Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Predvodnici


Popularni sadržaj

Prikazan je najviše praćeni sadržaj od 10.12.2017 u svim područjima

 1. 10 bodova
  Željac047

  Pohvale forumu Legalis

  Poštovani administratori, moderatori i svi ostali korisnici dozvolite da pohvalim ovaj forum kao nešto najljepše što mi se dogodilo u mom dosadašnjem životu, mjestu gdje sam našao duševni mir, a i kompletnog sebe, mjestu gdje sam naišao na mnoge divne ljude koji su u svakom momentu spremni pomoći, a poglavito je za svaku pohvalu što pomažu nepoznatim osobama i to besplatno što je danas jako rijetko u ovim iznimno teškim uvjetima života i vrijedno svake pohvale... Naime, natjerala me moja teška i zla sudbina, teške okolnosti u kojima sam se našao i poradi kojih sam bio primoran napustitii školu (pravo), a koje mi znači jako puno u životu, ali na sreću postoji ovaj forum koji mi je puno pomogao da se donekle usavršim, steknem znanje koje nisam imao priliku steći, a sve radi moje zle sudbine koja me zadesila (dva karcinoma) s kojima se borim još i sada, ali kad sjednem za komp, zaboravim na sve i prvo što učinim je da upalim kompjuter i posjetim legalis, jer znam da ću tu naći zadovoljstvo, mir i družiti se sa iznimno dragim i, nadasve, nesebičnim ljudima koji su u svako vrijeme i svakome, kome je potrebita pomoć, spremni je i pružiti kao što su G-man, Matrix, drot13, spitfire, mrljavac, ruby, felixx, sivko, bovu, virtalni, draganac i da ne nabrajam više da nebi koga izostavio, pa se nekome zamjerio, jednom riječju, sve divni ljudi (neka mi oprosti onaj koga nisam spomenuo), svi su mi dragi i toliko jedinstveni i, jednostavno, divim im se... Još jednom svima koji su osmislili ovaj forum velike čestitke i od srca VELIKA HVALA!
 2. 9 bodova
  čudo

  Moram nešto lijepo napisati

  Poštovanje svima. Evo u ovo pred božićno vrijeme, osjećam potrebu, da kao član ovog foruma napišem nekoliko riječi. Postao sam članom prije četiri i pol godine. O pravu koje me interesiralo nisam znao ništa, ali baš ništa. Počelo je moje "putovanje" forumom. Proveo sam (i još provodim) nevjerovatan broj sati istražujući forum, ali i učeći se polako o onom što mi je trebalo. Nisam mogao shvatiti, a i sada teško shvaćam, da postoje tako nesebični ljudi, koji su spremni pomoći savjetom a da te i ne poznaju. Odvojiti svoje slobodno vrijeme, znanje i davati ga nekom kome je potrebno, to je za mene velik dar. Zato hvala svima onima koji su mi kroz ovo vrijeme pomogli, oni će se prepoznati u mojoj zahvali. Od totalnog neznalice, u ove četiri i pol godine, uspio sam odraditi vrlo kompliciranu pripremu za ostavinsku raspravu, podnijeti niz poreznih prijava, napisao 10-ak tabularnih izjava, odradio mnoge prijave za uknjižbu nekoliko darovnih ugovora, ugovor o doživotnom uzdržavanju koji je prošao uknjižbu u z.k., izborio se stečenim znanjem za uvjeravanjem PU za neplaćanje poreza kojeg bi mi oni zbog njihovog neznanja bili naplatili, napisao žalbu Ministarstvu na porezno rješenje, podnio 4 prijedloga za PiP koji su svi prihvaćeni i svi riješeni u moju korist, i naučio mnogo toga. Nije biulo lako, već me u JB, z.k. katastru poznaju po imenu i prezimenu... Hvala vam dobri ljudi na svemu, i nadam se da će mo se još duuuugo pisati
 3. 7 bodova
  Postoji još jedna mogućnost koja nije usko vezana za pobijanje pravnih radnji dužnika, ali može pomoći. U praksi se kod ovakvih darovnih ugovora kojima je cilj samo izbjegavanje plaćanja zna dogoditi da darovatelj ne preda posjed obdareniku, već ga zadrži za sebe. U tom slučaju ugovor o darovanju mora biti zaključen u formi javnobilježničkog akta ili solemnizirane privatne isprave, što ljudi često zaborave. Dakle, ukoliko ugovor o darovanju nije zaključen u navedenoj formi, a darovatelj je i dalje u posjedu nekretnina, takav ugovor o darovanju je ništetan i svatko sa pravnim interesom (a stava sam da vjerovnik ima pravni interes neovisno o mogućnosti pobijanja ugovora kvazipaulijanskom tužbom) može podnijeti tužbu na utvrđenje ugovora o darovanju ništetnim. Što se tiče ovog dijela je li darovatelj znao ili nije da nanosi štetu vjerovniku, slažem se sa stavom koji je iznio Spitfire da se radi o neoborivoj zakonskoj presumpciji, za razliku od primjerice naplatnog raspolaganja između članova obitelji kada je ta presumpcija oboriva. Nadalje, tražbina naknade imovinske štete dospijeva na dan kad je šteta nastala, dok tražbina neimovinske štete dospijeva na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili tužbe. Vjerovnik može podnijeti tužbu radi pobijanja pravnih radnji već u onom trenutku kad može odrediti točan iznos svoje tražbine (budući da ga mora navesti u tužbi). Konačno, da budete sigurni, rok za pobijanje računajte od dana kada je ugovor sklopljen, a ne od dana kada je proveden na gruntovnici.
 4. 6 bodova
  Wanksta

  Pohvale forumu Legalis

  Slažem se, forum Legalis je i meni unatrag par mjeseci zauzeo prvu stranicu na koju kliknem. Do sad je to bio Facebook. ☺
 5. 6 bodova
  sevo

