Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 10.11.2018 u svim područjima

 1. 4 bodova
  LjuboZG

  Predaja u posjed

  Ako je potvrđena presuda prvog stupnja, znači da je prvostupanjska odluka pravomoćna i ovršna i da će sud iskazati pravomoćnost i ovršnost čim oduka bude dostavljena tuženiku. Ako je drugi put vraćena dostava (pretpostavljam uz naznaku ''obaviješten nije preuzeo'') predložite sudu da se dostava obavi putem sudskog dostavljača (platit ćete trošak dostave 117,20 kn). Ako sudski dostavljač 2 puta ne uspije izvršiti dostavu, ispunit će se uvjeti da se dostava obavi isticanjem na oglasnoj ploči suda. Dakle, okvirno vrijeme za još 2 dostave po dostavljaču i dostavu putem oglasne ploče će vam biti sigurno još mjesec i pol - dva, pogotovo uzevši u obzir da se bliže blagdani. Što se tiče ovoga da se osoba uvijek ''žali u zadnji čas'', ako je presuda potvrđena na drugom stupnju, tuženik ima jedino mogućnost podnošenja revizije i/ili ustavne tužbe, što niti jedno niti drugo ne utječe na iskazivanje pravomoćnosti presude.
 2. 4 bodova
  LjuboZG

  Pozajmica

  Trebali biste napraviti ugovor o zajmu solemniziran (potvrđen) po javnom bilježniku, a koji sadrži ovršnu klauzulu (odredbu prema kojoj se na temelju tog ugovora može provesti ovrha na imovini zajmoprimca u slučaju nevraćanja zajma). Također, kao dodatno osiguranje da ćete se imati od kuda naplatiti, tim ugovorom možete osnovati založno pravo na nekretnini zajmoprimca. Vaš prijedlog (da steknete pravo vlasništva temeljem ugovora o zajmu) nije moguć, odnosno nije moguć toliko jednostavno kao što ste napisali. Moguće je da umjesto založnog prava osnujete fiduciju (u tom slučaju se vi odmah upisujete kao vlasnik uz zabilježbu da je prijenos vlasništva izvršen radi osiguranja novčane tražbine) i kod fiducije u određenim slučajevima možete steći (puno) pravo vlasništva u slučaju neplaćanja duga. Prvenstveno morate dogovoriti sa zajmoprimcem na koje osiguranje on pristaje (odnosno hoće li vam dati založno pravo ili fiduciju, na kojoj nekretnini i pristaje li da se radi solemnizacija ugovora o zajmu). Ako vam zajmoprimac ne želi dati nikakvo osiguranje i uvjerava vas da će sve biti u redu i bez toga, to vam je već određeni znak da može doći do problema kasnije, pa inzistirajte na nekakvom osiguranju svoje tražbine. Bilo bi dobro da vam ugovor sastavlja odvjetnik (u tom slučaju se radi solemnizacija) ili, ukoliko sve uspijete dogovoriti sami sa zajmoprimcem, javni bilježnik (u kojem slučaju će ugovor biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta).
 3. 4 bodova
  LjuboZG

  Broj kaznenog postupka

  Na stranici http://e-predmet.pravosudje.hr/ izaberite odgovarajući sud i upišite pod predmet K-XYZ/xxxx (npr. 2018). Vidjet ćete sve radnje u tom predmetu, inicijale okrivljenika te oznaku kaznenog djela zbog kojeg se postupak vodi. Ako inicijali okrivljenika ne odgovaraju vama bliskoj osobi, tada je ona vjerojatno pozvana kao svjedok, a nije okrivljenik u tom postupku.
 4. 3 bodova
  LjuboZG

