Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 10.11.2018 u Objave

 1. 4 bodova
  LjuboZG

  Predaja u posjed

  Ako je potvrđena presuda prvog stupnja, znači da je prvostupanjska odluka pravomoćna i ovršna i da će sud iskazati pravomoćnost i ovršnost čim oduka bude dostavljena tuženiku. Ako je drugi put vraćena dostava (pretpostavljam uz naznaku ''obaviješten nije preuzeo'') predložite sudu da se dostava obavi putem sudskog dostavljača (platit ćete trošak dostave 117,20 kn). Ako sudski dostavljač 2 puta ne uspije izvršiti dostavu, ispunit će se uvjeti da se dostava obavi isticanjem na oglasnoj ploči suda. Dakle, okvirno vrijeme za još 2 dostave po dostavljaču i dostavu putem oglasne ploče će vam biti sigurno još mjesec i pol - dva, pogotovo uzevši u obzir da se bliže blagdani. Što se tiče ovoga da se osoba uvijek ''žali u zadnji čas'', ako je presuda potvrđena na drugom stupnju, tuženik ima jedino mogućnost podnošenja revizije i/ili ustavne tužbe, što niti jedno niti drugo ne utječe na iskazivanje pravomoćnosti presude.
 2. 4 bodova
  LjuboZG

  Pozajmica

  Trebali biste napraviti ugovor o zajmu solemniziran (potvrđen) po javnom bilježniku, a koji sadrži ovršnu klauzulu (odredbu prema kojoj se na temelju tog ugovora može provesti ovrha na imovini zajmoprimca u slučaju nevraćanja zajma). Također, kao dodatno osiguranje da ćete se imati od kuda naplatiti, tim ugovorom možete osnovati založno pravo na nekretnini zajmoprimca. Vaš prijedlog (da steknete pravo vlasništva temeljem ugovora o zajmu) nije moguć, odnosno nije moguć toliko jednostavno kao što ste napisali. Moguće je da umjesto založnog prava osnujete fiduciju (u tom slučaju se vi odmah upisujete kao vlasnik uz zabilježbu da je prijenos vlasništva izvršen radi osiguranja novčane tražbine) i kod fiducije u određenim slučajevima možete steći (puno) pravo vlasništva u slučaju neplaćanja duga. Prvenstveno morate dogovoriti sa zajmoprimcem na koje osiguranje on pristaje (odnosno hoće li vam dati založno pravo ili fiduciju, na kojoj nekretnini i pristaje li da se radi solemnizacija ugovora o zajmu). Ako vam zajmoprimac ne želi dati nikakvo osiguranje i uvjerava vas da će sve biti u redu i bez toga, to vam je već određeni znak da može doći do problema kasnije, pa inzistirajte na nekakvom osiguranju svoje tražbine. Bilo bi dobro da vam ugovor sastavlja odvjetnik (u tom slučaju se radi solemnizacija) ili, ukoliko sve uspijete dogovoriti sami sa zajmoprimcem, javni bilježnik (u kojem slučaju će ugovor biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta).
 3. 4 bodova
  LjuboZG

  Broj kaznenog postupka

  Na stranici http://e-predmet.pravosudje.hr/ izaberite odgovarajući sud i upišite pod predmet K-XYZ/xxxx (npr. 2018). Vidjet ćete sve radnje u tom predmetu, inicijale okrivljenika te oznaku kaznenog djela zbog kojeg se postupak vodi. Ako inicijali okrivljenika ne odgovaraju vama bliskoj osobi, tada je ona vjerojatno pozvana kao svjedok, a nije okrivljenik u tom postupku.
 4. 3 bodova
  LjuboZG

  Stan

  Smatram da ste u jako lošoj poziciji za bilo kakvo potraživanje. Kod kupoprodaje nekretnine vlasništvo se stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu. Vaš brat se upisao kao jedini vlasnik, pa je stan pravno njegovo vlasništvo. Tko koristi taj stan? Imate li vi uopće ključeve tog stana? Pretpostavljam da je kredit koji ste vi podigli bio nenamjenski, što znači da ste novac koji ste dobili od banke bratu isplatili prije deset godina, pa bi i vaše potraživanje povrata tog iznosa od brata bilo u zastari. Sve u svemu, vrlo je mala vjerojatnost da biste uspjeli u bilo kakvom postupku protiv brata, bilo za upis vlasništva na 1/2 stana, bilo za povrat novca koji ste mu dali.
 5. 3 bodova
  LjuboZG

