Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 12.11.2018 u svim područjima

 1. 3 bodova
  Toliko sam zahvalna oboma...i Borbenoj7 i Mister-X-u.....da ste se ovako založili pomoći mi savjetima da mi ulijevate još više snage i živaca da prebrodim ovu nevolju stečenu u braku i sad isključivo mom problemu ( nepravedno jest,jer se sve stečeno u braku dijeli pa i dugovanja) ali otkrivši Legalis i vas dvoje...ništa mi nije teško ni nemoguće.Od srca Vam zahvaljujem!
 2. 3 bodova
  gonzo-stari

  Dragovoljački dodatak

  Zato sam i napisao "čak i više" jer ako bi išao po novom zakonu u mirovinu, morao bi imati minimalno 960 dana borbenog sektora i status dragovoljca pa bi tek tada dosegnuo povećanje od 30%. Ne znam koliko ima dana borbenog sektora jer ako ima malo dana onda je dobio "i više" jer će budući dragovoljci s malo staža u obrani RH nepovoljnije proći u odnosu na umirovljene prema prijašnjem zakonu
 3. 2 bodova
  Obzirom na sudsku praksu koja je u potpunosti iskristalizirala konkretnu pravnu situaciju,teško da će vam se udovoljiti tužbenom zahtjevu.
 4. 2 bodova
  Spitfire

  Dosjelost na državnom zemljištu

  Možete probati, s time da bi vam za to svakako valjalo imati pomoć stručne osobe koja bi obratila pozornost na presude ESLJP Jakeljič protiv RH i Radomilja protiv RH.
 5. 2 bodova
  Željac047

  Utvrđivanje vanbračne zajednice

  Svjedoci nikako ne mogu zamjeniti stranku (protustranku) u postupku, oni služe samo kao dokaz (njihov iskaz), u Vašem slučaju, pokojnog izvanbračnog supruga, a i samo navođenje pokojnika kao protustranke je nedopustivo i sud takav podnesak (tužba idr.) odmah odbacuje kao nedopustiv... Možete podnijeti Prijedlog za utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice u izvanparničnom postupku, kako Vam je to sugerirala i poštovana Ruby u svom postu... Sretno...!
 6. 2 bodova
  Željac047

  Utvrđivanje vanbračne zajednice

  Ali onda ne tužbom niti zahtijevom, već Prijedlogom za donošenje rješenja o postajanju izvanbračne zajednice... Vi predlažete sudu da, u izvanparničnom postupku, temeljem utvrđenog činjeničnog stanja, donese rješenje da je postojala izvanbračna zajednica...., a ne tužite nikoga niti zahtijevate nešto.....baš sam, slučajno, imao takav slučaj, te sam otvorio sličnu temu pod naslovom "Dokaz u postupku priznavanja izvanbračne zajednice", pa malo pogledajte ako Vam nije problem..
 7. 2 bodova
  malicovjek

  Kada u mirovinu

  Ako ste zdravi i jos mozete raditi te redovno primate placu, radite sto dulje, u vasem slucaju je bitno kad cete ici u mirovinu jer nakon 01.01.2019. za svaki mjesec duljeg rada dobivate dodatak od 0,34% pri izracunu mirovine. Ako odete u mirovinu sa 31.12.2018.god. prema sadasnjem ZOMO-u dobit cete dodatak na mirovinu od 0,15% za svaki mjesec daljnjeg rada nakon navrsenih uvjeta za starosnu mirovinu (u 2018.god to je za zene 62 godine) vama bi to bilo 21 mjesec (21 x 0,15% = 3,15%), znaci kod izracuna mirovine polazni faktor bi vam se povacao za dodatak od 3,15% i za toliko bi vam se povacala mirovina. Ako odete u mirovinu 20.01.2019.god. uvjeta za starosnu mirovinu (u 2019.god to je za zene 62 godine i 4 mjeseca) vama bi to bilo 18 mjeseci (18 x 0,34% = 6,12%), znaci kod izracuna mirovine polazni faktor bi vam se povacao za dodatak od 6,12% i za toliko bi vam se povacala mirovina. Za svaki mjesec duljeg rada nakon 20.01.2019.god taj dodatak od 6,12% povecava se mjesecno za 0,34%, pa bi na kraju 2019.god taj dodatak kod izracuna iznosio 9,86%, i za toliko bi vam se povecala mirovina.
 8. 2 bodova
  Kompa

  stručna procjena hrvi

  Svaki slučaj je slučaj za sebe. S 20 % hrvi ne moraš a možeš ostvariti pravo na invalidsku mirovini po zakonu o hrv braniteljima. Ima dosta branitelja, hrvi sa 20 pa i 30 % koje komisija hzmoa nije proglasila nesposobnim za rad. Neke jesu ali samo zbog profesionalne nesposobnosti, neke zbog opće. No neke uopće nisu. Tako da je moguće sve. Ono što ti je sigurno s tih 20% je 114 kn mjesećne invalidnine. Ali ovo sve je ako ti to potvrdi drugo stupanjaska komisija.
 9. 2 bodova
  Mister-X

