Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 15.04.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  Jedna od odgojnih mjera je liječenje, tako da je i to moguće. Postupak može trajati i više mjeseci, a prvo ćete ići u centar za socijalnu skrb, jer će njihovo mišljenje biti najbitnije kod određivanja sankcije (dobit ćete poziv, tvoj skrbnik i ti). Onda ćete ići na sud (isto ćete dobiti poziv), gdje ćete razgovarati sa sutkinjom/sucem (ništa opako i apstraktno) i gdje će ti odrediti sankciju. Uglavnom, ništa strašno.
 2. 1 bod
  vodovod1

  prodaja na biciklu

  Mene ovo podsjeća na ugostiteljstvo, a ne na trgovinu. Možda: 6. Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati slijedeća jednostavna jela: hot dog, hrenovke, kobasice, palačinke i slična jela, napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom stanju te pića i sladoled. (2) U objektima jednostavnih usluga mogu se pripremati i usluživati vrste i količine jednostavnih jela, pića, napitaka, te sladoleda za čiju pripremu i usluživanje objekt ispunjava propisane minimalne uvjete, razmjerno veličini prostora objekta. (3) U objektima jednostavnih usluga usluživanje se u pravilu vrši kroz otvor za usluživanje radi konzumiranja u hodu ili na drugom mjestu. (4) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka mogu biti opremljeni samo s visokim stolovima bez stolaca, a ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 5. i 6. ne mogu imati stolove i stolce. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja čiju lokaciju određuje predstavničko tijelo odlukom iz članka 8. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, mogu biti opremljeni visokim stolovima sa stolcima te s niskim stolovima i stolcima ili klupama i sl. (6) U objektima jednostavnih usluga jela i pića uslužuju se s priborom za jednokratnu uporabu. Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) Članak 34. Objekt jednostavnih usluga na kolicima mora imati radnu površinu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere veličine dovoljne za vrste i količinu jela koja se uslužuju, odgovarajući termički blok i odgovarajući rashladni uređaj, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje.
 3. 1 bod
  Željac047

  Strano tijelo u mesu

  Da, samo teško dokazivo da je šteta nastala baš od tog stranog tijela u mljevenom mesu, jeste li ih izvjestili, tj. izvršili reklamaciju? Moje mišljenje je da bi bilo dobro da ih izvjestite o tome i da se, nekako, probate dogovoriti, dogovorno riješite da Vam saniraju nastalu štetu, sudskim putem dosta teško, jer je na Vama da dokažete da Vam je most slomljen, samim tim nastala šteta, baš radi tog stranog tijela koje se "našlo" u mljevenom mesu, kažem, najbolje bi bilo da odete do njih i da se probate dogovoriti sa njima.. Možda, čak, da im se obratiti i pisanim putem uz prilog računa i ostalog što imate kao dokaze.. Sretno Vam..!
 4. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Strano tijelo u mesu

  Po mom mišljenju, morali biste podnijeti odštetni zahtjev za štetu koja Vam je nastala, a vidjet ćete hoće li oni pristati na bilo kakvu naknadu, teško je reći, iskustva su različita.
 5. 1 bod
  Željac047

  KAKVA PRAVA IMAM KAO OTAC DJETETA

  A da, to nije relevantni dokaz u postupku, dapače, to bi se, čak, moglo koristiti kao dokaz protiv Vas, da ste joj, kao, prijetili, te da se ona SMS-om obratila Vašoj sestri za pomoć.. Ništa Vam drugo ne preostaje nego, kategorički, opovrgavati mišljenje CZSS i biti uporni u traženju nadvještačenja, naravno, i uporno i ustrajno ponavljati rečeno, ne popuštati, a sve ostalo je na sudu... Također Vam još jednom sugeriram, za svako obraćanje nekim od institucija, nemojte se obraćati telefonom ili e-mailom, nego pisanim dopisom i to preporučeno sa povratnicom (kasniji relevantni dokaz).. Sretno Vam još jednom i držite se..!
 6. 1 bod
  Željac047

