Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 17.05.2019 u Objave

 1. 3 bodova
  Postovanje, Obracam se kao otac. Sve sto ste naveli vec mi je jako poznato iz vlastitog iskustva. Savjetujem vas da ne cekate da ce se stvari same rjeseti kao sto sam cekao ja i doveo svoje djete u puno goru situaciju. Ako ste spremni da vasa djeca zive s vama trazite to. Budite brzi. Ovo je dan D za vas i njih. 1. Odite u lokalni CZSS i predajte im pismeno zahtjev da puduzmu mjere da zastite vasu djecu od emocionalnog zlostavljanja i da protiv majke poduzmu kazneno pravne mjere ako nastavlja s tim. Opisite stvari u dopisu. Trazite od CZSS da vam se pismeno ocituju u roku 15 dana sto su duzni po zakonu. Osobno urudzbirajte na urudzbeni odjel CZSS-a tako da jednu kopiju zadrzite za sebe i neka na njuj bude urudzbeni zig. S time naravno prilazete kopiju nalaza poliklinike. Siguran sam da vam se CZSS nece pismeno ocitovati, ali zatim idite dalje. Ako u roku 15 dana ne dobijete odgovor obratite se istovremeno: ravnateljstvu CZSS-a, inspekcijskom nadzoru CZSS-a, pravobranitelju za djecu. Znam da zvuci glupo, ali morate ih sve zatrpavati prijavama jer samo cete tako pokrenuti institucije. u suprotnom ce vas optuziti da ih niste obavjestili. Budite uporni s dopisima. Ovim trima saljite postom i isto trazite da se ocituju u roku 15 dana. Na dopisu koji saljite jednom stavite da je isti dopis poslan i ostalima da se mogu lakse medjusobno kordinirati. Nemojte ocekivati da ce se ista rijesiti, ali ovo je tek prvi korak. Kasnije cete shvatiti koliko je vazno sto ste svima pisali i nitko se nece moci zaliti da nije obavjesten. Morate puno pisati i zaliti se jer se stvari nece rjesiti same od sebe ako vi ne gurate. To je i dokaz da se i vi zalazete za svoju djecu 2. Nakon sto van CZSS ne odgovori u roku od 15 dana obratite se i DORH-u tj. podnesite kaznenu prijavu protiv majke jer radi kazneno djelo protiv vase djece. Savjetujem vam da angazirate vrhunskog odvjetnika na podrucju obiteljskog prava koji su zastupali oceve na sudu (ima ih dosta koji su pretezno zastupali majke, a oni u vasem slucaju vam nista ne vrijede). I tu vam vrijedi pravilo nisam dovoljno bogat da angaziram loseg odvjetnika. 3. Pravobraniteljici se obratite isto 15 dana nakon sto vam CZSS ne odgovori. Obavezno prilozite nalaz poliklinike. 4. Kao otaca institucije ce vas diskriminirati na sve moguce nacine. Najvise CZSS. Oslonite se na dobrog odvjetnika s iskustvom zastupanja oceva u obiteljskopravnim slucajevima. 5. Drzite se i dalje te poliklinike. To je najbolja ustanova u HR koja dijagnosticira manipuliranje i otudjivanje. Nazalost za CZSS, DORH i policiju manipulacija i otudjivanje im je spansko selo. Imati cete puno problema s diskriminacijom kao oca i s nekompetentnoscu ljudi u institucijama. Tu vam do izrazaja dolazi opet kazem dobar odvjetnik koji ce se znati zauzeti za vas i vasu djecu. Obratite s udrugama za zastitu prava oceva. u hr ima ih nekoliko. Dobiti cete dobre savjete. Informirajte se dobro. Trazite savjete i od poliklinike. Pokusajte i dalje djecu voditi tamo. Obratite se i hrabrom telefonu: savjet za roditelje. Hrabri telefon je u sklopu poliklinike te su tamo strucni ljudi. Cuvajte se laznih prijava za obiteljsko nasilje. Kao muskarac i otac ste nasilnik po defaultu ako ne dokazete drugacije. Predlazem diktafon da imate snimke ako nedajboze zatreba. Manipulacija djecom je jako stetna za njim i opasna za njihov razvoj. https://www.poliklinika-djeca.hr/aktualno/teme/konfliktni-razvod-i-otudenje-od-roditelja-dijete-u-sredistu-sukoba/ Ukratko savjet: Vas konstantan uporni angazman + dobar odvjetnik koji je zastupao muskarce u obiteljsko-pravnim situacijama I ne ocekujte da ce se stvari odmah rjesiti, ali predlazem da krenete cim prije. podrska od oca lijep pozdrav
 2. 3 bodova
  LjuboZG

