Jump to content

ANA90

Korisnik
 • Broj objava

  68
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O ANA90

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

1903 pregleda profila
 1. Prijenos suvlasničkih djelova nasljeđa

  Jutro. Tako sam i planirala da ču zatražiti pismenim zahtjevom da imam recimo "dokaz" da sam tražila ako mi ponovno ne žele izdati presliku PL iz 2003 god. A neče garaant i što dalje? Več sam imala takav osobni zahtjev za PL iz 80god za koji je službenik tvrdio da nema niti jedan PL prije 80 god več mi je službenik po Knjizi promjena u katastru ispisao promjene posjednika na nekretninini po godini za određenu česticu. Što sam masno platila 250kn po jednom papiru za jednu nekretninu. Nakraju taj papir iz katastra ne slaže se sa upisom nastajanja k.čbr u gruntovici zbog činjenice da je tamo jasno vidljivo da je okrupnjivanje tj .komasacija nekretnina počela u 1959god. Katastar izbjegavao potvrditi postojanje iste čestice prije 1967godini kako se vodi na mojim papirima. Arhivske karte katastra riješile stvar. Apsurd je zbog toga jer je za susjednu nekretninu upisao kao novo nastalu u 1957god Susjedna nekretnina nastaje kad i naša u sporu. Porovodili su komasaciju od 1960-1965god . Ova susjedna nikako nije mogla nastati u 57godini. Mulja se mulja Tražit ču ako neče opet dati na pisani zahtjev preko državnog katastarskog zavoda.
 2. Poštovanje PITANJE 1 : Kako najlakše prenjeti suvlasničke djelove nasljeđa na jednu osobu kao vlasnika i posjednika? Radi se o sljedečem 2003god otac je u nasljeđe dobio 1/12 nasljeđa iza ostavinske rasprave drugi nasljednici tada kod ostavine rasprave zadržali su pravo na svoje dijelove. Osoba koja je dobila najviši dio nasljeđa 5/12 želi svoj dio dati ocu jer je upoznata sa činjenicom da otac korisnik nekretnina još za života rođakinje koju su nasljedili a koja je njemu osobno tih ranijih godina još ustvari prije 25-30godina dala da obrađuje nekretnine. Nitko od suvlasnika po raspravi nije osporavo to pravo da to on više nesmije raditi štoviše odobravaju. Savjet odvjet. je da otac upiše samo nekretnine koje je obrađivao još za života rođakinje te da razgovara i sa drugim djelnicima dali su mu voljni potpisati svoj dio tako da bi on tada bio vlasnik 1/1. Dakle da i ostale suvlasnike traži dal su voljni mu prenjeti svoj dio od svakog po na osob. PITANJE 2 : Dali se to može riješiti samo kod javnog bilježnika? Naprimjer potpisanom izjavom suvlasnice koja daje svoj dio 5/12 da pripiše pravo mom ocu za sve nekretnine uz dodatak u izjavi da je ona upoznata da moj otac koristi sve nekretnine pok.rođakinje več 30 god koje mu je ona osobno dala? Tada bi pokrenuli ispravni ZK ili sudski van parnički postupak jer od svih dionika koji bi bili voljni potpisati skoro pa sigurna sam da jedan neče pristati na prijenos svog djela jer smo protiv nje vodili spor o vlasništvu koji je ona izgubila . Ostali suvlasnici ne mare za nekretnine. Susjedi su počeli ulaziti u posjed spomenutih nasljeđenih nekretnina a na koje nemaju nikakvih prava. Neovlašteno ulaz u posjed nekretnina. Moj otac jednostavno ne može obrađivati baš svu imovinu . Moj otac je na nekretnine za koje znade da ima pravo suvlasništva stavio natpis da se ne ovlašteno ne ulazi u psjed. Zaštita suvlasničkog djela nekretnine dok se ne riješi pravno vlasništo između suvlasnika na to imamo pravo zar ne? Dali je ovakav potez Ok? PITANJE 2:Kako je moguče da mi u katastru nisu