  Podjela bračne stečevine

  Točno, jer je razvidno da je stan stečen za vrijeme trajanja bračne zajednice, a sve što je stečeno za vrijeme trajanja bračne zajednice, sukladno Obiteljksom zakonu, se dijeli na pola između bračnih drugova (50:50).. Sve je moguće, svaki dogovor Vas i supruga je moguć, to sve ovisi o Vama i njemu... Opet sve ovisi o Vama, ako se dogovorite i postignete sporazum o podjeli bračne stečevine, sastavite Ugovor o podjeli bračne stečevine i svega ostalog, ovjerite kod JB, tada vam nije niti potrebno pokretanje postupka za utvrđenje i podjelu bračne stečevine, dapače, to je bolje i jednostavnije, a i puno jeftinije, rješenje.. Dakle, sve se može kad se hoće i ako se supružnici mogu dogovoriti i sve probleme sporazumno riješiti, dapače, najbolje i najjednostavnije, a i najeftinije rješenje..
 7. 1 bod
  Željac047

  Podjela bračne stečevine

  Pokretanje postupka za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine.. Dakle, pred nadležnim sudom pokrenete postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine.. Postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine možete pokrenuti prije pokretanja postupka za razvod braka, za vrijeme trajanja postupka za razvod braka, kao i poslije razvoda braka... Isplata se vrši po završetku postupka za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine sukladno utvrđenom što predstavlja bračnu stečevinu i na koji način se dijeli (u kojem postotku) između supružnika... Nebitno tko je upisan u ZK kao vlasnik stana, ako je stečen za vrijeme trajanja bračne zajednice, a razvidno je da je stečen, dijeli se pola-pola između supružnika, dakle Vas i supruga, s time da Vi, kao potpisnik Ugovora o kreditu, ostajete obveznik vraćanja kredita, te po otplati istog, možete pokrenuti postupak povratka otplaćenog dijela kredita koji nije otplaćen za vrijeme trajanja bračne zajednice, i to u postotku u kojem je suprug ostvario vlasništvo nad stanom temeljem podjele bračne stečevine (pola kredita koji ste otplatili poslije prestanka bračne zajednice, ako je ostvario pravo vlasništva na polovicu stana temeljem podjele bračne stečevine, a sukladno ObZ) Sve ovisi o postupku utvrđivanja i podjele bračne stečevine, kao i odluke o skrbništvu nad djecom... Dakle, Vi bi njemu trebali isplatiti polovicu vrijednosti stana, nastaviti otplaćivati kredit, te po otplati kredita, od njega potraživati polovicu otplaćenog dijela kredita (glavnice i kamata) koji ste Vi nastavili otplaćivati po prestanku trajanja bračne zajednice... Po donošenju pravomoćne sudske odluke o skrbništvu nad djecom, s time da se računaju zaostaci od pokretanja postupka za donošenje odluke o skrbištvu nad djecom, tj. od pokretanja postupka za razvod braka ako je u tom postupku donesena odluka o skrbništvu, trebala bi biti, jer se brak nebi mogao niti razvesti prije donošenja takve odluke ili po potpisivanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, ako se, u postupku obveznog savjetovanja i obiteljske medijacije koji se provode pri nadležnom CZSS, a obvezni su za bračne drugove koji imaju mlt, djecu, uspijete dogovoriti i sastaviti takav plan (čl. 106. ObZ)...
 8. 1 bod
  Zakon o parničnom postupku jasno uređuje pitanje nadležnosti sudova, pa tako čl. 56 regulira nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda, te kaže da je za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini, u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretnini te u sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini isključivo nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina. Ako nekretnina leži na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova. Za sporove zbog smetanja posjeda na pokretnim stvarima nadležan je pored suda općemjesne nadležnosti i sud na čijem se području dogodilo smetanje.
 9. 1 bod
  Mister-X

  Problemi s lihvarom

  to je prvo što trebaš napraviti...to nećeš moći završiti,a da oni to uopče ne saznaju,pa onda bolje da to bude od tebe,a možda ti mogu na neki način i pomoći
 10. 1 bod
  Meni je cestitka iz Fine stigla u 12.mjesecu. Napisala prigovor i vrlo brzo sam dobila poziv za sud, vec pocetkom ozujka. Sutkinja srecom vrlo razumna, smanjila kaznu na min. Platila sam 150 kn kao odgovorna osoba ( prvotno 5.000 kn), a kaznu za firmu ne mislim platiti jer firma niti ima sredstava niti imovine. Danas sam vidjela da nam je napokon najavljeno i brisanje po sluzbenoj duznosti. Dakle, obavezno pisite prigovor!
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×