Jump to content

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 11.01.2020 u svim područjima

 1. 4 bodova
  Spitfire

  Darovni ugovor

  2 (dvije) godine, Zakon o porezu na dohodak čl.58
 2. 3 bodova
  Očito je da pokušavaju naplatiti nepostojeći dug generiran iz njihove knjigovodstvene evidencije u kojoj su računali zatezne kamate i na dio koji ste ovrhom na Fini otplatili pa tako pokušavaju dva puta naplatiti isti dug. Dakle, ja bih na vašem mjestu ustrajao na činjenici da je dug otplaćen i da ne postoji, ni glavnični dio a ni zatezne kamate. Razgovarajte što kraće kako ne biste nehotice priznali takav nepostojeći dug i uputite ih da svoje potraživanje pokušaju naplatiti prisilnim putem što će rezultirati sudskim postupkom kad prigovorite na eventualno JB rješenje. Recite im i da će zbog svoje tvrdoglavosti imati i znatne sudske troškove. Dokumentaciju koju imate a spomenuli ste obavijesti od banke ne morate im dostavljati, ali kažite da ćete im rado to predočiti na sudu ako ustraju u nezakonitoj naplati! Realno, radi se o sistemu APP (ako prođe, prođe) i do pokušaja prisilne naplate vjerojatno neće doći, ali budite oprezni!
 3. 3 bodova
  Spitfire

  darovni ugovor i kupnja nekretnine

  Kao i u prethodnom postu moram reagirati čisto da budemo točni. Dakle, radi se o 2 (dvije) godine i stopa je 24%.
 4. 3 bodova
  Vi za caffe bar imate stručne spreme i previše, jer za kafić je dovoljan poslužitelj jela i pića, a vi imate završeno više od toga8čl. 10. zakona o obrtu): (1) Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno osobe s obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.
 5. 2 bodova
  drot13

  Držanje životinja

  Sve to napisati u obliku dopisa i poslati ga svima (komunalci, veterinarska, policija), ali i udrugama koje se bave zaštitom životinja (jer se on očito ni prema svojoj životinji ne odnosi kako treba). Svatko od njih ne nešto napraviti, ali će i jedni druge odmah obavještavati o tome i tražiti odgovor što je poduzeto. Iako komunalci i policija (prekršaj je iz nadležnosti komunalnog redara, ali o njemu ga može obavijestiti i policija) mogu podnositi samo prijave za držanje psa bez nadzora, gdje kazne ovise o lokalnim propisima, komunalno redarstvo i veterinarska inspekcija mogu napraviti i nadzor na njim da se vidi u kakvim uvjetima drži životinju, je li zlostavljana, je li socijalizirana i sl., za što ne treba nikakva posljedica (posljedica je već i ovo što se sada događa, tj. držanje psa bez nadzora).
 6. 2 bodova
  vodovod1

  paušalni obrt

  1. to je slobodni obrt, ne treba nikakva škola 2. slobodni obrt građevina: 42 Gradnja građevina niskogradnje 43.11 Uklanjanje građevina 43.12 Pripremni radovi na gradilištu 4331 miontaža suhe gradnje 43.32 Ugradnja stolarije 43.39 Ostali završni građevinski radovi 43.99 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. (bez armiračkih, izolacijskih, montaže skela) 43.29 Ostali građevinski instalacijski radovi(bez dizala, pokretnih stepenica i izolacijskh)
 7. 2 bodova
  Borbena7

  Nasljedstvo i hipoteka

  Hipoteka prati stan, a ne vlasnika, tako da svoje učinke ima u odnosu na tog novog vlasnika.
 8. 2 bodova
  Borbena7

  dugogdišnje ovrhe na fini

  Mislim da možete preskočiti pokušaj da napravite uvid u spis, jer su odavno protekli rokovi za čuvanje spisa. Možete direktno sudu dostaviti prigovor izvan roka u odnosu na to ovršnu ispravu i pri tome se pozovite na čl. 50. st. 1. toč. 7. Ovršnog zakona.
 9. 2 bodova
  Spitfire