  Izgubljeni originali ugovora

  Poštovani, Ako imate barem presliku (fotokopiju) tih ugovora gdje je vidljiva ovjera bilježnika, tada pokrećete pojedinačni ispravni postupak pred zk sudom osnovom članka 200. Zakona o zemljišnim knjigama. Osim tih ugovora bilo bi poželjno da se prijedlogu prilože i dokazi o požaru u vidu zapisnika vatrogasaca, MUP-a i Vaše prijave/zapisnika na MUP-u koje su Vam sve stvari u požaru stradale gdje bi bilo poželjno da se navodi poslovna i ostala dokumentacija (može i generalno, ne specifično). To prolazi bez beda. Ja tako radio. Koji je sud u pitanju? Nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 6. 6 bodova
  sevo

  pravosudni ispit

  Poštovani, Nabavio sve skripte, uključujući onu "All in". Kome treba nek mi se javi putem PP i napiše mail kamo da šaljem. Lp.
 7. 6 bodova
  Dobro jutro, samo da se ovim putem zahvalim, jer je nakon 2 godine konačno riješen ovaj problem i moji roditelji su konačno upisani kao vlasnici..
 8. 6 bodova
  Sunčana strana ulice

  Diners i Eos Matrix

  Po mojem mišljenju potpuno krivi savjet! Naplatne agencije često preuzimaju dugove u zastari ili pred zastarom kao i objektivno teško naplative dugove! Naravno da je moguće ne platiti takav dug, pozvati se na zastaru ili koristiti neku drugi zakonom dozvoljeni način! Brojna potraživanja takvog tipa se nikad ne naplate, a naročito ako se pravilno postavite a takve tvrtke rade ozbiljne greške u sustavu naplate i komunikaciji pa uglavnom naplaćuju od neukih građana! Nesretna i nespretna okolnost je da je gogabo uplatom priznala dug prema članku 240. ZOO ili se odrekla zastare u skladu sa člankom 220. ZOO i prilično si zakomplicirala situaciju! Pritisak Eos-a se neće smanjiti nego će se i povećati a neće se libiti istih načina psihološkog pritiska kojim su i postigli cilj (zivkanje rodbine i susjeda, pa čak i poslodavca)! Slijedeći korak će biti njihovo inzistiranje na plaćanju većih mjesečnih iznosa, pa onda još većih i beskrajno lihvarenje! Pitanje je i da li te uplate uopće pokrivaju iznos zatezne kamate! Način na koji to možete riješiti je nagodbom za plaćanje cijelog duga na osnovu pravno obvezujućeg sporazuma (to je moguće ako se radi o relativno malom dugu) ili budući da radite u inozemstvu prekid svake komunikacije i odbijanje plaćanja budući da vam ne mogu ništa! Naravno psihološki pritisak će se nastaviti (zivkanje i prijetnje), ali zvati će u svakom slučaju ako ne otplatite dug jednom uplatom! Ukoliko se odlučite za neplaćanje, a s obzirom da ste uplatom priznali dug i prekinuli zastaru moguće je da pokušaju ovrhu i naplatu na nekom drugom sredstvu (nekretnine ili vrijedne pokretnine) ako glase na vas, pa budite oprezni!
 9. 6 bodova
  Da, kao što sam izvorno i rekao. Vaš otac nije bio vlasnik cijelih nekretnina nego suvlasnik u 192/768 dijela u jednom zk.ul. te suvlasnik u 25/4800 dijela u drugom zk.ul. Dakle, vi niste nasljedili 1/3 nekretnine, već 1/3 suvlasničkog dijela vašeg pokojnog oca. E sad, ako te nekretnine Vaša obitelj samostalno koristi (obrađuje ili na neki drugi način) duži vremenski period (20 godina) te ako to možete dokazati svjedocima, postoji mogućnost podnošenja tužbe radi utvrđenja prava vlasništva protiv svih ostalih osoba koje su kao suvlasnici upisani u tim zk ulošcima. Osim toga, provjerite tko su ostale osobe koje su upisane kao suvlasnici, lako je moguće da je to također netko od Vaših predaka te da te nekretnine nisu unesene u rješenje o nasljeđivanju iza tog pretka, a da biste vi također bili nasljednik iza te osobe (npr. ako je kao suvlasnik možda upisan Vaš djed).
 10. 6 bodova
  Ako smatrate da Vam je ovršenik, odnosno sada tuženik, dužan platiti cijeli iznos, onda u odgovoru na prigovor iznosite činjenice i dokaze kojima će se utvrditi visina cijelog potraživanja (osnova je očito nesporna), bez obzira što biste pristali samo na pola. Tuženika kontaktirajte neposredno, izvan sudskog postupka, po mogućnosti telefonom ili osobno (da ne ostane pisani trag kojim kasnije može ''mahati'' u sudskom postupku, ako se ne uspijete nagoditi) i ponudite mu sklapanje nagodbe kojom će se on obvezati platiti iznos koji dogovorite, a vi odustati od ostatka potraživanja. Onda ili pričekajte pripremno ročište, pa nagodbu zaključite na ročištu ili nazovite suca i dogovorite s njim termin kada možete doći s tuženikom zaključiti sudsku nagodbu. Dakle, ni u kojem slučaju nemojte u odgovoru na prigovor pisati da biste vi pristali na pola iznosa ili nešto slično, jer bi vam to moglo zakomplicirati postupak ako se ne uspijete nagoditi.
 11. 6 bodova
  Osnovno je da NIŠTA ne radite na osnovu ZAHTJEVA već na osnovu OVRŠNE ISPRAVE koja mora biti originalna i glasiti na ovrhovoditelja (u ovom slučaju Eos)! Budući da je račun radnika već u blokadi primjenjuje se odredba članka 180. Ovršnog zakona prema kojem ranije zaprimljena ovršna isprava ima prednost naplate, bez obzira da li je zaprimljena na Fini ili kod poslodavca, dakle nema zakonske osnove da EOS u ovom slučaju traži naplatu preko reda! Što se tiče administrativne zabrane kao ovršne isprave to je regulirano člankom 23. stavak 5. Ovršnog zakona, prema kojem je administrativna zabrana izjednačena sa drugim ovršnim ispravama, tako da se i u tom slučaju primjenjuje redoslijed naplate reguliran člankom 180. OZ znači princip da ranije zaprimljena isprava ima prednost pri naplati!
 12. 5 bodova
  U privitku je tablica za izračun mirovine prema važećim propisima ZOPHB. Potrebno je samo upisati podatke. Izračun je informativnog karaktera sa relativno malom pogreškom ovisno o točnosti upisanih podataka. Odričem se odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu upotrebom ovih izračuna. Sve radnje koje ćete poduzeti nakon upotrebe ove tablice, činite na vlastitu odgovornost. Lijep pozdrav
 13. 5 bodova
  Poštovana, ako je dogovor nemoguć, nažalost nije, jer samo sud može donijeti odluku o roditeljskoj skrbi (s kojim roditeljem će dijete živjeti, vrijeme viđanja i kontaktiranja sa drugim roditeljem, maravno, i određivanje plaćanja uzdržavanja za dijete), jer je to izričito pravo djeteta, tako da bi se kršilo njegovo pravo zagarantirano mu zakonom... No, Vi možete, sa izvanbračnim suprugom, sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, koji opet sud provjerava i odobrava kako bi dobio svojstvo ovršne isprave, to Vam je kud i kamo jednostavnije nego se "natezati", kako Vi kažete, po sudu, a obrazac plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi imate. u svakom CZSS, kao i na stranicama nadležnog Ministarstva.. Također, zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi može biti uređeno i odlukom suda koja se temelji na sporazumu roditelja.... Ipak sam mišljenja, po Vašim navodima kako se otac ne pridržava Vašeg usmenog dogovora, da bi Vam sigurnije bilo sastaviti Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i predložiti ga sudu na provjeru i odobravanje.... Znači, ništa bez suda, sud je taj koji pazi na dobrobit djeteta, naravno, uz pomoć nadležnog CZSS...
 14. 5 bodova
  Polazite od krive pretpostavke da nekoga možete prisiliti da ispoštuje ugovor. Ne možete. Ugovori su kao pravni posao dio obveznih odnosa. Obvezni odnosi se ne zovu tako zato što su obvezujući, jer nisu, već zato što je u njihovoj suštini obveza - zasnivanje obveze, prestanak obveze i sl. U prvih deset članaka osnovnog zakona koji regulira obvezne odnose, Zakona o obveznim odnosima, stoje i načelo dispozitivnosti (dobrovoljnosti) i načelo slobode ugovaranja. Prisila pri sklapanju i ispunjenju ugovora bila bi suprotna ovim načelima (osim iznimki, ali one za Vaš slučaj nisu bitne). Detaljan mogući pravni postupak koji predlažete bi se, pretpostavljam, trebao sastojati u utuženju na činidbu - da sud naloži tuženiku da ispuni obvezu. Međutim, po mom mišljenju, za takvu tužbu nemate pravni interes jer je takvu obvezu tuženik već preuzeo ugovorom, to je pitanje već ugovorno riješeno i sud bi takvu tužbu po mom mišljenju, odbacio. Ne možete tražiti niti ovrhu radi izvršenja činidbe prema odredbama Ovršnog zakona, jer između ostaloga, ugovor niste sklopili u formi ovršne isprave. Ono što Vam Zakon o obveznim odnosima dopušta jest da pozovete tuženika na ispunjenje prema odredbama čl. 360.-368. ZOO-a, te da u slučaju daljnjeg neispunjenja raskinete ugovor i tražite naknadu štete. Upozoravam Vas da prema Općim uvjetima teleoperatera to može prouzročiti nastanak obveze na plaćanje ugovorne kazne zbog raskida ugovora prije isteka roka na koji je sklopljen, do kraja razdoblja za koje je sklopljen. Diskriminacija koju pokušavate provući, koja bi Vam dala razlog da se pojavite sa svojim predmetom pred Europskim sudom za ljudska prava nakon iscrpljivanja domaćeg pravnog puta, u konkretnom slučaju ne postoji s obzirom da se ne radi o stavljanju u nejednaki položaj "na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije." Teleoperater nema monopol, nezadovoljstvo uslugom se kažnjava prekidom suradnje i Vama nikakva usluga ustvari nije uskraćena zbog toga što želite komunicirati e-mailom, samo je komunikacija otežana. Teleoperater nije izričio odbio isporučiti Vam uslugu i instalirati Vam fiksnu liniju zbog toga što nemate mobitel, već do toga još nije došlo zbog povećanog opsega posla na strani teleoperatera. Ili ste još nešto propustili reći u svom početnom postu? Dakle, ovo nije onako očiti primjer diskriminacije kako se Vama čini: očiti primjer diskriminacije po osnovi spolne orijentacije smo imali nedavno u medijima, kad je privatni iznajmljivač odbio pružiti uslugu brazilskom paru zbog toga što su homoseksualci i time i obrazložio odbijanje isporuke usluge. Nadam se da Vam je ovo u većoj mjeri pojasnilo zbog čega niti na ovom forumu niti od potrošačke udruge niste dobili odgovore koji bi Vas zadovoljili. Mogu Vas još dodatno podsjetiti da u Hrvatskoj trenutno imamo registriranih oko pet tisuća pružatelja usluga pravne pomoći, od kojih bi bilo koji vrlo rado, uz naplatu odvjetničke nagrade, ponovno pojasnio gornje navode; ali ni činjenica da mnogi smatramo da ono što je besplatno, toliko i vrijedi, ne opravdava Vaš ton i čini uvredu dobroj volji i namjeri svih nas koji smo se uključili u otvorenu raspravu želeći Vam pomoći.
 15. 5 bodova
  drot13

