Jump to content

5dc166bde45d9_hkzupma4.png.9590e296d178dd1c80ff94d41d2e91a8.png Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, u suradnji s Vijećem Europe, vas poziva na  XXXII. redovno savjetovanje, pod nazivom "JAČANJE UČINKOVITOSTI KAZNENOG POSTUPKA PRIMJENOM STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA", koje će se održati od 5. do 7. prosinca 2019., u hotelu Remisens Premium Hotel Kvarner u Opatiji.  Preuzmite PROGRAM XXXII. REDOVNOG SAVJETOVANJA, Opatija.pdf i prijavite se za sudjelovanje.

Najaktivniji članovi


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 07.11.2019 u Objave

 1. 3 bodova
  sivko

  Rok otpisa uniforme

  Valjda još vrijedi http://www.propisi.hr/print.php?id=10155
 2. 3 bodova
  Evo ću ja ostaviti komentar samo zato što obožavam etikete tipa sumrak demokracije, mafija i sl. Kada se već udara po državi i stavljaju osobne paušalne ocjene o demokraciji i pravnom sustavu, valjalo bi prvo pročitati sve zakonske odredbe, protumačiti ih pa onda donositi ocjene. Ustav RH u čl.50 propisuje, Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Na to se nadovezuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.33 Pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju. Dakle, ograničenje propisano u ZODPS nije ograničenje za koje bi se temeljem ZVDSP-a imalo pravo na naknadu. Nadalje, što se tiče kršenje Ustava čl.90 propisuje, Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. što prema ovome nema govora o kršenju Ustava jer se radi o pojedinoj odredbi a opravdani razlog se nađe kada se pročita i obrazloženje za donošenje pojedinih odredbi. Pa tako obrazloženje uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kaže, Prijelaznom odredbom ovoga članka propisuje se zabrana otuđenja i davanja u najam i stanova kupljenih 10 godina prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te propisuje provedba ove zabrane. Odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje te da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. U dosadašnjoj provedbi Zakona i u kupoprodajnim ugovorima kupcima nije bilo ograničeno raspolaganje stanom kupljenim po povoljnijim uvjetima od tržišnih te su uočene zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova, posebno na turistički atraktivnim lokacijama. U navedenim slučajevima stanovi nisu korišteni za rješavanje osobnog stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca, čime je drugi kandidat s liste prvenstva onemogućen u rješavanju svog stambenog pitanja, a prema kriterijima i mjerilima za formiranje liste prvenstva. Kod takvih pojava ograničena državna poticajna sredstva nisu poslužila kao pomoć građanima u rješavanju stambenog pitanja, nego su zloupotrijebljena i korištena protivno cilju i svrsi Zakona, odnosno protivno javnom interesu. Što se tiče mafije, zakonodavac nije ograničio veličinu stana te sam Zakon ne propisuje da se za jednu osobu može dobiti 35 m2 a za svaku daljnju po 10 m2. Zakon kaže da se odgovarajučim stanom ne smatra onaj koji nije primjereno opremljen infrastrukturom te je manji od oko 35 m2 korisne površine za jednu osobu te 10 m2 za svaku daljnju osobu i to je navedeno samo kao uvijet za prednost i red prvenstva na kupnju. Veličinu stana i sve ostale uvjete za kupnju stana iz programa POS-a određuju JLS, Odlukom o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a prema kojima važnu ulogu imaju bodovi (imovinsko stanje, stambeni status, uvjeti stanovanja, životna dob, broj članova kućanstva, status školovanja djece, vrijeme provedeno u DR, invalidnost itd.) te kada pročitate nekoliko takovih odluka dođe se do zaključka da čak i samac može kupiti stan od 40 pa i više m2 + parkirno mjesto. Pa ispada da se Zakonom i Odlukama prvenstveno išlo u korist obitelji s djecom koje nisu imale odgovarajući stan a podredno i ostalima kao što su samci od kojih će neki jednom možda zasnovati obitelj. Je li prema svemu navedenome ovo sumrak demokracije ili pokušaj stajanja na kraj zloupotrebi i malverzacijama? Je li mafija odredila veličinu korisne površine stana i naplaćuje djecom razliku? Ne bih baš rekao.
 3. 2 bodova
  ivistipe