  Kupovina nekretnine od potomka

  Može sa punomoći. Mora biti poslovno sposoban, a sama punomoć (ili punomoći) bi valjalo da bude baš za taj posao, dakle otuđenje tog (ili tih) dijelova suvlasništva. Potpisi opunomoćenika (suvlasnika) moraju biti ovjerovljeni kod JB, kao i opunomoćenika na ugovoru.
 10. 2 bodova
  Svakako napravite provjeru u MUP-u, te odjavite koga već želite odjaviti. Pri ovome Vam je dovoljan vlasnički list kao dokaz vlasništva na nekretnini. Zatim svim pošiljateljima te neželjene pošte pošaljite dopis da su te osobe odjavljene s Vaše adrese i da ne želite da Vas se više uznemirava s njihovom poštom, odnosno da imaju pravni interes da pri MUP-u utvrde stvarnu adresu tih osoba. Naravno, tom prigodom vratite im zaprimljenu poštu.
 11. 2 bodova
  Poštovani, ako se parnični postupak prekine zbog prethodnog pitanja (npr. dok se ne rješi neki drugi predmet) navedeno određuje sud koji vodi postupak rješenjem protiv koje je moguća žalba. Znači u vašem predmetu je potrebno da parnični sud koji vodi postupak donese takvo rješenje i time odlučuje o zahtjevu protustranke o prekidu postupka. Ako nebi udovoljilo se zahtjevu protustranke, sud bi odbio takav prijedlog. Lp!
 12. 2 bodova
  Poštovani, da bi navedeno vrijedilo, poslodavac je obvezan plaćati ugovorenu nagnadu za vrijeme ugovorne zabrane natjecanja. U protivnom ne vrijedi. Također, plaća radnika mora biti viša od prosjeće plaće u RH da bi se moglo primjenjivati na radnika. Lp!
 13. 2 bodova
  Matrix

  Darovni ugovor

  Citirali ste drugi odgovor u temi pod linkom, no glede pitanja roka od dvije godine je pisano u prvom.
 14. 2 bodova
  I samo da ne bi bilo zabune, ne odričete se nasljedstva u korist brata, nego se odričete (tj. ne prihvaćate) i točka.
 15. 1 bod
  Matrix

  Neovlašteno ulaz na privatni posjed

  Iz razloga što u parnici radi smetanja posjeda takav zahtjev nije procesno dopušten, na takav stav upućuju odredbe čl.441 ZPP, prema kojim će se raspravljanje o tužbi zbog smetanja posjeda ograničiti samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja, pri čemu je isključeno raspravljanje o pravu na posjed, o pravnoj osnovi, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete. Međutim to nije zapreka da se u odvojenoj parnici zahtijeva naknada štete, no ne treba ispustiti iz vida da je svrha naknada štete njen popravak, odnosno da se stanje imovine oštećenika dovede u stanje kakvo je bilo prije štetne radnje, a što se posredno može ishoditi i kroz kondemnatornu odluku suda po zahtjevu radi smetanja posjeda ( nalog tuženiku da uspostavi prijašnje posjedovno stanje). Tek ako uspostavom prijašnjeg stanja šteta nije u potpunosti nadoknađena, imalo bi smisla ići sa tužbom radi njene naknade.
 16. 1 bod
  sivko

  uvjetna kazna

  Može.
 17. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Molba

  Otpremnina, ako se isplaćuje u neoporezivom iznosu (do 6.400,00 kn po godini staža), po Pravilniku o porezu na dohodak, može se na zahtjev radnika isplatiti na ruke. Podnesite poslodavcu zahtjev da Vam otpremninu isplati na ruke. Ako je veći iznos od neoporezivog, onda mislim da će poslodavac morati obračunati poreze i doprinose na taj Vaš dohodak, pa Vam neće moći isplatiti na ruke, nego isključivo na Vaš redovni račun.
 18. 1 bod
  Nije, jer su imali pravni interes i MUP-a je postupio ispravno.
 19. 1 bod
  sivko

