Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 16.03.2019 u svim područjima

 1. 5 bodova
  309

  HZZO-putni nalog

  Pozdrav Evo ovako, putni nalog je ispunjen podatcima gdje je dijete bilo na pregledu. Takav putni nalog se odnese u HZZO. Pošto ja imam blokirani račun otišla sam u Finu i od njih sam dobila potvrdu da mi se putni troškovi isplačuju na zaštićeni račun i tu potvrdu donijela u HZZO. A na račun bake ili djeda mi je rečeno da ne može, samo roditelji ili skrbnici. Preko pošte može isplata na adresu i ako vam poštar kod kuće isplačuje uzima se 6% od iznosa,a oko dižete u poštanskom uredu onda je 2% od iznosa. Isplate se vrše ovako: Ako je pregled bio recimo 17 .03. a putni nalog ste predali u Hzzo do 05.04 mjesec a onda vam je isplata izvršena u tom 04 mjesecu. A ako je pregled bio recimo 02.04. i predat je puni nalog do 05.04. onda će isplata biti tek u 05. mjesecu. Još jedna bitna stvar Potvda sa Fine se uzima samo jednom i ona vrijedi za sve putne naloge tako da ju ne treba svaki put uzimati. Nadam se da sam pomogla Lp
 2. 4 bodova
  Za postupak utvrđivanja i podijele bračne stečevine nema zastare
 3. 3 bodova
  POŠTOVANI PROF, Jedno veliko "HVALA", a može i večera! Neno je uspio zahvaljujući Vašim savjetima. HZMO je pozitivno riješio Nenov zahtjev za priznavanje prava na "prijevremenu starosnu braniteljsku mirovinu". Rješenje je stiglo jučer, a stupilo je na snagu od 1.3.2019. Po novom Rješenju Nenova mirovina sada iznosi 3.320 kn, umjesto dosadašnjih 2.650 kn (zadnja isplaćena mirovina). Ovo za Nena znači jako puno i od srca Vam se zahvaljuje. Kada mi dostavi Rješenje na uvid, obavijestiti ću Vas o cijelom sadržaju istoga (na koje članke zakona se HZMO poziva i ostalo). Usput rečeno na stranicama HZMO na pitanje: Tko ima pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? navodi se odgovor: Pravo na najnižu mirovinu ima hrvatski branitelj, korisnik starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ......... Dali se možda u ovom odgovoru nalazi osnova za priznavanje Nenova zahtjeva? Uglavnom, za Nena je najvažnije da je mirovina "poskočila" i to u prvom redu, još jednom napominjem, zahvaljujući Vašem savjetu!!!! Od svega srca veliko hvala, sretan i blagoslovljen Uskrs, Vama i svima na portalu. Igor
 4. 3 bodova
  Borbena7

  Tele 2 - Koje su mi opcije?

  Probni rok ništa ne bi promijenio jer tada poteškoća nije bilo, tako da ovaj dio prigovora nema smisla. Treba dobro proučiti Vaš ugovor i njihove uvjete poslovanja, odnosno da li postoji mogućnost raskida zbog toga što oni ne mogu isporučiti točno ugovorenu uslugu.
 5. 3 bodova
  Željac047

  Dokazi u procesu razvoda braka

  Pošto imate mlt. dijete idete prije u CZSS radi provođenja postupaka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, kao i obiteljske medijacije prilikom čega se pokušava utijecati na Vas kako bi se dogovorili i sastavili Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za mlt. dijete (čl. 106. ObZ.), ako to niste učinili, morati ćete pokrenuti sudski postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi (s kojim roditeljem će dijete dalje živjeti, dok će drugom roditelju biti određen način i vrijeme održavanja osobnih kontakata sa djetetom i plaćanja uzdržavanja za dijete), vjerojatno, sud neće razvesti brak prije donošenja takve odluke..
 6. 3 bodova
  Kako bi susjed ostvario pravo na izravna plaćanja, Vi morate mu dati u zakup, ugovorom o zakupu poljprivrednog zemljišta, zemljište koje on obrađuje. Imajte na umu da će te kao zakupodavci platiti porez na iznajmljeno zamljište.
 7. 3 bodova
  Zex

  Pohvale i sitnice

  Legalis trenutno broji skoro 90.000 korisnika, a njihov broj svaki dan raste. To je prevelik broj da bi imalo smisla objavljivati popis članova kakvog se vi sjećate. I dalje u administratorskom dijelu portala postoji takav popis, koji trenutno ima 3600 stranica. Vjerujte, nikakva praktična korist od njega. Ako tražite nekog korisnika, to je nemjerljivo lakše učiniti preko tražilice.
 8. 3 bodova
  Matrix

