Jump to content

ANA90

Korisnik
 • Broj objava

  46
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O ANA90

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

1630 pregleda profila
 1. Očevid indentifikacije nekretnine.

  .Odjetnica mi je to u svezi traženja vještaka objasnila ....da sudac netreba imati potrebno znaje vezano uz predane naše dokumente o katastru i formaciji nekretnine . obzirom da sam ja u podneske predala sve moguče pronađene dokumente vezane uz nastajanje kčbr u sporu i to od samih zapisa još za vrijeme Narodnog odbora i formiranja nove Z.K i osnutka novog Z.K ul.i u najmanji detalje do krivog upisa pa i zakone NN iz 59-65 koji su vrijedili u ono doba sam proučila ,predala te sam se na istata pozivala i orazlagala na temelju predane dok. u tim podnescima. Ostaje mi dakle da se nadadam če se vještak držati kodeksa i da če isti proučiti predane papire a u slučaju konrata tumačenja sudskog vještaka pozovem se na etnički kodeks jer papiri jasno pokazuju povjesni sljed formacije nove kčbr. a i zbog čega je došlo do krivog upisa u Z.K Hvala još jedanput na odgovorima .
 2. Očevid indentifikacije nekretnine.

  Vještak če sigurno iči po stanju u katastru. Posebice zbog toga što je od strane suda traženo mišljenje vještaka baš zbog osnutka nove komasacione čestice iz 59. a koja je jasno upisana na darovnom iz 63 kao "nova komasaciona čestica i naveden novi kčbr dok je djeda tužitenog baš to i iskoristio .Zemljišni predaje u ostavinu 10-12 brisanih čestica koje se njima dodjeljuju samo što se njima više ne raspolaže u katastru jer su pripale pod novu "nekretninu kao cjelinu"nove oznake".Traži prijepis u1967več 4 godina ranije donesenog rješenja kao da ovo nikad nije doneseno te mu onih 10-12 postaje naša čestica u sporu. Tu se zeznuo ciitiram darovni "kao nova komasaciona kčbr..... "u .63 što je i sudtkinja spomenula i na očevidu također da je nekretnina zapuštena i ne obrađena te da mi imamo papire a da se on poziva na posjed i korištenje iste u prilog nam ide i činjenica da je sudici bilo jasno da je tuženi a tko bi drugi zasipavao na livadi kanale zemljom koje su moji opisali u prvom iskazu kod opisa nekretnine. Katastar je tvrdio da je ta čestica nastala tek1967 i da od osnutka nije djeljena....Reko ja njima :Super nije djeljena to štiama ali po papirima kčbr se spominje još u 1963 Uporno katastar tvrdio ...NE..NE..Nisu mi htjeli dati kartu na uvid prije 1967 e onda sam pukla i otišla u arhiv u Zg i normalno kčbr ucrtana na karti uz oznake da je izrađeno u 61-63godine. Kad sam predala karte tuženi se uspaničio te nam predao orginalno komasacijono rješenje iz1961 u sudski spis i još samo dodatno potvrdio moje tvrdnje i dokaze. 1. Mislim s obzirom na tvrdnje našeg katastra dali gruntovni vještak zbog tvrdnji katastra da je čestica osnovana u 67 može zanemariti moju kartu mislim naš dokaz kao tužitelja i staro predano komasacionao rješenje tuženog iz 61 ? Naš pravni prednik sestri od tuženog dao pravo na 3oočhv i nešto česticu ima samo oznaku po imenu i kolika je površina ,dakle 300 i nešto sitno i ništa više.. Mi to prihvačamo . Ona nigdje nije upisana pogotovo ne u Z.K ul. na nekretninu u sporu. Oni uporno to što je od prednika dato sestri od tuženog uvaljuju pod ovu našu ćesticu ali naša iznosi 3000čhv i nešto i priča se stalno vrti. Kako bi joj prednik davao nešto u oporuci a na što joj se več upisao njezin otac , prednikov brat. Tražim uporno po nazivu čestice ali nikako da nabasam na moguči njezin upis u Z.K a to bi mi rješilo cijelo ovo navlačenje i spor. 2. Dali postoji još kakav mogući zahtjev prema Z.K odjelu osim da pregledavam povjesne moguče Z.K ul upise da se vidi dali je tuženom sestra upisana bilo gdje?....ili u katastar
