Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 01.06.2019 u svim područjima

  1. 1 bod
    Matrix

    Stan na poklon

    Ništavost ne nastaje u budućnosti, več postoji pri samom sklapanju ugovora. Može ako su ispunjeni uvjeti za opoziv Može ako je povrijeđen u svom pravu na nužni dio Ovo je več stvar poreza, a ne zapreka za daljnji promet nekretninom. Ništa,jer je prema odredbama čl. 493 st.2 ZOO, darovanje moguće opozvati samo ako se dar ili njegova vrijednost još uvijek nalazi u imovini obdarenika.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×