Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 20.03.2019 u Objave

 1. 5 bodova
  309

  HZZO-putni nalog

  Pozdrav Evo ovako, putni nalog je ispunjen podatcima gdje je dijete bilo na pregledu. Takav putni nalog se odnese u HZZO. Pošto ja imam blokirani račun otišla sam u Finu i od njih sam dobila potvrdu da mi se putni troškovi isplačuju na zaštićeni račun i tu potvrdu donijela u HZZO. A na račun bake ili djeda mi je rečeno da ne može, samo roditelji ili skrbnici. Preko pošte može isplata na adresu i ako vam poštar kod kuće isplačuje uzima se 6% od iznosa,a oko dižete u poštanskom uredu onda je 2% od iznosa. Isplate se vrše ovako: Ako je pregled bio recimo 17 .03. a putni nalog ste predali u Hzzo do 05.04 mjesec a onda vam je isplata izvršena u tom 04 mjesecu. A ako je pregled bio recimo 02.04. i predat je puni nalog do 05.04. onda će isplata biti tek u 05. mjesecu. Još jedna bitna stvar Potvda sa Fine se uzima samo jednom i ona vrijedi za sve putne naloge tako da ju ne treba svaki put uzimati. Nadam se da sam pomogla Lp
 2. 4 bodova
  Za postupak utvrđivanja i podijele bračne stečevine nema zastare
 3. 3 bodova
  Željac047

  Dokazi u procesu razvoda braka

  Pošto imate mlt. dijete idete prije u CZSS radi provođenja postupaka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, kao i obiteljske medijacije prilikom čega se pokušava utijecati na Vas kako bi se dogovorili i sastavili Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za mlt. dijete (čl. 106. ObZ.), ako to niste učinili, morati ćete pokrenuti sudski postupak radi donošenja odluke o roditeljskoj skrbi (s kojim roditeljem će dijete dalje živjeti, dok će drugom roditelju biti određen način i vrijeme održavanja osobnih kontakata sa djetetom i plaćanja uzdržavanja za dijete), vjerojatno, sud neće razvesti brak prije donošenja takve odluke..
 4. 3 bodova
  Kako bi susjed ostvario pravo na izravna plaćanja, Vi morate mu dati u zakup, ugovorom o zakupu poljprivrednog zemljišta, zemljište koje on obrađuje. Imajte na umu da će te kao zakupodavci platiti porez na iznajmljeno zamljište.
 5. 3 bodova
  Zex

  Pohvale i sitnice

  Legalis trenutno broji skoro 90.000 korisnika, a njihov broj svaki dan raste. To je prevelik broj da bi imalo smisla objavljivati popis članova kakvog se vi sjećate. I dalje u administratorskom dijelu portala postoji takav popis, i trenutno broji 3600 stranica. Vjerujte, nikakva praktična korist od njega. Ako tražite nekog korisnika, to je nemjerljivo lakše učiniti preko tražilice.
 6. 3 bodova
  Matrix

  Sudska praksa

  U Republici Hrvatskoj sudska praksa nije neposredan izvor prava, ali pošto sudovi primjenjuju pozitivno pravo i svojim odlukama daju uputstva za praktičnu primjenu važećih propisa, predstavlja bitan faktor u tumačenju pojedinih zakonskih odredbi, popunjavanju pravnih praznina i uspostavljanju vladavine prava. Ugovor o doživotnom uzdržavanju-općenito,Protutužba,Brisovna tužba,Zabilježba spora,Deklaratorna tužba,Knjižni prednik,Bračna stečevina,Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja,Pisana oporuka pred svjedocima,Vlastoručna oporuka,Nužni dio,Ostavina,Parnični troškovi,Stjecanje bez osnova,Zastara,
 7. 3 bodova
  Željac047