željeli izdati presliku orginala posjedovnog lista iz 2003 god??? Treba mi da usporedim posjed i zemljišno knjižni upis od očeve pokojne rođakinje. Otac je na rješenju suda iza nasljeđe rođakinje bio upisan na krivu adresu tako i u zemljišno knjižnim ul. Posjedovni list nisu u 2003 prenjeli na suvlasnike i ako je to trebalo biti učinjeno, tvrdi odvjetnica. Katastar mi nije htio izdati presliku originala posjedovnog lista iz 2003 godine uz obrazloženje da je katastar sad od 2019 odvojen od gruntovnice i da sve što trebam tražim u zemljišno knjižnom odjelu da kad riješim vlasništvo dođem sa vlasničkim listom. To nebi trebalo imati utjecaj na izdavanje preslike posjedovnog lista iz 2003 god. Što god tražim iz katastra oni ne žele dati več nakon moje upornosti izdaju dokumente i to rjetko. Tražim na osnovu čega je nešto ispisano iz posjedovnog lista bilo to 77god.-82god nema na sudu negdje u arhivu pa se nemogu dogovoriti kojem a ovi iz arhiva tvrde da je u katastru na sudu. Sad evo ne žele izdati ispravu iz 2003god. Više nego čito u ovih proteklih 5 godina koliko pokušavam doči do isprava iz katastra jasno je da mi ne žele izdavati isprave. Što mi je činiti po pitanju katastra??? Molim savijet
 3. Pozdrav Molim savijet. Radi se o sljedečem Hr.Vode upisale su se na prvo vlasništva na nekretninu u Z.K 2007 god. Pozvali su se na upis u PL više od 10 godina. Nekretnina -Oznake 1 od 50čhv. Taj isti potok kroz dva naselja ima svoju oznaku nekretnine A . Ucrta na katastarskoj karti tog istog potoka A prestaje nekih 10 čestica iznad naše nekretnine . Nekretnina oznake 1 cijela je prozvana potokom i tu nastaje problem. Potok ima širinu nekih 2-2,5m. dok se ostatak te nekretnine 1 u širini 3-4 metra oduvijek koristi kao putna veza sa javnog puta do naše nekretnine -oznake2 Potok A proteže se između također naše nekretnine -oznake 3. koju su moji 8o godina kupili i na kojoj su gradili obiteljsku kuču te su tada u prijavnom listu nekretnini -oznake 1 krivo promjenjenili naziv iz PAŠNJAK u POTOK . Potok tada nije dobio zaseban br katastarske.č Potok je u prijavnom listu na pašnjaku označen samo vijugavom linijom bez prave ucrte širine ili zasebnog br. na nekretnini oznake 1 ujedno tako vijugava linija koja predstavllja potok ucrtana je sa krive strane PAŠNJAKA -POTOKA. Time se nama otuđuje ne samo pašnjak koji su prozvali potokom več se time otuđuje i dio dviju drugih nekretnina te bi time ono što je naše prešlo na krivu stranu obale što bi značilo da imamo pravo koristiti dio nekretne od susjeda a koja se nikad nije koristila. Skica sa prijavnog lista uopče ne odgovara tadašnjem a niti sadašnjem stanju toka potoka . Također vidljivo je da su nekretninu oznake 1 potok-pašnjak trebali upisati na tadašnje vlasnike što nisu učinili. Bila sam u uredu Hr.Voda i objasnila situaciju da ja na vodnom dobru -potoku ne mogu tražiti ucrtu puta .Rekli su da prema njima podnesem zahtijev po pitanju istog da če oni to riješiti i nekog poslati na lice mijesta pretpostavljam i nadam se da misle odvojiti i ucrtati potok a onda ostatak nekretnine Potok-pašnjak upisati samo kao pašnjak ili još bolje put i da se tada nas upiše kao vlasnike. Dali oni to tako mogu sprovesti s obzirom da se radi o Državnoj ustanovi? Što ako oni to ne sprovedu kako sam se nadala Žalba njima u Hr.vode ili je pametnije zahtijev za ispravnim Z.K postupkom na povrat na prijašnje vlasnike i indentifikaciju nekretnine kao pašnjak?
