Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 11.06.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  LjuboZG

  Predugovor-definiranje isplate

  Ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 340.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na sljedeći način i u sljedećim rokovima: a) kaparu, koja se uračunava u kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 18.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja ovog Predugovora i to na tekući račun prodavatelja IBAN: xxxxxxxxxxx koji se vodi kod xxx banka d.d. sa sjedištem u xxxx; b) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 22.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i to na tekući račun prodavatelja specificiran u alineji a) ovog stavka; c) ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 300.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na tekući račun specificiran u alineji a) ovog stavka iz sredstava kredita koji će kupac realizirati kod kreditora po svojem izboru nakon sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine (te nakon uknjižbe založnog prava u korist kreditora, a kojim založnim pravom se osigurava tražbina kreditora prema kupcu temeljem kredita iz ove alineje) Dio koji je u zagradi ide samo ako dižete stambeni kredit koji će biti osiguran hipotekom na nekretnini koju kupujete. Skrećem pažnju i na to da u alineji c) nema roka isplate, a ako ćete unositi rok, to morate provjeriti sa svojom bankom. Također, svaki pravni posao ima svoje specifičnosti, tako da odredbe koje sam napisao možete uzeti u obzir kao nekakav okvir prema kojemu ćete sastaviti te odredbe u predugovoru, ne morate ih nužno prepisati u točno ovakvom obliku.
 2. 1 bod
  Osjećaj je jedno, dokumenti su drugo. Nema uvjeta.
 3. 1 bod
  To bi vam okvirno mogli reči u upravnom odjelu za prost. planiranje i gradnju JLS. Kao i ovo jer su oni zaprimali zahtjeve bez obzira da li ih je kasnije preuzela Agencija, mada bez broja je to pomalo nemoguća misija.
 4. 1 bod
  1 Nije fora nego legalizacija u redovnom postupku, dakle bez povoljnijih uvjeta koje propisuje Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. 1.1 Upravo to. 2 Sve oko veličine čestice, izgrađenosti i ostaloga propisuju odredbe za provođenje prostornog plana. Ako nije građeno po odredbama PP o tome vam ovisi i odg. na zadnje pitanje. 2.1 Ponavljam, zaprimit će vam zahtjev uz potrebnu dokumentaciju no radi se o redovnom postupku legaliziranja nezakonito izgrađene zgrade u kojem nema povoljnijih uvjeta, zgrada mora biti izgrađena po odredbama prostornog plana, kazne za zadržavanje su veće kao vodni i komunalni doprinosi. Ukoliko bilo što odstupa od odredbi prostornog plana, legalizacija vjerovatno neće biti moguća.
 5. 1 bod
  @penavaTest poznavavanja hrvatskog jezika i kulture. Ja ga nisam radio, mislim da ga stranci samo rade. Ali evo o čemu se radi: https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/ovo-je-100-pitanja-za-domovnicu-zelite-hrvatsko-drzavljanstvo-morate-znati-‘lijepu-nasu’-ali-i-sto-radi-miso-kovac/1359435/
 6. 1 bod
  G-man

  Teže tjelesne ozljede

  Ne nužno, ali obzirom na okolnosti slučaja, DORH će gotovo sigurno tražiti istražni zatvor, a tada je na sudu da odluči. Po meni, istražni zatvor bi trebao biti određen.
 7. 1 bod
  G-man

  Teže tjelesne ozljede

  Ovdje bi se radilo o više kaznenih djela - teška tjelesna ozljeda i prijetnja na štetu supruge te nasilničko ponašanje u obitelji na štetu djece. Ovakve vrste slučajeva obrađuju se kroz tzv. crvene prijave, što znači da su hitne i imaju prioritet u postupanju kako policije, tako i DORH-a i suda. Obavezno prijaviti svaku novu prijetnju ili eksces direktno DORH-u. Ono što mene čudi je činjenica da je okrivljeniku određeno zadržavanje kao mjera iz domene prekršajnog zakonodavstva, a konkretan slučaj, barem prema opisu korisnice potpada pod kazneno-pravnu sferu, stoga bi to trebalo provjeriti na DORH-u te ukoliko ispadne da tamo nije zaprimljena nikakva prijava, podnijeti je na zapisnik dežurnome zamjeniku.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×