Jump to content

prof

Korisnik
 • Broj objava

  1265
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  21

Sve što je prof objavio

 1. Rad na 1/2 radnog vremena, mirovina

  Poštovana Myra, Da Vam ne prepričavam odgovor na stranici HZMO, pročitajte ga sami. Odgovor na Vaše pitanje je pozitivan, može raditi do 1/2 radnog vremena, primati odgovarajuću plaću (ugovorenu) i cijeli iznos starosne mirovine. Slobodno postavite pitanje koje Vas interesira. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=2258 Lijep pozdrav
 2. Rad na 1/2 radnog vremena, mirovina

  Poštovana Myra, Načelno može ali za potpuni odgovor potrebno je znati koju vrstu mirovine koristi ta osoba. Lijep pozdrav
 3. MIROVINA

  Odmah obadvoje, jer vi obavljate roditeljsku dužnost prema sinu. Da ste sami to pravo bi mogli koristiti tek kad navršite 50.godina. Lp
 4. MIROVINA

  Pravo na priznavanje mirovine može se priznati i do 6. mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za obiteljsku mirovinu i onda se dobiju zaostaci za tih do 6. mjeseci. Lijep pozdrav
 5. MIROVINA

  Poštovana Nera, -Ako udovica / udovac / izvanbračni drug / životni partner/ neformalni životni partner do smrti bračnog druga nisu navršili 50, ali su imali 45 godina života, pravo na obiteljsku mirovinu imaju kad navrše 50 godina života. -Ako je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu, a udovica ili udovac/izvanbračni drug obavljaju roditeljsku dužnost prema toj djeci. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=73 Pođite do nadležnog ureda HZMO i raspitajte se kad morate podnijeti Zahtjev za priznavanje obiteljske mirovine za sebe i sina i što trebate priložiti. Lijep pozdrav
 6. Pravo na dodatak nemaju:1) korisnici obiteljske mirovine, određene nakon 1. siječnja 1999. od mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.;2) korisnici najviše mirovine;3) korisnici najniže mirovine;4) korisnici mirovina ostvarenih i/ili određenih na temelju posebnih propisa pod povoljnijim uvjetima od uvjeta određenih prema ZOMO-u.To su:a) korisnici mirovina ostvarenih ili određenih (ili povećanih) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17), Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji («Narodne novine», broj 174/04.) nakon 1. siječnja 2005., kao i svi korisnici mirovina ostvarenih prema ranijim ZOPHBDR-ima. Ovi korisnici mirovine imaju pravo podnijeti zahtjev da im se mirovina odredi prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz koji se određuje dodatak na mirovine prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju . Isplaćivat će se ona mirovina za koju branitelj smatra da je za njega povoljnija. b) korisnici mirovina određenih prema Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika;c) korisnici mirovina ostvarenih prema Zakonu o pravima zastupnika u Hrvatskom saboru (saborski zastupnici, članovi Vlade RH, suci Ustavnog suda RH i glavni državni revizor) do 2. veljače 2012.Zastupnik u Hrvatskom saboru koji ostvari pravo na mirovinu nakon 3. veljače 2012.,ima pravo na dodatak. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=1763
 7. Poštovani Igore, PITANJE: Tko nema pravo na dodatak? ODGOVOR: Pravo na dodatak nemaju korisnici mirovina ostvarenih prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, odnosno: - korisnici mirovina hrvatskih branitelja kojima je mirovina priznata primjenom ZOMO i ZOPHBDR od 1. siječnja 2005. - korisnici mirovina priznatih prema ZOPHBDR - umirovljene djelatne vojne osobe - umirovljeni policijski službenici i ovlaštene službene osobe - korisnici mirovina politički zatvorenici - korisnici mirovina zastupnici Hrvatskog sabora - korisnici najviše mirovine - korisnici osnovne mirovine - korisnici obiteljske mirovine, određena nakon 1999. od mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju koji je važio do 31. prosinca 1998. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=1680
 8. Odlazak u mirovinu

