Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 20.04.2019 u svim područjima

 1. 4 bodova
  LjuboZG

  punomoć

  Kako je Matrix napisao, stranka punomoc daje odvjetniku za zastupanje u odredenom predmetu. Bitno je da je u punomoci naveden opunomocitelj (osoba koju odvjetnik zastupa), a ne sve protustranke. Cak je i uobicajeno, ako se navodi protustranka, da se navodi samo jedna od protustranaka (npr. Hrvoje Horvat i dr.) da se punomoc ne opterecuje upisivanjem velikog broja osoba. Dakle, ako je u punomoci uredno naznacen opunomocitelj (stranka odvjetnika) nije doslo do nikakvog propusta. Za slucaj da odvjetnik zaista ne bi bio ovlasten zastupati u postupku prema odredenoj osobi, na takav propust bi se mogla pozvati njegova stranka. Dodatno, cak kada bi nenavodenje protustranke i bilo propust, radi se o propustu koji je otklonjiv, odnosno stranka moze odobriti sve radnje koje je odvjetnik poduzeo bez punomoci.
 2. 4 bodova
  LjuboZG

  Tuzba protiv bolnice

  Ima smisla tužiti ako u postupku možete dokazati sve što ste ovdje napisali (da se razumijemo, vjerujem vam da je sve bilo tako kako ste napisali, ali je to potrebno dokazati u postupku pred sudom). Bit će potrebno u postupku provesti vještačenja kojima će se utvrditi da biste trpili manje posljedice da je liječenje počelo odmah te kojim će se utvrditi visina naknade štete.
 3. 4 bodova
  Prema nacrtu koji ste poslali, vama je svakako nužan dogovor sa svim suvlasnicima budući da ćete vratima obuhvatiti i manju površinu koja predstavlja zajedničke dijelove zgrade (tri ''trokuta'' ispred garažnih parkirnih mjesta). Ako ćemo strogo gledati na ovo pitanje, bez ponovnog etažiranja zgrade ne možete od tri garažna parkirna mjesta stvoriti jednu garažu, ali budući da pretpostavljam da je vama samo u interesu zatvoriti vaša tri garažna parkirna mjesta, mislim da bi bilo dovoljno sastaviti sporazum s ostalim suvlasnicima kojim vas ovlašćuju na takvu preinaku (primarno zbog toga što su garažna parkirna mjesta tako nezgodno položena da postavljanjem jednih vrata morate obuhvatiti i dijelove ispred garažnih parkirnih mjesta koji nisu vaše samovlasništvo). Bez sporazuma, teoretski, ostali suvlasnici bi mogli tražiti uspostavu prijašnjeg stanja i predaju u njihov suposjed zajedničkih dijelova koje ste zagradili vratima (koliko god to na prvu izgledalo smiješno i nepotrebno, budući da se radi o zaista maloj površini). Ako su ljudi normalni, ne vjerujem da bi došlo do toga, ali svaka zgrada ima bar jednog ''pacijenta''.
 4. 3 bodova
  LjuboZG

  Dugovanje prema tvrtki u stečaju

  Ne, dužnik je i dalje dužan plaćati dug. Potraživanje prema dužniku će u stečajnom postupku biti utvrđeno kao imovina (odnosno potraživanje) trgovačkog društva nad kojim je otvoren stečaj.
 5. 3 bodova
  Željac047