 4. Očevid indentifikacije nekretnine.

  Pozdrav. NALAZ I MIŠLJENJE VIJEŠTAKA JE NE TOČNO ISKAZANO BEZ OBZIRA ŠTO JE MOJA MAJKA OVU ZADNJU TOČKU ŠIRINE PO DUŽINI KOD KRAJA NEKRETNINE KRIVO POKAZALA. ONA SE KAO TUŽITELJ NITI NE SPOMINJE U NALAZU VIJEŠTAKA. NAVODI SAMO MOG OCA KAO TUŽITELJA I TO SA NE TOČNIM ISKAZIMA NALAZA I MIŠLJENJA SPRAM NJEGOVOG POKAZIVANJA POVRŠINE NEKRETNINE NA DAN OČEVIDA NA LICU MJESTA. TUŽENOG TAKOĐER NE SPOMINJU DA JE BIO NA OČEVIDU a kamo li što je pokazivao i govorio. Sam očevid na licu mijesta rađen je kao očevid za utvrđivanje međa a ne kao očevid za indentifikaciju kat,čestice. Susjed mi predao primjerak svog nekog očevida za put iz 93 godine gdje je moj otac bio svijedok u kojem je točno opisano od kad se nekretnina vodi u katastru od kad u zk, ime kčbr ...godine parcelacije u 84 a da je vidljiv na ranijim skicama itd itd..te je na samom počeku tog očevida samo opisan položa nekretnine nasuprot drugih nekretnina bez naziva ili brojeva kčbr. Jednako je bilo i za našu prvu tužbu te je tamo viještak iskazao mijeru nekretnine u današnjoj naravi a ne u ranijoj ucrtanoj mijeri na karti katastra. Također moji nisu trebali pokazivati nikakve točke međe ili bilo što o njezinim mjerama več su istu samo indentificirali kao nekretninu u tužbi. Zbog činjenice da sam ja u tužbi roditelja predala sve povijesne papire o nastajanju nekretnine jer se radi o komasaciji kčbr i krivoj provedbi .Z.K.: Sud je tražio od viještaka da se očituje o vremenu nastajanja kat,čestice,dali je dijeljena ...itd. Kod traženja očevida i viještaka sam sudac navodi da on kao takav ne mora ili nema stručno znaje te se traži angažman sudskog viještaka po pitanju indentifikacije,komasacije itd...Isto to nam objasnio i naš odvijetnik OVAKO IZGLEDA NALAZ I MIŠLJENJE Obilaskom sa tužiteljem indentificirao sam : A;B;C; nekretnine u katast.opčini... Na skici očevida crvenom bojom pokazivanje tužitelja na terenu . Tužitelj pokazao cijelu k.čbr A (za koju je podignuta tužba) u površini od upisao je kao nešto manju nego se vodi u zemljišnoj knjiz,i za nekih 100m2. Diio B nekretnine (one točke dole od nekretnine o kojima se moji nisu usaglasili gdje je otprilke krajnja širina na dužini nekretnine. Dio C nekretnine. Nekretnina C vodi se kao put i javno dobro u oćoj upotrebi. Kat,čestica A upisana na ime tuženog u PL. navod površine iz Z.K. Kat.čestica B na osobu 1, druga 1/4 i 2/4 na osobu 2. Sad stvari po pitanju tog nalaza stoje ovako da se ne spominje nikakvo pokazivanje tuženog uopče. Ne spminje se tužiteljica .Ona točka ranije u komentarima spominjana o kojoj se nije usaglasila sa ocem.Več se iz nalaza iščituje da je moj otac pokazao tu točku ...A NIJE POKAZAO NA TU TOČKU moguče međe več izgleda na točnu točku kao i tuženi na očevidu ali se to u nalazu ne spominje uopče. Recimo ovako, da je bar vještak naveo da tuženi i jedan od tužitelja pokazuju točku D nazovimo ju tako.To bi tada bio točan iskaz očevida. Spominjani javni put ,nekretnina C je pak totalno ne točno naveden jer viještak u nalazu piše da je tužitelj ,znači moj otac pokazao cijelu duljinu krajnje međe skroz preko puta . NITKO OD PRISUTNIH NIJE POKAZIVAO PUT KAO DIO NEKKRETNINE U SPORU. Viještak je majci prilikom njenog pokazivanja drveta