Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 05.12.2018 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Krivi link za obrazac "pretkompletiranja" evo ponavljam ispravljeni post: Predkompletiranje podataka mozete zapoceti odmah sa ispunjenjem i predajom zahtjeva " Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu "uz prilaganje potrebne dokumentacije navedene u zahtjevu ili online preko stranica HZMO-a, s tim da onda morate slikati sve ispunjene stranice iz radne knjizice i kao slike jpeg ili pdf priloziti online uz ispisivanje i slanje zahtjeva na stranicama HZMO-a. Molim Moderatore da se produzi vrijeme mogucnosti uredjenja napisanog posta, ovo dodjeljeno vrijeme je prekratko, produzite ga na barem 10 do 15 minuta od vremena napisanog, unaprijed zahvaljujem.
 2. 1 bod
  LjuboZG

  Ugovor bez oiba!!!!

  Ne možete imati problema jer ste se već uknjižili i time postali vlasnik stana. Kada otplatite otkup stana izdat će vam se brisovno očitovanje kojim ćete samo brisati zalog koji je upisan u zemljišnoj knjizi. Kolegica vjerojatno ima problem da je prodavateljeva adresa različita u zemljišnoj knjizi i u ugovoru (a OIB-a nema), pa se zbog toga ne može uknjižiti. Taj problem može riješiti tako da prijedlogu za uknjižbu priloži uvjerenje o prebivalištu sa slijedom promjene adresa prodavatelja. Vama svakako savjetujem da, ako ste u zemljišnu knjigu upisani bez OIB-a, zatražite promjenu podataka u zemljišnoj knjizi na način da Vam se upiše OIB. To možete zatražiti na temelju uvjerenja o prebivalištu MUP-a ili na temelju ovjerene preslike osobne iskaznice (ako se radi o novoj osobnoj iskaznici na kojoj je naznačen OIB i adresa s kojom ste upisani u zemljišnu knjigu).
 3. 1 bod
  LjuboZG

  Rakid ugovora o najmu stana

  A tko vama garantira da je i najmodavac na svom ugovoru izbrisao stari i unio novi datum iseljenja? Teoretski, ako se radilo o ugovoru na određeno vrijeme (a čini mi se da je ako postoji datum iseljenja) on bi vas mogao tužiti za plaćanje najamnine sukladno ugovoru do datuma koji ste ugovorili, budući da ugovor nije službeno raskinut. Tada bi on dostavio svoj ugovor sa starim datumom, vi s novim datumom i on bi rekao da se vidi da ste na tom ugovoru koji ste vi dostavili naknadno sami izvršili prepravke. Trebali biste sastaviti sporazumni raskid ugovora i obojica potpisati taj raskid, da budete sigurni da neće biti nikakvih posljedica. Agencija nema nikakve veze s tim, agencija samo posreduje u pronalasku najmoprimaca po nalogu najmodavca. Raskid ugovora nije izvršen time što je on ''obavijestio agenciju''.
 4. 1 bod
  Ići ce vam 1000kn na alimentaciju i 750 kn na ovrhe koje imate aktivne. međutim ako imate bilo kakve dugove za alimentaciju ili vam se ubuduc poveca iznos tada vam se može ovršiti 1/2 plaće.
 5. 1 bod
  Za ovu djelatnost ne morate dobiti rješenje o MTU, ali ti uvjeti moraju biti zadovoljeni, za to ste sami odgovorni. Pretpostavljam da nemate drugih instalacija osim struje. Trebalo bi izvaditi atest o ispravnosti el instalacija(ili ako je netko već bio u tom prostorru koristiti njegov jer vrijejdi 4 godine). Ako imate plin onda i atest o ispravnosti plinskih instalacija(vrijedi 5 godina, ako imate od prije).
 6. 1 bod
  vodovod1