  Kupnja zemljišta sa teretom

  Prodavatelj nek prvo rješi teret, u protivnom ćete ostat bez novca i nekretnine! To vam je mačak u vreči.
 4. 2 bodova
  Matrix

  Rok za žalbu

  Mislim da je ovdje dobro obrazloženo.
 5. 2 bodova
  ivistipe

  Idealni dijelovi nekrentine

  U ovom slučaju vam je zakomplicirala odvjetnica jer vas nije dobro uputila. Vi trebate kod nadležog sud gdje se nekretnina nalazi zatražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice i to sporazumno svi suvlasnici zajedno, i u tom slučaju nema naplate poreza, po darovnom ugovoru se porez naplačuje. Moj vam je savjet raskinite darovni uogovor, odnesite taj raskid na poreznu i neće biti poreza, a podjelite se razvrgnućem suvlasničke zajednice.
 6. 2 bodova
  Državna služba - pravomoćnom kaznenom presudom otkazuje se ugovor o radu. I to ako nije uvjetna. Čl. 137. zakona o državnim službenicima. Prekršajnom osudom ne. Javna služba - nije zakonski propisano da se automatizmon gubi posao. Mogući su unutarnji pravilnici službe koji to pitanje reguliraju. U konkretnom slučaju, djelatnica aludira na prekršajnu prijavu. Vjerojatno. U tom slučaju mislim da posao neće izgubiti. Svakako mu može narušiti ugled i štetiti u budućnosti, ali glede zaposlenja, mislim da neće biti problema. Čak i kod javljanja na druge natječaje gdje se ne traže potvrde poput ove za srednje i osnovne škole koju sivko spominje.
 7. 2 bodova
  Ne mora značiti, možda budete sreće pa i za godinu dobijete. Uglavnom predajte zahtjev čim prije sa tim sto imate
 8. 2 bodova
  Borbena7

  Odrzavanje zgrade

  Članak 226. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, a koji kaže da tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, pa bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja.
 9. 2 bodova
  MsBourne

  Odrzavanje zgrade

  Za pocetak, bilo tko da vam dodje na vrata i trazi nesto, duzan je se predstaviti sluzbenom legitimacijom, a potom vam uruciti dokumentaciju na osnovu koje im je dat legitimitet da osobno ulazi u perimetar privatnog posjeda (u suprotnom ih mozete tuziti za iznudu, lazno predstavljenje, zastrasivanje, upad u posjed itd. naslo bi se tu elemenata). S druge strane, pregledajte po ocevoj dokumentaciji, negdje bi morao postojati medjuvlasnicki ugovor, ukoliko ga nema, predstavnika stanara zamolite da vam da kopiju, kao i potpisni list suvlasnika kojim je data suglasnost da se upravljanje zgradom povjerava odredjenoj firmi (najmanje 51% stanara suvlasnika). To sto racuni ne glase na vase ime je iskljucivo na vama da kroz sve institucije provedete odluku o nasljedjivanju, jednako kao sto ste brojilo za elektricnu energiju isli prebaciti na svoje ime, tako i za vodu, plin, pa i pricuvu bi uz Rjesenje o nasljedjivanju trebali prebaciti na svoje ime. Racuni za odrzavanje zgrade se jednako nasljedjuju ali vodite racuna i o tome da takvi racuni zastarjevaju nakon godinu dana. Ukoliko vas otac nije potpisao suglasnost o pristanku da odredjena tvrtka vodi upravljanje zgradom ili ako nemate Medjuvlasnicki ugovor, zatrazite od te tvrtke da vam to dostave pismeno. U suprotnom, nemaju osnovu za bilo kakva potrazivanja a posebno ne u nekom pausalnom okruglom iznosu.
 10. 2 bodova
  Spitfire

  Sanacija krova dozvola?