  Potvrda o nekažnjavanju

  Potvrda će bit čista. Smiješ razgovarat s njom.
 20. 1 bod
  sivko

  Zabrana ulaska u sengen zonu

  Nije ali je članica EU-a.Neki kažu da s zabranom nisu mogli ući ni u RH a drugi da im naši nisu pravili probleme.
 21. 1 bod
  Moja je pretpostavka da se ovdje nebi radilo o "osobno uvjetovanom otkazu", vam poslodavac nebi dao takvu vrstu otkaza, ali u pravu ste za takvu vrstu otkaza ako se poslodavac slaze imate isto sva prava na burzi, ali ovo nebi mogao biti takav otkaz, citiram iz ZOR-a, clanak 115, stavak 1, tocka 2 "ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)" Otidjite u pravnu ili kadrovsku sluzbu i to sto vas muci u tom novom ugovoru izrecite im osobno, i vratite im taj novi ugovor. Kako to mislite "vratili na posao", pa zar sad ne radite. Ako vam daju "poslovno uvjetovani otkaz" tada na to radno mjesto nesmiju 6 mjesci zaposliti drugog radnika, tako ako vas se zele regularno rijesiti jedino bi to moglo biti putem "Otkaz ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora".
 22. 1 bod
  Spitfire

  Kupovina nekretnine od potomka

  A onda bi idealno bilo da postoji nasljednik, a ako nije upisao to svoje pravo u ZK da barem posjeduje ispravu podobnu za upis toga svog prava čime bi dobili pravni slijed.
 23. 1 bod
  Nažalost, ovo je još jedna od situacija u Hrvatskoj u kojoj načelno imate pravo, ali kad dođete do provedbe, to pravo ni na koji način ili teškom mukom možete ostvariti. Pretpostavljam da ste dobili, bilo od grada, bilo od vrtića, rješenje o upisu u vrtić ili ugovor. Predlažem da ga tretirate kao upravni akt i da protiv njega uložite pisani prigovor, tražeći da se program uskladi s djetetovim potrebama i preporukama. Ako odgovore negativno, ili ne odgovore uopće, da uložite žalbu drugoj instanci: ministarstvu obrazovanja. Također možete prijaviti vrtić prosvjetnoj inspekciji. Možda to pomogne.
 24. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Alimentacija/zatvor

  Od prekida bračne zajednice možete tražiti, po mom mišljenju.
 25. 1 bod
  Isplatu svog ulaganja može tražiti od osoba čija je vrijednost imovine uvećana ulaganjem, a to su suvlasnici. Bilo bi bolje da su knjižni, ali možda bi ovisno o stanju u zemljišnoj knjizi i posjedovnom listu, mogli biti i izvanknjižni.
 26. 1 bod
  gonzo-stari

  Mirovina

  Ne zamjeram ja tebi ništa već samo upozoravam. I ja sam vjerovao pravnicima iz HZMO pa sam zbog nečinjenja (jer su mi oni tako sugerirali) ispušio. Na ovom forumu su me prosvijetlili tako da me nitko poslije nije mogao preveslati jer sam dobro znao koja su mi prava, ali naravno i po kojem Zakonu. Tvoju trenutnu mirovinu ti nitko ne može oduzeti jer je to stečeno pravo, ali ti si otišao u mirovinu još 2009. godine kada je vještačenje radio HZMO tj. njihovi ovlašteni vještaci. 2015. godine je osnovano jedinstveno tijelo vještačenja "ZOSI" baš zbog toga da se spriječi korupcija koja je prije toga vladala kod ovlaštenih vještaka HZMO. Zakon po kojem si ti u mirovini više nije na snazi i ako ti priznaju HRVI i status dragovoljca, novo rješenje se piše po ZOPHB iz 2017. koji je sada na snazi tako da zbog promjene članaka i odredbi, a pogotovo onaj dio u kojem piše tko ti je odredio omjer jer taj članak nije na snazi baš zbog ovog što sam prije naveo, smatram da ćeš biti upućen ponovno na obnovu postupka tj. određivanja omjera od strane ovlaštenog vještaka ZOSI-ja i kasnije komisije za reviziju Ministarstva branitelja. Ništa se ne sekiraj, možda ja griješim, ne želim te plašiti i želim da riješiš slučaj što povoljnije za tebe.
 27. 1 bod
  Vlasnička tužba radi uznemiravanja prava vlasništva, a čije podnošenje nije ogranićeno rokom.
 28. 1 bod
  Mister-X