  Potrebni papiri za firmu

  Rješenje o MTU ne morate ishoditi, ali Vas inspekcija može tražiti ako slučajno bane atest od struje(možete tražiti od prethodnika ako je vadio jer vrijedi 4 godine), atest od plina ako ima plin(možete tražiti od prethodnika ako je vadio jer važi 5 godina)...
 7. 1 bod
  Poštovani hvulić, Podnesite slobodno zahtjev za prestanak radnog odnosa na nadnevak 30.12.2018.g. u svojoj firmi odmah. Zatražite kompletiranje dokumentacije u HZMO odmah. Predlažem, odmah podnesite i zahtjev za priznavanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika odmah sa nadnevkom umirovljenja 31,12,2018.g. Naknadno možete promjeniti nadnevak umirovljenja za umirovljenje u 2019.g. ako bude trebalo, a siguran sam da je ovako bolje. Lijep pozdrav
 8. 1 bod
  Postovani hvulic, iz prvog dana rasprave u saboru te medijskim nastupima na TV i pisanju u novinama, vidljivo je da ce konacni prijedlog novog ZOMO-a biti usvojen u ovom predlozenom obliku, a to vama znaci da se ukida bonus - dodatak za "dugogodisnjeg osiguranika" a sto u konacnici donosi i manju mirovinu u 2019.god. Da bi bili u potpunosti sigurni pricekajte sa predajom "zahtjeva za mirovinu" jos do 14.12.2019.god, dan kad se novi ZOMO izglasava u sabor.
 9. 1 bod
  Postovani nazalost u izracun mirovine ulaze svih 38 godina radnog staza, sto znaci da ovih zadnjih cca 12 godina kako kazete da su malo bolje placene, nece drasticno pozitivno utjecati na ovih prijasnjih 26 godina rada kad je radila kao trgovac sa manjom placom, kad se izracuna "vrijednosni bod" za svaku godinu rada i onda zajedno zbroji, pa podjeli sa svim godinama staza dobije se "prosjecni vrijednosni bod" koji u formuli za izracun mirovine sluzi kod izracuna. Sa svakom godinom daljeg rada i ovakvom placom od cca 90% prosjecne, malo ce se podizati uprosjecena vrijednost "prosjecnog vrjednosnog boda", ali vrlo vrlo malo. Primjer: Ako je za primjer u prvih 26 godina imala cca placu 70% od prosjecne u RH znaci da bi joj vrijednosni bod za svaku godinu bio cca 0,7 ( 0,7 x 26 godina = 18,2 bodova) U ovih 12 godina ako je zaradjivala 90% od prosjecne place u RH onda joj je vrijednosni bod za svaku godinu 0,9 (0,9 x 12 godina = 10,8 bodova) Zbrojeno (18,2 + 10,8 = 29 bodova) za 38 godina (29 bodova : 38 godina = 0,7632), znaci "prosjecni vrijednosni bod" joj je 0,7632 Ako bi radila jos 3 godine (znaci ukupno 15 godina) sa palcom od 90% prosjecne RH (0,9 x 15 godina = 13,5 bodova) Znaci sa 41 godinom staza zbrojeno (18,2 + 13,5 = 31,7 bodova), (31,7 bodova : 41 godina = 0,7732 ) znaci "prosjecni vrijednosni bod" joj je 0,7732.
 10. 1 bod
  drot13

  Problem sa savjetnikom na burzi

  Odluka komisije ti nije razlog za nikakvu žalbu...
 11. 1 bod
  Iz sigurnosnih razloga potroši par kuna pa napravi osobnu sa prebivalištem u skandinaviji,putovnicu ne moraš mjenjat.
 12. 1 bod
  Wanksta

  Problem sa savjetnikom na burzi

  Pričekajte rješenje komisije gdje će biti obrazložena vaša radna nesposobnost i u kojem postotku iznosi. Ako ste potpuno radno nesposobni, niste raspoloživi za rad i ispisujete se s burze a na centru vam se povećava dodatak.(ili na općini) Burza nema ništa sa zdravstvenim, nego se odmah prijavljujete u ured zdravstvenog osiguranja gdje će vam promjeniti podatke. Ako budete radno sposobni opet ste na burzi, samo pitanje koji posao bi mogli obavljati sa svojim dijagnozama, možda vam se preporuči dobar posao koji će vam dapače koristiti u smislu neke terapije, ovisi o rješenju od komisije. Savjetnicu bih prijavio i rješio time barem djelomično odnos ako je komunikacija loša, tim više što na tom poslu bi se trebalo ponašati u skladu naziva "savjetnik" a i imate pravo na to.
 13. 1 bod
  G-man

  Nezakoniti dokazi

  Pa eto, čl. 86. ZKP-a veli u kojim slučajevima (koja djela mislim) to ne smije biti tamo kada se spis šalje na sud. U ostalima može (a kod predlaganja kaznenog naloga mora, no onda se i ne ide u fazu optužnog vijeća), ali onda je zadatak suda da ih izdvoji, po mogućnosti u fazi optužnog vijeća, no ako se to propusti, i kasnije se može izuzeti.
 14. 1 bod
  Najjednostavnije vam je u skandinavskoj zemlji, gdje radite i imate smatram, privremeni boravak, kupiti auto s njihovim tablicama, prepisati vozačku i nemate više nikakvih problema kod prelaska granica.
 15. 1 bod
  Matrix

  Brak gotov

  A dar Sudska praksa kaže da nema osnova u zahtjevu za povrat ako se druga strana i sama koristila onim u što je uložila
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×