Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 29.04.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  S obzirom da ste objavu stavili pod temu o razvrgnuću, ako dogovora nema na isto mžete uvijek ići i to pravo vam ne zastarjeva. No, razvrgnuće kao takovo je zadnja opcija ako druge mogučnosti nema, posebno stoga što razvrgnuće geometrijskom diobom građevina uglavnom nije moguće te jedino što preostaje je civilno razvrgnuće. A to znaći prodaja na javnoj dražbi i isplata suvlasnika. Doduše, jedan ili drugi suvlasnik se mogu pojaviti kao ponuđaći pa u slučaju da su najbolji ponuđaći ukupno izlicitirana cijena umanjuje za njihov suvlasnički udio.
 2. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Posjed kupljenje nekretnine

  Vlasništvo je jedna stvar, a posjed je druga stvar. Vlasništvo je bilo banke, sad je Vaše, a posjed je cijelo vrijeme njegov. Možda mirno preda posjed pa nećete imati nikakve brige, no ako sada krenete, sigurno nećete deložirati prije kraja iduće godine.
 3. 1 bod
  Bok ekipo.. Dali netko ima konkretne primjere- dali se provodila primjerica ovrha nad nekim tko radi npr u njemačkoj, a blokiran je u hrvatskoj??? dakle sve znam vezano za europski ovršni nalog, da sud mora donijeti odluku i da se tada može tek nekog blokirati u njemačkoj ili općenito vani, ali opet je tu ono ali- da to sve ide na sud u npr njemačkoj.. Stoga mene zanima kako to doista sve funkcionira u praksi, dali se uopće agencije za naplatu ili banke odlučuju na takve procese naplate ili još uvijek je to sve više teorija a teže praksa?? možete navesti neki primjer nedavni( naravno bez imena i prezimena) hvala na preciznim odgovorima,razmišljanjima i primjerima
 4. 1 bod
  vodovod1

  Otvaranje paušalnog obrta u kući

  1. to je slobodni obrt. 2. Upućuem Vas na: Pravilnik o obrtima koji s mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“, broj 101/95.) gdje su pobrojane djelatnosti i članak 2 koji kaže: djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika mogu se obavljati u obimu i na način koji ne zahtjevaju izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora. Osim djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika,u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora(Zato je najbolje da odete u urbanizam i pitate da li taj dio možete prenamijeniti i koliko bi Vas to koštalo).
 5. 1 bod
  Ograđivanje desne strane vam je obveza. Ostalo možete u skladu sa odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te u skladu sa odredbama za provođenje prostornog plana koje propisuju visinu i izgled ograde. Ograđujete na način da postavljate vlastitu ogradu, što znaći da bi trebali znati granice međe i ogradu postaviti na svoju česticu.
 6. 1 bod
  mutavi

  Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Prosebni uvjete, odnosno uvjete priključenja može zatražiti projektant putem upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole. Sve vam je detaljno opisanu i članku 18-24 Zakona i izmjenama i dopunama Zakon o gradnji. Idejni projekt se izrađuje samo u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.
 7. 1 bod
  LjuboZG

  Ugovor o zajmu s ovršnom klauzulom

  Ugovor je potrebno sastaviti u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirati da bi imao snagu ovršne isprave. Savjetujem Vam da ugovor ne sastavljate sami po špranci, nego da se obratite javnom bilježniku da Vam sastavi takav ugovor u obliku javnobilježničkog akta. Platit ćete nešto više od solemnizacije, ali ćete barem biti sigurni da je sve u redu. Ako sami sastavljate ugovor, potrebno ga je prije pristupanja solemnizaciji poslati na pregled javnom bilježniku, budući da kod solemnizacije (i sastavljanja javnobilježničkog akta) javni bilježnik odgovara i za sadržaj isprave (što nije slučaj kod ovjere potpisa). Dakle, bilježnik Vam neće (odnosno ne bi smio) solemnizirati ugovor koji po formi ili sadržaju nije podoban za solemnizaciju. Sama ovršna klauzula glasi: ''DUŽNIK izjavljuje da je suglasan da VJEROVNIK može neposredno na temelju ovog Ugovora protiv njega zatražiti i provesti prisilnu ovrhu radi ostvarenja novčane tražbine iz članka x. stavka y. ovog Ugovora'', ali svakako smatram da biste trebali sastavljanje ugovora zatražiti od bilježnika da budete sigurni, pogotovo ako se radi o većem iznosu.
 8. 1 bod
  Matrix

  Novac na cesti

  Vidi odredbe Čl. 232 st.2 KZ i Čl. 134-138 ZV
 9. 1 bod
  Mogu li pitati kako znate da ste dužni doprinose? To mislite ili ste vidjeli na knjigovodstvenoj kartici firme kod Porezne uprave? Pitam to jer ako niste sami poslali JOPPD obrasce, odnosno ako se niste sami zadužili, na vašoj firmi 99,9% nema nikakvog duga doprinosa. U situaciji koju opisujete, dug eventualno može ići na vaše ime, ali ne i na firmu. Provjerite to..
 10. 1 bod
  Borbena7

  Rješenje bez kuverte

  Kod pošiljatelja provjerite sadržaj dostavnice, tko i kada ju je potpisao odnosno kako je izvršena dostava, putem pošte ili sudske dostave.
 11. 1 bod
  Prisilno dovođenje ne dolazi u obzir, jer se zadire u jurisdikciju druge države. To se eventualno može riješiti putem instituta međunarodne pravne pomoći odnosno molbe državi u kojoj se svjedoka nalazi da ga njena tijela ispitaju ili da osiguraju ispitivanje putem audio-video linka. Za novčane kazne nisam čuo da bi se izricale u takvim slučajevima.
 12. 1 bod
  Wanksta

  Značenje u postupku

  Švicarski sabor je usvojio zakon po kojem se zabranjuje bankama (agresivno) reklamiranje kredita jer time se građanima daje poticaj i mogućnost da se prezaduže.
 13. 1 bod
  Nemaš brige s registracijom, kazne u registar ulaze tek kad su ispucane sve druge mogućnosti, a to traje. Čuvaj uplatnice i to je to, a možeš ih poslati mailom policijskoj postaji koja te tužila, čisto da budeš miran. Ne, nema. Sud će zatražiti policiju da to ispravi u roku od 3 dna, oni će ispraviti i sve ide dalje svojim tokom...
 14. 1 bod
  Pozdrav, javljam da sam napisala zahtjev i pozvala se na ZOR i Ustav koji govori o GO. Brzo mi se odgovorilo na zahtjev, pokrenula se pravna sluzba i dobila sam razmjerni godišnji! G-man, hvala na pomoći!
 15. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Posjed kupljenje nekretnine

  Prvo predlažem da dopisom obavijestite bivšeg vlasnika da ste stekli nekretninu od banke i da tražite da Vam preda nekretninu u posjed predajom ključeva itd. Ako se ne odazove, onda tužbom za iseljenje i posljedičnom deložacijom (ovrhom radi iseljenja). To je formalan način. Neki kažu da možete samostalno ući i promijeniti brave, no to bi bilo smetanje posjeda, jer bivši vlasnik uživa posljednji mirni posjed, za koji uživa zakonsko pravo na posjedovnu zaštitu (zaštitu od smetanja posjeda).
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×