Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 14.05.2019 u svim područjima

 1. 4 bodova
  LjuboZG

  punomoć

  Kako je Matrix napisao, stranka punomoc daje odvjetniku za zastupanje u odredenom predmetu. Bitno je da je u punomoci naveden opunomocitelj (osoba koju odvjetnik zastupa), a ne sve protustranke. Cak je i uobicajeno, ako se navodi protustranka, da se navodi samo jedna od protustranaka (npr. Hrvoje Horvat i dr.) da se punomoc ne opterecuje upisivanjem velikog broja osoba. Dakle, ako je u punomoci uredno naznacen opunomocitelj (stranka odvjetnika) nije doslo do nikakvog propusta. Za slucaj da odvjetnik zaista ne bi bio ovlasten zastupati u postupku prema odredenoj osobi, na takav propust bi se mogla pozvati njegova stranka. Dodatno, cak kada bi nenavodenje protustranke i bilo propust, radi se o propustu koji je otklonjiv, odnosno stranka moze odobriti sve radnje koje je odvjetnik poduzeo bez punomoci.
 2. 3 bodova
  Željac047

  Razvod od borderline osobe

  Sukladno Vašim navodima, Vi bi mogli, da nemate mlt. dijete, zatražiti poništaj braka, no ovako Vam ništa drugo ne preostaje već: 1. Pošto imate mlt. dijete, obratiti se nadležnom CZSS radi pokretanja postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka i obiteljske medijacije - u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka, biti ćete pozvani Vi i Vaša supruga, te će vas se upoznati na posljedice razvoda, kako po Vas, tako i po Vaše mlt. dijete i pokušati Vas se nagoditi da sačinete i potpišete Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom (čl. 106. ObZ), - ako se u tom postupku ne dogovorite i potpišete plan, pokreće se postupak obiteljske medijacije, gdje medijator (stručni djelatnik Centra) posreduje između Vas i supruge i pokušava vas usmjeriti na sastavljanje i potpisivanje plana, to je postupak koji nije obvezan, ali ste dužni, ako imate namjeru podnijeti Tužbu za razvod braka, barem jednom prisustvovati.... - U slučaju da se u navedenim postupcima dogovorite i sačinite Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom, isti potpisujete, te u izvanparničnom postupku dostavljate sudu na provjeru i odobravanje kako bi dobio svojstvo Ovršne isprave (obvezujući), koji je sastavni dio Tužbe za razvod braka, 2. Ukoliko do sporazuma i potpisivanja plana ne dođe, od CZSS dobivate zapisnik koji Vam je temelj za podnošenje Tužbe za razvod braka i donošenje odluke o roditeljskoj skrbi nad mlt. zajedničkim djetetom.. U tom postupku se utvrđuju sve činjenice koje idu u prilog dobrobiti djeteta (vrši se socijalna anamneza za obadva roditelja i sve ostalo bitno za dodjelu roditelju daljnje roditeljske skrbi), dakle, vrši se kompletna "provjera" koji roditelj ima bolje uvijete i sve ostalo za dobivanja skrbništva nad djetetom, te se donosi Presuda za razvod braka, kao i odluka o roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom (određuje se s kojim roditeljem će dijete dalje živjeti, način i vrijeme provođenja osobnih kontakata roditelju sa djetetom s kojim dijete neće živjeti, kao i plaćanje uzdržavanja djeteta - čl. 310. ObZ) Vi možete u Tužbi i tužbenom zahtijevu predložiti donošenja odluke o podijeljenom roditeljskom skrbništvu (podijeljenom roditeljstvu), kao i to da se dijete dodijeli Vama na daljnju skrb i obrazložiti to sa razlozima koje navodite u svom postu, a sud je taj koji će odlučiti i kakvu odluku će donijeti kada utvrdi sve činjenice koje idu na dobrobit djeteta Sretno...!
 3. 2 bodova
  Ukoliko se u roku od 15 dana od donošenja Rješenja nitko nije žalio, vi od tog trenutka već imate pravomoćno Rješenje, ali nemate ovjeru pravomnoćnosti. Nju će te zatražiti u sudu koje je donijelo Rješenje. Sud stavlja na Rješenje pečat kojim ovjerava pravomoćnost, te u njemu upisuje datum od kada je Rješenje pravomoćno.
 4. 1 bod
  Matrix

  upis u zemljišne knjige u HR

  Polazeći od činjenice da ovjera potpisa od strane odvjetnika iz Hrvatske ne može nadomjestiti sudsku ili javnobilježničku ovjeru, postavlja se pitanje kako bi to uopće bilo moguće od strane odvjetnika iz Češke.
 5. 1 bod
  Matrix

  Nasljeđivanje obiteljske kuće

  U konkretnom slučaju ne možemo pričati o nikakvom nasljedstvu niti ste uopće nasljedili predmetnu imovinu jer je očito stric živ. Nadalje, u bilo kojoj opciji prenosa prava vlasništva nećete izbjeći plaćanje poreza, izuzev ugovora o dož. uzdržavanju, u kojem slučaju se za svaku godinu pruženog uzdržavanja porez umanjuje za 5%.( čl. 8 st. 2 ZOPNPN)
 6. 1 bod
  Matrix