  Pad s malo trave

  Imaš na ovoj temi ukratko o prigovorima. Najčešće se isplati žaliti, pogotovo priznanje/kajanje/olakotne, tj. žaliti se samo na visinu kazne. Ne trebaš davati nikakav dokaz, samo sve to napišeš (student bez primanja, nekažnjavan, financijski ovisan o roditeljima..., kako već piše u primjerima) i zamoliš za umanjenje kazne. Ovo što su ti oni to uzeli ti se ne isplati spominjati, jer će oni reći da si dragovoljno predao i dođe na isto... Ako dobiješ poziv, moguće je nazvati i odgoditi ročište na neki drugi termin, a što se tiče osobnog preuzimanja, onako je kako piše na drugim temama - trebao bi zvati sud, vidjeti kod kojeg suca je tvoj spis (kad dođe na sud, nakon žalbe), pa probati dogovoriti da ti ne šalje, nego da sam dođeš. To je moguće, ali ovisi o pojedinom sucu / pojedinoj sutkinji.
 16. 5 bodova
  mutavi

  Ugovor o najmu stana

  Vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela dužan je: 1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat 2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju 3. energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga Znači može i kopija. Nadalje: Poslati će ga JB automatski u poreznu. Vaša stvar dogovora. Najmodavac je dužan prijaviti svoje stanare. Uz ostalo, za prijavu prebivališta, odnosno boravišta u unajmljenom stanu Mupu je potrebno priložiti ovjerenu izjavu najmodavca kojom on daje suglasnost za prijavu prebivališta ili boravišta na adresi stana najmodavca.
 17. 5 bodova
  Borbena7