  Predugovor-definiranje isplate

  Ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 340.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na sljedeći način i u sljedećim rokovima: a) kaparu, koja se uračunava u kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 18.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja ovog Predugovora i to na tekući račun prodavatelja IBAN: xxxxxxxxxxx koji se vodi kod xxx banka d.d. sa sjedištem u xxxx; b) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 22.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i to na tekući račun prodavatelja specificiran u alineji a) ovog stavka; c) ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 300.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na tekući račun specificiran u alineji a) ovog stavka iz sredstava kredita koji će kupac realizirati kod kreditora po svojem izboru nakon sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine (te nakon uknjižbe založnog prava u korist kreditora, a kojim založnim pravom se osigurava tražbina kreditora prema kupcu temeljem kredita iz ove alineje) Dio koji je u zagradi ide samo ako dižete stambeni kredit koji će biti osiguran hipotekom na nekretnini koju kupujete. Skrećem pažnju i na to da u alineji c) nema roka isplate, a ako ćete unositi rok, to morate provjeriti sa svojom bankom. Također, svaki pravni posao ima svoje specifičnosti, tako da odredbe koje sam napisao možete uzeti u obzir kao nekakav okvir prema kojemu ćete sastaviti te odredbe u predugovoru, ne morate ih nužno prepisati u točno ovakvom obliku.
 3. 3 bodova
  LjuboZG

  Odvjetnička tarifa

  Ne samo to, nego je Zakonom o parničnom postupku propisano da su sporovi male vrijednosti oni u kojim je vrijednost predmeta spora manja od 10.000,00 kn (da ne filozofiram sad o svim odredbama ZPP-a koje se odnose na to) te da se sporovi o nekretninama na smatraju sporovima male vrijednosti. Dakle, vrijednost predmeta spora je, po meni, naznačena najniže što je dozvoljeno, pa ne vjerujem čak niti da bi imalo nekog učinka da ste vrijednosti predmeta spora prigovorili.
 4. 3 bodova
  1) sastavit ćete darovni ugovor koji ćete potpisati i vi i dijete prije nego dođete u Hrvatsku. Napominjem da u ugovor morate staviti odredbu da obdarenik stupa u posjed nekretnine odmah po sklapanju ugovora, inače bi ugovor trebao biti solemniziran 2) sastavit ćete prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem tog istog ugovora koji će vaše dijete potpisati prije nego dođete u Hrvatsku 3) kada dođete u Hrvatsku, vi ćete kao darovatelj kod javnog bilježnika ovjeriti svoj potpis na ugovoru koji ste ranije potpisali i nakon toga predati prijedlog za uknjižbu (koji je obdarenik potpisao prije vašeg dolaska u Hrvatsku) na gruntovnicu. Moram napomenuti da je ovo što sam napisao izvedivo na način na koji sam napisao jedino i isključivo ako je dijete hrvatski državljanin s prijavljenom adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. Naime, ako se radi o stranom državljaninu (izvan područja EU) postoji mogućnost da je potrebno dodatno odobrenje za stjecanje prava vlasništva. Ako dijete nema prebivalište na području RH gruntovnica će Vas vjerojatno tražiti da imenujete punomoćnika za primanje pismena u RH. U oba slučaja je sve i dalje izvedivo, ali uz dodatne radnje.
 5. 3 bodova
  Podneskom se obratite sudu koji je donio odluku o plaćanju Vašeg uzdržavanja u predmetu (upišite broj predmeta u kojem je odluka donesena), kojim podneskom izvjestite sud da su se promjenile okolnosti na način da ste završili školovanje i zaposlili se, te da više nemate pravo na uzdržavanje i da se, temeljem toga, otac oslobodi daljnjeg plaćanja uzdržavanja...kao dokaz priložite potvrdu o zaposlenju.
 6. 2 bodova
  Nema govora o pristranosti suda. Osoba je pozvana dati iskaz, njen iskaz se kao takav unosi u zapisnik i nema sudac ovlasti osobu uvjeravati da laže i slično. I Vi ćete imati mogućnost dati iskaz, i također će biti unesen u zapisnik i kao takva postaje sastavni dio spisa. Kasnije je sudac taj koji odlučuje na kojim dokazima (između ostalog to su i iskazi saslušanih osoba) donosi svoju odluku.
 7. 2 bodova
  1) Da, neisplaćene plaće se utužuju u bruto iznosu, dakle obračunavaju se i doprinosi i porez, a neto iznos vam se isplaćuje 2) Ovisi što ste ugovorili s odvjetnikom u ugovoru o zastupanju. Ako je navedeno samo 10% od uspjeha u sporu, računa se 10% od ukupnog (bruto) iznosa, budući da taj bruto iznos predstavlja uspjeh u sporu.
 8. 2 bodova
  Zahtjev za zaštitu prava je mogla postaviti u roku od 15 dana od dana primitka otkaza. Dakle više nema pravo na sudsku zaštitu. U trenutku donošenja odluke o organizacijskom višku, situacija je bila takva i gotova priča. Dobit će nešto otpremnine i biti na listi UDU i zaposliti se vrlo brzo...
 9. 2 bodova
  Angažirati ovl.geod.ured (može i onaj koji je već radio dokumentaciju za legalizaciju) za upis promjena u katastru i ZK. Za to su vam potrebni geod.projekt ukoliko je rađen, arhitektonski i Rješenje o izvedenom stanju (najbolje priložiti presliku). Ako je građevina već bila etažirana vjerovatno će vam ZK tražiti i suglasnost suvlasnika i arhitektonski projekt za preetažiranje.
 10. 2 bodova
  Spitfire