  Ostavina u sudskoj praksi

  Predmet nasljeđivanja su stvari i prava koja pripadaju ostavitelju u času smrti, pa tako i nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama, koje se u tom slučaju nasljeđuju kao izvanknjižno vlasništvo. Kratki tekst odluke: “Pod ostavinskom imovnom podrazumijeva se sva imovina koja može biti predmet nasljeđivanja koju je ostavitelj kao svoje vlasništvo posjedovao. Dakle, i nepokretna imovina za koju nasljednici tvrde da je vlasništvo ostavitelja pri čemu nije od značaja, što su eventualno određene nekretnine upisane u zemljišnoj knjizi na imenu druge osobe, kao što je to slučaj u ovom predmetu. Naime, u tom slučaju se nepokretna imovina nasljeđuje kao vanknjižno vlasništvo.” Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2473/00-2, od 21. XII. 2000. *** Dospjele svote naknade za tuđu pomoć i njegu mogu se naslijediti, bez obzira što visina te naknade nije utvrđena pismenim sporazumom ili pravomoćnom sudskom odlukom, jer se odredbe st. 2. čl. 197. Zakona o obveznim odnosima odnose samo na singularnu sukcesiju, a ne i na nasljeđivanje, kao što je to kod nematerijalne štete (čl. 204. Zakona o obveznim odnosima). Kratki tekst odluke: “Naknada za tuđu pomoć i njegu čiju isplatu zahtijeva tužitelj novčana je tražbina dospjela do časa njegove smrti, radi čega je to imovinsko pravo prema odredbi iz čl. 2. Zakona o nasljeđivanju koje se može nasljeđivati i neosnovana je žalbena tvrdnja tuženika da je ova neprenosiva tražbina ujedno i nenasljediva tražbina.” Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2333/00-2, od 14. XII. 2000. Predmet nasljeđivanja su stvari i prava koja pripadaju ostavitelju u času smrti, pa tako i nekretnine, koje nisu upisane u zemljišnim knjigama, koje se u tom slučaju nasljeđuju kao izvanknjižno vlasništvo. ŽS Bj Gž 2473/2000 * Ako među nasljednicima nema spora da još neka imovina koja nije uknjižena na ostavitelja predstavlja ostavinu, tu imovinu također treba uvrstiti u rješenje o nasljeđivanju s naznakom da se radi o faktičnom vlasništvu prema tvrdnji nasljednika. Također, u takvim slučajevima i u obrazloženju treba navesti da je nekretnina upisana na ostavitelja samo za određenu kvotu, a da bi, prema tvrdnji nasljednika, oni trebali biti isključivi nasljednici određenog dijela nekretnine, te da je stoga tako i navedeno u izreci rješenja o nasljeđivanju. Takvo rješenje o nasljeđivanju veže samo stranke nasljednike, dok to njima ne daje nikakva prava u odnosu na treće osobe koje nisu nasljednici.” ŽS St Gž 2110/1997 * Nasljednici bivšeg vlasnika imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji je podnio zahtjev za povrat te imovine, a za njegova života o tom zahtjevu nije odlučeno, ne mogu svoja prava u svezi s tom imovinom ostvarivati u ostavinskom postupku. ŽS Vu Gž 1230/2002 * Ukoliko je pok. ovrhovoditelj kao odvjetnik umro tijekom trajanja ovršnog postupka, tada ovršni postupak protiv ovršenice može nastaviti nasljednik ovrhovoditelja a ne preuzimatelj odvjetničkog ureda za slučaj smrti odvjetnika. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1083/09-3 od 03.XI.2009. * Grobno mjesto na mjesnom groblju ne predstavlja nekretnina na kojoj se može steći pravo vlasništva, već je nasljedivo samo pravo korištenja grobnog mjesta. ŽS Ri Gž 676/2002 * Postojanje pravno valjanog ugovora o doživotnom uzdržavanju na temelju kojeg je ostavinska imovina prenesena na davatelja uzdržavanja, isključuje raspravljanje o ostavinskoj imovini, bez obzira što ugovor nije proveden u zemljišnim knjigama, budući je bit ugovora o doživotnom uzdržavanju da se prijenos prava vlasništva odgađa do smrti primatelja uzdržavanja, te da trenutkom smrti primatelja uzdržavanja pravo vlasništva na imovini koja je predmet ugovora prelazi na davatelja uzdržavanja, a što pak znači da u trenutku smrti primatelj uzdržavanja više nije vlasnik nekretnina, kojih je bio vlasnik do svoje smrti. ŽS Vž Gž 703/2006-2 * Pravo bivšeg političkog zatvorenika na naknadu za vrijeme provedeno u zatvoru ili pritvoru, osobno je pravo, slijedom čega se iznosi te naknade koji nisu dospjeli za života ovlaštenika, ne mogu naslijediti. ŽS Vu Gž 1605/2003-3 * Predmet nasljeđivanja su stvari i prava koja pripadaju ostavitelju u času smrti. Nasljednici bivšeg vlasnika imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, koji je podnio zahtjev za povrat te imovine, a za njegova života o tom zahtjevu nije odlučeno, ne mogu stoga svoja prava u svezi s tom imovinom ostvarivati u ostavinskom postupku. ŽS Vu Gž 1230/2002 * Supruga ozlijeđenog, koji boravi u bolnici i toplicama za vrijeme rehabilitacije, nema pravo na naknadu za njegu i pomoć koju je pružala ozlijeđenom za to vrijeme, jer takova dodatna njega i pomoć ima značaj moralnog čina. ŽS Bj Gž 2333/2000 * Ako određena nekretnina nije bila u vlasništvu ostavitelja u času njegove smrti, iako je ista pogrešno bila upisana u zemljišnim knjigama kao njegovo vlasništvo, tada takva nekretnina ne može prijeći u vlasništvo nasljednika ostavitelja. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1184/09-2 od 28.IV.2010. * Ukoliko među nasljednicima nema spora da još neka imovina koja nije uknjižena na ostavitelja predstavlja ostavinu istu imovinu također treba uvrstiti rješenje o nasljeđivanju s naznakom da se radi o faktičnom vlasništvu prema tvrdnji nasljednika. Također u takvim slučajevima i u obrazloženju treba navesti da je nekretnina upisana na ostavitelja samo na određenu kvotu a da prema tvrdnji nasljednika bi oni trebali biti isključivi nasljednici određenog dijela nekretnine, te da je stoga tako i navedeno u izreci rješenja o nasljeđivanju. Takvo rješenje o nasljeđivanju veže samo stranke nasljednike, dok to istima ne daje nikakova prava u odnosu na treće osobe koje nisu nasljednici.” ŽS St Gž 2110/1997 * Ujedno valja reći, da rješenjem o isplati akontacije ovrhovoditelj nije stekao ovršnu ispravu za isplatu razlike, jer…(u novčana sredstva primatelja uzdržavanja ulaze samo ona koja su ostvarena na dan smrti primatelja uzdržavanja, pravo na naknadu je osobno pravo i prestaje smrću korisnika), te ovrhovoditelj nema pravne osnove za pokretanje ovrhe, radi isplate novčane naknade na ime korisnika – bračnog druga.” ŽS Vu Gž 1605/2003-3 Pozivanjem na sporazum između oporučnog i zakonskog nasljednika o eventualnom načinu korištenja ostavinske imovine nije pozivanje na nasljedno pravo, pa se o njemu ne raspravlja u ostavinskom postupku niti ima utjecaja na tijek istog. Kratki tekst odluke: “Kako se zakonski nasljednik poziva na neki navodni sporazum o pravu stanovanja i zabrani otuđenja glede stana koji je bio predmetom nasljeđivanja i raspravljanja u ovom ostavinskom postupku, te u situaciji da oporučni nasljednik negira u svojem odgovoru postojanje takvog sporazuma, a kako ta eventualna prava za zakonskog nasljednika ne bi proizlazila iz raspoložbe ostavitelja iza kojega se vodi ovaj ostavinski postupak, to se u ovom ostavinskom postupku o takvim eventualnim pravima zakonskog nasljednika ne može raspravljati već bi ona mogla biti predmetom raspravljanja u parnici. Naime, u postupku za ostavinsku raspravu, a primjenom odredbe iz čl. 172. ZN-a, sud utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu ostavinu i koja prava iz ostavine pripadaju nasljednicima, zapisovnicima i drugim osobama, pa kako se žalitelj i ne poziva na netko svoje nasljedno pravo, to se njegova žalba u svemu ukazuje neosnovanom.” Županijski sud u Rijeci, Gž-397/98, od 18. III. 1998. Za ocjenu predstavlja li neka nekretnina ostavinu nije odlučno je li ta nekretnina u zemljišnoj knjizi upisana na ime ostavitelja kao vlasnika, već je odlučno da je ta nekretnina predstavljala njegovu imovinu u času smrti. Kratki tekst odluke: “Donoseći pobijano rješenje, prvostupanjski sud smatra da ostavitelj nije suvlasnik nekretnina upisanih u zk. ul. broj 1187 k.o. P. i zk. ul. broj 582 P. u 1/2 dijela, jer je prezime ostavitelja N., a na ovim nekretninama kao suvlasnik istih u zemljišnim knjigama upisan je N.Takav zaključak suda prvog stupnja, međutim, ne može se prihvatiti, jer su i nekretnine u izvanknjižnom vlasništvu ostavinska imovina kada među nasljednicima nema spora o tome da je i ta imovina ostavinska imovina pokojnog.” Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1133/08-2, od 21. VII. 2008.
 9. 3 bodova
  Matrix