 3. Očevid indentifikacije nekretnine.

  Hvala na odgovoru. Ne radi se ovdje o lošem sječanju. Moji sa međnim obilježjima nisu bili niti u tim ranijim80-90 godinama upoznati nisu sa prednicima pričali o tome nego su livadu samo obrađivali. Pokazivali su kako im se čini da bi bila međne toče po mogučem ranijem obrađivanju. Te se desilo da se i tuženi usaglasio Nažalost moji kao tužitelji se nisu usaglasili oko 4 točke jer je mama tvrdila da je nekretnina bila bolje u koso položena tj obrađivana a sada nekretnina ima pravilnije ravne linije kocke. Jednako tako vele mi moji da niti tuženi u 3 točki nije bio siguran gdjese nalazi međna točk no stao je ravno kao i moj otac uz tvrdnju "da misli da je gore tranik ipak uži od pokazanog" Nadala sam se da se možemo pozvati na taj zakon al nažalost ne.:( Radi se so o 3000 i nešto čhv a on je tvrdio da je to samo300 i nešto čhv razlika je očita te je zbog toga i stare komasacije izašao očevid jer on od svojih tvrdnji nije odustajao. Dokazala i cijeli pravni sljed sve je uredno iskazano u papirima čak i kartama iz arhiva i tad smo tek krenuli u tužbu. Koliko nam igra olakotnu uluga ta neusaglašenost na licu mjesta kod očevida?
 4. prilazni put do parcele

  JLS? ...Spitfire mislili ste na ex jugu ili?
 5. Očevid indentifikacije nekretnine.

  Pronašla sa na forumu neku temu gde se spominje zakon o izmjeri katastra i nekretnina čl.74. Vezano uz odstupanja od 20% a najviše 1000m2 od izvorne veličine k.čbr ucrtane nekretnine vezano za stare katastarske izmjere .Sporna čestica je nova komasacijom osnovana nekretnina novog broja u 1960 god također i ucrta , zbog toga su nastali problemi za tužbu. Dali se ovo može odnositi i na previše iskazanu"fulanu" u doljnjoj točki 4 moguču točku međe ?
 6. prilazni put do parcele

  Što je registar puteva ?Dali se tamo nalaze i privatni putevi ? ZK u gruntovnici upisan put na ime drugih vlasnika . Mi smo sadašnji korisnici a prednici preko 100 godina koristili isti put nema druge putne veze do javnog puta od nekretnine koja je u našem vlasništvu.. Ucrtan u1960 na 3 i pol m širine..na skici od 1960 ucrta čak od 4m. Ranijih godina pripadali smo opčini a od ranih 90 spadamo pod grad. Uglavnom tužba završila na višem sudu .Čekamo poziv. Prvostupanjski sud nam dosudio samo stvarnu služnost i smanjili nam postaječu korištenu širinu puta na samo 3m. širine. Moguči upis puta od ranije ,možda stara opčina? Ucrta u 1960 velim čak 4m ,mora postojati neki . razlog Što je oznaka u zemljišnim knjigama P.OP1 ??... Vidim da su tamo uglavnom spomenuti putevi . Ako ima neko upučeniji ,molim pomoč.
 7. Pozdrav forumaši Imam par pitanje vezano uz gruntovnu indentifikaciju katastarske čestice od strane gruntovnih sudskih vještaka. NE RADI SE O SPORU ZA UTVRĐIVANJE MEĐE ..... TUŽBA PRAVO VLASNIŠTVA. Tuženi je tvrdio da je ... čhv dok je kat.čestica u naravi uvelikom preko njegovih navoda čhv i to puno puno više. više. Tuženi se uredno pojavio na nekretnini koja je sporna . Imenovao istu kod očevida kako je navedena u katastru i darovnom ugovoru dok je za vrijeme suda uporno pokušavao "uvaliti" drugi naziv i površinu za istu. Sud je donio,citiram RJEŠENJE : Očevid na licu mjesta radi indentifikacije nekretnine,radi izrade skice očevida sa površinom sporne nekretnine ukoliko če ju vještak biti u mogučnosti utvrditi s obzirom na susjedne nekretnine i okkolnosti međa sa susjednim nekretninama ili ju bude utvrdio prema posjedu te na okolnost a s obzirom na podatke iz Državne geo.uprave od kojih je čestica nastala. PITANJE: KOLIKO JE BITNO DA SE TUŽITELJI USAGLASE KAKO MEĐUSOBNO TAKO I SA TUŽITENIM GDJE SU MOGUČE MEĐE NEKRETNINE ? Nikakva označavanje međa nije