  Punoljetno dijete i alimentacija

  Da, sve do navršenih 26 godina starosti ako se školuje ili studira i redovno ispunjava svoje obveze u školi ili na fax-u, s time da je punoljetno dijete dužno učestvovati u svojem uzdržavanju sukladno svojim mogućnostima.. Izmjenu Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sprovodi sud koji ga je i potvrdio, može se revidirati (izmjeniti) na način da CZSS potvrđuje da su izmijenjene odredbe Plana u najboljem interesu djeteta, a potom ga sud, u izvanparničnom postupku, revidira i potvrđuje, ili Vi, osobno, temeljem dogovora sa djetetom, možete pokrenuti izvanparnični sudski postupak i zatražiti izmjenu istog na način da buduće obroke uzdržavanja uplaćujete na njegov osobni račun (samo za punoljetno dijete) Naravno da krši, Vi protiv majke djeteta možete pokrenuti kazneni progon radi neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta, tj. kršenja prava djeteta na kontakte sa Vama, koji kontakti su sastavnica Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi u kojem je striktno naveden način i vrijeme provođenja istih i roditelj koji se ne pridržava navedenog čini KD iz čl. 173. st. 1. KZ RH, a za koje KD je predviđena kazna zatvora do jedne godine, citiram ga: Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta Članak 173. (1) Tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta koju je odredio sud, centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Sretno..!
 8. 3 bodova
  Borbena7

  troškovi bolničkog liječenja

  Pogledajte link za sličnu temu
 9. 3 bodova
  stradivari

  Susjeda remeti kućni red i mir

  od jrm a nema ništa. Privatne tužbe su u ovakvim slučajevima najčešće gubitak novaca i vremena, a najpametnije (govorim iz vlastitig iskustva) je da sa stručnjakom za zvučnu izolaciju pokušate tu buku svesti na minimum. Ako vas zanima što sam ja napravio javite se u inbox. Pozz
 10. 3 bodova
  Željac047

  Alimentacija ?!

  Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mld. provjerava i odobrava sud u izvanparničnom postupku čime on stiče svojstvo ovršne isprave, obvezan za obadva roditelja, ako jedan od roditelja ne poštuje isti postoje razne zakonske mogućnosti kao što je izravna naplata putem FINE temeljem ovršne isprave ili pokretanje Ovršnog postupka protiv roditelja koji ne poštiva plaćanje uzdržavanje za dijete, pokretanje kaznenog postupka protiv roditelja koji krši (sprečava) odluku o kontaktima djeteta sa drugim roditeljem, ovrha nad djetetom idr. Sve činjenice vezane za dobrobit djeteta (sociijalna anamneza za oba roditelja, gleda se tko od roditelja ima bolje uvjete za dodjelom daljnje roditeljske skrbi za dijete) i sve ostalo vezano za dobrobit i normalni daljnji razvoj djeteta, Ako postoje opravdani razlozi može se pokrenuti postupak potpunog oduzimanja roditeljske skrbi roditelju, a što ga ne oslobađa obveze plaćanja uzdržavanja za dijete, no kod pokretanja takvog postupka i rješavanja određenih situacija i problema na taj način, mora se biti jako oprezan i treba gledati na druge, možebitne, načine rješiti probleme, jer se pokretanjem takvog postupka zadire i u pravo djeteta na obadva roditelja
 11. 3 bodova
  Matrix

  Predbilježba u zk

  Izdvajam odluku Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž-1021/2010-2, od 18. studenoga 2010., koja je donesena u žalbenom postupku u kojem se raspravljalo o tome može li se u zemljišnu knjigu upisati zabilježba predgovora o kupoprodaji nekretnina. Taj sud rekao je da to nije moguće i kao argument naveo sljedeće obrazloženje: „Materijalnopravno stajalište žalbe da za takve slučajeve propisima koji su na snazi nije predviđen upis zabilježbe, odnosno da bi u konkretnom slučaju bilo osnovano podnijeti prijedlog za predbilježbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama, umjesto upisa zabilježbe postojanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina, kao pravilno prihvaća i ovaj drugostupanjski Sud. (…) Kada se ima u vidu sadržaj odredbe čl. 39. Zakona o zemljišnim knjigama kojom je propisana svrha takvog upisa, to i ovaj Sud smatra da u toj zakonskoj odredbi nema osnove za zabilježbu zaključenog Predugovora o kupoprodaji nekretnina...
 12. 3 bodova
  Radi usklađenja podataka u katastru, grunotovnici i naravi, potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera geodezije, na temelju čijeg elaborata usklađenja je moguće promijeniti podatke u katastru.
 13. 2 bodova
  Žalba će spriječiti pravomoćnost odluke, što će reči da tužitelj nije u mogućnosti naplatiti troškove ovrhom, no treba imati u vidu da kamate na dosuđene parnične troškove teku od dana donošenja prvostupanjske odluke. Isplaćen Vam je iznos bez kamata, a koji ste prihvatili, no kamate po svemu niste ni zahtijevali.
 14. 2 bodova
  Ne. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Čl.35 (1) Republika Hrvatska i druge pravne osobe javnoga prava koje su nositelji prava vlasništva imaju kao vlasnici u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije što drugo određeno. Čl.37 (1) Kad postoji suvlasništvo neke stvari, uzima se da je ta stvar pravno razdijeljena na sadržajno jednake dijelove (idealne dijelove), kojima je veličina određena veličinom suvlasničkih dijelova. (3) U pravnom se prometu uzima da je idealni dio stvari samostalna stvar; sve što je određeno za stvari vrijedi i za idealne dijelove, ako nije što posebno propisano. (5) Suvlasnik smije samostalno pravno raspolagati svojim idealnim dijelom stvari, odnosno svojim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova pravna raspolaganja stvarima ako time ne dira u tuđa prava. Kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo pripada na posebnom pravnom temelju. Čl.391 (1) Nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njome na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno. (3)Zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja: ...
 15. 2 bodova
  Gringo