  Računanje staža

  točno,na hzz računaju vremenski period od kad si prijavljen bez obzira na broj sati...osnovica je isplaćena mjesecna plaća (zadnje 3)...niste precizirali u pitanju da se odnosi na hzz
 10. 2 bodova
  Premješteno u odgovarajući PF. Ključ Vam je naplatno-besplatno. Doživotno i dosmrtno uzdržavanje su naplatni, dvostranoobvezni ugovori (jedan daje imovinu, a drugi uzdržavanje), i tu se plaća porez na promet nekretnina, kao i kod kupoprodaje, a čas nastanka obveze je, kao što piše u čl. 17. Zakona o porezu na promet nekretnina, tren sklapanja ugovora kod dosmrtnog uzdržavanja, a čas smrti primatelja uzdržavanja kod doživotnog uzdržavanja. Uređujem zato što sam sad vidjela da pišete "s roditeljem": onda temeljem čl. 13. toč. 7. Zakona o porezu na promet nekretnina vrijedi oslobođenje od poreza (bračni drug, potomci i preci u uspravnoj liniji, posvojenici i posvojitelji primatelja uzdržavanja)
 11. 2 bodova
  gonzo-stari

  obiteljska mirovina

  Činjenica smrti se prijavljuje matičnom uredu u kojem se vodi umrla osoba i tamo se prijavljuju pokretnine i nekretnine te novčana sredstva na računima. Isto tako se nose primjerci smrtnog lista u HZMO i HZZO. Nakon ostavinske rasprave se u ostavini određuju nasljednici i oni po tom rješenju nasljeđuju sve nekretnine i pokretnine kao i novčana sredstva. Kroz sve će vas voditi javni bilježnik koji će biti određen za vođenje postupka. Mirovinu pokojnog oca možete podignuti ako ima sredstava na računu, ako ima više nasljednika to ne biste smjeli raditi do okončanja ostavinske rasprave. Pošto mirovinsko isplaćuje mirovinu i za onaj mjesec u kojem je osoba umrla ona će vam biti, (ako već nije) isplaćena poslije ostavinske rasprave umanjena za porez. Ako podignete cijelu mirovinu računajte na povrat sredstava prema mirovinskom. U banku nemate što ići jer nemate rješenje o nasljeđivanju, nego tek po okončanju postupka. Ovo sve pišem iz vlastitog iskustva.
 12. 2 bodova
  Matrix

