Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 20.03.2019 u Dokumenti

  1. 1 bod

    Version 1.0.0

    2 preuzimanja

    Primjer zahtjeva o očitovanju o pravu prvokupa s ponudom. Temeljem čl.37 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan ga je najprije istodobno ponuditi RH, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi. Kako je predloženi zahtjev potrebno dostaviti svim navedenim pravnim osobama (da vas ne zbunjuje, Gradu Zagrebu ako se nalazi na njegovom području ili drugom gradu/općini), potrebno je samo izmjeniti naslov kome se dostavlja. Navedeni članak zakona propisuje što se treba navesti u zahtjevu/ponudi te je prema tome isti sačinjen. Napomena: Prema čl.37 st.3 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH, župnija, grad ili općina moraju se očitovati o ponudi u roku 60 dana od dana primitka pisane ponude. Nakon isteka spomenutog roka vlasnik može kulturno dobro prodati drugoj osobi uz cijnu koja ne može biti niža od cijene navedene u ponudi, te pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjet sadržanih u ponudi.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×