  Preuzimanje duga EOS Matrix

  Mogućnost da novi ovrhovoditelj npr. Eos Matrix nastavi ovršni postupak je uvedena izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14). Do tada se primijenjivao Zakon o parničnom postupku, a prema kojem se za promjenu na strani ovrhovoditelja tražio pristanak ovršenika. Tako da ovrhe u kojima je prijedlog za ovrhu predan prije stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona od 01.09.2014. (u kojima je kao ovrhovoditelj naznačen netko tko nije Eos Matrix, a sada Eos Matrix tvrdi da je on ovrhovoditelj, jer je otkupio tražbinu) sud da bi donio rješenje o ovrsi dužan je tražiti pristanak ovršenika za tu preinaku na strani ovrhovoditelja. Ako ovršenik ne da svoj pristanak, taj ovršni postupak sa starim ovrhovoditeljem se obustavlja, i taj stari ovrhovoditelj sam snosi dotadašnje troškove koji su nastali u postupku. I tada novi ovrhovoditelj koji je otkupio tražbinu kao npr. Eos Matrix može pokrenuti posve novi ovršni postupak, u kojemu od ovršenika može potraživati glavnicu i kamate, ali i nove troškove koji su nastali od pokretanja tog novog postupka za Eos Matrix, ali nikako ne može potraživati troškove koji su nastali prije, i to prema starom ovrhovoditelju.
 18. 5 bodova
  Matrix

  Sretan Uskrs

  Poštovani korisnici,moderatori i administratori Legalis foruma želim Vam sretan i blagoslovljen Uskrs,puno zdravlja i manje pravnih problema.
 19. 5 bodova
  Možete tražiti ugovor o cesiji, ali je pitanje što možete time postići osim kupovine vremena i nabijanja troškova! Zar doista mislite da ugovor o cesiji između HT-a i Eos-a ne postoji? Što ćete učiniti kada vam taj ugovor daju na uvid i kad vidite da u njemu nema ništa spektakularno, samo činjenica da je H ustupio E potraživanje koje je imao HO? Cesija je zakonit pravni posao reguliran člancima 80-89 Zakona o obveznim odnosima i prigovor tog tipa nema smisla, osim ako ugovor doista ne postoji što je teško za vjerovati! U slučajevima kao što je vaš razlog za prigovor bi mogao biti da dug ne postoji, da je sporna visina duga zbog krivog obračuna i zaračunatih troškova koji nisu realni ili da je dug plaćen! I naravno najvažniji prigovor, da je potraživanje u zastari, ako doista je! Dokumenat koji bih ja tražio a u svrhu dokazivanja gore navedenog je isključivo knjigovodstvena kartica originalnog vjerovnika koja se odnosi na vas kao klijenta u kojoj je vidljivo kad je koja obveza nastala i kad je plaćena, ili nije plaćena! Na osnovu tog dokumenta možete vidjeti i da li je nešto zastarjelo, kao i da li se radi o realnom iznosu duga koji potražuje novi vjerovnik! Osim tog dokumenta možete zatražiti i spomenuti ugovor, ali ako on doista postoji nećete s tim postići ništa!
 20. 5 bodova
  Mislio sam da ne mogu biti jasniji, ali???? Nema veze koji dugovi idu na ostavinsku i koji će tamo biti spomenuti! Vi ne odgovarate za NITI JEDAN dug ako je on veći od vrijednosti nasljedstva! Ako sam dobro shvatio vi ne nasljeđujete ništa iza svoje majke, a to znači da ništa ne trebate ni vratiti! Najbolje bi bilo da se odreknete nasljedstva izjavom ODRIČEM SE NASLJEDSTVA na ostavinskoj raspravi! Znači NE MOGU vas nikako ovršiti ako prigovorite na ovrhu na način da izjavite da je vrijednost nasljedstva manja od vrijednosti duga ili da niste ništa naslijedili! Žao mi je ako to ne razumijete a mislim da sam vrlo jasan!
 21. 5 bodova
  Upravo zato jer nije nigdje propisano u ZOOOSŠu (vrijedi i za osnovne i srednje škole, sve), upravo ova stvar je područje divljeg zapada u školskim ustanovama. Svaka škola ima doneseni Pravilnik o radu, jer su to bile obvezne, teško da koja ima manje od 20 radnika. Obično je u njemu propisana i stručna sprema i pobliže obrazovni profil. Tek ako tamo nije definirano, tek onda ste slobodni ... svašta. Istina, logika nalaže da bi trebalo odabrati osobu sa što većim kompetencijama, nerjetko to tako ne biva jer ne postoji obveza (ako ne postoji u općim aktima ustanove, kako trenutno zakonodavno stoji ova konkretna stvar). Ovu informaciju možete provjeriti sa odgovarajućom upravom ministarstva rada (o obvezi koju donosi Pravilnik o radu donesen temeljem odredbe ZORa), prosvjetnom inspekcijom (koja će vam rado pomoći u dvojbama ako ih imate ili je doći "popraviti" naknadno), UTIRUŠom (udrugom tajnika i računovođa) itd...i bit će upravo ovakva pozz, ex. moderica koju je tema povukla za jezik
 22. 5 bodova
  felixx

  ugovor o zakupu

  Po prijavi porezne obveze prihoda od najma dobiti ćete porezno rješenje u kojem su navedene akontacije poreza koji morate mjesečno plaćati. Ukoliko nemate drugih prihoda ili su manji od neoporezivog djela prihoda, za dio uplaćene akontacije koji je preplaćen ćete dobiti povrat po godišnjem obračunu.
 23. 5 bodova
  Spitfire