  Upis vlasnistva nekretnine

  Svjedok vam ne može izdati tabularnu izjavu za uknjižbu, ali može svjedočiti u sudskom postupku. Moguće opcije su tužba radi utvrđenja prava vlasništva protiv osoba upisanih u zemljišnu knjigu (odnosno nasljednika tih osoba ako su umrle) ili pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak. Teško je išta opširnije napisati bez uvida u dokumentaciju, a svakako vam savjetujem da angažirate odvjetnika radi pregleda dokumentacije kojom raspolažete i stanja u katastru i zemljišnoj knjizi te vođenja postupka. Budući da je vaš otac upisan u katastru (i da se vi možete upisati u katastar), imate uvjete za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka (koji se pokreće kada nemate valjane isprave za redovnu uknjižbu). Ovaj postupak će vjerojatno trajati nekoliko godina, pa se u pojedinim slučajevima isplati umjesto ovoga podnijeti tužbu radi utvrđenja prava vlasništva, pogotovo ako ne očekujete da će vam itko osporavati pravo vlasništva. U svakom slučaju, ako je vaš otac u posjedu te nekretnine još od 80-ih godina i ako mu pravo vlasništva nitko nikada nije osporavao, trebali biste riješiti zemljišnoknjižno stanje i upisati se kao vlasnik, ali nema razloga za strah da ćete ostati bez te nekretnine.
 6. 3 bodova
  mutavi

  OGLASNA PLOČA U TRGOVINI

  Sukladno članku 2. stavak 15. Pravilinka o jednostavnim i drugim građevinama i radovima; bez građevinske dozvole i glavnog projekta može sa graditi (postaviti) obavijesna ploča oglasne površine do 12,00 m2
 7. 3 bodova
  U članku 1. utvrdite da je dana tog i tog zaključen ugovor o najmu stana, u članku 2. utvrdite da sporazumno raskidate ugovor o najmu stana iz čl. 1. i da najamni odnos prestaje dana tog i tog, u čl. 3. da strane suglasno utvrđuju da nemaju nikakvih međusobnih potraživanja po osnovi ugovora iz čl. 1. Potpišete i pošaljete u Njemačku 2 primjerka, najmodavac potpiše i vrati vam jedan primjerak nazad. Vi nedvojbeno imate dokaze da ste se dogovorili o danu prestanka ugovora i vrlo vjerojatno biste uspjeli u sudskom postupku (pogotovo jer vam je vraćen polog što dokazuje da je najmodavac suglasan s prestankom ugovora), ali zašto izazivati spor ako nije potrebno. Samo mi nije jasno, ako je najmodavac prijavio najam Poreznoj upravi i plaćao porez, kako je odjavio najam s porezne ako ne postoji pisani raskid ugovora.
 8. 3 bodova
  prof

  Prebivalište u poslovnom prostoru

  Poštovana Eva, Nužno je napraviti prenamjenu prostora, iz poslovnog u stambeni, ishoditi uporabnu dozvolu a nakon toga nije problem sklapati ugovor o najmu kao i prijaviti prebivalište. Lijep pozdrav
 9. 3 bodova
  Kao sto vam je odgovorio postovani prof za vas je malo bolje otici u mirovinu u 2019.god., navodite datum krajem ozujka mjeseca, pa onda neka bude 28.03.2019.god. a ako mozete raditi i jos koji mjesec duze bolje za vas. Evo i usporednog izracuna sa 30.12.2018.god i 28.03.2019.god. 50 kn dozivotno mjesecno vise je ipak 50 kn vise.
 10. 3 bodova
  Spitfire

  Novi ugovor o stanu

  Ovisi do kada vrijedi stari ugovor i je li te kako povezan s novim. Za nešto konkretnije valjalo bi imati uvid u jedan i drugi.. Natjerati ih (doslovno) da idu u drugi stan ne vidim po kojoj bi to osnovi učinili, no ukoliko stari ugovor gubi svoje svojstvo s 1.12. na bilo koji način, mogu pokrenuti tužbu za iseljenje što donosi dodatnu komplikaciju najmoprimcu.
 11. 3 bodova
  LjuboZG