  Timska obrada djeteta - da ili ne?

  Kada dijete odbija viđati jednog roditelja onda je to znak za alarm! To nije normalna situacija. Dijete će iz 2 razloga odbijati viđati roditelja: 1. ako ga je taj roditelj zlostavljao, 2. ako je to odbijanje uvjet bezrezervne ljubavi od strane roditelja s kojim dijete živi - i to je ta manipulacija. U obje situacije, ako se dešavaju, roditelj koji to čini trebao bi snositi sankcije. Eventualni stres djeteta prouzročen multidisciplinarnom obradom neusporediv je sa dalekosežnim posljedicama slučaja 1. i 2.
 16. 2 bodova
  drot13

  Popravak štete nakon nesreće

  Smiješ. Čekao si razumno vrijeme, fotografirao sve ako bi to kasnije nekome trebalo i to je to. On se i nakon više mjeseci može sjetiti da ga nešto boli (a može ga i stvarno boljeti kad se malo ohladi) i da bi moglo biti od te nesreće, ali to ne znači da ti za svaki slučaj moraš čuvati auto u netaknutom stanju...
 17. 2 bodova
  Poštovani, razvidno je da je kod Vas sudski postupak za donošenje odluke o roditeljskoj skrbi u tijeku i donesena je samo privremena odluka do okončanja postupka... .U postupku se držite svega što ovdje navodi i tražite da se dijete dodijeli Vama na daljnju skrb, tj. da Vi dobijete skrbništvo nad djeteteom, a što imate potpuno pravo ako je ovo točno što navodite, naravno, sve morate potkrijepiti relevantnim dokazima.. Nadalje, ako niste zadovoljni zaključkom CZSS, u sudskom postupku imate pravo tražiti da se provede nadvještačenje nad majkom djeteta, kako bi se utvrdilo njezino stvarno zdravstveno stanje, te joj se, temeljem nađenog, nebi dodijelila roditeljska skrb za dijete, već bi se ista dodijelila Vama, a sve na dobrobit djeteta, dalje je sve na sudu... Vidim da ste, kako navodite, telefonski zvali sve i svakog i telefonski kontaktirali (opravdano), te slali dopise putem e-maila, što Vam nije dobra opcija, svima kome se obraćate, obraćite se izričito pisanim putem i to preporučeno sa povratnicom, što će Vam, u kasnijem dijelu sudskog postupka, biti relevantni dokazi, a i onaj kome se obratite na takav način, primjenom ZOUP-a, dužan Vam se očitovati na isti način u za to predviđenom zakonskom roku.. Sretno...!
 18. 2 bodova
  Zakon o parničnom postupku jasno uređuje pitanje nadležnosti sudova, pa tako čl. 56 regulira nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda, te kaže da je za suđenje u sporovima o pravu vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretnini, u sporovima zbog smetanja posjeda na nekretnini te u sporovima iz zakupnih ili najamnih odnosa na nekretnini isključivo nadležan sud na čijem se području nalazi nekretnina. Ako nekretnina leži na području više sudova, nadležan je svaki od tih sudova. Za sporove zbog smetanja posjeda na pokretnim stvarima nadležan je pored suda općemjesne nadležnosti i sud na čijem se području dogodilo smetanje.
 19. 2 bodova
  Što se tiče prijevremenog raskida, upućujem Vas na odluke HAKOM-a da neki teleoperateri više ne smiju naplaćivati naknade za prijevremeni raskid ugovora (odnosi se to na A1 i Optimu po posljednjoj odluci), ali vjerujem da ćete se za pravo da ne plaćate morati izboriti sudskim putem ili prigovorom HAKOM-u na račun.
 20. 2 bodova
  skatana

