Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 03.08.2012 u svim područjima

 1. 10 bodova
  Željac047

  Pohvale forumu Legalis

  Poštovani administratori, moderatori i svi ostali korisnici dozvolite da pohvalim ovaj forum kao nešto najljepše što mi se dogodilo u mom dosadašnjem životu, mjestu gdje sam našao duševni mir, a i kompletnog sebe, mjestu gdje sam naišao na mnoge divne ljude koji su u svakom momentu spremni pomoći, a poglavito je za svaku pohvalu što pomažu nepoznatim osobama i to besplatno što je danas jako rijetko u ovim iznimno teškim uvjetima života i vrijedno svake pohvale... Naime, natjerala me moja teška i zla sudbina, teške okolnosti u kojima sam se našao i poradi kojih sam bio primoran napustitii školu (pravo), a koje mi znači jako puno u životu, ali na sreću postoji ovaj forum koji mi je puno pomogao da se donekle usavršim, steknem znanje koje nisam imao priliku steći, a sve radi moje zle sudbine koja me zadesila (dva karcinoma) s kojima se borim još i sada, ali kad sjednem za komp, zaboravim na sve i prvo što učinim je da upalim kompjuter i posjetim legalis, jer znam da ću tu naći zadovoljstvo, mir i družiti se sa iznimno dragim i, nadasve, nesebičnim ljudima koji su u svako vrijeme i svakome, kome je potrebita pomoć, spremni je i pružiti kao što su G-man, Matrix, drot13, spitfire, mrljavac, ruby, felixx, sivko, bovu, virtalni, draganac i da ne nabrajam više da nebi koga izostavio, pa se nekome zamjerio, jednom riječju, sve divni ljudi (neka mi oprosti onaj koga nisam spomenuo), svi su mi dragi i toliko jedinstveni i, jednostavno, divim im se... Još jednom svima koji su osmislili ovaj forum velike čestitke i od srca VELIKA HVALA!
 2. 8 bodova
  čudo

  Moram nešto lijepo napisati

  Poštovanje svima. Evo u ovo pred božićno vrijeme, osjećam potrebu, da kao član ovog foruma napišem nekoliko riječi. Postao sam članom prije četiri i pol godine. O pravu koje me interesiralo nisam znao ništa, ali baš ništa. Počelo je moje "putovanje" forumom. Proveo sam (i još provodim) nevjerovatan broj sati istražujući forum, ali i učeći se polako o onom što mi je trebalo. Nisam mogao shvatiti, a i sada teško shvaćam, da postoje tako nesebični ljudi, koji su spremni pomoći savjetom a da te i ne poznaju. Odvojiti svoje slobodno vrijeme, znanje i davati ga nekom kome je potrebno, to je za mene velik dar. Zato hvala svima onima koji su mi kroz ovo vrijeme pomogli, oni će se prepoznati u mojoj zahvali. Od totalnog neznalice, u ove četiri i pol godine, uspio sam odraditi vrlo kompliciranu pripremu za ostavinsku raspravu, podnijeti niz poreznih prijava, napisao 10-ak tabularnih izjava, odradio mnoge prijave za uknjižbu nekoliko darovnih ugovora, ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je prošao uknjižbu u z.k., izborio se stečenim znanjem za uvjeravanjem PU za neplaćanje poreza kojeg bi mi oni zbog njihovog neznanja bili naplatili, napisao žalbu Ministarstvu na porezno rješenje, podnio 4 prijedloga za PiP koji su svi prihvaćeni i svi riješeni u moju korist, i naučio mnogo toga. Nije biulo lako, već me u JB, z.k. katastru poznaju po imenu i prezimenu... Hvala vam dobri ljudi na svemu, i nadam se da će mo se još duuuugo pisati
 3. 7 bodova
