Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 03.08.2012 u Komentari članaka

  1. 1 bod
    Imate pravo na žalbu i na to, tj. da predsjednik suda u roku od 60. dana od zaprimanja Vašeg zahtjeva nije donio odluku. Tada o Vašoj žalbi odlučuje predsjednik neposredno više suda.
  2. 1 bod
    Pozdrav... Ja sam stava bližeg tome da čl. 86. KZ-a nije usklađen sa EKLJP i da se ne bi smjelo retroaktivno primjenjivati produžene rokove zastare, a zbog gore istaknutih razloga. Kazneno pravo definitivno je najdestruktivnija grana prava, koja u sebi nosi potencijal da doslovce uništi život čovjeka i zato, po meni, s aspekta elementarnih načela i postavki na kojima počiva, treba biti rigorozan u njihovoj primjeni i ne dozvoljavati previše iznimaka, jer to je put u arbitrarnost i totalnu pravnu nesigurnost. Time se gubi i smisao same grane. Glede Vašeg slučaja, mišljenja sam da biste se prvo trebali obratiti Ustavnom sudu RH sa prijedlogom za ocjenu ustavnosti spomenutog članka Kaznenog zakona, pozivajući se na gore iznesene argumente, posebice judikaturu Europskog suda za ljudska prava, pa ukoliko njegova odluka bude negativna, to bio korak za dalje prema ESLJP. Je li protiv Vas izdana tjeralica ili iniciran postupak za izdavanje europskog uhidbenog naloga? Inače, USRH imao je priliku razjasniti stvari u odluci povodom ustavne tužbe bivšeg premijera, međutim u obrazloženju odluke, nakon je istaknuo iste argumente kao što su ovi gore, iz nekog samo njemu poznatog razloga, nije htio da se decidirano izjasni o ovom pitanju sa lakonskim pojašnjenjem da to nije predmet odlučivanja (!). Jedino što je istaknuo jeste da je nedopušteno predmete koji su već, za vrijeme važenja ranije regulative, pali u zastaru, ponovno "preotvarati" odnosno vraćati ponovno u sferu kaznenog progona, čime su de facto gotovo cijeli kriminal ratnog profiterstva i onaj iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjene za vrijeme Domovinskog rata, učinili neprogonjivim, imajući u vidu da je za većinu tog kriminala, do promjene Ustava RH iz 2010. kojom je određeno njegovo nezastarijevanje, već nastupila zastara kaznenog progona. Samim time i ta ustavna odredba je praktički bezvrijedna.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×