  Moje pravo

  Obavijestite Hrvatsku odvjetničku komoru o ovakvom postupanju odvjetnika, posebno ako imate bilo kakve dokaze toga da ste bili 6 puta kod tog odvjetnika i da vas je savjetovao u tom predmetu (npr. e-mailove koje ste mu slali ili on vama). Ovo je čisto kršenje Kodeksa odvjetničke etike i, ako mu se vaša žena obratila prije vas, trebao vas je obavijestiti o tome iste sekunde kada je saznao da protiv nje pokrećete postupak i reći vam da vas ne može on zastupati.
 12. 3 bodova
  LjuboZG

  novi ugovor

  Možete istovremeno napraviti sporazumni raskid ugovora o darovanju i zaključiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Što se tiče pravnih učinaka, temeljem sporazumnog raskida ugovora o darovanju će nekretnina biti vraćena u vlasništvo prijašnjeg vlasnika (darovatelja), a sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju nastaju nove obveze (uzdržavanje) i nekretnina (ponovno) prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja tek u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.
 13. 3 bodova
  malicovjek

  Otkaz pred mirovinu

  Otpremnina za odlazak u starosnu mirovinu kao pravo radnika nije uredjeno Zakonom o radu (NN 93/14, u nastavku: ZR), niti drugim propisima. Buduci da radni odnos u konkretnoj situaciji moze prestati sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu ili otkazom radnika, nisu ispunjene pretpostavke propisane cl. 126. ZR-a vezano za ostvarivanje prava radnika na otpremninu. Naime, pravo na otpremninu postoji samo u slucaju kada poslodavac otkazuje ugovor o radu, uz ispunjenje dodatnih uvjeta iz cl. 126. ZR-a. Stoga, u slucaju prestanka radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu, radnik nema pravo na (zakonsku) otpremninu. Pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu iskljucivo ovisi o tome da li je to ugovoreno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili je to poslodavac sam odredio pravilnikom o radu. Ako navedenim dokumentima to nije odredjeno, radnik nema pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu. Shodno tome i iznos otpremnine zavisi iskljucivo od ugovorene odnosno pravilnikom odredjene visine otpremnine.
 14. 3 bodova
  atomic95