  Sudska praksa

  U Republici Hrvatskoj sudska praksa nije neposredan izvor prava, ali pošto sudovi primjenjuju pozitivno pravo i svojim odlukama daju uputstva za praktičnu primjenu važećih propisa, predstavlja bitan faktor u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi, popunjavanju pravnih praznina i uspostavljanju vladavine prava. Ugovor o doživotnom uzdržavanju-općenito,Protutužba,Brisovna tužba,Zabilježba spora,Deklaratorna tužba,Knjižni prednik,Bračna stečevina,Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja,Pisana oporuka pred svjedocima,Vlastoručna oporuka,Nužni dio,Ostavina,Parnični troškovi,Stjecanje bez osnova,Zastara,
 10. 3 bodova
  Željac047

  Punoljetno dijete i alimentacija

  Da, sve do navršenih 26 godina starosti ako se školuje ili studira i redovno ispunjava svoje obveze u školi ili na fax-u, s time da je punoljetno dijete dužno učestvovati u svojem uzdržavanju sukladno svojim mogućnostima.. Izmjenu Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sprovodi sud koji ga je i potvrdio, može se revidirati (izmjeniti) na način da CZSS potvrđuje da su izmijenjene odredbe Plana u najboljem interesu djeteta, a potom ga sud, u izvanparničnom postupku, revidira i potvrđuje, ili Vi, osobno, temeljem dogovora sa djetetom, možete pokrenuti izvanparnični sudski postupak i zatražiti izmjenu istog na način da buduće obroke uzdržavanja uplaćujete na njegov osobni račun (samo za punoljetno dijete) Naravno da krši, Vi protiv majke djeteta možete pokrenuti kazneni progon radi neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, tj. kršenja prava djeteta na kontakte sa Vama, koji kontakti su sastavnica Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem je striktno naveden način i vrijeme provođenja istih i roditelj koji se ne pridržava navedenog čini KD iz čl. 173. st. 1. KZ RH, a za koje KD je predviđena kazna zatvora do jedne godine, citiram ga: Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta Članak 173. (1) Tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta koju je odredio sud, centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Sretno..!
 11. 3 bodova
  Borbena7

  troškovi bolničkog liječenja

  Pogledajte link za sličnu temu
 12. 3 bodova
  stradivari

  Susjeda remeti kućni red i mir

  od jrm a nema ništa. Privatne tužbe su u ovakvim slučajevima najčešće gubitak novaca i vremena, a najpametnije (govorim iz vlastitig iskustva) je da sa stručnjakom za zvučnu izolaciju pokušate tu buku svesti na minimum. Ako vas zanima što sam ja napravio javite se u inbox. Pozz
 13. 3 bodova
  Željac047

  Alimentacija ?!

  Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mld. provjerava i odobrava sud u izvanparničnom postupku čime on stiče svojstvo ovršne isprave, obvezan za obadva roditelja, ako jedan od roditelja ne poštuje isti postoje razne zakonske mogućnosti kao što je izravna naplata putem FINE temeljem ovršne isprave ili pokretanje Ovršnog postupka protiv roditelja koji ne poštiva plaćanje uzdržavanje za dijete, pokretanje kaznenog postupka protiv roditelja koji krši (sprečava) odluku o kontaktima djeteta sa drugim roditeljem, ovrha nad djetetom idr. Sve činjenice vezane za dobrobit djeteta (sociijalna anamneza za oba roditelja, gleda se tko od roditelja ima bolje uvjete za dodjelom daljnje roditeljske skrbi za dijete) i sve ostalo vezano za dobrobit i normalni daljnji razvoj djeteta, Ako postoje opravdani razlozi može se pokrenuti postupak potpunog oduzimanja roditeljske skrbi roditelju, a što ga ne oslobađa obveze plaćanja uzdržavanja za dijete, no kod pokretanja takvog postupka i rješavanja određenih situacija i problema na taj način, mora se biti jako oprezan i treba gledati na druge, možebitne, načine rješiti probleme, jer se pokretanjem takvog postupka zadire i u pravo djeteta na obadva roditelja
 14. 3 bodova
  Matrix

  Predbilježba u zk

  Izdvajam odluku Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž-1021/2010-2, od 18. studenoga 2010., koja je donesena u žalbenom postupku u kojem se raspravljalo o tome može li se u zemljišnu knjigu upisati zabilježba predgovora o kupoprodaji nekretnina. Taj sud rekao je da to nije moguće i kao argument naveo sljedeće obrazloženje: „Materijalnopravno stajalište žalbe da za takve slučajeve propisima koji su na snazi nije predviđen upis zabilježbe, odnosno da bi u konkretnom slučaju bilo osnovano podnijeti prijedlog za predbilježbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama, umjesto upisa zabilježbe postojanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina, kao pravilno prihvaća i ovaj drugostupanjski Sud. (…) Kada se ima u vidu sadržaj odredbe čl. 39. Zakona o zemljišnim knjigama kojom je propisana svrha takvog upisa, to i ovaj Sud smatra da u toj zakonskoj odredbi nema osnove za zabilježbu zaključenog Predugovora o kupoprodaji nekretnina...
 15. 3 bodova
  Radi usklađenja podataka u katastru, grunotovnici i naravi, potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera geodezije, na temelju čijeg elaborata usklađenja je moguće promijeniti podatke u katastru.
 16. 3 bodova
  prof

