Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 22.05.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  LjuboZG

  Zamjena parkirnog mjesta

  Najvjerojatnije je vaše parkirno mjesto upisano kao pripadak vašeg stana i susjedovo garažno parkirno mjesto kao pripadak njegovog stana još prilikom etažiranja zgrade. Dakle, jedini potpuno siguran način da parkirna mjesta ''zamijenite'' jest da se radi ponovno etažiranje cijele zgrade i da se susjedovo parkirno mjesto upiše kao pripadak vašeg stana i vaše kao pripadak njegovog stana, ali to vam je potpuno neisplativo raditi. Vi sa susjedom možete potpisati ugovor kojim ćete zamijeniti parkirna mjesta, ali taj ugovor će vezati samo vas i nije trajno rješenje, budući da se takvim ugovorom ne možete niti vi upisati kao vlasnik njegovog parkirnog mjesta niti on kao vlasnik vašeg parkirnog mjesta.
 2. 2 bodova
  1) sastavit ćete darovni ugovor koji ćete potpisati i vi i dijete prije nego dođete u Hrvatsku. Napominjem da u ugovor morate staviti odredbu da obdarenik stupa u posjed nekretnine odmah po sklapanju ugovora, inače bi ugovor trebao biti solemniziran 2) sastavit ćete prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem tog istog ugovora koji će vaše dijete potpisati prije nego dođete u Hrvatsku 3) kada dođete u Hrvatsku, vi ćete kao darovatelj kod javnog bilježnika ovjeriti svoj potpis na ugovoru koji ste ranije potpisali i nakon toga predati prijedlog za uknjižbu (koji je obdarenik potpisao prije vašeg dolaska u Hrvatsku) na gruntovnicu. Moram napomenuti da je ovo što sam napisao izvedivo na način na koji sam napisao jedino i isključivo ako je dijete hrvatski državljanin s prijavljenom adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Naime, ako se radi o stranom državljaninu (izvan područja EU) postoji mogućnost da je potrebno dodatno odobrenje za stjecanje prava vlasništva. Ako dijete nema prebivalište na području RH gruntovnica će Vas vjerojatno tražiti da imenujete punomoćnika za primanje pismena u RH. U oba slučaja je sve i dalje izvedivo, ali uz dodatne radnje.
 3. 1 bod
  1) sin ima pravo na nužni dio koji iznosi jednu polovicu vrijednosti onoga što bi dobio kao zakonski nasljednik (da nema oporuke). 2) pravo na tužbu radi utvrđivanja očinstva ograničeno je strogim zakonskim rokovima. U ovom slučaju, nepriznato dijete ostavitelja može takvu tužbu podnijeti ukoliko je mlađe od 25 godina i to u roku od godinu dana od smrti ostavitelja ili šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju (čl. 383. i 386. Obiteljskog zakona) Tužba se podnosi protiv ostaviteljevih nasljednika. 3) Nužni dio potomaka i bračnog druga iznosi 1/2 onoga što bi dobili kao zakonski nasljednici, a ostalih nužnih nasljednika (ako ih ima) 1/3 onoga što bi dobili kao nužni nasljednici. Pogledajte odredbe čl. 69.-70. Zakona o nasljeđivanju.
 4. 1 bod
  Sestra i vi biste mogli podnijeti tužbu protiv oca radi utvrđenja da je kuća bračna stečevina oca u 1/2 dijela i pok. majke u 1/2 dijela, odnosno budući da ste otac, sestra i vi naslijedili majku, tužbu radi utvrđenja prava vlasništva vas i sestre na predmetnoj kući, svake u 1/6 dijela (otac je vlasnik preostalih 4/6 i to 3/6 temeljem njegovog dijela bračne stečevine te 1/6 temeljem nasljeđivanja pok. majke). Odgovor dajem pod pretpostavkom da su majka i otac u trenutku smrti majke i dalje bili u braku te da je i otac temeljem toga nasljednik iza majke.
 5. 1 bod
  Naknada za neiskorišteni godišnji odmor Članak 82. (1) U slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. (2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.
 6. 1 bod
  gala385

  E radna knjižica

  Neke djelatnosti kao recimo školstvo su ranije imale kao puno radno vrijeme službeno navedeno 7 sati dnevno a ne 8, te se računalo kao puno RV. Radi li se o tome kod Vas? Piše li Vam u zadnjoj kućici (trajanje staža) kod odnosa od 22.01.1996. - 30.06.2002.. išta? Ako se radi o nepunom odnosno pogrešci bilo bi prazno.
 7. 1 bod
  Borbena7

  Stecajni postupak

  U tom slučaju na raspolaganju je obični stečajni postupak (ne jednostavni postupak stečaja potrošača).
 8. 1 bod
  prof

  Udaljenost od međe

  Poštovani sljivan, -nastavak gradnje MORATE raditi po novom projektu (ili starom), to jest po onom za koji ishoditi novu građevinsku dozvolu. -uplaćeni doprinosi za projekt po staroj građevinskoj dozvoli prenose se na projekt po novoj građevinskoj dozvoli -obaveza plaćanja doprinosa je eventualno samo za dio kubikaže koji bude veći po novom projektu. Lijep pozdrav
 9. 1 bod
  Preko ljeta ne radi nitko osim budala poput tajnika i računovođe za 500 kuna manju plaću od učitelja, obzirom da svi učitelji idu oko 8.7. na godišnji i do tad su obavljene podjele svjedodžbi i dopunska nastava.... Vas će najvjerojatnije ponovno uzeti na 60 dana pa raspisati natječaj u listopadu. Ako Vas nešto buni, pravilo je da zamjena ne smije raditi ukoliko osoba koju mijenja koristi godišnji, I TO PREKO PRAZNIKA kako MZO ne bi plaćalo osobu na godišnjem i zamjenu, dakle 2 osobe. Inače, osobno u ugovor stavljam odredbu "i traje do povratka xxx na rad"....ovo što je Vaš tajnik stavio je neobično, pogotovo jer ste razrednik koliko sam shvatio i nema potrebe ako osoba koju mijenjate ne koristi godišnji, odnosno istu plaća HZZO, a ne MZO. Nema nikakve zapreke da budete u radnom odnosu preko ljeta ako je osoba koju mijenjate na rodiljnom/roditeljskom opustu, međutim, tako Vam je sročen ugovor....
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×