  Stan

  Smatram da ste u jako lošoj poziciji za bilo kakvo potraživanje. Kod kupoprodaje nekretnine vlasništvo se stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu. Vaš brat se upisao kao jedini vlasnik, pa je stan pravno njegovo vlasništvo. Tko koristi taj stan? Imate li vi uopće ključeve tog stana? Pretpostavljam da je kredit koji ste vi podigli bio nenamjenski, što znači da ste novac koji ste dobili od banke bratu isplatili prije deset godina, pa bi i vaše potraživanje povrata tog iznosa od brata bilo u zastari. Sve u svemu, vrlo je mala vjerojatnost da biste uspjeli u bilo kakvom postupku protiv brata, bilo za upis vlasništva na 1/2 stana, bilo za povrat novca koji ste mu dali.
 5. 3 bodova
  LjuboZG

  Upis vlasnistva nekretnine

  Svjedok vam ne može izdati tabularnu izjavu za uknjižbu, ali može svjedočiti u sudskom postupku. Moguće opcije su tužba radi utvrđenja prava vlasništva protiv osoba upisanih u zemljišnu knjigu (odnosno nasljednika tih osoba ako su umrle) ili pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak. Teško je išta opširnije napisati bez uvida u dokumentaciju, a svakako vam savjetujem da angažirate odvjetnika radi pregleda dokumentacije kojom raspolažete i stanja u katastru i zemljišnoj knjizi te vođenja postupka. Budući da je vaš otac upisan u katastru (i da se vi možete upisati u katastar), imate uvjete za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka (koji se pokreće kada nemate valjane isprave za redovnu uknjižbu). Ovaj postupak će vjerojatno trajati nekoliko godina, pa se u pojedinim slučajevima isplati umjesto ovoga podnijeti tužbu radi utvrđenja prava vlasništva, pogotovo ako ne očekujete da će vam itko osporavati pravo vlasništva. U svakom slučaju, ako je vaš otac u posjedu te nekretnine još od 80-ih godina i ako mu pravo vlasništva nitko nikada nije osporavao, trebali biste riješiti zemljišnoknjižno stanje i upisati se kao vlasnik, ali nema razloga za strah da ćete ostati bez te nekretnine.
 6. 3 bodova
  mutavi

  OGLASNA PLOČA U TRGOVINI

  Sukladno članku 2. stavak 15. Pravilinka o jednostavnim i drugim građevinama i radovima; bez građevinske dozvole i glavnog projekta može sa graditi (postaviti) obavijesna ploča oglasne površine do 12,00 m2
 7. 3 bodova
  U članku 1. utvrdite da je dana tog i tog zaključen ugovor o najmu stana, u članku 2. utvrdite da sporazumno raskidate ugovor o najmu stana iz čl. 1. i da najamni odnos prestaje dana tog i tog, u čl. 3. da strane suglasno utvrđuju da nemaju nikakvih međusobnih potraživanja po osnovi ugovora iz čl. 1. Potpišete i pošaljete u Njemačku 2 primjerka, najmodavac potpiše i vrati vam jedan primjerak nazad. Vi nedvojbeno imate dokaze da ste se dogovorili o danu prestanka ugovora i vrlo vjerojatno biste uspjeli u sudskom postupku (pogotovo jer vam je vraćen polog što dokazuje da je najmodavac suglasan s prestankom ugovora), ali zašto izazivati spor ako nije potrebno. Samo mi nije jasno, ako je najmodavac prijavio najam Poreznoj upravi i plaćao porez, kako je odjavio najam s porezne ako ne postoji pisani raskid ugovora.
 8. 3 bodova
  prof

  Prebivalište u poslovnom prostoru

  Poštovana Eva, Nužno je napraviti prenamjenu prostora, iz poslovnog u stambeni, ishoditi uporabnu dozvolu a nakon toga nije problem sklapati ugovor o najmu kao i prijaviti prebivalište. Lijep pozdrav
 9. 3 bodova
  Kao sto vam je odgovorio postovani prof za vas je malo bolje otici u mirovinu u 2019.god., navodite datum krajem ozujka mjeseca, pa onda neka bude 28.03.2019.god. a ako mozete raditi i jos koji mjesec duze bolje za vas. Evo i usporednog izracuna sa 30.12.2018.god i 28.03.2019.god. 50 kn dozivotno mjesecno vise je ipak 50 kn vise.
 10. 3 bodova
  Spitfire