  Kuca za odmor

  Poštovana marijanna, Radite ozbiljan propust koji je jednostavno riješiti u dvije verzije. 1.Kategorizaciju kuće za odmor ostavite na suprugovom imenu a sve buduće uplate vršite na njegov žiro račun ili 2.Kategorizaciju prebacite na svoje ime a sve uplate vršite na svoj žiro račun kao i do sada. Kategorizaciju na svoje ime možete jednostavno prebaciti sa njegovog imena (pod uvjetom da Vam je ista adresa stanovanja) ako on u nadležnom uredu za kategorizaciju koji mu je izdao istu, u pisanom obliku (njihov tipski formular) zatraži promjenu nositelja kategorizacije kuće za odmor na Vas, bez ikakvih posebnih dodatnih obrazloženja. Lijep pozdrav
 17. 3 bodova
  Nažalost, ne postoji niti jedno niti drugo, jer je prvo ročište pripremno u kojem stranke daju osobne podatke, te trebaju i usmeno obrazložiti navode u Tužbi i tužbenom zahtijevu, kao i u Odgovoru na tužbu, te predložiti dokaze, Vi možete naknadno uzeti odvjetnika, ali se morate osobno pojaviti, jer morate biti saslušana u postupku, zato Vam je moj savjet da se, a pošto navodite da Vas je strah od nekog "ekscesa" od strane tuženika, da se prije održavanja parnice, javite pravosudnom policajcu ili sucu u postupku, iznesete takve mogućnosti i zatražite prisustvo i osigurdavanja Vas od strane pravosudnog policajca, međutim, mišljenja sam da Vam to nije potrebno, jer da i dođe do nečega, vrlo brzo bi se reagiralo i spriječile neželjene posljedice, ali to je Vašo pravo i možete ga koristiti, Što se tiče završetka postupka u jednoj parnici, čisto sumnjam, gotovo sam siguran, da je nemoguće, jer postupak počinje pripremnim ročištem, nastavlja se glavnom raspravom u kojoj se izvode dokazi, da bi se, prije okončanja glavne rasprave, zakazala parnica za objavu presude, tako da je nemoguće da postupak završi u jednoj parnici..
 18. 3 bodova
  Kao tajnik bih Vam isplaćivao cijenu dnevne karte puta broj dana...barem je takvo bilo tumačenje po starom kol. ugovoru....
 19. 3 bodova
  G-man

  Suprug ne želi razvod

  Ne znam ni za jednu sudsku presudu, kojom bi tužbeni zahtjev usmjeren na razvod braka zbog trajno i teško poremećenih odnosa bio odbijen, tako da s te strane, ne morate brinuti. Ne može sud "prisliti" nekoga da ostane u braku, u kojem više ne želi biti. Na kraju krajeva, za brak je potrebna volja obje strane, kada to nestane, nestane i temelj braka. Ukoliko je vaša odluka takva kakva je i ne vidite mogućnosti da je promijenite nikakvim razgovorima ili promjenama druge strane, onda se rješenje nalazi u podnošenju tužbe za razvod braka, a sam postupak je znatno jednostavniji i brži kada u situaciji, poput vaše, nema maloljetne djece.
 20. 2 bodova
  G-man

  SRETAN USKRS

  Zahvaljujem svima i sa malim zakašnjenjem, također čestitam sretan Uskrs!
 21. 2 bodova
  spzg1234

  SRETAN USKRS

  Također, svima.
 22. 2 bodova
  prof

  Nasljeđivanje stana i porez

  Poštovani Gvaka, na naslijeđenu ili darovanu nekretninu od roditelja ne plaća se nikakav porez, bez obzira na broj nekretnina koji imate. Lijep pozdrav
 23. 2 bodova
  Upravo tako, slažem se da nije normalna situacija da otac djeteta pokupi dijete i da ga ostavi na čuvanju drugoj osobi i da ga, dalje, baš briga za dijete, ali to nije razlog da se ocu oduzima pravo na roditeljsku skrb, zato se i provodi stručna obrafa kako bi se utvrdilo što je uzrok tome, ukaže na određene propuste i donese adekvatna odluka što je dajle najbolje za dijete i njegov daljnji normalni razvoj, tj. da se donese odluka koja će biti u interesu djeteta
 24. 2 bodova
  gala385

  Godisnji odmor

  Sukladno čl. 84. st. 5. Zakona o radu isti možete iskoristiti do kraja ove godine.
 25. 2 bodova
  drot13

  Popravak štete nakon nesreće

  Smiješ. Čekao si razumno vrijeme, fotografirao sve ako bi to kasnije nekome trebalo i to je to. On se i nakon više mjeseci može sjetiti da ga nešto boli (a može ga i stvarno boljeti kad se malo ohladi) i da bi moglo biti od te nesreće, ali to ne znači da ti za svaki slučaj moraš čuvati auto u netaknutom stanju...
 26. 2 bodova
  Zakon o parničnom postupku jasno uređuje pitanje nadležnosti sudova, pa tako čl. 56 regulira nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda, te kaže da je za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini, u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretnini te u sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini isključivo nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina. Ako nekretnina leži na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova. Za sporove zbog smetanja posjeda na pokretnim stvarima nadležan je pored suda općemjesne nadležnosti i sud na čijem se području dogodilo smetanje.
 27. 2 bodova
  Spitfire

  Osobna (nepravilna) služnost puta

  Prema čl.43 Zakona o državnim maticama imate pravo na uvid u iste jer imate pravni interes. Tako bi trebali otići u nadležni matični ured i zatražiti podatak je li dotična osoba/e upisana u istu (maticu umrlih), te na temelju izvadaka iz matice zatražite brisanje služnosti u ZK.
 28. 2 bodova
  mutavi

  Potrebni koraci kod renoviranja kuce

  Kako navedeni radovi ne udovaljaju radovima koji se mogu graditi bez građevinske dozvole u skladu sa glavnim projektom, za iste je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju stambene zgrade.
 29. 2 bodova
  Borbena7

  FINA PREDUJAM

  Imate pravo na povrat. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, točnije u čl.14. kaže da će se u ovakvim situacijama predujmljena osnova za plaćanje vratiti ovrhovoditelju na njegov zahtjev.
 30. 2 bodova
  prof

