Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 15.07.2018 u svim područjima

 1. 3 bodova
  Borbena7

  Izvansudska ovrha EOS

  Kako je kod Vas postupak po starom zakonu tj. pokrenut je prije 1.9.2014., Eos ne može stupiti u već pokrenuti postupka bez pristanka ovršenika. Eos mora obavijestiti sud da je kupio tražbinu, sud potom pita Vas da li pristajete da Eos stupi na mjesto prijašnjeg ovrhovoditelja, i ukoliko pristanete tada sud donosi rješenje o promjeni ovrhovoditelja, a po pravomoćnosti ga šalje Fini. I tek tada Eos postaje zakoniti ovrhovoditelj. Ako ne pristanete da Eos stupi na mjesto ovrhovoditelja, sud će postupak obustaviti. Nakon toga, Eos može pokrenuti posve novi postupka sa starom ovršnom ispravom i ugovorom o cesiji. Razlika je u tome, što u tom novom postupku Eos ima pravo samo na glavnicu i kamate, a nema nikakvo pravo na sve troškove koje je do tada imao prijašnji ovrhovoditelj i koji bi Vam se naplatili ukoliko odmah (na upit suda) pristanete na promjenu ovrhovoditelja.
 2. 2 bodova
  Jednog dana iza oca, nasljednici ste Vi i majka. Biti nasljednik je pravo, ali nije obveza, nitko nije dužan biti nasljednik tj. nasljednik se ima pravo odreći svog dijela. Ali pri tome pazite, jer majka se mora odreći svoj naslijednog dijela, a ne odreći ga se u Vašu korist. Razlika je ogromna. Ako se odrekne u Vašu korist onda se kasnije to može pobijati, a sve s ciljem da se zaštiti vjerovnik.
 3. 2 bodova
  Borbena7

  Zastara duga-Visa/minus

  Zakon o parničnom postupku jasno kaže da osoba koja stupa u predmet umjesto stranke, mora primiti taj predmet u onom stanju u kakvom se on nalazi u tom trenutku kad u njega stupa, u Vašem slučaju kao ovrhovoditelj.
 4. 2 bodova
  Borbena7

  EOS Matrix, Dug, POMOC

  Pričekajte, da li će Vam dati ime javnog bilježnika, pa ćete tako najlakše dalje postupati.
 5. 2 bodova
  Spitfire

  Prava nakon etaziranja

  Da. Takovim radovima bi zadirali u zajedničke djelove nekretnine za što je potrebna suglasnost drugog suvlasnika.
 6. 2 bodova
  Borbena7

  Auto upit

  Novi Ovršni zakon je u izradi, ali prije iduće godine, mislim da nema šanse da stupi na snagu. Za Vas bi bile bitne, izmjene i dopune Zakona o stečaju potrošača (u fazi su da trebaju biti izglasane), a koje bi trebale značajno unaprijediti cijeli postupak. A do tada možda Vam može koristiti informacija da je u Narodnim novinama nedavno objavljen Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1284.html
 7. 2 bodova
  mutavi

  Udaljenost kuće od međe

  Da, prostorni plan koji se poštuje prilikom projektiranja i u postupku izdavanja Građevinske dozvole. Da, ukoliko to propisuje PP pod određenim uvjetima. Kako je riječ o već izgrađenim objektima, pretpostavljam unazad nekoliko desetaka godina, objekti se mogu legalizirati ne poštivajući PP te isto tako ne vidim ovjde ništa sporno što se objekt nalazi na međi. Šta Vi zapravo želite i šta Vas muči?
 8. 2 bodova
  mutavi

  Zamjena starog krova

  Pratite stranice http://www.fzoeu.hr/ pa ako bude natječaj raspisan javite se ukoliko udovoljavate uvjetima iz natječaja. Nekakvih najava je bilo da bi natječaj vezan za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća trebao biti raspisan krajem godine, mada to ništa ne mora značiti.
 9. 2 bodova
  Borbena7