  Postoji još jedna mogućnost koja nije usko vezana za pobijanje pravnih radnji dužnika, ali može pomoći. U praksi se kod ovakvih darovnih ugovora kojima je cilj samo izbjegavanje plaćanja zna dogoditi da darovatelj ne preda posjed obdareniku, već ga zadrži za sebe. U tom slučaju ugovor o darovanju mora biti zaključen u formi javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave, što ljudi često zaborave. Dakle, ukoliko ugovor o darovanju nije zaključen u navedenoj formi, a darovatelj je i dalje u posjedu nekretnina, takav ugovor o darovanju je ništetan i svatko sa pravnim interesom (a stava sam da vjerovnik ima pravni interes neovisno o mogućnosti pobijanja ugovora kvazipaulijanskom tužbom) može podnijeti tužbu na utvrđenje ugovora o darovanju ništetnim. Što se tiče ovog dijela je li darovatelj znao ili nije da nanosi štetu vjerovniku, slažem se sa stavom koji je iznio Spitfire da se radi o neoborivoj zakonskoj presumpciji, za razliku od primjerice naplatnog raspolaganja između članova obitelji kada je ta presumpcija oboriva. Nadalje, tražbina naknade imovinske štete dospijeva na dan kad je šteta nastala, dok tražbina neimovinske štete dospijeva na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe. Vjerovnik može podnijeti tužbu radi pobijanja pravnih radnji već u onom trenutku kad može odrediti točan iznos svoje tražbine (budući da ga mora navesti u tužbi). Konačno, da budete sigurni, rok za pobijanje računajte od dana kada je ugovor sklopljen, a ne od dana kada je proveden na gruntovnici.
 4. 7 bodova
  1. Poštovana, Presuda Vam postaje pravomoćna i izvršna po proteku roka navedenog u "pouci o pravnom lijeku", roka za žalbu, ako nijedna od stranka nije uložila žalbu na istu, a ovdje, razvidno je iz Vaših navoda, da se niko nije žalio, te je ona postala pravomoćna po isteku tog roka od 15 dana... No, tada je ona izvršna i stupa na snagu, znači da su, od toga datuma, sve stranke u postupku, dužne postupati po istoj.... Sada se postavlja pitanje da li u Presudi Vašeg supruga stoji da je bio dužan, po pravomoćnosti iste, na ime dospijelih (uskraćenih), a neplaćenih, obroka uzdržavanja za mld. djeteta od siječnja-studenog 2008. godine, kada je donesena Presuda, odjednom platiti iznos za te mjesece zajedno sa zakonskom kamatom, a nadalje za svaki mjesec, najkasnije do 15-og u mjesecu, što bi i bilo logički, tako i ispada, jer ovo "a nadalje" govori tome u prilog, tj. govori u prilog tome da je bilo zaostataka temeljem uzdržavanja koje je trebao podmiriti odjednom, pa je temeljem toga podnesen i Prijedlog za ovrhu..., ja bih Vas zamolio da još jednom, dobro, proučite presudu, te da se ne bazirate na njezinu pravomoćnost, već na navode u istoj... Što se tiče "nature", to je dragovoljni dar djetetu, baš kako su i naveli prethodnici, te ne spada u uzdržavanje djeteta sukladno pravomoćnoj sudskoj odluci... 2. Nadalje, pogrešno shvaćate odrednice Obiteljskog zakona, jer je po istom roditelj, koji ne živi sa djetetom, te mu je donesena pravomoćna sudska odluka za plaćanje uzdržavanja, uzdržavanje djetetu dužan plaćati sve dok se ono školuje, tj. redovno ispunjava školske obveze (bilo srednja škola ili fakultet), te godinu dana po završetku školovanja ako se isto ne može zaposliti, a najduže do navršenih 26 godina života... U ovo što navodite kao greške referenata ne bih htio ulaziti, ako su pogriješili neka se oni pravdaju, no to ne mjenja srž Vaše problematike...
 5. 6 bodova
  Wanksta