  Hrvi pogorsanje invalidnost

  Koje? Vodovoda? Bez ljutnje, ovo je napisano čisto da vas zamolim i upozorim na nešto. Kao prvo zamolba. Roberte, dajte se malo saberite i napišite objavu suvislo. Ovako bez pola slova, zareza ili točke zvući konfuznije bez obzira na sadržaj. Što se tiće sadržaja, moram upozoriti da se prema istom radi o klasičnom vještačenju poradi pogoršanja i promjene omjera statusa HRVI. To što ste dobili 40% ne ovisi o nikakovoj odluci ministarstva ili čega li već, nego o papirologiji (to što vještaci istu mogu a i ne moraju uzimati u obzir, to je već neka posebna priča). A da bi takova odluka mogla postojati trebala bi imati utemeljenje u zakonu. A ja ga ne vidim. Pa baš i mene zanima ta odluka ako postoji, a ako ne postoji ili je kojim slučajem u nekakovoj usmenoj predaji, bilo bi u domeni rekla-kazala. Stoga, ovakove objave bez nekakove konkretne pozadine služe samo za potpirivanje besmislene rasprave već dovoljno "napaljenoj" (i pomalo razočaranoj) braniteljskoj populaciji u svezi novog zakona te bih zamolio da se suzdržite od toga.
 24. 5 bodova
  Matrix

  Europski sud pravde

  Presuda Europskog suda pravde temelji se na slučaju njemačkog državljanina Svena Klausa Tederahna koji je uložio prigovor protiv rješenja o ovrsi kojim mu je Pulsko komunalno poduzeće pokušalo naplatiti dug od 13 eura za parking. Europski sud zauzeo je stajalište da se hrvatski javni bilježnici ne mogu podvesti pod pojam 'suda' pa stoga ne smiju prisilno utjerivati dugove. Da nebi bilo zabune,ovo se ne odnosi na ovršne postupke unutar HR.
 25. 5 bodova
  Ruby_Danderfluff

  Moram nešto lijepo napisati

  Sa zakašnjenjem, jer sam bila odsutna od računala nekoliko mjeseci, također se pridružujem svim izrečenim pohvalama i svima želim sve najbolje u godini koja je nastupila...
 26. 5 bodova
  Matrix

  Nasljeđivanje duga

  To nebi niko volio,ali tko može nekom zabraniti da se upusti u postupak čiji je ishod osuđen na potpuni fijasko Skromni su,
 27. 5 bodova
  Da se ne ponavljam, a prema tome ovo iznad uopće nije bitno. Kod paulijanske (dolozna, kuplozna, obiteljska) tužbe u biti se radi o naplatnom raspolaganju, dok kod kvazipaulijanske o besplatnom raspolaganju u što spadaju darovanje, odricanje od nasljedstva, preuzimanje duga i sl.
 28. 5 bodova
  Mala uputa svima koji ovo čitaju. Iskazani bankarski tečajevi vrijede za male transakcije. Kada mjenate velike iznose (iznad 30000 ili 50000 eura, ovisno o banci) sa osobnim bankarom morate unaprijed pregovarati i dogovoriti po kojem će vam tečaju mjenjati - pogotvo ako novac ide na vaš račun u banci nakon transfera. Osobni bankar će kontaktirati dilera banke na novčarskom tržištu i vidjeti koji vam tečaj može dati. Ljudi ovo ne znaju, pa često automatizmom pristaju na onaj iskazani nepovoljni tečaj.
 29. 5 bodova
  čudo

  Moram nešto lijepo napisati

  Sretno svima u Novoj, s "Legalisom" u "nove pobjede", odmah, bez odlaganja i čekanja, da se što ne propusti, a važno je
 30. 5 bodova
  Pozdrav! Svratila sam ovdje nakon par mjeseci samo kako bi javila rezultat i zahvalila se. Na prigovor su mi samo pismeno odgovorili, bez poziva na sud, ukinuta zabrana upravljanja a kazna smanjena na 300 kn. Tako da svi slusajte decke i pratite obrazac za prigovore! Hvala jos jednom ?
 31. 5 bodova
  Dodatak... Optuženik u postupku pred sudom i s tim vezanim drugim postupcima prije suda može nekažnjivo lažno iskazivati. Ali oprez - supružnik optuženoga ne smije lažno iskazivati, ali se može pozvati na pravo da ne svjedoči.
 32. 5 bodova
  Matrix

  Uvjetovana tabularna isprava

  REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U _____________ ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL Zemljišnoknjižni predmet: Predlagatelj: _________________________(OIB __________________ ) Protustranka: _________________________(OIB _________________ ) PRIJEDLOG radi opravdanja predbilježb na nekretnini upisanoj u z.k.ul. br.…………k.o.……k.č.………u naravi…… ____________________________________________________________ Rješenjem Naslovnog suda br ____ od _______ godine izvršena je predbilježba prava vlasništva s obvezom predlagatelja da opravda predbilježbu brisanjem založnog prava. Dokaz:1.Rješenje o upisu predbilježbe prava vlasništva br._____ 2.Uvid u z.k.ul.________ Po prijedlogu predlagatelja zemljišno-knjižni ured donosi rješenje br.…………kojim se briše založno pravo na predmetnoj nekretnini,čime je udovoljeno uvjetovanoj tabularnoj izjavi iz čl.……Darovnog ugovora,temeljem kojeg je izvršena predbilježba prava vlasništva. Dokaz:Rješenje o brisanju založnog prava br.__________ Predlagatelj predlaže da sud temeljem rješenja o predbilježbi prava vlasništva br. ____ od _______ i rješenja o brisanju založnog prava br.__od_______,u z.k.ul. br. ____ k.o. k.č. ____, a na kojima je dozvoljena predbilježba vlasništva u korist predlagatelja, dozvoli upis prava vlasništva u cijelosti u korist i na ime: ___________________________________ (OIB ___________________________) Slijedom navedenog, te temeljem priloženih isprava predlagatelj predlaže da Naslovni sud donese odgovarajuće rješenje. Prilog:1.Rješenje o predbilježbi prava vlasništva br._____________ 2.Rješenje o brisanju založnog prava br._________________ Dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi na prijedlog i rješenje Predlagatelj:
 33. 4 bodova
  LjuboZG