  Cije su tresnje?

  Bez obzira što ste ih vi kupili, drveće i sve uporabljive stvari koja zemlja rađa na svojoj površini dio su te nekretnine sve dok se od nje ne odvoje. Kako se radi o suvlasništvu, zato vam je i bila potrebana suglasnost za sadnju. Ista bi vam bila potrebna i za vađenje. Drvosjeća može raditi parkiralište kada ishodi potrebnu papirologiju i dozvole.
 11. 2 bodova
  Dragi prijatelji, Imam neke loše vijesti i neke dobre vijesti. Prvo, loše: DAD nastavlja sa lupeškim aktivnostima diljem Europe pod novim imenom: European register of Commerce (Europski registar trgovine), ili u kratkom ERC (pogledajte ovdje: https://eu-reg.eu/index.php) Šef je ponovno zloglasna Frau Daniela Kunst, Sada dobre vijesti: Novo ime tvrtke iza ERC prijevare je: DAD Deutscher Adressdienst GmbH i.L. (Pogledajte ovdje - https://eu-reg.eu/imprint.php na otisak Europskog trgovačkog registra) Ako pažljivo pročitate, postoji mala razlika: i.L. je dodan. Mali detalj otkriva značajan razvoj: na njemačkom jeziku i.L. je skraćenica od »u likvidaciji«. Iliti po Htvacki: u stečaju. Gotovo je! To je kraj DAD-a kao tvrtke, ali prevaranti će preživjeti i metastazirati u nešto novo, jednako zloćudno. Čuvaj se, F. J.
 12. 2 bodova
  LjuboZG

  Služnost dosjelošću

  Čak i ako je dosjelošću stekao pravo služnosti, odredbom čl. 241. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio njegovom izvršavanju, a ovlaštenik ga zbog toga nije izvršavao neprekidno tri godine. Dakle, moguće da je stekao pravo služnosti dosjelošću ako je prolazio preko vašeg zemljišta prije nego ste ga kupili, ali ako ste se neprekidno tri godine protivili izvršavanju služnosti (prolasku) ta služnost je prestala. Budući da ste naveli da ima svjedoke, pretpostavljam da ste već u nekom sudskom postupku, pa je pitanje u kojem je trenutku tužba podnesena i kako glasi tužbeni zahtjev. O tome ovisi i mogući ishod postupka.
 13. 2 bodova
  marona5

  Priznavanje HRVI

  Idite u policijsku po čl.6, znatno je veći izračun mirovine nego po čl.11 (invalidska). Samo u slučaju da dobijete opću radnu nesposobnost mirovina bi bila veća nego po čl. 6, a to na temelju PTSP više nitko ne dobiva. Kad i ako dobijete trajno HRVI zatražite mirovinu po Zakonu o Hrvatskim Braniteljima, međutim obzirom na povećanje osobnog boda pri izračunu policijske mirovine od 45 %, status dragovoljca, borbeni sektor-broj dana, osobno zvanje, te naposljetku mišljenje vještaka HZMO teško da će i ta mirovina za Vas biti povoljnija osim ako ne dobijete odnos rat-mir 60-40 %. PS. Ljudi često pričaju bajke o iznosu braniteljskih mirovina, a nije sve tako bajno i golemo- vrlo često su to minimalne braniteljske mirovine. Moj kolega se godinama liječi, obilazi doktore, vještake, doslovno je pogoršao zdravstveno stanje nervirajući se, da bi na kraju shvatio da je najpovoljnija mirovina po čl. 6 u koju je i otišao.
 14. 2 bodova
  LjuboZG