  Pohvale forumu Legalis

  Slažem se, forum Legalis je i meni unatrag par mjeseci zauzeo prvu stranicu na koju kliknem. Do sad je to bio Facebook. ☺
 6. 6 bodova
  sevo

  Izgubljeni originali ugovora

  Poštovani, Ako imate barem presliku (fotokopiju) tih ugovora gdje je vidljiva ovjera bilježnika, tada pokrećete pojedinačni ispravni postupak pred zk sudom osnovom članka 200. Zakona o zemljišnim knjigama. Osim tih ugovora bilo bi poželjno da se prijedlogu prilože i dokazi o požaru u vidu zapisnika vatrogasaca, MUP-a i Vaše prijave/zapisnika na MUP-u koje su Vam sve stvari u požaru stradale gdje bi bilo poželjno da se navodi poslovna i ostala dokumentacija (može i generalno, ne specifično). To prolazi bez beda. Ja tako radio. Koji je sud u pitanju? Nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 7. 6 bodova
  Dobro jutro, samo da se ovim putem zahvalim, jer je nakon 2 godine konačno riješen ovaj problem i moji roditelji su konačno upisani kao vlasnici..
 8. 6 bodova
  Sunčana strana ulice

  Diners i Eos Matrix

  Po mojem mišljenju potpuno krivi savjet! Naplatne agencije često preuzimaju dugove u zastari ili pred zastarom kao i objektivno teško naplative dugove! Naravno da je moguće ne platiti takav dug, pozvati se na zastaru ili koristiti neku drugi zakonom dozvoljeni način! Brojna potraživanja takvog tipa se nikad ne naplate, a naročito ako se pravilno postavite a takve tvrtke rade ozbiljne greške u sustavu naplate i komunikaciji pa uglavnom naplaćuju od neukih građana! Nesretna i nespretna okolnost je da je gogabo uplatom priznala dug prema članku 240. ZOO ili se odrekla zastare u skladu sa člankom 220. ZOO i prilično si zakomplicirala situaciju! Pritisak Eos-a se neće smanjiti nego će se i povećati a neće se libiti istih načina psihološkog pritiska kojim su i postigli cilj (zivkanje rodbine i susjeda, pa čak i poslodavca)! Slijedeći korak će biti njihovo inzistiranje na plaćanju većih mjesečnih iznosa, pa onda još većih i beskrajno lihvarenje! Pitanje je i da li te uplate uopće pokrivaju iznos zatezne kamate! Način na koji to možete riješiti je nagodbom za plaćanje cijelog duga na osnovu pravno obvezujućeg sporazuma (to je moguće ako se radi o relativno malom dugu) ili budući da radite u inozemstvu prekid svake komunikacije i odbijanje plaćanja budući da vam ne mogu ništa! Naravno psihološki pritisak će se nastaviti (zivkanje i prijetnje), ali zvati će u svakom slučaju ako ne otplatite dug jednom uplatom! Ukoliko se odlučite za neplaćanje, a s obzirom da ste uplatom priznali dug i prekinuli zastaru moguće je da pokušaju ovrhu i naplatu na nekom drugom sredstvu (nekretnine ili vrijedne pokretnine) ako glase na vas, pa budite oprezni!
 9. 6 bodova
  Da, kao što sam izvorno i rekao. Vaš otac nije bio vlasnik cijelih nekretnina nego suvlasnik u 192/768 dijela u jednom zk.ul. te suvlasnik u 25/4800 dijela u drugom zk.ul. Dakle, vi niste nasljedili 1/3 nekretnine, već 1/3 suvlasničkog dijela vašeg pokojnog oca. E sad, ako te nekretnine Vaša obitelj samostalno koristi (obrađuje ili na neki drugi način) duži vremenski period (20 godina) te ako to možete dokazati svjedocima, postoji mogućnost podnošenja tužbe radi utvrđenja prava vlasništva protiv svih ostalih osoba koje su kao suvlasnici upisani u tim zk ulošcima. Osim toga, provjerite tko su ostale osobe koje su upisane kao suvlasnici, lako je moguće da je to također netko od Vaših predaka te da te nekretnine nisu unesene u rješenje o nasljeđivanju iza tog pretka, a da biste vi također bili nasljednik iza te osobe (npr. ako je kao suvlasnik možda upisan Vaš djed).
 10. 6 bodova
  Ako smatrate da Vam je ovršenik, odnosno sada tuženik, dužan platiti cijeli iznos, onda u odgovoru na prigovor iznosite činjenice i dokaze kojima će se utvrditi visina cijelog potraživanja (osnova je očito nesporna), bez obzira što biste pristali samo na pola. Tuženika kontaktirajte neposredno, izvan sudskog postupka, po mogućnosti telefonom ili osobno (da ne ostane pisani trag kojim kasnije može ''mahati'' u sudskom postupku, ako se ne uspijete nagoditi) i ponudite mu sklapanje nagodbe kojom će se on obvezati platiti iznos koji dogovorite, a vi odustati od ostatka potraživanja. Onda ili pričekajte pripremno ročište, pa nagodbu zaključite na ročištu ili nazovite suca i dogovorite s njim termin kada možete doći s tuženikom zaključiti sudsku nagodbu. Dakle, ni u kojem slučaju nemojte u odgovoru na prigovor pisati da biste vi pristali na pola iznosa ili nešto slično, jer bi vam to moglo zakomplicirati postupak ako se ne uspijete nagoditi.
 11. 6 bodova
  Osnovno je da NIŠTA ne radite na osnovu ZAHTJEVA već na osnovu OVRŠNE ISPRAVE koja mora biti originalna i glasiti na ovrhovoditelja (u ovom slučaju Eos)! Budući da je račun radnika već u blokadi primjenjuje se odredba članka 180. Ovršnog zakona prema kojem ranije zaprimljena ovršna isprava ima prednost naplate, bez obzira da li je zaprimljena na Fini ili kod poslodavca, dakle nema zakonske osnove da EOS u ovom slučaju traži naplatu preko reda! Što se tiče administrativne zabrane kao ovršne isprave to je regulirano člankom 23. stavak 5. Ovršnog zakona, prema kojem je administrativna zabrana izjednačena sa drugim ovršnim ispravama, tako da se i u tom slučaju primjenjuje redoslijed naplate reguliran člankom 180. OZ znači princip da ranije zaprimljena isprava ima prednost pri naplati!
 12. 6 bodova
  poništenje je moguće samo tužbom ako postoje obilježja pobojnosti,dok raskid više nije moguć obzirom da je ugovor u cjelosti izvršen
 13. 6 bodova
  Poštovani, bez obzira što je sin postao punoljetan i što ste se sa njime dogovorili da uplaćujete iznos uzdržavanja na njegov račun i ovjerili kod javnog bilježnika, na snazi ipak ostaje pravomoćna sudska odluka koja tim činom nije poništena... Dakle, trebali ste, ili Vi ili sin, pri sudu koji je donio pravomoćnu odluku, pokrenuti postupak izmjene odluke, te zatražiti izmjene načina plaćanja, tj. da se donese nova odluka o direktnoj uplati na njegov račun, za to Vam nije bila potrebita ovjerena izjava od strane JB, a kako i prethodnik navodi, sve je moguće, pa bi Vam bilo pametno tu izjavu dostaviti na spis i zatražiti izmjenu pravomoćne sudske odluke, jer istu može poništiti ili preinačiti samo sud koji ju je i donio... Ako ni zbog čega, onda radi sebe, kako bi se osigurali, jer, kažem, sve je moguće i ništa nije isključeno... Sretno!
 14. 6 bodova
  Željac047

