Jump to content

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 14.09.2018 u svim područjima

 1. 4 bodova
  G-man

  Naknada za odvojen život

  Odvojen život pretpostavlja stvarnu odnosno faktičnu odvojenost, ne prividnu. Nemojte se igrati s time, jer ćete na kraju završiti s kaznenom prijavom i osudom zbog prijevare te otkazom.
 2. 3 bodova
  Kada je proveden postupak etažiranja? Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zk odjela, u pravilu to ide po službenoj dužnosti pa sam zato pitao koliko je prošlo od etažiranja jer se to zna otegnuti. Ako je prošlo dosta vremena, svakako sa rješenjem zk odjela, posjetite katastar.
 3. 3 bodova
  Nije potrebno. Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, možete ako se radni odnos zasniva rješenjem u roku od 30 dana od dana izjavljivanja žalbe na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata podnijeti predstavku upravnoj inspekciji radi provedbe inspekcijskog nadzora ili ako se radni odnos zasniva ugovorom o radu, možete podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom ili u roku od 30 dana saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s drugim kandidatom. Nazvati nadležnu inspekciju.
 4. 3 bodova
  Željac047

  Razvod

  Poštovana, sve što ste naslijedili iza pok. oca, sva imovina, podrazumijeva se kao Vaša osobna imovina, i nije bračna stečevina.. Što se tiče imovne stečene temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju, ista se tretira kao bračna stečevine bez obzira tko je od supružnika potpisao ugovor i bez obzira tko je od supružnika bio upisan kao vlasnik, naravno, ako je ugovor potpisan za vrijeme trajanja bračne zajednice, sve Vam je rečeno o tome dijelu, vrtimo u krug kao što je napisao poštovani G-man...
 5. 3 bodova
  Kako kaže Drot, nema zakonskog načina budući upravo zakon bivšoj supruzi daje to pravo. Mogu razumjeti da vas to smeta, ali po tom pitanju, nećete moći napraviti ništa. A možete to gledati i na drugi način, kao kompliment, jer sumnjam da bi netko iz inata nosio tuđe prezime.
 6. 3 bodova
  Oprostite samo da se nadovežem, svakako u ugovoru o podjeli zajedničke stečevine, koji Vam sugerira poštovana Ruby, stavite da u budućnosti nitko od potpisnika istog (Vas kao izvanbračnih drugova), neće imati nikakva potraživanja naspram drugog temeljem zajedničke stečevine kako bi se osigurali da se ipak, kasnije, neko od Vas "nebi sjetio" i potraživao dio iste....
 7. 3 bodova
  U pravu ste, to je samo subjektivni dojam, opreza radi izražen. Zakon kaže samo ovo: (4) Roditelji ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora osobe starije od šesnaest godina. (5) Roditelji su dužni i odgovorni djetetu mlađem od šesnaest godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe u koju imaju povjerenje. (6) Noćnim izlaskom iz stavka 5. ovoga članka smatra se vrijeme od dvadeset tri do pet sati. Vi ste ispoštovali sve te odredbe i ljudima ne bi trebalo biti bitno je li to muška ili ženska osoba, starija ovoliko ili onoliko, u rodu ili ne. Međutim, ima i kazneno djelo koje se zove Povreda djetetovih prava, čl. 177. KZ/11, koje se odnosi na grubo zanemarivanje dužnosti odgoja, obrazovanja, brige i skrbi o maloljetnom djetetu, koje čini roditelj, posvojitelj ili skrbnik. Nisam imala takav slučaj, ali sud bi mogao u konkretnom slučaju zaključiti da se radi o tom kaznenom djelu (ipak ne o napuštanju djeteta, jer je napuštanje ostavljanje djeteta s ciljem da ga se roditelj trajno riješi).
 8. 3 bodova
  Ona to ne može učiniti, barem ne pred centrom, jer to potraživanje ne pripada majci, već djetetu, ona se ne može na štetu djeteta odreći nečega što je njegova imovina. Neće se djetetu dodjeljivati posebni skrbnik niti provoditi sudski postupak ako roditelji sporazumno naprave plan zajedničke skrbi.
 9. 3 bodova
  gala385