  Razvod od borderline osobe

  Sukladno Vašim navodima, Vi bi mogli, da nemate mlt. dijete, zatražiti poništaj braka, no ovako Vam ništa drugo ne preostaje već: 1. Pošto imate mlt. dijete, obratiti se nadležnom CZSS radi pokretanja postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka i obiteljske medijacije - u postupku obveznog savjetovanja prije razvoda braka, biti ćete pozvani Vi i Vaša supruga, te će vas se upoznati na posljedice razvoda, kako po Vas, tako i po Vaše mlt. dijete i pokušati Vas se nagoditi da sačinete i potpišete Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom (čl. 106. ObZ), - ako se u tom postupku ne dogovorite i potpišete plan, pokreće se postupak obiteljske medijacije, gdje medijator (stručni djelatnik Centra) posreduje između Vas i supruge i pokušava vas usmjeriti na sastavljanje i potpisivanje plana, to je postupak koji nije obvezan, ali ste dužni, ako imate namjeru podnijeti Tužbu za razvod braka, barem jednom prisustvovati.... - U slučaju da se u navedenim postupcima dogovorite i sačinite Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom, isti potpisujete, te u izvanparničnom postupku dostavljate sudu na provjeru i odobravanje kako bi dobio svojstvo Ovršne isprave (obvezujući), koji je sastavni dio Tužbe za razvod braka, 2. Ukoliko do sporazuma i potpisivanja plana ne dođe, od CZSS dobivate zapisnik koji Vam je temelj za podnošenje Tužbe za razvod braka i donošenje odluke o roditeljskoj skrbi nad mlt. zajedničkim djetetom.. U tom postupku se utvrđuju sve činjenice koje idu u prilog dobrobiti djeteta (vrši se socijalna anamneza za obadva roditelja i sve ostalo bitno za dodjelu roditelju daljnje roditeljske skrbi), dakle, vrši se kompletna "provjera" koji roditelj ima bolje uvijete i sve ostalo za dobivanja skrbništva nad djetetom, te se donosi Presuda za razvod braka, kao i odluka o roditeljskoj skrbi nad mlt. djetetom (određuje se s kojim roditeljem će dijete dalje živjeti, način i vrijeme provođenja osobnih kontakata roditelju sa djetetom s kojim dijete neće živjeti, kao i plaćanje uzdržavanja djeteta - čl. 310. ObZ) Vi možete u Tužbi i tužbenom zahtijevu predložiti donošenja odluke o podijeljenom roditeljskom skrbništvu (podijeljenom roditeljstvu), kao i to da se dijete dodijeli Vama na daljnju skrb i obrazložiti to sa razlozima koje navodite u svom postu, a sud je taj koji će odlučiti i kakvu odluku će donijeti kada utvrdi sve činjenice koje idu na dobrobit djeteta Sretno...!
 6. 3 bodova
  Borbena7

  Tuzba protiv bolnice

  Uvijek je sudski postupak rizik. Trebali bi pokušati kontaktirati nekog od odvjetnika, tražiti mišljenje i vidjeti s obzirom na činjenice i dokumentaciju koju posjedujete, kakve su Vam šanse za uspjeh, te potom odlučiti upuštati se u spor ili ne.
 7. 3 bodova
  Željac047

  viđanje djece

  Poštovana, to je Vaše, odnosno, pravo oca djeteta i zašto ga nebi koristio, nemože ništa izgubiti, a može "protresti" taj CZSS, jer je razvidno da ne rade na dobrobit djece...? Još mi pada na pamet da bi bilo dobro izvjestiti Pravobraniteljicu za djecu, pa bi i ona zatražila njihovo očitovanje, vjerujem da bi ih to još više "protreslo" i da se nebi tako aljkavo ponašali, prvenstveno prema pravu djece na obadva roditelja, a potom i pravu oca na kontakte sa njegovom djecom... Sve zakonske mogućnosti neka maksimalno koristi i neka bude ustrajan. Sretno...!
 8. 3 bodova
  LjuboZG

  Da li je moguće?

  Dugotrajno i detaljno kopanje po zbirkama isprava temeljem kojih su se te osobe uknjižile, katastarskim podacima, matičnim uredima, rješenjima o nasljeđivanju itd. da dođete do što više potrebnih podataka na temelju kojih ćete moći identificirati o kojim osobama se radi i tko su njihovi nasljednici. Ne radi se o jednostavnom postupku i sigurno će proći jako puno vremena prije nego što uopće budete imali sve podatke koji su vam potrebni za podnošenje tužbe.
 9. 3 bodova
  Spitfire