  Novi ugovor o stanu

  Ovisi do kada vrijedi stari ugovor i je li te kako povezan s novim. Za nešto konkretnije valjalo bi imati uvid u jedan i drugi.. Natjerati ih (doslovno) da idu u drugi stan ne vidim po kojoj bi to osnovi učinili, no ukoliko stari ugovor gubi svoje svojstvo s 1.12. na bilo koji način, mogu pokrenuti tužbu za iseljenje što donosi dodatnu komplikaciju najmoprimcu.
 11. 3 bodova
  LjuboZG

  Moje pravo

  Obavijestite Hrvatsku odvjetničku komoru o ovakvom postupanju odvjetnika, posebno ako imate bilo kakve dokaze toga da ste bili 6 puta kod tog odvjetnika i da vas je savjetovao u tom predmetu (npr. e-mailove koje ste mu slali ili on vama). Ovo je čisto kršenje Kodeksa odvjetničke etike i, ako mu se vaša žena obratila prije vas, trebao vas je obavijestiti o tome iste sekunde kada je saznao da protiv nje pokrećete postupak i reći vam da vas ne može on zastupati.
 12. 3 bodova
  LjuboZG

  novi ugovor

  Možete istovremeno napraviti sporazumni raskid ugovora o darovanju i zaključiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Što se tiče pravnih učinaka, temeljem sporazumnog raskida ugovora o darovanju će nekretnina biti vraćena u vlasništvo prijašnjeg vlasnika (darovatelja), a sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju nastaju nove obveze (uzdržavanje) i nekretnina (ponovno) prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja tek u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.
 13. 3 bodova
  malicovjek

  Otkaz pred mirovinu

  Otpremnina za odlazak u starosnu mirovinu kao pravo radnika nije uredjeno Zakonom o radu (NN 93/14, u nastavku: ZR), niti drugim propisima. Buduci da radni odnos u konkretnoj situaciji moze prestati sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu ili otkazom radnika, nisu ispunjene pretpostavke propisane cl. 126. ZR-a vezano za ostvarivanje prava radnika na otpremninu. Naime, pravo na otpremninu postoji samo u slucaju kada poslodavac otkazuje ugovor o radu, uz ispunjenje dodatnih uvjeta iz cl. 126. ZR-a. Stoga, u slucaju prestanka radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu, radnik nema pravo na (zakonsku) otpremninu. Pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu iskljucivo ovisi o tome da li je to ugovoreno ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili je to poslodavac sam odredio pravilnikom o radu. Ako navedenim dokumentima to nije odredjeno, radnik nema pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu. Shodno tome i iznos otpremnine zavisi iskljucivo od ugovorene odnosno pravilnikom odredjene visine otpremnine.
 14. 3 bodova
  atomic95