rađeno kod provedbe očevida. Dakle radi se o našem vanknjižnom vlasništvu te korištenju iste od prednika od 1960 nas kao nasljednika sada tužitelja 1980-90 godina.Mi smo stoku prodali i prestali obrađivati,financijski ne isplativo. Kad je tuženi ušao u posijed nekretnine ne znamo. On je na sudu tvrdio da nekretninu obrađuje a nekretnina je zapuštena i jedva prepoznatljiva. Što se nas tiče trebala je biti još veča zapuštenost. Nema vidljivog jasnog prijelaza sa jedne strane nekretnine po cjeloj duljini da bi se lako utvrdilo u kojem je djelu međa otprilke sa drugom nekretninom. Zbog istog 4. međnu točku usaglasili su 1 od tužitelja sa tuženim dok je jedan od tužitelja pokazao drugo moguče mjesto 4 međne točke uz obrazloženje sucu "da nije siguran " i obrazložio svoj razlog te tvrdnje. PROBLEM ILI NE? Kod očevida usaglašene su sa tuženim 3 moguče točke međne linije .Što ne mora biti da smo i on kao tuženi i mi kao tužitelji točno iskazali točnu međne točke, no iste su barem usaglašene. Što ako je taj jedan od tužitelja uvelike "fulao" neusaglašenu 4. točku koju je pokazao prema mogučem ranijem posjedu po sječanju od prije 25 pa i prije 30godina i uvečao širinu nekretnine sa jedne strane i to poprilično 3-5m dužine te je isti tek kasnije kad je očevid završio uvidio da je pogriješio. KOLIKO NAM TA ČINJENICA ŠTETI U TUŽBI ?
 8. Triton ovo ste mi odgovorili odavno al sam zaboravila zahvaliti. Usput rečeno nisu komplicirali...pitali su zašto se ne podudara sa položajem....Odgovorila sam : Susjed dirao među pa je sad po slici drugačije i to je bilo to uporabna rješena bez problema.
 9. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  1 Dali se s obzirom da je u 1985 godini u Z.K upisano pravo po nasljeđivanju valjani upis s obzirom na ne istinit upis u zemljišnu knjigu? Zakonsko pravo upisa temeljem nasljeđivanja Z.K 1984 -1985 imala je samo teta na ime upisanog vlasnka nekretnine supruga H.M 2 Dali isprava koja se nalazi pod tim upisom a nalazi se položena u knjizi isprava pod tim upisom može uopče smatrati valjanim dokazom upisa u Z.K. Smatra li se takav upis važečim? Mislim na spomenutu pravomočnu presudu suda od 22.studenog 1984. 3 Dali uopče ima pravnu težinu ako je rođakaov odvjetnik tražio opoziv tog rješenja? 4 Pozivanje njihi na pravomočnost takve presude ...Da ili Ne? 5 Dali to što po opozivu na zapisniku "sud donosi rješenje": Presudu na temelju priznanja zamjenjuje rješenje? 6 Rješenje po priznanju tete sud nije izdao,ne postoji. Sud je trebao izdati novo rješenje ,zar ne? Prava o parničkom postupku : ako sam dobro shvatila. Kada sud jedanput proglasi raspravu završenom i donese rješenje po istoj stvari o kojoj se raspavljalo u istom postupku o istoj stvari više se ne raspravlja. Ispravite me ako griješim. Mislim da se rođak jedino tako i mogao upisati u Z.K ...kao "nasljednik" zbog činjenie da se teta kao tužena ne nalazi upisana kao Z.K.vlasnik kat.čestice u 1984godi. Nema upisanog prava po ostavinskoji iza upisanog u Z.K njenog supruga koji se tada vodio kao upisani vlasnik kat.čestice u Z.K....Tužba i presuda po njoj bila valjana ili ne pravomočna što več bila upučena samo na nju a ne i na njenog pokojnog supruga upisanog vlasnika nekrenine. Tužbe se podnose na ime upisanih vlasnika u Z.K bilo pokojnih ili živučih koliko sam upoznata. Dali se ja varam tužba od strane rođaka trebala biti upučena usvtari na ime upisanog vlasnika pok.supruga H.M te na ime njegove supruge H,M kao zakonske nasljednice . Spominje se doduše u zapisniku od 22.studenog 1984 kad ona nije bila nazočna. Netko u njeno ime ,pretpostavljam rođak : "Tužena se ne protivi prijenosu vlaništva jer je ona nasljednica po.H.M.
