Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj o 23.04.2019 u svim područjima

 1. 1 bod
  S obzirom da će postupak radi izmjene odluke o roditeljskoj skrbi i uzdržavanju trajati neko vrijeme, vjerujem da će se dug dotle barem djelomice još dodatno namiriti, a Vi računajte je li tako, pa povucite ovrhu nakon što ova nova odluka postane pravomoćna.
 2. 1 bod
  32.99-IZRADA UKRASA 77.29-IZNAJMLJIVANJE 18.12-TISKANJE 96.09-CVJEĆARSKO ARANŽERSKE USLUGE-treba kurs u Obrtničkoj komori položit, košta 1200 kn, ali dio možete dobiti natrag od države, mislim 70 % 93.29-ostale zabavne djelatnosti, ako ćete organizirati sve vi
 3. 1 bod
  prof

  odlazak u mirovinu

  Poštovani grky, mislim da se kod Vas radi o priznavanju prava na starosne mirovine, prije priznavanja prava na prijevremene starosne mirovine sa 60.g. života i to po tri zakona: Opći propis ZOMO Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakon o mirovinskom osiguranju DVO i PS Kad je taj nadnevak, ovako nije moguće odrediti ni uz gatanje, javite se porukom. Lijep pozdrav
 4. 1 bod
  Spitfire

  Darovni ugovor djed-unuk

  Pa naravno, upravo o tome i govori navedeni članak Zakona o porezu na dohodak (btw, 2 godine), i navedeno je da postavljač pitanja ne bi pomislio da to može brže prenijeti na način djed-sin-unuk.
 5. 1 bod
  gala385

  Godišnji odmor promjena poslodavca

  Ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora. Ako je prekid duži od osam dana, ostvaruje pravo na puni GO kod novog poslodavca nakon 6 mjeseci neprekinutog rada. Ako je prekid kraći, ostvaruje pravo na razmjerni dio GO-a.
 6. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Moral i zakon

  Ja zbilja ne znam tko čita Narodne novine radi zabave. Čisto sumnjam da biste dobili odaziv koji tražite, a savjest ćete morati očistiti na drugi način. Ne vjerujem da bi bilo kaznenog progona protiv Vas, s obzirom na malu štetu i nepoznatog oštećenika.
 7. 1 bod
  Spitfire

  prodaja darovane nektretnine

  Zakon o porezu na dohodak Čl.39 (1) Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2., odnosno stavku 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavaka 4. i 5. ovoga članka. (2) Drugi dohodak ostvaruje se po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi: ... 3. imovine i imovinskih prava iz članaka 56. – 59. ovoga Zakona čl.58 (4) Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava. (5) Ako je nekretnina iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od dvije godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.
 8. 1 bod
  Hvala. Evo čitam članak Novi zakon za tvrtke i mislim se između jdoo i doo, a obrt više ne dolazi u obzir. Sljedeći tjedan bi trebalo sve biti spremno.
 9. 1 bod
  Za ovaj problem morate usvojiti malo drugačiji način razmišljanja. Vaša sadašnja/bivša tvrtka i vi ste strogo odvojeni entiteti. Kada razmišljate o potraživanju firme kao nečemu što se izravno slijeva u vaš džep, to nije dobar smjer Potraživanje je imovina firme. Ako vi prodajete poslovne udjele u svojoj firmi, ta cijena poslovnih udjela mora odražavati i vrijednost tih potraživanja. Ne znam kako ste ugovorili cijenu, ali onog trenutka kada prodate poslovne udjele, nemate nikakve veze sa potraživanjima firme koja će se možda naplatiti u budućnosti. Da se razumijemo, ni budući vlasnik s tim nema veze, to su opet sredstva firme, a ista se u nekom dijelu potencijalno vlasniku mogu isplatiti samo kroz dobit, što će ovisiti o ostatku poslovanja firme, nema zakonitog načina da se ista potraživanja isplate direktno vlasniku (sadašnjem ili bivšem, svejedno) Vrijednost tih potraživanja se obično korigira malo na niže, s obzirom na relativnu neizvjesnost realizacije, ali vi ovdje prodajete i ono što je u bilanci (kao npr potraživanja) i ono što nije u bilanci, npr uhodani poslovni model, listu klijenata, ugled itd itd. Po meni, morate sve uračunati u cijenu udjela. Ako novi vlasnik procjenjuje da će od kupnje firme imati dugoročnu korist, neće mu biti problem isplatiti vas odjednom ili u obrocima, svakako uzevši u obzir i potraživanja.
 10. 1 bod
  Mario137

  Otvoriti obrt ili doo?

  Ovisi kolike primitke od zakupa plovila očekujete. Ukoliko su očekivani primici manji od 300 000 kn bruto na godišnjoj razini i ako je djelatnost samo zakup, bez da vi osobno obavljate neke poslove (skiper i sl), onda ne morate otvarati ništa, možete iznajmljivati i kao običan građanin. U tom slučaju samo ugovor dostavite u Poreznu upravu i oni vam na iznos iz ugovora razrežu porez i prirez na dohodak od imovine po osnovi zakupa pokretnine (plovila). Obrt i/ili d.o.o. su logičniji izbor ako prelazite navedeni limit.
 11. 1 bod
  Preporučujem da ponovno pogledate dugovanje vaše firme. Prema novom OPZ-u zastara za poreze i doprinose je 6 godina, a prijelazne i završne odredbe sugeriraju da je vaš dug u zastari. Čak je lako moguće da je bio u relativnoj zastari i po starom zakonu. Razlika je što po novom, oni taj dug moraju otpisati sami, tj paze na zastaru po službenoj dužnosti. Vi svejedno možete dati zahtjev za zastaru. Tj vaša firma. Posljedica je da vam taj staž neće biti upisan. Nakon toga slijedi likvidacija.
 12. 1 bod
  Matrix

  Izmjena oporuke

  Moguće je. Ovisi na koji način će otac raspolagati imovinom. Jedna polovina od zakonskog dijela
 13. 1 bod
  To bi trebali pokrenuti postupak radi izmjene odluke o roditeljskoj skrbi, te tražiti da se poništi sadašnja (važeća) odluka i donese nova po kojoj bi svako dijete bilo dodijeljeno na skrb jednom roditelju, te da Vas se, ubuduće, obadvoje oslobodi daljnjeg plaćanja uzdržavanja za djecu, tj. da se donese odluka po kojoj će svaki roditelj i novčano uzdržavati dijete koje živi sa njim, bez obveze drugog roditelja... Po donošenju takve odluke, trebali bi u FINI povući zahtjev za naplatu budućih obroka uzdržavanja, dok bi za dug ostao..
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×