  škz Lipa Križevci

  LP Evo da napišem kako je završio slučaj moje prijateljice vezano za gornje postove oko Lipe ŠKZ . Napisala sam podnesak sudu po preporuci Borbene. Dobila je rješenje od suda neki dan. Uglavnom u rješenju piše da uvidom u podatke o poslovnom subjektu kod nadležnog Trgovačkog suda u Bjelovaru utvrđeno je da je Trgovački sud u Varaždinu brisao subjekt pod nazivom LIPA-štedno kreditna zadruga u stečaju dana 28.4.2016 . godine rješenjem Tt-16/1402-2. Obzirom da pravna osoba - ovrhovoditelj više ne postoji,a u spis nije dostavljen podatak da bi Križevačka banka d.d.- u likvidaciji, Križevci bila pravni slijednik ovrhovoditelja,to se ovrha više ne može provoditi. Znači svi koji imate ovrhe od Lipe ,provjerite si da li su kod suda dostavili spis o promjeni ovrhovoditelja. To vas ne košta ništa osim malo vremena ,a možete se osloboditi robovanja i plaćanja lihvarskih kamata. Hvala svima na savjetima koje sam dobila. Isplatilo se poslušati. Borbena,još jednom HVALA.
 21. 2 bodova
  Borbena7

  Tele 2 - Koje su mi opcije?

  Probni rok ništa ne bi promijenio jer tada poteškoća nije bilo, tako da ovaj dio prigovora nema smisla. Treba dobro proučiti Vaš ugovor i njihove uvjete poslovanja, odnosno da li postoji mogućnost raskida zbog toga što oni ne mogu isporučiti točno ugovorenu uslugu.
 22. 2 bodova
  sivko

  Prijevara na putnim troškovima

  Ukratko,znaju susjedi tko im je stalan susjed.
 23. 2 bodova
  Borbena7

  Opomena pred ovrhom

  Smatra se da ste ugovorom bili obaviješteni. Mislim da od prigovora ovakvog sadržaja nećete imati nikakve koristi.
 24. 2 bodova
  Borbena7

  FINA PREDUJAM

  Imate pravo na povrat. Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, točnije u čl.14. kaže da će se u ovakvim situacijama predujmljena osnova za plaćanje vratiti ovrhovoditelju na njegov zahtjev.
 25. 2 bodova
  atomic95

