Jump to content

kole_vk

Korisnik
 • Broj objava

  11
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Dvojni objekt i terasa

  Našao sam u uvjetima gradnje i sljedeće: "Članak 23. 2.2.7. Uvjeti gradnje pomoćnih građevina (1) U građevinskom području naselja, uz stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu mogu se graditi pomoćne građevine. (2) Pomoćne građevine su garaže, spremišta, drvarnice i sl. (3) Pomoćne građevine mogu biti: Prostorni plan uređenja Općine Rugvica Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije I.1 - 15 - slobodnostojeće; - prislonjene uz glavnu građevinu - slobodnostojeću; - prislonjene uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici. (4) Ako je glavna građevina izgrađena kao poluugrađena, pomoćna građevina ne može biti prislonjena uz glavnu građevinu. Može se graditi kao slobodnostojeća ili prislonjena uz pomoćnu građevinu na susjednoj građevnoj čestici ako je od glavne građevine udaljena najmanje 3m. (5) Udaljenost pomoćne građevine od granice građevne čestice ne može biti manja od 3m, osim za slučaj gradnje na međi. (6) Pomoćne građevine mogu imati najviše 1 nadzemnu etažu uz mogućnost gradnje podruma i krovišta bez nadozida." Po ovome mi je dopušteno napraviti pomoćnu građevinu / nadstešnicu do susjedove na međi i udaljenosti manjoj od 3m od glavne građevine, ali pod uvjetom danadstešnica nije naslonjena na moju kuću? Da li dobro iščitavam?
 2. Dvojni objekt i terasa

  Čitao sam plan, međutim jedino što sam našao o ogradi je: "(4) Ogradu izvesti kao kombinaciju betonskog (kamenog) podesta i metala/žice ili zelenila max. visine 1.2 m na regulacijskoj liniji tj. max. visine 2 m prema susjednim građevnim česticama, mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena." Ali mi tu nije baš jasno, pa i regulacijska linija je prema susjednoj čestici i dodatno ne piše ništa ako je terasa podignuta od zemlje. U istom planu ne piše ništa o nadstešnicama osim da se ne smije graditi manje od 6m od susjeda, a susjed ima na međi. Zatim u drugom dijelu piše: "(3) Ogradu izvesti kao kombinaciju betonskog (kamenog) podesta i metala/žice ili zelenila max. visine 1.2 m na regulacijskoj liniji i prema susjednim građevnim česticama."
 3. Dvojni objekt i terasa

  U jednom drugom postu na forumu sam našao sljedeće: "Dakle da rezimiram: iz Vašeg pitanja se vidi da Vi imate svoj bočni zid točno na granici parcele. Prema tome, ako je kuća legalna, znači da su u pitanju dvojni objekti, prema tome i susjed ima legalno pravo napraviti svoj vanjski zid na granici parcele, prema tome ispred Vašeg prozora. A usput rečeno, Vaš prozor je u potpunosti 100 % nelegalan, jer niti u jednoj situaciji nije dozvoljeno raditi bilo kakve otvore na međi." Da li se ovo može odnositi i na moju situaciju? Po ovome ispada ako je susjed gradio na međi da smijem i ja, također, po ovome ispada da ne smijem raditi ništa osim zida na međi ili krivo shvaćam? Inače link do stare teme je:
 4. Dvojni objekt i terasa

  super, hvala na odgovorima. Ovaj dio s PVC prozorom i mutnim staklom bez mogućnost odgovaranja bi mi savršeno odgovaralo.
 5. Dvojni objekt i terasa

  Evo i privitak. Crveno - susjedova terasa, ne znam da li postoji pismena dozvola ili išta slično od bivšeg vlasnika, inače dobri su si prijatelji pa ne vjerujem da će mi bivši vlasnik išta izaći ususret. Plavo - moja terasa, u uredu za graditeljstvo rekli su da do 20m2 mogu bez papira graditi terasu, terasa je oko 18m2. Pod legalizirano smatram da mu je to ucrtano. Moje pitanje je s obzirom da je on gradio na međi (sa ili bez dozvole bivšeg vlasnika) i da je to ucrtano, da li to znači da i ja mogu doći do međe u istom dijelu/dužini kao i njegova postojeća terasa? Dodatno pitanje je kako zaštiti pogled s terase na terasu (po prijašnjim odgovorima bez obzira na visinu temelja imam pravo podići ogradu od 1,6m, a za ostalo glavni projekt da li se to odnosi i za ogradu i za prozor, staklenu ciglu, pleksiglas itd)? Obje terase su visoke 80-90cm od zemlje. Prije gradnje terase susjeda sam pitao da li se sve slaže i dogovorili smo da može ići zid 1,8 - 2m i ostalo do krova da bude staklena cigla, međutim nakon što je sve gotovo on traži da se zid sruši na cca 80cm inače će me tužiti i tražiti da se odvojim 3m udaljeno od međe.
 6. Dvojni objekt i terasa

  Hvala na informacijama, vidjet ćemo što će biti. Još me samo zanima ako susjed ima već legaliziranu terasu 7-9 godina na našoj međi, da li se automatski smatra da imam i ja pravo graditi na međi ili trebam njegovo odobrenje? Odnosno kad mu je prijašnji vlasnik dao odobrenje da on može graditi na međi da li to automatski znači da mogu i ja graditi na međi ili je to trebalo biti zasebno uređeno?
 7. Dvojni objekt i terasa

  Sto znaci od zaravnatog terena? Da li visina terase od 80cm ulazi u to? Kako mogu zastiti pogled na svoje imanje iznad tih 1.6?
 8. Dvojni objekt i terasa

  Zivim u dvojnom objektu. Susjed vec dugo uz kucu na medji ima terasu. U usmenom dogovoru s njim svoju terasu sam stavio do njegove i po dogovoru digao zid od 2m, medjutim kad je gotovo on trazi da maknem zid, a ako ne maknem da ce traziti da se odvojim 3m od medje. Sto mi je ciniti? S obzirom da je dvojni objekat i da je njegova terasa na medji da li je moja obveza maknuti se 3m? Da li imam pravo staviti zid od 1.6m visine? Kako zastiti svoj posjed od pogleda? Koliku jakost imaju usmeni dogovori? Prilikom gradnje je bio prisutan i ni jednu primjedbu nije dao. Moje pitanje je sto dalje ciniti. Dodatak ako je bitno, obje terase su na visini od nekih 70 do 90cm.
 9. Kakva i kolika ograda sa susjedom

  Imam i ja jednu situaciju pa Vas molim pomoć. Susjed i ja imamo spojenu kuću. Susjed je na svoju kuću naslonio terasu i na našu među i tu nije ništa sporno. Ono što me zanima sad sam napravio i ja terasu koja se nalazi do njegove i iste je visine, odnosno 95CM od najnižeg dijela zemlje. Da li smijem i koliki zid napraviti prema njemu? 1,6m? da li iznad te visine mogu staviti staklene blokove?
×