  Mirovina

  već sam duže na forumu i gonzo često iznosi stajališta koja cesto znaju biti ispravna...uglavnom,nema kod njega namjere da netko odustane ili da ga krivo informira....što neznači da je ovo njegovo mišljenje točno ili netočno... ja sam ti odgovorio da bi trebalo doci do novog obračuna,ali isto tako sam svjestan da je zakon i neka objašenjena oko tog zakona idu u tom smjeru da vrijede za nove umirovljenike...puno je to sad nelogičnosti ili nedorečenosti,ali praksa će pokazati (ili sudovi) kako će to završiti.... ti već sad imaš status dragovoljca ,ne moraš čekati trajno hrvi...nek prave novi obračun sa koeficijentom od 1.5,ako zakon dopušta ako bude tako kako kažeš da su ti pravnici rekli ,to je super i povratno javi....
 29. 1 bod
  Vjerujem da ovaj link odgovara na Vaš upit.
 30. 1 bod
  pozdrav evo od kad sam pisao o ovoj temi eos me od tad nije dirao sve do prije 3 dana.kako sam u srpnju 2019 god.zadnji put razgovarao s agentom iz eosa i zatražio kako je sunčana strana ulice napisao-la da zatražim knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) kao i svu ostalu dokumentaciju da mi ustupe od tada do danas nisam dobio ništa i nije bilo poziva do prije 3 dana, i do danas samo sad me je nazvala neka"nabrijana"kojoj sam lijepo rekao da nemam duga i da ništa ne priznajem bez dokumentacija na što oni mene uvjeravaju da dug postoji i da imaju dokumentaciju ja sam naravno opet ostao pri svom da želim da mi se dostavi dokumentacija i da ne želim razgovarati dok ne dobijem navedeno na što mi je"nabrijana" rekla da cu dobit dokumentaciju na e-mail i kroz 10-ak dana na kućnu adresu i da će mo se onda čuti,na e-mail još nakon 3 dana nisam dobio ništa.međutim danas me opet ista"nabrijana zvala i tjera po svom da se dogovorimo oko oplate,da mi rastu kamate,da dug postoji itd....na što sam ja opet rekao da ne želim razgovarat bez dokumentacije da ne želim da me se uznemirava i zove međutim gospođa"nabrijana" mi na kraju još drsko odgovara da će me zvati i da me ima pravo zvati.također imam obavijest od banke u kojoj stoji da su otplaćeni krediti u kojima sam bio dužnik,sudužnik,jamac...itd.te zahvaljuju na suradnji to sam također spomenuo eosu ali oni tvrde da to nije istina.pitao sam i za koji su iznos oni otkupili moj"dug"na što su mi rekil da zbrojim osnovicu i kamate pa cu dobit iznos...
 31. 1 bod
  gonzo-stari

  Mirovina

  Svi ste zaboravili samo na jednu sitnicu. Pošto se radi o invalidskoj mirovini, cijeli postupak se obzirom na promjenu okolnosti i dokumentacije pokreće iznova. Smatram da mu nitko u HZMO neće napraviti novi izračun tako da uvrsti nove parametre koji se vežu uz status dragovoljca i status HRVI već će morati raditi obnovu postupka što znači: -zahtjev za novim izračunom sa sobom povlači i novo vještačenje pa što vještak odluči. Omjer se može promijeniti tako da je teško prognozirati što će se dogoditi i kakav iznos mirovine može biti.
 32. 1 bod
  atomic95