  KLEVETA, BLAĆENJE NA INTERNETU

  Priznaju. Pogotovo ako je to učinjeno javno, npr. na društvenoj mreži, odnosno na nekom kanalu koji je dostupan većem broju ljudi, iz vašeg slučaja pretpostavljam da je to u pitanju, pošto spominjete administratore, facebook i tako dalje. (KZ 149, ST. 2.) Konkretno, kleveta je kazneno djelo koje se progoni po privatnoj tužbi, odnosno sami podižete tužbu Općinskom sudu. Što se tiče roka kojeg ste spomenuli, ako ste vi sami saznali za to kazneno djelo, da vam nije netko javio ili slično, odnosno ako ne postoji neki dokaz iz kojeg je razvidno da ste saznali za djelo prije više od tri mjeseca, to nitko ne može dokazati i možete se praviti da ste saznali tek sada. Također, što se tiče obraćanja policiji. Policija ne postupa u slučaju počinjenja kaznenog djela koji se gone privatno. Policija postupa prema kaznenim djelima ex ofo ili po prijedlogu. Možete li opisati na koji ste način maltretirani, jer tu eventualno može postojati kazneno djelo nametljivog ponašanja, ako vam primjerice, netko mimo vaše volje učestalo i bez prestanka šalje uznemirujuće poruke ili vas zove na telefon.
 15. 3 bodova
  Poštovani, tužba koju ste zaprimili ne mora biti osnovana. Naime, bitno je koje ste obveze preuzeli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Ako preuzete obveze uredno ispunjavate, onda vas ne mora biti strah ishoda parnice jer bi po tome tužiutelj trebao biti odbijen sa svojim tužbenim zahtjevom. Lp!
 16. 3 bodova
  Možete upisati samo djelomično tako da djelatnost glasi: 71.12-Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, osim u području građevinarstva i geodezije, ako Vas to zadovoljava.
 17. 3 bodova
  Nemojte me krivo shvatiti, ali pisati 6 stranica žalbe na rad centra za socijalnu skrb je unaprijed osuđeno na propast ako znamo kako funkcioniraju. Vi se trebate u svojoj predstavci na njihov rad fokusirati na 1 do maksimalno 2 stvari u kojima vidite njihov propust i ta predstavka mora biti na 1 stranici A4 formata. Zatim ono što je bitno za naglasiti Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koliko je meni poznato, provodi samo upravni nadzor nad radom centara za socijalnu skrb, dok stručni nadzor nad radom socijalnih radnika provodi Hrvatska komora socijalni radnika. Ministarstvo bi im trebalo osigurati novce za provedbu takvog nadzora Takav stručni nadzor obuhvaća sljedeće: - uvid u dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama socijalnog radnika, njegovom opisu poslova i odgovornostima te stručnom usavršavanju -provjera stručnog rada, osobito cijeneći primjenu profesionalnih metoda koje se pružaju u obliku preventivnog ili tretmanskog postupka i poštivanje odredbi Etičkog kodeksa - način vođenja i čuvanja propisane evidencije i dokumentacije Cilj takvog nadzora je: - dobiti uvid da li socijalni radnik obavlja stručni rad u skladu s priznatim metodama i dostignućima - kroz savjetovanje otkloniti utvrđene nepravilnosti i poboljšati kvalitetu stručnog rada E sada ukoliko u opisu ovakvog stručnog nadzora prepoznajete i propuste socijalnih radnika u vašem slučaju onda se trebate obratiti i Hrvatskoj komori socijalnih radnika.
 18. 3 bodova
  ubacio sam spitfireov odgovor u mail, te su nakon toga odlucili predati tabularnu i kljuceve... Hvala puno
 19. 3 bodova
  Toliko sam zahvalna oboma...i Borbenoj7 i Mister-X-u.....da ste se ovako založili pomoći mi savjetima da mi ulijevate još više snage i živaca da prebrodim ovu nevolju stečenu u braku i sad isključivo mom problemu ( nepravedno jest,jer se sve stečeno u braku dijeli pa i dugovanja) ali otkrivši Legalis i vas dvoje...ništa mi nije teško ni nemoguće.Od srca Vam zahvaljujem!
 20. 3 bodova
  gonzo-stari

