Jump to content

ParaNO1d

Korisnik
 • Broj objava

  36
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Službeni mobitel

  Pozdrav. Zanima me moram li biti dostupan 24/7 ako imam službeni mobitel? Nemam nikakav dodatak na plaći niti mi u Ugovoru o radu stoji odredba o tome. Nešto će se mijenjati interni akti firme kao da svi moraju biti dostupni 24/7. Je li Zakon iznad internih akata i što on govori? Koja su moja prava kao radnika.
 2. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Nisam napisao hvala u prošlom postu. Pa da, mislim da ću postati dosadan s konstanim mailovima ili porukama na Viber. Jer očito nema drugog načina...
 3. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Njihovi. Kupili smo ključ u ruke, tako da je sve od njhovih majstora.
 4. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Pozdrav. Već sam imao nekoliko tema ovdje. Supruga i ja smo kupili stan u urbanoj vili, platili smo kupoprodajnu cijenu, prebacili vlasništvo na sebe, prebacili režije. Dakle vlasništvo je naše. Na prozorima su još folije koje nisu skinuli, a već smo napomenuli, zajednički prostor za kante je pun smeća i gluposti koje su majstori ostavili i to sam tražio da maknu i ništa, na stepeništu su ljestve kao krečit će se još jednom, a od tada je prošlo 2 tjedna, nema nikog. Prijavio sam da treba poštemati prozore jer se ne zatvaraju kako treba i nema odgovora na mail niti na poziv. Sve u svemu bezobrano. Mogu li išta učiniti? Realno vlasništvo je naše ali htio bih da se to riješi. Dođemo da im sve te stvari pobacam ispred zgrade i baš me briga... Baš sam ogorčen
 5. Vraćanje kapare

  Pozdrav. Danas sam s prodavateljm išao ne solemizaciju ugovora o stambenom kreditu, kredit se radio po predugovoru u kojem nije bio naveden IBAN računa prodavatelja za isplatu kupoprodajne cijene, samo dio za kaparu. Banka je odobrila kredit i navela da isplata ide na moj račun u punom iznosu. Prodavatelj to ne želi jer se boji rizika. Dogovorili smo da sklopimo kupoprodajnu ugovor u kojem se traži isplata na račun prodavatelja, a da će nam oni vratiti dio kapare koji smo im uplatili priliko sklapanja predugovora. Koliko sam ja kao kupac siguran da će prodavatelj to i ostvariti? Mogu li navesti da nakon isplate kupoprodajne cijene mora u roku x dana vratiti na moj račun iznos kapare ili nešto? Kako da se najbolje zaštitim? Vjerujem da neće biti problema, ali kako se i on želi osigurati pa da isplata ide na njihov račun, tako i ja želim dio koji sam platio natrag, jer je kredit odobren na punu kupoprodajnu cijenu. Dakle nakon isplate sam prodavatelja ukupno pretplatio za 7750 €. Prodavatelj je firma, nije privatna osoba. Hvala
 6. Održavanje trudnoće/bolovanje