  OTKAZ UGOVORA O RADU POD BOLOVANJEM

  Ugovor Vam prestaje s danom prestanka korištenja roditeljskog dopusta osobe koju mijenjate. To može biti dan naznačen na rješenju o priznanju prava na korištenje roditeljkog dopusta ili može biti da je ta djelatnica zatražila prekid roditeljskog dopusta. U svakom slučaju ugovor Vam mora prestati dan prije povratka osobe koju mijenjate. Imate pravo na isplatu naknade za razmjerni dio god. odmora.
 10. 3 bodova
  gala385

  Isplata godišnjeg odmora

  Kao što sam napisao, pravo na regres imaju radnici koji koriste makar 1 dan godišnjeg odmora ISKLJUČIVO ako je to propisano Pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Ako se radi o privatniku, nema obveze već njegova dobra volja jer u ZOR-u ne postoji obveza isplate regresa. Ako radnik ode iz firme prije isplate, a uopće nije koristio godišnji odmor, ne bi trebao dobiti regres. Ako jest, u pravilu bi isti trebao dobiti prije korištenja god. odmora ........recimo u javnim službama je propisano najkasnije do 15.07. Ako se koristi stari godišnji radnik bi trebao dobiti regres za tu godinu.
 11. 2 bodova
  G-man

  Darovni ugovor

  Ovisi je li povrijeđen nužni dio. To vam je stvar matematike, treba na papir staviti sve što ulazi u ostavinu, vidjeti vrijednost cijele ostavine, zatim vrijednost eventualnog dijela nasljedstva kojeg je nužni nasljednik naslijedio (ako je uopće što naslijedio) te usporediti to sa vrijednošću nužnog dijela.
 12. 2 bodova
  Željac047

  Razvod

  Poštovana, ako kuća glasi na njegove roditelje kao što pišete, nažalost, nemožete, dakle, ulagali ste u tuđu nekretninu, nekretninu koja glasi na njegove roditelje.... Jedina mogućnost Vam je tužiti njegove roditelje, tj. vlasnika kuće koji se u ZK vodi kao vlasnik (njegovog oca), i od njega potraživati pola uloženih sredstava, ili koliko već smatrate da Vas pripada, jer, kažem, ulagali ste u tuđe vlasništvo, tj. vlasništvo njegovog oca...
 13. 2 bodova
  Znači, osoba koja je raspolagala nekretninom ugovorom o doživotnom uzdržavanju je umrla 05.07.2018. godine? Tada zaista ne znam na koji biste način sada osporavali taj ugovor. I sada je situacija takva da su kao suvlasnici upisani Vaš suprug i Vaša nećakinja, od njegove polusestre kći? Uz uvjet adekvatnog zastupanja, što je ispunjeno, Vaša je svekrva za života mogla sa svojom imovinom raspolagati kako je htjela, i tu se više ništa ne može učiniti. Ako je Vaš suprug učinio ulaganja u cijelu nekretninu, koja su poboljšala cijelu nekretninu, tada on može zahtijevati da mu polovinu naknadi nećakinja koja je suvlasnica. Međutim, ako nije sudjelovao u uzdržavanju majke, tada može očekivati i protutužbu u tom smjeru, po mom mišljenju, iako smatrate da se svekrva uzdržavala sama od svoje mirovine; međutim, radi se o uzdržavanju u brizi, skrbi i sl. Dakle, da odgovorim na Vaše prvo pitanje, najbolji interesi psihički bolesne osobe su da netko o njoj skrbi jer nije u stanju ispunjavati svoje egzistencijalne potrebe, i da joj osigura potrebnu njegu i medicinsku skrb.
 14. 2 bodova
  Osoba koja ne bude primljena u državno tijelo, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, da bi ostvarila navedeno pravo može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijmu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Iz mog iskustva, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u velikoj većini slučajeva nisu dostavili sve dokumente propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a obzirom na zamršenost propisa.
 15. 2 bodova
  Borbena7

