Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 11.10.2019 u svim područjima

 1. 2 bodova
  Također bi trebao dobiti otpremninu od Mup-a pošto vidim da su priznali ozljedu na radu prema ZAKON O POLICIJI Članak 21. Policijskom službeniku kojem prestaje državna služba radi stjecanja prava na invalidsku mirovinu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, a za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, uvećane 12 puta. Policijskom službeniku kojem, sukladno posebnom propisu, prestaje državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku, a za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, uvećane 10 puta. Nemojte zaboraviti kad dobije rješenje da ga MUP šalje u mirovinu predati zahtjev u njegovoj PP /PU za isplatu godišnjeg odmora koji nije koristio jer je jedan dan godišnjeg oko 200 kn zavisi o prosječnim plaćama dok je kolega radio. Također ako ga HZMO bude slao profesionalnu invalidsku mirovinu obavezno se žaliti te tražiti opću nesposobnost jer je mirovina dosta veća a primat će 100% plaće prosjek zadnja 3 mjeseca dok je radio sve dok HZMO ne riješi žalbu. Ako se sjetim još nečega napisat ću vam a kolegi želim brzi oporavak.
 2. 2 bodova
  Spitfire

  Zalba na rjesenje

  Kako protiv rješenja AZOP-a nije moguća žalba ali je moguće pokrenuti upravni spor, mislili ste valjda na pokretanje spora. Prema Zakonu o upravnim sporovima tužba nema odgodni učinak, osim kad je to zakonom propisano. Nadalje, sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje pojedinačne odluke, a odgoda nije protivna javnom interesu. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje u čl.35 u kojem slučaju nezadovoljna stranka može od nadležnog upravnog suda tražiti odgodu izvršenja. Ako e radi o bilo kojem drugom slučaju a nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje moguće je zatražiti od nadležnog suda da tužba ima odgodni učinak.
 3. 2 bodova
  Dobivanjem rijesenja za mirovinu sa 01.09. imate tocno izracunati radni staz na dan 31.08.2019.god., ako vam fali malo vise od 7 mjeseci onda uplacujte produzeno osiguranje najmanje 8 mjeseci od 01.09.2019.god. do 30.04.2020.god., za dalje nemate potrebe uplacivati, a ako bas hocete biti ziher ukljucite jos i mjesec svibanj.
 4. 2 bodova
  A ne mogu nikoga obavijestit o odluci ako nemaju zahtjev.
 5. 1 bod
  Poštovani kolega pokušajte u mirovinskom da vam kopiraju ili izdaju rješenje koje će te zatražiti uz zahtjev da ne posjedujete staro a koje se zagubilo zbog velikog protoka vremena pa ćemo vam onda pokušati pomoći. Ovako bi bilo stvarno neozbiljno nagađati jer se radi o vašoj egzistenciji a sve relevantne podatke posjedujete na tom rješenju a koji mogu pomoći pri točnijem okvirnom izračunu. Ako uspijete to riješiti mi smo tu i pokušat ćemo vam pomoći. Lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.
 6. 1 bod
  Oni su pokriveni od takve štete, pa ih nazoveš i provjeriš postupak (neke općine traže da se zove policija i vadi potvrda da je to prijavljeno, a neki pokriju i bez potvrde). Ako filozofiraju, prijaviš policiji, izvadiš potvrdu i pismeno zatražiš naknadu štete, uz upozorenje da ćeš u protivnom pokrenuti tužbu.
 7. 1 bod
  Plaćaš 2/3 u roku 8 dana od dobivanja naloga kao i 100 kn troškova. Ako se žališ dobit ćeš još i sudske troškove (uz ove) za platit.Koliko bi sud smanjio (ili dao ukor) nitko ne zna. Drže se jer tako piše u zakonu.
 8. 1 bod
  Davatelj uzdržavanja može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, pa tako i nepoznata osoba preko oglasnika. Predmet naknade za uzdržavanje mogu biti nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava. Ali kako se ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje davatelj uzdržavanja da će primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti, a primatelj uzdržavanja izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja, tako da je kod pitanja raspolaganja s novčanim sredstvima najvjerojatnije u pitanju punomoć za raspolaganje, ako je u pitanju račun u banci.
 9. 1 bod
  Majka utvrđivanje,čl.30.st.1,bit će pozitivno ukoliko nije imala niti jedno drugo republičko državljanstvo do 08.10.1991. Vi nemate uvjeta osim ako se godinama deklarirate pripadnikom hr naroda.
 10. 1 bod
  Ako je ugovor o doživotnom uzdržavanju upisan kao zabilježba u zemljišnoj knjizi, može se pribaviti iz zbirke isprava u gruntovnici.
 11. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Ostavinska nakon smrti oca