za kojeg je ona spomenula da postoji mogučnost ravnanja po njemu kao da je ta krajna linija međe išla u tom smijeru rekao da mora stati na točnu točku gdje misli da je kraj nekrenine i ona kao i otac a jednako tako i tuženi stali su unutar linije nekretnine A za koju se tužimo Još su se svi uvukli u nju od javnog puta. Tuženi nije pokazivao nikakav puno manji dio nekretnine kako on tvrdi da su prednici obrađivaliu obrani od tužbe več cijelu nekretninu te ju uredno imenuje prema našim papirima i kako se nekretnina oduvijek zvala . Nakraju vještak nije napisao i to da je netko mjenjao tj povozio traktorom po kanalima da izmjeni izgled nekretnine u tužbi a kako su ju ranije opisali tužitelji.Kome je to u interesu.To su riječi suca na dan očevida. Naš odvijetnik tvrdi da se ne treba uložiti žalba na viještačenje da če u parnici samo ustvrditi da su moji uredno indentificirali nekretninu za koju se tražio očevid te da nije bilo potrebe za utvrđivanjem međa jer se radi o identifikaciji kčbr a ne utvrđivanj međa. Mislila sam sudu na ime roditelja slati pismeno očitovanje stranke na sam očevid i mišljenje i nalaz viještaka. Dali ja to mogu? Dali takvo pismeno očitovanje odvijetnik može predočiti na glavnoj raspravi ili ga mora slati on osobno prije rasprave?
 5. Hvala Matrix Žalbu smo uložili mi kao tužitelji . Tuženi koji su izgubili prvostupanjsku parnicu nisu se žalili na prvostupanjsku presudu. Pretpostavljam da če se žaliti tek ako sud odobri naš zahtijev za pravo vlasništva na drugostupanjskom postupku. Nama u naj gorem slučaju pod ishoddrugostupanjskog ostaje slamo služnost na put. Put u sudskom postupku jedina je putna veza sa javnim putem do naše nekretnine na kojoj je stara kuča. Prolaz nam nikako nemogu uskratiti ako nam ne donesu pravo vlasništva na put na drugostupanjskom ,zar ne? Molim te ako možeš daj škicni na moju temu :Nasljednička izjava kod javnog bilježnika...Več si odgovarao .
 6. Pozdrav Zanima me koji je vremenski rok zastare dugovanja naspram dodjeljenih troškova od strane suda na osnovu prvostupanjskog suda ? Parnicu smo dobili na prvo stupanjskom sud i tuženom su dodjeljeni troškovi parnice (oko 20.000.kn). Na samu presudu uložili smo žalbu na viš sud jer nam je u parničkom postupku dodjeljena samo samo pravo služnosti puta .Tražimo pravo vlasništva od višeg suda. Koji su rokovi višeg suda za pokretanje žalbenog postupka? Dali postoje kakve zastare na postupak? Prednici tuženih nemaju recimo pravne dokumente več samo presudu suda u kojim je njihova prednica tražila pravo na put "jer ima jedini pravni interes" a radi se o putu koji mi i prednici koristimo 100 godina a oni ga nisu koristili a nas nisu zvali niti smo bili upoznati sa tim tadašnjim sudskim postupkom. Kako to ustvari ide sa povratom novaca od strane tuženog koji mu je dodjelio sud? Uplačuje na naš račun ili isplačuje odvijetniku? Dali su oni več taj novac trebali nama uplatiti bez obzira na žalbu? Dali na taj iznos imamo pravo tražiti kamate ako nema isplate dugovanja? Dali se potraživanje dugovanje isplačuje tek po presudi višeg suda bez obzira dali če uvažiti našu žalbu zbog služnosti puta i traženja vlasništva puta? Mi to pravo povrata novca od tužitelja ne gubimo bez obzira na odluku višeg suda,zar ne?