  Dragovoljački dodatak

  Zato sam i napisao "čak i više" jer ako bi išao po novom zakonu u mirovinu, morao bi imati minimalno 960 dana borbenog sektora i status dragovoljca pa bi tek tada dosegnuo povećanje od 30%. Ne znam koliko ima dana borbenog sektora jer ako ima malo dana onda je dobio "i više" jer će budući dragovoljci s malo staža u obrani RH nepovoljnije proći u odnosu na umirovljene prema prijašnjem zakonu
 21. 3 bodova
  Ključna činjenica za nastalu pravnu situaciju je vrijeme kad je nekretnina stečena,odnosno da li se to desilo u bračnoj zajednici ili ne,uz napomenu da je teret dokazivanja prestanka bračne zajednice na onom tko takvu tvrdnju iznosi,obzirom da je brak predmnjeva postojanja bračne zajednice. Stvarna prava na nekretninama stječu se između ostalog pravnim poslom na način da se to pravo upiše u zemljišne knjige,a ne isplatom duga nastalog da bi se to isto pravo steklo. U konkretnom slučaju,a po opisanom činjeničnom stanju predmetna nekretnina je stečena u bračnoj zajednici,neovisno o činjenici da je ubrzo nakon toga ona prestala,pa bi zahtjev za utvrđenje i podjelu bračne stečevine bio utemeljen,međutim treba istaknuti bitnu činjenicu da su u ovom slučaju i krediti bračna stečevina koja terete oba bračna druga,što je vrlo bitno da u istom postupku istaknete zahtjev da se i krediti utvrde bračnom stečevinom. Nakon isplate kredita ste ovlašteni od dotične zahtijevati polovinu sredstava sa kamatama,obzirom da ste u jednom dijelu isplatili tuđu obvezu.
 22. 2 bodova
  Matrix