  KLEVETA, BLAĆENJE NA INTERNETU

  Priznaju. Pogotovo ako je to učinjeno javno, npr. na društvenoj mreži, odnosno na nekom kanalu koji je dostupan većem broju ljudi, iz vašeg slučaja pretpostavljam da je to u pitanju, pošto spominjete administratore, facebook i tako dalje. (KZ 149, ST. 2.) Konkretno, kleveta je kazneno djelo koje se progoni po privatnoj tužbi, odnosno sami podižete tužbu Općinskom sudu. Što se tiče roka kojeg ste spomenuli, ako ste vi sami saznali za to kazneno djelo, da vam nije netko javio ili slično, odnosno ako ne postoji neki dokaz iz kojeg je razvidno da ste saznali za djelo prije više od tri mjeseca, to nitko ne može dokazati i možete se praviti da ste saznali tek sada. Također, što se tiče obraćanja policiji. Policija ne postupa u slučaju počinjenja kaznenog djela koji se gone privatno. Policija postupa prema kaznenim djelima ex ofo ili po prijedlogu. Možete li opisati na koji ste način maltretirani, jer tu eventualno može postojati kazneno djelo nametljivog ponašanja, ako vam primjerice, netko mimo vaše volje učestalo i bez prestanka šalje uznemirujuće poruke ili vas zove na telefon.
 15. 3 bodova
  Poštovani, tužba koju ste zaprimili ne mora biti osnovana. Naime, bitno je koje ste obveze preuzeli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Ako preuzete obveze uredno ispunjavate, onda vas ne mora biti strah ishoda parnice jer bi po tome tužiutelj trebao biti odbijen sa svojim tužbenim zahtjevom. Lp!
 16. 3 bodova
  Možete upisati samo djelomično tako da djelatnost glasi: 71.12-Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, osim u području građevinarstva i geodezije, ako Vas to zadovoljava.
 17. 3 bodova
  Nemojte me krivo shvatiti, ali pisati 6 stranica žalbe na rad centra za socijalnu skrb je unaprijed osuđeno na propast ako znamo kako funkcioniraju. Vi se trebate u svojoj predstavci na njihov rad fokusirati na 1 do maksimalno 2 stvari u kojima vidite njihov propust i ta predstavka mora biti na 1 stranici A4 formata. Zatim ono što je bitno za naglasiti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koliko je meni poznato, provodi samo upravni nadzor nad radom centara za socijalnu skrb, dok stručni nadzor nad radom socijalnih radnika provodi Hrvatska komora socijalni radnika. Ministarstvo bi im trebalo osigurati novce za provedbu takvog nadzora Takav stručni nadzor obuhvaća sljedeće: - uvid u dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama socijalnog radnika, njegovom opisu poslova i odgovornostima te stručnom usavršavanju -provjera stručnog rada, osobito cijeneći primjenu profesionalnih metoda koje se pružaju u obliku preventivnog ili tretmanskog postupka i poštivanje odredbi Etičkog kodeksa - način vođenja i čuvanja propisane evidencije i dokumentacije Cilj takvog nadzora je: - dobiti uvid da li socijalni radnik obavlja stručni rad u skladu s priznatim metodama i dostignućima - kroz savjetovanje otkloniti utvrđene nepravilnosti i poboljšati kvalitetu stručnog rada E sada ukoliko u opisu ovakvog stručnog nadzora prepoznajete i propuste socijalnih radnika u vašem slučaju onda se trebate obratiti i Hrvatskoj komori socijalnih radnika.
 18. 3 bodova
  ubacio sam spitfireov odgovor u mail, te su nakon toga odlucili predati tabularnu i kljuceve... Hvala puno
 19. 3 bodova
  Toliko sam zahvalna oboma...i Borbenoj7 i Mister-X-u.....da ste se ovako založili pomoći mi savjetima da mi ulijevate još više snage i živaca da prebrodim ovu nevolju stečenu u braku i sad isključivo mom problemu ( nepravedno jest,jer se sve stečeno u braku dijeli pa i dugovanja) ali otkrivši Legalis i vas dvoje...ništa mi nije teško ni nemoguće.Od srca Vam zahvaljujem!
 20. 3 bodova
  gonzo-stari

  Dragovoljački dodatak

  Zato sam i napisao "čak i više" jer ako bi išao po novom zakonu u mirovinu, morao bi imati minimalno 960 dana borbenog sektora i status dragovoljca pa bi tek tada dosegnuo povećanje od 30%. Ne znam koliko ima dana borbenog sektora jer ako ima malo dana onda je dobio "i više" jer će budući dragovoljci s malo staža u obrani RH nepovoljnije proći u odnosu na umirovljene prema prijašnjem zakonu
 21. 3 bodova
  Ključna činjenica za nastalu pravnu situaciju je vrijeme kad je nekretnina stečena,odnosno da li se to desilo u bračnoj zajednici ili ne,uz napomenu da je teret dokazivanja prestanka bračne zajednice na onom tko takvu tvrdnju iznosi,obzirom da je brak predmnjeva postojanja bračne zajednice. Stvarna prava na nekretninama stječu se između ostalog pravnim poslom na način da se to pravo upiše u zemljišne knjige,a ne isplatom duga nastalog da bi se to isto pravo steklo. U konkretnom slučaju,a po opisanom činjeničnom stanju predmetna nekretnina je stečena u bračnoj zajednici,neovisno o činjenici da je ubrzo nakon toga ona prestala,pa bi zahtjev za utvrđenje i podjelu bračne stečevine bio utemeljen,međutim treba istaknuti bitnu činjenicu da su u ovom slučaju i krediti bračna stečevina koja terete oba bračna druga,što je vrlo bitno da u istom postupku istaknete zahtjev da se i krediti utvrde bračnom stečevinom. Nakon isplate kredita ste ovlašteni od dotične zahtijevati polovinu sredstava sa kamatama,obzirom da ste u jednom dijelu isplatili tuđu obvezu.
 22. 2 bodova
  Matrix