  Sastavljanje ugovora o DU

  Može sam napisati, a potom ovjeriti.
 16. 2 bodova
  G-man

  Razvod

  Lela, vrtimo se u krug - ukoliko je kuća bračna stečevina, možete raspolagati samo sa vašom 1/2 dijela, ne cijelom kućom. A za vikendicu, čak i da je bračna stečevina (bila), a formalno glasila na vas, darovanjem ste zapravo darovala opet samo svoju 1/2 dijela, budući je druga 1/2 dijela već ionako bila suprugova po osnovi bračne stečevine.
 17. 2 bodova
  Pitao te zato da vidi je li baš istekla ili je bila privremeno oduzeta radi zabrane i sl. S obzirom da je istekla, nećeš ju moći produžiti ako imaš kazni u registru (to si moraš provjeriti).
 18. 2 bodova
  Svaka čast, ipak je Pravobraniteljica za djecu najkompetentnija i neovisna osoba u zaštiti prava djeteta, dobro ste postupili....Sretno...!
 19. 2 bodova
  Da... kasnije sam išla citati zakon o dadiljama i vidjela da usporedba nije dobra. U svakom slučaju, uspjela sam se posavjetovati sa dječjom pravobraniteljicom, pa ću napisati sto mi je ona odgovorila, ako se netko ikad nađe u sličnoj situaciji- moguće je, uz potpisivanje izjave o suglasnosti o privremenom povjeravanju skrbi djeteta. Hvala još jednom svima na odgovorima.
 20. 2 bodova
  Iskreno, ja u tome ne vidim ništa sporno, ali bih Vam ipak sugerirao da se posavjetujete sa stručnom osobom u nadležnom CZSS (socijalnom radnicom)... Također, Vi spominjete dadilje, dadilje moraju ispunjavati određene uvjete propisane Zakonom o dadiljama, tako da je to neusporedivo...
 21. 2 bodova
  I da ćete protiv svakoga tko vas zove podnijeti kaznenu prijavu za nametljivo ponašanje.
 22. 2 bodova
  G-man