  Prema Zakonu, za sanaciju krovišta ne treba vam ništa. Sanacija pretpostavlja zamjenu letava, dijela ili kompletnog crijepa bez zadiranja u postojeće gabarite krova. Ne trebate ni prijaviti radove. Angažirati tvrtku svakako, ni slučajno sami uz pomoć prijatelja, da vam se ne bi desilo da imate dobronamjernog susjeda koji bi prijavio radove građ.inspekciji pa "zaradili" novčanu kaznu iz čl.167 Zakona o gradnji.
 11. 2 bodova
  Nisam vidio potrebe za time jer sam u svojoj objavi odmah na početku pojasnio zašto komentiram, na što se isti odnosi te ukazao na paušalnu ocjenu nečega što baš i ne stoji. Mogu samo dodatno objasniti, ne nalazimo se u kafiću ili bilo kojem drugom mjestu na "kežual" razgovoru, nekom portalu koji se bavi svime i svačime nego se nalazimo na pravnom portalu. Napominjem pravnom poradi toga što bi odgovori a posebno osobna mišljenja trebala imati barem mrvu točne pravne podloge. A to niste imali, samo nepotkrijepljenu tvrdnju da se jednim zakonom krši drugi pa čak i Ustav te sve začinili "sumrakom demokracije", što je u najmanju ruku neumjesno. Mogu razumjeti da vam komentar baš i ne odgovara, pa je uslijedila "plahta" kojom opet pravno ne potkrepljujete ništa osim što sve bacate u sferu politike. Prema tome mogu samo ponoviti. Primjena sporne odredbe ima uporište u Ustavu RH, pa koliko god se vama činilo obrazloženje paušalno, ocjenu ustavnosti o tome ne donosimo ni vi a niti ja nego Ustavni sud. Nadalje, neupitno je samo to da opet krivo tumačite navedene odredbe, jer niti se radi o potpunom izvlaštenju, a niti ovim ograničenjem država ne osniva za drugoga nekakovo pravo. Sve ostalo, kao što rekoh, spada u sferu politike a ne pravnog dijela na koji se odnosio moj komentar pa na ovo, i mogu samo reći, a dopustit ćete da imam i više nego dovoljno godina i životnog iskustva, da je po meni sasvim u redu i pravično da imam svoje mišeljnje, koje može a i ne mora biti slično vašem, pa recimo da sam prateći same izmjene zakona od nacrta pa do konačnog prijedloga pokušao ući u politički dio pročitavši sva izvješća i sve druge dostupne izvore, te bih komotno mogao tvrditi da malverzacije s POS-ovim stanovima nisu pojedinačne nego naprotiv, uzele su maha pa odnos koristi (stajanje na kraj malverzacijama) i štete (prema samcima koji su dobra manjina) ide dobrano u korist, ali ta bi tvrdnja odvela u raspravu kojom se odmičemo od prava i onoga na što se komentar odnosio. I zaključno, sasvim je u redu i pravično da i vi imate pravo na svoje mišljenje, no ustvrditi da je nešto kršenje zakona i Ustava bez pravne podloge (ili pogrešno protumačene) te k tome dodati etikete je za neke druge prilike, za pravni portal nije. Lijep pozdrav i svako dobro.
 12. 2 bodova
  Spitfire

  Stablo na međi

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.104 (1) Stablo pripada onome iz čijega je zemljišta izraslo deblo, bez obzira na to kuda se ono nadvilo, kamo se proteže korijenje i vise grane. (2) Stablo čije je deblo izraslo na samoj međi u suvlasništvu je susjeda s obje strane međe. (3) Što je određeno glede stabla, na odgovarajući se način primjenjuje i na drugo raslinje.
 13. 1 bod
  Borbena7

  Pozvana na ostavinsku

  Ne bi Vas zvali samo radi dugova, tako da očito niste upoznati sa stvarnim stanjem, pa se najbolje odazvati i sukladno informacijama koje dobijete, očitovati se na ostavinskoj raspravi.
 14. 1 bod
  Da, dužan Vam je poslati rješenje odmah po njegovom donošenju, odnosno po zaključivanju ostavinske rasprave kada ga donese.
 15. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  uknjižba/pravo zakupa