  Ovisno o tome kako je isti ostavio stan svojoj novoj izvanbračnoj supruzi: oporukom, darovanjem, ili možda ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (u potonja tri slučaja neće čak niti biti ostavinske rasprave jer nema imovine o kojoj bi se raspravljalo). Ako ničega od toga nema, onda zakonskim nasljeđivanjem nasljeđuju sinovi i bračni drug, mada ima prakse gdje je zbog dugotrajnog prekida bračne zajednice sud isključio bračnog druga iz nasljeđivanja.
 12. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Smetanje posjeda

  Nažalost, ako izbaci njezine stvari, što prepostavljam da želite da Vam kažem da je dopušteno i da smije (nije i ne smije), odgovarala bi za štetu koja bi time teti nastala. Ako joj kaže ili je upozori da će joj naplatiti skladištenje, onda će to možda ponukati tetu da uzme svoje stvari, a u protivnom zaobilaznim putem, kći može i prodati te stvari kako bi namirila naknadu za skladištenje. Može joj poslati dopis da oslobodi njezinu nekretninu od stvari i da ih iseli, ako teta ne reagira ili ako se protivi, možda i po odvjetniku.
 13. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Tabularna izjava

  Kao suvlasnici bilo koji od Vas može otkupiti njegov dio, da, mada moram priznati da ne vidim njegovu logiku, zašto bi kupio 1/3 nekretnine da bi je sada opet prodao natrag Vama, Vašoj obitelji, veća je vjerojatnost da će kroz razvrgnuće pokušati on otkupiti Vaše suvlasničke udjele. Kako postupak ide? Prvo sud odredi vještačenje nekretnine da se vidi može li se nekretnina fizički (geometrijski) podijeliti, kuće obično ne mogu, pa onda sud određuje civilnu diobu na način da cijela kuća ide na javnu dražbu po procijenjenoj vrijednosti, pa se onda kuća prodaje, a novac dijeli, te su sve kombinacije za kupovinu moguće (jedni isplatiti druge, treća osoba kao kupac sva tri dijela...), a prodaja je prisilne naravi.
 14. 1 bod
  Ako je upisani vlasnik voljan prizati kupoprodaju dovoljno je ovjeri svoj potpis na ugovoru a ako je u ugovoru nedovoljno opisana nekretnina možete i napraviti aneks ugovora, to je najbrže i najednostavnije rješenje.
 15. 1 bod
  Ako ste ušli u sustav PDV-a po sili zakona jer ste prešli porezni prag, onda do 15.01. iduće godine nakon što ste ponovno ostvarili manje prihode, možete podnijeti zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a. Ako ste u sustav PDV-a ušli dobrovoljno, tada je preduvjet i da ste tri godine u sustavu PDV-a.
 16. 1 bod
  zongulin

  Stecajni postupak

  Hvala jos jedan put!
 17. 1 bod
  Ana1989

  Stecajni postupak

  Moze li mi netko reci koliki bi bili troskovi stecajnog postupka koji je pokrenuo sud i koliko bi otprilike trajao stecajni postupak. I bili se troskovi namirili samo sa racuna ili iz imovine vlasnika?
 18. 1 bod
  Borbena7

  Odgovor na tuzbu

  Kako Vam je već i odgovoreno, možete bez odvjetnika, ali isti bi Vam mogao biti potreban tijekom zastupanja u postupku. Također, pri odgovoru na tužbu bitno bi bilo osim priložiti dokumentaciju o svojim prihodima i rashodima, također pokušati osporiti navode da su se potrebe djeteta povećale. Naime, sud osim Vaših prihoda i uvjeta života, prilikom donošenja ovakve odluke itekako gleda i okolnosti djeteta tj. jesu li se njegove potrebe s vremenom uistinu toliko povećale.
 19. 1 bod
  Ovo će Vam biti sasvim dovoljno bar kad je Njemačka (EU) u pitanju.
 20. 1 bod
  Matrix

  Ostavinska rasprava

  Zakon se u vašoj situaciji poštivao i kaže suprotno od citiranog ( čl. 10 ZN)
 21. 1 bod
  Borbena7