  "Posjedovanje" marihuane

  Prekršaj za posjed marhiuane. Ako je prvi put dobit ćete kaznu od 1000kn cca pa nadalje, ali manje od 5000. Ako nije prvi put, 5000 i više. Iskreno, ne bih volio vjerovati u scenariji podmetanja jer su to oštre optužbe, pa ću se suzdržati i komentiranja. Međutim, ako sumnjate u nezakonito postupanje policije, obratite se unutarnjoj kontroli. Vas svakalo, prema potvrdama koje ste opisali, očekuje prekršajni postupak i novčana kazna.
 26. 2 bodova
  Nije nužno da darovateljica izvrši upis u zemljišne knjige, no kako ste već napisali uz darovni ugovor će obdarenik kao stjecatelj nekretnine priložiti i ispravu (rješenje o nasljeđivanju) kojom dokazuje pravni sljed stjecanja. (čl. 41 ZZK) (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Darovatelj) i (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Obdarenik) sklopljen je u _________, dana _____________ slijedeći UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE Članak 1. Darovateljica je izvanknjižna vlasnica nekretnine označene kao k.č.......upisane u z.k.ul.........k.o............. u naravi........ ukupne površine od _______ m², a istu je stekla temeljem nasljeđivanja iza pokojnog......................., što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u............... br.............. Članak 2. Darovateljica daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora. U posjed darovane nekretnine Obdarenik stupa odmah. Članak 3. Darovateljica daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime. Članak 4. Ugovorne strane određuju da je za sve nastale sporove u vezi ovog ugovora nadležan Općinski sud u.............. Članak 5. Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik. Članak 6. Ovaj Ugovor sklopljen je u xx (xxxxx) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po xx (xxxx) primjerka. U.................., dana................ DAROVATELJ OBDARENIK Nakon što potpišete ugovor, nužno je da ovjerite potpise kod javnog bilježnika (dovoljno bar potpis darovatelja), dok će javni bilježnik po službenoj dužnosti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj PU radi prijave nastanka porezne obveze. U prilogu vam je prijedlog za upis prava vlasništva na obdarenika. OPĆINSKOM SUDU U _____________ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL Zemljišnoknjižni predmet: Predlagatelj: ________, _____, ___________, (OIB ______________ ) Protustranka: ___________________________(OIB ______________ ) PRIJEDLOG - radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja u zk.ul. br. _____ k.o. ________ i to zkč.br._____ Protustranka je izvanknjižna vlasnica i pravna sljednica pokojnog upisanog vlasnika nekretnine koje su upisane u _____________. Predlagatelj je predmetnu nekretninu stekao ugovorom o darovanju dana _____________ od darovateljice _______________koja nije upisana kao vlasnica te nekretnine u zemljišnim knjigama.Tu istu nekretninu, darovateljica koja je darovala predlagatelju je stekla nasljeđivanjem iza pokojnog _________ Predlagatelj upisa kao posljednji stjecatelj nekretnine koja je predmet upisa predlaže Naslovnom sudu da temeljem odredbe članka 41 Zakona o zemljišnim knjigama dozvoli upis predmetnih nekretnina na predlagatelja, te da u skladu s tim donese odgovarajuće rješenje. Prilog: -ugovor o darovanju -rješenje o nasljeđivanju - dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi Predlagatelj: __________________
 27. 2 bodova
  Dakle, nije onakav slučaj u kojem bi bila dopuštena redovna revizija, ali mislim da bi, ako se dobro postavi pitanje, izvanredna revizija bila dopuštena.
 28. 2 bodova
  Nažalost, dodjela je automatska, ali koliko vidim po čl. 4. Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je na snazi od 01.01.2019. godine, za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u radnim odnosima, nadležni su ŽS OS, ZG, ST i RI, tako da bi svi predmeti koji se dodjeljuju od 01.01.2019. godine trebali završiti na tim sudovima.
 29. 2 bodova
  U tom slučaju platite tehnički, a sa osiguranjem dogovorite da im policu platite na rate.
 30. 2 bodova
  Pretpostavljam da Vam treba za novi posao. Ako poslodavac ima e-Poreznu, ne morate ništa niti će Vas istu tražiti jer si sam može sprintati iz sustava. Ako nema, odete u Poreznu upravu i sprintaju je za sekundu bez naknade. Detaljno... https://www.poslovni-edukator.hr/index.php/elektronicko-dostavljanje-porezne-kartice-obrasca-pk-u-2018-godini-dodatna-obavijest
 31. 2 bodova
  gala385

  Izračun - razmjerni GO

  Onaj prvi, dani se zaokružuju. Upotrijebivši potonju logiku, za 5 mjeseci rada biste mu dali godišnji za 6 mjeseci, a ne 5.
 32. 2 bodova
  Nisam zaboravio zahvaliti. Prof, Matrix, Ruby, hvala vam.
 33. 2 bodova
  G-man

  Obnovljeni kazneni postupak

  U biti, radi se o tome da je u činjenični opis djela stavljena subjektivna komponenta počinitelja (namjera), što je bio propust DORH-a (vrlo čest u ranije doba, a sudska praksa ga je ispravila), pa kako je postupak obnove prihvaćen, ujedno je to iskorišteno da se ispravi odnosno dopuni. Znači, presuda je faktički ostala ista (očito stjecaj za protupravno oduzimanje slobode i prijetnju), samo je u činjenični opis dodan taj subjektivan element. S druge strane, nije neuobičajena situacija da se obnova kaznenog postupka dopusti, ali u obnovljenom postupku ne dođe do suštinske promjene presude.
 34. 2 bodova
  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je jasan kada se radi o zajedničkim dijelovima i izvanrednim poslovima. Sve što nema potrebnu suglasnost je nelegalno pa tako i već zagrađeni hodnik drugog suvlasnika kao i zatvaranje lođe.
 35. 2 bodova
  Borbena7