  Uknjižba posjeda,

  Točno, no pomalo nebitno jer je pitanje bilo kako upisati ostatak kvadrata (dakle ostalih 380), što u ovom trenutku nije moguće.
 10. 3 bodova
  LjuboZG

  Pogrjeska kod kupnje nekretnine

  Budući da je Vaš ugovor, s pogrešnim podacima, ispunjen u cijelosti i proveden, smatram da je najbolja opcija da sastavite trostrani sporazum (izvansudsku nagodbu) u kojoj ćete detaljno utvrditi cjelokupan slijed svega što se dogodilo, da je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena i za jednu i za drugu nekretninu te kojom ćete prodavatelj i Vi (kao trenutni zemljišnoknjižni vlasnik) ovlastiti tu treću osobu na uknjižbu prava vlasništva na nekretnini koja je trenutno upisana na Vaše ime, a prodavatelj Vas na uknjižbu prava vlasništva na nekretnini koju ste izvorno i namjeravali kupiti. Naravno, potpisi sve tri osobe moraju biti javnobilježnički ovjereni. Također, smatram potrebnim da se sporazumu prilože i oba ranija kupoprodajna ugovora i to zbog poreznog aspekta, odnosno da Porezna uprava ne bi ponovno obračunavala porez na promet nekretnina.
 11. 3 bodova
  Matrix

  Novac na cesti

  Vidi odredbe Čl. 232 st.2 KZ i Čl. 134-138 ZV
 12. 3 bodova
  Poštovana, zbog čega ste, iako je to Vaše pravo, išli kaznenim progonom, podnošenjem kaznene prijjave, protiv oca djeteta radi neplaćanja uzdržavanjs, kad već imate ovršnu ispravu (pravomoćnu sudsku odluku)..? Uvijek Vam je bolja opcija ići izravnom naplatom temeljem Ovršne isprave u FINI, pa i pokretanje Ovršnog postupka temeljem Ovršne isprave ako otac djeteta ima primanja, podnošenje kaznene prijave, ako nema primanja, pa i kad ima, nećete riješiti gotovo ništa ili će riješiti malo, jer da se oca djeteta i osudi, dijete od toga neće imati ništa, poglavito ako otac ostane ustrajan na neplaćanju uzdržavanja za dijete... Nadalje, po Obiteljskom zakonu iz 2015. godini, plaćanjnje uzdržavanja za dijete, doduše ne i zaostatke, imate pravo tražiti od njegovih roditelja, baka i djeda, ako oni imaju mogućnosti plaćanje uzdržavanja umjesto sina, tj. oca djeteta... Podnošenjem kaznene prijave nećete ništa riješiti ako on ostane ustrajan u neplaćanju uzdržavanja za dijete ili ako nema od kuda plaćati, samo se produbljuje netrpeljivost, a što, zasigurno nije na dobrobit djeteta, ali dobro, to je Vaše pravo i Vaša odluka, ali i pravo djeteta na uzdržavanje (alimentaciju), kao i kontakte sa drugim roditeljem, koja prava, kaznenom prijavom, mogu biti ugrožena (dovesti do većih nesugladica i netrpeljivosti)
 13. 3 bodova
  gala385