 7. Nasljednička izjava kod javnog bilježnika

  Hvala Matrix . Imam 6 mj vremena što se tiče grobnog mijesta da razriješim prijenos dijela na oca sa očeve rođakinje . Sklapa se dakle kupoprodajni ili darovni ugovor kod javnog bilježnika za cijelokupni nasljeđeni dio od rođakinje tako i dio grobnog mijesta. PDV isti bez obzira koja vrsta ugovora ili ima razlike? Muči me sljedeče: Opčina i komunalni tvrde da moj otac prvo za grobno mjesto mora podmiriti dugovanje od rođakinje ako želi njezin dio prenjeti na sebe prije odlaska kod javnog bilježnika. Dali to stoji??? Dok jednako tako tvrde da moj otac za došadašnje svoje dijelove u ime svojih dospijelih dugovanja može prava na dijelove grobnog mjesta u ime dugovanja ustupiti Opčini te se dugovanja brišu . Otac se sve više dvoumi i čini mi se ne misli zadržati svoja prava na to grobno mijesto jer komliciraju. ONI SU TAKVOM TVRDNJOM U DUPLOM DOBITKU: Opčina bi imala plačeno od mog oca dio zaostalih dugovanja na ime rođakinje prije prijenosa kod javnog bilježnika. Znači platio bi prava na te dijelove groba Opčini a po svemu sudeči ne misli zadržati grobno mijesto te bi ustupanjem da se briše dugovanje Opčina ujedno u isto vrijeme dobila i pravo na dijelove grobnog mijesta....Apsurdno:) Zar nakon prijenosa na oca kod javnog bilježnika bez podmirivanja dugovanja od rođakinje nebi Opčina dobila pravo na sve dijelove groba koje glase sad na mog oca. Umjesto samo svog ranijeg dijela ustupa i ove koji bi mu pripadali po javnobilježničkoj ispravi??? Oni tvrde da bi ta dugovanja ostala upučena i dalje na ime rođakinje bez obzira što je ona svoje dijelove ustupila ocu te da bi ih ta rođakinja ipak morala podmiriti ili da ona mora ustupiti Opčini svoje dijelove groba. Što nema smisla jer i dijelovi grobnog mijesta kao i zaostala dugovanja prijenosom kod javnog bilježnika glasili na mog oca tako i odluka dali da zadrži i plati dugovanja ili ustupi grob opčini. Zar ne? Mislim da je kod ustupanja Opčini kako svojih tako i dijelova koji su pripadali rođakinji dovoljno priložiti javno bilježničku ispravu iz kojih če biti vidljivo da je svoja prava od nasljeđivanja prenjela na mog oca. Posebno me zanima ovo: Opčina od 2005 god od ostavine nikome nije slala račune za grobno mijesto več je račune poslala nakon 13 godina. Poslali su svima iz oporuke dijelove njihovih računa ovisno koliki dio imaju takav je i račun. Dali je to u redu da sada Opčina tereti za dugovanje a za koje nisu cijelih 13 godina nikome slali uplatnice? Dali tu postoji mogučnost da se netko pozove na zastaru ili što več ako uzmemo u obzir da nitko do sada nije bio upoznat sa dugovanjem.
 8. Susjed vandal

  Pa to je to Dorana dođe ti da uzmeš stvar u svoje ruke. Nažalost uvijek bolje prođu ovi provokatori i koji rade po svom jer kako stvari stoje zakon je tu da štiti njih a ne nas koji ne provociramo,ne spletkarimo po gruntovnicama itd.
 9. Pozdrav Nadam se da sam uputila pitanje u pravu grupu. Ostavina je bila 2005god iza očeve pokojne tete tada je očeva rođakinja zadržala pravo na svoje dijelove nasljeđa. Očeva rođakinja sada se želi odreči u izjavi svojeg nasljednog djela u korist mog oca kod javnog bilježnika. Ujedno tako želi da sastavim i potpiše izjavu u kojoj potvrđuje ocu da on jednu nekretninu koja je ušla u ostavinu još po usmenom darovanju pokojne tete dobio od nje prije 30 godina a koju moj otac i obrađuje sve te godine. Rođakinja je namjeravala potpisati izjavu kod kuče i preko pošte dostaviti mom ocu da to mi odnesemo javnom bilježniku. Čini mi se da mora biti prisutna ona osobno. Dali ona mora biti prisutna osobno i potpisati izjavu kod javnog bilježnika? Dali moj otac plača porez kod upisa u Z.K ..Pošto je to 4 njezina dijela od 10 nasljednika ? Dali moram paziti na to da ona negdje nema ovrhu da ne nasljedim slučajno njezina dugovanja? Dali se ta dugovanja daju gdje provijeriti? Ona prekosutra odlazi na nekakvo putovanje pa je tražila da joj sutra javim što nam je činiti . Molim ako je netko u mogučnosti brzi odgovor. Hvala.