  Ukradeni bicikal

  Ali morate znati da se leda trenutna vrijednost bicikla, ne nabavna. Već kad ste izašli iz dućana, vrijednost mu je pala. Ako vidite isti bicikl, odmah prijavite policiji.
 23. 2 bodova
  Povrede načela ne bis in idem nema, iz jednostavnog razloga što državno-odvjetnička odluka (odbačaj kaznene prijave) nema karakter sudske presude (uostalom, vidite čl. 12. ZKP-a). Činjenica da su nakon toga pokrenuli protiv vas prekršajni postupak, također ne treba čuditi, jer nije neuobičajen fenomen, ako u konkretnom slučaju nema kaznenog djela, to ne znači da ujedno nema ni prekršaja. Glede, po vama, pogrešne enumeracije članaka u ovom posebnom zakonu, lijepo vam stoji "prekršaj iz članka 116. stavka 1. točke 1. i 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kažnjiv po članku 116. stavak 4. istog zakona", e pa ovo boldano odnosno stavak 4. citiranog članka se odnosi upravo na fizičku osobu koja čini spomenute prekršaje, a koji su definirani stavkom 1. Iako, moram priznati da mi nije jasno zašto t. 9., ali kako nema uvid u spis, onda možda ima neki rezon. Glede zastare, što vam piše u činjeničnom opisu djela, kada je navedeni prekršaj navodno počinjen? Inače, od 01/06/2013 u Prekršajnom je zakonu (po uzoru na Kazneni zakon) ukinut tzv. dvostruki mehanizam zastare (relativna i apsolutna) i uvedena je jedinstvena zastara, koja iznosi, kako Drot piše 4 godine. Znači, pogledajte si datum počinjenja djela iz činjeničnog opisa optužnog prijedloga, dodajte 4 godine i imate datum nastupa zastare. Što se nabave tiče, to vam nije 100% validna obrana, na e-bayu se, primjerice nude mnogi lijekovi, koji su u državi ponuditelja legalni odnosno dozvoljeni, ali u državi kupca, to ne mora biti slučaj (znam za slučaj kada je čovjek imao ozbiljnih problema zbog čaja (!) kojeg je naručio iz Kolumbije, a sadržavao je lišće koke). Isto vam vrijedi i za nabavu od drugih osoba (ako ja nađem rimske "aseve" duboko u zemlji negdje i odem na sajam i tamo ih prodam/razmijenim, je li to u redu?). E, sad, je li to što vi imate doista kulturno dobro ili ne, ne bih znao budući nisam educiran po tom pitanju, no ima ljudi čija je to struka i koji mogu to razriješiti. I na kraju, nemojte brinuti, predmet će vam otići u zastaru (pogotovo ako ćete odugovlačiti sa odazivanjem sudu), jer nema šanse da će Visoki prekršajni sud RH to stići riješiti pravomoćno u idućih par mjeseci. Inače, možda (ali lako je biti general poslije bitke) do svega ovoga ne bi ni došlo da ste bili aktivni u iznošenju obrane pred DO-em. No, šta bi bilo da je bilo.
 24. 2 bodova
  Sve ovo regulira Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali je zapravo legislativa suprotna: trgovačka društva koja zapošljavaju više od 20 radnika dužna su zaposliti 2-6% osoba s invaliditetom, u protivnom plaćaju novčanu naknadu za zapošljavanje osoba s invaliditetom u državni proračun. Koliko osoba može biti zaposlena, ako ja dobro iščitavam, ovisi o njezinoj preostaloj radnoj sposobnosti koja se procjenjuje vještačenjem, i postoji određena financijska podrška, odnosno poticaji za zapošljavanje takvih osoba (čl. 29. i dalje Zakona) za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik, ali koliko je to, propisuje ministarstvo pravilnikom. Predlažem da se obratite centru za profesionalnu rehabilitaciju na vašem području kako biste saznali više informacija.
 25. 2 bodova
  Hvala puuuuuunooooooooooo svima na savjetima i odgovorima
 26. 2 bodova
  Naravno, jer dok je pravomoćna sudska odluka o roditeljskoj skrbi na snazi, ona se mora i poštivati... Dakle, on bi trebao, (ne trebao, već morao kako bi se osigurao za unaprijed), pokrenuti sudski postupak za promjenu odluke o roditeljskoj skrbi temeljem koje je dužan plaćati uzdržavanje za dijete... No, bez obzira na to, to mu nije nikakva garancija da ga bivša neće ovršiti za dospjele, a neplaćene obroke, sukladno važećoj odluci koja je još uvijek na snazi i koja se, kao takva, trebala i morala poštivati bez obzira na njihov usmeni dogovor koji je "ostao samo na riječima".... Zato je najbolje, kao što Vam sugerira poštovana Ruby, da sjednu i porazgovaraju o svemu tome, da se dogovore, naravno, i taj dogovor "stave na papir" kojeg će potvrditi sud, ili, ako se ne mogu dogovoriti, da žurno pokrene sudski postupak za izmjenom važeće odluke o roditeljskoj skrbi...
 27. 2 bodova
  Željac047

  Suprug ne zeli iseliti

  Poštovana, on može, naravno, ako ima račune, potraživati uloženo, ali ne od Vas, već od Vaših roditelja kao vlasnika (suvlasnika, stana (uložena sredstva u popravak i održavanje njihove nekretnine - uloženo u tuđe vlasništvo), a također i oni, a ne Vi, mogu potraživati plaćanje najamnine, ali samo unazad tri godine, jer im je sve ostalo u zastari sukladno ZOO. Kao vlasnici, ako on neće dragovoljno iseliti iz njihovog vlasništva (stana), Vaši roditelji iseljenje mogu zatražiti sudskim putem...
 28. 2 bodova
  trackphish

