Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 23.09.2018 u svim područjima

 1. 4 bodova
  U privitku je tablica za izračun mirovine prema važećim propisima ZOPHB. Potrebno je samo upisati podatke. Izračun je informativnog karaktera sa relativno malom pogreškom ovisno o točnosti upisanih podataka. Odričem se odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ovih izračuna. Sve radnje koje ćete poduzeti nakon upotrebe ove tablice, činite na vlastitu odgovornost. Lijep pozdrav
 2. 4 bodova
  advokatus

  Neispunjenje ugovora

  Poštovani, sklapanjem ugovora o studiranju, između ugovaratelj je formiran obveznopravni odnos. U slučaju povrede neke od ugovornih obveza, ona strana na čiju štetu je povreda počinjena ima pravo zahtjevati ispunjavanje te obveze, odnosno otkaz/raskid ugovora odnosno naknadu štete ako je do iste došlo. Dakle, nije potrebno da završite fakultete da biste pokrenuli tužbu. Bilo bi bitno vidjeti sam ugovor o studiranju te o kakvoj je povredi točno riječ odnosno neispunjenju obveze. Za samo dokazivanje pred nadležnim sudom, postoji više dokaznih sredstava poput uvida isprava, svjedočenja stranka i ostalih sudionika, vještačenja te sud uzima u obzir sve izvedene dokaze prilikom donošenja odluke o samom tužbenom zahtjevu.
 3. 4 bodova
  Poštovani, a što Vam savjetovati, nastavite kao do sada, naravno, ako i koliko ste u mogućnosti, da se kojim slučajem nebi stvorilo veće dugovanje, a ako sud donese drugačiju odluku (da djeca žive sa Vama), potraživati ćete od bivše ono što ste uplatili temeljem uzdržavanja djece... Ovo ostalo što navodite da ste trošili na djecu Vam ulazi u dar djeci, znači, samo uplate koje ste naslovili da su uplate temeljem uzdržavanja djece će Vam priznati, sve ostalo je dar djeci i neće se uzimati u obzir...
 4. 4 bodova
  Razlika između ugovora o radu i o djelu se procjenjuje od slučaja do slučaja. No, postoje neke smjernice koje upućuju o kojoj vrsti ugovora se radi. Inače, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu, a ne o djelu, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. predmet sklopljenog ugovora je kontinuirano obavljanje posla 2. riječ je o poslu za koji je trebalo sklopiti ugovor o radu zbog naravi ugovorenog posla s obzirom na a) narav rada b) vrstu rada i c) ovlasti poslodavca iz ugovora. Konkretnije, proučavaju se okolnosti kao što su npr. radite li u prostoru poslodavca, koristite li njegove resurse ili koristite vlastite resurse, da li imate slobodu prilikom izvršavanja posla ili morate raditi po uputi poslodavca, postoji li to mjesto u sistematizaciji posla, kako je napisan sam ugovor, izvršavate li taj posao kontinuirano (svakodnevno) ili samo povremeno, primate li regres, božićnicu i ostala materijalna/nematerijalna prava, dnevnice, je li vam se doprinosi plaćaju po stopama za ugovor o radu ili ugovor o djelu itd. E sad, ako su ispunjeni navedeni uvjeti iz odredbe čl. 10. ZR-a, smatrat će se da nije sklopljen ugovor o djelu nego ugovor o radu te će se na sva prava i obveze iz ugovora retroaktivno (od trenutka sklapanja ugovora) primijeniti odredbe ZR-a. Posredno, ako ste radili u takvom odnosu više od 3 godine onda bi se to smatralo ugovorom na neodređeno vrijeme (pretpostavljam da ste na to mislili kada ste spomenuli 3 godine). No, čak i da je takav ugovor sklopljen na godinu dana, a nastavili ste raditi kod poslodavca istekom ugovora onda bi se isto smatrao ugovorom na neodređeno jer ZR (čl. 12. st. 7.) koristi terminologiju „ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen…“ Ovako kako ste opisali svoje okolnosti rekao bih da se radi o ugovoru o radu, a ne ugovoru o djelu.
 5. 3 bodova
  Remetinec, ima ih u sobi po 12 najmanje. Svim zatvorenicima je najgore odraditi taj dio. Kasnije je u pravilu lakse, poglavito za zatvorenike koji idu u poluotvorene kaznionice. Nema sanse da mogu iz Remetinca svaki dan zvati. Cekajte, a i ne odustajte, trazite info, zovite i vi njih..
 6. 3 bodova
  Dijagnostika prije par godina: jednom tjedno/ jedna minuta. Dok se ne odradi transport u kaznionicu. Imao slucaj u obitelji. P.s sjecam se da su bili skrti sa informacijama u remetincu. Zatvoreniku je dozvoljeno prakticki bilo samo javiti da je smjesten i drugi put da ide u "transportnu" sobu i da dobija smjestaj u kaznionici. U kaznionici je bilo sve lakse, pogotovo jer je bila poluotvorenog tipa, pa smo mogli svi u posjet, bez stakla itd. (Remetinec staklo, najuzi clan obitelji).
 7. 3 bodova
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Poštovani korisnici Legalisa, Već neko vrijeme osjećam sumnje i lutanja branitelja oko utvrđivanja iznosa braniteljskih mirovina koje će se ostvarivati nakon 01.01.2018.g. Poštovani gonzo-stari se potrudio, te je tablicama koje već godinama koristim za usporedni izračun mirovina za DVO i PS kao i mirovina po općem propisu ZOMO (civilne mirovine) dodao i svoju tablicu za izračun svih mirovina ostvarenih po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata od 01.01.2019.g. Ovo je prvo korištenje uratka poštovanog gonzo-starog, pa ga smatrajte eksperimentalnim i sve primjedbe na isti su dobro došle. Temeljni razlog za upuštanje u ovaj posao je pokušaj pomoći braniteljima iz Domovinskog rata, budućim korisnicima neke od nabrojanih mirovina. Često traže od HZMO izračun jedne od nabrojanih mirovina (za to plaćaju 70 kn) i dobiveni iznos nemaju sa čime usporediti pa ni donositi kvalitetnu odluku. Ove tablice mogu koristiti svi branitelji, civili ili DVO i PS i one im pokazuju iznose njihovih potencijalnih mirovina po svim nabrojanim zakonima kad ostvare uvjete za priznavanje prava na mirovinu po nekom od zakona. Veliko hvala poštovanom gonzi-starom. Lijep pozdrav Usporedba mirovina HRVI, opći propis ZOMO i DVO i PS 20.10.2018.g.xls Najpovoljniji prosječni vrijednosni bod od 1998 do umirovljenja - 20.10.2018.g.xls
 8. 3 bodova
  Što se tiče razgovora sa liječnicom, (samo) članovi uže obitelji mogu zatražiti asistenciju kod liječnika opće medicine koja medicinski skrbi o toj osobi. Tamo se ispuni jedan obrazac, a liječnik hitne medicinske pomoći nakon dovođenja osobe odlučuje da li će osoba zbog duševnog rastrojstva, agresivnog ponašanja prema vani ili sebi zbog psihičkih smenjati biti sprovedena na odjel psihijatrije u bolnicu (sa ili bez pomoći policije) gdje se ostaje do 30 dana, nakon čega osoba moža biti puštena ili odvedena dalje u odgovarajuću specijaliziranu psihijatrijsku bolnicu na duže liječenje.
 9. 3 bodova
  mutavi