  Izračun radnog staža

  Poštovani, beneficirani staž se pribraja prilikom izračuna iznosa starosne mirovine. Kad imate 41.g. efektivnog staža i više od 60. godina života, time ste ostvarili pravo na priznavanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ali izračun minimalne starosne mirovine je sa ukupnim mirovinskim stažom. Kad Vam zbroj efektivnog radnog staža i beneficiranog staža bude iznosio najmanje 42.g. izračun je: 42 x 66,35 = 2.786,70 kn Ako imate samo 41.g. efektivnog staža mirovina bi Vam tada iznosila: 41 x 66,35 = 2.720,35 kn Prvi trenutak Vašeg odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu je nadnevka 13.11.2021.g. na Vaš 60-ti rođendan. Mirovina bi Vam iznosila: 40 x 66,35 = 2.654 kn x 0,82 = 2.176,28 kn Jasno Vam je da Vam nije dobro ići u prijevremenu starosnu mirovinu sa 60.g. Četrdeset godina rada za mirovinu od 2.176,28 kn a ako Vas zdravlje posluži raditi još samo nešto više od 1.g. iznos mirovine Vam raste na 2.786,70 kn, dobro razmislite. Lijep pozdrav
 31. 2 bodova
  Odgovoran je i onaj tko iznosi, i onaj tko pronosi, odnosno tko distribuira neistinite činjenične tvrdnje, no ako se radi o internetskom portalu koji je istovremeno i elektronički medij, vodite računa o rokovima iz Zakona o medijima glede zahtjeva za uklanjanje i demantiranje neistinitih informacija, jer su ti rokovi i ispunjenje tih prethodnih radnji preduvjet za podnošenje tužbe. Rok za podnošenje tužbe je isti kao i za fizičku osobu, tri mjeseca, čak ih možete obuhvatiti i istom tužbom.
 32. 2 bodova
  U tom slučaju platite tehnički, a sa osiguranjem dogovorite da im policu platite na rate.
 33. 2 bodova
  Još uvijek imate dugovanje po ovoj osnovi i smiju Vam isključiti plin. Naime, u ovom slučaju postoji rješenje o ovrsi, a po istom niste dugovanje podmirili u cijelosti, jer navodite da su Vam ostali nepodmireni troškovi ovrhe.
 34. 2 bodova
  Spitfire