  Razvod na temelju tuzbe

  Upravo tako, u svako doba možete pokrenuti sudski postupak za utvrđenje i podjelu bračne stečevine...prije pokretanja brakorazvodnog postupka, za vrijeme trajanja, kao i po završetku istog... Također je dobro da se, prilikom podizanja tužbe za pokretanje utvrđivanja i podjele bračne stečevine, zatraži i donošenje privremene mjere zabrane raspolaganja, otuđenja i opterećenja za imovinu za koju se smatra da je bračna stečevina ili na istu, u izvanparničnom postupku, staviti zabilježbu spora kako bi se, koliko-toliko, osigurao bračni drug koji nije upisan kao vlasnik iste....
 15. 6 bodova
  I to je najbolje, no i bez spominjanja mogućnosti otkazivanja usluge dužni su žurno otkloniti kvar, prvo...njima je u interesu, a drugo...i zakon im tako nalaže, jer niste dužni platiti uslugu koju niste mogli adekvatno koristiti, a kvar ste uredno prijavili sve dok ne otklone kvar, tj. nebi Vam je ni smjeli naplatiti dok je ne možete koristiti, a kvar ste prijavili...
 16. 6 bodova
  Tvrtka A (s kojom imate sklopljen ugovor) Vam je dužna riješiti problem, tj. osigurati nesmetano korištenje usluga, jer ste Ugovor o korištenju tih usluga sklopili sa njima, oni su dužni izvjestiti T-com s kojim imaju sklopljen ugovor o korištenju njihove infrastrukture (bazne stanice, linije, parica idr.), no nije na odmet pisano se obratiti i T-Comu- kako Vam to sugerira i poštovani Felixx, naravno i poželjno pisanim putem poradi, zlu netrebalo, možebitnih dokaza...
 17. 5 bodova
  mutavi

  Ugovor o najmu stana

  Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je: 1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat 2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju 3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga Znači može i kopija. Nadalje: Poslati će ga JB automatski u poreznu. Vaša stvar dogovora. Najmodavac je dužan prijaviti svoje stanare. Uz ostalo, za prijavu prebivališta, odnosno boravišta u unajmljenom stanu Mupu je potrebno priložiti ovjerenu izjavu najmodavca kojom on daje suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta na adresi stana najmodavca.
 18. 5 bodova
  Borbena7

  Preuzimanje duga EOS Matrix

  Mogućnost da novi ovrhovoditelj npr. Eos Matrix nastavi ovršni postupak je uvedena izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14). Do tada se primijenjivao Zakon o parničnom postupku, a prema kojem se za promjenu na strani ovrhovoditelja tražio pristanak ovršenika. Tako da ovrhe u kojima je prijedlog za ovrhu predan prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona od 01.09.2014. (u kojima je kao ovrhovoditelj naznačen netko tko nije Eos Matrix, a sada Eos Matrix tvrdi da je on ovrhovoditelj, jer je otkupio tražbinu) sud da bi donio rješenje o ovrsi dužan je tražiti pristanak ovršenika za tu preinaku na strani ovrhovoditelja. Ako ovršenik ne da svoj pristanak, taj ovršni postupak sa starim ovrhovoditeljem se obustavlja, i taj stari ovrhovoditelj sam snosi dotadašnje troškove koji su nastali u postupku. I tada novi ovrhovoditelj koji je otkupio tražbinu kao npr. Eos Matrix može pokrenuti posve novi ovršni postupak, u kojemu od ovršenika može potraživati glavnicu i kamate, ali i nove troškove koji su nastali od pokretanja tog novog postupka za Eos Matrix, ali nikako ne može potraživati troškove koji su nastali prije, i to prema starom ovrhovoditelju.
 19. 5 bodova
  Matrix