  Odredbe o gradnji

  Smije, a isto je propisano u Prostornom planu, u dijelu koji definira građenje izvan granica građevinskog područja, određenim Prostornim planom. Ima, sukladno posebnim propisima, no o čemu se konkreno radi? Propisano je Pravilnikom, što se sve smije graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, poštivajući pri tome PP, pravila struke i ostale propise koji se odnose na građenje. Sve što je u smislu Zakona o gradnji "postojeće", a prenamjena, rekonstrukcija i slično, nije suprotna Prostornom planu. Ako imate konkretan primjer, navedite ga, jer ovako samo dobivate općenite informacije pa neznam da li će Vam pomoći.
 10. 3 bodova
  hasko

  ostavinska rasprava:ŠOK!

  Nemojte tako. Osoba s kojom je sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju ima velike obaveze prema uzdržavanom, koje mogu trajati godinama, čak i desetljećima. Pravo je i pravedno da osoba koja uzdržava i preuzima obveze uzdržavanoga dobije sve ono što je u ugovoru navedeno.
 11. 3 bodova
  drot13

  Izračun mirovine po ZOPHB - tablica

  Obrisane su stare verzije, a u prvom upisu na temi je dodana ova zadnja (v1).
 12. 3 bodova
  Borbena7

  ostavinska rasprava:ŠOK!