  Amex

  Plaćajte koliko možete. Vjerujem da će ići sa rješenjem o ovrsi općenito na imovini, pa da će se pokušati namiriti preko novčanih sredstava, a ako ne bi bilo uspjeha onda preko nekretnine. Iskreno, mislim da nema smisla da se više ponavljam sa tvrdnjom da nema pravila u postupanju, jer je svaki ovršni postupak poseban - od visine dugovanja, sredstava osiguranja koja su na raspolaganju, prijašnjim opterećenima dužnika, volji za suradnju dužnika itd
 10. 2 bodova
  Sud za dostavu pošte primjenjuje odredbe Zakona o parničnom postupku, a što bi značilo da isključivo koristi podatke o adresi koje pribavi iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova. Uredite te podatke u njihovoj evidenciji, pa ćete dobiti poštu na tu željnu adresu. Ovdje nije ništa sporno. Takva je praksa. Kako niste postupili po zaključku suda koji Vas je pozvao da u roku 8. dana, sukladno čl. 109. Zakona o parničnom postupku, svoj prijedlog dopunite ili ispravite, tako je sud donio odluku, jer nije imao uređeni ovršni prijedlog za daljnje postupanje. Ni ovdje nije ništa sporno. Ovisno o sadržaju zahtjeva, ponekada se prijedlog izdvaja iz spisa i formira novi predmet, ponekad u jednom spisu ima više poslovnih brojeva. No svakako, Vaš prijedlog je trebalo izdvojiti i formirati novi spis. Zbog nestručnog sastavljanja, prva dva pismena su samo podnesci u spisu. A treće pismeno koje ste donekle stručnije sastavili, sud je kao novi ovršni prijedlog izdvojio i od njega formirao novi spisa.
 11. 2 bodova
  Možete napisati u Sporazumnom zahtjevu za razvod braka da ste se dogovorili oko podjele bračne stečevine, tj. da ste istu sporazumno podijelili i da niti jedno od Vas, kasnije, neće imati nikakva potraživanja, naspram drugog, temeljem bračne stečevine...
 12. 2 bodova
  čudo

  Naslijedjivanje iza djeda

  Varate se.
 13. 2 bodova
  sevo

  pravosudni ispit

  Poštovani, Nabavio sve skripte, uključujući onu "All in". Kome treba nek mi se javi putem PP i napiše mail kamo da šaljem. Lp.
 14. 1 bod
  Veronikabuslje

  U slucaju razvoda braka

  Hvala
 15. 1 bod
  zis

  Priznavanje HRVI

  Ako ste bili na vještačenju (bolnice s Liste) kojim je utvrđivano da li su Vaše zdravstvene tegobe posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, te ako je potvrđena ta činjenica, dokumentacija se vraća Uredu Državne uprave koje ju je i dostavilo, a ono je proslijeđuje u ZOSI na vještačenje kojim se utvrđuje postojanje i postotak invaliditeta. Na to vještačenje ćete biti pozvani. Nadam se da pravilno tumačim postupanje sukladno novom Zakonu i podzakonskim aktima. Srdačan pozdrav
 16. 1 bod
  Što se tiče hospitalizacije, ona ovisi o liječniku/liječnici hitne pomoći koji dođe na mjesto događaja. U pravilu ne preispituju uputnicu obiteljskog liječnika, nego postupe po njoj, a u ovoj situaciji su odlučili drugačije (mogu i tako, nije to pogrešno). Obiteljska liječnica može izaći u kućni posjet i može se pozvati hitna i policija da ga na taj način spreme. Kako dođe do tih situacija kada ne živite zajedno? P.S.: Fotografije su ti maknute radi zaštite osobnih podataka, a i realno nisu potrebne.
 17. 1 bod
  Ukoliko svaki od roditelja ponaosob oporučno ili darom raspolaže cjelokupnom imovinom u korist jednog od djeteta,to daje za učinak povrijede prava na nužni dio nasljeđivanja onog drugog,i obrnuto,uz napomenu da je pri tome povrijeđen i nužni dio nadživjelog bračnog druga. Naravno,no i kad bi bilo tako to nebi mijenjalo pravnu situaciju. Sklapanje teretnog pravnog posla u vidu ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
 18. 1 bod
  Željac047

  Podjela kuće

  Što se tiče utvrđivanja i podjele bračne stečevine, nije bitno tko se vodi u ZK kao vlasnik, već da li je ono proisteklo iz bračne zajednice (radom i rezultatima rada), tj. da li se isto podrazumijeva kao bračna stečevina... Ovo "skoro" bode jako oči, to ćete dokazati dosta teško, zbog toga Vam je moja sugestija da obavezno uzmete odvjetnika, jer je to izuzetno zahtijevan, pa i dugotrajan postupak.... Inače, nasljedstvo je Vaša privatna imovina koju ste, kako navodite, prodali za vrijeme trajanja bračne zajednice, ali je problem dokazivanja da je tim novcima izgrađena ta kuća koju ona smatra kao bračnom stečevinom, zbog toga Vam je najpametnije angažirati odvjetnika koji će adekvatno braniti Vaše pravo i štititi Vaše interese... Sretno..!
 19. 1 bod
  Borbena7

