerku...točno u Lipu. Javi se sa normalnim pitanje, Koje promjene bi radili.. Samo Osnivača ..ili...i člana uprave ili..člana uprave i Osnivača.. ili..obadvoje... Dali bi mjenjali sjedište.. Iili..naziv..firme... Dali bi priliko prijenosa poslovnog udjela , ujedno uradili i , do registraciju neke dijelatnosti.. Koju vrstu firme ima te - D.o.o. - ili J .d.oo..
 13. 1 bod
  Matrix

  Građevinska dozvola i katastar

  Poželjno Nije zapreka da otac sastavi oporuku,no bitno je da u istoj ispravno označi k.č. na kojoj leži vikendica.
 14. 1 bod
  Borbena7

  Studentska alimentacija

  Tek u slučaju razvoda braka roditelja, možete razmišljati o pravu na uzdržavanje (alimentaciju), jer roditelj koji ne stanuje s djetetom ispunjava svoju obvezu zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.
 15. 1 bod
  Željac047

  Studentska alimentacija

  Iako sam odlučio više ne sudjelovati u raspravama iz određenih razloga za koje određeni ljudi znaju, čitajući ovu temu, ipak, sam se odlučio uključiti... Inače, tu uopće nije riječ o alimentaciji, što je dobro zapazio i poštovani wrritteer, dakle roditelji žive i dalje sa djetetom, za sada još u braku i bračnoj zajednici (svi zajedno), te su se roditelji, kako navodi poštovana Ruby, zajednički dužni skrbiti o djetetu i njegovim pravima, a njegovo je pravo, koje pravo mu je ovdje povrijeđeno, pravo na školovanje i usavršavanje, ali i dijete, sukladno odrednicama ObZ, ima određene dužnosti naspram roditelja, dakle mora ispunjavati određene dužnosti koje mu nalaže sam zakon... E sada, pomno čitajući i analizirajući navode pokretačice teme, razvidno je da tu nešto ne "štima" u odnosima oca i nje (i uopće obiteljskim odnosima), dakle, tu se otvara cijeli niz pitanja "što i zašto"...?, a na koja pitanja mi neznamo odgovor kako bi mogli adekvatno odgovoriti (sve je zamagljeno), možemo samo nagađati, barem ja... Nadalje, slažem se sa navodima poštovane Ruby da je obveza plaćanja uzdržavanja djeteta, primjenom čl. 310. ObZ, roditelja koji ne živi sa djetetom, ali ovdje nije takva situacija, ovdje, barem kako navodi pokretačica teme, žive svi zajedno...(.Moji roditelji su pred razvodom, za sad živimo svi zajedno.).. No kako bilo da bilo, otac bi trebao, a i morao, sudjelovati u doprinosu ostvarivanja prava na školovanje svog djeteta, no zašto on to odbija (nebi smio), ali, najvjerojatnije, neki razlog postoji..., no kao što i poštovana Ruby navodi, iskreno, niti ja za takav slučaj još nisam čuo da bi sud ocu, u sadašnjem trenutku, dok još žive zajedno, odredio koliko je dužan plaćati, dužan mu je osigurati, kao i drugi roditelj, pravo na školovanje, što je pravo djeteta, no ovdje je meni, oprostite, da se tako izrazim, sve nešto "u magli" i nedorečeno...
 16. 1 bod
  wrritteer

  Studentska alimentacija

  Pa ja sad čitam ovo i koliko sam shvatio ovdje se uopće ne radi o alimentaciji.. Vaši roditelji su u braku? Svi živite zajedno? Vas muči nezainteresiranost i nedoprinos oca za vaše školovanje?
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×