 10. Susjed vandal

  Nažalost ne znam odgovor na vase pitanje osobno ali imam isto pitanje .Što učiniti u slučaju uznemiravanja susjeda,vrijeđanja kad se prolazi javnim putem i ako radi bilo kakvu štetu na našoj nekretnini? Mislim da smo po pitanju sudskog postupka kontaktirali ranije Đ-men u kojem smo rješavali pravo vlasništva i koji smo dobili. Čekamo poziv od suda za drugi postupak jer smo nakon 100 god korištenja puta naših predaka dobili samo služnost dok susjed u ime tuženih kosi taj put i koristi susjednu oranicu do puta .Isti je jasno pokazao na sudu kad je svijedočio da ima interes od ishoda našeg sudskog postupka jer je namjeravao kupiti te nekretnine od ljudi koje smo tužili Što je i sud upisao u njegovom svijedočenju. Susjed je ranije svojevoljno rušio našu ogradu ...dobacivao ,vrijeđao i provocirao. Kada je otac od susjeda vozio preko puta izoravao i uzio put ja sam uredno došla do njega i rekla da ču ga snimati i da neka se ne uvrijedi da je to naputak odvijetnika. On je pristao a na toj snimci sin od susjeda vrijeđa moje roditelje ,psuje itd....Klinac je lani bio maloljetnik sad mislim da je punoljetan. Mali je ranije kao i njegov otac stalno provocira evo jučer hodam po cesti i krene on po svom i to sa nekim svojim klincima provocirati i raditi sprdačine ismijavati a ja naganjam odbijegle purice več i onako ljuta...Oni imali berbu grožđa...Reko dečki :"umijesto da ste pomogli ima vas 5-6 a vas jedan klinjo bes kučnog odgoja uči "ljepom ponašanju"..Prvo sam ih na po našem starom običaju pozdravila "Bog dal sreču" . Otac je stao sa provokacijom al da mene sad njegov gologuzi klinjo provocira ovo je previše. Točno razumijem kako Vam je Dorana. Dali smijem bez pitanja na javnom prostoru (cesti) bez odobrenja ili ako se nalazim na svojoj nekretnini snimiti njegova dobacivanja ?....Da imam dokaz. Dali ako odlučim pozvati policiju mogu uopče oni nešto učiniti osim zapisnika i upozorenja?
 11. Auto kuča ne poštuje kupoprodajni ugovor

  Vidlla poruku zaboravila odgovoriti. Rekli smo im da ne pristajemo na nikakve nove uvijete pogotovo ne nikakva dodatna čekanja. Posebice s obzirom da su nas oni več prije isteka ugovorenih dana isporuke nas obavijestili da ne mogu izvršiti ugovorenu obavezu. Znači pozvali smo se recimo na zakon o obavezujučim odnosima. Ugovor raskinut ,kapara vračena. Pronašli drugu kuču u kojoj je takav sličan auto bio sa malo više opreme več u salonu pa je trebalo malo kemijat oko love . Brat več gušta u novom autu isporučili ga a obavezali se u roku 15 dana. Stari riknul do kraja Pravna služba za potrošače dala nam je sljedeči naputak: Provijeriti sva ono na poleđini sa malim slovima kod pravnika da nema kakvih rupa s kojima su se zaštitili po zakonu i ako ne pristanu na raskid ugovora bez posljedica da se krene u tužbu u slučaju zbog nepoštivanja ugovorene obveze od strane autokuče...posebice jer su kod sklapanja ugovora bili upoznati sa činjenicom da je nosioc vlasništva invalidno dujete te sa potrebom hitrosti isporuke zbog mogučih kritičnih stanja djeteta. Nadalje u ovoj novoj auto kuči prodavatelj se po pitanju istog izjasnio da je stvarno stanje takvo da im tvornica samo najednom javi da nisu u stanju isporučiti robu i da se čeka . Naravno bilo bi pošteno da to auto kuče otvoreno kažu kod sklapanja ugovora posebice ako se to stvarno događa često. Pozdrav.
