Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 13.04.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  Zakon o parničnom postupku jasno uređuje pitanje nadležnosti sudova, pa tako čl. 56 regulira nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda, te kaže da je za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini, u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretnini te u sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini isključivo nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina. Ako nekretnina leži na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova. Za sporove zbog smetanja posjeda na pokretnim stvarima nadležan je pored suda općemjesne nadležnosti i sud na čijem se području dogodilo smetanje.
 2. 1 bod
  Spitfire

  Osobna (nepravilna) služnost puta

  Prema čl.43 Zakona o državnim maticama imate pravo na uvid u iste jer imate pravni interes. Tako bi trebali otići u nadležni matični ured i zatražiti podatak je li dotična osoba/e upisana u istu (maticu umrlih), te na temelju izvadaka iz matice zatražite brisanje služnosti u ZK.
 3. 1 bod
  Bojim se da bez teške povrede na štetu djeteta, roditeljska skrb ne bi bila oduzeta, vjerojatno zbog toga nailazite u sukob u mišljenjima s djelatnicima centra. Djetetu se mora omogućiti da ima oba roditelja i to se potiče na sve načine, pa makar roditelj bio i pasivan. Uvijek valja ostaviti odškrinuta vrata da će se odnosi jednom popraviti.
 4. 1 bod
  Što se tiče prijevremenog raskida, upućujem Vas na odluke HAKOM-a da neki teleoperateri više ne smiju naplaćivati naknade za prijevremeni raskid ugovora (odnosi se to na A1 i Optimu po posljednjoj odluci), ali vjerujem da ćete se za pravo da ne plaćate morati izboriti sudskim putem ili prigovorom HAKOM-u na račun.
 5. 1 bod
  Borbena7

  Tele 2 - Koje su mi opcije?

  Probni rok ništa ne bi promijenio jer tada poteškoća nije bilo, tako da ovaj dio prigovora nema smisla. Treba dobro proučiti Vaš ugovor i njihove uvjete poslovanja, odnosno da li postoji mogućnost raskida zbog toga što oni ne mogu isporučiti točno ugovorenu uslugu.
 6. 1 bod
  Borbena7

  Tele 2 - Koje su mi opcije?

  Što piše u Vašem ugovoru vezano za raskid?
 7. 1 bod
  Spitfire

  Pristupni put garaže

  Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, među samostalne prostorije spadaju i samostalni poslovni prostori kao i samostalne garaže, te isti zakon određuje da se vlasništvo posebnog dijela nekretnine može protegnuti na neki sporedni dio koji je dostupan s međe nekretnine ili iz njezinih zajedničkih dijelova ili iz onog stana, odnosno samostalne prostorije čiji bi bio sporedni dio.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×