  Kaznena prijava i daljnji postupak

  Slično kao i po BH pravu. U konkretnom slučaju,prisvajajući tuđu pokretnu stvar s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi ostvarila su se sva bitna obilježja kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH . Međutim , iako djelo samo po sebi sadrži zakonska obilježja navedenog kaznenog djela , isto predstavlja beznačajno djelo u smislu članka 25. KZFBiH , glede čega bi se dotična oslobodila od optužbe temeljem članka 299. stavak 1. točka a. ZKPFBiH ,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju nije došlo do bilo kakvih štetnih poslijedica po oštećenog jer je otuđena stvar odmah vraćena oštećenom , kao i da se radi o veoma niskom stupnju kaznene odgovornosti.Otuđeni predmet nema neku posebnu vrijednost , što se može smatrati beznačajnom vrijednošću u odnosu na mnogo skuplje i vrijednije stvari koje su se prodavale u istoj prodavnici iz čega se može zaključiti da je i umišljaj dotične bio usmjeren na pribavljanje bagatelne vrijednosti,a da pri tome ni sama nije znala zbog čega je to učinila. Nadalje je izvjesno da ista nije osoba vična i sklona krađama i vršenju ovakvih djela jer je po uzimanju stvari odmah i primjećena od strane osoblja , što se ne bi dogodilo „profesionalcima“ i osobama koje se bave krađama tuđih stvari .
 23. 2 bodova
  Pravomočnost ističe 30 dana od zaprimanja rješenja u slučaju da ne pokrenete upravni spor.u cerpu ne odugovlače jer naprosto nemaju interesa.dobili ste dionice kakve ste dobili ali po "iskustvu" sa njima to obavlja jedan čovjek ( koji mi je jednom rekao da ima jednu glavu i dvije ruke pa kad se stigne stigne ) i svi čekaju a dionice padaju i padaju.večina je tako prošla pa ni Vi niste iznimka.ostaje Vam samo da se (sa razlogom) ljutite.
 24. 2 bodova
  Osim što mogu pristupit bazama RH zdravstvenog mogu i bazama prebivališta a zašto gledaju samo zdravstveno ne znam.A ionako državljan EU-a ako boravi duže od 3 mjeseca u drugoj članici mora prijavit boravak pa ima njihovu potvrdu.Kod nas je ta tema još uvijek nedorečena i rastezljiva a još uvijek ima nadobudnih carinika. Kako je već prije rečeno onda si u Skandinaviji u prekršajima.
 25. 2 bodova
  Sam si citirao propis: A dokazat će se po ulascima/izlascima u/iz RH. Da izbjegneš moguće probleme, najbolje riješiti kako ti je Wanksta predložio.
 26. 2 bodova
  Malo je vjerojatno da će za Vašu djelatnost inspekcija doći u kontrolu prostora, imaju oni prečeg posla. Ali na Vama je odluka. Nekad ovi iz Plinare znaju obaviti tu kontrolu po službenoj dužnosti za stambene prostore, pa to možda negdje i imate. Ja znam da su kod mene kod kuće bili.
 27. 2 bodova
  Koliko znam, ne, kod otvaranja obrta samo morate donijeti vlasnički list.
 28. 2 bodova
  Za ovu djelatnost ne morate dobiti rješenje o MTU, ali ti uvjeti moraju biti zadovoljeni, za to ste sami odgovorni. Pretpostavljam da nemate drugih instalacija osim struje. Trebalo bi izvaditi atest o ispravnosti el instalacija(ili ako je netko već bio u tom prostorru koristiti njegov jer vrijejdi 4 godine). Ako imate plin onda i atest o ispravnosti plinskih instalacija(vrijedi 5 godina, ako imate od prije).
 29. 2 bodova
  Najjednostavnije vam je u skandinavskoj zemlji, gdje radite i imate smatram, privremeni boravak, kupiti auto s njihovim tablicama, prepisati vozačku i nemate više nikakvih problema kod prelaska granica.
 30. 2 bodova
  Pisano izjavite suugovaratelju da ostajete kod ugovora unatoč zakašnjenju, ali da tražite da suugovaratelj podmiri ugovornu kaznu od 10% sukladno ugovoru, u protivnom ćete istu ostvarivati putem suda. Ostavite im rok za ispunjenje (osam dana ili petnaest dana) i vidite kako će reagirati.
 31. 2 bodova
  Roditelji će biti pozvani na razgovor u Polikliniku, a oni će procijeniti sa kime trebate obaviti razgovor (socijalni radnik, psiholog, psihijatar...) Naravno da ne morate biti na svakom terminu, oni će vam reći kada da dođete. Ako i kada vas pozovu, naročito ako su prisutna i djeca, "obrada" kako ju vi zovete počinje već onog trenutka kada otvorite ulazna vrata Poliklinike i sjedate u čekaonici čekajući svoj red za razgovor.
 32. 2 bodova
  Poštovani, Za svaki poslovni prostor je potrebno ishođenje MTU, za neke poslovne prostore su složeniji uvjeti a za neke jednostavniji. Obratite se nadležnom županijskom uredu, oni će Vam sve precizno objasniti što je neophodno za Vašu djelatnost. Lijep pozdrav
 33. 2 bodova
  Poštovani Stipe, Kad je situacija kao kod Vaše supruge, starija je od 60. godina, nikada nije alternativa starosna mirovina ili invalidska mirovina - profesionalna nesposobnost jer nema pridodanog staža. Takva situacija zahtijeva alternativu, starosna mirovina ili prijevremena starosna mirovina, jer ako nije moguće sa sigurnošću očekivati rad još 1,5 do 2. godine bolji je odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu, umirovljenje sa nadnevkom 31.12.2018.g. Lijep pozdrav
 34. 2 bodova
  gala385

  Kolektivni ugovor

  ZOR kaže "kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju se na prikladan način učiniti dostupnima radnicima. "
 35. 2 bodova
  Ne može jer postoji pravna procedura izmjena i postupanja sa prigovorom bez obzira na što se prigovor odnosi ako je izdan prekršajni nalog.Ako ide optužni prijedlog (direktno na sud) onda se prigovor (usmeni) stavlja na ročištu pa sud traži izmjene.
 36. 2 bodova
  Wanksta

  Socijalna pomoć

  Uvjet je da živite u svom kućanstvu bez primanja i imovine. Djelatnici centra će po prijavi tražiti od vas 10tak potvrda od porezne,katastra,gruntovnice,policije,burze,mirovinskog..(iako sve znaju), ali jedan dio ljudi baš u tom elementu odustane od zahtjeva jer u svakom uredu mora naglasiti da je za centar s.skrbi, da ništa nemate i da ste bez primanja i po posjeti vama odlučiti dali zadovoljavate kriterije, ako živite u kućanstvu s nekim u obzir se uzimaju primanja i imovina i od tih članova.
 37. 2 bodova
  LjuboZG