  Raspolaganje imovinom nema veze sa bračnom ili izvanbračnom djecom. Jednostavno svatko od nas ima Ustavom zajamčeno pravo na vlasništvo, odnosno radi se o stvarnom pravu na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja.
 13. 3 bodova
  Otiđite u Trg. sud - u sudski registar i tražite to riješenje. Umjesto tog riješenja , može te tražiti - Pravni Status za navedeno trg. društvo. Sa, time se odjavite, mirovinsko , zdrav. zatvoriti račun.. ostalo. Ako je Firmi - Stečaj završen i ona više ne postoji.,svu dokumentaciju možete,, na - stari papir. Iako zakon nalaže da se poslovne knjige moraju čuvati - 10.g. od prestanka rada,, iz - prakse - Niko više nikad za istu neče ni pitati. Jer, prilikom otvaranja stečajnog postupka,postojao je - rok,,za sve vjerovnike,, a tu se ubraja i -Država,,da iskažu svoje ,eventualno potraživanje. Klijent je - Preminuo,,i o pokojnici ma - sve najbolje. poz.
 14. 3 bodova
  drot13

  Mišljenje iznad Pravilnika?

  Ne znam tko se usudi napisati ovakvu rečenicu u službenom obliku: Mislim, i povremena uporaba droge pridonosi kvaliteti ugostiteljske usluge, a da ne spominjem prostituciju, kockanje i dr. Za sve to postoji interes... Normalno da Ministarstvo turizma ima takvo mišljenje, ali ono nije obvezujuće i ne isključuje sve ostale propise. Što je s kvalitetom života i interesima stanara? Napišeš sve što ti smeta u vezi toga u obliku podužeg dopisa i pošalješ ponovno na turističku inspekciju, ali i na sanitarnu (kao što je Spitfire već napisao, oni su nadležni za buku), carinu (izdavanje računa), gospodarsku inspekciju (opći rad lokala), inspekciju zaštite od požara (mali prostor, puno ljudi, dodatna električna oprema..., što sve povećava rizik od požara), jedinicu lokalne uprave/samouprave (grad, općinu...) i policijsku upravu (ne postaju, nego upravu, pa da im oni spuste u rad). Oni će to malo proroštati između sebe i netko će biti prisiljen nešto i poduzeti. Uz to, svaki put kad je buka, tražite i intervenciju policije radi narušavanja javnog reda i mira.
 15. 3 bodova
  Željac047

  Izvanbračna zajednica

  Poštovana, kad god Vi hoćete možete napustiti izvanbračnu zajednicu.... Nemože Vas tužiti za otmicu vlastitog djeteta ako sudska odluka o roditeljskoj skrbi nije donešena... Što se tiče odluke o roditeljksoj skrbi, primjenjuje se postupak kao i kod bračne zajednice, dakle, ako je dogovor moguć, sukladno čl. 106. ObZ, ispunjava se Plan o roditeljskoh skrbi, te se predaje sudu na provjeru i odobravanje kako bi stekao svojstvo ovršne isprave... Ako dogovor nije moguć, odete u CZSS te pokrenete postupak medijacije u kojem medijator posreduje između Vas dvoje, te Vas pokušava "privoljeti" na sastavljanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi za mld. dijete, ako ne uspije i ako se ne dogovorite, ne sastavite plan o roditeljskoj skrbi, pokrećete sudski postupak za donošenje odluke o roditeljskoj skrbi - kojem od roditelja će dijete biti povjereno na daljnju skrb i odgoj (s kojim će živjeti) dok za drugog roditelja određuje vrijeme druženja i kontakata sa djetetom, te plaćanje uzdržavanja djeteta sukladno čl. 310 ObZ, isto kao i u bračnoj zajednici... U samom postupku sud sagledava koji roditelj ima bolje uvjete za odgoj, koji od roditelja bolje postupa sa djetetom, kojem roditelju je dijete više privrženo, sve što se tiče dobrobiti djeteta, te, temeljem utvrđenih činjenica donosi odluku.. Sami postupak za donošenje odluke o roditeljskoj skrbi nad djetetom možete pokrenuti Vi ili Vaš izvanbračni partner (otac djeteta)...
 16. 3 bodova
  Borbena7

  viđanje djece

  Nema na čemu Dijete ima pravo na oba roditelja, prema tome, dajte malo podrške tom tati da se izbori za prava svoje djece.
 17. 3 bodova
  Pravo plodouživanja ništa ne mijenja na stvari, po mom mišljenju.
 18. 3 bodova
  Nema roka koliko trebate biti u braku da bi nakon smrti supruga u ostavinskom postupku bila utvrđena kao njegova nasljednica, a kojoj se u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju i eventualnom oporukom, raspoređuje ostavinska imovina koja je ostala iza supruga. Sukladno zakonu o nasljeđivanju, prvi nasljedni red iza ostavitelja čine njegov bračni drug i djeca na jednake dijelove.
 19. 3 bodova
  virtalni