  Alimentacija punoljetnom djetetu

  Pogledajte ovdje
 20. 1 bod
  Borbena7

  Trajanje otkaznog roka

  Mišljenja sam da će ovakav radnik prestati dolaziti na posao, a na Vam ostaje teret da dokažete štetu koju ste zbog toga pretrpjeli. Dugotrajan i težak postupak, za kojega nisam sigurna, koliko bi na kraju uopće imali koristi od toga.
 21. 1 bod
  Potočnica

  Trajanje otkaznog roka

  Zakon o radu propisuje najmanje trajanje otkaznog roka, sto znaci da ugovorom mozete propisati i duzi otkazni rok, a to ste i ucinili, pa mislim da tu nema govora o onom sto je najpovoljnije za radnika. Eventualno ako za vasu bransu postoji kolektivni ugovor (ili tvrtka mozda ima pravilnik) u kojem je otkazni rok kraci, onda bi se gledao kolektivni. E sad, 45 dana za nekog tko je radio 4 mjeseca, po meni nije bas posteno, ne znam kakva je sudska praksa po tom pitanju i kako bi to na kraju zavrsilo… Na kraju krajeva, koliko vam se isplati zadrzavati nezadovoljnog radnika? On ne mora prestati dlaziti na posao, moze dolaziti na posao i jednostavno ne dati svoj maksimum, za sto bi stetu tesko mogli dokazati, a morali bi mu isplatiti placu, plus jos koji dan godisnjeg…
 22. 1 bod
  Borbena7

  Trajanje otkaznog roka

  S obzirom da Vam je radnik uručio redoviti otkaz ugovora o radu, isti bi trebao odraditi otkazni rok. U Vašem slučaju je to 45. dana (po ugovoru). Ukoliko radnik ne bude dolazio na posao u otkaznom roku, možete mu izvanredno otkazati ugovor o radu zbog grube povrede radnog odnosa i morate mu uručiti takav otkaz, također ga možete i odjaviti sa svih obveznih osiguranja. Potom kao poslodavac imate pravo na zahtjev za naknadu štete koja Vam je uslijed ovakvog stanja nastala. Međutim, ovakav postupak je dugotrajan i nije baš neka opcija.
 23. 1 bod
  Borbena7

  Ozljeda na radu,odbijena

  Doktorica je morala dobiti službeno rješenje od HZZO. Tražite je to rješenje, pa ćete iz samog obrazloženja vidjeti na osnovu čega Vam nisu priznali ozljedu na radu. Ukoliko ima osnove, žalite se Direkciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (drugostupanjsko tijelo).
 24. 1 bod
  Tako je. Iz svega iznesenog dam naslutiti da je riječ i pomalo o aljkavosti arhitektonskog ureda koji Vas zastupa. Sve što ste Vi trebali predati Upravnom odjelu jest, etažni elaborat, dokaz legalnosti objekta, odnosno Uporabnu dozvolu za određene građevine (68) (koja prikazuje stvarno stanje na terenu) te u dogovoru sa refrenticom ako već traži legalnost nadstrešnice, koja je očito legalna, Potvrdu Upravnog odjela da se za takve građevine ne izdaje akt za građenje. Vršite pritisak, podnesite i prigovor ako će biti potrebno, sve što je potrebno ka pozitivnom rješenju Vašeg predmeta.
 25. 1 bod
  Željac047

  Alimentacija,punoljetna osoba

  Oprostite, samo da se pridodam, unazad pet godina od pokretanja postupka, podnošenja tužbe (opći zastarni rok), dakle, ako je punoljetna osoba, karikiram, redovno školovanje završila prije godinu dana, ona ima pravo, temeljem uzdržavanja, tražiti samo za četiri godine, jer ovih godinu dana po završetku školovanja nije imala pravo na uzdržavanje... Znači, postupak za uzdržavanje punoljetna osoba može pokrenuti unatrag pet godina od pokretanja postupka, podnošenje tužbe, samo za period u tih pet godina za koji je imala pravo na uzdržavanje, tj. za period do završetka redovnog školovanja, odnosno studiranja, a najduže do navršenih 26 godina života..
 26. 1 bod
  drot13