  Nije baš poticajno od strane Države ali šta je tu je ako se izglasa Zakon da prva godina bude prosjek osnovice, ako bude trudna u tom trenutku, hvata li ju to ili ne? Zaposlen sam i ja. Hvala na odgovoru.
 7. Pozdrav. Imam pitanje vezano za održavanje trudnoće/bolovanje te vrijeme nakon rođenja dijeteta. Poslao sam mail HZZZ-u ali sam dobio odgovor koji mi nije jasan. Naime supruga radi u KBC-u i zbog uvjeta rada u trenutku trudnoće mora na održavanje/bolovanje. Njena osnovica plaće je 5.584,19 kn koja se primjenjuje od 1.1.2019. od 1.10.2019. će iznositi 5.695,87 kn. Koliko će onda ona dobiti u trenutku bolovanja/održavanja, a koliko nakon što se dijete rodi? Nije još trudna ali planiramo to pa nas zanima. Dolje je odgovor koji sam dobio, ako sam shvatio ona će dobiti manje nego što ima sad? Hvala na odgovoru. "Sukladno članku 54. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu koju čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, neovisno o tome na čiji se teret isplaćuje, osim u slučaju kada je posebnim zakonom drukčije propisano.(2) Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se, u smislu ovoga Zakona, redovita mjesečna plaća osiguranika utvrđena u skladu s odredbama propisa o radu te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost) koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen.Prema članku 55- stavku 3. istoga Zakona visinu naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda utvrđuje Zavod, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće, obračunate prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, osim naknade plaće iz stavka 2. točaka 3., 4. i 8. ovoga članka.Znači za vrijeme PNR zbog komplikacija u trudnoći maximalni iznos naknade plaće iznosi 4.257,28 kn.Za vrijeme rodiljnog dopusta imate pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. (članak 24. stavak 1.Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama).Odredbama članka 24. stavka 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama propisano je da za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona naknada plaće za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 120% proračunske osnovice mjesečno.Znači za vrijeme roditeljskog dopusta maximalni iznos naknade plaće iznosi 3.991,20 kn."
 8. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Ok, sorry i hvala. Zna netko koliko je po Zakonu ako u predugovoru nije drugačije definirano?
 9. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Pozdrav svima. Već sam zadnjih dana stalno tu s pravim pitanjima. Supruga i ja smo kupili stan u novogradnji kojeg gradi firma, rok je: "Očekivano vrijeme završetka izgradnje stana iz stavka 1. i njegovo uređenje po sistemu „ključ u ruke“ je do mjeseca studenoga 2018. godine." Danas sam se čuo s izvođačem, radovi još uvijek traju i neće ove godine sve biti gotovo. Predugovr je sklopljen u ožujku 2018. Nismo definirali penala niti ništa, a zanima me imam li pravo što tražiti. Uporabna dozvola je izdana 30.11.2018. ali mi od papirologije nemamo još ništa, unutarnji radovi još nisu gotovi. S odvjetnikom sam dogovorio da službeno pošaljemo požurnicu da se pravno osiguramo zbog ovog "očekivano" u predugovoru. Rekao nam je da samo trebamo odlučiti koliku štetu tražimo. Ima li Zakon, i ako ima koji točno; to definira koliku štetu mogu tražiti? Koliko sam vidio ne mogu se zvati penali ali može šteta. Dogovor supruge i mene je da tražimo štetu od dana izdavanja uporabne dozvole. Koliko bih onda trebao biti za dan ili neki fikisni dio ili nešto? Ulaze li u to samo radni dani ili svi dani u mjesecu? Puno hvala
 10. Pozdrav. Kupujem stan u novogradnji. Predugovor je potpisan u ožujku 2018, a konačni kupoprodajni ugovor će biti potpisan 2019. godine. Prodavatelj je tvrtka i rekli su nam da ne moramo platiti porez na promet nekretninama. U Zakonu nigdje nisam našao stavku u kojoj je navedeno takvo nešto. Na njihovj web stranici je navedeno sljedeće: "Planirani rok završetka je listopad 2018.Kupac je oslobođen poreza na promet nekretninama." Odvjetnik mi je rekao da o tome odlučuje Porezna uprava i da ne može prodavatelj to odrediti. Kako da sada znam moram ili ne moram?
 11. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Puno hvala. Bitno mi je da znam da mora biti 10 godina štogod oni rekli.
 12. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Mi smo predugovor sklopili u ožujku 2018., a taj Zakon je na snazi od 1.8.2015. Je li onda prodavatelj svjesno prekršio Zakon kada je naveo solidnost u predugovoru, a kao takva odredba se ne koristi od izmjene Zakona?
 13. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Pročitao sam nekoliko puta, ali nisam shvatio. Dakle bila je promjena u Zakona koja omogućava da izvođač/prodavač sam odredi kolika je solidnost iako Zakon nalaže 10 godina?
 14. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Hvala još jednom na pomoći. Malo sam detaljnije prelazio kroz predugovor i naletio na ovo: "Prodavatelj daje Kupcu jamstvo na kvalitetu izvedenih građevinsko-obrtničkih radova na vrijeme od 2 (dvije) godine od primopredaje nekretnina, odnosno 5 (pet) godina na solidnost građevine od dana izdane uporabne dozvole za zgradu. Jamstvo ne obuhvaća oštećenja nastala nesavjesnim djelovanjem ili krajnjom nepažnjom od strane Kupca." Dakle u zakonu stoji 10, a ne 5 godina. Mi smo u predugovoru potpisali i ovjerili kod JB na 5 godina, možemo li u konačnom kupoprodajnom ugovoru tražiti 10? Zašto bi prodavatelj išao na manji rok od zakonskog i smije li to uopće?
 15. Kupnja stana, kašnjenje useljenja

  Jučer smo supruga i ja bili do stana. S današnjim danom je 12. dan prekoračenja, nemamo niti papire niti su radovi gotovi. Prije 8 dana kada smo bili isto stanje je bilo kao i jučer. Oštećena unutarnja stolarija, još uvijek pločice u kuhinji nisu poljepljene, nije isfugirano, na mjestima je zid dobio crtu od pucanja. Sve u svemu teški fušeraj. Ja sam htio ukazati na problem da to nije gotovo i šta se čeka? Jer ako su vrata postavljena, onda to sve treba biti sređeno, bez oštećenja i rupa. Nakon toga se jedan od prodavatelja počeo derati na mene i suprugu i toliko je bio nepristojan i bezobrazan da je to strašno. Nakon toga ga je drugi smirio i s njim smo nastavili pričati. On nas je uvjeravao da će to sve biti i da oni nisu znali za to. Onak ako vi ne nadgledate majstore tko će. Naša jedina primjedba je bila da nam ne govore svaki tjedan da će biti gotovi idući, a vidimo da se nije ništa radilo. Na kraju se ovaj što je vikao nije ni ispričao nego je samo otišao. Imam svjedoke za taj incident, majstora za namještaj i mamu. Supruga i ja smo jako razočarani. Što se tiče zajedničog prostora u zgradi, on također nije gotov, ostala 2 stana su čak i u gorem stanju nego naš. Majsotra zavlačim već mjesec dana da dolazi mjeriti i da pravi namještaj kad god dođe nešto nije gotovo. Jučer su nam stigli aparati i madrac i to sad stoji na gradilištu, jer su nas uvjeravali da će sve biti gotovo. Ispada da smo mi problem što smo pitali zašto postoje oštećenja na nečem što je "gotovo". Ne znam stvarno što bih više mislio i što napraviti.
×