  Reklama preko pola posta

  Instalirajte ovaj addon za firefox, (isti postoji i za chrome...) - i nigdje više nema reklama... https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/ i nema više reklama... - također nakon instalacije istoga u postavkama addona isključite i "Allow Acceptable Ads"
 20. 3 bodova
  Pogrešno mišljenje,ovo iz razloga što zabilježba ovrhe nedaje ovrhovoditelju vlasnička prava,pa samim tim ni obveze koje proizilaze iz vlasništva. Svi upisani vlasnici,odnosno suvlasnici.
 21. 3 bodova
  Željac047

  Od kad moram placati pricuvu?

  Poštovana, postoji još jedna mogućnost kako bi "se izvukli" iz tog dugovanja, a to je da predstavnik suvlasnika inicira sastanak svih suvlasnika, te da, a pošto se radi o zaista neugodnoj i nezavidnoj situaciji po Vas, kako navodite, (... U posjed sam stupila 05.02.2018. delozacijom ovrsenika te sam u roku od 30 dana predala zapisnik o stupanju u posjed i sve ostale dokumente svim pruzateljima usluga kako bih rezije prenjela na sebe....), da na istom predloži, a suvlasnici se slože, da Vam se izvrši oprost duga, jer ste Vi ostali dužni svim suvlasnicima temeljem zajedničke pričuve.... Naravno, ako bi se to uspjelo na taj način, predstavnik suvlasnika izvještava upravitelja da je dogovor svih suvlasnika da Vam se dugovanje oprosti (otpiše) i da se više ne vodite kao dužnik temeljem zajedničke pričuve, te da se, temeljem tog duga, protiv Vas ne pokreću nikakve zakonske mjere (pišem Vam iz osobnog iskustva kao predstavnik suvlasnika).... Kažem, šanse su male, ali postoje... Sretno...!
 22. 3 bodova
  gala385

  Prekid ugovora o radu

  Ovisi kako je je ugovor sročen. Uobičajen je dio formulacije ugovora do 60 dana "do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja" što praktički znači da Vam ugovor prestaje dan prije zasnivanja radnog odnosa s izabranim kandidatom a najkasnije 60ti dan. Ravnatelj sam odlučuje kad će zasnovati radni odnos s izabranim kandidatom. Žalba ne postoji u školskim zapošljavanjima.
 23. 3 bodova
  Poštovana, jedno su želje, a sasvim drugo su mogućnosti.... 1. Ako ste stan stekli prije braka i bračne zajednice, stan se tretira kao Vaša osobna imovina i kao takav ne predstavlja bračnu stečevinu, dok su stvari kupljene novcem od vjenčanog dara (zajedničkog) bračna stečevina i dijele se na dva jednaka djijela između Vas i Vašeg supruga... 2. Auto darovan Vama od strane Vašeg oca, naravno, ako je to darovanje dokazivo, predstavlja Vašu osobnu imovinu, dok se ovaj drugi tretira kao bračna stečevina bez obzira na koga glasi... Tvrtka koju navodite, a kako pišete, ista je osnovana (otvorena) za vrijeme trajanja bračne zajednice, sukladno ObZ, kao takva, predstavlja bračnu stečevinu i dijeli se na jednake djelove... Ako imate dvoje mld. djece, a planirate se rastati, morate se javiti nadležnom CZSS radi pokretanja obveznog savjetovanje prije razvoda braka, kao i medijacije, jer su Vam ti postupci temelji za pokretanje postupka za razvod braka (prije prolaska i završetka istih ne možete pokrenuti sudski postupak za razvod braka)... Razmislite dobro prije nego se upustite u traženje punog skrbništva, jer je pravo djece da imaju oba roditelja ma kakvi oni bili, tj. koliko je i da li je, uopće, to dobro i u interesu djece.... Što se tiče prekršaja nasilja u obitelji, to ističite u postupku razvoda braka i odlučivanje o roditeljskoj skrbi... Ako su prijetnje toliko ozbiljne, tj. prijetnje ubojstvom, kako navodite, obratite se policiji ili direktno ODO-u radi pokretanja kaznenog postupka zbog počinjenja KD prijetnji označeno i definirano po čl. 139. st. 2. KZ RH, a koje kazneno dijelo se progoni po nalogu... Dakle, u konkretnom slučaju, biti će dva sudska postupka i to postupak za razvod braka, prije kojeg morate proći obvezno savjetovanje prije razvoda u nadležnom CZSS i metijaciju (barem prvi postupak) koji će Vam služiti kao temelj zapokretanjem postupka za razvod braka........te postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine u kojem će se utvrđivati što sve predstavlja bračnu stečevinu (stečevinu stečenu za vrijeme trajanja bračne zajednice) i sama podijela iste, a koji možete pokrenuti i prije pokretanja postupka za razvod braka, sve ovisi o Vama, možete za vrijeme trajanja postupka za razvod braka, kao i poslije razvoda braka...
 24. 3 bodova
  Željac047