  Poštovani malicovjek, Mislite da sutra 14.01.2019.g. u Područnim uredima HZMO mogu nešto mjerodavno odgovoriti o zakonu koji je stupio na snagu 01.01.2019.g. napismeno. Usmeno mogu puno toga namliti što ih ništa ne obavezuje. Kad budućim korisnicima nešto preporučam onda iza toga stoji minuli uspješan rad, potvrđen bar jednim Rješenjem o pravu na mirovinu po nekom od zakona. Do 04.2019.g. ne očekujem Rješenja o mirovinama po novim zakonima koji su stupili na snagu 01.01.2019.g. a tek onda možemo govoriti što i kako oba zakona provodi HZMO.
 9. Odlazak u mirovinu

  Poštovani malicovjek, Nesporno (za mene) je Vaše tumačenje Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u provedbi od 01.01.2019.g. Međitim novi ZOMO od 01.01.2019.g. promišljamo različito: Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju (članak 35. ZOMO). U 41 godinu staža osiguranja uračunava se staž osiguranja u efektivnom, stvarnom trajanju. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?ID=71
 10. Odlazak u mirovinu

  Poštovani GLAVOČ, Oprostite 01.03.2019.g. ostvarujete pravo na priznavanje starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i pravo na prijevremenu starosnu mirovinu (uz penalizaciju) po općem propisu ZOMO. Starosnu mirovinu po ZOMO ostvarujete radeći još cca 4.mjeseca nakon 01.03.2019.g. ili uplačujući produženo osiguranje 4.mjeseca, mjesečno cca 600 kn.
 11. Odlazak u mirovinu

  Poštovani GLAMOČ; Ovako bi izgledale minimalne mirovine ako skupite 46.g. ukupnog mirovinskog staža, to jest krajem ove godine.
 12. Odlazak u mirovinu

  Poštovani GLAMOČ, Tražite od mene da gatam iznos Vaše buduće starosne mirovine, jer mi niste dostavili prosječni vrijednosni bod za ukupni radni staž (PVB). Na današnji dan nedostaje Vam otprilike 4.mjeseca efektivnog mirovinskog staža za ostvarivanje prava na starosne mirovine po općem propisu ZOMO (civilna mirovina) i Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Imate pravo na prijevremene starosne mirovine ali molim Vas bježite od njih, iznosi na koje imate pravo kad ostvarite još cca 4.mjeseca efektivnog rada umanjuju se za 0,30 % za svaki mjesec umirovljenja prije 65.rođendana, molim Vas bježite od prijevremenih starosnih mirovina. Niste dostavili PVB za ukupni radni staž pa sam radi simulacije upisao 1,000, kao da ste cijeli radni vijek primali prosječnu plaču u državi. Dobili ste i iznose najnižih mirovina po oba zakona, znači starosna mirovina sa 41.g. efektivnog radnog staža Vam ne može iznositi manje od prikazanih iznosa. Izračuni pokazuju, zbog velikog ukupnog mirovinskog staž, povoljniji su Vam iznosi starosnih mirovina po općem propisu ZOMO (civilna mirovina) od mirovina po Zakonu o hrvatskim braniteljima, bez obzira na to OBAVEZNO tražite priznavanje starosnih mirovina po oba zakona a isplatu povoljnije mirovine. Pođite do FINE, uz osobnu iskaznicu otvorite e građanin pa se onda javite, radi preciznog izračuna PVB kao i informativnog iznosa starosne mirovine po ZOMO od strane HZMO. Lijep pozdrav
 13. Odlazak u mirovinu

  Poštovani GLAVOČ, Dostavite sve potrebne podatke za izračun starosne mirovine, u priloženoj tablici bijela polja. Posebno je važan PVB prosječni vrijednosni bod tijekom ukupnog radnog staža, jeste li dragovoljac ? Jeli je ovih 40g.8.mj. efektivni radni staž ? Lijep pozdrav
 14. usporedni izračun mirovina