  Dugovi nakon smrti

  Ne ispada kao darivanje ako se odrekneš. Ne odričeš se u nečiju korist, nego se jednostavno odričeš.
 27. 1 bod
  drot13

  Alimentacija,punoljetna osoba

  Može se tužiti za dug iz zadnjih 5 godina, ostalo je u zastari.
 28. 1 bod
  Ukoliko dolazi do prekida radnog odnosa Nemate pravo na puni go vec na razmjerni dio (puni GO÷12×mjeseci rada kod tog poslodavca u tekucoj godini). Takodjer, poslodavac je taj koji odredjuje plan koristenja GO, ne mora vas pustiti da iskoristite ono sto vam je ostalo, no ukoliko vam do kraja RO ne omoguci koristenje istoga, morat ce vam isplatiti razliku.
 29. 1 bod
  Potočnica

  Trajanje otkaznog roka

  Rekla bih 45 dana - 8 dana je ukoliko vi otkazujete radniku zbog nezadovoljavanja na probnom radu, ZOR propisuje najmanje trajanje OR, dakle vi s ugovorom/pravilnikom/kolektivnim mozete odrediti i duzi rok E, sad, ako i vi zelite pustiti radnika cim prije, tu vam je sporazumni raskid s kojim se mozete dogovoriti da radni odnos prestaje vec danas.
 30. 1 bod
  Kod javnog bilježnika sklopite ugovor o dugovanju po kreditu stečenom za vrijeme bračne zajednice (bračne stečevine)......u slučaju nepoštivanja istog od Vaše strane, isti će mu biti temelj za naplatu dugovanja prisilnom naplatom (ovrhom), možete i taj ugovor, solemiziran od strane JB, kao privitak (dokaz) da ste se dogovorili oko bračne stečevine, staviti uz Sporazumni zahtijev za razvod braka....
 31. 1 bod
  Evo imamo prvi koji je usvojen tj. Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_62_1284.html
 32. 1 bod
  Znači vi ste u međuvremenu evidentirali sve objekte u katstar, iz čega proizlazi negativna zabilježba nadstrešnice? Tako je. Prema pozitivnim propisima nije dopušteno etažiranje zgrade u kojoj se nalaze nezakoniti posebni dijelovi. Iznimka jesu oni koji su bili upisani u katastar do 25.07.2006. odnosno kada je bila izmjena ZVDSP-a jer izmjenama (čl 73.st3.) nema više upisa nezakonito izgrađenih dijelova. Kako ste zamislili da se u zemljišne knjige, međuvlasničkim ugovorom upiše nadstrešnica? Kao zajednički dio? Jer referntica i za nju traži nekakav dokument kojim bi se dokazivala legalnost, kao što sam Vam gore spomenuo. Navedite ono čime će te pobijati zakonitost rješenja o odbijanju, odnosno prvotupanjsko tijelo će itako dostaviti kompletan spis predmeta drugostupanjskom. Odlučuje u granicama žalba, ali pri tome nije vezano žalbenim razlozima. Kakav zahtjev? Da skratim, ovdje nije riječ o upravnom postupku , jer izdavanje Potvrda jest neupravni i postupak. U trenutku kada referntica odbije Vaš zahtjev, onda će biti govora u upravnom postupku. Kako vidim da to podosta dugo traje i da Vas zavlači što nema osnova, shodno Zakonu o općem upravnom postupku, pogledajte koji su rokovi za izdavanje Potvrda. Izjavite odmah prigovor čelniku tijela (čl 122 Zup-a.).
 33. 1 bod
  Spitfire

  poklon nekretnine i porez

  Ne plaćate.
 34. 1 bod
  Tako je, za sada nema opravdane osnove za dozvoljavanje promjene predmeta i sredstva ovrhe. Ukoliko se poslodavac ovako nastavi ponašati, sud na zahtjev ovrhovoditelja može donijeti ovrhu u odnosu na poslodavca od kojega bi se tada naplatili svi ti obroci koje je on propustio obustaviti i naplatiti, a što znači da bi se prestalo postupati u odnosu na Vas, jer bi u protivnom došlo do dvostruke naplate ovrhovoditelju, a po istom dugovanju. Ukratko, zbog svog nemara bi poslodavac mogao odgovarati na način da plati dug umjesto Vas.
 35. 1 bod
  Za vas je najbolji poslovno uvjetovani (tehnoloski visak) - s njim imate pravo na burzu i, ako za poslodavca radite duze od 2 godine, otpremninu. Mislim da druge opcije nema.
 36. 1 bod
  datepitam