  Tehnoloski visak u skoli

  Vi ste i dalje u radnom odnosu, iako Vaša prava i obveze miruju, a Vas mijenja osoba do Vašeg povratka s dopusta. Svi bismo išli na neplaćeni dopust kada bismo time mogli izbjeći proglašenje tehnološkim viškom.
 14. 3 bodova
  POŠTOVANI PROF, Jedno veliko "HVALA", a može i večera! Neno je uspio zahvaljujući Vašim savjetima. HZMO je pozitivno riješio Nenov zahtjev za priznavanje prava na "prijevremenu starosnu braniteljsku mirovinu". Rješenje je stiglo jučer, a stupilo je na snagu od 1.3.2019. Po novom Rješenju Nenova mirovina sada iznosi 3.320 kn, umjesto dosadašnjih 2.650 kn (zadnja isplaćena mirovina). Ovo za Nena znači jako puno i od srca Vam se zahvaljuje. Kada mi dostavi Rješenje na uvid, obavijestiti ću Vas o cijelom sadržaju istoga (na koje članke zakona se HZMO poziva i ostalo). Usput rečeno na stranicama HZMO na pitanje: Tko ima pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata? navodi se odgovor: Pravo na najnižu mirovinu ima hrvatski branitelj, korisnik starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ......... Dali se možda u ovom odgovoru nalazi osnova za priznavanje Nenova zahtjeva? Uglavnom, za Nena je najvažnije da je mirovina "poskočila" i to u prvom redu, još jednom napominjem, zahvaljujući Vašem savjetu!!!! Od svega srca veliko hvala, sretan i blagoslovljen Uskrs, Vama i svima na portalu. Igor
 15. 2 bodova
  Ministarstvo ne financira zamjene osoba koje koriste porodiljni ukoliko iste s 1.7. koriste godišnji odmor. Dakle zamjena ne može preko ljeta biti u radnom odnosu ako osoba koju zamjenjuje ode na godišnji....ravnatelj je u pravu. Ako Vam tako stoji u ugovoru koji ste POTPISALI, nemate apsolutno nikakve pravne osnove.
 16. 2 bodova
  Krajnje oprezno u konkretnom slučaju, kao prvo Vi se ne možete odreći u korist svog sina jer on nije vaš sunasljednik. E sad dolazimo do pravnih koraka na koje morate obratiti pozornost,naime prema odredbama čl. 130 st.1 ZN vi se možete odreći nasljedstva, no prema stavku 2 istog članka, takvo odricanje se proteže i na vaše potomke ukoliko jasno i nedvosmisleno ne izjavite "da se odričete isključivo u svoje ime", znači ako treba da javnom bilježniku dodatno narodnim jezikom objasnite vašu želju da želite odricanje na način da umjesto vas u položaj nasljednika stupe vaši potomci. Napomena:ukoliko pored sina imate još djece, imajte na umu da će glede navedenog oni svi biti nasljednici, no jasno da i oni imaju pravo dati svoje nasljedničke izjave.
 17. 2 bodova
  Imate pravo na 4 tjedna godišnjeg. Tjedan se sastoji od radnih i od slobodnih dana, što znači da vaših tjedan dana godišnjeg mogu biti 3 dana GO + 4 slobodna dana (što je 12 dana godišnjeg za 4 tjedna), mogu biti 5 dana GO + 2 slobodna dana (što je 20 dana godišnjeg), a mogu biti i 6 dana GO + 1 slobodan dan (što je onda 24 dana godišnjeg). Sve u svemu, razlike nema, stvar je u tome da ako imate manje dana godišnjeg, onda srazmjerno imate više slobodnih dana i obrnuto.
 18. 2 bodova
  Potočnica

  Godišnji odmor

  Radnik ima pravo na12 dana razmjernog godišnjeg odmora - računa se do zadnjeg dana radnog odnosa.
 19. 2 bodova
  sivko

  Odgoda oduzimanja vozacke dozvole

  Prvi put je dobio obavijest o početku zaštitne mjere. Sad je na ruke dobio prekršajni nalog na koji se nije žalio nego je platio kaznu u roku 8 dana? Ako je tako mjera je automatski počela kad je nalog postao izvršan.To je novost od početka godine. Naravno da će sad objasnit na sudu da je mislio da će opet dobit obavijest kao i prošle godine a kakav će bit rezultat ne zna još nitko.
 20. 2 bodova
  Matrix

  Nasljeđivanje obiteljske kuće

  Niste ni trebali dobiti rješenje, neovisno o činjenici da ste suvlasnik nekretnine, obzirom da se u pravnom prometu suvlasnički dio smatra samostalna stvar, znači niste ovlašteni na žalbu protiv rješenja. Zabilježba nije zapreka konkretnom upisu, no ona će u eventualnom sudskom postupku imati učinak u vašu korist, ovo iz razloga što je u opisanom događaju došlo do dvostrukog otuđenja nekretnine, u kojem slučaju stjecatelj koji je upisao svoje pravo vlasništva sasvim izvjesno nije postupao u dobroj vjeri (vidi čl. 123 i 125 ZV)
 21. 2 bodova
  Željac047