  Sretan Uskrs

  Poštovani korisnici,moderatori i administratori Legalis foruma želim Vam sretan i blagoslovljen Uskrs,puno zdravlja i manje pravnih problema.
 20. 5 bodova
  Mislio sam da ne mogu biti jasniji, ali???? Nema veze koji dugovi idu na ostavinsku i koji će tamo biti spomenuti! Vi ne odgovarate za NITI JEDAN dug ako je on veći od vrijednosti nasljedstva! Ako sam dobro shvatio vi ne nasljeđujete ništa iza svoje majke, a to znači da ništa ne trebate ni vratiti! Najbolje bi bilo da se odreknete nasljedstva izjavom ODRIČEM SE NASLJEDSTVA na ostavinskoj raspravi! Znači NE MOGU vas nikako ovršiti ako prigovorite na ovrhu na način da izjavite da je vrijednost nasljedstva manja od vrijednosti duga ili da niste ništa naslijedili! Žao mi je ako to ne razumijete a mislim da sam vrlo jasan!
 21. 5 bodova
  Upravo zato jer nije nigdje propisano u ZOOOSŠu (vrijedi i za osnovne i srednje škole, sve), upravo ova stvar je područje divljeg zapada u školskim ustanovama. Svaka škola ima doneseni Pravilnik o radu, jer su to bile obvezne, teško da koja ima manje od 20 radnika. Obično je u njemu propisana i stručna sprema i pobliže obrazovni profil. Tek ako tamo nije definirano, tek onda ste slobodni ... svašta. Istina, logika nalaže da bi trebalo odabrati osobu sa što većim kompetencijama, nerjetko to tako ne biva jer ne postoji obveza (ako ne postoji u općim aktima ustanove, kako trenutno zakonodavno stoji ova konkretna stvar). Ovu informaciju možete provjeriti sa odgovarajućom upravom ministarstva rada (o obvezi koju donosi Pravilnik o radu donesen temeljem odredbe ZORa), prosvjetnom inspekcijom (koja će vam rado pomoći u dvojbama ako ih imate ili je doći "popraviti" naknadno), UTIRUŠom (udrugom tajnika i računovođa) itd...i bit će upravo ovakva pozz, ex. moderica koju je tema povukla za jezik
 22. 5 bodova
  Neka isto prvo izbrišu pa onda lijepo kupite stan, i moj prijedlog obvezno uz suglasnost oba bračna druga i u slučaju ako je stan 1/1 na jednoga od njih...
 23. 5 bodova
  felixx

  ugovor o zakupu

  Po prijavi porezne obveze prihoda od najma dobiti ćete porezno rješenje u kojem su navedene akontacije poreza koji morate mjesečno plaćati. Ukoliko nemate drugih prihoda ili su manji od neoporezivog djela prihoda, za dio uplaćene akontacije koji je preplaćen ćete dobiti povrat po godišnjem obračunu.
 24. 5 bodova
  Spitfire

  Hrvi pogorsanje invalidnost

  Koje? Vodovoda? Bez ljutnje, ovo je napisano čisto da vas zamolim i upozorim na nešto. Kao prvo zamolba. Roberte, dajte se malo saberite i napišite objavu suvislo. Ovako bez pola slova, zareza ili točke zvući konfuznije bez obzira na sadržaj. Što se tiće sadržaja, moram upozoriti da se prema istom radi o klasičnom vještačenju poradi pogoršanja i promjene omjera statusa HRVI. To što ste dobili 40% ne ovisi o nikakovoj odluci ministarstva ili čega li već, nego o papirologiji (to što vještaci istu mogu a i ne moraju uzimati u obzir, to je već neka posebna priča). A da bi takova odluka mogla postojati trebala bi imati utemeljenje u zakonu. A ja ga ne vidim. Pa baš i mene zanima ta odluka ako postoji, a ako ne postoji ili je kojim slučajem u nekakovoj usmenoj predaji, bilo bi u domeni rekla-kazala. Stoga, ovakove objave bez nekakove konkretne pozadine služe samo za potpirivanje besmislene rasprave već dovoljno "napaljenoj" (i pomalo razočaranoj) braniteljskoj populaciji u svezi novog zakona te bih zamolio da se suzdržite od toga.
 25. 5 bodova
  Matrix

  Europski sud pravde

  Presuda Europskog suda pravde temelji se na slučaju njemačkog državljanina Svena Klausa Tederahna koji je uložio prigovor protiv rješenja o ovrsi kojim mu je Pulsko komunalno poduzeće pokušalo naplatiti dug od 13 eura za parking. Europski sud zauzeo je stajalište da se hrvatski javni bilježnici ne mogu podvesti pod pojam 'suda' pa stoga ne smiju prisilno utjerivati dugove. Da nebi bilo zabune,ovo se ne odnosi na ovršne postupke unutar HR.
 26. 5 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Moram nešto lijepo napisati

  Sa zakašnjenjem, jer sam bila odsutna od računala nekoliko mjeseci, također se pridružujem svim izrečenim pohvalama i svima želim sve najbolje u godini koja je nastupila...
 27. 5 bodova
  Matrix