 10. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  Matrix misliš na moju u pornost i opširno pisanje pod "čušpajz" ... Nažalost "čušpajz " je zakuhao moj rođak Još jedanput hvala što trošiš vrijeme na mene Opet da nisi pitao stvarno nisam primjetila jer sam se zakačila za upis "pravomočno rješenje od 22.studenog 1984. POVJESNI Z.K ... piše ovako : "NA OSNOVU PRAVOMOČNOG RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU . PRESUDE OVOG SUDA OD 22.STUDENOG .1984 . ???? Zemljišno knjižni odjel pod tim upisom Z od 21. 3.1985. u ZBIRCI POLOŽENIH ISPRAVA .Zavedena presudu zbog izostanka . Kako sad stojimo dali i taj upi u Z.K upisan pod "nasljeđivanje" vrijedi ili ne?
 11. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  Da me sad nisi tražio Matrix da pišem presudu nebi uvidjela sljedeče: Da je ova gore spoenuta presuda suda od 22.studenog na zahtjev punomočenika tužitelja stavljena van snage. Prepisujem ZAPISNIK 22.studenog 84 god. Tužitelj nazočan osobno uz pun .tužitelja . Za tuženu nitko. Obnavlja se sadašnji tok parnice. Pun tužitelja ostaje kod tužbe i prilaže kopiju kupoprodajnog i poseban Z:K.izvadak. Dokumentacija se zaprima u spis. Tužitelj izjavlje da se original nalazi kod org.opčine radi oporezivanja. Tužena niti se protivi prijenosu vlasništva jer je nasljednica pok.H. M. Utvrđuje se da je dostava poziva uredno iskazana za tuženu Pun.tuženog traži presudu zbog izostanka. Rođak izjavljuje da je vidio tuženu a da ide na autobus te da nezna razloge njenog nepojavljivanja na sudu. Vrši se uvid u ugovor...uvid u Z.K. SUD OBJAVLJE DA JE RASPRAVA ZAVRŠENA. Sud donosi OVO GORE RJEŠENJE ZBOG IZOSTANKA. Dakle rješenje presude po kojem se on upisao u Z.K.kao pravomočni. Mislim da to rješenje kao i presuda nisu važeči. Na istom zapisniku os22,studenog.84. piše nakon zaključene i ojavljene rasprave P donesene presude zbog izostanka koju sam gore ranije citirala. NASTAVLJA SE ODMAH: Utvrđuje se da je u 7 i 50 h.pristupila tužena na sud pozakonu nakon što joj bude pročitana tužba ista izjavlje .Priznajem istinitim da sam prodala tužitelju parcelu ...oranicu od 700čhv??? koja je upisana u z.k.....k.o. temeljem ugovora koji mi je pročitan . Ijavljujem da sam nasljednica iz M.H. Matrix vidi sljedeče sa zapisnika: OODVJETNIK TUŽITELJA NAKON TOGA IZJAVLJUJE: da se na temelju gornjeg donese presuda na temelju PRIZNANJA. TRAŽI OPOZIV PRESUDE ZBOG IZOSTANKA......Dali je onda ona presuda zbog izostanka važeča????. Nakon toga sud donosi i ojavljuje PRESUDA NA TEMELJU PRIZNANJA. Kojom se tužbenom zahtjevu tužena udovoljava. SPORAZUMOM STRANAKA RANIJE DONESENA PRESUDA STAVLJA SE VAN SNAGE. RIJEŠENJE OD STRANE SUDA NA TEMELJU PRIZNANJA NE POSTJI. Dakle dali je važeče doneseno pravomočno rješenje zbog izostanka koje je opozvano na sudu a nije doneseno drugo rješenje po priznanj tužene. 100% sigurna da ona nije bila nazočana na sudu....Otisak prsta. Teta jedino što je znala pisati bilo je njeno ime
 12. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  Preusudio je Utvrđ.uje se da je L.M ,vlasnik nekretnina upisanih u Z,:K.ul.br....k.o ....i to za kčbr... u naravi oranica od 400čhv,a prema izjeri uprave za katastar od 16.2.1984.paje sljedomtoga tužena M.H udovica kao nasljednica pokojnog M.H,dužna tužitelju izdati valjanu tabularnu ispravu za Z.K. prijenos prava vlasništva istih nekretnina na ime i pravo vlasništva tužitelja a u roku od 15 dana ,a koju če presudu u protivnom zamjeniti ova presuda. Obrazloženje Na pripravnom ročištu dana 22 studenog 1984 tužena i ako uredno pozvana do njegovog zaključka nije pristupila .a niti izostanak opravdala a niti na drugi način osporila tužb.zahtjev tužitelj pa je sud po prijdlogu opunomočenika tužitelja usvojio tužbeni zahtjev presudom zbog izostanka i odlučio kao u izreci.