  Kaznena prijava i daljnji postupak

  Slično kao i po BH pravu. U konkretnom slučaju,prisvajajući tuđu pokretnu stvar s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi ostvarila su se sva bitna obilježja kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH . Međutim , iako djelo samo po sebi sadrži zakonska obilježja navedenog kaznenog djela , isto predstavlja beznačajno djelo u smislu članka 25. KZFBiH , glede čega bi se dotična oslobodila od optužbe temeljem članka 299. stavak 1. točka a. ZKPFBiH ,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju nije došlo do bilo kakvih štetnih poslijedica po oštećenog jer je otuđena stvar odmah vraćena oštećenom , kao i da se radi o veoma niskom stupnju kaznene odgovornosti.Otuđeni predmet nema neku posebnu vrijednost , što se može smatrati beznačajnom vrijednošću u odnosu na mnogo skuplje i vrijednije stvari koje su se prodavale u istoj prodavnici iz čega se može zaključiti da je i umišljaj dotične bio usmjeren na pribavljanje bagatelne vrijednosti,a da pri tome ni sama nije znala zbog čega je to učinila. Nadalje je izvjesno da ista nije osoba vična i sklona krađama i vršenju ovakvih djela jer je po uzimanju stvari odmah i primjećena od strane osoblja , što se ne bi dogodilo „profesionalcima“ i osobama koje se bave krađama tuđih stvari .
 23. 2 bodova
  Osim što mogu pristupit bazama RH zdravstvenog mogu i bazama prebivališta a zašto gledaju samo zdravstveno ne znam.A ionako državljan EU-a ako boravi duže od 3 mjeseca u drugoj članici mora prijavit boravak pa ima njihovu potvrdu.Kod nas je ta tema još uvijek nedorečena i rastezljiva a još uvijek ima nadobudnih carinika. Kako je već prije rečeno onda si u Skandinaviji u prekršajima.
 24. 2 bodova
  Sam si citirao propis: A dokazat će se po ulascima/izlascima u/iz RH. Da izbjegneš moguće probleme, najbolje riješiti kako ti je Wanksta predložio.
 25. 2 bodova
  Malo je vjerojatno da će za Vašu djelatnost inspekcija doći u kontrolu prostora, imaju oni prečeg posla. Ali na Vama je odluka. Nekad ovi iz Plinare znaju obaviti tu kontrolu po službenoj dužnosti za stambene prostore, pa to možda negdje i imate. Ja znam da su kod mene kod kuće bili.
 26. 2 bodova
  Koliko znam, ne, kod otvaranja obrta samo morate donijeti vlasnički list.
 27. 2 bodova
  LjuboZG

  Ugovor bez oiba!!!!