  Ugovor o darivanju nekretnine

  Jeste li vi referentu u gruntovnici rekli da je predmetna nekretnina stečena u braku. Možda je to sad njima nebitno,no takvim poduzetim pravnim poslom stavljaju vašeg supruga u nezavidan položaj,ovo iz razloga što vam ne treba darovati nešto što vi več imate,pa ako vam već daruje onda treba znati da vam je darovao isključivo svoj suvlasnički dio,čime sebe dovodi u pravnu nesigurnost. Preporuka je da postupite kao u sljedećem;
 13. 1 bod
  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst zakona NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14 Glava 1. OPĆE ODREDBE Posjednik Članak 10. (1) Osoba koja ima faktičnu vlast glede neke stvari, njezin je posjednik. (2) Tko svoju faktičnu vlast izvršava osobno ili posredovanjem pomoćnika u posjedovanju neposredni je posjednik. (3) Kad netko stvar posjeduje kao plodouživatelj, založni vjerovnik, zakupoprimac, najmoprimac, čuvar, posudovnik ili u kojem drugom sličnom odnosu u kojemu je prema drugome ovlašten ili obvezan kroz neko vrijeme posjedovati je, onda je posjednik te stvari i taj drugi (posredni posjednik). Stoji li posredni posjednik prema nekomu trećemu u takvu odnosu, i taj je posredni posjednik. (4) Posjednikom se smatra i osoba koja svoju faktičnu vlast ima u pogledu dijela neke stvari, premda taj dio ne bi mogao biti samostalnim objektom stvarnih prava, poput sobe ili druge prostorije u stanu i slično. (5) S posjedom stvari izjednačeno je faktično izvršavanje sadržaja prava stvarnih služnosti glede neke nekretnine (posjed prava), pa se na posjed prava primjenjuju na odgovarajući način odredbe o posjedu stvari, ako to nije suprotno naravi prava niti odredbama zakona. (6) Kad isti posjed stvari ili prava ima više osoba, one su suposjednici. Samostalni posjednik Članak 11. (1) Tko stvar ili pravo posjeduje priznajući višu vlast posrednoga posjednika, nesamostalni je posjednik; tko stvar posjeduje kao da je njezin vlasnik ili posjeduje pravo kao da je nositelj toga prava – samostalni je posjednik. (2) Posjed će se smatrati samostalnim, ako se ne dokaže suprotno. (3) Svatko može u pravnom prometu valjano postupati pouzdavajući se u to da je samostalni posjednik pokretne stvari njezin vlasnik, osim ako zna ili je morao znati da nije tako. Pomoćnik u posjedovanju Članak 12. (1) Posjed nema onaj tko ne izvršava nikakvu svoju vlast glede neke stvari. (2) Dok osoba koja je u radnom ili sličnom odnosu ili u nečijem kućanstvu postupa pokoravajući se tuđim nalozima glede neke stvari ili prava, pa izvršava isključivo tuđu faktičnu vlast, ona nema posjed toga, nego je samo posjednikov pomoćnik u posjedovanju. Glava 2. STJECANJE Izvorno i izvedeno stjecanje Članak 13. Posjed je stečen kad stjecatelj uspostavi svoju faktičnu vlast glede stvari, bilo da ju je osnovao jednostranim činom (izvorno stjecanje posjeda), ili da mu je prenesena (izvedeno stjecanje posjeda). Predaja Članak 14. (1) Posjed se prenosi predajom same stvari ili sredstva kojim stjecatelj ima vlast na stvari, a predaja je izvršena čim se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju izvršavati vlast glede stvari. (2) Kad se posjed prenosi osobi koja nije prisutna, predaja je izvršena kad stvar primi sam stjecatelj ili osoba koja ga po njegovoj volji ili po zakonu u tome zastupa, a predajom prijevozniku samo ako prijevoznik radi za račun stjecatelja. (3) Kad su za robu predanu prijevozniku ili skladištaru izdani vrijednosni papiri koji je zamjenjuju u pravnom prometu, predaja takva papira znači predaju te robe; pritom kad je jedna osoba u dobroj vjeri primila takav papir, a druga je u dobroj vjeri primila robu – posjed robe je stekla ova druga. Predaja očitovanjem volje Članak 15. (1) Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju taj stječe neposredni posjed samo ako je već u položaju da izvršava svoju vlast glede stvari. (2) Samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju može posjed prijeći na njega tako da dotadašnji posjednik zadrži stvar, a stjecatelju se prenese ili se za njega osnuje pravo da mu dotadašnji posjednik preda tu stvar; isto tako i da se stvar preda nekoj trećoj osobi, a stjecatelj dobije pravo da mu ona preda tu svar. (3) Predaja posjeda učinjena samim očitovanjem volje da se posjed predaje stjecatelju djelovat će prema trećima samo ako su o tome obaviješteni, ili im je to inače poznato. Stjecanje posjeda prava Članak 16. (1) Kad posjednik jedne nekretnine jednostrano učini glede nekretnine koju drugi posjeduje nešto što taj ne bi trebao trpjeti, a taj to ipak otrpi, posjednik prve nekretnine je time u korist te nekretnine, kao povlasne, izvorno stekao posjed prava stvarne služnosti na drugoj nekretnini kao poslužnoj. (2) Kad posjednik jedne nekretnine jednostrano zabrani posjedniku druge nekretnine činiti na toj nekretnini nešto što bi taj inače mogao činiti, pa to taj zbog toga propusti učiniti, posjednik prve nekretnine je time u korist te nekretnine, kao povlasne, izvorno stekao posjed prava stvarne služnosti da se to propušta činiti na drugoj nekretnini kao poslužnoj. (3) Kad posjednik jedne nekretnine po sporazumu s posjednikom druge nekretnine učini glede te druge nekretnine nešto što njezin posjednik inače ne bi trebao trpjeti, pa to taj otrpi, posjed prava stvarne služnosti činiti to glede druge nekretnine, kao poslužne, nastao je u korist prve nekretnine, kao povlasne, izvođenjem iz posjeda te druge nekretnine. (4) Kad posjednik nekretnine počne na temelju sporazuma s posjednikom druge nekretnine propuštati da na nekretnini koju posjeduje čini nešto što bi inače mogao činiti, posjed prava stvarne služnosti da se to propušta činiti na drugoj nekretnini kao poslužnoj nastao je u korist prve nekretnine kao povlasne izvođenjem iz posjeda te druge nekretnine. (5) U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka uzima se da je posjed prava stvarne služnosti predan stjecatelju. (6) Posjed prava stvarnih služnosti uspostavljen u korist određene nekretnine kao povlasne prelazi zajedno s posjedom te povlasne nekretnine na stjecatelja kad ona bude predana drugome u posjed, no onaj tko izvorno stekne posjed nekretnine, ne stječe samim time i posjed prava stvarne služnosti koja postoji u njezinu korist. Nasljeđivanje posjeda Članak 17. (1) Ostaviteljevi posjedi stvari i prava prelaze na njegova nasljednika zbog ostaviteljeve smrti i u njezinu času, onakvi kakvi su u tom času bili u ostavitelja. (2) Kad su ostaviteljevi posjedi zbog njegove smrti prešli na dva ili više sunasljednika, svi su oni time postali suposjednici svakoga pojedinoga od tih posjeda, pa će ga tako izvršavati, osim ako je na temelju oporukom izražene ostaviteljeve volje ili odluke ostavinskoga suda izvršavanje povjereno nekome drugome. (3) Prelaskom ostaviteljeva posjeda na njegova nasljednika ili nasljednike ne dira se u ostale posjede iste stvari, odnosno prava. Glava 3. KAKVOĆA POSJEDA Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda Članak 18. (1) Posjed je zakonit ako posjednik ima valjani pravni temelj toga posjedovanja (pravo na posjed). (2) Posjed je istinit ako nije pribavljen ni silom, ni potajno ili prijevarom, ni zlouporabom povjerenja. Posjed koji je pribavljen silom, potajno ili prijevarom, ili zlouporabom povjerenja, postaje miran kad osobi od koje je tako pribavljen prestane njezino pravo da štiti svoj posjed koji joj je tako oduzet. (3) Posjed je pošten ako posjednik kad ga je stekao nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da mu ne pripada