Jump to content

sevo

Korisnik
 • Broj objava

  220
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5
 1. Nevažeći ugovor i vraćanje kapare ?

  Poštovana, Točno je da imam poteškoća razumijeti Vas. Neovisno o tome, sastavite dopis naslova "prigovor" u smislu Vaše prethodne objave, te u njemu spomenite Vaša potrošačka prava i jasno napišite koji je Vaš zahtjev. Neka to ide u službenu proceduru rješavanja kod trgovca, a ne preko telefona o čemu nemate nikakav dokaz, već samo suvišne, pravno potpuno irelevantne, rekla-kazala priče. Ovisno o pisanom odgovoru trgovca, ovisiti će Vaši danji postupci. Mišljenja sam da je u ovoj situaciji najbolje postupiti na navedeni način. Lp.
 2. Raskid ugovora o najmu stana

  Poštovana, Ako u ugovoru niste naveli otkazni rok u slučaju kršenja odredbi ugovora, tada biste trebala poštivati proceduru propisanu člancima 360. do 356. Zakona o obveznim odnosima koji se odnose na raskid ugovora zbog neispunjenja. Po člancima 363. i 365. možete otkazati ugovor odmah, bez ostavljanja ikakvog roka, ako su ispunjene pretpostavke za primjenu tih članaka. Međutim, kako u ugovoru imate odredbu da se ugovor može raskinuti bez objašnjenja i da je otkazni rok 1 mjesec, mišljenja sam da bi se taj otkazni rok mogao primijeniti i u Vašem slučaju. Evo, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 3. Nevažeći ugovor i vraćanje kapare ?

  Poštovana, Ako na ugovoru piše krivo ime te vjenčanice, odnosno piše ime upravo vjenčanice koju ste donijela doma, teško ćete uspjeti dokazati nevažeći ugovor. Po meni ugovor je valjan, a predana kapara potvrđuje da je isti sklopljen. Možete se pozvati na zabludu, tj. da ste sklopila ugovor misleći da uzimate željenu vjenčanicu, a u biti uzela ste neku drugu. No čini mi se da Vaš problem spada u domenu zaštite potrošača. U tom dijelu imate pravo u roku od 14 dana od ostvarene kupnje raskinuti ugovor bez davanja ikakvog obrazloženja, izvršiti povrat kupljene robe uz predočenje računa za istu. Trgovac bi to morao uvažiti. Nemojte samo da Vas smulja pričom da mora provjeriti neke stvari ili sl. samo da bi dobio na vremenu kako bi isteklo tih 14 dana, pa Vi ne stavite prigovor. Izjavite raskid osnovom Zakona o zaštiti potrošača, zatražite povrat kapare, lijepo im zahvalite i doviđenja. Neznam jedino što piše u tom ugovoru kojeg ste potpisala. No čini mi se da nikakav ugovor ne može derogirati spomenuto zakonsko pravo na raskid. Evo, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 4. Ukradena zemlja od UPU

  Poštovana, Ako je se radi o postojećoj cesti, nemate pravnih sredstava za osporavati takav upis i oduzimanje dijela Vaše čestice. Međutim, ako se UPU-om planira proširenje postojeće ceste, za to vrijede redovna pravila: lokacijska dozvola za tu cestu; parcelacijski elaborat; uris ceste u katastar; izvlaštenje privatnih vlasnika; glavni projekt/građevinska dozvola; gradnja. U tom dijelu, sukladno Zakonu o izvlaštenju oni ne mogu pristupiti nikakvim radovima, ako Vam nisu platili naknadu za oduzeto zemljište. Više o temi Zakona o cestama i nerazvrstanim cestama, gdje sam došao do konačnog zaključka, možete pronaći u sljedećoj temi: Evo, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 5. Darivanje stana