  VIP račun i GooglePlay

  Tu uslugu u HR imaju trenutno samo Tele2 i VIP. Volio bih reči da je VIP kriv ali ta opcija je aktivirana po defaultu. Čim se prijavite na e-mail koji ste dali VIP-u,čak vam to stoji i u ugovoru. I nažalost,nemožete ništa osim platiti. Vi sami morate u postavkama Google Playa promjeniti način plačanja ili uključiti upravo radi ovakvih slučajeva Roditeljsku zaštitu pod postavkama Google playa i onemogučiti skroz tu opciju. Ja koristim dugo tu opciju plačanja,imate karticom ili putem operatera i prije kupovine,morate odabrati način plačanja,način plačanja vi sami birate. Nakon toga ide SMS u VIP za odobrenje,nakon što odobre,opet se otvori prozorčić da potvrdite dali sigurnoželite obaviti kupovinu. Nije baš da pritisnete "Kupi" i odmah je kupljeno. Ima nekoliko koraka do plačanja. npr. kada vas pita za način plačanja i ako neodaberete koji način želite,nemožete nastaviti kupovinu. I sve piše na hrvatskome jeziku tako da djetetu nije bilo teško obaviti kupovinu. Žao mi je što je ovo loša vijest ali bolje je da znate. Ako neznate kako to isključiti i postaviti roditeljsku zaštitu,recite i rado ću vam pomoći.
 37. 1 bod
  drot13

  Podatci stranih web stranica

  Da, mogu se zatražiti i dobiti podaci, isto kao kod naših stranica i pružatelja usluga, direktno ili preko lokalnih policijskih/pravosudnih agencija ili preko zajedničkih međunarodnih tijela.
 38. 1 bod
  Prema ovome kako si opisao, da, potpuno si u pravu. Jesi li se žalio na presudu?
 39. 1 bod
  drot13

  iskljucivanje vode

  Kudo, ovakav način komunikacije ti neće biti dozvoljen. Ne moraš biti zadovoljan odgovorom, ali ovo je forum na kojem sudjeluju isključivo volonteri i na kojem se držimo određenog reda. Slobodno (zapravo i preporučljivo zbog teške životne situacije u kojoj se nalaziš, ali i zbog realne opasnosti da ona bespotrebno postane i gora) potražiš odgovor odvjetnika specijaliziranog za kazneno pravo koji će ti imenom i prezimenom stajati iza tog odgovora, kakav god bio.
 40. 1 bod
  Željac047

  Alimentacija (punoljetna osoba)

  Kod mjerodavnog Općinskog suda podnesete tužbu (pokrenete parnični postupak) protiv oca radi određivanja plaćanja uzdržavanja, kao i plaćanja zaostataka unazad pet godina od podnošenje tužbe, u istoj navedete da nije donesena nikakva pravomoćna sudska odluka o uzdržavanja, priložite, kao dokaz, rodne listove, potvrdu o redovnom studiranju, te predložite sudu da isti donese odluku kojom se Vaš otac obvezuje Vama plaćati uzdržavanje do kraja Vašeg studiranja, kao i da izvrši platež zaostataka unazad pet (5) godina od pokretanja parničnog postupka (imate pravo, kao redovni studenti, na uzdržavanje do navršenih 26 godina života)..... No, bilo bi Vam najbolje da se obratite Uredu državne uprave u svojoj Županiji radi dobivanja besplatne sekundarne pravne pomoći, naravno, kao studenti i radi pokretanja postupka uzdržavanja, na to imate pravo, te će Vam to najbolje odraditi odvjetnik... Sretno...!
 41. 1 bod
  Spitfire