 13. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  Priložem jedan od članaka o tumačenju ništanosti ugovora o obrazlaganju prava i zakonu po istom. Mada vi to Matrix sve več znate ali moram reči da sam sad u potpunosti zbunjena tu se tvrdi nešto savim drugačije od vaših tvrdnji da je takva presuda neoboriva . Ništatni pravni poslovi su oni koji ne proizvodi pravne učinke ..... NEMA ROKOVA ZA OBARANJE TAKVIH UGOVORA i ako je stvar proglašena pravomočnom po sudu takva presuda postaje pravno nevažeča. Matrix vi mi govorite suprotno viđenom u članku od obrazlaganja nekih odredba ZOO iz članka. Neznam da li shvatate da je več u postupku koji je prethodio presudi odlučeno o pravnoj valjanosti ugovora koji navodite,što će reči da svaku novu tužbu koja za cilj ima zadirati u pravomočnu odluku suda treba odbaciti rješenjem kao nedopuštenu. Nitko pa ni teta iz svega vidljivog nije bila upoznata sa tužbom a kamo li sa pravomočnom presudom. Dostavnica poziva a i pravomočnu presudu nije zaprimila teta a niti moji u njeno ime. Kako da se podigne tužba u vremenskom roku za nešto što nemaš saznanja. Na to vam sad nemože niko dati odgovor,jer se sa citiranim i drugim razlozima presuda trebala pravodobno napadati pravnim lijekovima,a za što su več odavno prošli svi mogući rokovi. Ponavljam kako da podneseš tužbu u zakonskim rokovima a za što nisi imao saznanja. Dok se sad upisana rođaka kod raspravljanja sa njom za raniju tužbu izlanula da i "ova oranica nije propisno upisana". Tek smo tada posumljali u njihove tvrdnje"naknade po sudu za raskinutu njihov doživotni". Što je sa onim da pošteni vlasnik i posjednik prestaje biti pošten vlasnik tek od trenutka saznanja za njegovo nepošteno posjedovanje i vlasništvo. Oni moraju dokazati svoje pošteno vlasništvo sad češ mi Matrix opet reči pravomočna presuda...zar ne? Dovoljna je bila zabilježba ugovora o dož.uzdržavanju i imovina bi bila zaštićena,no očigledno je ne postojanje zabilježbe. To nam je i te kako jasno danas. Zašto to nisu učinil tada evo da obrazložim Moji sa tim da doživotni mogu upisati pod zabilježbu u Z.K nisu bili upoznati a niti upučeni od suda nego upravo suprotno tome od strane suda. Sudac im je kod sklapanja ugovora u 1982godini rekao,napomenuo da sklopljeni doživotni ugovor ne mogu upisati u Z.K te da to svoje pravo po doživotnom mogu sprovesti tek po smrti tete. Točno,no Vi gubite iz vida da je o tome odlučio sud. Neka je to odluka suda ali ona također nije poštena pa mislim ljepo piše da je sud dužan PAZITI NA VALJANOST UGOVORA... Kako takav ugovor može biti valjan samo zato jer ga je on tada proglasio valjanim. Rasprave ili izjava u zapisniku o valjanosti ugovora i dokaza nema osim onog da je orginal na procjeni vrijednosti u poreznoj. Proglasio valjanim?... Mislite zbog pravomočne presude po istom. Po ovome stoji da niti jedna odluka koju donosi sud 10-20,godina pa i 40 god ranije nije oboriva. Zato jer je pravomočna. Postoje pravomočne ostavinske rasprave utemeljene na lažnim oporukama koje ljudi uredno ruše zbog lažnih potpisa ili nepotpisa , muljaža itd. Naravno kad dokažu svoje tvrdnje dokazima u tužbi i to ruše odavno pravomočne presude ako se dokaže suprotno od pravomočne presude. Nepoštenje ,nemoral,obmana i iskorištavanje povjerenja. Jednako tako brišu i ruše stare upise u Z.K sa nepostoječim ili ništatnim ugovorima. Nadalje hvala što mi usprkos mojem naširokom obrazlaganju...Odgovaraš Također pohvale svim forumašima koji se trude kao odgovarati na moje tako i odgovarati na tuđe. Ništetnost pravnih poslova Pravna klinika.htm
 14. Pravno nevažeči kupoprodajni ugovor