  Po čl. 127. Ovršnog zakona, već dostavom zaključka o prodaji nekretnine ovršenik gubi pravo na posjed nekretnine i dužan ju je predati kupcu, osim ako zakonom ili sporazumom s kupcem nije drukčije određeno. Ako ovršenika nema, nema Vam tko predati u posjed. Ako ga ima, onda se primjenjuju daljnji članci, 128.-130. Ovršnog zakona.
 16. 1 bod
  Ruby_Danderfluff

  ugovor o ustupu dugovanja

  Ako je sudužnica po tom kreditu, i uz Vašu suglasnost može.
 17. 1 bod
  Parničnim postupkom, tužbom radi činidbe ("Nalaže se..."), temeljem čl. 107. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 18. 1 bod
  Ako netko ne nazoči ostavinskoj raspravi, a prethodno nije izjavio da se odriče od nasljedstva, smatra se da želi nasljedstvo (čl.217. st. 3. ZN-a)
 19. 1 bod
  Nemojte to raditi, radije alimentaciju koju dobijete od supruga proslijedite bivšoj svekrvi.
 20. 1 bod
  Matrix

  Kupnja zemljišta sa teretom

  Kupoprodaju možete sklopiti neovisno o upisanom teretu, no prije toga prikupite informaciju o visini duga i za isti umanjite kupoprodajnu cijenu, tako da dug izmirite upravo Vi.
 21. 1 bod
  Za Vas osobno je najbolje da daruje Vama, za nju baš i ne, s obzirom da time gubi bračnu stečevinu. Djeci nemojte darovati ako su maloljetna, morat ćete ishoditi odobrenje suda ako biste željeli prodati kasnije taj stan. Pobijanje pravne radnje je moguće prije isteka tri godine od darovanja za sve opcije, tako da biste trebali što više odugovlačiti da vjerovnik ne svrne svoj pogled na vas. Promjena sudužnika ovisi o banci, a banka neće htjeti ići u promjenu sudužnika s onoga koji ima imovine na onoga koji nema imovine. Ja bih pričekala, i svakako pazite da Vam glavni dužnik vraća obroke koje ste platili umjesto njega, inače ćete ga morati utužiti za to.
 22. 1 bod
  ParaNO1d

  tabularna izjava

  Da, trošak odvjetnika je neizbježan, nažalost. Mada možete popričati s odvjetnikom da uz tužbu i slučaj suda, od okrivljenika zatraži pokrivanje troška Vašeg odvjetnika uz obrazloženje da ste Vi morali za nešto što Vam pripada, uzimati odvjetnika i platiti nepotreban trošak. Neka Vam to odvjetnik pravno objasni kako to složiti i sročiti. Ali izborite se da ne platite nešto što ne morate. Sretno!
 23. 1 bod
  Matrix

  Nasljedno pravo

  U nedostatku pravnih propisa u BiH, na ugovore o poklonu još uvijek se primjenjuju pravna pravila zakona koji vuče korijene iz Austrougarske monarhije ( OGZ), pa tako isti uređuje i vaš konkretan upit.
 24. 1 bod
  Solidne. Čeka se između tri i sedam godina.
 25. 1 bod
  sivko

  Vozacka dozvola istekla ima li kazne?

  Nema kazne ako ne vozi i nema liječničkog.
 26. 1 bod
  Poštovani, molim informaciju o zakonskom roku otpisa uniformi u vojsci ili policiji. Interesira me kada se uniforma može otpisati kao amortizirana. Ako nema podatak za RH,može i za neku drugu državu.
 27. 1 bod
  Borbena7

  Najam stana

  U tom slučaju zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim pravima valjano je ako roditelj koji zastupa dijete dobije pisanu suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb, odnosno Vas i ako dobije odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Najbolje da se obratite nadležnom CZSS.
 28. 1 bod
  Đurđa2