  Mala pomoć sa padom - droga

  Evo da završimo sa ovime. Bio nedavno na sudu, sutkinja izuzetno korektna (nije bilo zapisničarke ali je doduše bio jedan policajac), sve bilo gotovo za 5 minuta, jedino što sam pričekao pola sata da mi isprinta presudu i uplatnice ali tim bolje nisam morao osobno dolaziti po to na sud ili da doma dolazi poštom. Za 3.9g kazna 2000kn, umanjeno za 300kn zbog dva sata provedena u pritvoru (a u presudi piše proveden 1 dan u zatvoru, lol) i troškovi suđenja 100kn, sveukupno ispalo ~1250kn platit u prvih 30 dana, platio sam isti dan.
 29. 2 bodova
  Po mom mišljenju, ako stan u zemljišnoj knjizi bude glasio samo na Vas, teško će ga ovršiti za obvezu tuđeg uzdržavanja, jer bi prvo ta osoba trebala ići u utvrđivanje da je ta nekretnina izvanbračna stečevina Vašeg izvanbračnog supruga, tražiti da se upiše njegovo suvlasništvo u polovici, a zatim ići u ovrhu na tu polovicu, što je vrlo neizgledan scenarij. Što se tiče ostaloga, on je trebao već prije 6 godina pokrenuti postupak radi promjene odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti, je li to učinio? (tom odlukom bi bila obustavljena njegova obveza uzdržavanja i uspostavljena majčina) Ako nije, to bi bilo jako dobro da sad učini, makar i za ubuduće, za naredne tri godine djetetova života, odnosno ako se i dalje bude redovito školovalo, i dalje do 26-te godine djetetova života. Bilo bi dobro da oni kao roditelji sjednu i porazgovaraju, da odu u centar za socijalnu skrb i naprave novi plan zajedničke skrbi za dijete, kojim će to sve utanačiti i koji će na kraju potvrditi sud, tako da se u što većoj mjeri osigura da bivša supruga neće pokrenuti ovrhu radi neplaćene alimentacije, jer u sadašnjem trenutku ona to može bilo kad učiniti.
 30. 2 bodova
  Posebni skrbnik koji je imenovan zastupa osobu sukladno njenom najboljem interesu, mislim da su ovdje poštovane sve norme kako bi se zaštitila prava poslovno nesposobne osobe, i istovremeno se rješava pitanje njezine imovine. No tko tvrdi suprotno, može podnijeti tužbu radi utvrđenja ništetnosti takvog ugovora, jer da je bilo mana volje kod primatelja uzdržavanja, i u tom postupku po vještaku medicinske struke vještačiti je li ta osoba bila uopće u stanju dati bilo kakvo očitovanje volje. Iako je to irelevantno, po mom mišljenju, jer jasno da je osoba nesposobna za rasuđivanje, jer da nije, ne bi joj bila oduzeta poslovna sposobnost već od ranije. Bitno je da je sklapanje takvog ugovora u njezinom interesu (imovina prelazi na uzdržavatelja tek u času smrti uzdržavane osobe) i da je bila adekvatno zastupana, po mom mišljenju.
 31. 2 bodova
  Iskreno, nije mi jasno ovo "zatvorili su slučaj", pa ne mogu oni donijeti odluku o skrbništvu nad djetetom, može jedino sud temeljem Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi nad malodobnim djetetom (čl. 106. ObZ) ako ste ga sastavili i potpisali (obadva roditelja)... Da li ste sastavili i potpisali takav plan? ..ako ste ga sastavili i potpisali, trebate ga, u izvanparničnom postupku, zajednički dostaviti sudu, kako bi sud provjerio sadržaj, tj. utvrdio da li je isti sastavljen u interesu djeteta, te ga odobrava sukladno odredbama članaka 461. do 467. ObZ, i isti, samim tim, stiče svojstvo ovršne isprave (obvezujuće), ...uz plan morate obavezno dostaviti i izvješće o obveznom savjetovanju provedeno u CZSS, a ako to izvješće ne dostavite sud će Vas pozvati da ga dostavite u roku od osam dana i to ne stariji od šest mjeseci (čl. 465. st. 1. ObZ) ... Nakon toga sud donosi sudsku odluku (rješenje) o odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (čl. 466. ObZ), te samim tim isti stiče svojstvo ovršne isprave kojeg se oda roditelja, potpisnici plana, moraju pridržavati (obvezujući za oba roditelja)...
 32. 1 bod
  G-man

  Brisanje iz KE

  Ovisi o kojem bi se točno kaznenom djelu radilo, no prema čl. 101. st. 4. Zakona o protuminskom djelovanju, ispada da najvjerojatnije ne možete.
 33. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  razvod