  Moji roditelji ne obrađuju tu česticu zbog činjenice da ih je rođak lagao da je to dobio kao naknadu za poništenje dohranbenog ugovora od strane suda. Nakon njega su moji odmah po raskidu sklopili doživotni ugovor. Pokojni rođak je za života obrađivao. Sad to obrađuje jedan susjed da ne bude pusto kao i mnoge druge koje isti susjed obrađuje u blizini a nisu njegovo vlasništvo...To je NEPOŠTEN POSJED rođaka i ostatka familije jer je steknut PRIJEVAROM I OBMANOM kako mojih roditelja tako izgleda i same tete koju su moji dohranjivali . Stoji dakle da je moj rođak je dobio pravomočnu presudu u 1984 godini . Glavni dokazi bili su mu :Upis u katastar i spomenuti kupoprodajni ugovor. Ono sa čime ja danas raspolažem a moji nikada sa tužbom i dolje navedenim činjenicama nisu bili upoznati a niti su imali razloga ne vjerovati najbližem rođaku koji je SVIJESNO LAGAO I OBMANJIVAO 30 godina . ČINJENICA 1 : Sudski postupak i pravomočna presuda dobivena je na NIŠTATNOM KUPOPRODAJNOM UGOVORU uz niz drugih spornih tvrdnji i činjenica.. To je moja "potvrda" na koju sam mislila Matirx. OBRAZLAŽEM: Često spominjete ništatnost takvih ugovora i njihovo pobijanje .Ugovor kad se proglasi ništavnim prestaje i pravna valjanost presude temeljena na takvim ugovoru tj dokazu. Dali sam krivo protumačila vaše objave na forumu i internetu.?...Također čitam forume i na internetu da za proglašenje takvih kupoprodajnih ugovora ništatnim nema roka za tužbu i da takvu tužbu može podnjeti bilo tko. Matrix kako može biti utvrđena" pravna valjanost papira" koje nitko nije potpisao pa čak niti kupac? Dali je sud bio dužan paziti i po službenoj dužnosti ili ne na valjanost samog ugovora samim time i odbaciti tužbu utemeljenu na takvom dokazu??? Mislim pa di su potpsi,ovijera javnog bilježnika a vi to stalno spominjete da bez toga niš ne vrijedi. Činjenicu što je rođak naveo kao tužitelj da orginal kupoprodajnog nalazi u poreznoj ne znači da se tamo stvarno i nalazio valjani kupoprodajni ugovor .Dok istom još nije niti određena porezna vrijednost nekretnine. Zbog činjenice da je rođak na sudu tvrdio da još nije dobio obračun za plačanje poreza sud je trebao odgoditi postpak do donošenja pravno valjanog a i oporezovanog plačenog rješenja...Dakle on nije li platio porez za nekretninu koju je navodno kupio po ne potpisanom ugovoru. Nadalje poreznici su u to vrijeme odlazili na lice mjesta utvditi vrijednost nekretnine na što se čekalo po 2mj.... Koliko sam upoznata tek po plačenom porezu moglo se raspisivati po katastru i gruntovnici.. (Moji su platili porez a nisu izvršili upis u gruntovnicu i zato sad imam gabulu) to također vrijedi i danas. Donesi dokaz da si platio porez na promet nekretninom tek onda imaš pravo potraživati upise ili bilo što vezano uz dokumenat bilo koje vrste. Matrix kolko sam upoznata to tako funkcionira također i ako si oslobođen plačanja. Kako danas tako i tada bili su dužni prijaviti promet nekretninama na kojima je porezna brisala porez zbog 1 nasljedne itd. Spomenutog upisa u katastar prije same tužbe također nema priloženog u sudskom spisu. Takđer bilo bi vidljivo da nije upisan po kupoprodajnom. ČINJENICA 2: Presuda spominje da je tužba uredno iskazana i uručena dok dostavnice i potvda primitka za tužbu u spisu na ime tužene očeve tete nema. Dvije dostavnice su na ime odvjetničkog ureda odvjetnika od rođaka. DOSTAVNICE ZA TUŽBU TETI NEMA KAO NITI ZA PRESUDU. DOSTAVNICA PRAVOMOČNE PRESUDE : Nije propisno NIKOME uručena tuženoj definitivno NE.... Također moj otac majka nisu bili upoznati sa tužbom u1984. Tužba se nalazila između hrpu starih papra .Ja sam tek u 2014 počela kopati po njima i kapirati što je što kad smo uvidjeli da su se svi raspisli po imovini....DOSTAVNICA JE DODUŠE POTPISANA" KAO" NA NAŠE PREZIME Vidljivo samo jasno prvo slovo našeg prezimena i to definitivno OPET nije potpis mog