  Razvod od borderline osobe

  Slažem se, nemate na čemu zahvaljivati, još jednom sretno i držite se..!
 22. 2 bodova
  Gringo

  Skrbnistvo nad djetetom

  Ovaj "dogovor" kako ga vi opisujete nije u interesu djeteta, nije normalno da dijete ne spava kod vas. Da li sam dobro razumio navodite da kćer vas optužuje za razvod!? Ako se to dešava kćer pokazuje osobine induciranog djeteta i to je razorno po dijete. Prebacujući odgovornost na djetetovu majku koja je velika, ne možete izbjeći vlastitu koja se ogleda u izostanku pravovremenih reakcija. Ovo što navodite za mene je oksimoron ili kako kažu "drveno željezo". Vama skrb nije oduzeta, a povjeru djeteta na zajednički život ili barem daleko opsežnije vrijeme sa djetetom trebali ste zatražiti puno prije. Ono što je bitno da to možete zatražiti i sada. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja moram reći da bi bilo prilično neozbiljno na temelju nekoliko rečenica koje ste napisali licitirati o tome. Ono što je bitno u cijeloj ovoj priči da li ste vi zaista spremni na jedan dugotrajan postupak? Dali ste spremni interese djeteta staviti ispred vlastitih i majčinih? Na ovo vam je već željac odgovorio. Mene jedino zanima kako ste došli do iznosa od 2.450,00 kn?
 23. 2 bodova
  Zakon o porezu na promet nekretnina Čl.15 Porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju: 1. bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem Nekad je bolje nešto prešutiti nego dati pogrešnu informciju A o samome darovanju u ovakovim slučajevima (ukoliko se radi o bračnoj stečevini) više ne bih jer smo se već dovoljno raspisali o tome ovdje, pa iako pojedini ZK odjeli tupe po svome da je darovanje jedini mogući oblik prijenosa dijela vlasništva u ovakovim slučajevima (što je po meni pogrešno) citirat ću opetovano Obiteljski zakon, Čl.36 (1) Bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. (3) Bračni drugovi su u jednakim dijelovima suvlasnici bračne stečevine, ako nisu drukčije ugovorili. (4) Uknjižba prava vlasništva na bračnoj stečevini koja je u naravi nekretnina može se provesti i na temelju prijedloga obaju bračnih drugova koji sadrži izričitu, pisanu i bezuvjetnu izjavu kojom jedan bračni drug pristaje na uknjižbu prava vlasništva drugoga bračnog druga u jednakim dijelovima ili drukčije ako su tako ugovorili. (5) Na ispravi koja sadrži izričitu, pisanu i bezuvjetnu izjavu iz stavka 4. ovoga članka mora potpis bračnog druga koji pristaje na uknjižbu prava vlasništva drugoga bračnog druga biti ovjeren kod javnog bilježnika.
 24. 2 bodova
  mutavi

  legalizacija

  U postupku legalizacije vlasništvo neće biti bitno. Nakon što ozakonite objekt, zajednički sa stricem, preporučam da etažirate nekretninu kako bi točno imali upisano što je Vaše. Ovake sta vlasnik svega o omjeru 1/5.
 25. 2 bodova
  mutavi

  legalizacija

  Pašnjak, to je stari upis u izvatku iz zemljišne knjige (kao kultura), evidentno jest da dugo vremena nije bilo nikakvih promjena na čestici, prilikom gradnje, provođenja elaborata i sl. Vaš otac je naslijedio 1/5 cijele čestice (kao i onoga što se na njoj nalazi) idealnog dijela. Zaboravite ove kvadrate i katove što spominjete, to je pretpostavljam nekakav njihov dogovor. Citirano nema veze sa zdravim razumom. Ne može. Objekt mora biti legalan. Izrada etažnog elaborata/ishođenje potvrde o etažnim cijelinama, provođenje međuvlasničkog ugovora u nadležnom zk odjelu. Tako je, to je zajednički dio zgrade.
 26. 2 bodova
  mutavi