  Hm, nedavno je ovdje bio slučaj da je imovina stečena ugovorom o doživotnom uzdržavanju bračna stečevina, bez obzira na to tko je davatelj uzdržavanja, jer je uzdržavanje rad (odnosno, taj ugovor je naplatan). Ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen i izvršava se za vrijeme trajanja bračne zajednice, može se dogoditi da supruga po smrti Vaše majke i Vašem upisu vlasništva u zemljišnu knjigu zahtijeva utvrđivanje njezine bračne stečevine u polovici, jer takav vlasničkopravni zahtjev, po mom mišljenju, ne zastarijeva. Auto i ušteđevina, ako su stečeni radom za vrijeme trajanja bračne zajednice, također su bračna stečevina. S obzirom na to, predlažem da sastavite sporazum o uređenju imovinskih odnosa bračnih drugova prije razvoda braka, kojim ćete definirati kako dijelite imovinu i da supruga nakon podjele potpiše da više nema nikakvih daljnjih potraživanja po osnovi bračne stečevine.
 34. 1 bod
  Spitfire

  Etaziranje?

  Etažni elaborat i služi tome da se slikovno te opisno utvrdi što kojem posebnom dijelu nekretnine pripada, kolike korisne vrijednosti, koliki udio u suvlasništvu nečega te kao takav uz pismenu potvrdu (suglasnost) suvlasnika služi za upis u ZK. Tako ćete u tome postupku izrade elaborata priložiti i navedenu dokumentaciju, a je li odrađen kako treba vidjet ćete kad bude gotov i stavljen na uvid.
 35. 1 bod
  Mister-X

  Oprost dugova

  ako ovrhovoditelj tako hoće-nikad
 36. 1 bod
  Borbena7

  Sastavljanje ugovora o DU

  Ugovor možete sami sastaviti i kao takvog dajete ga na ovjeru. Ovjeren može biti od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) od javnog bilježnika. Pri tome morate oboje biti prisutni, jer Vam sudac ili javni bilježnik tom prigodom pročita ugovor i upozori Vas na njegove posljedice. Za cijene javnih bilježnika ne znam, ali za sud je pristojba u iznosu od 500,00 kn.
 37. 1 bod
  Spitfire

  Uknjižba na očevinu

  Od toga nemate nikakove koristi. Čak i kad bi postojao dogovor i sporazum na papiru kojem bi prilog bila skica što bi tko koristio i u kojim mjerama ovisno o veličini suvlasničkog omjera, tu i dalje nema govora o vlasništvu koje bi se kao takovo upisalo u ZK. Dakle, i dalje se radi o suvlasništvu, a posebno bez dogovora vam ostali mogu praviti probleme oko bilo kakove gradnje.
 38. 1 bod
  Željac047

  Sastavljanje ugovora o DU

  Sastavite s ocem Ugovor o doživotnom uzdržavanju i primjenom čl. 13. st. 7. Zakona o porezu na promet nekretnine ne plaćate porez, sestra ga ne može pobiti niti će imati pravo potraživanja nužnog dijela imovine koja je predmet ugovora (možete sastaviti ugovor na kompletnu ili samo dio očeve imovine).. Temeljem Ugovora o doživotnom uzdržavanju stječete pravo na prijenos vlasništva ugovornog dijela poslije očeve smrti...
 39. 1 bod
  Borbena7

  Ugovor o radu-javni sektor

  Rješenje mora u cijelosti odgovarati sadržaju i uvjetima iz natječaja, a sam natječaj prema Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mora sadržavati naziv radnog mjesta, te opće i posebne uvjete za prijam u državnu službu i raspored na radno mjesto.
 40. 1 bod
  G-man

  Nužni dio

  Nema problema. Sretno, lp
 41. 1 bod
  G-man

  Nužni dio

  Onda preskačete neke korake, jer nužni dio može se tražiti tek nakon smrti ostavitelja i u slučaju da bi isti bio povrijeđen. Međutim, treba imati na umu da ugovor o DU isključuje pravo na nasljedstvo, uključujući i pravo na nužni dio, osim ako ćete dokazati da je ugovor fiktivan. Inače, činjenica da otac ima izdašnu inozemnu mirovinu ne znači automatizmom da mu nije nužna pomoć, jer badava vam svi novci ovoga svijeta, ako nemate mobilnost odnosno zdravlje, a otac, kao i svaka osoba ima posve autonomnu dispoziciju da odluči tko će mu tu pomoć pružiti (vi, sestra, brat ili neka treća osoba) i što će ta osoba zauzvrat dobiti.
 42. 1 bod
  Željac047

