Jump to content

gala385

Korisnik
 • Broj objava

  366
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  3

gala385 je zadnji put osvojio dan listopad 5 2015

gala385 objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O gala385

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

3824 pregleda profila
 1. Izračun radnog staža

  10 mjeseci i cca 25 dana
 2. Zamjena za bolovanje

  Da.
 3. Razlog za izvanredni otkaz

  Zakon ne propisuje detaljno, već sudska praksa, a trebali bi i interni pravilnici poslodavca. Radi se o teškim povredama.. Ovdje ima nešto.. https://www.radniodnosi.hr/33/razliciti-razlozi-izvanrednog-otkaza-prema-aktualnom-zakonu-o-radu-i-pretezitoj-praksi-uniqueidmRRWSbk196FxrPUATdrQkIwYDiCmfY-rvfJsqU2OkfRuj8kYACWkhA/ https://lider.media/arhiva/7986/
 4. neplaćeni dopust

  Zanimljivo pitanje budući da je poslodavac obvezan odjaviti radnika s HZMO i HZZO. Nisam još čuo, valjda ima netko pametniji.
 5. Izvršiti uvid u spis na nadležnom Prekšrajnom sudu ukoliko Vam isto odobre. Pretpostavljam da se uz opravdani interes isto može omogućiti.
 6. Kolektivni ugovor

  ZOR kaže "kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju se na prikladan način učiniti dostupnima radnicima. "
 7. Zapošljavanje u srednjoj školi

  Poštovani, kao što sam Vam napisao, Vaše prijave neće imati uspjeha jer nemate osnove, a iz osobnog iskustva, ravnatelji u Vašoj županiji su upoznati o Vašem imenu i prezimenu. A daljnjim prijavama i više. Na sljedećem natječaju priložite potpunu dokumentaciju.
 8. Rad u 3 firme

  Radnik koji radi u punom radnom vremenu može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako je poslodavac, odnosno ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost.
 9. Sporazumni raskid ugovora o radu i otpremnina

  Samo ako Vam poslodavac otkazuje, a ovako imate pravo na otpremninu za odlazak u mirovinu.
 10. Zapošljavanje u srednjoj školi

  Što se tiče ostvarivanja prava prednosti, ovdje piše što sve morate dostaviti ovisno na koje pravo ste se pozvali.. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf Ako ste se pozvali na pravo prednosti kao hrvatski branitelj, trebal iste dostaviti uz ostalu dokumentaciju sljedeće: dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana  potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci  presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja  potvrdu poslodavca da radno mjesto ne odgovara stručnoj spremi (samo ako radite)  potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske Sve mora biti original, ne starije od mjesec ili 6 mjeseci. Po meni je sporan dio dokaza o prestanku zadnjeg zaposlenja obzirom da ste umjesto nekakvog otkaza dostavili rješenje o novčanoj naknadi HZZ, gdje piše kako Vam je prestao zadnji radni odnos . Inspekcija je u pravu jer isto mora biti pravomoćno, ali nije "moralno", tako da osobno mislim da su tražili kako Vas otkantati. Što se tiče drugog pitanja, isto je također li-la. Navedena situacija bi trebala biti propisana Pravilnikom o radu te škole, ali ne vjerujem. Natječaj se nema što poništavati jer je bio dovršen, a obzirom da po tom natječaju nije zasnovan radni odnos (valjda) ne vidim prepreke zašto ravnatelj ne bi predložio drugu osobu iz istog natječaja. Po meni, ponovna prijava inspekciji neće polučiti uspjeh, a zakonski imate najviše 6 mjeseci za prijavu.
 11. Dan razmaka izmedu starog i novog posla

  Može se prijavljivati i odjavljivati na bilo koji datum.
 12. HITNO , pripravnicki status

  Da razjasnim, prva 2 zaposlenja su na određeno, a zadnje na neodređeno i tu je sporan ugovor? Imate samo jedan ugovor trenutačno i radite na jednoj školi? Ako je tako i odradili ste staž, teče novi rok sa svakim novim zaposlenjem, dakle imate godina dana od zasnivanja radnog odnosa po čl. 109. Pripravnica ste službeno sve dok ne poožite stručni ispit. Pretpostavljam da je tajnica pogriješila s člankom. Ništa sporno po meni.
 13. Pravo na godišnji odmor

  Ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tih prvih nepunih 6 mjeseci rada. Cca 10ak dana, ili više ovisno ima li poslodavac kakav kolektivni ugovor i sl. Ako isti nije mogao iskoristiti, mora mu se isplatiti naknada ovisno o broju dana neiskorištenog god. odmora.
 14. Potvrda o stažu - nema zadnjeg zaposlenja

  Provjerite u Hzmo i ponesite obrazac eM-1P
 15. rok za spor

  Sudska zaštita prava iz radnog odnosa Članak 133. (1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. (2) Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika iz stavka 1. ovoga članka ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. (3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa. (4) Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od petnaest dana za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja toga postupka. (5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na postupak zaštite dostojanstva radnika iz članka 134. ovoga Zakona. (6) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, nadležan sud, u smislu odredbi ovoga Zakona, je sud nadležan za radne sporove.
×