  Ostavinska rasprava

  Nemate pravo na svoj dio, jer su potomci umrle osobe i bračni drug prvi u red nasljeđivanja i nasljeđuju na jednake dijelove. Dio ostavine koji bi izvorno naslijedio Vaš pokojni suprug sada nasljeđuju njegova djeca, kao unuci umrlog i to na jednake dijelove. I tako se ide redom sve dokle ima potomaka umrlog.
 22. 1 bod
  Borbena7

  Stecajni postupak

  Ako se suglasite ili ako se jednostavno oglušite na poziv Fine, učinak za pokretanje jednostavnog postupka stečaj potrošač je posve jednak tj. postupak se pokreće jer se šutnja smatra pristankom. Međutim, ako se pismeno očitujete da ste suglasni, tada imate mogućnost potvrditi da predlažete da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli svoje osnove za plaćanje. Tako da bi možda ipak bilo bolje pismeno se očitovati da ste suglasni s pokretanjem postupka.
 23. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  NASLJEDSTVO

  Nažalost, bojim se da ćete to morati pitati na nekom kanadskom ekvivalentu Legalisa.
 24. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  HEP-trafostanica

  HEP je zasebno trgovačko društvo od države, i mora se pridržavati svih zakona, pa i onih koji reguliraju stvarna prava, kao i svi drugi subjekti u RH.
 25. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Udaljenost od međe

  Tja, ako je susjed dao suglasnost za gradnju, a gradnja se nije mogla izvesti na drugačiji način... Ali ovo za naknadu za upotrebu se slažem.
 26. 1 bod
  Po meni, možete tražiti, a poslodavac ima razloga da Vas odbije, jer skriviti otkaz ne znači samo svojim skrivljenim ponašanjem uzrokovati otkaz, nego i dati otkaz, pa time prouzročiti isti.
 27. 1 bod
  Ako se radi o povremenoj djelatnosti koja se obavlja radi ispunjavanja svrhe ili cilja s kojim je udruga osnovana, a koji prihodi ne prelaze 70.000,00 kn, po meni to ne bi potpadalo pod gospodarske djelatnosti i ne bi podlijegalo prijavi PU.
 28. 1 bod
  To je nešto što bi se trebalo provjeriti sa fiducijentom jer se takovo što uglavnom određuje ugovorom da se može ili ne, no i u tome slučaju je to dobra volja fiducijenta.
 29. 1 bod
  Čini mi se da malo komplicirate oboje zbog straha od ne/činjenja jedne ili druge strane, no poradi toga se stavlja uglavak o kapari/odustatnini u koji se čak ako niste prije davali kaparu može staviti iznos gotovine koju dajete. Nadalje, bojazan oko ostanka upisanog založnog prava ne stoji jer kod hipotekarnih stambenih kredita banka isplaćuje sredstva na račun prodavatelja te vi kao kupac nemate ništa s istima te ako bi u nekom slučaju vi odustali od istoga prije isplate ugovor o kreditu se raskida na vašu štetu te se briše i založno pravo banke. A što se tiče potpisivanja ugovora o kreditu valjad ste i vi a posebno prodavatelj svjesni da ukoliko se ne potpiše ugovor o kreditu kao založni dužnik, nema založnog prava, nema isplate i to bi si prodavatelj napravio na vlastitu štetu.
 30. 1 bod
  S obzirom na osobno izjašnjavanje od 2010.godine na fakultetu a uz prilog dokumenata koje navodite zahtjev može biti osnovan.
 31. 1 bod
  Da, u cijelosti je izuzeta od ovrhe.
 32. 1 bod