  Dragi moj Sky, Ne znaju oni bolje ali ja ih vježbam pa će se popraviti.
 15. mirovina dvo i ps po zakonu o umirovljenju dvo i ps poštovani posjetitelji legalisa u datotekama prilažem tablice za usporedni izračun mirovina dvo i ps, ostvarenih po zakonu o umirovljenju dvo i ps sa mirovinama po općim propisima - zomo. nadam se da će nekima od vas biti od koristi. - umirovljene dvo i ps, koji su umirovljeni do 31.12.1999.g moraju pribaviti od nadležne područne službe hzmo prosječni vrijednosni bod za ukupni radni staž za korištenje navedenih tablica. - umirovljene dvo i ps nakon 01.01.2000.g.,iz priloga rješenja za mirovinu upisuju: 1. prosječni vrijednosni bod za ukupni radni staž, 2. prosječni vrijednosni bod od 1998.g do godine umirovljenja. - datoteka - mirovina po članku 6. - starosna lijep pozdrav
 16. usporedni izračun mirovina

  Poštovani Sky, Namjerno sam ostavio sve iznose mirovina za bolju usporedbu, Vi gledajte samo one koje su Vam realno dostižne. Znači odbacujete minimalne mirovine, starosne mirovine osim po članku 6. kao i invalidske mirovine - opća nesposobnost. Lijep pozdrav
 17. usporedni izračun mirovina

  Poštovani Sky, Imate dobru kombinaciju ostvarenog radnog staža i godina života. Članak 11. nije 0,66 već 0,8 i još dodaje pridodani staž od cca 8.g. Članak 6. - polazni faktor 1. i mirovinski staž 39.g. Članak 11. (prof. mirovina) - polazni faktor 0,8 ali mirovinski staž 47,6123 g. Zbog toga su kod Vas izjednačeni iznosi po članku 6. i po članku 11., članak 11. ima i bolju otpremninu za 20 %. Lijep pozdrav
 18. usporedni izračun mirovina

  Poštovani Sky, Ako Vas boli zub, idite zubaru, ako Vas interesira iznos Vaše mirovine idi kod prof po informacije. Treba li što brisati ili dodatno komentirati ?
 19. braniteljske mirovine

  Poštovani brzi, Prosječni vrijednosni bod (PVB) za ukupni radni staž ? - dragovoljac priznato.
 20. usporedni izračun mirovina

  Poštovani Sky, Osobni ili ustrojbeni čin, broj dana borbenog sektora, dragovoljac, da ili ne ?
 21. Poštovani Igore, Znači Vi do sada niste radili izračune mirovina ali tvrdite da će poštovani Neno umjesto starosne mirovine po ZOMO od 8.500 kn primati iznos od 11.900 kn. Hm, odlično.
 22. usporedni izračun mirovina

  Poštovani Skywalker, Da bi moji izračuni bili ozbiljni morate dostaviti točne podatke neophodne za točan izračun mirovina a onda i spoznaju o njihovim međusobnim odnosima. To su, na nadnevak umirovljenja, individualno za svakog budućeg korisnika mirovine: -ukupni mirovinski staž -prosječni vrijednosni bod (PVB) za ukupni radni staž -najpovoljniji vrijednosni bod od 1998.g. do umirovljenja Lijep pozdrav
 23. Poštovani Igore, Vidim da ste novi na Legalisu, što ne znači da nemate iskustva u izračunu mirovina. Cijeli radni vijek bio sam operativac i nisam sklon akademskim raspravama bez argumentiranja sa realnim primjerima. Temeljeno na Vašim tvrdnjama, zamolio bih Vas da izračunate iznose starosnih mirovina na koje ima pravo poštovani Neno, koji je branitelj (iz moje posljednje objave na temi – usporedni izračun mirovina) po Zakonu o mirovinskom osiguranju – ZOMO, opći propis i Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, posebni propis. Sve potrebne podatke možete pronaći u tablici, nakon Vašeg izračuna imat ćemo usporedne iznose mirovina za kvalitetniju raspravu. Unaprijed zahvaljujem, lijep pozdrav
 24. usporedni izračun mirovina

  Poštovani sivkno, Može,može, kod ovog gospodina baš je bilo i previše sunca, kiše i bure. Samo je 2 ili 3 godine bio mali poglavica. Lijep pozdrav
 25. braniteljske mirovine

  Bravo, ovaj je dobar, makar je o HZMO. Hvala poštovani sivko.
×