Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 28.04.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  Matrix

  Novac na cesti

  Vidi odredbe Čl. 232 st.2 KZ i Čl. 134-138 ZV
 2. 1 bod
  G-man

  Otkaz zbog odlaska u inozemstvo

  Ugovor vam je na (ne)određeno? Ako je na određeno, je li njime precizirana mogućnost redovnog otkaza? Ne postoji mogućnost sporazumnog odnosno dogovornog prestanka radnog odnosa sa poslodavcem?
 3. 1 bod
  G-man

  Pretres

  Ukoliko u nalogu nije precizirana i bakina kuća, a nisu postojali uvjeti za provođenje pretrage bez naloga, pretraga bakine kuće bila bi nezakonita i sve što je tamo nađeno ne bi se moglo koristiti kao dokaz protiv vas.
 4. 1 bod
  Borbena7

  Rješenje bez kuverte

  Kod pošiljatelja provjerite sadržaj dostavnice, tko i kada ju je potpisao odnosno kako je izvršena dostava, putem pošte ili sudske dostave.
 5. 1 bod
  prof

  49 lipa po danu rata?

  Poštovani Lowrider, pravo na dodatak na mirovinu od 0,49 lipe po danu sudjelovanja u borbenom sektoru tijekom Domovinskog rata imaju samo korisnici neke od minimalnih mirovina ostvarenih po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Postoji mogućnost da i Vi odmah ostvarite pravo korištenja ovog dodatka ako ste radili najmanje 1.g. nakon umirovljenja po članku 6.a. i ako Vam broj dana borbenog sektora dovoljno umanjuje životnu dob u odnosu na 65.g. kad se redovno ostvaruje starosna mirovina i ako Vam tada bude priznata minimalna braniteljska starosna mirovina u iznosu od cca 2.550 kn. Tada dolazi do opisanog povećanja na mirovinu od 0,49 lipa po danu sudjelovanja u borbenom sektoru. Lijep pozdrav
 6. 1 bod
  Borbena7

  Nagodba sa vjerovnikom

  Ako ovdje nikada nije bio pokrenut ovršni postupak, tada bi rješenje o ovrsi trebao donijeti javni bilježnik i u pravilu takva rješenje se donose općenito na imovini ovršenika. Tek kada se sa ovakvim rješenjem ne mogu namirit preko novčanih sredstava (Fina) i preko plaće/mirovine, onda mogu tražiti od suda rješenje o ovrsi na nekretnini. Sud će ga donijeti ako su ispunjeni prethodni uvjeti, a Vi se žalbom možete pozvati na činjenicu da se radi o jedinoj nekretnini (dobro pogledajte čl. 80 a Ovršnog zakona) i sve žalbene navode argumentirajte, jer je to jedini način da sud bude upoznat sa stvarnim stanjem ovršenika.
 7. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Nagodba sa vjerovnikom

  Ne mora, može čekati dok Vi ne odlučite prodati kuće, pa se kao hipotekarni vjerovnici naplatiti iz kupovnine. Ako bude pokrenuta ovrha na nekretnini, da, bit ćete obaviješteni o istoj. Ako je tražbina veća od 20.000,00 kn, tada se ovrha na nekretnini može provesti, koliko mi je poznato. Mogu pokrenuti i ovrhu na novčanim sredstvima, tada mogu ovršivati i mirovinu do 1/4. Upis prava služnosti Vam ništa ne pomaže.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×