  dogovor oko međe

  Vidite temu, temu, temu, puno toga će vam biti jasnije. Evo i nekoliko sentenci sudskih odluka, "Sud prvog stupnja je pobijanim rješenjem odredio da protustranke naknade predlagatelju troškove uređenja međe u skladu s pravnim pravilom 283 bivšeg Zakona o sudskom izvanparničnom postupku. Ovo stoga što je uređenje međe bilo potrebno, obzirom nisu postojali granični znakovi između nekretnina stranaka. Stoga je pravilno zaključio da su protustranke dužne dio troškova za uređenje međe naknaditi predlagatelju. Pritom je sud prvog stupnja pravilno postupio kad je odredio da protustranke naknade predlagatelju troškove uređenja međe prema dužini međašne linije između nekretnina predlagatelja i protustranaka. ŽS Vž Gž 542/2003-2" "Rješenje kojim je pravomoćno uređena međa predstavlja presumpciju vlasništva koja se može pobijati u posebnom parničnom postupku, iz kojeg razloga se tužitelj smatra uvjetnim vlasnikom spornog dijela nekretnine tako dugo dok ne protekne rok od šest mjeseci od pravomoćnog uređenja međe. ŽS Vž Gž 910/2008-2" "I nakon što je sud u postupku uređenja međe obnovio ili ispravio među, svatko može u parnici dokazivati vlasništvo i zahtijevati da se u skladu s njim označi međa, no susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međa ne može to zahtijevati nakon proteka roka od šest mjeseci od dana pravomoćnosti odluku donesene u postupku uređenja međa, pa tužbu podnesenu nakon tog roka treba odbaciti. ŽS Sk Gž 1470/2006" "Ako dokazi provedeni tijekom postupka uređenja međe ne daju dovoljnu osnovu u odnosu na nedvojbeni zaključak glede posljednjeg stanja posjeda sporne površine, tada se ima smatrati da su ispunjene pretpostavke za uređenje međe temeljem pravične ocjene suda. ŽS Vž Gž 1744/2005-2"
 35. 2 bodova
  Pozdrav..samo osvrt na suocenje koje sam imala s okrivljenim. da to je vrlo psihicki i detaljno...od momenta do momenta...mozda jer sam zenskog roda pa to vise kroz emociju .. i da nastavlja se.. okrivljeni predlaze svoje svjedoke koji tada na licu mjesta policiji nisu podatke ostavili ali su mu rekli da ako bude trebalo neka ih on pozove. evo cisto reakcija iz prve ruke..pozdrav💪
 36. 2 bodova
  Pravno je valjana oporuka koju je svojom rukom napisao i potpisao oporučitelj velikim tiskanim slovima pri čemu niti okolnost što se njegov potpis na oporuci sastoji od početnog slova vlastitog imena i cijelog prezimena nema utjecaja na njenu valjanost. VS RH rev 1226/07-2 od 21. svibnja 2008. ************** Odredbom čl. 64. st. 2. Zakona o nasljeđivanju (“Narodne novine” br. 52/71 i 47/78), propisana je ništavost oporuke ukoliko oporučitelj nije u vrijeme njenog sačinjenja bio sposoban za rasuđivanje, odnosno ukoliko je oporuku sačinio pod prijetnjom, prinudom, prijevarom ili u zabludi (čl. 65. Zakona). Kako niti jedan od tih elemenata nije egzistirao u vrijeme sačinjenja oporuke, s pravom su nižestupanjski sudovi odbili tužbeni zahtjev za utvrđenje oporuke nepravovaljanom. Na takvu ocjenu ne utječe ni činjenica da je oporučitelj stavio datum 30. veljače 1990., niti tvrdnja da u oporuci nije spomenuo sina (tužitelja), budući da u oporuci na nekoliko mjesta rabi izraz “oba nasljednika”, a to su upravo sin i kćer ostavitelja, jer drugih zakonskih nasljednika nije bilo. VS RH Rev-994/01-2 od 12. studenoga 2003. godine *********** Ovaj sud slaže se sa ocjenom nižestupanjskih sudova da je oporuka sada pok. B. M. od 11. svibnja 1995. godine pravovaljana. Oporučitelj je oporuku napisao svojom rukom i vlastoručno ju potpisao, te dodao i datum kada je sastavljena, pa su ispunjene sve pretpostavke pravovaljanosti vlastoručne oporuke predviđene odredbom čl. 68. ZN. Činjenica da je ostavitelj uz svoj potpis dodao i otisak kažiprsta ne čini vlastoručnu oporuku nevaljanom.” VSRH Rev 436/2003-2 * Isključenje iz nasljedstva mora u oporuci biti izraženo na nesumnjiv način. VSRH Rev 156/2001 * Valjan je ugovor kojim je ostavitelj ugovorio s bankom da za slučaj njegove smrti prava s njegovih računa kod te banke prelaze na određenu osobu. VSRH Rev 960/1990 * Oporuka je jednostrani akt oporučitelja te svako kasnije raspolaganje od strane oporučitelja određenom stvari koju je bio nekome namijenio oporukom ima za posljedicu opoziv namjene, te stvari i opoziv oporuke kako je to propisano čl. 107. Zakona o nasljeđivanju. Zbog navedenog je oporuka opozvana i u slučaju kada je ostavitelj pravno valjanim ugovorom raspolagao imovinom koja je bila predmet oporuke u korist treće osobe ili pak osobe u čiju je korist izvršio raspolaganje oporukom.” VSRH Rev 1081/1999 * Kad je ispunjenje naloga iz oporuke za oporučnog nasljednika postalo nemoguće (zbog smrti osobe o kojoj je trebalo brinuti) bez njegove krivnje, to nije od utjecaja na njegova prava kao nasljednika. VSRH Rev 2261/1997 * Vlastoručna oporuka je pravovaljana ako ju je oporučitelj napisao svojom rukom i ako ju je potpisao. Pritom potpis oporuke mora uslijediti nakon što se ona napiše, dakle, na kraju oporuke. Vrhovni sud Republike Hrvatske Rev 1330/2008-2 od 17.2.2010. * Oporuka koju je oporučitelj napisao svojom rukom i potpisao pravovaljana je, te za taj oblik oporuke nisu potrebne nikakve druge formalnosti, ali ako su iste ipak učinjene (ovdje potpisi svjedoka) one same po sebi ne oduzimanju oporuci značenje valjane vlastoručne oporuke. Potpisi svjedoka na vlastoručnoj oporuci ne daju toj oporuci značenje pisane oporuke pred svjedocima. Županijski sud u Splitu Gž 3442/2008 od 11.3.2010. * Kasnije raspolaganje oporukom na stvari koja je bila predmet ugovora o darovanju nema značenje opoziva ugovora o darovanju. VSRH Rev 1083/1991 Kad je ostavinski sud utvrdio oporuku nevaljanom, a trebao je stranku uputiti na parnicu, pravomoćnost odluke ostavinskog suda ne spriječava vođenje parnice radi utvrđenja valjanosti oporuke. VS RH Rev 436/03-2 od 31. ožujka 2004. godine.
 37. 2 bodova
  Borbena7

  Dug za pokojnikom

  Da, kao nasljednik odgovarate za dugove ostavitelja do visine naslijeđene imovine. Ako se na ostavinskoj raspravi majka nije htjela prihvatiti ostavinskog dijela, tada ona ne odgovara za ovaj dug. Međutim, ako je prihvatila svoj dio i potom ga se odrekla, kako kažete u Vašu korist, tada i ona odgovara za ovaj dug. S tim da vjerovnik može birati od koga će se naplatiti.
 38. 2 bodova
  I tako dugo dok je ne prijavite, neće ni prestati. A možda čak ni onda, samo što će u tom slučaju snositi i posljedice. Pogrešno, a Željac vas je uputio u dobrom smjeru.
 39. 2 bodova
  Borbena7

  Ovrha

  Korisnik navodi da podmiruje obveze na način da često krši rokove, a to nije isto kao redovno i pravovremeno podmirivanje obveza, te je za ovakva postupanja predviđen ovršni postupka.
 40. 2 bodova
  Ovdje se radi o KD nametljivog ponašanja, opisanog i definiranog u čl. 140. st.. 1. KZ RH
 41. 2 bodova
  Mrljavac