pravo na posjed, ali poštenje prestaje čim posjednik sazna da mu pravo na taj posjed ne pripada. (4) Ako je u sporu o pravu na posjed pravomoćno odlučeno da pravo na posjed ne pripada posjedniku, njegov je posjed nepošten od časa kad je primio tužbu; to na odgovarajući način vrijedi i kad je o pravu na posjed konačno odlučilo drugo nadležno tijelo ili sud u nekom drugom postupku. (5) Posjed se smatra poštenim, osim ako se dokaže suprotno. (6) Poštenje i istinitost posjeda pravne osobe prosuđuje se prema poštenju i postupanju one fizičke osobe koja je za tu pravnu osobu ovlaštena poduzimati čine stjecanja ili izvršavanja njezina posjeda, a poštenje i istinitost posjeda osoba koje imaju zakonskoga zastupnika – prema poštenju i postupanju toga njihova zastupnika. Glava 4. TRAJNOST I ZAŠTITA Načelo trajnosti Članak 19. (1) Posjed traje dok traje posjednikova faktična vlast glede stvari, ali on ne prestaje, niti se prekida, ako je smetnja ili propuštanje izvršavanja posjednikove vlasti bilo po svojoj naravi samo privremeno. (2) Smatra se da posjed nakon što je stečen traje neprekidno dalje, a tko tvrdi da je prestao ili da je bio prekinut, treba dokazati da su nastupile okolnosti zbog kojih je posjed prestao. Samovlasno smetanje Članak 20. (1) Samovlast je zabranjena, bez obzira na to kakav je posjed, nitko ga nema pravo samovlasno smetati, ako i smatra da ima jače pravo na posjed. (2) Tko posjedniku bez njegove volje oduzme posjed ili ga u posjedovanju uznemirava, samovlasno je smetao njegov posjed. (3) Ni osoba od koje je posjed pribavljen silom, potajno, odnosno prijevarom, ili zlouporabom povjerenja, ne smije samovlasno oduzeti taj posjed nakon što joj prestane pravo na zaštitu posjeda. (4) Nije samovlasno smetanje posjeda ako je čin oduzimanja ili smetanja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda odnosno drugoga tijela, donesenom na temelju zakona koji to dopušta. No, samovlasno je i kad je čin oduzimanja ili smetanja posjeda učinjen u nekom javnom, društvenom ili sličnom interesu, ako nije dopušten zakonom ili na temelju zakona. Pravo na zaštitu posjeda Članak 21. (1) Koga drugi samovlasno smeta u posjedu, bilo da ga uznemirava u posjedu ili mu ga je oduzeo, ima pravo na zaštitu posjeda. (2) I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ga oduzevši drugome silom, potajno ili zlouporabom povjerenja, ima pravo štititi svoj posjed; jedino ga nema pravo štititi od one osobe kojoj ga je bio samovlasno oduzeo, no smjet će to i protiv nje nakon što mu posjed postane miran. (3) Pravo na zaštitu posjeda prestaje protekom roka od trideset dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastaloga smetanja. (4) Pravo na zaštitu posjeda ostvaruje se u posebnom postupku pred sudom (postupak zbog smetanja posjeda) ili putem samopomoći. (5) Posjed koji je posjedniku bio oduzet, nije prestao niti je bio prekinut ako ga je posjednik služeći se svojim pravom na zaštitu posjeda ponovno uspostavio ili ishodio njegovu uspostavu. Sudska zaštita Članak 22. (1) Posjednik kojemu je posjed samovlasno smetan ovlašten je svoj posjed štititi putem suda, zahtijevajući da se utvrdi čin smetanja njegova posjeda, naredi uspostava posjedovnoga stanja kakvo je bilo u času smetanja, te zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće. (2) Sud pruža ovu zaštitu posjeda u posebnom, hitnom postupku (postupku za smetanje posjeda), prema posljednjem stanju posjeda i nastalom smetanju, bez obzira na pravo na posjed, pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje posjeda bilo u kakvu društvenom, javnom ili sličnom interesu. (3) Pravo na poduzimanje posjedovnih čina smije se isticati i o njemu se smije raspravljati jedino u vezi s prigovorom da oduzimanje, odnosno smetanje posjeda nije bilo samovlasno. Članak 23. (1) Zaštitu posjeda ovlašten je tražiti i posredni posjednik, s time da u slučaju kad neposredni posjednik ne može ili neće ponovo preuzeti neposredni posjed koji mu je bio oduzet, posredni posjednik može za sebe zahtijevati predaju stvari. (2) Posredni posjednik nije ovlašten staviti zahtjev u cilju zaštite svoga posrednoga posjeda od smetanja koje je počinio neposredni posjednik, ako bi za odlučivanje o tom zahtjevu bilo nužno raspravljati o njihovu pravnom odnosu. Članak 24. (1) Svaki je suposjednik ovlašten štititi suposjed putem suda od samovlasnoga smetanja treće osobe, a od drugih suposjednika jedino ako su ga potpuno isključili od dotadašnjega suposjeda ili su mu bitno ograničili dotadašnji način izvršavanja faktične vlasti. (2) Suposjednik nije ovlašten staviti zahtjev za zaštitu svoga suposjeda od smetanja koje je počinio njegov suposjednik ako bi za odlučivanje o tom zahtjevu bilo nužno raspravljati o njihovu pravnom odnosu. Članak 25. (1) Posjed koji je s ostavitelja prešao na nasljednike ovlašten je štititi svaki nasljednik, odnosno sunasljednik od samovlasnoga smetanja treće osobe. (2) Kad objektom posjeda upravlja na temelju svojega ovlaštenja izvršitelj oporuke ili skrbnik ostavine, tada je on ovlašten tražiti zaštitu posjeda koji je s ostavitelja prešao na nasljednika, odnosno nasljednike. (3) Odredbom stavka 2. ovoga članka ne dira se u pravo svakoga pojedinoga nasljednika ili sunasljednika na zaštitu, no s time da može zahtijevati povrat oduzetoga jedino prema izvršitelju oporuke, odnosno skrbniku ostavine. Članak 26. Pravo na posjed može se utvrđivati i ostvarivati pred sudom, ili drugim nadležnim tijelom vlasti, neovisno o trajanju i ishodu postupka za zaštitu posjeda. Dopuštena samopomoć Članak 27. (1) Tko ima pravo na zaštitu posjeda, smije svoj posjed zaštititi za vrijeme trajanja rokova iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona i silom od onoga tko mu posjed samovlasno oduzme ili ga u posjedovanju uznemirava, ako je to nužno jer bi sudska pomoć stigla prekasno, a opasnost je neposredna, ali samo ako za zaštitu svoga posjeda ne primjeni silu veće jakosti nego li je primjerena okolnostima (dopuštena samopomoć). (2) Dopuštenom samopomoći smije se umjesto posjednika poslužiti posjednikov pomoćnik u posjedovanju. (3) Ostvari li posjednik svoje pravo na zaštitu posjeda putem samopomoći kad nisu ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, zaštitio je svoj posjed, ali odgovara za štetu koju je pritom nanio. Glava 5. PRESTANAK Prestanak posjeda stvari Članak 28. (1) Posjed stvari je prestao kad je stvar propala, kad se izgubila, a nema izgleda da će se opet naći, a i kad je posjednik svojom voljom napustio stvar. (2) Dotadašnjem je posjedniku prestao njegov posjed kad je stvar stekla u posjed osoba koja neće izvršavati nikakvu njegovu vlast u pogledu te stvari ili kad mu je druga osoba oduzela stvar, ako on nije ostvario zaštitu svoga posjeda. Prestanak posjeda prava Članak 29. (1) Posjed prava je prestao kad je propala nekretnina na kojoj se izvršavao sadržaj toga prava ili se posjednik odrekao svojega posjeda prava. (2) Posjed prava ne prestaje samim neizvršavanjem sadržaja prava stvarne služnosti dok ga njegov posjednik može izvršavati ako to želi; prestaje, međutim, kad posjednik poslužne nekretnine prestane činiti što je dotada činio, prestane trpjeti da se i dalje izvršava sadržaj prava služnosti na njegovoj nekretnini, odnosno prestane propuštati što je do tada propuštao, ako posjednik prava ne ostvari zaštitu svoga posjeda. (3) Posjed prava stvarne služnosti prestaje dotadašnjem posjedniku i zajedno s prestankom njegova posjeda nekretnine u čiju ga je korist izvršavao.
 14. 1 bod
  esigente