  Građevinska dozvola

  Ako je izgrađena početkom 19. stoljeća, sasvim je legalna, kao i sve što je izgrađeno prije 15.02.1968. godine što potvrđuje Uporabna dozvola za građevine izrađene prije spomenutog datuma. Kako je susjed ishodio građevinsku dozvolu (pretopstavljam za nadogradnju/dogradnju/rekonstrukciju), kao investitor može početi graditi na vlastiti rizik na temelju izvršne dozvole. Što će Upravni sud reći, preostaje za vidjeti.
 27. 2 bodova
  Možete na samoj ostavinskoj raspravi predočiti vaš dogovor, Javni bilježnici obožavaju kada nasljednici pred njih stave unaprijed pripremljen dogovor o raspodjeli ostavinske imovine. Tada je "problem" samo to pretipkati u Rješenje o nasljeđivanju, možete se u tom slučaju, na samoj ostavinskoj raspravi dogovoriti, s Javnim bilježnikom da Rješenje o nasljeđivanju odmah postaje pravomoćno, bez čekanja zakonskih rokova, a upravo iz razloga što je postignut dogovor, što pretpostavlja da na Rješenje neće biti podnesene žalbe.
 28. 2 bodova
  Poštovani, u primitke Vašeg obrta ulaze samo primitci koje ostvari obrt. LP
 29. 2 bodova
  Radi se o zastari eventualnog potraživanja po osnovi uplata koje je osoba navodno vršila radi izgradnje kuće. To što je brat bratu uplaćivao novce za izgradnju kuće, ako nisu ništa ugovorili, ga ne ovlašćuje na stjecanje dijela te kuće, već eventualno na potraživanje povrata novca koji je platio, a takav zahtjev zastarijeva u roku od 5 godina od izvršenog plaćanja (odnosno, ako je to isplaćeno kao zajam, u roku od 5 godina od isteka roka povrata zajma). Dakle, on sad potražuje nešto što je isplaćeno prije 30 godina i u tom cijelom razdoblju se nikada nije postavilo pitanje toga da je taj brat suvlasnik kuće ili da ima pravo na povrat novca koji je dao drugom bratu. Sve i da takav zahtjev ima nekakvu pravnu osnovu, zahtjev je, kako je i Matrix napisao, ''u debeloj zastari'' te smatram da ćete u slučaju pokretanja nekog sudskog postupka protiv Vas u tom postupku uspjeti. Vrlo lako je moguće da Vam rođak prijeti odvjetnikom da pokuša od vas izvući neke novce te da će odustati od cijele priče bez pokretanja ikakvog postupka ako ne postignete nikakav dogovor.
 30. 2 bodova
  arya_

  Odvjetnički vježbenik

  Borbena7, iako nisam u poziciji da biram, odbila sam njihovu "ponudu", tako da ugovor nije ni sklopljen. A i da je, kako bih to mogla dokazati. Strucni suradnik za zaposljavanje sa HZZ-a mi je sam rekao da je to ustaljena praksa, a da vjezbenici potpisu da je sve po pe-esu da si sacuvaju vjezbenistvo. Rijeci tih odvjetnika su, citiram: "S obzirom da HZZ prati sve i cjepidlaci, ono sto oni uplate nama, mi cemo vama, vi to uzmete i vraca se nazad." Jedan mi je rekao i "Sto se mene tice, ne morate ni dolaziti". Tuzno je sta dosta kolega sa faksa radi na takav nacin, o svemu se suti i trpi uz "muci muci ajde, dobro sam i ovo dobio", ali kad se sjetim samog studiranja, ionako su pravnici uvijek bili inertni po pitanju svega i dopustali si nepravdu i psihicko maltretiranje od strane nekih profesora. Neznam, radije bih cijeli zivot kopala kanale nego istrpila minut da radim za takvu osobu i govorim joj sa smjeskom "dobro jutro". Ocito sam do sada zivjela u nekom svom svijetu govoreci si "Ma nije to bas tako" i ovo mi je doslo kao razocaravajuci udar realnosti. G-man, slucajno nabasah bas na takve, ubuduce cu razgovor (do kojeg je takoder velika muka doc) poceti sa "Dobar dan, ja sam ta i ta, jeste jedan od onih sta mucki uzimaju placu od strucnog" tako da odmah znam na cemu sam i skratim se muka pateticnih razgovora.
 31. 2 bodova
  Morat ćete pripaziti na izražavanje, jer na ovom forumu ne komuniciramo na ovakav načina. Krivo ste razumijeli, itekako postoji pravna regulativa za ovakve slučajeve, ali praksa još uvijek nije toliko učestala.
 32. 2 bodova
  Matrix