  Promjena prezimena

  Ako se odlučite promjeniti prezime, to možete učiniti kad god hoćete i nikada netrebate navoditi razloge radi čega ga želite promjeniti, jedino Vam će Zahtijev biti odbijen u slučaju da se predloženim osobnim imenom (prezimenom) vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih osoba, pravni poredak i javni moral...ako predloženo osobno ime (prezime) ne predstavlja osobno ime i ako se protiv Vas vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.
 25. 3 bodova
  prof

  Visina mirovine i bonus

  Poštovani Upitnik, Tako sam i mislio, zato sam Vam i rekao da dobro pročitate Rješenje o pravu na mirovinu. Drago mi je da je sve u redu, da su Vašoj majci priznali bonus od 5,7 % za dulji radni odnos. Lijep pozdrav
 26. 3 bodova
  Željac047

  Alimentacija

  Oprostite samo da nadodam, po isteku tih godinu dana poslije redovitog školovanja (ako se ne može zaposliti), Vi, temeljem tih činjenica pokrećete postupak za prestankom obveze plaćanja uzdržavanja, inače ćete i dalje plaćati i dovesti se u neugodnu situaciju... Znači, nakon što su ispunjeni naprijed navedeni uvjeti za prestanak plaćanja uzdržavanja, Vi sami morate pokrenuti postupak za prestanak plaćanja uzdržavanja (alimentacije) inače ćete i dalje isto plaćati, dakle, obveza ne prestaje automatizmom...
 27. 3 bodova
  Željac047

  Rastava braka i podjela imovine

  Da, a može se pokrenuti prije razvoda braka, poslije ili za vrijeme samog trajanja razvoda braka, također nema zastare za pokretanje istog...
 28. 3 bodova
  malicovjek

  Visina mirovine i bonus

  Kao sto vam je napiso postovani prof, provjerite jos jednom rijesenje vase mame ali i osobno priupitajte kolegice vase mame o kakvom bonusu one pricaju. Da taj dio od 0,15% po mjesecu daljnjeg rada vrijedi od 01.01.2014.god. i vrijedio je i u 2017.god., cak bi bio povoljniji za vasu mamu jer je zena u 2017.god. trebala imati 61 godinu i 9 mjeseci zivota za punu starosnu mirovinu, sto znaci da bi vasoj mami to bilo 38 mjeseci x 0,15% = 5,7% povecanje mirovine dozivotno da je otisla sa 64 godine i 11 mjeseci zivota u mirovinu. Pogledajte u dio rijesenja koji se odnosi na izracun mirovine, koliki joj je "polazni faktor", pa nam napisite.
 29. 3 bodova
  prof