  Hvala vam oboje na odgovorima a Vama gosp. Prof, javim se kroz par dana, imamo e gradanin, al sam na sluzbenom putu, pa mi nisu dostupni podaci trenutno, pa ukoliko budete voljni mi okvirnu mirovinu izracunati, bila bi presretna.
 33. 1 bod
  Poštovana Tonkice, sada je sve puno jasnije. Dakle uz prikupljenu novu liječničku dokumentaciju, nakon šest mjeseci trebali bi ponovno biti pozvani na komisiju u Šarengradskoj. Nadam se da će uvažiti zdravstveno stanje Vašeg supruga i donijeti rješenje kojim će ga proglasiti nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika uz pravo na invalidsku mirovinu. Nakon tog rješenja Vaš će suprug biti stavljen na skrb MUP-a sa svim pravima kao da radi (prosjek plaće) do donošenja rješenja Zavoda za vještačenje HZZMO-a, te će temeljem toga rješenja biti donijeto rješenje o pravu na mirovinu i o iznosu mirovine, a s danom donošenja tog rješenja prestat će mu radni odnos u MUP-u. Sretno i držite se.
 34. 1 bod
  Hajde da Vam pokušam pomoći koliko mogu i znam, iako mi nije jasno kako su Vam u Šarengradskoj produžili bolovanje, a komisija HZZMO-a Vam dala 70% invalidnosti, jer je logičnije i takav je postupak da Vas komisija MUP-a najprije proglasi nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika, pa da Vas nakon toga Vaša Policijska uprava (Vaš predmet) uputi na Zavod za vještačenje HZZMO-a. Pretpostavljam da Vas je Vaša obiteljska liječnica uputila na vještačenje u HZZMO. Ako Vas je komisija HZZMO-a proglasila invalidom 70 % uz opću radnu nesposobnost i to rješenje nakon revizije u Zagrebu (obično protekne 4-5 mjeseci od donošenja prvostupanjskog rješenja) ostane takvo i postane pravomoćno Vaš suprug bi morao imati pravo na invalidsku mirovinu po čl. 11 Zakona o mirovinskim pravima DVO i PS. Izračun inv. mirovine po čl. 11 je takav da ukoliko se radi o profesionalnoj radnoj nesposobnosti manji je oko 20 % od policijske mirovine po čl. 6, a ako se radi o općoj radnoj nesposobnosti onda ne nešto malo veći od izračuna mirovine po čl. 6. Za izračun se obratite profesoru, on to radi gotovo sa "snajperskom preciznošću". Zašto Vam nakon 18 mjeseci isplaćuju pola plaće iako se radi o ozljedi na radu-neznam, pitajte socijalnu radnicu/ka u Vašoj PU. Što Vam je činiti? Sačekajte pravosnažnost rješenja HZZMO-a, a u međuvremenu zatražite da Vas Vaša PU što prije s novim nalazima uputi na ponovni pregled pred MUP-ovu komisiju, te s postojećim rješenjem HZMMO-a pođite na komisiju MUP-a i zatražite da Vašeg supruga (pokušajte ući s njim) proglase nesposobnim za obavljanje policijskog posla s pravom na invalidsku mirovinu. Nakon toga Vaš bi suprug bio stavljen na skrb MUP-a s pravom na invalidsku mirovinu do donošenja rješenja HZZMO o umirovljenju i dok je na skrbi primao bi plaću prosječne plaće zadnja tri mjeseca kada je radio. Sve napisano je logičan postupak koji se redovno provodi (MUP pa HZZMO), međutim i dalje mi nije jasno kako ste dobili rješenje Zavoda za vještačenje HZZMO-a , a da Vašerg supruga komisija u Šarengradskoj nije proglasila nesposobnim iako se, vjerujem obzirom na visok postotak invalidnosti, radi o tjelesnom oštećenju. Želim Vam da što skorije uspijete ostvariri svoja prava i drago mi je ako sam Vam imalo pomogao. Budite uporni - trebaće Vam.
 35. 1 bod
  sivko