  Predaja u posjed

  Ako je potvrđena presuda prvog stupnja, znači da je prvostupanjska odluka pravomoćna i ovršna i da će sud iskazati pravomoćnost i ovršnost čim oduka bude dostavljena tuženiku. Ako je drugi put vraćena dostava (pretpostavljam uz naznaku ''obaviješten nije preuzeo'') predložite sudu da se dostava obavi putem sudskog dostavljača (platit ćete trošak dostave 117,20 kn). Ako sudski dostavljač 2 puta ne uspije izvršiti dostavu, ispunit će se uvjeti da se dostava obavi isticanjem na oglasnoj ploči suda. Dakle, okvirno vrijeme za još 2 dostave po dostavljaču i dostavu putem oglasne ploče će vam biti sigurno još mjesec i pol - dva, pogotovo uzevši u obzir da se bliže blagdani. Što se tiče ovoga da se osoba uvijek ''žali u zadnji čas'', ako je presuda potvrđena na drugom stupnju, tuženik ima jedino mogućnost podnošenja revizije i/ili ustavne tužbe, što niti jedno niti drugo ne utječe na iskazivanje pravomoćnosti presude.
 34. 4 bodova
  prof

  usporedni izračun mirovina

  Poštovani korisnici Legalisa, Već neko vrijeme osjećam sumnje i lutanja branitelja oko utvrđivanja iznosa braniteljskih mirovina koje će se ostvarivati nakon 01.01.2018.g. Poštovani gonzo-stari se potrudio, te je tablicama koje već godinama koristim za usporedni izračun mirovina za DVO i PS kao i mirovina po općem propisu ZOMO (civilne mirovine) dodao i svoju tablicu za izračun svih mirovina ostvarenih po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata od 01.01.2019.g. Ovo je prvo korištenje uratka poštovanog gonzo-starog, pa ga smatrajte eksperimentalnim i sve primjedbe na isti su dobro došle. Temeljni razlog za upuštanje u ovaj posao je pokušaj pomoći braniteljima iz Domovinskog rata, budućim korisnicima neke od nabrojanih mirovina. Često traže od HZMO izračun jedne od nabrojanih mirovina (za to plaćaju 70 kn) i dobiveni iznos nemaju sa čime usporediti pa ni donositi kvalitetnu odluku. Ove tablice mogu koristiti svi branitelji, civili ili DVO i PS i one im pokazuju iznose njihovih potencijalnih mirovina po svim nabrojanim zakonima kad ostvare uvjete za priznavanje prava na mirovinu po nekom od zakona. Veliko hvala poštovanom gonzi-starom. Lijep pozdrav Usporedba mirovina HRVI, opći propis ZOMO i DVO i PS 20.10.2018.g.xls Najpovoljniji prosječni vrijednosni bod od 1998 do umirovljenja - 20.10.2018.g.xls
 35. 4 bodova
  Razlika između ugovora o radu i o djelu se procjenjuje od slučaja do slučaja. No, postoje neke smjernice koje upućuju o kojoj vrsti ugovora se radi. Inače, smatrat će se da je sklopljen ugovor o radu, a ne o djelu, ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. predmet sklopljenog ugovora je kontinuirano obavljanje posla 2. riječ je o poslu za koji je trebalo sklopiti ugovor o radu zbog naravi ugovorenog posla s obzirom na a) narav rada b) vrstu rada i c) ovlasti poslodavca iz ugovora. Konkretnije, proučavaju se okolnosti kao što su npr. radite li u prostoru poslodavca, koristite li njegove resurse ili koristite vlastite resurse, da li imate slobodu prilikom izvršavanja posla ili morate raditi po uputi poslodavca, postoji li to mjesto u sistematizaciji posla, kako je napisan sam ugovor, izvršavate li taj posao kontinuirano (svakodnevno) ili samo povremeno, primate li regres, božićnicu i ostala materijalna/nematerijalna prava, dnevnice, je li vam se doprinosi plaćaju po stopama za ugovor o radu ili ugovor o djelu itd. E sad, ako su ispunjeni navedeni uvjeti iz odredbe čl. 10. ZR-a, smatrat će se da nije sklopljen ugovor o djelu nego ugovor o radu te će se na sva prava i obveze iz ugovora retroaktivno (od trenutka sklapanja ugovora) primijeniti odredbe ZR-a. Posredno, ako ste radili u takvom odnosu više od 3 godine onda bi se to smatralo ugovorom na neodređeno vrijeme (pretpostavljam da ste na to mislili kada ste spomenuli 3 godine). No, čak i da je takav ugovor sklopljen na godinu dana, a nastavili ste raditi kod poslodavca istekom ugovora onda bi se isto smatrao ugovorom na neodređeno jer ZR (čl. 12. st. 7.) koristi terminologiju „ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen…“ Ovako kako ste opisali svoje okolnosti rekao bih da se radi o ugovoru o radu, a ne ugovoru o djelu.
 36. 4 bodova
  Borbena7

  Eos matrix

  Kada kažeš da je većina odgovara katastrofa, mogu samo reći da bi mogao malo pripaziti na svoj riječnik. Odgode plaćanja, protuovrhe te ostala prava kao žalbe i prigovori, isključivo se sugeriraju kada za to ima pravne osnove. Što se tiće pravnika u ovim agencija, ili ih uopće nemaju, ili su tako moćni da za naplatu svojih potraživanja moraju angažirati odvjetnike i odvjetnička društva.
 37. 4 bodova
  Mislite prostornog plana. Izmjenama i dopunama prostornog plana. Održana javna rasprava, rokovi za uvid i ostalo što slijedi u čemu Vi iz neznanja ili neinformiranosti niste sudjelovali. Provjerite kada je bila izmjena PP-a kojom je Vaša katastarska čestica obuhvaćena markicom koja označava javnu i društvenu namjenu vjerovatno. Naknadu u skladu s posebnim zakonom ako je to moguće, idućim izmjenama prostornog plana postoji mogućnost da se Vaša katstarska čestica makne iz područja javne i društvene ili sl. namjene.
 38. 4 bodova
  to, ovjeriti kod javnog biljeznika, i provesti u zemljisniku...
 39. 4 bodova
  Matrix