  Visina mirovine i bonus

  Poštovani Upitnik, Molim Vas prije svega dobro pročitajte Rješenje o pravu na mirovinu Vaše majke. Možda su i njoj već obračunali odgovarajući bonus na koji Vam je ukazao malicovjek. Lijep pozdrav
 30. 2 bodova
  Kako je aktualan novi prijedlog mirovinskog zakona ZOMO tako i ministra Pavica ima dosta u medijima, evo i jedne izjave ministra Pavica "sad se bavimo opcim mirovinskim zakonom a u drugom krugu bavit cemo se i braniteljskim zakonom" vjerojatno je mislio i na ovo: Prijedlogom novog ZOMO-a pretpostavka je da ce morati doci i do uskladjenja sa novim ZOPHBDR-om, naime ZOPHBDR se oslanja na ZOMO. Pa se tako prema jednom prijedlogu u ZOMO-u predlaze sljedeca promjena: - U članku 85. stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za 0,34 % za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene dobi osiguranika propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu.“. Ovako glasi sadasnji clanak 85. Stavak 2. ZOMO-a: - Članak 85. stavak 2. (NN 151/14, 33/15) (2) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine određuje se tako da se polazni faktor iz stavka 1. ovoga članka smanjuje za svaki mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to za: – s navršenih 35 godina mirovinskog staža – za 0,34% po mjesecu – s navršenih 36 godina mirovinskog staža – za 0,32% po mjesecu – s navršenih 37 godina mirovinskog staža – za 0,30% po mjesecu – s navršenih 38 godina mirovinskog staža – za 0,25% po mjesecu – s navršenih 39 godina mirovinskog staža – za 0,15% po mjesecu – s navršenih 40 godina mirovinskog staža – za 0,10% po mjesecu. Ovako glasi sadasnji clanak 26. Stavak 3. ZOPHBDR-a: (3) Polazni faktor za određivanje prijevremene starosne mirovine za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta sudjelovali u borbenom sektoru određuje se tako da se polazni faktor za starosnu mirovinu iz članka 85. stavka 1. točke 4. Zakona o mirovinskom osiguranju smanjuje za svaki mjesec prije navršenih godina života osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, i to: a) s navršenih 35 godina mirovinskog staža – za 0,34% po mjesecu b) s navršenih 36 godina mirovinskog staža – za 0,32% po mjesecu c) s navršenih 37 godina mirovinskog staža – za 0,30% po mjesecu d) s navršenih 38 godina mirovinskog staža – za 0,25% po mjesecu e) s navršenih 39 godina mirovinskog staža – za 0,15% po mjesecu ili f) s navršenih 40 i više godina mirovinskog staža – za 0,10% po mjesecu. ZAKLJUCAK: Sljedom gore navedenog, godine radnog staza (navedene pod tockama od a) do f) clanka 26, stavka 3, ZOPHBDR-a), vise nece utjecati na visinu postotka smanjivanja polaznog faktora za svaki mjesec prije navrsenih godina zivota osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu, vec ce to biti 0,34% za svaki mjesec prije navrsenih godina zivota osiguranika propisanih za stjecanje prava na starosnu mirovinu.
 31. 2 bodova
  drot13

  Ugovor sa odvjetnikom

  O postotku se dogovarate, ali s obzirom da inače uzmu 20%, ovih 10 mi se čini skroz ok...
 32. 2 bodova
  malicovjek

  odlazak u mirovinu

  Samo da se nadovezem na postovanog profa. prema prijelaznom periodu za zene prema sadasnjem ZOMO-u imate napunjene uvjete za starosnu mirovinu, vi nemorate jos otici u mirovinu, ako ste relativno dobrog zdravlja, ako mozete raditi i redovno primate placu vi mozete raditi: - do 65 godina starosti - i nakon 65 godina ako tako odgovara poslodavcu ili - raditi do 65 godina i otici u mirovinu a ako poslodavcu odgovara raditi dalje na 4 sata uz izmjenu ugovora o radu, te primate cijelu mirovinu i adekvatnu placu. Ako ste se ipak odlucili za mirovinu, ako odete sa 31.12.2018.god. prema sadasnjem ZOMO-u dobit cete dodatak na mirovinu od 0,15% za svaki mjesec daljnjeg rada nakon navrsenih uvjeta za starosnu mirovinu (u 2018.god to je za zene 62 godine) vama bi to bilo 24 mjeseca (24 x 0,15% = 3,6%), znaci kod izracuna mirovine polazni faktor bi vam se povacao za 3,6% i za toliko bi vam se povacala mirovina. Prema prijedlogu vlade kod izmjene mirovinskog zakona (ZOMO-a) od 01.01.2019.god. dodatak na mirovinu sa 0,15% podize sa na 0,34%, pa bi u vasem slucaju ako odete u mirovinu sa 20.01.2019.god (u 2019.god uvjeta za starosnu mirovinu za zene po prijelaznom periodu bio bi 62 godine i 4 mjeseca zivota) pa bi to povecanje izgledalo ovako 21 mjeseci (21 x 0,34% = 7,14%) znaci uvecanje mirovine za 7,14%, a ako bi radili do kraja 2019.god to bi onda bilo 32 mjeseca (32 x 0,34% = 10,88%) znaci izracun mirovine bio bi vam uvecan za dodatak od 10,88%. Ako bi radili i dulje od 31.12.2019.god dodatak na mirovinu bi vam se povecavao. Odluka kad u mirovinu je prvenstveno na vama ali i na vasem poslodavcu ako mislite dulje raditi.
 33. 2 bodova
  prof