  Nadoknada troškova

  Trebate otići u kaznenu pisarnicu suda pred kojim se vodio postupak i tražiti uvid u spis predmeta pod brojem pod kojim se vodio postupak. U spisu predmeta prvo provjerite je li odvjetnik tražio isplatu na svoj ili na vaš račun. Ako je tražio isplatu na svoj račun, objasnite situaciju i zamolite u pisarnici da provjere s računovodstvom je li mu to plaćeno ili sami otiđite u računovodstvo s tim pitanjem. Ako je plaćeno na račun odvjetnika, a vi ste mu tijekom postupka uredno plaćali sve radnje, tražite od odvjetnika da vam isplati primljeni iznos. Ako ništa nije nikome isplaćeno, pitajte u računovodstvu kada će biti. Isplata se u pravilu čeka po nekoliko mjeseci.
 38. 2 bodova
  malicovjek

  PVB

  Lijepo, tvoju godisnju bruto placu podjelis sa prosjecnom godisnjom bruto placom u RH , npr. 60000 tvoja / 90000 pros. RH = 0,6667 vrijednosni bod za tu odredjenu godinu. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=76 Tako izracunas za sve godine rada, zbrojis sve "vrijednosne bodove" i podjelis sa svim godinama rada i dobis "PVB - prosjecni vrijednosni bod"
 39. 2 bodova
  Evo da javim pa ako kome pomogne. Potvrda za prekršajnu evidenciju treba samo za Novi Zeland
 40. 2 bodova
  Matrix

  Prodaja polovice svog dijela stana

  Naravno,u tražilicu foruma upišite ključne riječi "razvrgnuče suvlasništva",gdje postoji veliki broj tema vezanih za vašu konkretnu situaciju.
 41. 2 bodova
  sivko

  prijava boravišta

  Za prijavu boravišta treba suglasnost i drugog vlasnika/suvlasnika.
 42. 2 bodova
  Odredbe čl.85 ZZK određuju da se to odnosi na upis prava vlasništva.
 43. 2 bodova
  prof

  Prvo na dodatak ili uvećanje

  Poštovani Lg057, Nažalost za sada je to tako. Zamislite kako bi se tek osjećali da Vam izračun mirovine temeljem stvarnih uplata u mirovinski fond iznosi 2.590 kn., i dalje bi bila veća od minimalne braniteljske mirovine i bila bi bez obračuna dodatka temeljem dana provedenih u borbenom sektoru. Neki Vaši susjedi, prijatelji ili suborci temeljem stvarnih uplata u mirovinski fond imaju izračune mirovina od 200 do 2.000 kn, zbog toga im je u Rješenju za mirovinu pisalo da ih pripada minimalna braniteljska mirovina u iznosu od cca 2.560 kn mjesečno. Temeljem te rečenice u Rješenju za mirovinu, HZMO im po službenoj dužnosti na iznos njihove mirovine pridodaje 0,50 kn po danu provedenom u borbenom sektoru, pa sada imamo situaciju da neki branitelji primaju i do 3.500 kn mjesečno, minimalne braniteljske mirovine. Lijep pozdrav
 44. 2 bodova
  Alkohol - minimalno 5000 kn, minimalno 12 mjeseci zabrane upravljanja, nešto bodova i liječnički pregled. Nesreća - 2000 kn. Neprilagođena brzina (vjerojatno) - 500 kn. Da, imat ćeš pravo žalbe.
 45. 2 bodova
  Željac047