  nasljedstvo ili podjela

  Nedopušteno,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju ispunjenje ugovornih obveza nebi preuzela stranka koja je u ugovoru navedena kao davatelj uzdržavanja (maloljetni), nego zakonski skrbnik kao treća osoba koja nije ugovorna stranka, uslijed čega ugovor stječe obilježja prividnosti i nema učinaka (čl. 66. st. 1. Zakona o obveznim odnosima) jer obvezu ne preuzima ugovorna stranka, dok s druge strane maloljetnik nemože preuzeti obvezu uzdržavanja,obzirom da se u pravnom smislu nemože starati o samom sebi a kamo li o nekom drugom. Samo po sebi preuzimanje ispunjenja moguće je ugovoriti prema odredbi iz čl. 453 Zakona o obveznim odnosima, no bitno istaknuti da je to onda ugovor između dužnika i trećega kao njihov zasebni pravni posao, a ne kao sastavni dio ugovora o doživotnom uzdržavanju,što u bitnom gubi pravnu bit odredaba čl.579 Zakona o obveznim odnosima. Općenito na pitanje da li skrbnik u ime svog štićenika može sklopiti navedeni vid ugovora sa trećom osobom daju odredbe čl.261 st.6 Obiteljskog zakona,čije odredbe daju pozitivan odgovor uz napomenu nužnog odobrenja CZSS,no analizirajući članak 261 u cjelosti ,može se zaključiti da se u tom slučaju maloljetnik uz svog skrbnika u takvom ugovoru može pojaviti samo na strani primatelja uzdržavanja,obzirom da se odredbe istog članka odnose isključivo na zaštitu imovine maloljetnika.
 40. 4 bodova
  Vi se morate uključiti u postupak i tražiti naknadu za umanjenu vrijednost zmljišta u skladu sa zakonom kao uvjet za taj upis služnosti (djelomično izvlaštenje). :https://www.zakon.hr/z/726/Zakon-o-izvlaštenju-i-određivanju-naknade Poželjno bi bilo da angažirate odvjetnika verziranog u takvim predmetima.
 41. 4 bodova
  Borbena7

  Ovrha HT nakon 16 godina

  Svakako napraviti uvid u spis. Provjeriti je li rjesenje o ovrsi pravomoćno i ovršno, zatim na kojim predmetima je ovrha do sada pokušana, na kojima predmetima je kao neuspjela do sada obustavljena, ima li u spisu već dostavljen novi prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, ako ima kakav je iznos u njemu naznačen i na koji predmet/sredstvo ovrhe se odnosi.
 42. 4 bodova
  Poštovani, u vašem slučaju postoje tri različite opcije konačnog poslovanja te je za svaku od njih potrebno primjeniti drugačije propise. Prva opcija je klasično oglašavanje gdje vi nudite korisnicima mogućnost oglašavanja svojih objekata (najam, zakup, prodaja), ne stojite u posredničkom odnosu između njih i posjetitelja stranice koji im se javljaju, a za svoju uslugu oglašavanja naplaćujete određenu naknadu koja nije određena provizijski već u nekom fiksnom iznosu. Na taj način niste u ulozi posrednika, agencije za posredovanje niti turističke agencije. Nešto najsličnije tom konceptu je Njuskalo ili Oglasnik. U ovoj opciji za osnivanje trgovačkog društva morate ispuniti odredbe Zakona o trgovačkim odnosima, u svoj predmet poslovanja svakako morate uključiti usluge oglašavanja te je što se tiče osnivanja trgovačkog društva u pravilu to sve. Druga opcija je ona koja se tiče posredništva dakle gdje oglašavate tuđe nekretnine (najam, zakup, prodaja) u ime i za račun vlasnika objekata. U ovoj opciji morate ispuniti uvjete koje propisuje Zakon o posredovanju u prometu nekretnina prema kojem posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Pri tome morate položiti ispit za posredovanje (održava HGK), a poslovanje možete organizirati ili u obliku obrta ili u obliku trgovačkog društva s time da osoba koja je ovlašteni posrednik mora imati sklopljeni ugovor o radu na puno radno vrijeme, a obrt ili trgovačko društvo mora imati i sklopljenu policu osiguranja. U ovoj opciji možete naplaćivati svoju proviziju za posredovanje. Treća opcija je opcija koja mislim da je najbliža vašoj ideji jer ste spomenuli servis Airbnb, a to je opcija pružanja usluge kao turističke agencije. Naš zakonodavni sustav je prepoznao takve djelatnosti kao usluge koje se pružaju u turizmu te ih je definirao u Zakonu o pružanju usluga u turizmu s time da se on mora povezati sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti da bi se mogao utvrditi pravi smisao. Prema čl. 12 st. 1 tč. 6 Zakona o pružanju usluga u turizmu usluge turističke agencije su i usluge prodaje, posredovanja i rezervacija ugostiteljskih usluga. Prema čl. 30 st. 3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljske usluge su usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti. Dakle, većina vaših korisnika bi bili iznajmljivači koji pružaju ugostiteljske usluge a prema tome vi da biste prodavali, posredovali i vršili rezervaciju ugostiteljskih usluga biste morali biti turistička agencija. Za osnivanje turističke agencije propisani su uvjeti Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Ovo je bilo ukratko (iako se tako ne čini ), za sva ostala pitanja mi se možete obratiti i privatnom porukom. Imam iskustva u području turizma vezano uz osnivanje trgovačkih društava te obavljanje turističkih djelatnosti i djelatnosti oglašavanja tako da mi je poznato ovo područje. Što se tiče osnivanja trgovačkog društva u UK, to vam neće puno pomoći jer obavljate svoju djelatnosti na području RH pa bi se primjenjivali propisi RH i na strano trgovačko društvo. Moj savjet je držati se prve opcije koliko god je to moguće jer ima najmanje zakonskih uvjeta za ispunjenje. Lp!
 43. 4 bodova
  drot13