  Odrzavanje zgrade

  Sve skupa jako skakljivo buduci da zivimo u kapitalistickom sustavu gdje sam apsolutni vladar svojeg prostora ja, samo spletom okolnosti djelim zgradu s ljudima. Ali u ovih 120 cm2 i dijelom krova koji je također moj, ja sam capo di tutti capi, glavni, odgovorni, mene se mora pitati ili me mogu jednostavno izolirati, ali bacati u nekakve dugove za koje ja niti neznam, to mi je malo predjetinjasto. Naravno, u dobrom duhu kapitalizma probleme koje bi te tvrtke navodno trebale sanirati, sanirao sam ja jer sam ja odgovoran za svoj stan i krov koji mu koristi. Naravno, slažem se ne treba moje odobrenje, ali valjda ja odlučujem kome ću platiti i zašto, a jedini pravni dokument u kapitalističkom sustavu je ugovor, kojeg ja nisam potpisao niti vidio. Zaista mi je žao da nemožemo povući neke te vrijednosti sa zapada budući da smo u EU. U nekoliko drzava EU na zapadu u kojima sam zivio ovakve probleme nikad nisam imao, ovakve svinjarije. U Njemačkoj npr.čovjeku redovito mora biti isporučen račun za uslugu koju plaća, na njegovo ime. Ukoliko ne, onda sustav odmah kreće u provjeru aktivnosti takvih "firmi". Jednostavno je sve posloženo tako da ako namjeravaš izvodit neke manevre da si odmah srezan u startu, bio ti običan građanin ili firma.
 29. 1 bod
  Borbena7

  Odrzavanje zgrade

  Ne postoji zakonska osnova temeljem koje bi upravitelj trebao Vaše odobrenje da bi Vam ispostavio račun za pričuvu.
 30. 1 bod
  Đurđa2

  Odrzavanje zgrade

  Hvala ... pokusat cu mirnim putem realizirat neki kompromis, buduci da cu pristat placat ceh (odnosno to odrzavanje zgrade, koje i ovako nitko ne odrzava, evo ja sam sanirao puštanje s krova sam) ubuduce, ali u slucaju potrazivanja ovih zaostataka koji nisu stvoreni na temelju mojeg odobrenja za takvim necim - borit cu se svim legalnim pravima da pravda bude zadovoljena neovisno o zakonu, jer makar ja platio sad ti 10.000 kn i imao jos milijune kuna - nije moralno, niti fer. Hvala svima
 31. 1 bod
  Borbena7

  Odrzavanje zgrade

  Sve ovo je legalno, tako da Vam je najbolje da hitno provjerite od kada taj dug datita. Ukoliko postoji mogućnost, tražite da se ono što je pod zastarom otpiše, a za ostatak duga da dogovorite obročnu otplatu, jer će Vas ovaj dug stići prije ili kasnije.
 32. 1 bod
  avatarka

  Osobna po hitnom postupku, dijete

  Veliko hvala na odgovoru
 33. 1 bod
  Borbena7

  Najam stana

  U odluci kojom je odlučeno da to dijete živi s Vama, da li se negdje navodi tko je ovlašten zastupati to dijete tj. da li je negdje naznačeno da to radite isključivo Vi ili zajednički oba roditelja.
 34. 1 bod
  Borbena7

  Odrzavanje zgrade

  Pođite kod upravitelja i tražite izvadak iz poslovnih knjiga da vidite od kada je taj nastali dug na Vaše ime, a tog prigodom možete zatražiti i uvid u podatke o plaćanju/dugovanju suvlasnika na ime pričuve.
 35. 1 bod
  Borbena7

  Odrzavanje zgrade

  Očev potpis nije nužan, bitno je da upravitelj ima potpise 51% suvlasničke površine stanara.
 36. 1 bod
  Na temelju vaseg "informativnog izracuna" HZMO-a kojeg ste mi dostavili, prilazem vam informativni izracun sa dodatnih 12 mjeseci staza za dvoje djece:
 37. 1 bod
  revizor