  Dug za pokojnikom

  Da, kao nasljednik odgovarate za dugove ostavitelja do visine naslijeđene imovine. Ako se na ostavinskoj raspravi majka nije htjela prihvatiti ostavinskog dijela, tada ona ne odgovara za ovaj dug. Međutim, ako je prihvatila svoj dio i potom ga se odrekla, kako kažete u Vašu korist, tada i ona odgovara za ovaj dug. S tim da vjerovnik može birati od koga će se naplatiti.
 36. 2 bodova
  Ukoliko se ne varam (no, korisnik će se izjasniti), to liječnici traže da "operu ruke" na neki način. Osobno smatram da se tu radi o sadržaju roditeljske skrbi glede osobnih prava djeteta kod kojeg odluka mora biti donesena zajednički (osim ako bi drugi roditelj bio ograničen glede ili potpuno lišen prava na roditeljsku skrb).
 37. 2 bodova
  Možete ići na razvrgnuće suvlasništva ako se kuća može geometrijski podijeliti, tako da postoje dvije zasebne uporabne cjeline. Ako to nije moguće, tada će sud odrediti podjelu nekretnine prodajom i isplatom.
 38. 2 bodova
  ninanana

  Nove naočale i HZZO

  Prošli tjedan sam bila u bolnici s kćerkom na očnom pregledu tijekom kojeg je ustanovljeno da treba naočale. Dobivena doznaka za HZZO, otišle mi to ovjeriti... Pokrivaju troškove u iznosu od čitavih 96 kuna!!!
 39. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  alimentacija skrb o djetetu

  Možete i podijeliti olakšicu tako da koriste oba roditelja, možete se o tome raspitati u Vašoj ispostavi PU.
 40. 2 bodova
  Borbena7

  Ovrha

  Korisnik navodi da podmiruje obveze na način da često krši rokove, a to nije isto kao redovno i pravovremeno podmirivanje obveza, te je za ovakva postupanja predviđen ovršni postupka.
 41. 2 bodova
  Mrljavac