  odlazak u mirovinu

  Poštovana generacijo, Možete raditi do 65. rođendana ako Vam dozvoljava poslodavac i druge okolnosti. Smatram da je u Vašem slučaju povoljnije ići u starosnu mirovinu nekog 20. nadnevka u bilo kojem mjesecu u 2019.g. do Vašeg 65.tog rođendana. Samo dobivate na povećanju mirovine: Lijep pozdrav
 34. 2 bodova
  Poštovana, ako planirate pokrenuti brakorazvodni postupak, pošto imate mld. dijete, dužni ste u nadležnom CZSS pokrenuti postupak savjetovanja prije razvoda braka, kao i medijaciju, što Vam je temelj za pokretanje sudskog postupka za razvod braka i dodjelu skrbništva nad djetetom, naravno, ako se za vrijeme trajanja postupaka pri CZSS ne dogovorite i sastavite plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi sukladno čl. 106. ObZ... Kažete da je stan u ZK uknjižen na obadvoje, onda nije sporan stan, jer ste već upisani kao suvlasnici istog, jedino što bi Vam suprug, poslije razvoda, trebao nadoknađivati polovicu kredita, te tri godine, za isti... Nadalje, nije bitno tko je i koliko pridonosio tijekom bračne zajednice, tko je bio zaposlen, a tko nije, na koga idu računi, a na koga ne, to je sve bračna stečevina, naravno, ako imete još nešto osim navedenog stana koji je već, kako navodite, uknjižen kao suvlasništvo Vas i supruga, i sukladno ObZ o imovinsko-pravnim osnosima bračnih drugova, sve se dijeli po pola (svakom od bračnih drugova polovica bračne stečevine), stečevine koja je stečena radom ili proistječe iz tog rada za vrijeme trajanja bračne zajednice...
 35. 2 bodova
  buda2

  Nasljedstvo ili poklon

  Nasljedstvom nasljeđujete pokretnu i nepokretnu imovinu a i eventualni dug.ako se prepis nekretnine prepiše /daruje Vama onda ne "naslijeđujete" dug ( predpostavimo da nekretnina nije opterečena teretom/ kreditom) Kad se upišete na nekretninu kao supružnici ,kod bilježnika napravite ugovore da u slučaju smrti jednog supružnika drugi nasljeđuje njegovu nekretninu.
 36. 2 bodova
  drot13

  Izračun mirovine po ZOPHB - tablica

  Sve osim zadnje su obrisane.
 37. 2 bodova
  Problem kod usmenih dogovora prednika je u mogučnosti dokazivanja (iako ako je već tako postavljeno, ima nešto u tome) no kako se susjed sada usprotivio bez parnice (za koju bi vam svakako valajlo imati pomoć osobe pravne struke) ne vidim kako bi to dokazivanje drugačije urodilo plodom. Nasuprot parnice postoji mogučnost osnivanja kućne služnosti pravnim poslom iz čl.188 i 196 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Tu bi naravno valjalo odvagnuti troškove izmještanja te ponuditi susjedu nekakov iznos za zadržavanje cijevi na njegovoj nekretnini kao poslužnoj te pravnim poslom osnovati pravo kućne služnosti koje bi bilo provedeno kroz ZK i rješena stvar. Suglasnost o kojoj govorite pretpostavljam da se odnosi na izjašnjavanje pri pozivu na uvid u spis, no to ne bi trebalo, kao što ni rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava..
 38. 2 bodova
  Ovo o čemu pitate se naziva zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem. Inače, sudska praksa određuje kako Zakon o radu nije izričito propisao formu davanja odobrenja poslodavca pa to znači da odobrenje može biti i usmeno (Vrhovni sud RH Revr 732/07-2). No, slažem se da je uvijek imati bolje pisano odobrenje. Valja napomenuti da poslodavac može ostvarivati prava, koja proizlaze iz eventualnog kršenja zakonske zabrane natjecanje radnika, samo u roku 3 mjeseca od dana kada je poslodavac saznao za otvaranje Vašeg obrta. Imajte na umu da poslodavac u bilo kojem trenutku može opozvati odobrenje. Slažem se.
 39. 2 bodova
  Željac047