  Odricanje od nasljedstva

  Ne samo da mogu, već one i jesu nasljednice svoje majke. Ovo odricanje se odnosi na postupak iza smrti pretpostavljam oca, no ne i glede nasljeđivanja po smrti majke.
 33. 2 bodova
  Borbena7

  viđanje djece

  Imate sudsku odluku koja Vas u cijelosti obvezuje. Zbog udaljenosti, pretpostavljam da niste u mogućnosti ispuniti sve navedeno, tako da bi trebali tražiti da se susreti i druženja ponovno urede i to sukladno novonastaloj situaciji.
 34. 2 bodova
  mutavi

  Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Pokrenuto jest danom stupanja Zakona na snagu. Kako još uvjek nemaju "elektroničke" uvjete sva upravna tijela te javnopravna tijela određena posebnim propisom, izmjenama Zakona dan je rok od dvije godine da se uspostavi servis edozovole od strane Mnistarstva.
 35. 2 bodova
  mutavi

  Odluka o komunalnom - nakon GD??

  Investitor je dužan po pravomoćnosti građevinske dozvole platiti komunalni i vodni doprinos. Kako je dozvola izdana 15.06., vjerujem da je pravomoćnost nastupila u sedmom mjesecu.
 36. 2 bodova
  Jutro ekipa, Evo samo short update nakon dobivene tuzbe poslan je odgovor na tuzbu. Ovaj put smo dali oduska pa smo odgovorili malo jace nego smo to napravili ranije. Nismo izasli jos sa svim adutima (nesto ipak cuvamo za kraj) Kako ce sami tijek postupka ić to ćemo još vidjet no međutim nadam se da će cijeli ovaj postupak završit što prije. Svakako cimnem svima kako je išlo sve do kraja kako bi drugi znali u potencijalnim postupcima što ih očekuje. Bye
 37. 2 bodova
  Željac047

  trudnoca

  Jedinu mogućnost koju vidim, ako već krećete u neki postupak, je da podnesete kaznenu prijavu radi KD prijevare (čl. 236. KZ RH), no ipak bi se priklonio razmišljanju poštovane Ruby, jer je na Vama obveza dokazivanja da je to ona učinila sa namjerom kako bi sebi pribavila neku vrstu protupravne imovinske koristi, što sam mišljenja da će biti jako teško izvedivo, tj. dokazivo... Kažem, ipak bi se priklonio razmišljanju poštovane Ruby i pustio da "vrijeme odradi svoje" i da sve padne u zaborav, jer, iskreno i ne vidim da bi se tu radilo o nekoj kleveti, sramoćenju isl.
 38. 2 bodova
  vodovod1

  Otvaranje paušalnog obrta u kući

  1. to je slobodni obrt. 2. Upućuem Vas na: Pravilnik o obrtima koji s mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“, broj 101/95.) gdje su pobrojane djelatnosti i članak 2 koji kaže: djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika mogu se obavljati u obimu i na način koji ne zahtjevaju izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora. Osim djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika,u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora(Zato je najbolje da odete u urbanizam i pitate da li taj dio možete prenamijeniti i koliko bi Vas to koštalo).
 39. 2 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Posjed kupljenje nekretnine