  Ako je na izvatku upisan vaš OIB ne morate više ništa dirati. Vjerojatno ste napisali OIB u prijedlogu za uknjižbu, pa su ga prepisali od tamo. Sve je u redu, ne morate se ničega bojati, ugovor je sklopljen i ispunjen u cijelosti (vi ste platili kupoprodajnu cijenu, a prodavatelj vam je prenio vlasništvo stana) i sve je čisto.
 28. 2 bodova
  Za ovu djelatnost ne morate dobiti rješenje o MTU, ali ti uvjeti moraju biti zadovoljeni, za to ste sami odgovorni. Pretpostavljam da nemate drugih instalacija osim struje. Trebalo bi izvaditi atest o ispravnosti el instalacija(ili ako je netko već bio u tom prostorru koristiti njegov jer vrijejdi 4 godine). Ako imate plin onda i atest o ispravnosti plinskih instalacija(vrijedi 5 godina, ako imate od prije).
 29. 2 bodova
  Najjednostavnije vam je u skandinavskoj zemlji, gdje radite i imate smatram, privremeni boravak, kupiti auto s njihovim tablicama, prepisati vozačku i nemate više nikakvih problema kod prelaska granica.
 30. 2 bodova
 31. 2 bodova
  Roditelji će biti pozvani na razgovor u Polikliniku, a oni će procijeniti sa kime trebate obaviti razgovor (socijalni radnik, psiholog, psihijatar...) Naravno da ne morate biti na svakom terminu, oni će vam reći kada da dođete. Ako i kada vas pozovu, naročito ako su prisutna i djeca, "obrada" kako ju vi zovete počinje već onog trenutka kada otvorite ulazna vrata Poliklinike i sjedate u čekaonici čekajući svoj red za razgovor.
 32. 2 bodova
  Poštovani, Za svaki poslovni prostor je potrebno ishođenje MTU, za neke poslovne prostore su složeniji uvjeti a za neke jednostavniji. Obratite se nadležnom županijskom uredu, oni će Vam sve precizno objasniti što je neophodno za Vašu djelatnost. Lijep pozdrav
 33. 2 bodova
  Poštovani Stipe, Kad je situacija kao kod Vaše supruge, starija je od 60. godina, nikada nije alternativa starosna mirovina ili invalidska mirovina - profesionalna nesposobnost jer nema pridodanog staža. Takva situacija zahtijeva alternativu, starosna mirovina ili prijevremena starosna mirovina, jer ako nije moguće sa sigurnošću očekivati rad još 1,5 do 2. godine bolji je odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu, umirovljenje sa nadnevkom 31.12.2018.g. Lijep pozdrav
 34. 2 bodova
  Zene u 2020.god. trebaju za punu starosnu mirovinu imati navrsenih 62 godine i 8 mjeseci zivota, sto znaci da ce vasa supruga moci u starosnu mirovinu tek 2021.god u mjesecu listopadu kad navrsi 63 godine zivota. Prema sadasnjim godinama zivota i sadasnjem stazu moze u "prijevremenu starosnu mirovinu" uz penalizaciju - umanjenje mirovine, koja je u 2018.god 0,15% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navrsenih godina zivota osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu (zena u 2018.god. za starosnu mirovinu mora imati 62 godine zivota), znaci 30.12.2018.god. umanjenj bi joj iznosilo za 1 godinu i 10 mjeseci (22 mjeseca x 0,15% = 3,3%) izracunata mirovina bi bila jos umanjena za 3,3%. U 2019.god. ta penalizacija ce joj iznositi 0,30% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja prava na mirovinu prije navrsenih godina zivota osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu (zena u 2019.god. za starosnu mirovinu mora imati 62 godine i 4 mjeseca zivota), znaci 01.01.2019.god. umanjenj bi joj iznosilo za 2 godine i 2 mjeseca (26 mjeseci x 0,30% = 7,8%) izracunata mirovina bi bila jos umanjena za 7,8%. Ako je u mogucnosti najbolje da radi barem do uvjeta za starosnu mirovinu. Okvirno se mirovina moze izracunati vrlo lako u par dana na ovaj nacin: Kod izracuna mirovine buducem umirovljeniku trebaju se znati njegov "prosjecni vrjednosni bodovi" za sve godine njegovog radnog staza, ako je u FINI izvadio "log i pass" za e-gradjani, onda si moze dati izracunati mirovinu online preko stranica HZMO-a, ako nema "log i pass" za e-gradjani, prvo treba otici u najblizu FINU i isti izvaditi prema postupku navedenom u linku.
 35. 2 bodova
  gala385

  Kolektivni ugovor

  ZOR kaže "kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju se na prikladan način učiniti dostupnima radnicima. "
 36. 2 bodova
  Ne može jer postoji pravna procedura izmjena i postupanja sa prigovorom bez obzira na što se prigovor odnosi ako je izdan prekršajni nalog.Ako ide optužni prijedlog (direktno na sud) onda se prigovor (usmeni) stavlja na ročištu pa sud traži izmjene.
 37. 2 bodova
  LjuboZG

  Nadoknada troškova

  Trebate otići u kaznenu pisarnicu suda pred kojim se vodio postupak i tražiti uvid u spis predmeta pod brojem pod kojim se vodio postupak. U spisu predmeta prvo provjerite je li odvjetnik tražio isplatu na svoj ili na vaš račun. Ako je tražio isplatu na svoj račun, objasnite situaciju i zamolite u pisarnici da provjere s računovodstvom je li mu to plaćeno ili sami otiđite u računovodstvo s tim pitanjem. Ako je plaćeno na račun odvjetnika, a vi ste mu tijekom postupka uredno plaćali sve radnje, tražite od odvjetnika da vam isplati primljeni iznos. Ako ništa nije nikome isplaćeno, pitajte u računovodstvu kada će biti. Isplata se u pravilu čeka po nekoliko mjeseci.
 38. 2 bodova
  Evo da javim pa ako kome pomogne. Potvrda za prekršajnu evidenciju treba samo za Novi Zeland
 39. 2 bodova
  LjuboZG