 12. Auto kuča ne poštuje kupoprodajni ugovor

  Nije bilo odgovora..Hvala ipak smo riješili bez zavrzlama.
 13. Pozdrav Forumaši Problem je sljedeči. Brat sklopio kupoprodajni ugovor za novi auto s auto kučom u 4mj. 2018.god. Kojim se auto kuča obvezala isporuku vozila u roku 90-120 dana. Usmeno je zastupnica garantirala isporuku definitivno u roku 100 dana. Bratu se izlazi registracija i njegov auto u voznom stanju za "odpad"+invalidno dijete. Automobil je od strane zastupnice u auto kuči naručen več sljedeči dan te jr brata o tome obavijestila telefonskim pozivom. Vlasništvo auta pisano na invalidno dijete. GOTOVINSKO PLAČANJE:::Uplačena samo kapara Kada je rok čekanja po "POTVRĐENOJ NARUĐBI" prošao preko 100dana brat i šgorica telefonski pozivom dobivaju obavijest od djelatnika auto kuče da tvornica Opel više ne proizvodi "seriju" koju su oni naručili te da su o tome dobili obavijest od tvornice prije tjedan dana. Agent me uvijeravao da oni spomenutu "seriju proizvodnje " rade godinu dana itd itd i da sad počinje "nova serija"...DA MI ZA VEČ NARUČENI AUTO MORAMO ČEKATI SLJEDEČIH 3-4mj.Te nas obavijesti da potpisnica ugovora više ne radi za njih. DI TOGA IMA DA ZA KEŠ 7MJ ČEKAŠ I JOŠ K TOME AKO ČE SE DRŽATI UGOVORA.....NORMALNO NISMO PRISTALI I JOŠ SU NAM SAD NUDILI DIZELAŠA ZA KOJEG SMO IZRIČITO KOD SKLAPANJA UGOVORA U 4.MJ REKLI ;NE!! Čini mi se čisto muljanje jer ako je auto koji je brat potvrđeno naručen u 4 mj. "serija se definitivno prozvodila " što sam i agentu rekla "jer nismo mi auto naručili na kraju proizvodnje serije več u samoj seriji proizvodnje a i ne tiče nas se . NEPOŠTIVANJE POTPISANOG KUPOPRODAJNOG UGOVORA AKO NE ISPORUČE U ROKU 20 DANA . ŠTO AKO NE ISPORUČE VOZILO?...Tužba ili ? Brat je rekao da ne misli čekati još pola godine na "Njihove ..hočemo..nečemo"... Agent za ništa nije imao odgovore.Za dva dana če nam javiti što je rekao direktor. Tražila sam fakturu naruđbe i potvrdu nije mi htio dati..e-meil od tvornice također. Dali je dužan dati takve papire ako ih mi kao kupci tražimo? ...ako da ,po kojem zakonu? Nadalje jedina solucija koji još oni žele utrampit čini mise za dva dana a sve zbog isteka regisracije starog auta da nam isporuče privremeno probno vozilo .Dali da brat pristane? Koje su tada njegove obaveze kao vozača u slučaju nastale eventualne štete? JA SAM ZA SOLUCIJU DA IH PRITISNEMO ZA NEPOŠTIVANJE UGOVORA AKO NAM NE ODGOVORE U ROKU 2 DANA SA POZITIVNIM RJEŠENJEM. Još samo 1 pitanje : Oni na ugovoru imaju normalno carinjenje a" uvoz "pretpostavljam je na invalidno djete ili ide na ime tvornice....auto ima 96 KW dali postoje kakve olakšice koje vrijede bez obzira što se ide preko auto kuče?