  pravo na naslijedjivanje stana

  Taj stan nije bračna stečevina, ali u slučaju nasljeđivanja vašeg oca nasljeđuju u prvom nasljednom redu njegovi potomci i bračni drug na jednake dijelove. Dakle, u ovom slučaju, vašeg oca nasljeđuje njegova supruga i dvije kćeri iz prvog braka, svaka u 1/3 dijela (ukoliko nema druge djece). Ukoliko bi vaš otac oporučno ostavio svoju imovinu samo kćerima iz prvog braka, njegova sadašnja supruga bi se mogla pozivati na svoj nužni dio te tražiti 1/6 imovine (odnosno 1/2 onoga što bi dobila kao zakonski nasljednik). E sad, ukoliko se želite osigurati da stan pripadne samo kćerima iz prvog braka i ukoliko supruga vašeg oca oko toga ne radi problem, onda je moguće sklopiti ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života između vas, vašeg oca i vaše sestre te očeve supruge, a kojim ugovorom bi vaš otac taj stan prenio vama i sestri, s čim bi se njegova supruga suglasila. U tom slučaju stan ne bi ulazio u ostavinu i supruga vašeg oca se u odnosu na taj stan ne bi mogla pozivati na nužni dio. Napominjem da takav ugovor mora biti solemniziran po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.
 15. 2 bodova
  gala385

  Rješenje o prestanku radnog odnosa

  Ovisi po kojoj osnovi tražite pravo prednosti. Npr. što se tiče branitelja tu se traži "preslika pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja". Dakle tu se ne bi ugovor uzimao u obzir nego isključivo odluka, rješenje itd. Napomenut ću Vam da je pozivanje na pravo prednosti vrlo zamršeno te Vas poslodavci mogu "otkantati" na sto načina. Treba jako paziti da dostavite doslovno sve što se traži jer posloavci organski mrze nekog prisilno zapošljavati i tražit će SVE načine da Vas otpišu, a u mojoj dugogodišnjoj praksi samo je jedna kandidatkinja imala sve što se tražilo i tu nismo mogli ništa. Naravno ne radi svoj posao kako treba. Niti radna inspekcija više ne zna kako nešto tumačiti, ali UVIJEK tumači u korist poslodavca.
 16. 2 bodova
  mutavi

  gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Naravno, Zakonom o gradnji jest propisano da nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građeviini. Postupak izdavanja građevinske dozvole jest zakonom propisan od 60 dana od dana uredno podnešenog zahtjeva. Uzmimo primjera radi, podnesete zahtjev za izdavanje gd nadležnom tijleu, ono ga pregleda te sačinjava zabilješku u spisu o uredno podnešenom zahtjevu te u roku od 8 dana glavni projekt šalje se na potvrdu javnopravnim tijelima (15 dana rok istima). Po potrebi, posebice ukoliko se radi o dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, provodi se očevid na terenu. Nakon cjelokupnog pregleda dokmenantacije, usklađenosti sa prostornim planom i posebnim propisima, tijelo koje izdaje gd, dužno je omogućiti uvid u spis predma (osobni ili javni) koji može potrajati u zakonom predviđenim rokovima. Pa nakon uvida, građevinsku dozvolu treba izdati istu, navesti primjedbi ukoliko ih je bilo, obrazložiti ih. Pa primjerice, ako je građevinskom dozvolom predviđena i parcelacija (koja se neće provesti bez pravomoćnosti) mora se čekati pravomoćnost da bi se započelo sa radovima, a koja zna potrajati, ako je bilo više stranka u postupku (15 dana od primitka zadnje stranke) ili ako se gd dostavlja putem javne objave što će značiti 8 dana dostava na ogl ploči, nakon 8 + 15 rok za žalbu, dakle samo 23 dana bi se u ovom slučaju čekala pravomoćnost građevinske dozovole. Također nakon pravomoćnosti katastar mora provesti parcelaciju, donijeti riješenje što će isto trajati dan dva. Pri svemu navedenom, nije uračunato i vrijeme koje je potrebno za pregled dokumentacije od strane tijela koja izdaju građevinske dozvole. Nažalost, mišljenja sam da neće baš sve strapati se u tih 30 dana. Pozitivna stvar, jest mogućnost uvida u spis kod podnošenja zahtjeva putem sustava e-građani, gdje će se moći uvijek vidjeti u kojoj je fazi postupak.
 17. 2 bodova
  Matrix