  Pad s marihuanom

  Nikoju. Potvrdu presude u prvom stupnju i plaćanje sudskih troškova. Bolje i tretman odradit nego platit 5000 kn. Za studenta. Ako ti se ne da sa time zafrkavat, ne konzumiraj i nema frke. U povodu žalbe se može i postrožiti kazna ili smanjiti. Svakako, moj savjet je da se ne žališ
 33. 1 bod
  BRKICA00

  darovni ugovor i kupnja nekretnine

  Na kraju vi donosite odluku. Morate si napraviti računicu. Preporučam kreditni-kalkulator.hr da si tu izračunate ratu kredita, onda da izračunate koliko ćete subvencije dobiti od države, i na kraju trošak poreza da li vam se to isplati. Prosječna kamata je sada na oko 2,8%. Ja na vašem mjestu ne bih.
 34. 1 bod
  Jeste li provjerili pri MUP-u da ljudi i dalje nisu prijavljeni na toj adresi?
 35. 1 bod
  Nažalost Vaš plan po mom mišljenju nije moguć, jer morate biti u evidenciji nezaposlenih osoba na Zavodu (pa makar jedan dan) da biste ostvarili pravo na poticaje (jer je poanta dodjeljivanja poticaja da se smanji broj nezaposlenih osoba na birou, biro nema nikakvog interesa poticati ljude koji nisu njihovi korisnici). Međutim, sustav poticaja se svake godine mijenja i svake godine HZZ vrši edukacije za svoje mjere, tako da je možda najbolje poći na jednu od tih edukacija (obično iz održavaju centri za poduzetništvo, razvojne agencije i slično) i ustanoviti, odnosno pitati predavače.
 36. 1 bod
  sivko

  Pad s marihuanom

  Naravno da će te testirati. Ako ne prođeš tretman ili ako ne budeš išao oni će javit sudu pa ćeš dobit novčanu kaznu doma bez policije.
 37. 1 bod
  sivko

  Istek prometne dozvole

  Za vozača je 700 kn (do 15 dana). I odgovorna osoba će pisat prigovor i tražit smanjenje kazne. Naravno da se plaća i izdavanje naloga ali to će pisat u presudi.
 38. 1 bod
  Mister-X

  Mirovina

  da...raste koeficijent za računanje vojnog dijela.....npr ako si dragovoljac imaš sad koeficijent 1,5...sa hrvi će biti 1.85.....znači npr...ako je vojni dio npr 1500kn tj. 1000 kn x 1.5 .....sad ce biti 1850 tj. 1000kn x 1.85
 39. 1 bod
  advokatus

  Očevidnik

  Brisala se osnova iz očevidnika na temelju zakonske odredbe, no to ne znači da i dug dalje ne postoji. Ovrhovoditelji ne "šalju" ponovno jer trebaju plaćati i predujmove za provedbu ovrhe koje najčešće kod prvotnih stavljanja u očevidnik nisu morali plaćati. Lp!
 40. 1 bod
  Super, odluka je u skladu sa zakonom, a Vi ste dobili to što ste pravovremeno i tražili u postupku.
 41. 1 bod
  Borbena7

  Zaštita pojedinca

  Ukoliko Vam se ova usluga pruži (hitni postupci za koje nama odgode) tada Vam se izdaje račun, a ukoliko ga po dospijeću ne podmirite, slijedi ovrha. Račun je vjerodostojna isprava i kao ovakav je osnova za pokretanje ovršnog postupka.
 42. 1 bod
  tonybaraba

  Povlačenje iskaza

  Prije nego sto ste bili ispitivani moraju vas upozoriti ako ste u srodstvu ili braku itd sa ostecenikom da niste duzni iskazivati i ako budete iskazivali a kasnije se predomislite da se vas iskaz moze koristiti kao zakoniti dokaz i to sve mora biti tako konstatirano u zapisnik.Ako nije tako konstatirano nije zakonit dokaz.
 43. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Umjetnici amateri

  Po mojoj ocjeni, kroz ostale proizvodne djelatnosti, te izrada ukrasa i suvenira, možete prodavati svoje slikarske i kiparske ukrasne proizvode, i neće Vam trebati doregistracija djelatnosti.
 44. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Povlačenje iskaza

