Jump to content

Iustitia_ZD

Korisnik
 • Broj objava

  54
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. prodaja osobnog automobila

  Ne. Ne, niste.
 2. Izgubljeni strani prometni dokument

  dobro su vam rekli u STP. morat ćete čekati do 30 dana ili naći strani prometni dokument. treće opcije nema.
 3. Oduzimanje oruzja

  Zanima me Vaš komentar na sljedeće: Po odredbama prijašnjeg Zakona o oružju koji je bio na snazi do 31.10.2018., mogli ste biti kažnjeni za prekršaj po JRM i dalje zadržati oružje ako počinjeni prekršaj nije sadržavao u sebi elemente nasilja. Ja nisam pravnik pa možda i krivo shvaćam, ali mislim da je namjera zakonodavca u novom zakonu također bila ta da onemogući posjedovanje oružja onim ljudima koji su počinili prekršaje s elementima naselja, posebice onih iz ZPPJRM. (Pažljivo pročitajte odredbu zakona, ja sam zaista ovako shvatio) Osobno sam vlasnik oružja, pa možda sam i zbog toga osjetljiv na ovakva pitanja. Jednostavno nema smisla da se svaki prekršaj iz ZPPJRM može smatrati neispunjavanjem uvjeta za posjedovanje oružja. Npr. u sili se popišate negdje u parku (vrijeđanje moralnih osjećaja građana čl. 14), ili npr. izvjesite na kući zastavu neke strane države bez odobrenja nadležnog organa (čl. 26), i eto ga više ne ispunjavate uvjete i može vam se oduzeti oružje. Ako je to sve stvarno tako, onda se ne čudim svima onima koji doma drže kojekakve pištolje i drugo oružje B kategorije bez odobrenja nadležnog tijela. Ne moraju na liječnički, ne moraju plaćati pristojbe i produžavati oružni list, a ako su normalni ljudi šansa da ih se ulovi u nelegalnom posjedu je minimalna pa možda čak i nikakva.
 4. Pobijanje zapisnika o izmjerenoj brzini kretanja

  Evo ishoda! Sud je presudio da se zbog priznanja prekršaja i prijašnje nekažnjavanosti novčana kazna smanjuje sa 3000 na 1800 kn. (Umanjeno za 2/3 ako se plati u roku od 8 dana). Zaštitna mjera je ukinuta.
 5. Nepoštivanje presuda Upravnog suda

  Pokušajte sa zahtjevom za izvršenje presude (čl. 81 Zakona o upravnim sporovima)
 6. Darovni ugovor djed unuk

  Meni je još po starom zakonu djed darovao nekretninu i bio sam oslobođen poreza. U poreznoj je trebalo priložiti moj rodni list i rodni list moje majke kako bi se dokazala veza sa djedom. Mislim da i po novom zakonu egzistira takvo oslobođenje, konkretno za darovanje članak 15. stavak 1. točka 1. ZPPN (115/16, 106/18) to što je unuk maloljetan utječe na situaciju, budući da unuk nije punoljetan i poslovno sposoban. u konkretnom slučaju će za unuka ugovor morati potpisati jedan od njegovih zakonskih zastupnika/skrbnika. Morate također imati na umu da, s obzirom da su djeca od djeda živa, ako se darovnim ugovorom djeda i unuka povređuje pravo djece na njihov nužni dio, oni mogu nakon djedove smrti tužiti unuka i pobijati darovni ugovor, tj. tražiti isplatu svog nužnog dijela.
 7. Ispala zadnja tablica

  E ovdje moram malo ispraviti Prije stupanja na snagu Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN 130/17), bilo je moguće dobiti registarsku pločicu s istim brojem ako je ona izgubljena, ukradena ili oštećena. Stupanjem na snagu novog pravilnika, odredbom članka 25. istog, propisano je da se u slučaju gubitka ili krađe izdaju pločice s novim oznakama (brojevima). Isključivo oštećena ili dotrajala registarska pločica može se zamijeniti novom ali s istim oznakama. U ovom konkretnom slučaju dakle, forumaš će moći dobiti novu pločicu s novim brojevima, osim ako se ova pločica koja je nestala naknadno ne pronađe i obustavi potraga za njom.
 8. Boravište/prebivalište

  Boravište je mjesto gdje privremeno boravite, ali se tamo niste trajno nastanili. Ako Vaš privremeni boravak u Zagrebu traje dulje od 3 mjeseca, onda ga trebate prijaviti (članak 2. stavak 4. Zakona o prebivalištu)
 9. Boraviste