  žalba--odgovor na žalbu

  Sa dokazima je završeno već u prvostupanjskom postupku. Odgovor na žalbu nije obvezan, tako da i nije od nekog posebnog značaja pri donešenju drugostupanjske odluke. U žalbenom roku vi možete dopuniti žalbu, no savjetujem vam da iznesete žalbene razloge kojim pobijate prvostupanjsku odluku, a ne da se podnescima prepirete sa suprotnom stranom, jer od toga nema koristi
 18. 2 bodova
  Mišljenja sam da je zemljišno-knjižni ured u konkretnom slučaju trebao odbiti prijedlog za upis i dopustiti predbilježbu prava vlasništva koja bi se u ostavljenom roku opravdala.
 19. 2 bodova
  Sve i da ima kvalificiran posjed stećen dosjelošću na temelju zakona, RH mu vjerovatno neće izdati tabularnu ispravu kojom bi se upisao kao vlasnik nekretnine. Pa mu preostaje tužba za utvrđenje vlasništva dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave, no kako se radi o RH prije toga bi stvarno i mjesno nadležnom DO trebao uputiti zahtjev za mirno rješenje spora.
 20. 2 bodova
  Osim ako zna da će prijeći 300k limit pa onda stavlja na svoj privatni račun. Da li znate slučajno kolike su kazne za tako nešto?
 21. 2 bodova
  Po meni, čl. 34. Zakona o radu je jasan - "Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada s polovicom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu trudnici i osobi koja se koristi nekim od tih prava. Otkaz iz stavka 1. ovoga članka je ništetan, ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ili ako radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stavka 1. ovoga članka te o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugog ovlaštenog tijela. Ugovor o radu osobe iz stavka 1. ovoga članka, prestaje smrću poslodavca fizičke osobe, prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra. Ugovor o radu osobe iz stavka 1. ovoga članka, tijekom provedbe postupka likvidacije u skladu s posebnim propisom, može se otkazati zbog poslovno uvjetovanih razloga." Probni rad, po mom mišljenju, nije problem iz dva razloga - prvo, ne poziva se na to kao razlog otkaza i drugo, obavijestila ste ga prije otkaza. Moja sugestija je da obavezno već sutra, po mogućnosti preko odvjetnika, podnesete zahtjev za zaštitu prava poslodavcu u kojem ćete navesti sve što i ovdje (i citiranjem ovog zakonskog članka gore) i priložiti medicinsku dokumentaciju, kojom dokazujete trudnoću.
 22. 2 bodova
  1. Nemože s obzirom da se svako novčano davanje djeci van odluke trerira kao dobrovoljni dar djetetu i nema veze sa plaćanjem uzdržavanja temeljem važeće odluke o roditeljskoj skrbi 2. Obratiti se nadležnom CZSS
 23. 2 bodova
  Ne. Pobojnost je ustanovio tužitelj i prije podnošenja tužbe, a kroz sudski postupak činjenice pobojnosti treba dokazati, što čini podlogu za donošenje meritorne odluke kojom se poništava ugovor ili pak odbija zahtjev kao neutemeljen. Na ovakav stav upućuju i odredbe čl. 335 ZOO koji određuju rokove, gdje između ostalog u stavku 2.stoji: -... od saznanja za razloge pobojnosti. Prema tome kad je imao saznanje za razloge, jasno da je pobojnost ustanovio. Citiranu odredbu treba tumačiti u smislu da pravo na poništenje imaju samo ugovorne stranke, i to ona stranka koja radi obilježja pobojnosti ugovora ima interes da se isti poništi. Iz sudske prakse: "Zahtijevati da se ugovor poništi može samo ugovorna strana u čijem je interesu pobojnost ustanovljena, pa slijedom toga, nije aktivno legitimirana treća osoba, koja uopće nije stranka iz ugovora" (Vts RH, P`. 1037/93, od 25. 1. 1994. - Praxis 2 – 30) U odredbama ZOO Glava II (Pobojni ugovori), ne vidim citirano "ugovorna strana koja je uspjela u parnici", no stavak 2 i 3 u biti daju mogućnost ugovornim strankama da ugovor održe na snazi uprkos njegovoj pobojnosti. Takav slučaj nisam vidio.
 24. 2 bodova
  Borbena7

  Ovrha jedine nekretnine

  Mišljenja sam da trebate iskoristiti priliku i rješavati svoje stambeno pitanje, ali da isto tako treba tražiti rješenje za predmetni dug, bar u vidu obročne otplate, jer svakim danom će kamate biti sve veće (a na ovaj iznos, ni troškovi postupka nisu zanemarivi), tako da ovisno o volji i upornosti vjerovnika nije isključeno da će se pokušati naplatiti preko nekretnine (dio bračne stečevine supruge). Ovakav postupak nije jednostavan, ali je u praksi moguć.
 25. 2 bodova
  Postojala je kao republika pa su republička državljanstva pretvorena u državna.Kad je sestra rođena,čiji je državljan otac,prebivalište roditelja u vrijeme rođenja?
 26. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Posudba novaca djevojci