  Bugi-Vugi

 42. 2 bodova
  S obzirom da nije platio ono na što se obvezao, postoji sumnja u kazneno djelo prijevare, pa ga možeš prijaviti policiji. Dodatno sumnju povećava i to što je odmah prepisao vozilo dalje. Možeš ga upozoriti na tu sumnju i mogućnost podnošenja kaznene prijave. To bi trebalo zabrinuti svakoga, a posebno nekog tko radi u policiji (jer mu može imati utjecaja na karijeru, može disciplinski odgovarati i sl.)...
 43. 2 bodova
  mutavi

  Građevinski projekt

  Ovisno o sadržaju glavnog projekta, vjerovatno će ga trebati malo doraditi, jer u međuvremenu Zakon o gradnji (3. skupine, izjave, potvrde glavnog projekta) je bio izmjenjen. Također treba obratiti pozornost na izjave projektanta, ako je u međuvremenu prostorni plan bio mijenjan. Građevinska dozvola važi tri godine. Može se produžiti na zahtjev investitora jednom za još tri godine, ako se nisu promjenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određni prostornim planom.
 44. 2 bodova
  Poštovani, poligraf Vam nije dokaz u postupku.. Što se tiče ostalog što navodite vezano za skrbništvo nad djecom, sve se uzima u obzir, sud utvrđuje sve činjenice bitne za dobrobit djece, vrši se socijalna anamneza roditelja kako bi se utvrdilo koji od roditelja ima bolje uvjete i sve ostalo vezano za dobivanje skrbništtva nad djecom (kojem roditelju će djeca biti povjerena na odgoj i skrb i s kojim će živjeti), naravno, kod djece uzrasta kao Vaša, uzima se u obzir i njihovo mišljenje i temeljem tako utvrđenog činjeničnog stanja, sud donosi odluku s kojim roditeljem će dalje djeca živjeti, tj. kojem roditelju će biti povjerena na skrb i odgoj, dok se roditelju s kojim djeca neće živjeti, određuju način i vrijeme osobnih kontakata sa djecom, kao i, primjenom čl. 310. ObZ, plaćanje uzdržavanja za djecu. Što se tiče kredita koji navodite, kod određivanja uzdržavanja se ne uzima u obzir, jer uzdržavanje djece ima prioritet nad svim ostalim davanjima i kreditima. Za djete uzrasta 13 godina, kao vaše, minimalno uzdržavanje je negdje oko 1.200,00 kn, dok za dijete od 17 godina iznosi negdje oko 1.300,00 kn mjesečno (pišem okvirno), što bi za obadvoje iznosilo negdje oko 2.500,00-2.600,00 kn mjesečno
 45. 2 bodova
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Temeljem Odluke o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018. izvršio sam odgovarajuću korekciju u tablicama za usporedni izračun mirovina. Tablice u privitku služe radi informativnog izračuna invalidskih mirovina za one korisnike koji bi takve mirovine započeli koristiti u 2019.g. http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Upravnovijece/sjednice/26_14032019/5_Odluka_utvrdjivanje_vrijednosnog_boda_prema_osobnom_cinu_za2018.pdf usporedni izračun mirovina - od 01.01.2019.g. makro enabled.xlsm
 46. 2 bodova
  mutavi

  pomocna prostorija

  Pogledajte odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Većinu željenih radova će te moći izvesti sa glavnim projektom. Susjedi nisu od nikakvog utjecaja u tom postupku.
 47. 2 bodova
  sivko

  Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Nema pravo žalbe čim je platio kaznu.Ili se plati ili se žali.
 48. 2 bodova
  gala385

  Mentorstvo

  Nemate pravo na naknadu jer MZO ne naknađuje navedeno pripravnicima izvan radnog odnosa. To Vam je ravnatelj trebao reći prije nego ste pristali na mentorstvo.
 49. 2 bodova
  Možda ćete mi zamjeriti što ovo kažem, ali mislim da ste vi kao roditelji dio problema, a ne rješenja, jer svojim ponašanjem minirate nastavničin autoritet i onemogućujete joj da radi svoj posao u odnosu na Vašeg sina. Vjerujem da ga nema na piku, ili da ga ima na piku samo zato da bi u cijelosti ispunio svoje potencijale, a također se morate uživjeti i u ono što ona vidi u taj jedan sat nastave - dijete koje nikad nema zadaću, koje ne nosi potreban pribor, koje usto ometa nastavu i remeti red, koje fotografira ispit da bi provjeravalo nastavnicu... Postupak zbog remećenja javnog reda i mira je dodatni problem, koji je vidjelo i Vaše dijete, i on zbilja nema dobar primjer o tome kako se valja ponašati prema nastavnicima. Iskreno, mislim da će trebati puno više suradljivosti, sa Vaše strane, strane Vašeg supruga i sina da razriješite ovaj konflikt na odgovarajući način, kako biste u miru dočekali kraj školske godine. No pravno govoreći, ne vidim što biste tu mogli poduzeti.
 50. 2 bodova
  Davno vam je odgovoreno Ako ste skoro pa doktorirali,onda treba da znate kako ugovori koje navodite nisu u domenu nasljednog prava.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×