Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

gala385

Korisnik
 • Broj objava

  355
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  3

gala385 je zadnji put osvojio dan listopad 5 2015

gala385 objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O gala385

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

3726 pregleda profila
 1. HITNO , pripravnicki status

  Da razjasnim, prva 2 zaposlenja su na određeno, a zadnje na neodređeno i tu je sporan ugovor? Imate samo jedan ugovor trenutačno i radite na jednoj školi? Ako je tako i odradili ste staž, teče novi rok sa svakim novim zaposlenjem, dakle imate godina dana od zasnivanja radnog odnosa po čl. 109. Pripravnica ste službeno sve dok ne poožite stručni ispit. Pretpostavljam da je tajnica pogriješila s člankom. Ništa sporno po meni.
 2. Pravo na godišnji odmor

  Ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za tih prvih nepunih 6 mjeseci rada. Cca 10ak dana, ili više ovisno ima li poslodavac kakav kolektivni ugovor i sl. Ako isti nije mogao iskoristiti, mora mu se isplatiti naknada ovisno o broju dana neiskorištenog god. odmora.
 3. Potvrda o stažu - nema zadnjeg zaposlenja

  Provjerite u Hzmo i ponesite obrazac eM-1P
 4. rok za spor

  Sudska zaštita prava iz radnog odnosa Članak 133. (1) Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa može u roku od petnaest dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od saznanja za povredu prava zahtijevati od poslodavca ostvarenje toga prava. (2) Ako poslodavac u roku od petnaest dana od dostave zahtjeva radnika iz stavka 1. ovoga članka ne udovolji tom zahtjevu, radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom. (3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadom štete ili drugog novčanog potraživanja iz radnog odnosa. (4) Ako je zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu predviđen postupak mirnoga rješavanja nastaloga spora, rok od petnaest dana za podnošenje tužbe sudu teče od dana okončanja toga postupka. (5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na postupak zaštite dostojanstva radnika iz članka 134. ovoga Zakona. (6) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno, nadležan sud, u smislu odredbi ovoga Zakona, je sud nadležan za radne sporove.
 5. rok odgovora na natječaj u javnoj ustanovi

  U školstvu nema, kolektivnim ugovorom navedeno kako je Borbena7 napisala, no iznimka je ukoliko se kandidat pozove na pravo prednosti pri zapošljavanju, onda je rok za obavijest kandidatu koji se pozvao na to pravo 15 dana od zasnivanja radnog odnosa s izabranim kandidatom.
 6. Prekid ugovora o radu

  Ovisi kako je je ugovor sročen. Uobičajen je dio formulacije ugovora do 60 dana "do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja" što praktički znači da Vam ugovor prestaje dan prije zasnivanja radnog odnosa s izabranim kandidatom a najkasnije 60ti dan. Ravnatelj sam odlučuje kad će zasnovati radni odnos s izabranim kandidatom. Žalba ne postoji u školskim zapošljavanjima.
 7. Utvrđivanje/osporavanje očinstva

  U predmetnom slučaju, majka da mogućem ocu do znanja da je dijete 98% njegovo te se u međuvremnu vjenča s drugim mogućim ocem. Isti joj ponudi podmirivanje troškova prenatalnog testa u privatnoj klinici gdje test košta cca 3500 kuna ili postnatalnog u iznosu od 2400 kn. Šalje nekoliko poruka u 7 mjeseci i psihički propada jer ga majka ne obavještava o stanju trudnoće. Nakon informacije od x osobe da je majka rodila, majka se ponovno ne javlja. Mogući otac opet porukom ponudi plaćanje analize. Dakle mogući otac ni kriv ni dužan se mora izlagati neugodnostima i podmiriti 6000 kuna vještačenja, te po tbr. 7. OT 2 x 2000 kuna troškova odvjetnika bez PDV-a jer će izgubiti spor, obzirom da majka laže i njemu i novom suprugu, no svakako ima pravo znati. Zaista ne znam otkud čovjeku s prosječnom plaćom svota od 2000 kuna za odvjetnika i 6000 kuna koje praktički mora uplatiti u jednom mjesecu. Smatram da bi sud trebao o troškovima postupka odlučiti slobodno, s naglaskom na ocjenu tko je prouzročio pokretanje samog postupka i naravno sukladno ishodu spora.
 8. uvjetna kazna i rad u djecjem vricu

  Jedino uz Vašu suglasnost im možete potpisati navedeno (čl. 14. Zakona o pravnim posljedicama osude). Rehabilitacija je nastupila 3 godine nakon isteka uvjetne osude i smatra se da ste neosuđivani. Otkaz Vam ne mogu dati. Proučiti čl. 25. https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-predškolskom-odgoju-i-obrazovanju i čl. 19. https://www.zakon.hr/z/554/Zakon-o-pravnim-posljedicama-osude,-kaznenoj-evidenciji-i-rehabilitaciji
 9. Prekid zakonski možete zatražiti samo Vi i to pisanom izjavom poslodavcu najmanje 30 dana prije prekida i kojom tražite suglasnost za navedeno. A godišnji iz prethodne godine možete iskoristiti do kraja godine u kojoj se vraćate.
 10. Utvrđivanje/osporavanje očinstva

  Da sad, vidim članak 403. OB. Katastrofa, umjesto da čovjek plati 2400 kod privatnika, mora 6000 + troškove zastupanja iako je majka prouzročila spor.
 11. Poštovani, u slučaju tužbe radi utvrđivanja odnosno osporavanja očinstva, tko podmiruje troškove medicinskog vještačenja DNA analizom ukoliko majka u više navrata odbija ikakav kontakt s mogućim ocem? Napominjem da je isti prethodno majci ponudio podmiriti troškove analize u privatnoj klinici no majka ne odgovara na kontakt. Isto tako, koliko je cijena sudskog utvđivanja?
 12. Povrijeđeno pravo prednosti zapošljavanja

  Nije potrebno. Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, možete ako se radni odnos zasniva rješenjem u roku od 30 dana od dana izjavljivanja žalbe na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata podnijeti predstavku upravnoj inspekciji radi provedbe inspekcijskog nadzora ili ako se radni odnos zasniva ugovorom o radu, možete podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom ili u roku od 30 dana saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s drugim kandidatom. Nazvati nadležnu inspekciju.
 13. Povrijeđeno pravo prednosti zapošljavanja

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12 Prosinac/Zapošljavanje//Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf Pregledajte
 14. Povrijeđeno pravo prednosti zapošljavanja

  Osoba koja ne bude primljena u državno tijelo, ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, da bi ostvarila navedeno pravo može izjaviti žalbu protiv rješenja o prijmu, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Iz mog iskustva, kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u velikoj većini slučajeva nisu dostavili sve dokumente propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a obzirom na zamršenost propisa.
 15. OTKAZ UGOVORA O RADU POD BOLOVANJEM

  Ugovor Vam prestaje s danom prestanka korištenja roditeljskog dopusta osobe koju mijenjate. To može biti dan naznačen na rješenju o priznanju prava na korištenje roditeljkog dopusta ili može biti da je ta djelatnica zatražila prekid roditeljskog dopusta. U svakom slučaju ugovor Vam mora prestati dan prije povratka osobe koju mijenjate. Imate pravo na isplatu naknade za razmjerni dio god. odmora.
×