  Zabrana ulaska u zemlje eu

  Trebalo bi se moći putovat.
 36. 1 bod
  I svjedočanstvo zaštitara je dokaz, a radi se o prekršajnom postupku koji je jednostavniji od ovih koji ti padaju na pamet. Što se tiče Rijeke, po čl. 58. st. 1., kažnjiv po čl. 78. Odluke o komunalnom redu možeš biti sankcioniran za ispijanje alkohola na javnom mjestu, možeš i prvi put kod zaticanja i ne moraš biti alkoholiziran (kažnjivo je samo ispijanje, bez obzira na alkoholiziranost).
 37. 1 bod
  Gospodarske aktivnosti su, primjerice, stalno bavljenje ugostiteljstvom (npr. kafić u sklopu udruge), ili trgovinom, štandom na tržnici ili slično.
 38. 1 bod
  gala385

  Porodiljni i posao

  Ništa Vam ne "pripada". Ravnatelj Vam može ponuditi dopunu satnice ako radite na neodređeno vrijeme, ali nije obvezan. (radi se o čl. 24. st. 5. KU) Može Vam bez natječaja dopuniti satnicu odnosno ugovor, a Vi i dalje ostajete na rodiljnom, iako onda mora provesti proceduru natječaja za Vašu zamjenu.
 39. 1 bod
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Makar im je trebalo 9.mjeseci ali su u zadarskom HZMO pokazali da ipak znaju izračunati mirovine. Morali su promijeniti Babarogu ali na kraju sve je dobro završilo za našeg policajca. Ima pravo na priznavanje 3 starosne mirovine i izabrao je najpovoljniju, po općem propisu ZOMO. Sretno ti u mirovni.
 40. 1 bod
  Pa ako se ponisti rijesenje onda ste u zraku, niste u radnom odnosu, niste na burzi a niste ni u mirovini, kad otplatite tih 7 - 8 mjeseci (sveukupno cca 4000 do 5000 kn) koliko vam fali, ponovo napisite zahtjev za umirovljenje sa datumom kad cete imati navrsenih punih 35 godina osiguranja. Zar nije to to sto bi vi zeljeli, javite se referentici kako su vam odgovorili sa HZMO-a i to ju pitajte. Normalno ako ste primili tu mirovinu za rujan mjesec istu cete im morati vratiti. Ako vas PVB nije za tudje oci OK, htio sam samo pomoci da lakse dobijete sliku koliko bi vam otprilike iznosila mirovina sa dodatkom.
 41. 1 bod
  Mišljenja sam da stanarsko pravo samo po sebi nije nasljedno, osim situacije kad je nositelj takvog prava sklopio ugovor o otkupu stana
 42. 1 bod
  Trebali ste odmah iznjeti kompletan slucaj a ne samo postaviti ona dva suhoparna pitanja, a jos vaznije trebali ste se ovdje interesirati o vasem umirovljenju davno prije. Imate ispunjene uvijete za punu "starosnu mirovinu" i vi ste sad u mirovini, tesko da ce vam sad neko donjeti neko drugacije rijesenje. Ako niste sa 01.09.2019.god. bili prijavljeni na burzi (a na burzi vas niko nece drzati jer imate uvjete za "starosnu mirovinu") niste ni mogli pokrenuti postupak za placanje produzeno osiguranje, ne znam ali cudno ako su vam izdali rijesenje za placanje produzenog osiguranja. Otidjite u najblizi podrucni ured HZMO-a kod pravnika pa priupitajte sta vam je ciniti.
 43. 1 bod
  Predali ste zahtjev za mirovinom (kojeg tocno datuma) i sad bi odustali, nema nekog odredjenog roka ako niste jos dobili mirovinsko rjesenje otidjite tamo gdje ste predali zahtjev i recite da bi zahtjev povukli. Kako ste pokrenuli placanje produzenjo osiguranje tako ga mozete i prekinuti odlaskom tamo gdje ste ga i pokrenuli svojom izjavom da ga vise ne zelite placati.
 44. 1 bod
  Nije, jer sud je taj koji donosi konačnu odluku tj. donosi rješenje o povlačenju tužbe, a tek po njegovoj pravomoćnosti možemo govoriti o pravomoćno okončanom parničnom postupku.
 45. 1 bod
  Spitfire

  Pravni savjet

  Bilo kakovo uređenja međa privatnim pozivom geometra nije validno jer se nositelj prava na susjednoj čestici s time može a i ne mora složiti. Jedino validno bi bilo sudsko uređenje u izvanparničnom postupku gdje bi na osnovu odluke suda bile uspostavljene međe pa bi nakon toga imalo smisla postupati u pogledu prozora i padanja crijepova.
 46. 1 bod
  Borbena7

  Sudski zapisničar

  Pismeni dio su općenito pitanja prema literaturi koja je navedena u natječaju, a drugi dio je tipkanje po diktatu. Plaća je mala cca 3.700,00 kn, a zapisničara na sudovima kronično nedostaje tako da su Vam šanse za primitak izuzetno velike, samo trebate proći minimalne bodovne pragove na testiranju i to je to.
 47. 1 bod
  Na list papira se potpišete 10-ak puta u položaju dok stojite, a onda isto tako 10-ak puta u sjedećem položaju, te se kao uzorak uzima primjerak potpisa sa npr. osobne iskaznice ili nekakvog dugog dokumenta.
 48. 1 bod
  Borbena7

  razvod

  A dostava se smatra urednom i ako npr. osoba odbija primiti pismeno, onda se sukladno zakonskim odredbama pismeno dostavlja stavljanjem na oglasnu ploču suda, i po isteku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči suda pismeno se smatra uručenim.
 49. 1 bod
  drot13

  Čl. 13. JRM, zastara

  Nekad je zastara bila kraća, pa je vjerojatno pomiješao, ali od 2013. god. je 4 godine, tako da je sutkinja potpuno u pravu.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+02:00
×