  status branitelja, invalidnina

  Boromir1111 Nisam upravno – pravni stručnjak ali kroz praksu sam stekao određena znanja i želim vam dati svoje mišljenje i usmjeriti gdje da tražite odgovore. Osnovno ZUP i podredno ZOO su zakoni kojima je regulirana materija u vezi koje ste postavili pitanje ( mada ono nije do kraja jasno precizirano). Dakle, postoje u upravnom i svakom drugom pravu propisani postupci i načela koje se moraju držati tijela javno pravne vlasti. Najvažnija su načela – zaštita prave sigurnosti stranaka u postupku i načelo zaštite stečenih prava. S navedenim načelima povezan je institut zastare u upravnom pravu koji je vezan za protijek vremena od pravomoćnosti nekog rješenja i ne/mogućnost poduzimanja nekih pravnih postupaka nakon istog. Spomenutim zakonima propisano je u kojem vremenu se može određeno rješenje proglasiti ništavnim, nezakonitim i slično,pa si dajte truda i pročitajte. Rokovi se kreću od jedne godine, 3 godine, pet pa do maksimalno 10 godina, zavisno o pravnoj stvari. Ono što je sigurno ako je vaše rješenje iz 1997.g mislim da ga je ne moguće ukinuti ,osim ako Vi to sami ne zatražite, ali i u tom slučaju tijelo javno-pravne vlasti ne mora udovoljiti Vašem zahtjevu.
 38. 1 bod
  Spitfire

  Odrzavanje zgrade

  Naravno da bi morali imati osnov za svoja potraživanja. Pričuvu plaćate? Imate predstavnika suvlasnika, Upravitelja? Pokušajte se za početak kod njih informirati po kojoj osnovi održavaju zgradu te o čemu se uopće radi.
 39. 1 bod
  sivko

  prvo posjedovanje dorga

  1.50:50 2.ne 3.odredit će novčanu kaznu 4.ako si podstanar onda si podstanar bez obzira kod koga.Podstanar sa prijavljenim boravkom.
 40. 1 bod
  buda2

  status branitelja, invalidnina

  Ne.za to imaš pravo 30 dana da li se slažeš sa rješenjem ili ne slažeš.ako je nešto bilo sporno trebao si tražiti pravni savjet.trebao si navesti što to, nakon toliko godina , ne štima.😯😯😯😯
 41. 1 bod
  Nikad i niti u kom slučaju. Zaobiđite i zaboravite ovu temu. ☺️
 42. 1 bod
  malicovjek

  Prijevremena mirovina zbog bolesti

  Ako se radi o "prijevremenoj starosnoj mirovini" tu je ZOMO prilicno jasan, za prijevremenu mirovinu uvjet je 60 godina starosti i 35 godina radnog staza. U ovom slucaju kako je navrseni radni staz 30 godina i kad se navrsi 60 godina starosti gospodin nema dovoljno radnog staza za prijevremenu starosnu mirovinu i mora cekati da navrsi uvjet za "starosnu mirovinu" koji je 65 godina starosti i 15 godina radnog staza. Bilo bi dobro da otidje kod svog izabranog lijecnik opce medicine i porazgovara dali ima uvjete za invalidsku mirovinu, jel se sve vezano na invalidsku mirovinu pokrece od vaseg izabranog lijecnika.
 43. 1 bod
  Nema pametnija posla 😂
 44. 1 bod
  Mislim da se gospodin sprda - zajebava da oprostite na izrazu.
 45. 1 bod
  Postovana, na dan 10.08.2019.god. ispunili ste uvjete za odlazak u "starosnu mirovinu" po ZOMO-u po prijelaznom priodu za zene, kako cete do kraja godine navrsiti 62 godine, 8 mjeseci i 20 dana zivota, imate pravo na dodatak na mirovinu zbog duljeg rada od 4 mjeseca nakon navrsenih potrebnih godina za starosnu mirovinu u 2019.god (62 godine i 4 mjeseca zivota). Taj dodatak ce vam iznositi 1,36% na izracunatu mirovinu, stoga vam je bolje otici u mirovinu sa 31.12.2019.god, jer ce vam na dan 01.01.2020.god za odlazak u starosnu mirovinu po izmjenjenom ZOMO-u od 01.01.2020.god trebati 62 godine i 6 mjeseci zivota, sto znaci da bi vam se dodatak za dulji rad smanjio i iznosio bi 0,68 %. U tom slucaju ako bi produzili i radili cijelu 2020.god pa u mirovinu otisli na dan 31.12.2020.god. dodatak za dulji rad iznosio bi vam 4,76% na izracunatu mirovinu, sto nije zanemariv iznos. Sto se tice pitanja samo I stup ili I i II stup, trebaju mi dodatni podaci, stoga pogledajte u "Poruke".
 46. 1 bod
  Matrix