  Bugi-Vugi

 42. 2 bodova
  Da, u ovom obliku se radi o psihičkom nasilju (prekršaj) i to možeš prijaviti policiji. S obzirom na sve, najbolje bi bilo složiti to pismeno, poslati policiji i na CZSS (ispišeš poruke i navedeš da se mogu vidjeti i sačuvane na tvom mobitelu).
 43. 2 bodova
  1. tako je, to bi bilo prikrivanje iz čl. 244. KZ/11, ali samo ako je znao ili morao znati da je predmet koji kupuje pribavljen počinjenjem kaznenog djela. 2. kupac mu može dostaviti potvrdu o oduzimanju predmeta, ako to trgovcu treba, ali bi bilo poslovno da i bez toga vrati novac kupcu, a da on onda potražuje svoj novac od onoga tko mu je prodao taj mobitel (počinitelja kaznenog djela krađe, koji je otuđio mobitel i prodao ga njemu, to bi također bilo dobro od trgovca kako bi bi oprao sumnju sa sebe da je sudjelovao u počinjenju kaznenog djela prikrivanjem); međutim, dok se ne otkrije tko je počinitelj kaznenog djela i on bude pravomoćno osuđen, zaista nema relevantnog utvrđenja o tome da je kazneno djelo zaista i počinjeno. Predlažem zaprijetiti trgovcu kaznenom prijavom za prikrivanje, predlažem prijavu svim sudovima časti, i naravno, građansku tužbu za povrat cijene mobitela i sve štete koja je nastala.
 44. 2 bodova
  imate ugovor i vlasnički list prije sklapanja ugovora. ako u njima ne piše ograničenje za prodaju (zabrana prodaje) tad je vasnik mogao prodati stan. MORH pokušava naplatiti dug od bilo kog. nemogu naplatiti od onog kome su prodali stan a nisu upisai klauzulu o zabrani otuđenja od isplate ili hipoteku. upisom hipoteke znalo bi se za dug. kupac niste obvezni istraživati ako u vlasničkom listu nije upisna hipoteka ili zabrana otuđenja. 1. MORH nemože od Vas tražiti plaćanje duga. nisu vama prodali stan. ako je neko "propustio" upisati hipoteku ili zabranu otuđenja njihov problem. neka terete nekog iz MORH-a. 2. obavještavaju Vas da će pokrenuti tužbu ako na platite njihova potraživanja. (nadam se da im niste dali original kupoprodajni ugovor i da imate vlasnički list od prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. ako stan niste kupili od MORH-a sa njima niste trebali komunicirati. uputite ih na svog odvjetnika. 3.sudski spor ali od toga ništa ako je sve čisto sa ugovorom. 4. nema a to znaju i oni. napravili su propust koji sad hoće ispraviti na ovaj način da neko nebi odgovarao. posavjetuj se sa odvjetnikom koji će te zastupati ako dođe do spora. originale dokumenata nemoj davati.
 45. 2 bodova
  Poštovani, poligraf Vam nije dokaz u postupku.. Što se tiče ostalog što navodite vezano za skrbništvo nad djecom, sve se uzima u obzir, sud utvrđuje sve činjenice bitne za dobrobit djece, vrši se socijalna anamneza roditelja kako bi se utvrdilo koji od roditelja ima bolje uvjete i sve ostalo vezano za dobivanje skrbništtva nad djecom (kojem roditelju će djeca biti povjerena na odgoj i skrb i s kojim će živjeti), naravno, kod djece uzrasta kao Vaša, uzima se u obzir i njihovo mišljenje i temeljem tako utvrđenog činjeničnog stanja, sud donosi odluku s kojim roditeljem će dalje djeca živjeti, tj. kojem roditelju će biti povjerena na skrb i odgoj, dok se roditelju s kojim djeca neće živjeti, određuju način i vrijeme osobnih kontakata sa djecom, kao i, primjenom čl. 310. ObZ, plaćanje uzdržavanja za djecu. Što se tiče kredita koji navodite, kod određivanja uzdržavanja se ne uzima u obzir, jer uzdržavanje djece ima prioritet nad svim ostalim davanjima i kreditima. Za djete uzrasta 13 godina, kao vaše, minimalno uzdržavanje je negdje oko 1.200,00 kn, dok za dijete od 17 godina iznosi negdje oko 1.300,00 kn mjesečno (pišem okvirno), što bi za obadvoje iznosilo negdje oko 2.500,00-2.600,00 kn mjesečno
 46. 2 bodova
  Malo sam to drugačije zamislio. U posjedovnom i vlasničkom listu površina vaše parcele jest 332 m2. Navodite da Vam fali 0,5m2. Prilikom izrade glavnog projekta, moguće bi bilo negdje korigirati tih 0,5m2, bilo malo pomicanjem međe koja graniči sa gradom ili možda je stvarno stanje na terenu veće za tih famoznih pola što će se znati nakon izmjere. Izvješće o međama, bi vjerujem grad potpiso bez problema ili bi se jednostavno oglušio, što neće imati utjecaja na daljnji tok postupka. Nikakvih daljih parcelacija nebi bilo, već bi se za tih 0,5m2 površina povećala nakon pravomoćnosti građevinske dozvole. Onda bi se dozvola i glavni projekt (koeficijenti) radili na temelju površine iz geodetskog projekta koja bi bila zadovoljavajuća za prostorni plan. Malo je sve nabacano, ali probajte svakako u razgovoru sa geodetima riješiti Vaš problem da se površina parcele poveća.
 47. 2 bodova
  sivko

  Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Nema pravo žalbe čim je platio kaznu.Ili se plati ili se žali.
 48. 2 bodova
  sivko

  Brak sa stranim državljaninom

  Što mu treba u srbiji moraš vidjet kod njihova MVP-a. https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=815&url=print Pošto je godinama udaljen od RH državljanstva šteta je pisat. Ako ima boravišnu/radnu dozvolu u Bugarskoj može bez problema u RH.
 49. 2 bodova
  gala385

  Mentorstvo

  Nemate pravo na naknadu jer MZO ne naknađuje navedeno pripravnicima izvan radnog odnosa. To Vam je ravnatelj trebao reći prije nego ste pristali na mentorstvo.
 50. 2 bodova
  alanella

  Radni / neradni dani

  Tako je, do 11.3. do ponoći je pošiljka trebala biti raspoloživa za preuzimanje. Međutim, budući da se radi o pošiljci iz inozemstva, ovdje vrijedi rok od 15, a ne 5 radnih dana, tako da biste u svakom slučaju trebali uputiti prigovor Hrvatskoj pošti i pozvati se na članak 50. stavak 2. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge. Evo ih na njihovim stranicama: https://www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/2019/Opci_uvjeti_za_obavljanje_univerzalne_usluge-1.3.2019.pdf
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×