  Zadužnica je apstraktni pravni posao, obično povezan s nekim drugim pravnim odnosom, pa iako se ugovor o zajmu može sklopiti i kao usmeni ugovor, kombinacija obojega bila najbolja, ali nema zapreke da zadužnica egzistira i bez pisanog ugovora o zajmu.
 27. 2 bodova
  G-man

  Posudba novaca djevojci

  Kao što smo već spomenuli - najbolje rješenje je ugovor o zajmu u pisanom obliku na cifru, koju sporazumno odredite. Hoće li zajam biti naplatni (sa kamatama) ili beskamatni, sami odlučite. Imate, ako se ne varam, u NN (Narodnim novinama) tipski primjerak ugovora o zajmu za kupiti, pa vam to može poslužiti svrsi. Hoćete li se uspjeti naplatiti u slučaju najcrnjeg scenarija - pitanje je odnosno ovisi o tome hoće li djevojka imati štogod od imovine iz koje bi se uspjeli naplatiti. No, to je vaš rizik.
 28. 2 bodova
  1) sin ima pravo na nužni dio koji iznosi jednu polovicu vrijednosti onoga što bi dobio kao zakonski nasljednik (da nema oporuke). 2) pravo na tužbu radi utvrđivanja očinstva ograničeno je strogim zakonskim rokovima. U ovom slučaju, nepriznato dijete ostavitelja može takvu tužbu podnijeti ukoliko je mlađe od 25 godina i to u roku od godinu dana od smrti ostavitelja ili šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju (čl. 383. i 386. Obiteljskog zakona) Tužba se podnosi protiv ostaviteljevih nasljednika. 3) Nužni dio potomaka i bračnog druga iznosi 1/2 onoga što bi dobili kao zakonski nasljednici, a ostalih nužnih nasljednika (ako ih ima) 1/3 onoga što bi dobili kao nužni nasljednici. Pogledajte odredbe čl. 69.-70. Zakona o nasljeđivanju.
 29. 2 bodova
  Sestra i vi biste mogli podnijeti tužbu protiv oca radi utvrđenja da je kuća bračna stečevina oca u 1/2 dijela i pok. majke u 1/2 dijela, odnosno budući da ste otac, sestra i vi naslijedili majku, tužbu radi utvrđenja prava vlasništva vas i sestre na predmetnoj kući, svake u 1/6 dijela (otac je vlasnik preostalih 4/6 i to 3/6 temeljem njegovog dijela bračne stečevine te 1/6 temeljem nasljeđivanja pok. majke). Odgovor dajem pod pretpostavkom da su majka i otac u trenutku smrti majke i dalje bili u braku te da je i otac temeljem toga nasljednik iza majke.
 30. 2 bodova
  LjuboZG

  Zamjena parkirnog mjesta

  Najvjerojatnije je vaše parkirno mjesto upisano kao pripadak vašeg stana i susjedovo garažno parkirno mjesto kao pripadak njegovog stana još prilikom etažiranja zgrade. Dakle, jedini potpuno siguran način da parkirna mjesta ''zamijenite'' jest da se radi ponovno etažiranje cijele zgrade i da se susjedovo parkirno mjesto upiše kao pripadak vašeg stana i vaše kao pripadak njegovog stana, ali to vam je potpuno neisplativo raditi. Vi sa susjedom možete potpisati ugovor kojim ćete zamijeniti parkirna mjesta, ali taj ugovor će vezati samo vas i nije trajno rješenje, budući da se takvim ugovorom ne možete niti vi upisati kao vlasnik njegovog parkirnog mjesta niti on kao vlasnik vašeg parkirnog mjesta.
 31. 2 bodova
  prof

  Udaljenost od međe

  Poštovani sljivan, -nastavak gradnje MORATE raditi po novom projektu (ili starom), to jest po onom za koji ishoditi novu građevinsku dozvolu. -uplaćeni doprinosi za projekt po staroj građevinskoj dozvoli prenose se na projekt po novoj građevinskoj dozvoli -obaveza plaćanja doprinosa je eventualno samo za dio kubikaže koji bude veći po novom projektu. Lijep pozdrav
 32. 2 bodova
  mutavi

  Udaljenost od međe

  Kako je izdano rješenje o izvedenom stanju, objekt je legalan, onakav kakav jest, trenutno izveden. Za nastavak gradnje ishodavati građevinsku dozvolu. Što se tiče "suglasnosti" ona nije potrebna, već tijelo graditeljstva mora udovoljiti čl. 115. st.2 Zakona o gradnji.
 33. 2 bodova
  sivko