  Nasljeđivanje duga

  To nebi niko volio,ali tko može nekom zabraniti da se upusti u postupak čiji je ishod osuđen na potpuni fijasko Skromni su,
 28. 5 bodova
  Da se ne ponavljam, a prema tome ovo iznad uopće nije bitno. Kod paulijanske (dolozna, kuplozna, obiteljska) tužbe u biti se radi o naplatnom raspolaganju, dok kod kvazipaulijanske o besplatnom raspolaganju u što spadaju darovanje, odricanje od nasljedstva, preuzimanje duga i sl.
 29. 5 bodova
  Mala uputa svima koji ovo čitaju. Iskazani bankarski tečajevi vrijede za male transakcije. Kada mjenate velike iznose (iznad 30000 ili 50000 eura, ovisno o banci) sa osobnim bankarom morate unaprijed pregovarati i dogovoriti po kojem će vam tečaju mjenjati - pogotvo ako novac ide na vaš račun u banci nakon transfera. Osobni bankar će kontaktirati dilera banke na novčarskom tržištu i vidjeti koji vam tečaj može dati. Ljudi ovo ne znaju, pa često automatizmom pristaju na onaj iskazani nepovoljni tečaj.
 30. 5 bodova
  Pozdrav! Svratila sam ovdje nakon par mjeseci samo kako bi javila rezultat i zahvalila se. Na prigovor su mi samo pismeno odgovorili, bez poziva na sud, ukinuta zabrana upravljanja a kazna smanjena na 300 kn. Tako da svi slusajte decke i pratite obrazac za prigovore! Hvala jos jednom 😊
 31. 5 bodova
  Dodatak... Optuženik u postupku pred sudom i s tim vezanim drugim postupcima prije suda može nekažnjivo lažno iskazivati. Ali oprez - supružnik optuženoga ne smije lažno iskazivati, ali se može pozvati na pravo da ne svjedoči.
 32. 5 bodova
  Matrix

  Uvjetovana tabularna isprava

  REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U _____________ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL Zemljišnoknjižni predmet: Predlagatelj: _________________________(OIB __________________ ) Protustranka: _________________________(OIB _________________ ) PRIJEDLOG radi opravdanja predbilježb na nekretnini upisanoj u z.k.ul. br.…………k.o.……k.č.………u naravi…… ____________________________________________________________ Rješenjem Naslovnog suda br ____ od _______ godine izvršena je predbilježba prava vlasništva s obvezom predlagatelja da opravda predbilježbu brisanjem založnog prava. Dokaz:1.Rješenje o upisu predbilježbe prava vlasništva br._____ 2.Uvid u z.k.ul.________ Po prijedlogu predlagatelja zemljišno-knjižni ured donosi rješenje br.…………kojim se briše založno pravo na predmetnoj nekretnini,čime je udovoljeno uvjetovanoj tabularnoj izjavi iz čl.……Darovnog ugovora,temeljem kojeg je izvršena predbilježba prava vlasništva. Dokaz:Rješenje o brisanju založnog prava br.__________ Predlagatelj predlaže da sud temeljem rješenja o predbilježbi prava vlasništva br. ____ od _______ i rješenja o brisanju založnog prava br.__od_______,u z.k.ul. br. ____ k.o. k.č. ____, a na kojima je dozvoljena predbilježba vlasništva u korist predlagatelja, dozvoli upis prava vlasništva u cijelosti u korist i na ime: ___________________________________ (OIB ___________________________) Slijedom navedenog, te temeljem priloženih isprava predlagatelj predlaže da Naslovni sud donese odgovarajuće rješenje. Prilog:1.Rješenje o predbilježbi prava vlasništva br._____________ 2.Rješenje o brisanju založnog prava br._________________ Dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi na prijedlog i rješenje Predlagatelj:
 33. 5 bodova
  Samo da pohvalim redizajn, odličan posao je obavljen!
 34. 5 bodova
  Željac047

  Podjela imovine-zastara

  Pravo na podnošenje tužbe za utvrđenje i diobu bračne stečevine ne zastarijeva... Jedino zastarjeva potraživanje ulaganja radi poboljšanja uvjeta stanovanja (povećanje vrijednosti nekretnine koja se tretira, temeljem odrednica Obz, kao osobna imovina) za pet (5) godina..
 35. 5 bodova
  Ovako kak ste napisali zid bi svakako bio zajednički dio nekretnine a o tome Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.82 među ostalim kaže: - ako bi za promjenu bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine, to je dopušteno samo ako je takva promjena uobičajena ili služi važnom interesu vlasnika posebnoga dijela, inače je svaki suvlasnik može zabraniti; ali ne može zabraniti postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu i telefon i sličnih uređaja, a ni postavljanje radijskih ili televizijskih antena, potrebnih prema stanju tehnike, ako nije moguć ili nije odobren priključak na postojeću antenu, te izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene pokretljivosti, - radi promjena na svome dijelu nije dopušteno zadrijeti u one dijelove nekretnine koji su kao posebni dio u vlasništvu drugoga suvlasnika bez njegova odobrenja; ali taj će ipak morati trpjeti ono u vezi s tuđim prepravkom čime se bitno i trajno ne povređuje njegovo pravo na posebnom dijelu, a i ono što je umjesno kad se pravedno odvagnu svi interesi,
 36. 5 bodova
  Matrix

  Postupanje nakon presude

  Ima smisla,jer ako sud nađe da je revizija dopuštena ,nastavlja ispitivanje presude u meritumu,kad više nečete imati mogućnost dati odgovor. Odgovor na reviziju (kao i na žalbu)nije obvezan,i upravo zbog toga vam je odvjetnik dao takav odgovor.
 37. 5 bodova
  Matrix