  Problemi s vlasništvom auta

  Ne vidim u cemu je problem, imas punomoc vlasnice da auto mozes prodati. Uzmez kupoprodajni ugovor, popunis ga na nacin da je gospodja prodavatelj, a ti kupac, po punomoci potpisujes se na mjesto prodavateljice. Ugovor ne treba ovjeravati kod biljeznika, samo sa dokumentima i kupoprodajnim prijepis na novog vlasnika se obavlja u STP.
 15. 1 bod
  zzivanazzu

  Otudjena pokretna imovina

  Dragi prijatelji, hvala vam. Prijave ne dolaze u obzir jer ju ne zelim gledat jos i na sudu iducih 10 godina. Plus, ako ona izgubi, opet ce roditelji platit njezine dugove kako to inace s njom biva... dobila sam sve pravne i prakticne odgovore koje sam trebala. Mislila sam da policija moze intervenirat bez prijave. No, eto... Platit cu raskid ugovora i zavrsit tako pricu. Bitno mi je samo zadrzat vlastiti mir pa ako mir ima cijenu, platit cemo hvala vam puno drot13 i g-man.
 16. 1 bod
  gonzo-stari

  stručna procjena hrvi

  Evo jedna usporedba mirovina
 17. 1 bod
  prof

  mirovina

  Poštovana Vesna, Naučio sam odavno da slika govori više od 1000 riječi. Na slijedeće dvije slike vidite kad Vam je povoljniji odlazak u starosnu mirovinu: -odlazak 13.12.2018.g. sa 44.g. mirovinskog staža i ne u 2019.g. već -odlazak 13.12.2022.g. sa 48.g. mirovinskog staža Simulirao sam PVB (prosječni vrijednosni bod) od 1,0001 radi jasnijeg iznosa i odnosa prema minimalnoj mirovini za odabrani mirovinski staž. Lijep pozdrav PS Odlaskom u starosnu mirovinu nakon 01.01.2019.g. prikazan iznos starosne mirovine (ne i minimalne mirovine) uvećava se još za 0,35 % za svaki navršeni puni mjesec rada nakon ostvarenog prava na starosnu mirovinu. Odlaskom do 30.12.2018.g. ostvarujete uvećanje mirovine za 0,15 % za zvaki puni mjesec rada nakon 60.tog rođendana.
 18. 1 bod
  Temporius