  Test ocinstva

  Vi nju možete samo privatno tužiti za klevetu, no nebi Vam ni to preporučio, što se tiče ostalog, ako se Vaš suprug nigdje ne vodi kao otac djeteta, samim tim nema nikakve obveze prema istom, nemate se što sikirati radi "njezine neke priče", dobro su Vam savjetovali u CZSS i Vaš odvjetnik, uživajte i nemojte se bazirati na takve "priče i pričice", jednostavno ju ignorirajte i zaobilazite... Sretno...!
 46. 2 bodova
  Ako se ne varam, bez Vaše suglasnosti, supruga će morati pokrenuti izvanparnični postupak gdje će tražiti da sudska odluka nadomjesti Vašu suglasnost, iako sam čula i za slučajeve gdje je sam Centar za socijalnu skrb davao takvu suglasnost, iako smatram da to nije ispravno tumačenje zakona. Centar Vas, dakako, ne može natjerati ni na što, pa ni na davanje suglasnosti.
 47. 2 bodova
  Možete otvoriti i obrt za više djelatnosti, a to su: 96.09.01-Cvjećarsko aranžerske usluge (ovo je vezani obrt i treba završen kurs-cvjećar aranžer koji se polaže u obrtničkoj komori, znači ne treba tri godine iskustva) 47.76-Trgovina na malo cvijećem 47.78-Trgovina na mlao suveniria, rukotvorinamai djelatnost prodajne galerije i umjetnina 32.29-Proizvodnja raznovrsnih predmeta-ukrasa i sl. Da li bi mješavine čajeva radili sami ili bi prodavali tuđe? Koji ste smjer na umjetničkoj akademiji? Možda bi Vam mogli priznati jer članak 10 Zakona o obrtu kaže: "Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno osobe s obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.(2) Ministar nadležan za obrt po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i nadležnog ministarstva u spornim slučajevima određuje koje je to odgovarajuće više ili visoko obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka." Ako imate primjenjenu umjetnost možda bi Vam moglo proći.
 48. 2 bodova
  Kompa

  stručna procjena hrvi

  Svaki slučaj je slučaj za sebe. S 20 % hrvi ne moraš a možeš ostvariti pravo na invalidsku mirovini po zakonu o hrv braniteljima. Ima dosta branitelja, hrvi sa 20 pa i 30 % koje komisija hzmoa nije proglasila nesposobnim za rad. Neke jesu ali samo zbog profesionalne nesposobnosti, neke zbog opće. No neke uopće nisu. Tako da je moguće sve. Ono što ti je sigurno s tih 20% je 114 kn mjesećne invalidnine. Ali ovo sve je ako ti to potvrdi drugo stupanjaska komisija.
 49. 2 bodova
  Premješteno u odgovarajući PF. Ključ Vam je naplatno-besplatno. Doživotno i dosmrtno uzdržavanje su naplatni, dvostranoobvezni ugovori (jedan daje imovinu, a drugi uzdržavanje), i tu se plaća porez na promet nekretnina, kao i kod kupoprodaje, a čas nastanka obveze je, kao što piše u čl. 17. Zakona o porezu na promet nekretnina, tren sklapanja ugovora kod dosmrtnog uzdržavanja, a čas smrti primatelja uzdržavanja kod doživotnog uzdržavanja. Uređujem zato što sam sad vidjela da pišete "s roditeljem": onda temeljem čl. 13. toč. 7. Zakona o porezu na promet nekretnina vrijedi oslobođenje od poreza (bračni drug, potomci i preci u uspravnoj liniji, posvojenici i posvojitelji primatelja uzdržavanja)
 50. 2 bodova
  Matrix

  Dokazivanje dosjelosti

  Vještak izrađuje skicu stanja na terenu,obilježavajući posebno sporni dio nekretnine čija se predaja zahtijeva,odnosno prema kojem vještačenju će tužitelj uskladiti tužbeni zahtjev. Prvo je nužno da postavite zahtjev za utvrđenje prava vlasništva. Materijalnim dokazima,svjedocima,uviđajem kao neposrednim opažanjem suda,priznatim činjenicama suprotne strane,iskazima parničnih stranki
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×