 14. Spor oko održavanja nekretnina

  Pisani trak nažalost nemam sve se dogovaralo usmeno kad je ona kupila tu parcelu ,dok je drugu dobila kao naknadu za sudske troškove za sud koji je dobila u RH Mislim da negdje u kompu imam sliku od ekipe od prije 5-6 godina kad su susjedi pomagali čistiti njezinu šikaru . Iskreno se nadam da ču iskopati tu sliku jer oba sudionika akcije čiščenja sad pokojni. Ostali susjedi ko susjedi inače vole vodit tuđu brigu a sad ovi naši baš i nisu takvi i pitanje tko če biti željan svijedočiti. POSTUPAK iz jučer dobivenog podneska od njenog odvjetnika je i te kako moguč. PIŠE: u zastupanju naše stranke ,vaše sestre......koja nas je izvijestila da ste na njezinu česticu zasadili više stabla.... VOČKE JE OTAC ODMHA POCJEPAO . Nadalje ona izjavljuje da si je moj otac na njenoj parceli "napravio put" MI NEZNAMO NA ŠTO ONA MISLI....Bočno uz našu nekreninu moj otac je kosio za dvije širine kosilice i to je to...Sad dali njoj to izgledalo kao put ne znam. Donja strana kako njezine parcele tako i naše te ostalih raspodjeljenih nekretnina unutar sudske diobe od uvijek je postojao put koji se preko 100 godina koristio od svih i tako je bio upisan u ZK" služni put " do nekretnina sa javnog puta a uz koji se proteže potok. Protekom godina a tek sad smo uvidjeli da je kčbr izbrisana u gruntovnici kao zasebna nekretnina??? Traži da nekrenine dovede u prvotno stanje i da če inače pokrenuti postupak. 1)VOČKE JE ODPiLIO 2) MORAMO PRESTATI KOSTI BOČNO DO NAŠE NEKRETNINE;OK. Što je sa košnjom djela koji vodi i preko njene nekretnine do naše i ostalih nekretnina...DONJA STRANA SLUŽNI PUT a za koji ne znam zašto je izbrisan iz ZK? Imam stari poseban ZK iz kojeg je vidljivo da se preko naše čestice također spominje "PUT I POTOK" Ne spominje nikakve brojeve čestica al prema tel.razgovoru u globalu zanmo o čemu se radi al nam put nije jasan. MORAM PROSLJEDITI ODGOVOR U NEPREKORAČIVOM ROKU OD 15 DANA...To znaći od primitka pošte ili kako je navedeno u dopisu? ZANIMA ME AKO JE NEKRETNINA NJEZINA OD NAŠE GOSPODARSKE ZGRADE UDALJENA SAMO NEKIH 3METRA A OD KUČE 4-5 KAKO SE ONDA PREMA TOME ODNOSI ZAKON O ODRŽAVANJU NAPUŠTENE _ZAPUŠTENE NEKRETNINE??? Mislila sam njenom odvijetniku poslati slike odpiljenih vočki,sliku šikare i onog što je moj otac kosio te tražiti da nam objasni u kojem omjeru mi možemo ili nemožemo čistiti te zarasle nekretnine očeve sestre. Dali po takvom mogu tražiti da se očeva sestra izjasni preko odvjetnika o suglasnosti ili ne suglasnosti održavanja nekretnine? Nadalje misla sam i navesti da uprotivnom ako ona nije suglasna da u nekoj određenoj mjeri moj otac čisti njezine nekretnine da smo primorani da tražimo rješenje od grada tj gradskog komunalnog redara .Ono koje ste vi gore spomenuli. DALI SMATRATE DA TO MOGU NAVESTI U OGOVORU. Koje je vaše mišljenje ? Što da pošaljem njenom odvijetniku?
 15. Tako je baš to. Također mislim daglazbena šklaa pripada sustavu odgoja i obrazovanja ...Pitat ču u ministarstvu ima poseban tel. za upite u sustavu osnovno školskog obrazovanja. Pa se čujemo kad dobim odgovor...za ubuduče ako se netko nađe u sličnom problemu.
×