  Neplacen racun odvjetnika

  U konkretnom slučaju treba utvrditi dali postoji poseban sporazum između odvjetnika i klijenta o načinu plaćanja odvjetničkih usluga,jer ako takvog sporazuma nema ,to znači da je odvjetnik neovisno o tome kad je ispostavio račun imao pravo zahtijevati od klijenta plaćanje za svaku obavljenu radnju idućeg dana od dana kad je tu radnju obavio,obzirom da to proizlazi iz Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika,slijedom čega bi tvrdnja koju iznosi Bovu imala smisla,a u tom smislu je i odluka VSRH, Rev-152/2009-2 od 28. travnja 2009. godine. Međutim ako su klijent i odvjetnik imali sporazum,odnosno ugovor,onda se radi o ispunjenju ugovora,koji bi od strane odvjetnika bio ispunjen pravomočnim okončanjem postupka kad i dospijeva obveza klijenta prema odvjetniku,pa bi u tom pogledu imala smisla tvrdnja koju iznosi Željac,pozivajući se na citiranu odluku ŽS u Varaždinu Gž-596/16-2 od 3. studenog 2016. godine
 38. 5 bodova
  Željac047

  Neplacen racun odvjetnika

  Za dugovanje troška odvjetničlkih usluga primjenjuje se opći zastarni rok od pet (5) godina, a počinje teći prvog dana poslije pravomoćnog okončanja postupka ili oduzimanja punomoći..
 39. 5 bodova
  Poštovani, uzdržavanje djeteta ste dužni plaćati kada i kako to odredi sud, tj. od datuma koji je sudskom odlukom određen kao početak plaćanja uzdržavanja... Ako ne postoji sudska odluka o određenoj obvezi uzdržavanja, po Obiteljskom zakonu je određeno da je roditelj koji ne stanuje s malodobnim djetetom (čl.310.), a nije plaćao za njega uzdržavanje, dužan isplatiti naknadu za to uskraćeno uzdržavanje i to od dana nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe, dakle od napuštanja bračne zajednice.....zastarni rok za podizanje ove tužbe je pet godina od dana nastanka obveze, dakle od dana kada je roditelj propustio platiti mjesečni iznos uzdržavanja... No, ako niste u planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad malodobnim djetetetom stavili nikakav datum Vašeg napuštanja bračne zajednice, tj. datum početka obveze plaćanja uzdržavanja, te ako isti sud prihvati, uzdržavanje ste dužni plaćati od datuma kada ste sastavili taj plan... Inače, brak i bračna zajednica nisu isto, jer bračna zajednica prestaje napuštanjem iste od strane jednog odbračnih drugova, dok brak i dalje formalno-pravno postoji sve do sudske odluke (presude) o rastavi ili poništaju braka... Ovo oko Vašeg napuštanja stana "po sili zakona" i nužnog smještaja, iskreno, mi nije jasno, pa nemogu to ni komentirati, molio bih Vas da to malo precizirate kako bi Vam se možebitno pomoglo...
 40. 5 bodova
  Željac047

  Pravni lijek i infomacija

  Poštovani, u svakom trenutku, ako postoje razlozi, tj. smanje Vam se primanja temeljem kojih je donesena važeća odluka o uzdržavanju, Vi možete, ali i ne morate, Vaša odluka, pokrenuti postupak za izmjenom prvotne odluke, tj. donošenje nove sa određivanjem umanjenog iznosa uzdržavanja, temeljem Vaših, u međuvremenu, smanjenih primanja..
 41. 5 bodova
  G-man

  sklapanje braka i ovrha

  Nema pravo. Teoretski bi mogli ići na utvrđivanje bračne stečevine i njegovog udjela u istoj, ali dosad nisam čuo za takav primjer.
 42. 5 bodova
  može,no treba naglasiti da će u konkretnom slučaju sud ispraviti presudu samo ako se radi o njihovoj grešci.
 43. 4 bodova
  U HDA je najbolje doći četvrtkom jer rade do 17 45, inače rade do 15 45, petkom kraće. Upisnina je 100 kuna. Pogledate udužbeni zapisnik, SDS je, čini mi se, broj 1521, dakle uzmete smeđu knjigu s police desno od pulta pod brojem 1521, u kojoj se nalazi popis dokumentacije. Kad pronađete šifru i kutiju ili fascikl onoga što Vam treba, na primjer Dosjei građana K-O su u kutiji toj i toj, ispunite Zahtjev za građu kutiju tu i tu, to je jedan mali formular, koji se predaje manipulantima i u roku od možda sat, kažu da je "dole". Sjednete za računalo i bistrite što Vas zanima. Dobijete svoju šifru, obično ime i prezime i nešto, koja vrijedi nekoliko mjeseci; i možete doći bilo koji dan sjesti za računalo i gledati što Vas zanima. Samo Vi možete ući u to gradivo za koje ste podnijeli zahtjev. Možete besplatno slikati dokumente na ekranu ili tražiti ispis, što se plaća. Ovisi o kome se radi, dobro su zaposlenici upućeni, može se i pitati, građe o nekomu zna biti na više mjesta. Vrlo lako i jednostavno. Konačno.
 44. 4 bodova
  drot13