  Nasljeđivanje stana

  Javni bilježnici u pravilu zatraže podatke o imovini ostavitelja, ali preporučam da na ostavinsku raspravu donesete izvadak iz zemljišne knjige i za taj stan. Ako je vaš otac bio u braku s vašom majkom, suvlasnički dio se dijeli na svu trojicu po 1/3 (dakle, svaki će naslijediti 1/18 stana, a 15/18 će ostati upisano na baku). Na ostavinskoj raspravi je moguće i sklapanje nasljedničkog sporazuma kojim regulirate podjelu imovine na drugačiji način, a moguće je i da se otac odrekne nasljedstva u vašu korist.
 40. 2 bodova
  Pazite jednu stvar,rok iz čl.84 ZN je objektivan u kojem možete istaknuti prigovor radi povrijede nužnog dijela ili izravno ići tužbom,no kako ste vi u ostavinskom postupku istaknuli takav prigovor,a suprotna strana se usprotivila,smatra se da postoji spor koji se rješava u parnici na koju ste upućeni,odnosno da je u određenom roku pokrenete,radi se o roku koji nikako ne treba miješati sa onim trogodišnjim iz čl.84 ZN.
 41. 2 bodova
  Matrix

  Prodaja polovice svog dijela stana

  Naravno,u tražilicu foruma upišite ključne riječi "razvrgnuče suvlasništva",gdje postoji veliki broj tema vezanih za vašu konkretnu situaciju.
 42. 2 bodova
  malicovjek

  Kada u mirovinu

  Postovana elza, da bi dobivali dodatni bonus kao sto vam je napisao postovani prof od 0,15% u 2018.god. ili 0,34% u 2019.god. nazalost morate imati minimalno 35 godina radnog staza i po sadasnjem ZOMO-u i po prijedlogu buduceg ZOMO-a u 2019.god. Kao sto sam vam vec napisao nista bitno se za vas ne mjenja mozete odmah sad u starosnu mirovinu ili raditi jos koju godinu, vama na izbor.
 43. 2 bodova
  Da,radi se o roku iz čl.84 Zakona o nasljeđivanju
 44. 2 bodova
  Odredbe čl.85 ZZK određuju da se to odnosi na upis prava vlasništva.
 45. 2 bodova
  Alkohol - minimalno 5000 kn, minimalno 12 mjeseci zabrane upravljanja, nešto bodova i liječnički pregled. Nesreća - 2000 kn. Neprilagođena brzina (vjerojatno) - 500 kn. Da, imat ćeš pravo žalbe.
 46. 2 bodova
  Ako se ne varam, bez Vaše suglasnosti, supruga će morati pokrenuti izvanparnični postupak gdje će tražiti da sudska odluka nadomjesti Vašu suglasnost, iako sam čula i za slučajeve gdje je sam Centar za socijalnu skrb davao takvu suglasnost, iako smatram da to nije ispravno tumačenje zakona. Centar Vas, dakako, ne može natjerati ni na što, pa ni na davanje suglasnosti.
 47. 2 bodova
  malicovjek