  Možete to napraviti, ali Vaše povlačenje nema nikakvog značenja u kaznenom postupku, ODO neće zbog te Vaše pisane izjave zanemariti Vaše svjedočenje. Ako Vas je strah za vlastiti život i život svoje obitelji, znači da Vam netko prijeti. Prijetnje također prijavite kao zasebno kazneno djelo.
 45. 1 bod
  Bio sam danas na HEP-u pa sam dobio nekoliko različitih informacija. Postupiti ću po onoj koja mi pruža mogućnost da mi se ne naplate troškovi ponovnog priključenja pa ću javiti ovdje cijeli postupak, ukoliko ishod bude pozitivan. Možda je do mene, ali zakomplicirali su postupak do te mjere, da ću s njima potrošiti više vremena, nego sa svim ostalim što moram srediti vezano uz nastalu situaciju. Zbog ovoga sam i postavio svoj upit. Nije mi jasno kako mogu naplaćivati nešto što je već prije naplaćeno. Čime oni pravdaju taj iznos, kada nemaju apsolutno nikakav dodatni trošak, već se sve svodi na to da "puste" struju. Teško mi je pronaći bilo kakvu informaciju vezano uz ovaj postupak, a vjerujem da ima dosta ljudi koji su ovo prošli.
 46. 1 bod
  Potomak se može ugovorom s pretkom unaprijed odreći nasljedstva koje bi mu pripalo poslije smrti pretka a ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjerovljen od suca/JB.
 47. 1 bod
  Obzirom da vi niste suduznici kredita, banka od vas ne moze traziti placanje istog, a u slucaju smrti supruga, samo ako vas sin prihvati nasljedstvo (bilo pokretnine ili nekretnine oca), tada nasljedjuje i dugove. S druge strane, ukoliko se razvodite, obzirom da je u pitanju vanbracna zajednica, vi necete imati formalni postupak razvoda, medjutim vas dvoje kao supruznici mozete pokrenuti parnicu podjele imovine kao bracne stecevine u kojoj moze biti postavljen i zahtjev za diobom dugovanja po kreditu. Ukoliko u takvoj parnici sud presudi da ste solidarni duznici po kreditu, tada mozete ocekivati i da banka postavi svoj zahtjev prema vama.
 48. 1 bod
  advokatus

  Teret na vlasničkom listu kuće

  Poštovani, pismom namjere se banka obvezuje da će u određenom roku i uz ispunjavanje svih uvjeta, isplatiti kreditirani iznos, najčešće prodavatelju. Također, moguć je i sporazum između vas kao vlasnika i založnog vjerovnika kojim se obvezujete dio kupovnine isplatiti založnom vjerovniku ili trostrani sporazum izmežu vas, založnog vjerovnika i novog kupca. Lp!
 49. 1 bod
  BRKICA00

  Teret na vlasničkom listu kuće

  Ukoliko nemate novaca ili nemate od koga posuditi kao što su vam savjetovali pismo namjere. To vam je u biti dokument u kojem piše da se vjerovnik obavezuje izdati brisovno očitovanje (dokument kojim se potvrđuje da je dug isplaćen i na temelju tog dokumenta se briše zalog u vlasničkom listu) nakon što vjerovnik zaprimi uplatu. Banke jako to često koriste. Navede se u pismu namjere koliko i na koji račun ide prodavatelju i vjerovniku. Druga opcija je da posudite novac od nekoga pa da isplatite tog vjerovnika i da vam on odmah izda brisovno očitovanje te na temelju toga obrišete teret u vlasničkom listu naravno ako imate od koga posuditi.
 50. 1 bod
  Pođite na Finu i tražite da Vam daju iz Očevidnika podatke o postupanju po toj ovršnoj ispravi. Znači, da Vam daju detaljan ispis - kome, koliko i na ime čega je uplaćeno novčanih sredstava, te razlog prestanka izvršavanja tj. jesu li oni povukli izravnu naplatu ili što god da je već bilo.
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×