  Praksa je svugdje različita. U većini slučajeva traže samo ovjerenu suglasnost stanodavca, a može i stanodavac doći s Vama dati suglasnost pa se tako štedi na troškovima ovjere. Vlasnički list ne treba, a ako su ga prije tražili, nisu trebali/smjeli, jer u suglasnosti stanodavac pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je suvlasnik nekretnine u kojoj Vam dopušta prijavu. savjetujem Vam, ako možete, odite s Vašim stanodavcem na policiju, ili neka on ovjeri izjavu pa možete i sami. ako imate original suglasnosti od prije, i ako je ta suglasnost ovjerena kod javnog bilježnika, ona VRIJEDI. Inače, referenti na šalteru traže svake godine novu suglasnost, što traže nezakonito. Ja sam pisao predstavku MUP-u koja je naknadno usvojena. Jednom dana ovjerena suglasnost vrijedi sve dok se ista ne opozove. U zakonu piše da ste dužni priložiti suglasnost, a nigdje ne piše da ta suglasnost mora svake godine biti dana nanovo.
 10. Liječnički pregled za vozačku dozvolu

  ne znam kako će se nadležna PU/PP postaviti prema ovom slučaju, pitanje oko vozačke i liječničkog pregleda dovodi u pitanje tko će snositi troškove ove pogreške. vozačka dozvola sa biljezima košta 166 kuna, a liječnički pregled najmanje 400 kuna. S obzirom da Vaša kćer ima važeće uvjerenje do 5. mjeseca ove godine, ako biste išli upozoriti ih na grešku, oni bi joj eventualno izdali novu vozačku dozvolu koja bi vrijedila do 5. mjeseca, i još bi sigurno i tražili da se plate troškovi. Da sam na Vašem mjestu, strpio bi se do 5. mjeseca i onda neka kćer odradi liječnički, možda će dobiti uvjerenje na neki dulji rok. Zatim nakon odrađenog liječničkog se može na MUP, upozoriti ih što se desilo, pa nakon toga zatražite novu vozačku i naravno sve platite, jer biste u svakom slučaju nakon isteka 1 godine liječničkog morali platiti novo uvjerenje i novu vozačku dozvolu.
 11. Prolaz kroz crveno ili ipak nije

  Koliko na ovom forumu piše korisnik 'drot13' koji je policijski službenik, u gradu Zagrebu ne postoji nikakva kamera koja evidentira prekršaje crvenog svjetla. Po tome pretpostavljam da ako odmah nisi zaustavljen, nema ni naknadnog razloga za brigu.
 12. Liječnički pregled za vozačku dozvolu

  Radi se o grešci, referent na šalteru nije pažljivo čitao uvjerenje. Jer da je vozačka izdana sukladno tom uvjerenju, onda bi bila izdana upravo na rok od 1 godine.
 13. Priznaje li policija dokumente na mobitelu

  Prometna 300, Vozačka 300, Neimanje osobne 200 kn. Sve skupa 800 kn, odnosno 400 ako se plati na licu mjesta. Kopija se naravno ne priznaje, jer nema dokaznu snagu javne isprave. Samo kod bilježnika ovjerena kopija ima sukladno zakonu snagu javne isprave. Možda poneki policijski službenik u nekoj situaciji i prizna neovjerenu kopiju, ali svakako ostvareni su elementi prekršaja i može se kazniti iako je slikano na mobitelu/kopirano itd.
 14. Boraviste

  obratite se telefonski MUP-u (gore sam u postu napisao detalje). Oni će Vam dati savjet i ocijeniti je li dosadašnje postupanje prema Vama bilo u okvirima zakona.
 15. Boraviste

  referenti na šalterima, baš što se tiče boravišta, ne da često puta krivo tumače zakon, nego ni ne znaju ispravan naziv zakona. u ovom slučaju mislim da je referentica neosnovano odbila evidentirati prijavu Vašeg boravišta. u tom slučaju ste trebali inzistirati na predaji zahtjeva, pa neka Vam onda ta ista referentica napiše negativno rješenje na koje se Vi onda možete žaliti. s obzirom da po meni nije bilo zakonske osnove da Vas otkantaju, nazovite telefonom MUP, tražite da Vas spoje u Upravu za upravne i inspekcijske poslove, a kad dobijete njih onda tražite Odjel za prijavništvo i osobne isprave. Oni su u Hrvatskoj najkompetentniji za tumačenje odredbi Zakona o prebivalištu i drugih podzakonskih propisa. Objasnite im u čemu se radi, a ako je sve ovako kako ste opisali, i onda će oni vrlo vjerojatno naložiti Heinzelovoj da Vam se prijavi boravište.
×