  stručna procjena hrvi

  Malo sam prelistavao stara rjesenja... Moram se korigirati o postotku od najnize braniteljske mirovine. Faktor je 0,85 a ne kako sam naveo gore 0,80 ( čl 80, stav 4, tocka 1a ZOMO). Vidim da se krivi faktor pojavljuje i u popularnoj tablici, pa molim autora da to ispravi. Ne znam zasto isto nije napravljeno i kod dana borbenog sektora. No, ionako nismo dobili nikakvo rjesenje o tome, nego samo povecanje, bez mogucnosti neke kontrole. Sto se tice pridodanog staza, svi koji su odlazili u invalidsku mirovinu su ga dobili, u zavisnosti od godina zivota (meni je pridodano 15 i nesto godina), medjutim mirovinski faktor je onda iznosio 0,667, i ako nisi imao veeeliku placu, dzaba svi izracuni. Malo sam se poigravao s tablicom, i vidim da tek kod vojnog omjera od 30% ima svrhe traziti izracun mirovine po novom zakonu (ujedno odgovor na pitanje Lokvici - uz napomenu da tih 30% nije postotak invalidnosti (kojeg je dobio 20%) nego postotak vojnog dijela u ocjeni invalidnosti) Malo sam ga zakomplicirao, ali mislim da se moze shvatit.
 19. 1 bod
  malicovjek

  Braniteljska mirovina

  Postovani kao sto sam vam vec gore odgovorio prema clanku 28. ZOPHBDR-a imate pravo da vam se vrijeme provedeno u DR u dvostrukom trajanju prizna u potreban staz za starosnu mirovinu za dugogodisnje osiguranike, staz u jedanostrukom trajanju tih 1 godina 4 mjeseca i 20 dana vam je vec automatski priznat u redovnom efektivnom radnom stazu u tih 40 godina i 5 mjeseci, a taj dvostruki staz tih 1 godina 4 mjeseca i 20 dana (500 dana) se pridodaje na postojeci efektivan staz, tako da ukupno za obracun mirovine imate 41 godinu 9 mjeseci i 20 dana staza. Da bi bili u potpunosti sigurni otidjite sto prije u najblizu ispostavu HZMO-a i od njihovog pravnika zatrazite informaciju dali po clanku 28. ZOPHBDR-a imate pravo sa 01.01.2019.god otici u "starosnu mirovinu za dugogodisnjeg osiguranika".
 20. 1 bod
  Matrix

  Podjela parcele sa susjedom

  Naravno,bez ugovora nema provedbe u zemljišnim knjigama,niti kao što je Spitfire napisao,formiranja nove k.č.
 21. 1 bod
  malicovjek

  Kada u mirovinu

  Ako ste zdravi i jos mozete raditi te redovno primate placu, radite sto dulje, u vasem slucaju je svejedno kad cete ici u mirovinu ali sto duze radite izglednija je mogucnost da vam i mirovina bude nesto malo veca.
 22. 1 bod
  Slično se i nama dogodilo prilikom odobravanja kredita: procjenitelj je procijenio nekretninu na iznos iste visine kao ukupna kreditna sredstva, ali je banka procijenila da na temelju te procjene, a zbog mjesta gdje se nekretnina nalazi, oni mogu odobriti samo 80% iznosa zatraženog kredita i "pokriti" ga hipotekom, jer za njih kuća ne vrijedi toliko unatoč procjeni procjenitelja, a za ostatak smo morali dodatno uzeti gotovinski kredit, čime je banka dodatno zaradila na kamatama za gotovinski kredit.
 23. 1 bod
  malicovjek

  Braniteljska mirovina

  Dok ne odgovorite na pitanja koja vam je postavio postovani prof, vama kao informacija postoje tri mogucnosti - ako u ovih 40 godina i 5 mjeseci staza osiguranja niste uracunali dupli staz od 1 godine 4 mjeseca i 20 dana ucestvovanje u DR onda bez problema prema clanku 28. ZOPHBDR-a, taj staz vam se uracunava u ukupni staz i imate preko 41 godine potrebnog staza osiguranja te bi mogli odmah sa 01.01.2019.god. u "starosnu mirovinu za dugogodisnje osiguranike" - ako ste vecu u tih ukupnih 40 godina i 5 mjeseci uracunali taj dupli staz od 1 godine 4 mjeseca i 20 dana, a jos ste u radnom odnosu i redovito primate placu u "starosnu mirovinu za dugogodisnje osiguranike" moci cete sredinom 2019.god. kad steknete jos cca 7 mjeseci radnog staza i navrsite tih ukupnih potrebnih 41 godinu staza. - kad navrsite 19.12.2018.god. 60 godina starosti mozete u "prijevremenu starosnu mirovinu" uz penalizaciju od 0,15% po nedostajecem mjesecu do uvjeta potrebnih godina za starosnu mirovinu 65 godina.
 24. 1 bod
  Čuvajte potvrdu o uplati dugovanja, a u slučaju ponovnog potraživanja samo im je proslijedite. Mada sam mišljenja da do toga neće doći, već da se samo radilo o lošoj komunikaciji i to između njih, tako da nisu bili pravodobno obaviješteni o Vašoj uplati.
 25. 1 bod
  Obrt možete otvoriti samo za djelatnost 96.04-Djelatnosti za njegu i održavanje tijela. Struje i ulrazvuk ne možete, nego morate ići preko Ministarstva zdravlja. Za ribice ne znam, ali svakako se raspitati kod Ministrastva zdravlja i Upravi za veterinrstvo.
 26. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  ostavina firme