  Poštovani, Nije jasno od koga želite zaštititi suprugu? Od svog brata? Sukaldno Zakonu o nasljeđivanju ostavitelja nasljeđuju prvenstveno bračni drug i djeca. Ako njih nema, tada nasljeđuju roditelji ostavitelja, a braća i sestre dolaze tek u trećem nasljednom redu. Stoga sam mišljenja da možete to odraditi putem darovnog ugovora. Teško da bi treća osoba dokazala pobojnost tog pravnog posla. Nešto je čvršća opcija kupoprodajnog ugovora. No u svakom slučaju nakon proteka 3 godine od dana upisa u zemljišne knjige, pobijanje tog upisa više nije moguće. Glede etažiranja i korištenja kuće, bilo bi korisno u ugovoru napisati što se točno koristi, drži u samostalnom posjedu i kao takvo predaje i daruje/prodaje, te da je ujedno to i prijedlog etažiranja za taj stan prilikom izrade etažnog elaborata. Eto, nadam se da sam barem malo pomogao. Lp.
 6. promjena osobnih podataka

  Poštovani, Navedeno ne predstavlja nikakav problem. Svakako je dobro da promjenite adresu upisanu u gruntovnici, ako ona više nije važeća. Izvadite povijesno uvjerenje o prebivalištu na MUP-u (kao razlog navedite prijavu poreza na dohodak pa ćete uštediti 40 kn biljega, uvjerenje ćete dobiti besplatno) i s njime u gruntovnicu predajte prijedlog za ispravak adrese stanovanja (50,00 kn biljega). Problem riješen i Vi ste na miru. Eto, nadam se da sam Vam pomogao. Lp.
 7. privatna ovrha i j.d.o.o.

  Poštovani, Nad Vašom firmom i njenom imovinom ne. No može se provoditi ovrha na Vašem poslovnom udjelu u toj firmi. Lp.
 8. FINA - prekršajni nalog zbog nepredavanja GFI

  Poštovana, Ako je firma u međuvremenu izbrisana, tada se prekršajni postupak protiv firme obustavlja, no nastavlja se protiv odgovorne osobe (direktora, člana uprave). Ne vjerujem da će doći prekršaj i za 2017. ako isti nije podnesen do trenutka brisanja firme iz sudskog registra, jer firma više ne postoji, pa se ista više ne pojavljuje u službenim evidencijama. Evo, nadam se da sam još malo pomogao. Lp.
 9. Kupovina dvije kuce na jednoj parceli

  Poštovani, U tom slučaju treba zemljišnoknjižno stanje uskladiti sa stvarnim stanjem. Najprije je potrebno utvrditi što u posjedovnom listu katastra piše za tu česticu. Kakva je tu kultura, da li su dvije zgrade i garaža ili je stanje identično upisu u list A zk izvatka? Ako su u katastru upisane dvije zgrade i garaža, tada je potrebno utvrditi gdje je u katastru zapelo, tj. zašto nije išao prijavni list za gruntovnicu po službenoj dužnosti i zatražiti da se to dostavi ZK odjelu, radi upisa u list A. Ako je stanje u posjedovnom listu identično sa stanjem u listu A, tada je potrebno ishodovati od ureda za katastar uvjerenje da je ta druga zgrada starija od 15.02.1968. Potom angažirajte geodeta da izvrši snimku stvarnog stanja i prijavni list za katastar radi urisa tog drugog objekta i garaže. Nakon što se to uriše i upiše u katastar, on po službenoj dužnosti šalje prijavni list za gruntovnicu gdje vrši promjene na listu A. I tada je u listu A upisano sve što je na čestici izgrađeno. Evo nadam se da sam Vam još malo pomogao. Lp.
 10. FINA - prekršajni nalog zbog nepredavanja GFI

  Poštovani, U Vašem slučaju ostavka na mjesto člana uprave ne bi dolazila u obzir. To igra samo ako su član društva (skupština) i član uprave dvije razliičite osobe. Lp.
 11. Kampiranje