  Vlasništvo je jedna stvar, a posjed je druga stvar. Vlasništvo je bilo banke, sad je Vaše, a posjed je cijelo vrijeme njegov. Možda mirno preda posjed pa nećete imati nikakve brige, no ako sada krenete, sigurno nećete deložirati prije kraja iduće godine.
 40. 2 bodova
  mutavi

  Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Prosebni uvjete, odnosno uvjete priključenja može zatražiti projektant putem upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole. Sve vam je detaljno opisanu i članku 18-24 Zakona i izmjenama i dopunama Zakon o gradnji. Idejni projekt se izrađuje samo u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.
 41. 2 bodova
  Borbena7

  Rješenje bez kuverte

  Kod pošiljatelja provjerite sadržaj dostavnice, tko i kada ju je potpisao odnosno kako je izvršena dostava, putem pošte ili sudske dostave.
 42. 2 bodova
  Wanksta

  Značenje u postupku

  Švicarski sabor je usvojio zakon po kojem se zabranjuje bankama (agresivno) reklamiranje kredita jer time se građanima daje poticaj i mogućnost da se prezaduže.
 43. 2 bodova
  Nemaš brige s registracijom, kazne u registar ulaze tek kad su ispucane sve druge mogućnosti, a to traje. Čuvaj uplatnice i to je to, a možeš ih poslati mailom policijskoj postaji koja te tužila, čisto da budeš miran. Ne, nema. Sud će zatražiti policiju da to ispravi u roku od 3 dna, oni će ispraviti i sve ide dalje svojim tokom...
 44. 2 bodova
  Nažalost, tako je: GDPR nas navodno štiti od toga da se naši osobni podaci zlorabe i čak se prekršitelji kažnjavaju drakonskim kaznama, a ovdje se objavljuju svi osobni podaci i statusne obiteljske promjene bez ikakve zaštite, mnogi su se već na to bunili i neki sudovi anonimiziraju presude prije objave (no ne i svi). Logika e-oglasne ploče je takva da bi, kad protekne vrijeme koje je potrebno da se smatra da je dostava obavljena (najčešće 8 dana), objavljeni dokumenti trebali biti skinuti s e-oglasne ploče isto kao i s obične oglasne ploče suda. Međutim, stečajne objave nisu taj tip objava kao što su presude, sudske radnje i zaključci. One se trajno objavljuju, prije u Narodnim novinama, a sad na oglasnoj ploči, i trebale bi ostati uvijek dostupne, meni se čini da sudovi tu ne griješe u odnosu na prethodnu praksu.
 45. 2 bodova
  Na oglasnoj ploči više puta sam vidio nalaze medicinskih vještaka sa detaljnim opisom bolesti osobe sa imenom i prezimenom i OIB om. Isto tako i sve podatke od maloljetnih osoba u npr u brakorazvodnim parnicama. Čisto nevjerojatno pa ma koliko to bilo ili ne bilo po zakonu.
 46. 2 bodova
  Ako priznaš prekršaj neće ti povećavat.Trebao si u prigovoru tražit da te sud sasluša ali i bez toga može te pozvat.
 47. 2 bodova
  Nemojte se zamarati porezom i zaobilaziti ga. Cijena poreza na zakup poljoprivrednog zemljišta jest mizerna u odnosu na dobivene izravne potpore od strane Ministarstva poljoprivrede koje će se dobiti Vaši prijatelji, tako da regulirajte s njima taj dio.
 48. 2 bodova
  Zakon o porezu na dohodak Čl.39 (1) Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2., odnosno stavku 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavaka 4. i 5. ovoga članka. (2) Drugi dohodak ostvaruje se po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi: ... 3. imovine i imovinskih prava iz članaka 56. – 59. ovoga Zakona čl.58 (4) Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava. (5) Ako je nekretnina iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od dvije godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.
 49. 2 bodova
  čudo

  SRETAN USKRS

  Sretan Uskrs Željac, a također i svima na Legalisu.
 50. 2 bodova
  spzg1234

  SRETAN USKRS

  Također, svima.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×