  Morate osporavati taj prijenos, čime god da je to učinila. Trebalo bi nam više informacija o tome na koji način je to učinila: je li sestra bila direktorica ili prokuristica firme, je li donijela odluku o prijenosu poslovnog udjela, je li nešto krivotvorila ili slično?
 27. 1 bod
  Uz glavni projekt, građ. dozvola za rekonstrukciju.
 28. 1 bod
  Matrix

  Dokazivanje dosjelosti

  Služnost se uvijek stječe na tuđoj imovini.
 29. 1 bod
  Matrix

  Ugovor o darivanju nekretnine

  Ukoliko u ugovoru postoji bezuvjetna suglasnost kojom baka dopušta upis(clauzula intambulandi) Imaju,obzirom da se odricanje od nasljedstva iza umrlog djeda ne odnosi na postupak iza smrti bake. Dopušteno Po pitanju kupoprodaje,ne. Moguće,ovo naročito ako je kupoprodaja "mazanje očiju"trećim osobama da se zaobiđu njihova nasljedna prava,a u biti kupoprodaja prikriva darovanje.
 30. 1 bod
  draže bi mi bilo da nas nisi imala potrebu "otkriti"....bar ovdje...
 31. 1 bod
  Hrt redovno nekoliko mjeseci ovršuje nove dospjele tražbine, a to nije ista ovrha. U tim slučajevima radi se o različitim mjesecima za koja ovršenik duguje. Ukoliko su na izravnu naplatu Fini dostavili istu tražbinu tj. iste mjesece za koje ovršenik duguje, tada ovršenik ima pravo prema čl. 62. Ovršnog zakona u protuovršnom postupku tražiti povrat onoga što mu je dvostruko naplaćeno. Kao što sam rekla, Fina postupa prema dostavljenoj osnovi za plaćanje, ona nije ovlaštena preispitivati je li ista naplaćena, jer ako se radi o dvostrukoj naplati tada je odgovornost na ovrhovoditelju, a isti odgovara u protuovršnom postupku. Uvijek postoji mogućnost novih ovrha, ali za to je potrebna ovršna isprava i ukoliko je ovršenik oštećen, opet ima mogućnost na sudu tražiti povrat pretplaćenih sredstava zajedno sa pripadajućim kamatama. Nadam se da možete pratiti naše ˝razmjene˝ i samo hrabro, jer kako se kaže:˝Što te ne ubije, to te ojača? ˝.
 32. 1 bod
  Jedinica Lokalna Samouprave-Općina, Grad...
 33. 1 bod
  drot13

  krađa identiteta

  Mislio sam da si ona digne kredit na duže, pa joj bude lakše plaćati, a da tebi skine taj teret. Sretno s dogovorom, a mami nemoj prijetiti, nego ju upozori da možeš privatno tužiti, da ju možeš prijaviti za prijevaru, a za više drugih kaznenih djela u vezi s korištenjem tvoje kartice (računalna prijevara i sl.). To onda nisu prijetnje, nego realne mogućnosti na koje imaš pravo i o kojima upozoravaš.
 34. 1 bod
  drot13

  Ovrha HT nakon 15 godina

  Zastara je 10 godina ako po predmetu ništa nije poduzimano, a ponuda za nagodbu je dobar pokazatelj u tom smjeru. Prije ikakve komunikacije bi trebao napraviti uvid u spis (na sudu) da vidiš kako je postupak tekao, koje su radnje i kada poduzimane.
 35. 1 bod
  sivko

  Kazna za rad na crno u Njemačkoj

  Izgon i zabrana ulaska.
 36. 1 bod
  Matrix

  Rjesenje o nasledjivanju

  Iz razloga što se ostavinski postupak vodio iza umrle bake,a ne majke i ujaka.
 37. 1 bod
  atomic95

  krađa identiteta

  Po meni, u svezi kredita, nema osnove, jer takve stvari da imaju osnovu, ovjere se kod javnog bilježnika, odnosno, trebali ste ovjeriti posudbu novca i obvezu vraćanja kod javnog bilježnika, ali to već sapada u domenu građanskog prava, pa će možda netko imati drukčije mišljenje.
 38. 1 bod
  malicovjek

  Dragovoljački dodatak

  Nema retroaktivne primjenje novog braniteljskog zakona koji ce poceti primjenjivat od 01.01.2019.god. na postojece umirovljenike, samo na nove buduce umirovljenike.
 39. 1 bod
  ne zvuči glupo,al to je i jedan od razloga kad sam vidio da si napisala da radiš kod privatnika (pa i u državnim frmama) da sam se suzdržao od savjeta.....kad čovjek nešto "izganja" na što ima pravo ,onda se kod druge osobe zna dogoditi želja za "osvetom" što je ružna ljudska osobina pojedinih ljudi,pogotovo kad su u boljoj poziciji....na tebi je da procjeniš situaciju u firmi i doneseš odluku...ali definitivno su te zakinuli...
 40. 1 bod
  Mister-X