  Nasljeđivanje obiteljske kuće

  Niste ni trebali dobiti rješenje, neovisno o činjenici da ste suvlasnik nekretnine, obzirom da se u pravnom prometu suvlasnički dio smatra samostalna stvar, znači niste ovlašteni na žalbu protiv rješenja. Zabilježba nije zapreka konkretnom upisu, no ona će u eventualnom sudskom postupku imati učinak u vašu korist, ovo iz razloga što je u opisanom događaju došlo do dvostrukog otuđenja nekretnine, u kojem slučaju stjecatelj koji je upisao svoje pravo vlasništva sasvim izvjesno nije postupao u dobroj vjeri (vidi čl. 123 i 125 ZV)
 7. 1 bod
  Mister-X

  Razvod od borderline osobe

  ovo je najmanje bitno i što manje se pozivaj na takve stvari da ne bi bio pogrešno shvaćen.......i uz to što je @željac to sve lijepo objasnio imaj na umu da u velikoj mjeri sudovi dodjeljuju majkama djecu i da bude suprotno mora biti dobar razlog (npr.nesposobna,teže bolesna... )
 8. 1 bod
  Spitfire

  Udio u vrijednosti stana

  U postotcima bi to bilo 3x 5%, 1x 10% i 1x 75%.
 9. 1 bod
  Gringo

  viđanje djece

  Poštovana, predstavku na rad nadležnog centra šaljete Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nije nužno na nikoga poimence nasloviti jer dolaskom vaše predstavke u ministarstvo oni tu predstavku delegiraju nadležnoj službi. Vi morate samo jasno napisati da se radi o predstavci ili pritužbi na rad određenog centra za socijalnu skrb. Ono što je bitno ovdje za naglasiti da resorno ministarstvo provodi upravni nadzor nad radom centra, a Hrvatska komora socijalnih radnika trebala bi provoditi stručni nadzor nad radom centra. Za tu provedbu oni dobivaju novce od resornog ministarstva. Ovo mi je malo čudno pitanje, možda zato što nisam detaljno upoznat sa predmetom!? Ako imate materijalne dokaze kojima možete potkrijepiti priču vezano uz pritužbu na rad centra onda ih svakako priložite. Kad govorimo o mišljenju centra prigovarat morate, prije svega, podneskom sud. Ako je iz tog mišljenja vidljiv i upravni i stručni propust onda također ministarstvu i komori. Ministarstvo neće kontaktirati oca već će proslijediti njegovu predstavku na očitovanje nadležnom centru za socijalnu skrb. Rokovi postoje, koliko će ih se pridržavati je upitno. Uz dužno poštovanje prema ocu djeteta kojemu nije lako, ali on je punoljetna osoba i mora preuzeti odgovornost za posljedice svojih postupaka. Pa ne može njemu netko stalno sa strane suflirati što da učini. On najbolje poznaje svoju situaciju i da li će spomenuti centru ili neće mora on odlučiti i nositi se sa posljedicama te odluke. Pa kako će preuzeti odgovornost kad djeca budu sa njime? Centri rade loše, ali nemojte im i vi davati argumente za isto.
 10. 1 bod
  sivko

  Stjecanje HR državljanstva na osnovu...

  Ovdje možeš pratit da li će ga stavit u dnevni red na ovoj sjednici https://www.sabor.hr/hr/sjednice/dnevni-red ako ne bude onda na jesen.U prvom čitanju je usvojen ali treba ići i u drugo.
 11. 1 bod
  Spitfire

  Potpisi za katastarsku cesticu

  Ne računa. Sami nedolazak ili uskrata potpisa na elaborat nije prepreka da nadežno tijelo isti ne potvrdi. Ukoliko mu nešto ne odgovara nakon označavanja međe može tražiti sudsko određivanje međe u izvanparničnom postupku.
 12. 1 bod
  Da, uglavnom, bitno je da on nemože postavljati nikakve uvjete temeljene na toj kući, a vezane za razvod braka
 13. 1 bod
  Borbena7

  Skrb člana obitelji

  Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže sudu pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba nije sposobna brinuti se o svojim potrebama i pravima ili ako ugrožava prava drugih osoba. Znači, za ovakvo stanje osobe trebali bi obavijestiti Centar za socijalnu skrb. Oni će osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenovati posebnog skrbnika. Sud će u postupku zatražiti mišljenje vještaka (liječnika) o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti, a sve kako bi se procijenilo da li je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava. Nakon provedenog postupka sud donosi odluku o lišenju poslovne sposobnosti. Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove, već to u njeno ime i za njezin račun čini skrbnik, ali u dogovoru i sa odobrenjem kojega dobije od centra za socijalnu skrb. Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit ce pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od 30 dana od pravomoćnosti sudske odluke. Također, više informacija možete i trebate dobiti u nadležnom centru za socijalnu skrb.
 14. 1 bod
  drot13

  Podzakonski akti,pravilnici.

  Na ovom linku upišeš i klikneš na zakon koji te zanima, pa ti pored njega izlista sve dostupne podzakonske akte proizašle iz njega.
 15. 1 bod
  U inkubatorima imte. Ne znam od kuda ste ali ja u svom gradu imam za 100+pdv mjesecno adresu, samducic, naziv i prosljedivanje poste na mail
 16. 1 bod
  Možete na samoj ostavinskoj raspravi predočiti vaš dogovor, Javni bilježnici obožavaju kada nasljednici pred njih stave unaprijed pripremljen dogovor o raspodjeli ostavinske imovine. Tada je "problem" samo to pretipkati u Rješenje o nasljeđivanju, možete se u tom slučaju, na samoj ostavinskoj raspravi dogovoriti, s Javnim bilježnikom da Rješenje o nasljeđivanju odmah postaje pravomoćno, bez čekanja zakonskih rokova, a upravo iz razloga što je postignut dogovor, što pretpostavlja da na Rješenje neće biti podnesene žalbe.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×