  mirovina

  Postovana Vesna, postovani prof je tocno napisao , jednostavno mi pobjeglo da vi ustvari sad do 31.12.2018.god imate uvjete za "starosnu mirovinu za dugogodisnjeg osiguranika" uz dodatak na mirovinu od 0,15% na svaki mjesec daljnjeg rada nakon navrsenih 60 godina starost i mirovina bi vam se uvacala za 12 mjeseci (12 x 0,15% = 1,8%) kod izracuna mirovine dobili bi mirovanu uvecanu za 1,8%. Nakon 01.01. 2019.god. i dalje imate uvjete za "starosnu mirovinu za dugogodisnjeg osiguranika" ali vise nece biti dodatka (prijedlogom izmjena ZOMO-a dodatak za dugogodisnjeg osiguranika se brise). Ovaj dio gornjeg posta zanemarite nije tocan: "Postovana sa 31.12.2018.god. imate prema postojecem ZOMO-u pravo na "prijevremenu starosnu mirovinu" uz penalizaciju od 0,10% po mjesecu koji vam nedostaje do godina potrebnih za odlazak u starosnu mirovinu (u 2018.god to je za zene 62 godine po prijelaznom periodu za zene), sto znaci da vama nedostaje 12 mjeseci (12x0,10% = 1,2%) vama bi se mirovina penalizirala - umanjila za 1,2%. Ako bi u mirovinu otisli tijekom 2019.god. uz penalizaciju od 0,34% po mjesecu koji vam nedostaje do godina potrebnih za odlazak u starosnu mirovinu (u 2019.god to je za zene 62 godine i 4 mjeseca po prijelaznom periodu za zene) znaci da bi vam 31.12. 2019.god. nedostajalo 4 mjeseca do potrebnih godina za starosnu mirovinu (4 x 0,34% = 1,36%) vama bi se mirovina penalizirala - umanjila za 1,36% za "prijevremenu starosnu mirovinu"." U punu starosnu mirovinu mogli bi otici 13.08.2020.god kad navrsite 62 godine i 8 mjeseci starosti, a ako cete radi i dalje od tog datuma pocinje vam teci ponovo dodatak na svaki mjesec daljnjeg rada od 0,34%.
 48. 2 bodova
  Željac047

  Utvrđivanje vanbračne zajednice

  Svjedoci nikako ne mogu zamjeniti stranku (protustranku) u postupku, oni služe samo kao dokaz (njihov iskaz), u Vašem slučaju, pokojnog izvanbračnog supruga, a i samo navođenje pokojnika kao protustranke je nedopustivo i sud takav podnesak (tužba idr.) odmah odbacuje kao nedopustiv... Možete podnijeti Prijedlog za utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice u izvanparničnom postupku, kako Vam je to sugerirala i poštovana Ruby u svom postu... Sretno...!
 49. 2 bodova
  malicovjek

  mirovina

  Postovana sa 31.12.2018.god. imate prema postojecem ZOMO-u pravo na "prijevremenu starosnu mirovinu" uz penalizaciju od 0,10% po mjesecu koji vam nedostaje do godina potrebnih za odlazak u starosnu mirovinu (u 2018.god to je za zene 62 godine po prijelaznom periodu za zene), sto znaci da vama nedostaje 12 mjeseci (12x0,10% = 1,2%) vama bi se mirovina penalizirala - umanjila za 1,2%. Ako bi u mirovinu otisli tijekom 2019.god. uz penalizaciju od 0,34% po mjesecu koji vam nedostaje do godina potrebnih za odlazak u starosnu mirovinu (u 2019.god to je za zene 62 godine i 4 mjeseca po prijelaznom periodu za zene) znaci da bi vam 31.12. 2019.god. nedostajalo 4 mjeseca do potrebnih godina za starosnu mirovinu (4 x 0,34% = 1,36%) vama bi se mirovina penalizirala - umanjila za 1,36% za "prijevremenu starosnu mirovinu". U punu starosnu mirovinu mogli bi otici 13.08.2020.god kad navrsite 62 godine i 8 mjeseci starosti i ta mirovina vam nebi bila penalizirana - umanjena. Sto se tice otpremnine, neznam sta vam o otpremnini pise u vasem "pravilniku o radu ili kolektivnom ugovoru", ali po ZOR-u citiram: "Otpremnina Članak 126. (1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. (2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu."
 50. 2 bodova
  Matrix

  Dokazivanje dosjelosti

  Vještak izrađuje skicu stanja na terenu,obilježavajući posebno sporni dio nekretnine čija se predaja zahtijeva,odnosno prema kojem vještačenju će tužitelj uskladiti tužbeni zahtjev. Prvo je nužno da postavite zahtjev za utvrđenje prava vlasništva. Materijalnim dokazima,svjedocima,uviđajem kao neposrednim opažanjem suda,priznatim činjenicama suprotne strane,iskazima parničnih stranki
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×