  Dragovoljački dodatak

  ne znamo da li je dobio više (bar ja ne znam koliko je boravio u postrojbama) jer se može dobiti i do 40% po novom,ali on po starom 30% međutim sve je ovo nebitno...jer osim što je u mirovini već mu je to obračunato samo što on to nezna....a i da zna,opet nema pravo i kad bi imao na 40% jer vrijedi samo za nove umirovljenike
 41. 1 bod
  Isprintajte u dva primjerka i tražite da Vam lupe prijemni štambilj ili napišu datum i potpišu se s pečatom poslodavca.
 42. 1 bod
  Pišete zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa i upućujete ga poslodavcu, da u roku od 15 dana korigira preostali broj dana godišnjeg odmora.
 43. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  Ugovor o darivanju nekretnine

  Malo pojašnjenje: prije je bilo tako da je kupac sam morao nositi poreznu prijavu poreza na promet nekretnina u PU, sada to rade javni bilježnici po službenoj dužnosti i nije potrebno više da to rade same ugovorne strane.
 44. 1 bod
  sivko

  Brak sa stranim državljaninom

  Da po st 76 st.6 https://www.zakon.hr/z/142/Zakon-o-strancima a sve se svodi po čl.47 st.1
 45. 1 bod
  ne tko ti je poslodavac
 46. 1 bod
  atomic95

  krađa identiteta

  Ako sam dobro shvatio, vi ste imali namjeru dignuti diners karticu, ipak odustajete od te namjere, ali nekim slučajem djelatnici banke ignoriraju vaše odustajanje, te vam karticu ipak isporučuju i šalju na adresu u Rijeku, gdje tu karticu prediže spomenuta prijateljica, sa nje troši sredstva, a vas o tome nije obavijestila. Iskoristila je to da joj je na kućnu adresu pristigla kartica sa koje je mogla trošiti sredstva, te je to činila, a vas nije obavijestila. Nije počinila krađu identiteta, ali kazneno djelo jest. Obratite se policiji sa tom pričom. Uz sve navedeno, vi ste joj pomogli sa novcima i digli kredit za nju?
 47. 1 bod
  vodovod1

  otvaranje obrta trgovina

  Članak 15. Osobe koje su zaposlene u trgovačkom društvu ili obrtu registriranom za obavljanje djelatnosti trgovine na radnom mjestu prodavača ili trgovačkog poslovođe, moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju. Ovo je iz zakona o trgovini, znači ne morate nikoga zapošljavati, možete raditi sami jer ispunjavate uvjet stručne spreme.
 48. 1 bod
  gala385

  HITNO , pripravnicki status

  Da razjasnim, prva 2 zaposlenja su na određeno, a zadnje na neodređeno i tu je sporan ugovor? Imate samo jedan ugovor trenutačno i radite na jednoj školi? Ako je tako i odradili ste staž, teče novi rok sa svakim novim zaposlenjem, dakle imate godina dana od zasnivanja radnog odnosa po čl. 109. Pripravnica ste službeno sve dok ne poožite stručni ispit. Pretpostavljam da je tajnica pogriješila s člankom. Ništa sporno po meni.
 49. 1 bod
  Poštovana, iskreno, mišljenja sam da Vam to nije nimalo pametna ideja, kad ste već krenuli pravnim putem, sada i nastavite, ako se ne možete dogovoriti i adekvatno riješiti problem oko skrbništva nad djecom pri CZSS, tj. potpisati Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, biti će Vam dostupni zapisnici o provedenim postupcima pri CZSS, koji su Vam temelj za razvod u sudskom postupku u kojem će se donijeti odluka o roditeljakoj skrbi.... Neznam, iskreno, nije mi jasno što on to "mućka" sa civilnim i crkvenim brakom, kakav bi mogao biti problem sa crkvom?.....po meni, traži neki izgovor ili nešto sl. kako nebi došlo do razvoda braka, iskreno, ne vidim zašto to radi.... Što se tiče bračne stečevine i podijele iste, to je odvojeni postupak i zato ne trebate ići sudskim putem, pokretati postupak, ako se možete dogovoriti, sastavite Ugovor oko podjele bračne stečevine, ovjerite kod JB i to Vam je to (to što pišete u svezi stanova i ostalog), ali ne može biti predmet razvoda braka, to su dva različita postupka, može biti ako se možete dogovoriti, ali koda Vas je to, razvidno, nemoguće, možete ići prijedlogom o sporazumnom razvodu braka u kojeg stavite da je dogovorena podjela bračne stečevine, priložite ugovor o podjeli, te sud, u istom postupku donese odluku (riješi sve)... Djeluje mi, oprostite, osobno mišljenje, da "on Vas zavlači", zato oprezno, bolje Vam je to riješiti pravnim putem, nego se, možebitno, zeznuti, sebe i djecu, a kasnije se kajati... Sretno...!
 50. 1 bod
  Barbadinko

  Putni nalog

  Da, to sam i pretpostavio, logicno je... ocekivao sam da ce se javit netko saslicnim iskuatvom pa da imam kvalitetne temelje za prepirat se kad budem morao ici... hvala na odgovoru ??
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×