  Dar bračnom drugu pa razvod

  Smatra se osobnom imovinom supruge i kao takva neće biti predmet bračne stečevine.
 47. 1 bod
  vukovar

  Isplata invalidnine

  Može i preko druge banke,odi u ured državne uprave u odsjek za branitelje i oni će te uputiti u njihovo računovodstvo gdje ćeš ispuniti zahtjev za isplatu u drugoj banci,dat ćeš broj računa iban na koji da ti uplačuju i to je sve,ja sam prebacio iz hpb u pbz Pozdrav
 48. 1 bod
  Po mom mišljenju, ne biste platiti porez na dohodak od imovine u ovom slučaju, iako možda griješim, već bi kupac platio porez na promet nekretnina.
 49. 1 bod
  Borbena7

  Molim pomoć

  Obratite se svojoj doktorici opće medicine, ona će znati kome Vas uputiti tj. dati će Vam potrebnu uputnicu da konačno možete krenuti iz početka.
 50. 1 bod
  Matrix

  Darovanje izvanknjižnog vlasništva

  Nije nužno da darovateljica izvrši upis u zemljišne knjige, no kako ste već napisali uz darovni ugovor će obdarenik kao stjecatelj nekretnine priložiti i ispravu (rješenje o nasljeđivanju) kojom dokazuje pravni sljed stjecanja. (čl. 41 ZZK) (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Darovatelj) i (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Obdarenik) sklopljen je u _________, dana _____________ slijedeći UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE Članak 1. Darovateljica je izvanknjižna vlasnica nekretnine označene kao k.č.......upisane u z.k.ul.........k.o............. u naravi........ ukupne površine od _______ m², a istu je stekla temeljem nasljeđivanja iza pokojnog......................., što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u............... br.............. Članak 2. Darovateljica daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora. U posjed darovane nekretnine Obdarenik stupa odmah. Članak 3. Darovateljica daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime. Članak 4. Ugovorne strane određuju da je za sve nastale sporove u vezi ovog ugovora nadležan Općinski sud u.............. Članak 5. Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik. Članak 6. Ovaj Ugovor sklopljen je u xx (xxxxx) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po xx (xxxx) primjerka. U.................., dana................ DAROVATELJ OBDARENIK Nakon što potpišete ugovor, nužno je da ovjerite potpise kod javnog bilježnika (dovoljno bar potpis darovatelja), dok će javni bilježnik po službenoj dužnosti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj PU radi prijave nastanka porezne obveze. U prilogu vam je prijedlog za upis prava vlasništva na obdarenika. OPĆINSKOM SUDU U _____________ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL Zemljišnoknjižni predmet: Predlagatelj: ________, _____, ___________, (OIB ______________ ) Protustranka: ___________________________(OIB ______________ ) PRIJEDLOG - radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja u zk.ul. br. _____ k.o. ________ i to zkč.br._____ Protustranka je izvanknjižna vlasnica i pravna sljednica pokojnog upisanog vlasnika nekretnine koje su upisane u _____________. Predlagatelj je predmetnu nekretninu stekao ugovorom o darovanju dana _____________ od darovateljice _______________koja nije upisana kao vlasnica te nekretnine u zemljišnim knjigama.Tu istu nekretninu, darovateljica koja je darovala predlagatelju je stekla nasljeđivanjem iza pokojnog _________ Predlagatelj upisa kao posljednji stjecatelj nekretnine koja je predmet upisa predlaže Naslovnom sudu da temeljem odredbe članka 41 Zakona o zemljišnim knjigama dozvoli upis predmetnih nekretnina na predlagatelja, te da u skladu s tim donese odgovarajuće rješenje. Prilog: -ugovor o darovanju -rješenje o nasljeđivanju - dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi Predlagatelj: __________________
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×