  Invalidi-prometni prekršaj

  Po eventualnom ovakvom prigovoru na sudu nećeš imati šanse... Kod ovakvih kazni apsolutno najviše se isplati platiti 1/2 kazne. Odmah je gotovo i ne ulazi u prekršajnu evidenciju, pa u nekom eventualnom budućem slučaju možeš reći da si nekažnjavana.
 44. 4 bodova
  Račun se mora izdati odmah po izvršenoj usluzi ili prodaji robe, a najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza obračunskog razdoblja za protekli mjesec! Niste napisali koji vremenski period je protekao od izvršenja usluge ali realno je očekivati da možete prijaviti tvrtku koja je obavila uslugu poreznoj upravi a ona može ili ne mora obaviti nadzor! Ako ne postoji popratna dokumentacija koja potkrepljuje vašu tvrdnju (izdatnica, potpisan radni nalog) vjerojatno će biti vaša riječ protiv njihove, budući da njima dokumentacija vjerojatno štima! Ako Porezna uprava i ustanovi nepravilnost može kazniti tvrtku ovršitelja, ali činjenica je da je posao obavljen i da vi to ne poričete pa ne vidim razlog da uspijete u eventualnom sporu koji vam može uzrokovati samo dodatne troškove! Ne vidim ni razlog zbog kojeg bi sud mogao ukinuti pravomoćno rješenje o ovrsi osim ako ste na zakonom predviđeni način promijenili sjedište tvrtke pa dostava nije bila uredna!
 45. 4 bodova
  Vidim da se osjećate prevarenim i da vas ova nepravda 'grize'. Već to samo po sebi dodatno uništava vaše zdravlje. Vi bi trebali odlučiti što želite. Iz više razloga. 1. Razmislite o tome kome zapravo želite ostaviti svoju imovinu. S tom osobom možete sklopiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. 2. Tko će brinuti o vama kad potpuno klonete zbog bolesti? Možete li vjerovati da će ova žena koja vas je imenovala ocem svog djeteta brinuti brižno o vama? Ako ne, nađite nekog drugog. A kako je uopće vaše očinstvo upisano u maticu? Morali ste potpisati? Vi možete pokrenuti postupak za utvrđivanje (osporavanje) očinstva. Vaš nasljednik ili osoba s kojom potpišete ugovor o doživtnom uzdržavanju može taj postupak nastaviti. Tako možete osigurati da ta žena ne ostvari svoje namjere. Ne znam o kojoj se bolesti radi, ali ne predajte se. Postoje uvijek novi eksperimentalni lijekovi. I nove metode koje , ako baš ne izliječuju, znatno usporavaju tijek bolesti. Danas je internet veliki i vrijedan izvor informacija. Pokušajte - što imate za izgubiti?
 46. 4 bodova
  U prvom slučaju prekršitelj nikad nije polagao vozački ispit, a u drugom je položio npr. za A kategoriju, a zatečen je da upravlja vozilom B kategorije. Znači, stekao je pravo na upravljanje, ali ne vozilom te kategorije, pa je i kazna automatski manja.
 47. 4 bodova
  felixx

  Prenos prava vlasništva na sina

  Ako je sin jedinac i nema tko osporavati dar, možete mu i darovnim ugovorom prenijeti nekretninu u vlasništvo. Porez se ne plaća. Ako međutim želite sklopiti ugovor o uzdržavanju, morate znati da se takav ugovor smatra naplatnim poslom, a tako stečena imovina bi bila bračna stečevina sina i njegove supruge, sada ili u budućnosti (iako se ni na takav ugovor ne plaća porez na sticanje nekretnine).
 48. 4 bodova
  Kao što je poštovani Mutavi napomenuo, odgovor je bio zbog suvlasništva i suglasnost bi eventualno trebala poradi toga. Inaće, za postavljanje toplinske izolacije na postojećoj zgradi koja nema više od tri stana ili tri funkcionalne jedinice te nema bruto građ.opovršinu veću od 600 m2 nije potreban ni projekt ni dozvola. Tako da što se toga tiće, Draganec, niste ograničeni s ničim. Pa ne morate ni radove prijaviti. No, istina, ali u urbanijim sredinama, a kako im je to dio ovlasti, komunalni redari sve češće dolaze upitati jesu li prijavljeni radovi (iako znaju da nije potrebno) čisto da bi provjerili onaj drugi dio priče, tko izvodi radove. Trebao bi biti ovlašteni izvođać. Ukoliko bi se samo radilo o gornjem pokrovu, dakle letvama, paraprop.folija, crijep i u tome slučaju vam ne bi trebalo ni projekt ni dozvola. No ukoliko bi se diralo u dio nosive krovne konstrukcije (rogovi) pri čemu se još uvijek ne bi i utjecalo na mehaničku otpornost i stabilnost, u tome slučaju bi vam trebao projekt, prijava radova... Zanimljivo pitanje na koje i nije baš jednostavno naći valjan odgovor. Naime, komplet fasada kao takova bi spadala u poboljšice te u izvanredne poslove. No ne bi se radila na cijeloj nekretnini pa je pitanje može li se odraditi u sklopu poslova redovnog održavanja. Kako nije poboljšica na cijeloj nekretnini, ne bi se radilo o poslovodstvu bez naloga. Dakle, kao što je rečeno i poštovanom Draganecu, što se tiće građevinske strane za postavljanje fasade ni vama ne bi trebala građ.dozvola niti projekt, no, ako su toliko zadrti i nema mogučnosti dogovora, probajte s dopisom odvjetnika da će te u slučaju pravljenja problema postupiti prema odredbama čl.40 st.5 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te zatražiti sudsku zaštitu u izvanparničnom postupku. Možda to upali. Možda, jer sam davno već napomenuo jednu izreku još iz rimskog prava, communio est mater rixarum (suvlasništvo je majka svađa).
 49. 4 bodova
  Ostali nisu navedeni jer je ovo rješenje kojim se Vama i bratu dozvoljava uknjižba na suvlasničkom dijelu koji je ranije pripadao vašem ocu te takvo rješenje nema nikakvog utjecaja na ostale suvlasnike i suvlasničke udjele. Potrebno je pribaviti izvadak iz zemljišne knjige za oba zemljišnoknjižna uloška, te ćete u izvatku vidjeti tko je sve upisan kao suvlasnik. Za to ne morate čekati dokazak u Hrvatsku, budući da neslužbeni izvadak možete naći i preko Interneta na stranici https://oss.uredjenazemlja.hr/public/lrServices.jsp?action=publicLdbExtract
 50. 4 bodova
  felixx

  Prijetnja

  Naravno da se neće pojavit na kavi jer je to standardna fora za isisavanje love od naivaca. mogućr čk da se radi o kakvoj staroj babi ili frajeru nego o curi sa slike koju si dobio. To je glupa fora, koja treba ustrašiti naivne. Od prijave policiji slaba korist. Najbolje da joj odgovoriš da je baš zgodno da ima dečka u MUP-u, jer i tvoj ujak 'Mate Marić' radi u MUP-u, ali nije pozornik nego viši kriminalist u upravi za suzbijanje nekog kriminala (složi nešto, ) pa će se njen dečko sigurno veseliti novom poznanstvu. (neizmjerno malo vjerojatno da ona ima dečka koji radi u MUP-u, a da i ima, niti bi odobravao što ona radi a još manje išao nekog premlatiti jer taj ne pristaje davati novac njegovoj curi).
Ovaj popis predvodnika je postavljen na Zagreb/GMT+01:00
×