  Poštovani, Naravno da imate pravo. Lp.
 12. antene-odasiljaci tele operatera

  Poštovani, Tele operateri ne mogu raditi kako ih je volja i postavljati bazne stanice na tuđem zemljištu bez suglasnosti i dogovora s vlasnikom tog zemljišta. Spominjete da su čestice u suvlasništvu. Moguće je da su neki od vlasnika dali suglasnost da se postavi bazna stanica na takvom zemljištu i da su sklopili nekakav ugovor s tele operatorom, te da im tele operater u veličini njihovog suvlasničkog dijela isplaćuje naknadu/najamninu i sl. Imao sam takav slučaj s poslovnim prostorom koji je također bio u nesređenom suvlasništvu nasljednika. No dok se nasljednici nisu javili zakupniku, zakupninu im nije plaćao, jer se pravdao nesređenim stanjem u ZK i starim upisima, ali prostor je uživao. Stoga sam mišljenja da se svakako trebate raspitati. Za postavu bazne stanice potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu od županijskog UDU-a. Uzmite broj čestice i odite pitati dal je za istu izdana kakva dozvola. Ponesite vlasnički list sa sobom. Ako je izdana dozvola, tada tražite uvid u taj predmet jer ste Vi suvlasnik te čestice i imate pravni interes za uvid u spis. Nakon uvida u dokumentaciju iz spisa vjerojatno ćete otkriti mnoge zanimljive stvari. Eto, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 13. Kupovina dvije kuce na jednoj parceli

  Poštovani, Mišljenja sam da u vlasničkom listu (list A) ne treba pisati sve što je izgrađeno na čestici. Isto tako ne treba energetski certifikat za ono što nije upisano u listu A. Vi kupujete zemljišnu česticu koja je točno individualizirana brojem i katastarskom općinom u kojoj leži. Time ujedno kupujete i sve što je na čestici izgrađeno ili s istom trajno povezano. U tom dijelu bitno je da u ugovoru o kupoprodaji se napiše što se točno, u naravi, nalazi na čestici, da Vam se sve to prodaje i predaje u samostalan posjed neposredno nakon potpisa ugovora, te da ništa od navedenog nije opterećeno bilo kakvim neupisanim pravima u korist bilo koje treće osobe. Drugo smatram da Vas ne treba opterećivati. Eto, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
 14. FINA - prekršajni nalog zbog nepredavanja GFI

  Poštovani, Za Vaš slučaj vrijedi sve napisano u sljedećoj temi:
 15. Bjanko zaduznica i mjenica

  Poštovana, Koliko sam shvatio Vaš potpis na zadužnici je ovjeren 09.06.2009 godine. Rok zastare zadužnice kao ovršne isprave iznosi 10 godina. To u Vašem slučaju znači da ako se predmetne zadužnice ne podnesu Fini na naplatu do 09.06.2019. godine, po istima naplata više ne bi bila moguća. Sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti, no čini mi se da Fina pazi i naplatu po takvoj zadužnici ne provodi. Doduše, postoji i drugo mišljenje, po kojem zastara ovakve zadužnice nastupa za 3 godine, jer da potpis na njoj nije solemniziran kako je to previđeno po izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2011. godine (promjena forme pravnog posla), već samo obično ovjeren na istoj. Moram Vam priznati da nisam pobornik ovakvog pravnog shvaćanja, ali isto je prošlo na više prvostupanjskih sudova u Istri, te je vjerovnik bio odbijen sa svojim zahtjevom za naplatu. Za mjenicu vrijedi rok od 10 godina. No ona je jako opterećena formom i ako svi elementi nisu pravilno ispunjeni istovremeno s njenim izdavanjem i ako dužnik nije izdao ovlaštenje vjerovniku da ih popuni u njeno ime (to ovjaštenje ja nikad nisam vidio), one nisu valjane, već su štoviše iste ništave (protivne prisilnom propisu, a zakon ne predviđa drugu sankciju; ima sudske prakse o tome). Ako ništa od ovog ne upali, tada ostaje prijedlog osnovom članka 210. Ovršnog zakona i usporedo s time tužba za ništavost, jer pravni posao nikad nije realiziran. Eto, nadam se da sam Vam barem malo pomogao. Lp.
×