  Pravo nad krov nad glavom

  U potpunosti se slažem, takvi postupci su dosta dugotrajni i, da ne rečem, dosta komplicirani, bio bi najbolji dogovor ako je, naravno, moguć, jer na kraju ćete oboje biti "gubitnici" s obzirom na troškove, dugotrajnost postupka i sve ostalo...
 40. 2 bodova
  Borbena7

  ostavina nakon smrti sestre

  Tako je, a ostali plaćaju porez na nasljedstva i darove po stopi od 4 posto.
 41. 2 bodova
  Postovana, netrebate cekati ostavinsku raspravu, ispunite ovaj dolje navedeni obrazac, prilozite potrebnu dokumentaciju koja se trazi u obrascu i predajte odmah na mirovinsko. http://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/tiskanice/Tiskanica br. 1.4..pdf Postupak vam je naveden na ovom linku: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=226#3
 42. 2 bodova
  Ukoliko ste baš toliko nepovjerljivi i jedan drugi, možete sami sačiniti ugovor o kupoprodaji pokretnine-sata, u kojme ćete navesti prodavatelja i kupca, te predmet prodaje, kao i odredbu da će se primopredaja i isplata obaviti trenutku potpisa i ovjere ugovora od strane JB, tj. u njegovim prostorijama.
 43. 2 bodova
  Željac047

  Suprug ne zeli iseliti

  To je opći zastarni rok, a zastara za najamninu u koju spada i najam za stan je 3 godine... E sada, pošto se radi o stanarini čiji zastarni rok nije definiran u ZOO, moglo bi se raditi da se primjenjuje opći zastarni rok, neka me neko ispravi ako griješim, ali mislim, da se ipak primjenjuje zastarni rok od tri godine kao najam, jer i sami spominjete "najam" u svom postu....
 44. 2 bodova
  Tonči

  Namirenje nužnog dijela

  Bilježnik je prekinuo postupak i vratio na sud. Sud će vas pozvati i uputiti vas da podignete tužbu. Bilježnik je svoje završio i pošto se niste složili vratio spis na sud. Tko je nezadovoljan diže tužbu.
 45. 2 bodova
  drot13

  Promjena prezimena

  Sve dalje gdje piše osobno ime se odnosi i na ime i na prezime. Odmah na početku to objedine pod osobno ime da ne moraju kasnije posebno navoditi jedno i drugo.
 46. 2 bodova
  sivko

  uvjetna kazna i rad u djecjem vricu

  Nakon roka kušnje počinje rehabilitacija (3 g) pa nakon nje 5 god za brisanje kod MUP-a. Vrtić može tražit ovo a to nema veze za abc evidencijama policije.
 47. 2 bodova
  G-man

  godišnji

  Po mom mišljenju, radnik će kod novog poslodavca u 2018. ostvariti pravo na razmjerni dio GO-a (po 1/12 punog GO-a za svaki mjesec rada) ovisno o trajanju radnog odnosa. Jednako tako, radnik je kod ranijeg poslodavca također ostvario pravo na razmjerni dio GO-a (i to 1/12 punog GO-a), no to nije briga novog poslodavca.
 48. 2 bodova
  malicovjek

  Mirovina i novi zakon

  Kako je konacno izaslo "SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU" iz njega je vidljivo da su promjene malo drugacije nego sto je bilo najavljivano pa je tako red da u skladu sa prijedlogom mirovinske reforme ispravim i tekst koji sam napisao. Pa se tako predlaze povecanje zivotne dobi u prijelaznom periodu na 4 mjeseci godisnje (sad po postojecem ZOMO-u je 3 mjeseca godisnje), pa bi u 2019.god zeni trebalo za odlazak u punu starosnu mirovinu umjesto sadasnjih 62 godine i 3 mjeseca, po buducem 62 godine i 4 mjeseca zivota. Vama to nebi trebao biti problem jer cete napuniti tih 62 godine i 4 mjeseci do pocetka 2019.god. Ovo se po prijedlogu mijenja i od 01.01.2019.god. sa sadasnjih 0,15% ovaj bonus za svaki mjesec duljeg rada podize se na 0,34%, sto bi vama da radite do kraja 2019.god za tih 16 mjeseci bilo onda povecanje izracuna mirovine (16 x 0,34% = 5,44%) sto bi na izracunatu osnovicu mirovine od 3500 kn bilo 190 kn dozivotno (jedna dobra mjesecna rata struje za dvosoban stan). Ovo za razmisliti do kad cete raditi i dalje stoji.
 49. 2 bodova
  vodovod1

  Parking

  Ultimatum je taj da ne možete otvoriti gdje hoćete nego se morate obratiti svom gradu ili općini koja uz prethodnu suglasnost Mup-a određuje parkirališne površine (Zakon o sigurnosti prometa).
 50. 2 bodova
  Potočnica

  Godišnji odmor upit

  Ako cete raditi do kraja godine, onda imate pravo na puni GO, no ako ce biti prekida radnog odnosa (npr. istek ugovora na odredjeno), onda samo na razmjerni dio.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×