  Prva prometna nesreća

  Moraš sam odlučiti, nitko ti to ne može unaprijed reći. S obzirom na situaciju, presuda će vrlo vjerojatno biti osuđujuća, tako da ne možeš od odvjetnika očekivati ne znam što, ali bi onda imao nekoga uz sebe i sigurno na svojoj strani, a i on će ti iz prve ruke znati objasniti sve etape i radnje u postupku. Sva komunikacija će ići preko njega i, bez obzira što bi mu platio za osuđujuću presudu, uštedit će ti puno živaca i stresa. Moj savjet bi bio bar otići i platiti savjet odvjetnika kaznenjaka prije početka postupka, pa možda i to bude dovoljno da ti zada i predoči smjer kojim ćeš ići.
 45. 4 bodova
  drot13

  Ugovor o stolariji

  Pismeno mu (preporučeno s povratnicom) poslati zahtjev da se isporuči roba ili vrati novac, uz određivanje roka (npr. 15-30 dana), te uz upozorenje da će u protivnom biti podnesena privatna tužba za naknadu štete i kaznena prijava policiji za kazneno djelo prijevare, te svim inspekcijama (carinskoj, poreznoj, sanitarnoj...) radi sumnje u nepravilno poslovanje. To je često dovoljno da se problem riješi, jer predstavlja opiljiv trag komunikacije i služi kao dokaz u eventualnoj budućoj tužbi. Ako svejedno ne isporuči robu niti vrati novac, onda otići kod odvjetnika da mu pošalje sličan zahtjev (ali s kraćim rokom), a ako ni to ne bude uspješno, ostaje tužba. P.S.: Što se tiče prijave policiji, ona je moguća, ali najvjerojatnije s negativnim ishodom (problem je dokazivanje prijevarne namjere, osim ako već postoje slične prijave za istu firmu/osobe).
 46. 4 bodova
  LjuboZG

  Punomoc za uvid u spis

  Nazovite pisarnicu suda 2-3 dana ranije, recite da imate punomoć, da dolazite na jedan dan i zamolite da Vas spis čeka u pisarnici taj dan kad dolazite. Ovako, ako samo uletite na sud bez najave, a spis nije u pisarnici, nego kod suca, postoji mogućnost da ćete duže vremena čekati da ga donesu.
 47. 4 bodova
  Matrix

  Rješenje o nasljeđivanju

  Vlasnik ste nekretnine koju neko drugi bez pravnog osnova drži u posjedu,glede čega ste ovlašteni tužbom zahtijevati predaju u posjed i pri tome postaviti zahtjev za isplatu najamnine unazad 5 godina.
 48. 4 bodova
  Poštovana, trebali bi napraviti sporazumno razvrgnuće suvlasničke zajednice (ugovor o diobi zemljišta) te angažirati geodetski ured da napravi sve predradnje i izradi parcelacijski elaborat koji se prvo predaje na ovjeru u nadležno tijelo za prost.uređenje i gradnju te u katastarski ured koji isti ovjerava i provodi u katastru i zemljišnim knjigama. Što se tiće troškova, oni se odnose na ovjeru ugovora i troškove geod.ureda (čiji angažman i rad pokriva najveći dio troškova) a u ovome slučaju ne plačate porez na promet nekretnina.
 49. 4 bodova

  Version 1.0.0

  154 preuzimanja

  Primjer prigovora protiv rješenja o ovrsi. Primjer se odnosi na tražbine koje zastarjevaju za jednu godinu prema članku 232 Zakona o obveznim odnosima (računi za struju, plin, vodu, dimnjačarske usluge, čistoću, radio i tv, telefon...). U ovom primjeru se radi o računu za telefon-mobitel, za ostalo se samo prilagodi odredbe čl.232. Napomena, primjer je koristan ukoliko ste sigurni da niste priznali dug, bilo usmeno, pismeno ili plačanjem dijela duga, kamata i sl. u zastarnom roku.
 50. 4 bodova
  drot13

  Alimentacija majci ili djetetu?

  Po onome što su ljudi pisali i govorili, ne, ako majka tuži, sud će odrediti da si dužan, bez obzira koliko si u to vrijeme stvarno trošjo novaca na dijete. Vjerujem da ima i pozitivnih primjera, ali mi se tu uglavnom bavimo negativnim, tako da i u slučaju da konačni rezultat eventualnog pravnog procesa bude u tvoju korist, bit će tek nakon kompliciranog, dugog i mučnog sudskog postupka. Ukratko, kao odgovor na tvoje pitanje, u ovom slučaju je bitnija forma (koja je propisana u interesu djeteta, ali ne može obuhvatiti sve životne situacije).
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×