  Razvrgnuće suvlasništva

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.51 (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. (3) Suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog iz stavka 1. ovoga članka.
 42. 1 bod
  Pa ne ide to baš tako, da Vi podnesete, a oni odmah prebace sredstva. Zahtjev za izravnu naplatu koji je dostavljen Fini provodi se s rokom zapljene od 60 dana. Ako Fina u roku od 60 dana od dana kad joj je dostavljena osnova za plaćanje ne zaprimi rješenje o odgodi, ukidanju rješenja ili o obustavi ovrhe, naložit će prijenos zaplijenjenih sredstava određen osnovom za plaćanje na naznačeni račun vjerovnika.
 43. 1 bod
  Mišljenja sam da možete uspjeti sa žalbom, jer da bi počinili prekršaj po čl. 82. st. 1. toč. 13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), to isto parkirno mjesto je trebalo biti obilježeno sukladno čl. 10. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14). Kod Vas je slučaj da je parkirno mjesto bilo obilježeno, ali samo djelomično sukladno odredbama čl. 10. st. 2. Pravilnik o znaku pristupačnosti. Prema tome, kako ovo parkirno mjesto ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom za načinom obilježavanja parkirališnog mjesta, tako ni ne ispunjava uvjete za prava koja se na temelju njega mogu ostvariti, a samim tim niti Vi možete kršiti čl. 82. st. 1. toč. 13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama, jer niste zaustavili/parkirali vozilo na mjestu koje je bilo rezervirano za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.
 44. 1 bod
  https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama
 45. 1 bod
  sivko

  Pitanje u vezi drzavljanstva RH

  po čl.11 https://www.zakon.hr/z/446/Zakon-o-hrvatskom-državljanstvu http://stari.mup.hr/5339.aspx https://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/dokumenti_stjecanje_drz.PDF
 46. 1 bod
  Borbena7

  Ovrha

  Radi namirenja ovršnim putem najvažnije je da ste prvi zabilježeni u zemljišnim knjigama. To što bi moglo biti još zabilježbi na tim nekretninama, to Vas ne treba brinuti, jer učinak Vaše zabilježbe je u tome da ste stekli pravo da se iz nekretnina namirite prije osoba koje na tim nekretninama kasnije steknu založno pravo odnosno pravo na namirenje. Nije moguće predvidjeti trajanje postupka, jer se pravim lijekovima (žalbama) može usporavati, ali svakako Vašim požurivanjem suda može se završiti u relativno kratkom roku. Također ni troškove nije moguće točno predvidjeti. Ukoliko uzmete odvjetnika, pa ukoliko ovršenik bude ulagao žalbe, pa Vi na to budete ulagali odgovore na žalbe... sve to povećava troškove. Naime, u postupku snosite sve potrebne troškove, ali ih poslije ovršenik Vama namiruje. No svakako s obzirom na veliku visinu vrijednosti spora, troškovi neće biti maleni, ali kako Vama tako i ovršeniku. Može se obustaviti, ukoliko se dogovorite, obavijestite sud da povlačite ovršni prijedlog i sud donosi rješenje o obustavi postupka, a po pravomoćnosti dostavlja se zemljišno-knjižnom odjelu na provedbu. Proces nije toliko složen, ali ukoliko ga ovršenik želi komplicirati, naravno da može. U pravilu se postupak sastoji od zabilježbe ovrhe u zemljišnim knjigama, utvrđivanja vrijednosti nekretnine, prodaje i namirenja iz prodajne cijene nekretnine. Imate li kakav dokaz o ovoj posudbi, a temeljem kojega bi mogli pokrenuti postupak?
 47. 1 bod
  Možete, je li brakorazvodnom presudom između roditelja određena visina alimentacije i tko je dužan plaćati? Ako jest, na sudu ishodite klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti na presudu (štambilj na presudi), odnesete to na FINU i ispunite obrazac zahtjeva za izravnu naplatu i predate na FINI. Za to Vam definitivno ne treba odvjetnik. Ima li otac plaću ili mirovinu koju prima na račun iz koje ćete se moći naplatiti?
 48. 1 bod
  Pričekati odluku Ustavnog suda.
 49. 1 bod
  virtalni

  Darovanje i prijepis automobila

  Darovni ugovor isprintate, popunite i potpisete. Onda samo vi idete u zagreb na tehnički i prebaciti vozilo na sebe.
 50. 1 bod
  beroduba

  Priznavanje HRVI

  Ratni put je jedno a drugo ti je ako ti zapovjednik iz ratnog dnevnika napiše da si bio u životno-ugrožavajućoj situaciji (kao što ti je hasko napisao)
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×