  Zabrana ulaska u zemlje eu

  Samo vratit. Zabranabi bila da te kontroliraju unutar schengena ili na izlazu iz njega a da zabrana postoji.
 34. 2 bodova
  Preko ljeta ne radi nitko osim budala poput tajnika i računovođe za 500 kuna manju plaću od učitelja, obzirom da svi učitelji idu oko 8.7. na godišnji i do tad su obavljene podjele svjedodžbi i dopunska nastava.... Vas će najvjerojatnije ponovno uzeti na 60 dana pa raspisati natječaj u listopadu. Ako Vas nešto buni, pravilo je da zamjena ne smije raditi ukoliko osoba koju mijenja koristi godišnji, I TO PREKO PRAZNIKA kako MZO ne bi plaćalo osobu na godišnjem i zamjenu, dakle 2 osobe. Inače, osobno u ugovor stavljam odredbu "i traje do povratka xxx na rad"....ovo što je Vaš tajnik stavio je neobično, pogotovo jer ste razrednik koliko sam shvatio i nema potrebe ako osoba koju mijenjate ne koristi godišnji, odnosno istu plaća HZZO, a ne MZO. Nema nikakve zapreke da budete u radnom odnosu preko ljeta ako je osoba koju mijenjate na rodiljnom/roditeljskom opustu, međutim, tako Vam je sročen ugovor....
 35. 2 bodova
  sivko

  Uhvatili su me sa Marihuanom

  Možeš otići pitat za mobitel pa će ti odmah i reći hoće li bit kaznenog postupka.
 36. 2 bodova
  Ministarstvo ne financira zamjene osoba koje koriste porodiljni ukoliko iste s 1.7. koriste godišnji odmor. Dakle zamjena ne može preko ljeta biti u radnom odnosu ako osoba koju zamjenjuje ode na godišnji....ravnatelj je u pravu. Ako Vam tako stoji u ugovoru koji ste POTPISALI, nemate apsolutno nikakve pravne osnove.
 37. 2 bodova
  Krajnje oprezno u konkretnom slučaju, kao prvo Vi se ne možete odreći u korist svog sina jer on nije vaš sunasljednik. E sad dolazimo do pravnih koraka na koje morate obratiti pozornost,naime prema odredbama čl. 130 st.1 ZN vi se možete odreći nasljedstva, no prema stavku 2 istog članka, takvo odricanje se proteže i na vaše potomke ukoliko jasno i nedvosmisleno ne izjavite "da se odričete isključivo u svoje ime", znači ako treba da javnom bilježniku dodatno narodnim jezikom objasnite vašu želju da želite odricanje na način da umjesto vas u položaj nasljednika stupe vaši potomci. Napomena:ukoliko pored sina imate još djece, imajte na umu da će glede navedenog oni svi biti nasljednici, no jasno da i oni imaju pravo dati svoje nasljedničke izjave.
 38. 2 bodova
  Imate pravo na 4 tjedna godišnjeg. Tjedan se sastoji od radnih i od slobodnih dana, što znači da vaših tjedan dana godišnjeg mogu biti 3 dana GO + 4 slobodna dana (što je 12 dana godišnjeg za 4 tjedna), mogu biti 5 dana GO + 2 slobodna dana (što je 20 dana godišnjeg), a mogu biti i 6 dana GO + 1 slobodan dan (što je onda 24 dana godišnjeg). Sve u svemu, razlike nema, stvar je u tome da ako imate manje dana godišnjeg, onda srazmjerno imate više slobodnih dana i obrnuto.
 39. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  dražba- stečaj

  Ako se i nadalje vodi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obavijestite stečajnu upraviteljicu da ste ulaskom u posjed pronašli stvari stečajnog dužnika, te da predlažete da ista preuzme navedene pokretnine radi daljnjeg unovčenja u stečajnom postupku. Ako Vam se ona očituje da ona to neće ili ne može, onda su to po mom mišljenju, napuštene stvari, koje su po prirodi stvari ničije, i Vi možete steći vlasništvo tih stvari.
 40. 1 bod
  Znam da je rasprava iz 2016., ali samo sam htio podijeliti sa vama da su me nadležne institucije upravo tražile ispravak snimke izvedenog stanja za legalizaciju, odnosno usklađivanje sa stanjem iz 2011. god. na temelju onoga što se vidi na pogodite čemu... da pogodili ste, na temelju onoga što se vidi na google maps - street view Naravno nigdje to službeno ne piše, ali nisu imali na osnovi čega drugog jer se na DOF-u razlika ne vidi.
 41. 1 bod
  Ako vam nije previše stalo do mirovinskog osiguranja i staža, zašto se ne bavite tradingom kao fizička osoba i jednostavno uplaćujete porez na dohodak po osnovi kapitalne dobiti, ako je bude?
 42. 1 bod
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Poštovani Josipe, simulacija u privitku pokazuje nadnevak kad ostvarujete 41.g. efektivnog mirovinskog staža i odnose Vaših starosnih mirovina po općem propisu ZOMO i Zakonu o braniteljima kao i iznose minimalnih starosnih mirovina na taj nadnevak. Također sam prikazao i iznose starosnih mirovina ako Vam pvb za cijeli radni vijek iznosi 1,00. Istovremeno imate pravo na priznavanje starosnih mirovina na nadnevak 02.12.2019.g. po oba zakona. Lijep pozdrav Josip zg starosne mirovine. makro enabled.xlsm
 43. 1 bod
  sivko