oca... Dalje ista dostavnica postaje još zanimljivija pokraj prezimena upisano "nečak"....Ustvari ona je bila sestra očevog djeda i moj otac joj nije nečak .Kad pričamo o njoj još i dan danas govorimo teta . Moj otac je imao zakonsko pravo nasljeđivanja sa majkom po smrti tete .On nebi imao potrebe dopisivati sebe kao defeniciju roda. Također radio je na terenu šanse da je baš tad bio nazočan mogu slobodno reči 0% Da su znali za tu pravomočnu presudu iz 1984 ne bih ja 30 godina slušala priču kao su rođaci dobili nekretninu od suda kao naknadu za njihov raniji dohranbeni... Stalno govorte da tužbe i presude moraju propisno uručene. ČINJENICA:3 Rođak nije bio nazočan kod donošenja tužbe ali niti tužena teta....dok se u izjavi spominje" da ju je tužitelj vidio kako kreče na javni prijevoz a da mu nije jasno zašto se tužena nije pojavila".....onda da se nastavlja sud...te da je tužena došla te se tuženoj čita samo tužba te da priznaje tužbu. Nema čitanja zapisnička izjave, nema predočenja dokaza tuženoj. Tko je ovde lud ona definitivno nije bila na sudu.Mislim da za tužbu ona nije znala što je vidljivo po dostavnicama. Jednako tako niti moji nisu znali za nju.Štitili bi svoju imovinu zbog doživotnog iz 1982 . Tužena je imala osobnu iskaznicu(koju posjedujemo) Znala se vidljivo iz ranije dokumentacije potpisati .Priznanje tužbe sadrži otisak prsta a ispred se spominje da nije nazočna a da ju NE NAZOČNI TUŽITELJ vidio da ide na bus i onda se kao ona pojavljuje,priznaje pročitanu tužbu i ne nazočni tužitelj se potpisuje....Nadalje imamo i lječničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da je tužena več tada narušena zdravlja ona definitivno nije bila u stanju sama iči na sud .Moja majka je obavljala stvari za nju u gradu. Bila u katastru: Pod brojem upravnog postupka u katastru NE SPOMINJE SE KUPOPRODAJNI UGOVOR NITI ISTI TAMO NE POSTOJI .Upis "Razlog nove promijene DAROVANJE pisano 15. dana u katastar prije same tužbe. Kupoprodajni je "kao"sklopljen na sam dan kad je sastavljana tužba za tabularnu. Istu tabularnu mogla mu je teta omah kod odvjetnika potpisati ako čemo logički. Postupk tužbe kod suda samo 1 dan kasnije???? Mislim što danas sud radi kad su ovi prije bili toliko brzi od ugovora do presude 2 dana... DAROVNI UGOVOR TAKOĐER NE NALAZI SE U KATASTRU A NI TI U GRUNTOVNICI . Također žena koja radi u sudskoj pisarnici čim je ugledala kupoprodajni rekla "UPSS!..".Ovo je nevažeči kupoprodajni ugovor a niš budu vam morali predočiti valjani kupoprodajni " Dali je teta trebala biti upisana u gruntovnici kao vlasnik nekretnine prije sklapanja bilo kakvog kupoprodajnog ili darovnog ,zapravo prije same tužbe?? Tužba je upučena na nju dok se u gruntovnici nalazio upisan njezin pokojni suprug. Ta ista tvrdnja se spominje i u tužbi. Godina njene smrti je 1985. Što je sa ne uručenim pozivima tuženoj a da ne govorim o dostavnici o pravomočnom rješenju??? Kako se netko mogao žaliti za nešto što očito nije imao nikakva saznanja. ????...Ona je 5 mjeseci poslje pravomočne presude umrla...Nadlje stlano na forumima govorite da ako vlasništvo i iposjed nije klasificiran,opravdan,pošten te ako je stečen obmanom ili prevarom te iskorištavanjem tuđeg povjerenja nemože biti vlasništvo takvih likova. Sudica je to navela u našoj prvoj dobivenoj presudi...Također mama je sudicu tada upitala "Dali osoba koja sa našim dohranbenim a tužila je samo dohranjivanu osobu može biti vlasnik i zar tad ta osoba nije trebala tužiti i njih kao sklopitelje takvog ugovora. Odgovorila je da. Doživotni ugovo je r kao temelj pravnog posla za pružanje usluge pomoči za naknadu nekretninama.Jednako kao neka vrsta kupoprodajnog samo ne isplata novcem za uslugu več nekretninom. Nadalje kod postupka koji