  Razvod

  Da li imate, osim Ugovora o uzdržavanju, kakve dokaze da je kuća kupljena baš za novac od prodaje očevog stana? Također, predmet bračne stečevine predstavlja i imovina koja je stečena na temelju Ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ako je ista stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice, tj. Ugovor o doživotnom uzdržavanju je sačinjen u to vrijeme, tj. sačinjen je za vrijeme trajanja bračne zajednice...
 43. 1 bod
  Borbena7

  Bolovanje dok je supruga u bolnici

  Pogledajte link na ovu temu, a za daljnja postupanja bi se trebali javiti nadležnom HZZO, a potom svom poslodavcu. http://www.hzzo.hr/rodiljne-i-roditeljske-potpore/
 44. 1 bod
  Ponovo tužitelj dokazuje da je stekao pravo vlasništva. Iz Zakona o vlasništvu i dr.stvarnim pravima
 45. 1 bod
  drot13

  Prekoračenje brzine - mladi vozač

  Firma nema mogućnost plaćanja polovice kazne. Pošalju tvoje podatke, pa ćeš ti dobiti tu mogućnost (ne plaćaš ništa dok ne dobiješ svoju uplatnicu).
 46. 1 bod
  G-man

  Kriptirani računalni disk

  Jedno od temeljnih prava okrivljenika je da se brani šutnjom, stoga prisila da sam sebe inkriminira odnosno pomogne u tome, ne dolazi u obzir, što je izričito zabranjeno odredbom čl. 6. st. 2. ZKP-a (da uopće ne idem u međunarodne akte). Razlike po pitanju računala (službeno-privatno) nema, jedino je kod službenog moguće da se njime služi više ljudi odnosno ima pristup, pa u tom pogledu raste i šanse okrivljenika da oteža tužitelju dokazivanje da je baš on bio taj, koji je počinio ono što mu se stavlja na teret.
 47. 1 bod
  G-man

  Dežurni sudac istrage

  Da, trebalo bi precizirati na koju odluku - rješenje o provođenju istrage ili odluku da se odbija prijedlog okrivljenika za provođenjem određene dokazne radnje u sklopu istrage (istraživanja) ili ...? Može biti niz odluka u pitanju. U pravilu, rok za odluku suca istrage je 8 dana, ali morate precizirati koja odluka je bila u pitanju.
 48. 1 bod
  1. Ne nužno, moguće će onda biti do kraja upoznata s detaljima slučaja, pa je zato specificirala taj dan. 2. Obzirom se molba bazira, među inim, i na zdravstvenom stanju, moglo bi definitivno zakomplicirati stvari i nije smio to učiniti. Loša koordinacija s odvjetnikom. 3. Postoji pravo žalbe na rješenje suca istrage u roku 3 dana, ako ne bude žalbe, rješenje postaje pravomoćno i tada se pristupa postupku otpuštanja u roku par dana (dan-dva). 4. 3 dana je rok za žalbu, kao i za odgovor vijeća na nju. Ako ga odbiju, po meni, bolje je čekati ispunjenje roka za uvjetni otpust.
 49. 1 bod
  Wanksta

  Radni odnos BEZ bankovnog računa

  Stvar je u tome da svaki tijek novca (vašeg) poslodavca mora imati trag. Poslodavac bi trebao novac uplatiti na žiro račun pa da vama isplati plaću u gotovini, smatram da je to jedna mogućnost, možda dobijete još koji odgovor na forumu. Prednost je da ne plaćate vođenje računa, iako u slučaju neke ovrhe, poslodavac je dužan postupati po ovršnom rješenju i skidati iznos s plaće.
 50. 1 bod
  sivko

  Mala pomoć sa padom - droga

  Ne dobiješ više ništa.preliminarno testiranje su oni morali obavit a mogu poslat i u centar pa i to plaćaš.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×