  Posjedovanje marihuane(0.5g)

  Čekaj još, ne ide to tako brzo. @Wick 32,šalješ preporučeno uz povratnicu poštom ili odneseš 2 primjerka policiji koja je izdala nalog i tamo dobiješ prijemni pečat.I onda čekaš ili poziv od suda ili rješenje.Ako si ti dali obavijest da će bit podignut optužni prijedlog čekaš poziv od suda.
 44. 1 bod
  G-man

  Otpremnina - isplata

  Po mom mišljenju, ne može.
 45. 1 bod
  Nepotrebno je, jer ionako novcem na poslovnom računu slobodno raspolažete nakon što platite sve obveze kao obrtnik, a ionako za obveze obrta odgovarate cijelom svojom imovinom.
 46. 1 bod
  Procedura Vašeg zapošljavanja je neregularna. Međutim, naložiti da se raskine Vaš ugovor može jedino inspekcija. Nitko drugi Vas ne može prisiliti na sporazum ili legalno dati otkaz. Dakle sve ovisi hoće li netko poslati inspekciju...tu nastupa ravnateljica da smiri situaciju sa sindikatom. Ako nitko ne pošalje inspekciju nikome ništa....Najbolji bi bio dogovor s ravnateljicom jer će Vam inaćenje donijeti kontraefekt...........Vi potpišete sporazumni, ravnateljica vas uzme na 60 dana pa primi po natječaju i sve riješeno. Niste napomenuli ima li sindikat ikoga kao teh. viška ili na listi s nepunim RV. Ako i ima, ravnateljica NIJE OBAVEZNA istu osobu primiti. Ako nema, super... Glupa situacija, ali i meni se moglo dogoditi jer radimo potpuno isto....
 47. 1 bod
  sivko

  Novcana kazna i oduzimanje dozvole

  Kad presuda postane izvršna.Ako se na presudu nemaš pravo žalit ili imaš a na sudu si rekao da se nećeš žalit sutradan po primitku presude. Ali očito je po izmjenama zakona došlo do svega pa obavijesti i ima i nema (ovisno kako koja postaja to odrađuje).Neki dan čitam da je uz prekršajni nalog bila i obavijest o izvršnosti. Morat ćeš zvat u postaju kad ti počinje mjera da te ne uhvate da voziš pod zabranom.
 48. 1 bod
  sivko

  Zabrana ulaska u zemlje eu

  Dobro ti je rekla.
 49. 1 bod
  Matrix

  jedna pravna stvar-2 presude

  U obvezi ste platiti dug po obe odluke. Ovo iz razloga što je na prvostupanjsku odluku koja je već bila u korist tužitelja, žalba podnešena samo s njegove strane, pa je jasno da se presuda/rješenje nije mogla nikako preinačiti na njegovu štetu (vidi čl. 374 ZPP), slijedom čega odlukom u drugom stupnju uopće nije potrebno potvrđivati prvostupanjskju odluku jer se njena osnovanost nije ni ispitivala. Naime, prema odredbama čl.365 ZPP drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku odluku u onom dijelu koji se pobija žalbom, što u konkretnom slučaju znači da se tužitelj ne može žaliti na dio odluke u kojem mu je udovoljeno, več isključivo u dijelu u kojem nije ishodio pozitivnu odluku i upravo je žalba usmjerena na taj dio, a koja je prema odluci drugostupanjskog suda djelomično osnovana, zbog čega je svojom odlukom djelomično preinačio prvostupanjsku odluku i na več dosuđeni novčani iznos po toj odluci dosudio daljnji parnični trošak.
 50. 1 bod
  Borbena7

  Naplata troškova

  Predmeti Opći porezni zakon iz ovih primjera više uopće nije na snazi. U primjeni je Opći porezni zakon NN 115/16 i 106/18.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×