traje za put...Rečeno nam da bi bilo teže biti rušiti presudu za koju smo dobili uručeni poziv na sud u tužbi a nisi se odazvali .Da pošto nisu moji niti prednici bili pisani u tužbi da se imamo pravo pozivati na vlasništvo puta jer prijašnja tužba nije u potpunosti točna i potpuna itd itd....E sad ovo je za sad moje direkno iskustvo tj naše sa sudom..... Vi tvrdite da se presude ako je sud donio odluku da kupoprodajni valjan A OČITO JE DA ISTI NIJE VALJAN... NEMOGU POBIJATI...Mislim ova gore tužba...laž na laž pa još malo laži pa do cilja pravomočnog rješenja koje nitko ko je trebao nije zaprimio.....??????? Nešto je trulo odavno u ovoj ljepoj našoj .....Znači dovoljno je bilo onih godina a očito i u ovim godinama na sud donjeti toalet papir pa da ga sud proglasi prvno valjanim. Oprostite na sarkazmu ali morala sam Samo što to pravilo vrijedi opet za pojedince zato nam i super u HR. Upisano je nadalje tetino pravo u istom ZK u 1988god. kao nasljednice ostavine iza pokojnog muža u koji je umro u 1976 godini. Dakle 3 godine poslje njene smrt a 20 i više godina od smrti njenog muža??? Zar i to nije "van standarda"?? Moji nisu raspisivali njeno pravo za muževom ostavinom poslje njene smrti, a niti svoje pravo na njenu imovinu u 1986 po plačenom porezu. Ranije je ostavinu u gruntovnice prijavljivala osoba koja ima na to pravo ili ne?
 15. Moji roditelji sklapaju doživotni ugovor sa očevom tetom u 1982godini. Prijašnji pokojni rođak cjelo vrijeme u proteku nekih 35 godina tvrdio da je katastarsku česticu dobio kao naknadu za ranije uzdržavanje očeve tete temeljem ranijeg sklopnjenog doživotnog ugovora prije mojih roditelja.ŠTO JE BILA JEDNA VELIKA LAŽ I OBMANA. Uvidjeli smo u proteku nekog vremena da je dotični rođak u 1984god. temeljem tražbine za tabularni upis i tužbe od tete za vrijeme trajanja doživotnog ugovora mojih roditelja tražio od nje upis u Z.K. Svoju tužbu temeljio je na postojanju kupoprodajnog ugovora. Danas sam dobila potvrdu da isti nije pravno valjan i utemeljen jer ne sadrži javnobilježničku a niti bilo kakvu ovjeru a prihvačen kao dokaz u postupku. Da je donesena takva presuda u 84 moji nisu imali nikakvih saznanja...Teta je bila nepismena a kao preuzimaoc tužbe ili presude potpisan je moj otac nečitko niti punim prezimenom au zagradi nečak što me danas šokiralo jer zbog čega bi on kao zakonski nasljednik sebi dopisivao status roda. Nažalost jedanu tužbu smo več dobili sa istim naćinom pristupa rođaka "potpisivanja mog oca"a da on o tome nije imao nikakva saznanja. Teta se u 1984 ne nalazi upisana kao Z.K.vlasnik nekretnine več njezin suprug što se i navodi u tužbi. Roditelji pak svoje pravo nisu mogli upisati na nekretninu ranije več po njenoj smrti u 1985 godini .Nažalost zšto zbog tvrdnji rođaka da nemaju pravo na istu nekretninu nisu niti preispitivali niti tražili nego se tek sad otkrivaju njihovi raniji postupci. Roditelji nažalost niti danas previše ne kapiraju pravne zavrzlame a kamo li tada . Pravomočnu presudu na nevažečem ugovoru rođak je upisao u Z.K u 1987 godini kada su zakonski moji roditelji bili nasljednici nekretnine samo to pravo nisu sproveli i upisali u Z.K 1) DALI POSTOJE KAKVE OSNOVE ZA TUŽU DA VRATIMO SVOJE PRAVO VLASNIŠTVA ?....Obzirom da kupoprodajni nije važeči a niti je proveden u ZK a i pitanje je tko je zaprimio tužbu i presudu. 2) Također na nevažečem ugovoru ali u pravomočnoj presudi rođak navodi 400čhv a upisan je kao vlasnik skoro700čhv....DALI ZBOG TOGA MOŽEMO TRAŽITI DIO KOJI SE RAZLIKUJE? Spominjali su mi u pisarnici na sudu neko PRAVO PRVENSTVA UPISA ako nije problem da mi netko pojasni o čemu se radi. Koje su nam opcije s obzirom na gore navedeno i nepoštenje pokojnog rođaka i njegove supruge( očeve sestre).
×